2006 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 1235 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет  кодексіне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Мыналардың:
       304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 317-1 317-2 318 319 320 321 322 323 324 325 325-1 -қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің;

      2. Осы қаулы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына        
304-ҚОСЫМША          

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Энергетика және минералдық ресурстар саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету" деген 001 республикалық
бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 663396 мың теңге (алты жүз алпыс үш миллион үш жүз тоқсан алты мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуірдегі Заңының  5-бабы ; "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңының  3-бабы ; "Қызмет телефондары және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаң нормалары туралы"»Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 3 қазандағы N 1217  қаулысы ; "Бюджет қаражаттарынан қаржыланған ұйымдар бойынша жылытуға арналған электр энергиясын, отынды, ыстық және суық сулар мен өзге де коммуналдық қызметтерді тұтынудың нормативтері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына көліктік қызмет көрсету үшін қызметтік жеңіл автомобильдерді пайдалануды реттеу туралы" Қазақстан Республикасы  Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы N 663  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы шектерінде мемлекеттік бюджет қаражаттары есебінен ұсталынатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының қызмет командировкалары жөніндегі Ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1428  қаулысы ; "2003-2010 жылдарға арналған елдің минералдық-шикізат кешенінің ресурстық базаларын дамыту бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1449  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1105  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі Мемлекеттік энергетикалық қадағалау комитеті мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1106  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1107  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі Атом энергетикасы комитеті мәселелері" 2004 жылғы 28 қазандағы N 1108  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : атом, минералдық ресурстар, мұнай-химия, және атом өнеркәсібін қоса алғанда, энергетика саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыруды қамтамасыз ету, басқару процесін үйлестіру.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : лицензиялар беруді қамтамасыз ету, лицензиялық шарттар мен ережелерді сақтауды бақылау; энергетика және минералдық ресурстар саласында қызмет түрлері бойынша біліктілік талаптарын бекітуге инспекция жүргізу; пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге, бірлесе барлау мен өндіруге оның ішінде мемлекеттік меншікте табылатын техногендік түзілулерге арналған құқықты қоса алғанда, Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын беру; Қазақстан Республикасы жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы мемлекеттік компьютерлік банк дерекқорын сүйемелдеу; Қазақстан Республикасы жер қойнауын пайдалану басқармасы мен мониторингінің Біртұтас мемлекеттік жүйесін сүйемелдеу (бұдан әрі - ЖП БМБМЖ); энергетика және минералдық ресурстар саласында қызмет түрлерін лицензиялаудың ақпараттық мониторингтік жүйесін сүйемелдеу; министрліктің WЕВ-сайтын сүйемелдеу; ақпараттық қорғау деңгейін және құпиялық тәртібін тиісінше қамтамасыз ету; өздерінің лауазымдық міндеттерін тиімді орындау мен кәсіптік шеберлігін жетілдіру үшін қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес кәсіптік қызмет саласында білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық білімді, шеберлік пен дағдыны жаңарту; энергия тұтыну саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді жетілдіру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001

  

Энергетика және минералдық ресурстар саласын-
дағы уәкілетті
органның қызметін қамтамасыз
ету

  

  

  

2

  

001

Орталық органның аппараты

Энергетика және
минералдық ресурстар
министрлігінің штат
санының бекітілген
лимиті шектерінде ұстау. Бекітілген
лимиттен шыға
қызметтік жеңіл автокөлікті ұстау, жалдау. Лицензиарлардың  функцияларын орындау:
- лицензияланатын
қызмет түрлерімен
айналысуға үміткер
субъектілерді  инспекциялауды
жүргізу;
- лицензиаттардың лицензиялық шарттар
мен ережелерді орындауына тексерулер
(инспекциялар) жүргізу;
- лицензиялық бланкілері мен қосымшаларын сатып алу.
Жер қойнауын пайдалану құқығын
беру жөніндегі конкурсты өткізу:
- Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің қаулысымен бекітілген конкурсқа
шығаруға жататын тізбе жөнінде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жер қойнауы учаскесінің
конкурсын хабарлау;
- геологиялық
ақпаратты сатып алу және конкурстық ұсыныстарды беру туралы конкурсқа қатысушыларды хабардар ету;
- конкурстарды
өткізу жөніндегі комиссия жұмысын ұйымдастыру, конкурс
нәтижелерін шығару және оларды жариялау.
Құпиялық режимін  қамтамасыз ету: 
құпия және қызметтік
ақпаратты өңдеу, сақтау, беру үшін техникалық құралдарды     сертификаттау.
Ұйымдастыру техникасы құралдарын
және басқа негізгі құралдарды техникалық
сүйемелдеу, қызмет көрсету және жөндеу.
Энергия тұтыну саласында нормативтік құқықтық
актілерді жетілдіру.

Жыл бойы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жыл бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
Жыл бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жыл
бойы
 
 
 
 
 
Жыл
бойы

 

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

3

  

002

Аумақтық органдар-
дың аппарат-
тары

Аумақтық органдарды штат санының бекітілген лимиті шегінде ұстау.
Бекітілген лимитке орай қызметтік жеңіл автокөлікті, арнайы автокөлікті (технологиялық)
ұстау, жалдау. Жер  қойнауын пайдалануда
мониторингілеуді жүзеге асыру.
Жер қойнауы туралы геологиялық ақпараттың аумақтық қорларының жұмыс істеуiн қамтамасыз ету.
Өз құзiретiнің шегiнде мемлекеттік және салалық бағдарламаларды әзiрлеу мен іске асыруға қатысу.
Мемлекеттік қажеттіктер үшін ғылыми-зерттеу және тәжiрибелік-конструк-торлық жұмыстарды және олардың орындалуын бақылауды
қосқанда геологиялық
зерттеулерді жүргiзуге мемлекеттік тапсырысшының жұмыс істеуiн жүзеге асыру.
Геология және жер қойнауын пайдалану аумақты басқармала-
рының ғимараттары мен үй-жайларын  өңдеу - "Южказнедра".
Ұйымдастыру техникасы құралдарын
және басқа негізгі құралдарын техникалық
сүйемелдеу, қызмет көрсету және жөндеу.

Қаң-
тар-
жел-
тоқсан  

Қазақстан
Республи-
касы Энергетика және минералдық
ресурстар
министр-
лігі

4

  

007

Мемлекет-
тік қыз-
метшілер-
дің білік-
тілігін
арттыру

Бекiтiлген біліктiлікті көтеру жоспарына сәйкес мемлекеттiк қызметкерлердің біліктілігін көтеру бойынша қызметтер көрсетудi сатып алу, оның ішінде мемлекеттік тілді және ағылшын тiлiн оқыту.

Қаңтар-жел-
тоқсан

 

 

Қаңтар-тамыз

Қазақстан
Республи-
касы Энергетика және минералдық
ресурстар
министр-
лігі

5

  

009

Мемлекет-
тік орган-
дарды ма-
териалдық-
техникалық
жарақтан-
дыру

Аумақтық басқармалар
үшін офистік жиһаз және офистік керек-жарақтар сатып алу.
Орталық аппарат пен оның құрылымдық бөлiмшелерi үшiн жиһаз жинақтары мен жабдықтар сатып алу.

Қаңтар-тамыз

Қазақстан
Республи-
касы Энергетика және минералдық
ресурстар
министр-
лігі

6

  

017

Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және мемлекет-
тiк органдарды ақпараттық-техника-
лық қамтамасыз ету

Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы ақпараттық жүйенi сүйемелдеу:
- жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы
дерекқордың  бағдарламалық өнiмдерiн сүйемелдеу;
- Қазақстан Республикасы аумағындағы локальды
дерекқорын аэрогео- физикалық деректермен
толықтыру, Қазақстан
Республикасы геологиялық қорларда
сақталатын мәтiндік және картографикалық
материалдарды компьютерлік мұрағаттау.
"Жер қойнауы мониторингiсiнiң бiрыңғай мемлекеттік
жүйесi" ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу.
Локальды міндеттердi
сүйемелдеу.
Энергетика және минералдық ресурстар
саласында қызмет түрлерiн лицензия-
лаудың ақпараттық мониторингтік жүйесiн сүйемелдеу.
Шығыс материалдарын,
жиынтық және запас бөлшектердi сатып алу.
Есептеу техникасы құралдарына жүйелік-техникалық қызмет көрсету.
Есептеу техникасын сатып алу.
Телекоммуникациялық қызметтерді төлеу.

Қаңтар-жел-
тоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Энергетика және минералдық
ресурстар
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже:
- Қазақстан Республикасы энергетика және минералдық ресурстар министрлiгінің орталық аппаратын және оның ведомстволарын 331 бiрлiк санында және аумақтық органдарды 218 бiрлiк санында ұстау және қамтамасыз ету;
- бiр жылға орташа лицензияларды беру - 1140 дана;
- компьютерлердi уақтылы сертификациялау жолымен ақпараттарды қорғауды қамтамасыз ету;
- кәсіптік деңгейдi көтеру - 26 адам. Мемлекеттiк тiлдi оқыту - 73 адам. Ағылшын тілін оқыту - 24 адам;
- аумақтық органдарды жиһазбен жарақтандыру - 90%;
- атом энергетикасы бойынша комитет үшiн 3 жиһаз жинағын сатып алу;
- орталық аппарат және оның құрылымдық бөлiмшелерi үшiн құрал-жабдықтарды сатып алу: факсимилдi аппараттар - 8 бiрлік, көшiрме аппараттар - 9 бiрлік, қағаз жойғыш - 1 бiрлік, түптеуiш машиналар - 5 бiрлік, кондиционерлер - 15 бiрлік, телефонды аппараттар - 45 бiрлік, сейфтер - 4 бiрлік, калькуляторлар - 20 бiрлiк, шкаф - 1 бiрлік, ақпараттық жүйенің үздiксiз жұмысын қамтамасыз ету: геология және жер қойнауын пайдалану аумақтық басқармаларында бағдарламалық қамтамасыз етудi енгізумен Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы; ЖПМБМЖ; энергетика және минералдық ресурстар саласында қызмет түрлерiн лицензиялау және мониторингiлеу; Министрлiктің WEB-сайты; "1С-Бухгалтерия";
- Интернет желiсiне қол жеткiзу, модем бойынша деректердi беру, байланыстың коммутирленген каналы.
Түпкi нәтиже: атом, минералдық ресурстар, мұнай-газ, мұнай-химия және атом өнеркәсiбiн, энергия үнемдеу саласын қоса алғанда, энергетика саласында орнықты дамытуды қамтамасыз ету.
Министрлiктің және аумақтық органдардың мемлекеттiк қызметкерлерiнің білiктiлiк деңгейiн арттыру қажеттілiгiн 4,9%-ға, министрлiктің және аумақтық органдардың мемлекеттiк қызметкерлерiне мемлекеттiк тiлдi оқытуға қажеттілігiн 13,6%-ға және министрлiктің және аумақтық органдардың мемлекеттiк қызметкерлерiне ағылшын тiлiн оқытуға қажеттілігiн 4,5%-ға қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
- министрлiктің бiр мемлекеттiк қызметкерiн ұстауға арналған шығын - 1146,42 мың теңге;
- аумақтық органдардың бiр мемлекеттiк қызметкерiн ұстауға арналған шығын - 822,9 мың теңге;
- министрлiктiң және аумақтық органдардың бiр мемлекеттiк қызметкерiнің бiлiктiлiгiн арттыруға арналған орташа шығын - 9585 теңге;
- министрлiктің және аумақтық органдардың бiр мемлекеттiк қызметкерiне мемлекеттiк тiлдi оқытуға арналған орташа шығын - 14987 теңге;
- министрлiктің және аумақтық органдардың бiр мемлекеттiк қызметкерiне ағылшын тiлiн оқытуға арналған орташа шығын - 31700 теңге.
Уақтылығы: жоспарланған iс-шаралардың бекiтiлген кестенің мерзiмдерiне сәйкес орындалуы.
Сапасы: Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiне жүктелген функцияларды орындау; қазiргi экономикалық шарттарға сәйкес, кәсiптiк мемлекеттік қызмет талаптарына сәйкес мемлекеттiк қызметкерлердің кәсiптiк деңгейiн арттыру; лицензиялау және лицензиаттардың кемшілiктерiн азайту туралы қолданыстағы заңнаманы сақтау; лицензияланатын қызмет түрлерiне үмiткер субъектілердің инспекциясын жедел жүргiзу.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметінiң  
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына          
305-ҚОСЫМША         

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Мұнай-газ жобалары бойынша пайдалану құқығы мердiгерлерге берiлуi тиiс мемлекеттiк мүлiктi есепке алуды жүргiзудi қамтамасыз ету" деген 002 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 15066 мың теңге (он бес миллион алпыс алты мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жекешелендiруге жатпайтын мемлекеттiк меншiктегi объектiлердiң тiзбесi туралы" 2000 жылғы 28 шiлдедегi N 422  Жарлығы ; "Қарашығанақ мұнайгаз конденсаты кен орны бойынша өнiмдi бөлу туралы түпкіліктi келісiмнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1997 жылғы 14 қарашадағы N 1568 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің "Капиталмұнайгаз" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2003 жылғы 13 наурыздағы N 240  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : мұнай-газ жобалары шеңберiнде пайдаланылатын мемлекеттiк активтердің есебiн жүргізу.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : мемлекеттiк мүлiктiң бухгалтерлiк есебiн қамтамасыз ету, мұнай-газ жобалары бойынша мердiгерлерге берiлуге жататын пайдалану құқығы және мұнай-газ операциялары бойынша шығындар өтелгеннен кейiн мемлекетке мердiгер беретiн мүлiктің есебiн қабылдау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002

  

Мұнай-газ жобалары бойынша
пайдалану құқығы мердiгер-
лерге
берiлуi тиiс мемлекет-
тiк мүлiкті
есепке алуды жүргізудi қамтамасыз
ету

  

  

  

2

  

100

Капитал-
мұнайгаз

1. Мемлекеттiк мекеменi бекiтiлген
штат саны - 16 бiрлік шегiнде ұстау.
2. Мұнай-газ жобалары бойынша мердігерлерге  пайдалану құқығы берiлуге жататын мемлекеттік активтердің есебiн жүргізу. 

Жыл бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже: мұнай-газ жобалары бойынша мердiгерлерге берiлуге жататын мемлекеттiк активтердің есебiн жүргiзу;
құны 65 млрд. теңге мемлекеттiк активтердің тізiлiмiн жүргiзу.
Түпкiлiктi нәтиже: мұнай-газ жобаларында мердiгерлер пайдаланылатын мемлекеттiк тиiстi мүлiктің тиiстi есебiн жүргізу.
Қаржы-экономикалық нәтиже: бiр қызметкердi ұстауға арналған шығын - 941,7 мың теңге; Қазақстан Республикасы үшiн экономикалық тиiмдiлiкке өнiмдi бөлу туралы түпкiлiктi келiсiмнің шарттарына және концессияның шартына сәйкес активтердi беру жөніндегi мiндеттердi орындау жолымен қол жеткізiледi.
Уақтылығы: қаржыландыру жоспарына сәйкес.
Сапасы: "Қарашығанақ кен орнының өнiмiн бөлу туралы түпкілiктi шешiм бойынша мердiгердiң пайдалануында тұрған және Қазақстан Республикасының газ-көлiк жүйесi мен шаруашылық қызметiнiң iшкi және халықаралық концессиясының шарты бойынша концессионерге берiлген мемлекеттiң мүлiктің бухгалтерлiк есебiн жүргiзу"
нұсқаулығына сәйкес есепке алуды жүргізу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына         
306-ҚОСЫМША       

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Жер қойнауын пайдалану геологиясы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер" деген 003 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 88063 мың теңге (сексен сегіз миллион алпыс үш мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қаңтардағы Заңының  18-бабы ; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегi Заңының 3-бабы; "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгінің Геология және жер қойнауын пайдалану комитетiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1107  қаулысы ; "2003-2010 жылдарға арналған елдiң минералдық-шикiзат кешенiнің ресурстық базасын дамыту бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1449  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : қолданыстағы тау-кен және мұнай өңдеу кәсiпорындары үшiн пайдалы қазбалардың қосымша қорларын анықтауға жiберген геологиялық зерттеулердің тиiмдi жүйесiн құру және жетiлдiру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : көмiр сутегi шикiзаттарының, iрi мыс кен орындарының, қорғасын,, мырыш, алтын, сирек кездесетiн металдарын орналасуының өңiрлiк және локалды заңдылықтарын анықтау; геология барлау жұмыстарын жүргізу үшін техниканың жаңа үлгiлерiн әзiрлеу; геология барлау жұмыстарын жүргiзу кезiнде жаңа ғылыми концепциялар мен тәсілдемелердi әзiрлеу.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003

  

Жер қойнауын пайдалану геология-
сы саласын-
дағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

Геология саласында қолданбалы ғылыми зерттеулердi 3 бағыт
бойынша жүргізу:
1. Минералдық-
шикізат базасының минералдық жай-күйiн
бағалау мен дамуын ресурстар болжамдау және оны ақпараттық
қамтамасыз ету.
2. Қазақстан аумағының геологиялық дамуының
тұжырымдамаларын әзiрлеу.
3. Геологиялық-
барлау жұмыстарының
жаңа технологиясын әзiрлеу.
Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама жүргізу жөнiндегі қызметке ақы төлеу.

Жыл
бойы  

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже: құрамдас бөлiктерi 1:500000 масштабында Арал-Каспий өңiрiнің терең құрылымының картасы; 1:100000 масштабында Қазақстан Республикасының минерагеникалық картасы; Қазақстанның аумағында кен объектілерін тарату заңдылықтарының картасы; Қазақстанның терең құрылымы мен палеодинамикасы негiзiнде алтын кенiштi аудандар мен алқаптарды оқшаулаудың терең факторлары; мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларда көріністi қадағалау үшiн ақпараттық-телекоммуникациялық жүйе; палеозой формациялы мұнай мен газға перспективалық литологиялық өлшемдерiн зерттеу.
Түпкiлiктi нәтиже: Арал-Каспий өңiрiнің мұнай-газды перспективаларын бағалау; пайдалы қазбалар кен орындарын анықтау үшін минерагеникалық негіз; алтын және түстi металдарды анықтаудың перспективалылығы; мұнай өнiмдерi горизонттарын олардың табиғи астасуында қадағалау жүйесi.
Қаржы-экономикалық нәтиже: жер қойнауын пайдаланудың геология саласында қолданбалы ғылыми зерттеулердi жүргізудің жалпы құны (мемлекеттiк ғылыми-техникалық сараптама жүргiзу бойынша қызметiне ақы төлеудi қоса алғанда) мынаны құрайды:
- "минералды-шикiзат базаларын дамытудың және оны ақпаратты қамтамасыз ету жағдайы мен болжамын бағалау" бағыты бойынша - 37761 мың теңге;
- "Қазақстанның аумағын геологиялық дамыту концепциясын әзiрлеу" бағыты бойынша - 21502 мың теңге;
Уақтылығы: ғылыми-техникалық әзiрлемелердi жүргiзудің нақты және белгiленген мерзiмдерiне сәйкес.
Сапасы: минералды шикізаттар мен көмiрсутектерiнің маңызды түрлерiнің қиын ашылатын кен орындарын олардың ашылуы үшін ғылыми негiзiн құру жолымен анықтау; пайдалы қазбалардың кен орындарын анықтау кезiнде геологиялық жұмыстардың мерзiмдерi мен шығындарын қысқарту.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң    
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
 307-ҚОСЫМША             

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Отын-энергетика кешенi, мұнай-химия және минералдық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 699947 мың теңге (алты жүз тоқсан тоғыз миллион тоғыз жүз қырық жетi мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi  Заңы ; "2003-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының индустриалдық-инновациялық даму стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығы ; "2004-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2004 жылғы 12 сәуiрдегi N 405  қаулысы ; "2005-2007 жылдары бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының проблемаларын кешендi шешу жөнiндегi бағдарламаны бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2005 жылғы 20 қыркүйектегi N 927  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : атом энергетикасының атомдық ғылымды, техниканы дамытуға және қауiпсіздігi мен тиiмділігін арттыруға бағытталған ғылымды қажетсінетін ядролық технологияларды әзiрлеу; шикiзаттық бағыттан қайтуына ықпал ететiн экономиканың салаларын әртараптандыру жолымен елдiң орнықты дамуына қол жеткiзу, ұзақ мерзiмдi жоспарда сервистiк-технологиялық экономикаға өту үшiн шарттар әзiрлеу.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жетекшi атомдық державалардың тәжiрибесi есебiнен озық технологиялар негiзiнде Қазақстанда атом саласын ғылыми-техникалық қолдау, радиоэкологиялық зерттеулердің аппаратуралық және әдiстемелiк базаларын дамыту, қазiргi халықаралық талаптар деңгейiнде радиоактивтiк қалдықтармен және ядролық отынмен игерiлген тиiмдi айналыс жүйесiн құру, радиофармпрепараттары өндiрiсiнiң ұлттық саласын құру, пайдаланудың штаттық және экстремалдық жағдайында ядролық және термоядролық энергетика мен өнеркәсiп үшiн материалдарды, тораптарды элементтер мен құралымдарды сынау және зерттеу, КТМ токамакада оларды құралымдық материалдарды таңдау және сынау режимi бойынша ұсыныстар әзiрлеу, термоядролық энергетиканың проблемалары бойынша инвестиция тарту және халықаралық ынтымақтастықты қамтамасыз ету, жаңа технологиялық шешімдер мен ядролық және термоядролық қондырғылардың құралымдарын меңгеру, жаһандық халықаралық жүйенің құрамында геофизикалық мониторинг желiлерiн одан әрi дамыту, электр энергиясы мен электр тасымалдаушыларды импорттың орнына қолдану, нашар зерттелген және қиын алынатын орташа, шағын кендi және кенi жоқ объектiлердi кешендi бағалау әдiстерiн жетiлдiру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004

  

Отын-энер-
гетика
кешенi,
мұнай-
химия және
минералдық
ресурстар
саласын-
дағы тех-
нологиялық
сипаттағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

1. "2004-2008 жылдарға арналған  Қазақстан Республикасында атом
энергетикасын дамыту" ғылыми-
технологиялық сипаттағы техникалық
бағдарламаларын іске асыру.
2. Қазақстандық термоядролық 
материалтану реакторын жасау мен пайдалануды ғылыми-техникалық
қолдау.
3. Қазақстан Республикасының
пайдалы қазбаларының
орташа, шағын кен орындарын игеру және тендер алдындағы дайындық кезiндегi геотехнологиясын дамыту.
4. Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлi-
гінің бұйрығымен бекiтiлген, сатылып алынатын жабдықтар тізбесiне сәйкес қолданбалы ғылыми зерттеулердi жүзеге асыратын ғылыми ұйымдарға күрделi трансферттердi аудару.
5. Мемлекеттiк ғылыми-техникалық
сараптама жүргізу жөнiндегі қызметтер-
ге ақы төлеу.  

Ақпан-жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
Ақпан-жел-
тоқсан
 
 
 
 
Ақпан-жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
Ақпан-жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
Сәуір-
қыр-
күйек
 
 
 
 
Қаңтар-жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже:
- "Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту" бағдарламасы бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу:
талдамалы әдiстемелер кешенi: табиғи сулар мен өсiмдiктерде уран мен оның еншiлес өнiмдерiнің аса сезiмталдығын анықтау үшін әдiстемелер кешенi;
ҚР аумағында РАҚО-ның цифрлық картасы; ядролық және басқа радиоактивтiк материалдардың пайда болу уақыты мен орнын сәйкестендiру үшін әдiстемелер кешенi; қоршаған ортаға РАҚО-ның радиациялық әсерiн бағалау әдiстемесi; халыққа дозалық жүктемесiнің мәнi; РАҚО-ның радиоэкологиялық қауiп-қатерiнің дәрежесi туралы қорытынды;
"ДМСА-99м Тс", "Пирофосфат-99мТс" реагенттерiнің лиофилденген жинақтарының сапасын бақылау әдiстемесi мен өндiрiстің технологиялық регламенті;
ауыл шаруашылығы үшін сірне алу үшін технологиялық регламент;
жер сiлкінісi және үлгілік жарылыстар жөнiнде деректер қоры; автоматты, интерактивтi бюллетень; сейсмограмдардың станциялық базалары; белгiлi полигондардың аудандарындағы сейсмикалық оқиғалардың каталогтары;
сынақ хаттамалары; ЯСЖТШҰ үшiн ұсыныстар;
РАҚ-дың оқшауланған объектілердің экологиялық қауіпсiз орналасуы үшiн тау жыныстарының сапасын зерттеудің негiзделген әдiстерi мен технологиялары;
Дерекқор құрамындағы электронды паспорттар, енгiзу жөнiндегi жарнамалық өнiмдер және ұсыныстар;
- Қазақстандық термоядролық материалтану реакторын жасауды және пайдалануды ғылыми-техникалық қолдау жөнiнде қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу:
Реакторлық тәжiрибелер әдiстемесi, тәжiрибелiк құрылғылар және стендiлер;
елдің энергетика саласының негiзгi техникалық-экономикалық параметрлерiн математикалық үлгiлеу мен болжау үшiн әдiстемелер мен компьютерлiк код, Қазақстан энергетикасын дамытудың есептiк үлгiлеу нәтижелерi мен 2050 жылға дейiнгi кезеңде республикада шағын және орташа қуатты АЖЭС салу жөнiндегi ұсыныстар;
ядролық отынның кез келген құрамының, сондай-ақ ұнтақталған суспензияның сұйық металдық, сұйық тұзды қасиеттерiн жылуфизикалық және ядролық-физикалық есептеу әдiстемесi; бiрiншi кезекте имитациялық құрылғыларды дайындауды жиынтықтылау және бастау;
жоба бойынша негiзгi ақпараттан тұратын КТМ токамактың Web-бетi;
шешу үшін есептер мен теоретикалық материалды енгізген плазмалық физика бойынша оқу құралы, "Курчатов институты" РҰО ИЯС ИВК-ға жойылған деректердi алу үшін аппараттық-бағдарламалық қамтамасыз етумен сәйкесетiн компьютерлiк сыныптар;
пайдалы қазбалардың орташа, шағын кен орындарын игерудің және тендер алдындағы дайындық кезiнде геотехнологияларды дамыту жөнiнде қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу:
нашар зерттелген кен орындарын үлгiлеу және бағалау әдiстемесi;
бұрғылау жағдайларына және керннің жай-күйiне қолайлы бағытталған керндi iрiктеу құралдарын жұмыс үлгiсiне конструкторлық құжаттама.
Түпкiлiктi нәтиже:
Атом энергетикасы саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер бойынша: өнеркәсiптік өндiрiстi одан әрi өсiруге бағытталған жұмыстардың iрi кешенiн ғылыми-техникалық және технологиялық қолдау, импортты алмастыратын және сараптық бағдарланған өнiмдердi шығаруды ұйымдастыру, жаңа ғылымды қажетсiнетiн және жоғары технологиялық өндiрiстердi құру және тұтас экономиканы инновациялық қайта құру;
Пайдалы қазбалардың орташа және шағын кен орындарын игерудің және тендер алдындағы дайындық кезінде геотехнологияларды дамыту жөнiнде: жете зерттелмеген кен объектілерiн геологиялық-технологиялық-экономикалық бағалау және ақауға шығару, қорлар мен объектiлердi үлгiлеудің жаңа технологияларын бағалауға қойылатын талаптар, кендердің байытылуын бағалауды жетiлдiру.
Қаржы-экономикалық нәтиже: бағыттар бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулердің құны (ғылыми-техникалық сараптауды қоса алғанда): атом энергетикасын дамытуға - 5757716,0 мың теңге; қазақстандық термоядролық материалтану реакторын жасау және пайдалануды ғылыми-техникалық қолдауға - 70183,0 мың теңге; пайдалы қазбалардың орташа, шағын кен орындарын игерудің және тендер алдындағы дайындық кезiнде геотехнологияларды дамытуға - 30500,0 мың теңге;
Ғылыми ұйымдар үшiн бағыттары бойынша ғылыми жабдықтар сатып алынды: Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамытуға - 5224,0 мың теңге; қазақстандық термоядролық материалтану реакторын жасауды және пайдалануды ғылыми-техникалық қолдауға - 12224,0 мың теңге; Қазақстан Республикасының пайдалы қазбаларын орташа және шағын кен орындарын игерудің және тендер алдындағы геотехнологияларды дамытуға - 6100,0 мың теңге.
Уақтылығы: жасалатын шарттарға сәйкес жыл бойы.
Сапасы: ядролық және термоядролық энергетика мен өнеркәсiптің қауiпсіздiгi және тиiмділігі, радиациялық-қауіптi жерлерде қоршаған ортаның мониторинг жүйесiн құру;
кендi және кенi жоқ объектiлердi бағалаудың жетiлдiрiлген әдiстемелерi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
308-ҚОСЫМША             

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгi
       Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Қазақстандық Тоқамақ термоядролық материалтану реакторын құру"
деген 005 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1072970 мың теңге (бiр миллиард жетпiс екi миллион тоғыз жүз жетпiс мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық даму стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығы , "Қазақстан Республикасын Халықаралық термоядролық реактор жобасына енгiзу туралы ИТЭР кеңесi сессиясының 1994 жылғы 28 шiлдедегi шешiмiнiң шеңберiндегi қызметiн дамыту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 1998 жылғы 22 шiлдедегi N 143-Ө  өкiмi .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : реакторлық материалтануға арналған Қазақстан Республикасындағы алғашқы Токамак (КТМ) термоядролық қондырғысын құру, Қазақстан Республикасында ғылымды қажетсiнетін және ядролық технологияларды дамыту, термоядролық реакторлардың конструкциялық материалдарына зерттеу жүргiзу, материалдарды зерттеудің жаңа кешендi әдiстерiн меңгеру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : зерттеу жүргізу үшін физикалық диагностикалар әдiстемелерi мен жүйелерiн әзiрлеу және игеру; құрастырылатын материалдарды сынау әдiстерiн меңгеру; өлшемдердің әдiстемелiк базасын жасау, басқарылатын термоядролық синтез саласында зерттеулер жүргiзу үшiн халықаралық зертхана құру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005

  

Қазақстан-
дық Тоқамақ термоядро-
лық материал-
тану реакторын құру

Заңнамамен белгiленген
тәртiпте бекiтілген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес Қазақстанды Тоқамақ  термоядролық материалтану реакторын құру жөнiндегі iс-шараларды орындау:
1. ҚТМ кешенінің негізгі жүйелерiне, оның iшiнде конструкторлық құжаттамаларды орау мен тасымалдауға монтаж бен жөндеуге арналған жұмысшы конструкторлық құжаттамаларды әзiрлеу жөнiндегі жұмыстарды аяқтау.
2. ҚТМ кешенінiң реакторлық корпусын қайта жаңғырту.
Ғимараттар мен құрылыстар салуды жалғастыру.
3. Жабдықтар мен материалдар сатып алу. ҚТМ кешенінің сыртқы электрмен жабдықтау жүйелерiн
монтаждау жөніндегі
жұмыстарды аяқтау.
4. Вакуумдық сору
жүйесiн жасауды
жалғастыру. Жабдықтар мен материалдарды сатып
алу.
5. Жабдықтар мен
материалдарды сатып
алу. КТМ кешенiнің
автоматтандырылған
жүйесін жасау жөнiндегі жұмыстарды
жалғастыру.
6. Жабдықтар мен
материалдарды сатып
алу. ҚТМ қондырғысы-
ның импульсті қоректену жүйелерін
монтаждау.
7. Жабдықтарды,
материалдарды сатып
алу. ҚТМ дайындауды
жалғастыру.
8. Жабдықтар мен
материалдарды сатып
алу. ҚТМ электр
магнитті жүйесiн
құру.
9. Жабдықтар, материалдар сатып
алу. Плазманы жоғары
жиiлiкте қыздыру
жүйесiн құру жөнiнде
жұмыстарды жалғастыру.
10. Жабдықтар, материалдар сатып
алу. Вакуумдық камераны қыздыру мен
кондинцирлеу жүйесiн құру. 
11. Жабдықтар,
материалдар сатып
алу. Газ жiберу және
плазманы сөндiру
жүйесiн құру.
12. Жабдықтар, материалдар сатып
алу. КТМ кешенi мен қондырғыларын салқындату жүйесiн
монтаждауды бастау.
13. Отын сатып алу.
Инженерлік жүйелер
мен жылытуды пайдалануды
қамтамасыз ету, ҚТМ
кешенiн қорғау. Физикалық қорғаныш жүйесi. Iске қосу-жөндеу жұмыстары. Жүйенi пайдалануға беру.
14. Пайдалану құжаттамаларын әзiрлеу мен персоналды
дайындауды жалғастыру.
15. Берілген пайдалану параметрлерiн, разряд сценарийлерiн қамтамасыз ету жөнiнде нақтылау есептерiн жүргізу және плазманы КТМ қондырғысының магниттік өрiсiнде ұстау.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
қаңтар-жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
қаңтар-қара-
ша
 
 
 
қаңтар-жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
қаңтар-жел-
тоқсан
 
 
 
наурыз-жел-
тоқсан
 
 
 
 
қаңтар-жел-
тоқсан
 
 
 
сәуір-жел-
тоқсан
 
қаңтар-жел-
тоқсан
 
 
қаңтар-жел-
тоқсан
 
 
 
 
қаңтар-жел-
тоқсан
 
 
 
сәуір-жел-
тоқсан
 
 
сәуір-жел-
тоқсан
 
 
 
қаңтар-жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
сәуір-жел-
тоқсан
 
 
 
қаңтар-жел-
тоқсан
 

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: ҚТМ кешенiнің жүйелерiне арналған жұмыстық конструкторлық құжаттама. ҚТМ кешенi ғимаратын қайта жаңарту. ҚТМ кешенiн автоматтандырылған басқару жүйелерiн, диагностика, вакуумдық айдау жүйелерiн жасауды жалғастыратын жабдықтар мен материалдардың болуы. ҚТМ қондырғысының шлюздiк құрылғысы. Электр магниттiк жүйе мен қыздыру жүйесi және вакуумдық камераны кондиционерлеу. Iске қосылған сыртқы электрмен қамтамасыз ету жүйесi, жабдықтар мен материалдар (соның iшiнде монтаждалған ЛЭП-220кВ, N 51 шағын станцияны қайта жаңғырту, күштiк трансформаторларды монтаждау, ашық тарату қондырғысы, шағын станциясының электр байланысы); Жылу маусымына арналған отын, инженерлiк жүйелердi, электрмен қамтамасыз ету жүйелерiн пайдалану және КТМ кешенiн қорғау.
Түпкiлiктi нәтиже: Қазақстан Республикасында ғылымды қажетсiнетiн және ядролық технологияларды дамыту үшiн қазақстандық Тоқамақ термоядролық материалтану реакторын (ҚТМ) іске қосу.
Қаржы-экономикалық нәтиже: Қазақстан Республикасы үшiн экономикалық тиiмділік жаңа технологиялық укладтарды iске асыру, ұлттық ғылыми-техникалық әлеуеттi дамыту, ғылым мен өндiрiстiң алшақтығын жою, инновациялық қызметті ынталандыру арқылы жүзеге асырылады.
Уақтылығы: жасалған шарттарға қарай жұмыстардың жоспар-кестелерiне сәйкес.
Сапа: құрылыс нормалары мен ережелерiне сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына          
 309-ҚОСЫМША            

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнде ауыр
иондарды жеделдету негiзiнде пәнаралық ғылыми-зерттеу кешенiн құру"
деген 006 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 617840 мың теңге (алты жүз он жетi миллион сегiз жүз қырық мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "2003-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының индустриалдық-инновациялық даму стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : ғылымды қажетсiнетiн озық технологияларды және импортты алмастырушы өндiрiстердi дамыту үшін физика, химия және биология салаларында зерттеулер жүргізу.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : физика, химия және биология салаларында ғылыми-технологиялық зерттеулер жүргiзу үшiн жабдықтар дайындау және ауыр иондарды үдеткiш базасында пәнаралық ғылыми-зерттеу орталығының құрылысын аяқтау жөнiндегi шарттарды қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

  

7

1

006

  

Л.Н.Гуми-
лев атындағы Еуразия ұлттық универси-
тетiнде ауыр иондарды жеделдету негiзiнде пәнаралық ғылыми-
зерттеу
кешенiн құру

Мыналарға сәйкес іс-шараларды орындау
("Мемсараптау"  РМК-ның 2005 жылғы 1 сәуiрдегi N 2-156/05 қорытындысы):
1) будаларды тасымалдау арналарымен ауыр иондардың министрлiгi циклотронын жөндеу, тасымалдау, құрастыру және iске қосу;
2) ауыр көп зарядты иондардың инжектор-
имплантаторын жөндеу, тасымалдау, құрастыру және iске қосу;
3) ғылыми-
технологиялық зертханаларға  арналған технологиялық жабдықтарды жөндеу, тасымалдау, құрастыру және iске қосу;
4) кешендi автоматтандыруды қамтамасыз ету үшін зертханалық жиһаздар, жабдықтар, компьютерлiк техникалар сатып алу;
5) ғимараттың құрылысын аяқтау, инженерлік жүйелердің пайдаланылуын қамтамасыз ету, кешендi жылыту және қорғау, тұтас ауыр иондардың үдеткіші негізінде пәнаралық ғылыми-зерттеу кешенiн іске қосу.

Қаңтар-жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тура нәтиже:
1. Жасалды, құрастырылды, жеткiзiлдi және iске қосылды:
- салмағы 74 т., магниттерiнің диаметрi 1.65 м., ДС-60 циклотроны үшiн жабдық;
- ауыр иондардың жеделдетiлген будаларын тасымалдау үшін арналар (2 арна);
- ЭЦР - көздерi базасында ауыр көп зарядты иондардың инжектор-имплантаторы (тұтынылатын қуаты 150 кВт);
- жаңа материалдардың ғылыми-технологиялық зертханасы және атомдық физика және материалтану ғылыми-тәжiрибелiк зертханасы үшін тректiк жарғақтар мен талдамалық жабдықтың тәжiрибелiк лектерiн алуға арналған технологиялық жабдықтар.
2. Кешенге қызмет көрсету үшін 20 маман дайындалды.
3. Жалпы алаңы 3,5 мың шаршы метр пәнаралық ғылыми-зерттеу кешенi ғимаратының құрылысы аяқталды,
- мамандандырылған талдамалы жабдықпен: NEC Corporashen фирмасының тәжiрибелiк физикалық камерамен; электронды микроскоптармен; спектрметриялық жабдық және зертханалық жиһазбен жарақтандырылған.
      Түпкiлiктi нәтиже: физика, химия және биология салаларында зерттеулер жүргiзу үшiн, ғылымды қажетсiнетiн озық технологияларды және импортты алмастырушы өндiрiстердi дамыту үшiн ауыр иондардың үдеткiш базасында пәнаралық ғылыми-зерттеу кешенiн пайдалануға қосу.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: базалық қондырғылар мен қазiргi техникаларды қолдану арқылы ғылыми-зерттеу институттары үшiн ғылыми-инженер кадрларының практикалық дайындықтарының мүмкiншiлiгi, сондай-ақ ғылымды қажетсiнетiн озық технологияларды және импортты алмастырушы өндiрiстердi дамыту үшiн ғылыми тәжiрибелер жүргiзу.
      Уақытылығы: жұмыстардың жоспар-кестесi мен жасалған шарттарға сәйкес.
      Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелерiне сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2005 жылғы 12 желтоқсандағы     
N 1235 қаулысына        
310-ҚОСЫМША          

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркi" технопаркiн құру"
деген 007 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1100000 мың теңге (бiр миллиард бiр жүз миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламаларын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 5 қыркүйектегi N 903  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 12 тамыздағы N 832  қаулысымен  "Ядролық технологиялар паркi" акционерлiк қоғамын құру туралы.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : ядролық энергетика саласында жаңа технологиялар мен жоғары технологиялық әзiрлемелердi құру және енгізу.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жоғары технологиялық әзiрлемелердi нарыққа шығаруды қамтамасыз ету үшін осы заманғы инфрақұрылым құруды, оларды өнеркәсіптік өндiрiске енгізуді, жаңа технологияларды дамыту және Курчатов қаласының қазiргi әлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешудi қамтамасыз ететiн "Ядролық технологиялар парк" АҚ-ның жарғылық капиталын құру. 
       6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

007

  

Курчатов қаласында "Ядролық техноло-
гиялар паркі" техно-
паркін құру

"Ядролық  техноло-
гиялар паркі" 
технопаркiн құру үшiн, "Ядролық  технологиялар паркі" АҚ-тың жұмыс
iстеуiн қамтамасыз
ету үшін, ядролық реакторлық кешенiнiң
жобалық-сметалық
құжаттамасын әзiрлеудi бастау үшiн және әкiмшiлiк-
өндiрiстік сектор ғимаратының құрылысын бастау үшiн "Ядролық технологиялар паркі"
АҚ-тың жарғылық капиталын ұлғайту.

Қаңтар-жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже:
"Ядролық технологиялар паркі" АҚ-тың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, инженерлiк iздеулер, жобалауға арналған тапсырма, инженерлiк коммуникацияларға жобаланатын объектiлердi қосудың техникалық жағдайлары, сәулет-жоспарлау тапсырмасы;
радиациялық технологиялар кешенінiң ЖСҚ 1-сатысы;
жобаның паспорты, ортақ түсiндiрме жазба, объектінің бас жоспары, технологиялық шешiмдер, өндiрiстi және кәсiпорынды басқару, сәулет-құрылыс шешiмдерi, инженерлiк жабдық, желiлер мен жүйелер, құрылысты ұйымдастыру, қоршаған ортаны қорғау, азаматтық қорғаныстың инженерлiк-техникалық iс-шаралары, ядролық реакторлық кешен жобасының төтенше жағдайлардың алдын алу жөнiндегi iс-шаралары;
сыртқы инженерлiк және коммуникациялық желілерге, кiреберiс жолдарға, жолдарға жұмыстарының басталуы;
бекiтілген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес әкiмшілік-өндiрiстiк секторы құрылыстарының басталуы.
Түпкiлiктi нәтиже: "Ядролық технологиялар паркі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту ядролық энергетика саласында инновациялық технологияларды дамытуға мүмкiндiк бередi.
Қаржы-экономикалық нәтиже: жарияланған акциялардың санын көбейту.
Уақтылығы: жоспар-кестеге сәйкес.
Сапасы: орындалған жұмыстардың құрылыс нормалары мен ережелерiне сәйкестiгi.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына          
311-ҚОСЫМША            

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Уран кенiштерiн тұмшалау және жою, техногендiк қалдықтарды көму"
деген 008 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 700507 мың теңге (жетi жүз миллион бес жүз жетi мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Уранкентарату" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1998 жылғы 21 желтоқсандағы N 1311  қаулысы ; "Уран өндiрушi кәсiпорындарды консервациялаудың және уран кен орындарын әзiрлеу салдарын жоюдың 2001-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 25 шілдедегi N 1006  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : таратылатын уран өндiрушi кәсiпорындар аудандарындағы тұрғындар мен қоршаған ортаның радиациялық қауiпсіздiгiн қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : уран кенiштерiн консервациялау және жою, аумақты шұрайландыру және кенiштердiң өнеркәсiптiк алаңдары мен оған жалғасып жатқан аумақта орналасқан техногендiк уран қалдықтарын көму.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

008

  

Уран
кенiштерiн
тұмшалау
және жою,
техноген-
дiк қалдық-
тарды көму

1. Шығыс кенішiн (Бота бұрым және Жосалы кен орындарын) жоюды
аяқтау.
2. Балқаш Дергачев, Ольгин және Аққан-Бұрлық кен
орындарының өнеркәсiптік алаңдарын тарату -
жұмысты жалғастыру.
3. Батыс кенішін жою (Қызыл сай кен орны) - жұмысты бастау.
4.  4-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.07.31. N 470б қаулысымен.
5. 2001-2010 жылдарға арналған уран кен орындарын әзiрлеу салдарынан уран өндiруші кәсiпорындарды консервациялау және тарату, бағдарламаларды
(бұдан әрi - Бағдарламалар) іске асыру процесi және шеңберiнде орындаудағы қажеттiлiк туындаған
қосымша жұмыстар.

Қаңтар-жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже:
1) Шығыс кенішін (Бота-Бұрым және Жосалы кен орындары) таратуды аяқтау. Объект таратылады және ведомствоаралық комиссияға тапсырылады.
2) Балқаш, Дергачев, Ольгин және Аққан-Бұрлық кен орындарының өнеркәсiптiк алаңдарын тарату - жұмыстың жалғасуы: орындалған жұмыс көлемi - жұмыс жобасына сәйкес объектiнің жалпы сметалық құнынан 80% аспайды.
3) Батыс кенішін (Қызылсай кен орнын) тарату - жұмыстың басталуы. Орындалған жұмыс көлемi - жұмыс жобасына сәйкес объектiнiң жалпы сметалық құнынан 25 % аспайды.
4)  4-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
5) Бағдарламаларды орындау процестерi мен шеңберiнде қажеттілік туындаған қосымша жұмыстар орындалды.
Түпкiлiктi нәтиже: Жұмыс аяқталғаннан кейiн аймақтың радиациялық ластану деңгейi жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес жобалық көрсеткiштердi жоғарлатпау керек.
Қаржы-экономикалық нәтиже: жобаны бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттаманың құнының шегiнде iске асыру.
Уақтылылығы: күнтiзбелiк жұмыс жоспарына сәйкес.
Сапасы: жобаларға сәйкес.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына          
312-ҚОСЫМША            

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Қарағанды көмiр бассейнiнiң шахталарын жабу"
деген 009 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 533499 мың теңге (бес жүз отыз үш миллион төрт жүз тоқсан тоғыз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қарағандыкөмiр" мемлекеттік холдингтiк компаниясының құрылымын қайта ұйымдастыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1995 жылғы 1 қарашадағы N 1415  қаулысы ; "Қарағанды көмiр бассейнiнiң тиiмсіз шахталарын одан әрi жабу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 29 қыркүйектегi N 1479  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : жабылатын газы мол шахталардан болуы мүмкiн жағымсыз әсерлерден Қарағанды облысы тұрғындарының өмiр тiршілігін қауіпсіз жағдайлармен қамтамасыз ету және кен жұмыстарымен бұзылған жерлердi шұрайландыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қарағанды көмiр бассейнiнiң шахталарын тарату жөнiндегi техникалық iс-шараларды орындау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

009

  

Қарағанды көмір бассейні-
нің шахталарын жабу

"Қарағанды көмiр" АҮАҚ N 1 шахталарын жабу:
1) тарату жұмыстарын
жүргізу;
2) жалпы шахталық
және басқа шығындар;
3) жобалау-
іздестiру жұмыстары.
2. "Қарағанды көмiр" АҮАҚ N 2 шахталарын жабу:
1) тарату жұмыстарын
жүргiзу;
2) жалпы шахталық және басқа шығындар;
3) жобалау-іздестiру
жұмыстары.
3. "Қарағанды көмiр"
АҮАҚ N 3 шахталарын
жабу:
1) тарату жұмыстарын
жүргізу;
2) жалпы шахталық
және басқа шығындар;
3) жобалау-іздестіру
жұмыстары.
4. "Арман" ЖШС N 1 шахталарын жабу:
1) тарату жұмыстарын
жүргiзу;
2) жалпы шахталық
және басқа шығындар;
3) жобалау-іздестiру
жұмыстары.

Қаңтар-жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер :
Тура нәтиже: жобаға сәйкес төрт шахта бойынша тарату жұмыстарын жалғастыру.
Түпкiлiктi нәтиже: Актi бойынша жергiлiктi атқарушы органдарға берiлген 200,8 га шұрайландырылған жер аумағы.
Қаржы-экономикалық нәтиже: оларды жабу басталғаннан бастап шахталарда тарату жұмыстарының орындалу көлемi:
"Қарағандыкөмiр" АҮАҚ N 1 шахтасында - 42,2%; "Қарағандыкөмiр" АҮАҚ N2 - 53,2%; "Қарағандыкөмiр" АYАҚ N 3 - 34,7%; "Арман" ЖШС N1 - 81,2%; жерлердi шаруашылық айналымына қайтару.
Уақтылылығы: күнтізбелiк жұмыс жоспарына сәйкес.
Сапасы: жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жұмыстарды орындау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2005 жылғы 12 желтоқсандағы     
N 1235 қаулысына         
313-ҚОСЫМША           

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Жылу-энергетика кешенiн дамыту"
деген 010 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 70600 мың теңге (жетпiс миллион алты жүз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Энергия үнемдеу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 25 желтоқсандағы Заңының  3-6 9,    12-баптары , "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шiлдедегi Заңының  5-бабы ; "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңының  18,   21,   22,   26-баптары ; "2004-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының мұнай-химия өнеркәсiбiн дамыту бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 29 қаңтардағы N 101  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты :
1) көмiр өнiмдерінің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру және көмiр саласының халықаралық стандарттарға көшуiне жағдай туғызу;
2) Қазақстан Республикасында электр және жылу энергиясының сапасына тұрақты бақылау жүйесiн құру; энергия кәсiпорындарының қондырғыларын пайдалану кезiнде энергиямен жабдықтау сенiмдiлiгiн және қауiпсіздiгiн қамтамасыз ету;
3) мұнай-химия кәсiпорындары үшiн қосымша күнтізбегi бойынша тауарлық мұнай-химия өнiмдерiн шығару арқылы көмiрсутегi шикiзатын тереңдетіп тазалау және кешендi қайта өңдеу жөнiндегi ғылыми-техникалық және технологиялық негіздердi құру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi :
1) көмiр саласының нормативтiк құжаттарын халықаралық талаптармен үйлестiру;
2) энергетика саласында нормативтiк-техникалық құжаттарды қайта қарау және әзiрлеу;
3) Қазақстан Республикасының мұнай-химия өнеркәсiбiн дамытудың ғылыми-техникалық және ғылыми-әдiстемелiк қамсыздандыру: мұнай-химия өнiмдерi - метанол немесе диметил эфирiн шығарумен ілеспе және табиғи газдарды өңдеу жөнiндегi технологияларды, өндiрiстердi құру; бензол және басқа мұнай-химия өнiмдерiн алу үшiн сұйытылған мұнай газын өңдеудің бiр кезеңдiк каталитикалық процесiнiң технологиясы мен өндiрiсiн құру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

010

  

Жылу-энер-
гетика
кешенiн дамыту

  

 
 
 
 

  

2

  

101

Көмiр саласының халықара-
лық стандартқа көшуiн қамтамасыз ету

1. Мемлекеттік
стандарттарды әзiрлеу.
1) Шұбаркөл кен орнының тас көмiрi.
Жалпы техникалық шарттар.
2) Минералдық қатты отын. Таңбалау, 
буып-түю,  тасымалдау және
сақтау.
3) Минералдық қатты отын. Өнiмдердi
сәйкестендiру.
2. Қолданыстағы
стандарттарға N 1 өзгерiстер:
1) Қазақстан Республикасының
стандарты 3.39-2003 
Қазақстан Республикасының
мемлекеттiк сертификация жүйесi.
Көмiрдi сертификаттау
тәртiбi.
2) Iзбес өндiрiсi
үшiн Қазақстан
көмiрi Қазақстан
Республикасының
стандарты 1093-2002.
Жалпы техникалық
талаптар.
3. Қушоқы кен орнының көмiр өнiмдерінің каталогы
мен жiктеуiшiн әзiрлеу.

Қаңтар-жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

3

  

102

Электро-
энергетика
және мұнай
өңдеу
саласында
норматив-
тiк-техни-
калық
құжаттарды
әзiрлеу

Талаптарға сәйкес электр энергетикасы
саласындағы нормативтiк-техни-
калық құжаттамалар-
ды әзiрлеу:
энергия жабдықтарын
пайдалану кезiнде
энергия жабдықтарын
жөндеу министрлiгi
кезiнде; ауыл шаруашылығын электрлендiру
саласында.

Қаңтар-жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

4

  

103

Өнеркәсіп-
тің мұнай-
химиялық
саласын
дамыту және құру

1. Метанол немесе
диметил эфирiн (ДМЭ)
алу жөнiнде iлеспе
және табиғи газдарды
өңдеудiң ғылыми-технологиялық
негіздерiн әзiрлеу шеңберiнде технологиялық кешен
үшiн жабдықтарды
жиынтықтылау бойынша
алдын ала техника-
экономикалық негіздемесi мен
техникалық құжаттамасын әзiрлеу.
2. Бензол және басқа
мұнай-химия өнiмдерiн алу үшін
катализаторларды қолданып сұйытылған
мұнай газын өңдеудiң
технологиялық схемасын әзiрлеу.

Қаңтар-жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже:
1) 3 мемлекеттiк стандарт және қолданыстағы стандарттарға 2 өзгерiс әзiрлендi;
2) Қушоқы кен орны көмiр өнiмдерiн каталогы мен жiктеуіші әзiрлендi;
3) электр энергетикасы саласындағы 20 нормативтiк-техникалық құжат әзiрлендi және қайта қаралды немесе қажеттiден 12%;
4) метанол немесе диметил эфирiн өндiру бойынша технологиялық кешендi құруға арналған алдын ала техникалық-экономикалық көрсеткiштер, катализаторларды пайдалану арқылы бензол алудың технологиялық схемасы.
Түпкіліктi нәтиже:
1) Тұтас көмiр саласы тиiстi халықаралық талаптарға 9,8% стандарттармен қамтамасыз етілетiн болады;
2) Тұтас электр энергетикасы нормативтiк-техникалық құжаттамамен 12%-ға қамтамасыз етiлетiн болады;
3) метанол және диметил эфирiн өндiру бойынша технологиялық кешенінің құрылысына арналған нақты көрсеткiштердi анықтау, бензол алудың принциптi технологиялық схемасы.
Қаржы-экономикалық нәтиже: мемлекеттік стандартты өңдеудің орташа құны - 1370,0 мың теңге, қолданыстағы стандартты өзгертуге - 945,0 мың теңге, каталог пен жiктеуiшке - 2000,0 мың теңге, нормативтiк-техникалық құжатқа - 1645,0 мың теңге, нормативтiк-техникалық құжатты қайта қарауға - 744,0 мың теңге. 1 млн. т.м газды қайта өңдеу кезiнде алынған мұнай-химия өнiмдерінің құны 180 мыңнан астам АҚШ долларын құрайды, отын нұсқасы бойынша осы көлемдегi газды сату кезiнде - құны 18-20 мың АҚШ долларын құрайды.
Уақтылығы: жұмыстардың күнтізбелік жоспарларына сәйкес.
Сапасы: отын-энергетикалық кешен өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттілігін халықаралық талаптарға сәйкес нормативтiк-құқықтық, ғылыми-техникалық қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2005 жылғы 12 желтоқсандағы     
N 1235 қаулысына          
314-ҚОСЫМША            

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Радиациялық қауiпсiздiкті қамтамасыз ету"
деген 011 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 480000 мың теңге (төрт жүз сексен миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Атом энергиясын пайдалану туралы" 1997 жылғы 14 сәуiрдегi Қазақстан Республикасы Заңының  4,    5,    13-баптары , "Халықтың радиациялық қауiпсiздiгi туралы" 1998 жылғы 23 сәуiрдегi Қазақстан Республикасы Заңының  5, 6, 9-баптары ; "Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының проблемаларын кешендi шешу жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламаны бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 20 қыркүйектегi N 927  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстанның радиациялық және ядролық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасының аумағындағы қазiргi радиациялық жағдайды және халық үшiн радиологиялық ахуалды бағалау; кейiнгi радиоэкологиялық мониторингтi жүргiзу үшiн радиациялық-ластанған аумақтар мен алаңдарды белдемдеу; зерттеулер нәтижелерi бойынша радионуклидтермен ластанған аумақтарды оңалту және нормативтен жоғары радиоактивтiк сәулелену жағдайларынан халықты қорғау жөнiндегi ұсыныстарды дайындау; Ертiс химия-металлургия зауытына (бұдан әрi - ЕХМЗ) iргелес аумақтарда радиоактивтiк заттар мен қалдықтардың бақылаусыз таралуын болдырмау; оның аумағының ерекшелiктерiн ескерумен шаруашылық қызметiн жүргізу үшiн бұрынғы Семей сынақ полигонының (бұдан әрi - ССП) радиациялық және ядролық қауiпсіздiгін қамтамасыз ету, ССП аумағындағы ядролық қару-жарақ қызметi қалдықтарының қорларын бағалау, бұрынғы ССП аумағында ядролық жерасты сынақтарын өткізу орындарының ағымды сейсмикалық жағдайын зерттеу, радиоэкология мәселелерi жөнiнде ақпараттандыру және түсiндiру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

011

  

Радиация-
лық қауіп-
сіздікті
қамтама-
сыз ету

1. Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық
жағдайды зерделеу:
1) 250,0 мың км 2
алаңда масштабы
1: 1000 000 өңiрлiк
радиогидролито-химия
-лық түсiру;
2) Орталық Қазақстандағы
(Ақмола және Қарағанды облыстары,
жұмыстардың аяқталуы), Оңтүстік Қазақстанның 1-учаскесiнде және Батыс Қазақстанның
1-учаскесiнде (жұмыстардың басталуы) әрбiрiнің
алаңы 2,3 мың км 2  үш типтiк учаскеде масштабы 1200 000- -1:100 000 орта масштабты радио-
экологиялық зерттеулер;
3) 5 радиоактивтiк ластану учаскесiнде
және 15 жоғары радиациялы тау-кен
үйiндiлерi бар учаскелерде 1:5000-5:500 масштабты егжей-
тегжейлi радиоэкологиялық зерттеулер.
2. Бұрынғы Ертiс
химия-металлургия
зауытының (ЕХМЗ),
радиоактивтi қалдықтарды көму
пункттерiнде және
оған iргелес аумақтардағы радиациялық қауiптi
жағдайларды жою
жөнiнде жұмыстарды
жүргізу:
1) дайындау, ұйымдастыру және техникалық iс-шараларды жүргізу, жалпы алаңы 0,6 ш м. бұрынғы ЕХМЗ аумағын, шлам жинауыштар және жалпы алаңы 2,5 ш.км. шлам топырақты
және ағын сулардың оларға iргелес аумақтарын радиациялық тексеру жоспарын әзiрлеу. Қадағалау органдарында құжаттарды келісу;
2) ЕХМЗ аумағында, оның цехтарында,
аумағы 0,6 ш.км. ғимараттары мен
құрылыстарында, шлам жинауыш бассейндер және зертханалық жағдайда
олардың радиометриялық,
спектрометриялық талдауларымен 2,5 ш.км оларға iргелес аумақтарда қоршаған ортадан сынама iрiктеп алумен радиациялық зерттеулер жүргізу;
3) ЕХМЗ-тың тексерілген аумақтарынан және шлам жинауыш бассейндерден иондаушы сәуле көздерi (ИСК) мен радиоактивтi қалдықтарды (РҚ) іздестіру мен жою және оларды жинап салу, тасымалдау және КИР "Байкал-1" қоймаларына ұзақ уақыт сақтауға орналастыру;
4) ЕХМЗ-тың ластанған аумақтары
мен ғимараттарын радиациялық қауiпсіз
жағдайға келтiру жөнiнде ұсынымдар мен жобаларды әзiрлеу және бақылаушы органда келiсу, радиоактивтi
қалдықтарды өңдеу, көму немесе КИР "Байкал-1" қоймаларына ұзақ уақыт сақтауға орналастыру бойынша
технологиялық кешен
жасау жөнiнде инженерлiк
технологиялық жұмыстарды жүргiзу;
ЕХМЗ-ның 22 және 22а
цехтарын технология-
лық жабдықтарын бөлшектеу және оны
дезактивтеу (мүмкiндігінше) мен кондиционерлеудің технологиялық процестерiн әзiрлеу,
сондай-ақ осы жұмыстарды жүргiзу үшін жұмыс алаңын ұйымдастыру. ЕХМЗ-ның 22 және 22а цехтарындағы сұйық радиоактивтi қалдықтарды кәдеге жаратудың әдiстерi мен технологиясын әзiрлеу және тәжiрибелік сынамалау;
5) ЕХМЗ-да 2005 жылы табылған РОҚКП
iргелес ластанған
аумақтарда табиғат
қорғау iс-шараларын
жүргізу жөнiндегі
жобаларды әзiрлеу,
келiсу және бекіту,
сондай-ақ осы аумақтарда табиғат
қорғау және қалпына келтiру iс-шараларын
жүргiзу мен оларды
радиациялық қауiпсіз
жағдайға келтiру
(бөлiнген қаражат
шектерiнде және
жобаға сәйкес).
3. Бұрынғы ССП-ның қауіпсіздiгiн
қамтамасыз ету:
1) бұрынғы ССП-ны
аумағының шекарала-
рын тексеру және жайластыру; ядролық сынақтар жүргізiлген
негізгі алаңдарды қоса алғанда бұрынғы
ССП аумағына рұқсат-
сыз кiрудi шектеу жүйесiн әзiрлеу;
2) ССП аумағында шаруашылық жұмыста-
рын жүргiзудің қауiпсіздік тәртiбiн
регламенттейтiн нормативтік-техни-
калық база әзiрлеу; ССП аумағының өзiндiк ерекшелікте-
рiн ескерумен шаруашылық жұмыста-
рын радиациялық қауiпсіз жүргізудің
нормаларын әзiрлеу;
3) ССП аумағындағы
шаруашылық қызметi-
нің мониторингі;
шаруашылық қызметiн
жүргiзу кезiнде
радиациялық қауіп-
сіздiк талаптарын қамтамасыз ету мониторингiн орындау. ССП аумағында шаруашылық
етушi субъектiлер жөнiндегі дерекқорды
дамыту;
4) ядролық және радиациялық қауiптi объектiлердің қауiпсіздiгiн қамтамасыз ету; бұрынғы ССП аумағын-
да орналасқан реакторлық кешендер-
дің физикалық қорғаныш жүйесiн жаңғырту. Ядролық және радиациялық қауiптi объектiлер-
дің физикалық қорғаныш жүйесiнің
техникалық және әдістемелік қамтамасыз етілуiн ұйымдастыру. Ядролық және радиациялық қауiптi объектiлерде болуы мүмкiн аварияларды үрлеу және болжамдау; объектілердің қауiпсіздік жүйесi мониторингiнің әдiстерiн әзiрлеу;
5) бұрынғы ССП аумағындағы радиациялық жағдайдың шынайы картасын жасау мақсатында қосымша радиоэкологиялық
зерттеулер жүргізу; дала және камералдық
жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу. Радионуклидтік
ластану карталарын жасау;
6) жерасты ядролық жарылысын өткізетін жерлердің бассейн-
дерiнің сарқынды
суларының радионук-
лидтік ластануының мониторингі жүйесiн жасау; гидрогеоло-
гиялық қосымша қадағалау ұңғымаларын
бұрғылау. Гидрогеологияларды
және аумақтың гидрогеологиясын анықтау;
7) ССП шегiнен көшу мүмкiндiгiн азайту және жою жөнiнде
зерттеулер мен
жұмыстар жүргізу;
ССП аумағындағы
радионуклидтердің көшу жолдарының заңдылықтарын зерделеу және радиациялық жағдай-
дың қарқынын үлгiлеу; жерасты сулары бассейнiнің
радионуклидтермен ластануын зерделеу;
8) ССП аумағында
жерасты ядролық
жарылыстар жүргізiл-
ген орындардың қазiргі сейсмикалық
жағдайын зерделеу;
Дегелең алаңының қазiргі сейсмикалық
жағдайын зерделеу жөнінде далалық зерттеулерiн ұйымдастыру және жүргізу. Балапан алаңының сейсмикалық
жағдайының мониторингi.
Нәтижелердi талдау;
9) Балапан алаңының
әскери ұңғымаларын
паспорттау; әскери
ұңғымалардың жағдайы
мен жай-күйiн анықтау бойынша далалы зерттеулерiн
ұйымдастыру және жүргізу. Камеральдық жұмыстар;
10) ССП аумағындағы
ядролық қару-жарақ
қызметi қалдықтары-
ның қорларын бағалау; ядролық қызмет қалдықтарының
құрамын анықтау
бойынша зерттеулер
мен тәжiрибелiк
жұмыстарды жүргiзу;
ядролық сынақ өткізiлген жерлердегі олардың
құрамын белгiлеу үшін зерттеулер мен тәжiрибелік жұмыстар
жүргiзу. Ядролық
сынақ өткізiлген жерлердегі олардың
құрамын белгілеу
әдiстемелерiн таңдап алу;
11) ядролық қару-
жарақ қызметi қалдықтарымен, радиоактивтік қалдықтармен және улы қалдықтармен қауiпсіз айналысуды
қамтамасыз ететiн
технологияларды
әзiрлеу; радиоактивтi улы
қалдықтарды қауіпсіз
консервациялау жөнiнде зерттеулер
жүргiзу және ұсынымдар мен әдістердi әзiрлеу;
12) ядролық және
радиоактивті материалдарды таратпау және заңсыз
айналымын болдырмау
жөнiнде зерттеулер
жүргізу және жұмыстарды ұйымдас-
тыру; радиоактивтi және ядролық материалдармен
заңсыз айналысуға
қарсы әрекетке
бағытталған зерттеу-
лер мен жұмыстарды
жүргізу;
13) ССП аумағын
басқару жөніндегі
ақпараттық жүйенi
дамыту және шешімдер қабылдау
жүйесiн құру; ақпаратты жедел
жеткiзу әдiстерiн
әзiрлеу.
Бағдарламаның мiндетiндегі деректер банкi мен
географиялық ақпарат
жүйесiн (ГАЖ) дамыту;
14) Бағдарлама бойынша жұмыс нәтижелерiн ақпараттық қамтамасыз ету; қоғамдық пікір мониторингiсi жүйесiн ұйымдастыру.
Халықты радиоэкология
мәселелерi және ССП
аумағын пайдалану
мүмкiндігі жөнiнде
ақпараттандыру және
түсiндiру жөнiндегі
жұмыстарды жүргiзу.
Жұмыс нәтижелерiн
ақпараттық түсiндiру;
15) Құпия

Қаңтар-жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Қаңтар-жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қаңтар-жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже:
      1. Қазақстан Республикасының аумағындағы радиациялық жағдайды зерттеу: өңiрлiк зерттеулер бойынша Ақтөбе, Қостанай және Солтүстiк Қазақстан облыстарының аумағы бойынша 205 000 мың шаршы км. алаңда масштабы 1:1000 000 радиогидролитохимиялық түсiру орындалатын болады, 2005 жылдың далалық жұмыстары бойынша барлық зертханалық талдаулар аяқталатын болады;
ортамасштабты зерттеулер бойынша Орталық Қазақстанның (Ақмола және Қарағанды облыстары) үш учаскесiнде жан-жақты зерттеу аяқталатын және радиациялық факторлар жиынтығы бойынша олардың радиациялық кернеулiктерiн бағалау үшiн Оңтүстiк Қазақстанның бiр учаскесiнде және Ақтөбе облысының бiр учаскесiнде зерттеу басталатын болады;
Қазақстанның 4 облысы бойынша масштабы 1:1000 000 топырақ пен судың радиациялық-химиялық ластану карталары, барлығы 45 карта жасалды;
Ақмола және Қарағанды облыстарының типтiк учаскелерi бойынша 3 радиациялық паспорт және Ақтөбе және Оңтүстiк Қазақстан облыстарының типтiк учаскесi бойынша радиациялық паспорттың 1 макетi жасалды;
5 жергiлiкті учаскелердің радиоактивтiк ластануының радиациялық паспорттарының және жоғары радиоактивтi тау-кен жыныстарының үйiндiлерiмен 15 учаскенің паспорттарының макеттерi;
санамаланған карталардың және паспорттардың қосымшасымен бiрге ақпараттық есеп.
      2. Бұрынғы Ертiс химия-металлургия зауыты (ЕХМЗ) аумағында, радиоактивтi қалдықтарды көму пункттерi мен оған iргелес аймақтарда радиациялық-қауiп жағдайларды жою жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу:
      РҚКП аумағына iргелес ластанған аумақтарды радиациялық қауiпсiз жай-күйге келтiру жөнiндегi жұмыстар орындалатын, ондағы ғимараттар мен құрылыстарды қоса алғанда, бұрынғы ЕХМЗ-ның меншігіндегi аумақта табылған иондағыш сәулелену көздерi мен жоғары активтi РАҚ жойылатын болады;
      22 және 22а ғимараттарының ластанған жабдықтарын, жүйелерiн және конструкцияларының элементтерiн бөлшектеу мен дезактивтендiрудің технологиялық процесiне, 22 және 22а ғимараттарында тұрған және дезактивтендiру жұмыстары кезiнде пайда болған сұйық радиоактивтiк қалдықтарды қайта өңдеу қондырғысына қадағалау органдарында келiсiлген және жобалық-сметалық және конструкторлық құжаттамада бекiтiлген жинақ әзiрлендi;
      ЕХМЗ-да кейiнгi жұмыс кезеңдерiнде ластанған технологиялық жабдықтарды, оларда болатын сұйық радиоактивтiк қалдықтарды қауiпсіз кәдеге жаратуды жүзеге асыруға мүмкiндiк тудыратын 22 және 22а ғимараттарында инженерлiк зерттеулер өткізiлдi, СРҚ-ны кәдеге жаратудың әдiстерi мен технологиялары эксперименттi түрде әзiрлендi;
      2005 жылы табылған, ЕХМЗ iргелес ластанған аумақтарда табиғат қорғау iс-шараларын жүзеге асыруға қадағалау органдарында келiсiлген және жобалық-сметалық және конструкторлық құжаттамада бекітілген жинақ әзiрлендi.
      3. Бұрынғы ССП-ның қауiпсіздiгiн қамтамасыз ету:
ядролық сынақтар жүргізілген негізгi алаңдарды қоса алғанда, бұрынғы ССП аумағына рұқсатсыз кiрудi шектеу жүйесi әзiрлендi;
аумақтың ерекшелігін ескерумен, шаруашылық жұмыстарын радиациялық қауіпсіз жүргізудің нормалары әзiрлендi;
шаруашылық жұмыстарын жүргізу кезiндегi радиациялық қауіпсіздiктің талаптарын қамтамасыз ету мониторингiсінің жаңа деректерi;
шаруашылық етушi субъектiлердің дерекқорын дамыту;
ЗГР реакторлық кешендi физикалық қорғаудың қазiргi жүйесiн iшiнара жаңғырту бойынша iс-шаралар орындалды;
ядролық объектiлердiң қауiпсiздiгi, ядролық және радиациялық қауiптi объектiлерде авариялардың мүмкiн болатын түрлерiн үлгiлеу мен болжамдау саласында жаңа деректер алынды;
радиологиялық зерттеулердiң жаңа деректерi, радионуклидтiк ластанудың анықталған карталары;
топырақты сулардың жүйесiн ішінара жаңғырту орындалды;
ССП аумағында радионуклидтердің көшіп-қонуы және радиациялық жағдайдың динамикасы жөнiндегi жаңа деректер алынды;
жерасты ядролық сынақтарын өткiзетiн орындардағы жерасты сулары бассейнiнің радионуклидтермен ластануы жөнiндегi жаңа деректер алынды;
радионуклидтердiң жерасты суларымен жеңiлдету аймағына түсу мүмкiндiгiн бейтараптандыру қазiргi әдiстемелерiн таңдап алу жүзеге асырылды;
Дегелең алаңының қазiргi сейсмикалық жағдайы және Балапан алаңының қазiргi сейсмикалық жағдайының мониторингi туралы жаңа деректер алынды;
Балапан алаңының әскери ұңғымаларының бiр бөлiгін паспорттау орындалды;
Бұрынғы ССП аумағындағы ядролық сынақтар өткізiлген жерлердегi ядролық қарулану әрекетін қалдықтарын іздеп табу әдiстемелерiн таңдап алу жүзеге асырылды;
радиоактивтiк қалдықтарды, улы қалдықтарды және ядролық қару әрекетінің қалдықтарын көму объектiлерiнің мониторингi жүйесiн құруға техникалық тапсырыстар әзiрлендi;
Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық және ядролық материалдардың заңсыз айналымына қарсы әрекет жасау және таратпау режимiн қолдау әдiстерiн таңдап алу жүзеге асырылды;
ГАЖ шешiм қабылдау жүйесiнің бiр бөлiгi ретiнде жаңа ақпараттық қабаттармен толықтырылды;
бұрынғы ССП өңiрiнің халқын ақпараттандыру және түсiндiру.
Түпкiлiктi нәтиже: радиациялық жағдай картасын жасау және радионуклидтермен ластанған аумақтарды сауықтыру және бағдарламаны iске асыру басталғаннан бастап, Қазақстанның барлық аумағының 29% кем емес алаңында нормативтен жоғары сәулелену жағдайларынан халықты қорғау жөнiнде ұсынымдар дайындау;
жобаларды әзiрлеу: ластанған жүйелердi дезактивтендiрудің технологиялық процесi; 22 және 22а ғимараттарындағы сұйық радиоактивтiк қалдықтарды қайта өңдеу қондырғылары; 2005 жылы табылған ластанған аумақтардағы табиғат қорғау iс-шаралары;
бұрынғы ЕХМЗ аумағында табылған радиоактивтiк заттар мен қалдықтар жойылды;
адамдардың денсаулығына, өмiрiне және қоршаған ортаға қауіптi әсердің төмендеуi;
негізгi радионуклидтер бойынша 4 карта (ССП), қоршау периметрi 600 км-ден тұратын 4 сынақ алаңы жасалды.
Қаржы-экономикалық нәтиже: радиациялық жағдайды белгiленген нормаларға сәйкес келтiру және оны халыққа және қоршаған ортаға радиациялық әсердi шектейтiн iс-шаралар кешенiмен қамтамасыз ету.
Уақытылығы: жұмыстардың күнтiзбелiк жоспарына сәйкестiгi.
Сапасы: аудан халқының радиациялық қауіпсiздiгін қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
315-ҚОСЫМША             

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Геологиялық ақпаратты түзу"
деген 012 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 67946 мың теңге (алпыс жетi миллион тоғыз жүз қырық алты мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасында жер қойнауының мемлекеттiк мониторингi туралы ереженi бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 106  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң Геология және жер қойнауын пайдалану комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1107  қаулысы ; "2003-2010 жылдарға арналған елдің минералдық-шикізат кешенiнiң ресурстық базасын дамыту бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1449  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасында мемлекеттiк органдарды және жер қойнауын пайдаланушыларды жер қойнауы және жер қойнауын пайдаланушылардың толық және сенiмдi ақпараттарымен қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жер қойнауының есептiлiгi және жер қойнауын пайдаланушылардың шарттарын орындау; Қазақстан Республикасының минералдық-шикiзат кешенiнде инвестицияларды талдау; геологиялық ақпаратты пайдалануда жинақтау, сақтау және беру; жер қойнауы туралы компьютерлiк банк дерекқорын техникалық және технологиялық әкiмшiлік ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

012

  

Геология-
лық ақпа-
ратты түзу

Бекітілген штат
санының шегiнде оған
жүктелген мiндеттер
мен функцияларды
орындау үшін
республикалық
геологиялық ақпарат
орталығының 
("Казгеоинформ" РГАО) қызметiн
қамтамасыз ету - 71 бiрлiк.
1. Жер қойнауының
есебi мен жер
қойнауын пайдалану
шарттарының орындалуы:
- пайдалы қазбалар
кен орындары қорларының
мемлекеттік
балансын жүргізу;
- кен орындары мен байқалған пайдалы қазбалардың мемлекеттік кадастрын жүргiзу;
- жер қойнауын
қорғау құқығын
беруге арналған
инвестициялық бағдарламалардың
ашық конкурсына
шығарылатын объектi-
лердің тiзбесiн жасау;
- геоақпараттық
қамтамасыз ету және жер қойнауын пайдалану объектiлерiн тiркеу, жер қойнауын
пайдалануда келісім-шарт жобаларын келiсуге
қатысу;
- жер қойнауын  пайдаланушылардың
лицензиялық-келiсiм
шарттық ережелерiн
орындау есебiн ұйымдастыру және
жүзеге асыру;
- 1-4 ЛКШ нысаны
бойынша жер қойнауын
пайдалану нәтижеле-
рiнiң статистикалық
айналымы;
- тау-кен және   геологиялық бөлiнiс-
тердi дайындау мен
тапсыру.
2. Қазақстан Республикасы минералды-шикiзат кешенiнде инвестицияларды
талдау:
- минералдық шикізат түрлері бойынша инвестиция-
ларды талдау;
- әкiмшiлік облыстар
бойынша инвестиция-
ларды талдау.
3. Геологиялық ақпараттарды пайда-
лануда жинақтау,
сақтау және беру:
- жер қойнауын пайдалану объектіле-
рінде жұмыстың
нәтижелерi туралы
есептердің респуб-
ликалық геологиялық қорларын сақтауға
қабылдау;
- геологиялық ақпаратты сатып алуға арналған
келiсiмдерді, геологиялық ақпаратты Қазақстан
Республикасынан тыс
жерлерге шығаруға
рұқсаттарды, геоло-
гиялық ақпарат пакеттерiн дайындау;
- Геологиялық зерттеу жөнiнде
жұмыстарды мемлекет-
тік тiркеу. Қазақстан
Республикасының
геологиялық және
геофизикалық зерттелуiн жүргiзу.
4. Жер қойнауы туралы компьютерлiк
банк дерекқорын техникалық және
технологиялық
әкiмшілік ету.
5. Өзiнің құзыретi
шегінде геология
және жер қойнауын
пайдалануды аумақтық
басқару қызметіне
әдістемелік басшылық
жасауды жүзеге асыру.

Қаңтар-жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже:
Пайдалы қазбалар кен орындары қорларының мемлекеттік балансын жүргiзу - 108 баланс; геологиялық ақпаратты қолдануда технология мен беру ГЗҰ-ны пайдаланумен мемлекеттiк геологиялық қорды жүргізу; жер қойнауын пайдалануда келiсiм-шарт жобаларын келiсуге; Тау-кен және геологиялық бөлiнiстердi дайындау және беру; жер қойнауын пайдаланушылардың инвестициялық қызметi нәтижелерiн тоқсанаралық шолуларын дайындау - 4 шолу.
Түпкiлiкті нәтиже: 2006 жылғы 1 қаңтардағы зерделеудiң жай-күйi бойынша пайдаланушыларды толық, уақтылы және сенiмдi геологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық нәтиже: Iске асқан геологиялық ақпарат үшiн республикалық бюджетке төлемдердің түсуi, тиiмдiлiгi.
Уақтылығы: Белгiленген есептердi белгiленген мерзiмiнде өткiзу.
Сапасы: Толық және сенiмдi ақпарат негiзiнде дайындалған есептiлiк.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
316-ҚОСЫМША          

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Мемлекеттік геологиялық зерделеу"
деген 013 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 2921832 мың теңге (екi миллиард тоғыз жүз жиырма бiр миллион сегіз жүз отыз екi мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының  18-бабы ; "2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 93  қаулысы ; "2003-2010 жылдарға арналған елдің минералдық-шикiзат кешенi ресурстық базасын дамыту бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1449  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : елдiң минералдық-шикiзат базасын нығайту және кеңейту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : пайдалы қазбалардың және жер асты суларының кен орындарын iздестiру үшiн қазiргi картографиялық негiз құру; минералдық-шикізаттың әртүрлi түрлерiнiң болжамды ресурстарын анықтау; пайдалы қазбаларды iздестiру бағытын анықтау үшiн болжамды-минерагеникалық негіз құру; қатты пайдалы қазбалар, көмiрсутек шикiзатының және жер асты суларының қорларының өсуi; геотермальды суларға арналған ұңғымаларды зерттеу және пилоттық жоба шеңберiнде ТЭН жасау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

013

  

Мемлекет-
тік геология-
лық зерделеу

 
  

 
 

  

2

  

100

Өңірлік және гео-
логиялық
түсіру 
жұмыстары

1. 1:200000 масштабта 31,403 мың шаршы км алаңда
геологиялық жете
зерттеу;
2. Өңiрлік гидрогео-
логиялық жұмыстар -
17,54 мың шаршы км.; 3.5 мың шаршы км алаңда кенішті
аудандарды геологиялық-
минерагеникалық карталау;
4. Өңiрлiк және
геологиялық-суретке
түсiру жұмыстарын
жүргізу кезiндегі
дайындық іс-шаралары.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

3

  

101

Іздестіру-
бағалау
жұмыстары

1. 250 шаршы км. алаңда қатты пайдалы
қазбаларға    іздестiру-бағалау
жұмыстарын жүргiзу.
2. Арал маңы учаскесінің шектерiнде көмiрсутек шикізаттарына іздестіру-бағалау
жұмыстарын жалғастыру.
3. Жәнібек және Шалқар аймақтары
шектерiнде мұнай
мен газға іздестiру-
бағалау жұмыстарын
жалғастыру.
4. Теңіз ойпатының
оңтүстiк-шығыс
бөлiгінің Мұзбел
учаскесi шектерiнде көмiрсутек шикізаттарына
іздестiру-бағалау
жұмыстарын жүргізу. 

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

4

  

102

Іздестіру-
барлау
жұмыстары

1. Қазақстан Республикасының 34 ауылдық елдi мекендерi үшiн
іздестiру-бағалау
жұмыстарын аяқтау.
2. Қазақстан Республикасының
152 ауылдық елдi
мекендерiн қамтамасыз ету үшiн
іздестiру-бағалау
жұмыстарын бастау.
3. Геотермальды
суларға арналған
пилоттық жоба
шеңберлерiнде
іздестiру-бағалау
жұмыстарын жүргізудi
бастау:
- геотермальды
суларды ашқан ұңғымаларды зерттеу;
- ТЭН әзiрлеу.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже: 1:200000 масштабта 31,403 мың шаршы км алаңда жаңа буынның геологиялық негiзi; пайдалы қазбалардың кен орындарын табуға перспективалы жалпы ауданы 600 км 2  кем емес учаскелердi бөлу; өңiрлiк гидрогеологиялық жұмыстар - 17,54 мың шаршы км.; 5 мың шаршы км алаңда кенiштi аудандарды геологиялық-минерагеникалық карталау; өңiрлiк және геологиялық-суретке түсiру жұмыстарын жүргiзу кезiндегi дайындық iс-шаралары - 4 есеп-ұсынымдар; 250 шаршы км. алаңда қатты пайдалы қазбаларға іздестіру-бағалау жұмыстары; 152 елдi мекен үшiн анықталған перспективалық объектiлер, Арал маңы учаскесiнің және Теңіз ойпатының оңтүстiк-шығыс бөлiгiнің мұнай-газдылық перспективаларын бағалау.
Түпкiлiктi нәтиже: алтынның - 7 тонна, мыстың - 15 мың тонна, қорғасынның - 30 мың тонна, мырыштың - 130 мың тонна қорларының өсуi; республиканың 34 ауылдық елдi мекендерiн сапалы ауыз су қорымен қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық нәтиже: 1:200000 масштабта 1 шаршы км. геологиялық жете зерттеудің орташа құны - 9280,6 теңге; өңiрлiк гидрогеологиялық жұмыстардың 1 км 2  орташа құны - 3424,17 теңге; ҚПҚ-қа iздестiру-бағалау жұмыстарының бiр объектiсiнің орташа құны - 73060 мың теңге; 1 ауылдық елдi мекендi сумен қамтамасыз ету жөнiндегi iздестiру-бағалау жұмыстарының орташа құны - 3760,6 мың теңге.
Уақтылығы: уәкiлеттi орган бекіткен объектiлiк жоспарға сәйкес жұмыстарды жүргізу.
Сапасы: нұсқаулық талаптарына сәйкес.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнің   
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына          
317-ҚОСЫМША            

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану мониторингi"
деген 014 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 661722 мың теңге (алты жүз алпыс бiр миллион жетi жүз жиырма екi мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : 2003 жылғы 9 шілде Қазақстан Республикасының Су Кодексiнiң  58,    59,60-баптары ; "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қаңтардағы Заңының  56,    58,   59-баптары ; "Қазақстан Республикасының Жер қойнауының мемлекеттiк сараптамасы туралы ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 18 қазандағы N 1288  қаулысы ; "Қазақстан Республикасындағы Жер қойнауының мемлекеттiк мониторингi туралы ереже жөнiндегi" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 106  қаулысы ; "2003-2010 жылдарға арналған елдiң минералдық-шикiзат кешенінің ресурстық базасын дамыту бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1449  қаулысы ; "Мемлекеттiк су кадастрын жүргiзу ережесiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1378  қаулысы ; "Су объектілерiнiң мемлекеттiк мониторингiн жүргізу, суды мемлекеттiк есепке алу және оны пайдалану ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 26 қатардағы М 85  қаулысы , "Республиканың сейсмикалық қауiптi аймақтарында қиратқыш жер сiлкiнiстерінің залалын төмендету жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1997 жылғы 26 тамыздағы N 1286  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : қазiргi экономикалық жағдайда Қазақстан Республикасының негізгi пайдалы қазбаларының негiзгi түрлерінің минералдық-шикiзат базасының нақты жай-күйiн белгiлеу және Қазақстан Республикасының перспективаға минералдық-шикiзат кешенiн дамытуды болжамдау; мемлекеттiк басқару органдарын Қазақстан Республикасының жер асты сулары мен қауiптi геологиялық процестердің жай-күйi туралы деректермен ақпараттық қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасының минералдық-шикiзат базасын 2030 жылға дейiн дамыту болжамымен магний, ванадий, күмiс, висмут кен орындарының iрiлендiрiлген геологиялық-экономикалық бағалау; қазiргi жағдайларда республикадағы геологиялық барлау қызметiн одан әрi дамыту бағыттары жөнiнде ұсынымдарды әзiрлеу; мониторингтiк дерекқор базасын және лицензиялық және тендерлiк объектiлер бойынша карталарды жүргiзу; геодинамикалық процестердi үлгiлеу және болжамдау; жер қойнауын мемлекеттiк сараптау үшiн заңнама негiздерiн құру; өндiрiс салалары және жетекшi тау-кен кәсiпорындары бойынша анықтамалықты дайындау; жер асты суларын және қауiптi геологиялық процестердi қоса алғанда, жер қойнауының жай-күйiн бақылау жер асты суларының және қауiптi геологиялық процестердің дамуының жай-күйiн бағалау; жер асты суларының ластану және сарқылу учаскелерi мен ошақтарын, қауiптi геологиялық процестердi жандандыру учаскелерiн табу; жер асты суларының Мемлекеттiк су кадастрын (МСК) жүргiзу.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

014

  

Жер қой-
науы және
жер қойнауын пайдалану
монито-
рингі

 
  

 
 

  

2

  

100

Минерал-
дық-шикі-
зат базасы
және жер
қойнауын
пайдалану
монито-
рингі
 

1. 2030 жылға дейінгі кезеңге үлгілеумен Қазақстан
Республикасының
минералдық-шикiзат
базасының монито-
рингi мен даму
болжамы:
1) пайдалы қазбалар-
дың 4 түрi бойынша (магний, ванадий, күмiс, висмут);
2) 2006 жылы аяқталатын 3 объект
бойынша талдамалық
есептер.
2. Өндiрiс салалары
бойынша анықтамалық-
ты дайындау және
нормативтік құқықтық
актілердi әзiрлеу.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

3

  

101

Жер асты сулары
және
қауiптi
геология-
лық процестер 
монито-
рингі

Жер асты суларының мониторингi: 
1) 5005 бақылау пункттерiнде жер асты суларының
мониторингін жүргі-
зудi жалғастыру;
2) Елек өзенiнің
трансшекаралық
бассейнiнде жер асты
сулары жай-күйiнің
мониторингі полигонын құруды
аяқтау;
3) мемлекеттік су кадастрын жүргізу
(жер асты сулары);
4) Шығыс Қазақстан облысында жер сілкiністерiн алдын ала бiлдiрушілердi
зерттеу жөніндегі
сейсмомониторинг  
постыларын құру;
5) мемлекеттік бақылау пункттерiнде
жер бөлiп берудi
ресiмдеудi жалғастыру.
2. Қауiптi геология-
лық процестердің мониторингі:
1) қауiптi геология-
лық процестердің
постысында мониторинг жүргізу;
2) қауiптi геология-
лық процестердi
зерттеу бойынша
Қаскелең-Талғар
полигонын құруды
аяқтау;
3) Шығыс Қазақстан
облысында қауiптi
геологиялық процестердi зерттеу бойынша 1-полигонда
бақылауды ұйымдас-
тыру және жүргізу;
4) қауіптi геология-
лық процестердің
бақылау постыларын
құру. 

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже:
1. пайдалы қазбалардың әр түрi (магний, ванадий, күмiс және висмут) бойынша 4 (төрт) есеп және зерттелетiн объектiлер бойынша 3 (үш) талдамалық есеп; 4 (төрт) нұсқаулық және 1 (бiр) анықтамалық әзiрленетiн болады;
2. сандық және сапалық көрсеткiштердi бақылау, жер асты суларының режимi мен ластануына Жер асты суларының мемлекеттiк мониторингi (ЖСММ) мемлекеттiк желiсiнің 2005 бақылау пункттерiнде су сынамаларын iрiктеу деректерi;
3. Елек өзенінің трансшекаралық бассейнiнде жер асты сулары жай-күйi мониторингiнің 1 полигонын құру;
4. Жер асты суларының және қауіптi геологиялық процестердің мемлекеттiк мониторингiнің және мемлекеттiк су кадастрының (жер асты сулары) деректер банкiн жүргiзу;
5. Шығыс Қазақстан облысында жер сiлкiнiстерiн алдын ала білдiрушілердi зерттеу жөнiндегi сейсмомониторинг постыларын құру;
6. 2005 мемлекеттік бақылау пункттерiне ресiмделген жер бөлiнiстерi;
7. қауiптi геологиялық процестердің 20 постысындағы бақылау деректерi;
8. қауiпті геологиялық процестердi зерттеу бойынша Қаскелең-Талғар
полигонын құру;
9.  Шығыс Қазақстан облысында қауіпті геологиялық процестердi зерттеу бойынша 1 полигон құру;
10. Қауіптi геологиялық процестердi бақылау үшiн 5 постыны құру.
Түпкiлiктi нәтиже:
1. Мемлекеттiң экономикалық қауіпсiздiгін минералдық шикізаттарды табу және ұлғайту жолымен қамтамасыз ету; жер қойнауын пайдаланушыларды жер қойнауын ұтымды пайдалану үшін сирек және асыл металдар кен орнының, көмiрдің, жанғыш тақта тастардың, ұсақ жынысты кен орындарының қорлар жiктелiмiн реттеушi жаңа нормативтiк құқықтық актiлермен (нұсқаулықтармен) қамтамасыз ету.
2. Пайдаланушыларды 01.01. 2006 ж. зерттеу жағдайы бойынша Қазақстан Республикасындағы жер асты суларының және қауіптi геологиялық процестердiң жай-күйi туралы толық, уақтылы және сенiмдi ақпаратпен қамтамасыз ету.
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
- бiр объектi (100 шағын бағдарлама) бойынша жұмыстарды жүргiзуге арналған орташа шығындар - 7244,4 мың теңге;
- жұмыстарды жүргiзуге арналған орташа шығындар (101 шағын бағдарлама):
Жер асты суларының мониторингi:
- 1 бақылау пунктіне жер асты суларының мониторингiн жүргізу - 62 мың теңге;
- жер асты суларының жай-күйi мониторингiнің 1 полигонын құру - 32500 мың теңге;
- мемлекеттiк су кадастрын (жер асты суларының) жүргізу - 20000 мың теңге;
- жер сiлкіністерiн алдын ала бiлдiрушілердi зерттеу жөніндегi  сейсмомониторингтің 1 постысын құру - 34740 мың теңге;
- 1 мемлекеттiк бақылау пунктіне жер бөлiп берудi ресiмдеу;
Қауіптi геологиялық процестердің мониторингi:
- қауiптi геологиялық процестердiң 1 постысында мониторинг жүргізу - 1250 мың теңге;
- қауiптi геологиялық процестердi зерттеу бойынша 1 полигонда бақылауды ұйымдастыру және жүргiзу - 27500 мың теңге;
- қауiптi геологиялық процестердің 1 бақылау постысын құру - 1250 мың теңге.
Уақтылығы:
1. ҚР мемлекеттiк басқару органдарын пайдалы қазбалардың негiзгi түрлерiнiң минералдық-шикiзаттық базасын ұтымды пайдалану және ұдайы өндiру жөнiндегi негiздемелiк шешімдерiн қабылдау үшін, жер қойнауын пайдалануға арналған бiрiншi кезектегi объектiлерге байланысты ұсыныспен, олардың жағдайы туралы нормативтiк-құқықтық, картографиялық және анықтамалық-талдамалық ақпаратпен шұғыл қамтамасыз ету жер қойнауын пайдалану саласында инвестициялардың көлемiн ұлғайтуға мүмкіндiк бередi.
2. Жер асты суларының және қауіптi геологиялық процестердің жай-күйi туралы ақпаратты, оларды жою жөнiндегi басқарушылық шешiмдердi қабылдау үшін ластануы мен қорларының сарқылуын анықтауды дер кезiнде ұсыну.
Сапасы:
1. Жер қойнауын пайдалану саласында мемлекеттік қызметтердi (геологиялық барлау жұмыстарын, бағаланған пайдалы қазбаларды, картографиялық және анықтамалық-талдамалық ақпаратты, нұсқаулықтарды) алушыларды қанағаттандыру нарықтық қатынастар жағдайында мемлекеттік экономикалық тәуелсiздiгін қамтамасыз етуге мүмкiндiк тудырады.
2. Жер асты суларының және қауiптi геологиялық процестердің жай-күйi туралы толық және сенiмдi ақпараттың негiзiнде есеп беруді дайындау.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына      
317-1-қосымша       

      Ескерту. Қаулы 317-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
015 "ҚазҚуат" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту"
деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны:  300000 мың теңге (үш жүз миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi:  "2030 жылға дейiнгi электрэнергетикасын дамыту Бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 9 сәуiрдегi N 384  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында гидроэнергетиканы дамыту жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 22 ақпандағы N 161  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi:  республикалық бюджеттiң қаражаты
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:  экспорттық жеткiзiлiм мүмкiндiгiн бағдарлай отырып Қазақстан Республикасының электр энергетикасын дамыту, базалық және ең жоғары деңгейдегi жүктемелердi жабуды ұлғайту, электр энергиясының тапшылығы мен құнын төмендету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:  энергия өндiретiн ұйымдардың құрылысын қайта құрылуы мен жаңғыртылуын ұйымдастыру, құрылатын, сондай-ақ қолданыстағы энергия өндiретiн ұйымдардың жарғылық капиталдарына инвестицияларды жүзеге асыру, қолданыстағы және құрылатын энергия өндiретiн ұйымдарға қатысу үшiн әлуеттi инвесторларды тарту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші бағдарлама коды

Бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

015

  

"ҚазҚуат" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту"

Бұлақ ГЭC құрылысы жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу, Кербұлақ ГЭС салуға жер учаскесін сатып алу жөніндегі іс-шаралар "ҚазҚуат" АҚ жарғылық капиталын көбейту.

жыл бойы

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.12.08.  N 1186  қаулысымен.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      Тура нәтиже: қажеттi сараптамадан өткен, әзiрленген Бұлақ ГЭC құрылысы жобасының техника-экономикалық негiздемесi; Бұлақ ГЭC салуға жер учаскесiн сатып алу.
      Түпкiлiктi нәтиже: Қазақстан Республикасының базалық және ең жоғары деңгейдегi жүктемелерiн жабудағы мүмкiндiктi арттыру, Қазақстан Республикасының экологиялық жағдайын жақсарту, энергетика саласын дамыту, Қазақстан Республикасында өндiрiлетiн электр энергиясының мөлшерiн көбейту, электр энергиясының тапшылығы мен құқын төмендету жаңартылатын энергия көздерiнiң пайдаланылуын дамыту, электр энергиясының экспортын дамыту.
      Қаржы-экономикалық нәтижесi: электр энергиясының тапшылығы мен құнын төмендету, электр энергиясы экспортының мүмкiндiгi.

      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.12.08.  N 1186  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
1235 қаулысына        
317-2-қосымша        

       Ескерту. Қаулы 317-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
016 "Жер қойнауын пайдаланудың лицензиялық және/немесе
келiсiмшарттық талаптарын орындауды бақылауды ұйымдастыру"
деген республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны:  38250 мың теңге (отыз сегiз миллион екi жүз елу мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi:  "Мұнай туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 маусымдағы Заңының  6-бабы ; "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заңының  8-бабы ; "Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын беру ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 21 қаңтардағы N 108  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану мониторингiнiң бiрыңғай мемлекеттiк жүйесiн құру тәртiбi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1444  қаулысы ; "Қазақстанның әлемдегi бәсекеге барынша қабiлеттi 50 елдiң қатарына кiру стратегиясы" туралы Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына жолдауын iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың Жалпы ұлттық жоспарын орындаудың желiлiк кестесiнiң 51-тармағы және Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222  қаулысымен  бекiтiлген 2006-2008 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бағдарламалары.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi:  республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:  жер қойнауын пайдалануды басқару жүйесiнiң ашықтығы мен тиiмдiлiгiн арттыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:  жер қойнауын пайдалануды басқару жүйесiнiң ашықтығы мен тиiмдiлiгiн арттыру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

N п/п

Бағдарлама коды

Кіші бағдарлама коды

Кіші бағдарламалардың атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

016

  

Жер қойнауын пайдаланудың лицензиялық және/немесе келісімшарттық талаптарын орындауды бақылауды ұйымдастыру

1. Жаңа тұғырнамаға көшу шеңберінде жобалау алдындағы зерттеулерді жүргізу.
2. "Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесі" (бұдан әрі - ҚР ЖҚП ББМЖ) жүйесін жаңа тұғырнамаға көшіру арналған техникалық тапсырманы дайындау.
3. Жаңа тұғырнамада ҚР ЖҚП ББМЖ жүйесінің макетін дайындауды қамтитын эксиздік жобаны дайындау және оның тест сынағынан өткізідуі

2006 жылдың екінші жартыжылдығы

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      Тура нәтижесi: "Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалануды басқарудың бiрыңғай мемлекеттiк жүйесi" ақпараттық жүйесiнiң макетi Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымының (КР ҰАИ) және "электрондық үкiметтiң" элементi ретiнде.
      Түпкiлiктi нәтиже: жер қойнауын пайдалану саласында мемлекеттiк басқаруды сапалы деңгейге көтеру.
      Қаржылық-экономикалық тиiмдiлiгi: ҚР ЖҚП ББМЖ жүйесiнiң шеңберiнде жер қойнауын пайдаланушылардың қызметiн жедел бақылау негiзiнде экономиканың өндiрушi салаларының экономикалық тиiмдiлiгiн арттыру.
      Уақтылығы: жұмыстардың күнтiзбелiк жоспарға сәйкестiлiгi.
      Сапасы: ҚР ЖҚП ББМЖ жүйесiнiң Қазақстан Республикасы ақпараттық технологияларының стандарттарына және ақпараттық қауiпсiздiк ISO 17799:2005 және ISO 27001:2005 жаңа халықаралық стандарттарына сәйкестiгi.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң    
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына          
318-ҚОСЫМША            

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Өздiгiнен төгiлiп жатқан ұңғымаларды жою және тұмшалау"
деген 017 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1180210 мың теңге (бiр миллиард бiр жүз сексен миллион екi жүз он мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының  56,   48-баптары ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 21 шiлдедегi N 1019  қаулысымен  бекiтiлген "Қазақстан Республикасында пайдалы қазбалар, мұнай, газ, жер асты сулары кен орындарын әзiрлеу жер қойнауын қорғаудың бiрыңғай ережесiн бекiту туралы", Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1449  қаулысымен  бекiтілген "Елдің минералдық-шикiзаттық кешенi ресурстық базасын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы".
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : жер қойнауын мұнайлық, радионуклидтiк және химиялық ластанудың, табиғи су ресурстары ысырабының алдын алу.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : су басу аймағында мұнай ұңғымаларын жою және консервациялау, құрамында радионуклидтi жоғары, жоғары дебитті, төгiлетiн тұщы сулы өздiгiнен ағатын гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

017

  

Өздiгiнен
төгілiп
жатқан
ұңғымалар-
ды жою
және тұмшалау

1. Каспий теңiзінің
су басу аймағында
мұнай ұңғымасын жою және консервациялау.
2. Өздiгінен ағатын  гидрогеологиялық ұңғыманы жою және консервациялау.  

Жыл бойы 
 

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі  

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже:
1) Каспий теңiзiнiң су басу аймағында 12 мұнай ұңғымасы жойылды және консервацияланды;
2) өздiгiнен ағатын 47 гидрогеологиялық ұңғыма жойылды және консервацияланды.
Түпкiлiктi нәтиже: жұмыстың басынан 49,3% мұнайлық және 10% гидрогеологиялық ұңғымаларды жою есебiнен жер қойнауының мұнайлық, радионуклидтiк және химиялық ластану қаупін төмендету, сондай-ақ 97,3 мың. т.м/күн көлемiнде табиғи су ресурстарының ысырабын азайту., алаңы 675,0 мың ш.м астам аумақты құрғату.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
- теңiзде бiр ұңғыманы жоюға арналған орташа шығын 80000 мың теңгенi құрайды;
- бiр гидрогеологиялық ұңғыманы жоюға арналған орташа шығын 4926 мың теңгенi құрайды.
Уақтылығы: уәкiлеттi орган бекітетiн объектiнің жоспарына сәйкес жұмыс жүргізу.
Сапасы: Жұмыстар жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес орындалды және құрамында ТЖМ, ҚОҚМ, санэпидқадағалау және басқа да мүдделi мемлекеттiк органдардың өкiлдерi бар ведомствоаралық комиссия қабылдады.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
319-ҚОСЫМША             

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Мұнай операцияларын жүргiзу, сондай-ақ көмiрсутегiн тасымалдау, қайта өңдеу және өткiзу кезiнде келiсiмшарттарда мемлекет мүддесiн бiлдiру" деген 018 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 300000 мың теңге (үш жүз миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Мұнай туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 маусымдағы Заңының  6-бабы , "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қаңтардағы Заңының  8-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 16 мамырдағы N 1095  Жарлығы  "Каспий теңiзiнің қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттiк бағдарламасы туралы". 
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : мұнай операцияларын жүргізуге келiсiм-шарттарда, сондай-ақ көмiрсутектерiн тасымалдау, қайта өңдеу және сату кезiнде мемлекеттiң мүдделерiн сақтау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : мұнай операцияларына келiсiм-шарттардың сақталу мониторингiн ұйымдастыру және жетiлдіру, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мұнай операцияларын жүргізуге жасалған келiсiм-шарттарды қамтамасыз ету, мұнай-газ жобаларын сондай-ақ көмiрсутектерiн тасымалдау, қайта өңдеу және сату бойынша жобаларды iске асырумен байланысты мәселелерi жөнінде мемлекеттің мүдделерiн бiлдiру, мұнай операцияларын жүргiзу саласында нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру, мұнай-газ саласындағы өнiмдермен қызметтердің сондай-ақ көмiрсутектерiн тасымалдау, қайта өңдеу және сатудың қауiпсiздiгi.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

018

  

Мұнай операция-
ларын
жүргiзу,
сондай-ақ
көмiрсу-
тегiн
тасымал-
дау, қайта
өңдеу және
өткiзу
кезiнде
келiсiм-
шарттарда
мемлекет
мүддесiн
бiлдiру

1. Мұнай операцияла-
рына келісiмшарттар
талаптарының орындалу мониторин-
гiн консультациялық
сүйемелдеу.
2. Мұнай операцияла-
рын жүргiзуге келісiм-шарттардың,
соның iшiнде өнiмдi
бөлу туралы келiсiмдердің
жобаларын дайындау.
3. Мұнай операцияла-
рын жүргізу саласын-
да нормативтiк құқықтық базаны
жетiлдiру бойынша
консультанттарды
тарту, мұнай-газ
саласындағы өнiмдер-
мен қызметтердің сондай-ақ көмiрсу-
тектерiн тасымалдау,
қайта өңдеу және
сатудың қауiпсіз-
дiгi.
4. Даулы мәселелердi
шешу, мұнай опера-
цияларын жүргізудің
шарттарын мердігер-
лердің орындауы
және мұнай-газ жобаларын iске асыру
кезiндегі басқа мәселелер жөнiнде
консультанттарды
тарту.

Жыл бойы 
 

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі  

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже:
1) мұнай операцияларын жүргiзуге арналған келiсiм-шарттардың мониторинг нәтижелерi бойынша есептер;
2) мұнай операцияларын жүргізуге арналған келiсiм-шарттардың, соның ішінде өнiмдi бөлу туралы келiсiмдердің жобаларын жасау кезiнде, сондай-ақ оларға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзуге сәйкес мемлекеттің мүдделерiн бiлдiру бойынша құзiреттi органның қажеттілігін қамтамасыз ету;
3) нормативтiк құқықтық актiлердің жобалары, мұнай операцияларын жүргiзу саласында нормативтiк құқықтық актiлердi жетiлдiру бойынша ұсыныстар, мұнай операцияларын, сондай-ақ көмiрсутектерiн тасымалдау, қайта өңдеу және сатуды техникалық реттеу;
4) Мұнай-газ, сондай-ақ көмiрсутектерiн тасымалдау, қайта өңдеу және сату жөнiндегi жобаларды iске асыруға байланысты мәселелер бойынша мемлекеттің мүдделерiн қамтамасыз ету.
Түпкілiктi нәтиже: мұнай операцияларын жүргізуге, сондай-ақ көмірсутектерін тасымалдау, қайта өңдеу және сату келiсiм-шарттарды iске асыру кезiнде мемлекеттің шығындарының алдын-алу.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: мұнай-газ саласына тiкелей инвестициялар тарту.
Уақтылығы: анықталған шарттар мен техникалық тапсырмалар мерзiмдерiне сәйкес.
Сапасы: толық көлемде және белгiленген мерзiмде қызмет көрсету. 

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2005 жылғы 12 желтоқсандағы     
N 1235 қаулысына          
320-ҚОСЫМША            

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
""Қарағанды шахталарын тарату" РМБК-ке берiлген, жабылған шахталар қызметкерлерiнiң денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу"
деген 019 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 146286 мың теңге (бiр жүз қырық алты миллион екi жүз сексен алты мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : 1999 жылғы 1 шілдеде Қазақстан Республикасы Азаматтық кодекстiң  47-тарауы  (Ерекше бөлiм).
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : жойылған шахталар қызметкерлерiнiң денсаулығына келтiрген залалдың өтемiнде азаматтардың құқықтарын жүзеге асыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жойылған шахталар қызметкерлерiнiң денсаулығына келтiрілген залалдың өтемiн өз уақытында төлеудi қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

019

  

"Карағанды
шахталарын
тарату"
РМБК-ке
берiлген,
жабылған
шахталар қызметкер-
лерiнiң
денсаулы-
ғына
келтiрiл-
ген зиянды
өтеу

1. Жойылған шахталар
қызметкерлерiне
индексацияны ескере
отырып, жойылған
шахталар қызметкер-
лерi залалының
орнын толтыру төлемдерi.
2. Сомаларды жеткізу
және жiберу шығындары.

Ай сайын

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі  

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтижелер: 727 адам санымен "Қарағандышахтатарату": РМБК-ге берiлген, жойылған шахталар қызметкерлерiнің денсаулығына келтiрiлген залалды өтеу төлемдерi.
Өз уақтылылығы: ай сайын 25 дейiн уақтылы төлем.
Сапасы: жойылған шахталар қызметкерлерiнің денсаулығына келтiрiлген залалды өтеу төлемi - 100%.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына            
321-ҚОСЫМША              

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Ядролық медицина және биофизика орталығын құру"
деген 020 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 250000 мың теңге (екi жүз елу миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "2003-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының индустриалдық-инновациялық даму стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Кейiнгi жылдары медицина ғылымының, ядролық физика және ақпараттық технологиялар торабында әзiрленген диагностика мен терапияның жаңа әдiстерiн дамыту және республиканың денсаулық сақтау тәжiрибесiне енгізу.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : диагностика мен терапияның жаңа әдiстемелерiн жасау және игеру үшiн жағдайын қамтамасыз ету, ядролық медицина мен биофизиканың жаңа өнiмдерiн жасау үшiн ғылыми зерттеулер жүргізу.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

020

  

Ядролық  
медицина  
және
биофизика
орталығын
құру

ТЭН-ге сәйкес
Ядролық медицина
және биофизика орталығын құру жөнiндегі iс-шара-
ларды орындау
(ЭБЖМ-ның ТЭН-ге
арналған 2004 жылғы
28 желтоқсандағы
N 6-2-1/9252 экономикалық сараптау
қорытындысы):
1. Жобалық-сметалық
құжаттамаларды
әзiрлеу және мемлекеттік сараптама жүргізу.
2. Белгіленген заңнамалық тәртiппен
бекітілген ПСД-ға
сәйкес инженерлiк
жүйелер мен ғимарат-
тарды қайта құру
арқылы Ядролық
медицина және биофизика орталығын
құру жөнiндегі
жұмыстарды жүргізудi
бастау.

Қаңтар-жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қаңтар-жел-
тоқсан
 
 
 
Қаңтар-жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі  

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже:
1. Мемлекеттiк сараптаудан өткен, бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттама.
2. Инженерлiк жүйелер мен ғимараттарды қайта құру жөнiндегi жұмыстар (18%), соның iшiнде құрылыс-монтаж жұмыстары орындалды, санитарлық өткiзушiлер үшiн радиометрикалық жабдықтар сатып алу және монтаждау.
Түпкiлiктi нәтиже: Медицина ғылымы мен ақпараттық технология торабында әзiрленген диагностика мен терапияның жаңа әдiстерiн дамыту және республиканың денсаулық сақтау тәжiрибесiне енгізу үшін Ядролық медицина және биофизика орталығын пайдалануға қосу.
Қаржы-экономикалық нәтиже: Республика үшiн экономикалық тиiмдiлiгi диагностика мен терапияның жаңа әдiстерiн Республиканың денсаулық сақтау тәжiрибесiне енгізудi iске асыру арқылы жетедi.
Уақтылығы: жұмыстардың жоспар-кестесiне сәйкес, жасалған шарттарға сәйкестiгi.
Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелерiне сәйкес.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
322-ҚОСЫМША             

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Ақтөбе облысының облыстық бюджетiне Мартұқ ауданында жеткiзушi газ құбырын салуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi"
деген 021 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 300000 мың теңге (үш жүз миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының газ саласын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 18 маусымдағы  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Ақтөбе облысы, Мартұқ ауданының елдi мекендерiн арзан отын түрi-iлеспе газбен қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Ақтөбе-Мартұқ газ құбырын жүргізу құрылысының ұзақтығы - 69,93 ш.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

021

  

Ақтөбе облысының
облыстық
бюджетiне
Мартұқ
ауданында
жеткiзушi
газ құбырын
салуға
берiлетiн
нысаналы
даму
трансферт-
терi

Ақтөбе-Мартүк газ
құбырын жүргізу
құрылысының жобасын
iске асыру үшін
("Мемсараптама" РМК
2002 жылғы 12 тамыздағы N 6-121/02) бекiтілген
ТЭО сәйкес Ақтөбе
облысының облыстық
бюджетiн дамытуға
арналған мақсатты
инвестициялық
трансферттердi
аудару.

Қаңтар-жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі; Ақтөбе
облыстық
әкімдігі.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже:
Ақтөбе-Мартұқ газ құбырын жүргiзу құрылысы бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстардың көлемi - 30%.
Түпкiлiктi нәтиже: Мартұқ ауданы елдi мекендерінің тұтынушыларын арзан отынмен (iлеспе газбен) қанағаттандыру үшiн газ құбырларын пайдалануға қосу.
Қаржы-экономикалық тиiмділік: экономикалық тиiмділік республика үшін Ақтөбе облысының Мартұқ ауданы елдi мекендерiн отынның арзан түрiмен - iлеспе газбен қамтамасыз ету арқылы жетедi.
Өз уақтылылығы: жасалған шарттарға сәйкес жоспар-кестеге сәйкес.
Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелерiне сәйкес.
Ескерту: 
      *) Жоспарлы-сметалық белгiленген заңнамалық тәртіппен бекітiлген құжаттамаға сәйкес Ақтөбе-Мартұқ газ құбырын жүргізуші құрылыс жөнiндегi жобалар мен iс-шаралардың тiзбесi, сондай-ақ күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаларға сәйкес паспорттардан көрiнедi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
323-ҚОСЫМША             

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Арнайы бақылау станцияларында тiркелген ядролық жарылыстар мен жер сiлкiнiстерiнiң тарихи сейсмограммаларының электрондық мұрағатын жасау" деген 023 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 25000 мың теңге (жиырма бес миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шартты бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 14 желтоқсандағы  Заңы ; "1993 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы мен Америка Құрама Штаттарының арасындағы Континентаралық баллистикалық ракеталардың шахталық ұшыру қондырғыларын, апатты жағдайлардың салдарын жоюға және ядролық қараудың таралуына жол бермеуге қатысты келiсімдi ұзарту мәселесi жөнiнде Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi мен Америка Құрама Штаттарының Қазақстан Республикасындағы Елшiлiгi арасындағы ноталар алмасу нысанындағы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 3 маусымдағы  Заңы , "Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауiпсіздiк тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінiң 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1241  Жарлығы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 маусымдағы N 885  қаулысымен  бекiтілген "Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингiнiң бiрыңғай мемлекеттiк жүйесiн ұйымдастыру мен жүргiзудiң ережесiн бекiту туралы".
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : ядролық жарылыстар мен жер сiлкіністерi туралы ақпаратты сақтау мен берудің сенiмдiлiгiн қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Геофизикалық зерттеулер институтының бөлiмшелерiнде (Бурабайда, Курчатовта, Ақтөбеде) және Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің "Қазселқорғау" кәсіпорнының басқаруына көшкен (Семей, Талғар станциялары) мұрағатта 1951-1985 жылдардағы мұрағаттық жазбаларды түгендеудi жүргізу.
Бурабай, Курчатов АҚ, Орталықта мұрағаттық қағаз жазбаларды қазiргi цифрлық форматтарға көшiру үшiн (бұрын мұрағатталатын жазбаларды тiркеу кезiнде пайдаланылған аппаратураның ерекшелiктерiн және Алматы қаласында Арнайы сейсмикалық ақпаратты жинау және өңдеу орталығында (бұдан әрi - АСАЖӨО) технологиялық желiлердi құру жөнiндегi 2005 ж. тәжiрибенi ескере отырып) технологиялық желiлердi құру.
1951-1989 жылдардағы мұрағаттық жазбаларды кезең-кезеңмен қазiргi заманғы халықаралық форматтардағы жаңа (электронды) тасығыштарға көшiру.
Электронды станция мұрағаттарын құру, оларды АСАЖӨО дерекқорына интеграциялау, және ядролық жарылыстар жөнiндегi дерекқорға пайдалануға енгiзу.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

023

  

Арнайы
бақылау
станция-
ларында
тiркелген
ядролық
жарылыстар
мен жер
сiлкiнiс-
терiнiң
тарихи
сейсмо-
граммала-
рының
мұрағатын
қағаздағы
жазбадан
электрон-
дық
тасымал-
даушыларға
көшiру

1. Семей, Курчатов,
Бурабай және Талғар
станцияларының
цифрлық және ұқсас
мұрағаттық жазбала-
рын тексеру, жинау
және құжаттау (1960 ж. дейiн).
2. Курчатовта
мұрағаттық деректер-
дi цифрлау үшін
бағдарламалық-аппа-
ратура кешенiн жасау.
3. Геофизикалық
зерттеулер институ-
тының деректер
орталығында (АСАЖӨО, Алматы қ.)
түрлi бақылау
станцияларының
жазбаларына
қолданылатын ядролық
жарылыстар жөнiндегі
дерекқорды жаңғырту.
4. АСАЖӨО-ға
геофизикалық обсер-
ваториялардан деректердi жiберудің
технологиясын әзiрлеу және сату.
5. Мұрағаттық жазбаларды цифрлау,
АСАЖӨО-ға ядролық
жарылыстар базасын
толтыру.

Жыл
бойы
 
 
 
 
 
 
 
 

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тура нәтиже:
Станциялар тобы бойынша қағаз және магниттi тасығыштарда ядролық жарылыстардың мұрағаттық сейсмограммалардың каталогы құрылды (1965 ж. дейiн);
Курчатовта қағазды тасығыштардан электронды нысанға жазбаларды аудару жөнiндегi қолданыстағы технологиялық желi.
Түпкiлiктi нәтиже: 2008 жылы жұмыстарды бiтiрумен ядролық жарылыстар мен жер сiлкiнiстерi жөнiндегi деректер базасын (электронды мұрағат) құру жөнiндегi жұмыстардың бастапқы (дайындық) кезеңi;
қағазды тасығыштардан ядролық жарылыстардың мұрағаттық жазбалары цифрланды.
Уақтылығы: күнтiзбелiк жұмыс жоспарына сәйкес.
Қаржы-экономикалық нәтиже: қажеттi көлемде ақпаратты алуға және беруге уақытты едәуiр қысқарту.
Сапасы: ұсынылатын ақпараттың сенiмділігi және толықтығы. 

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына         
324-ҚОСЫМША           

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жылу-энергетика жүйесiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi" деген 024 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 16180621 мың теңге (он алты миллиард бiр жүз сексен миллион алты жүз жиырма бiр мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi : Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2005 жылғы 26 тамыздағы N 884  қаулысымен  бекiтілген "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған (екiншi кезең) орта мерзiмдi жоспары туралы".
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : тұрғын үй аймақтары мен қоғамдық ғимараттарды сенiмдi жылу және электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жылу желiлерiнің жабдықтарын кеңейту және жаңғырту үшiн жағдайларды қамтамасыз ету; электрмен жабдықтаудың сенiмдiлiгiн арттыру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

024

  

Облыстық
бюджеттер-
ге, Астана
және
Алматы
қалалары-
ның бюджетте-
рiне жылу-
энергетика
жүйесiн
дамытуға
берiлетiн
нысаналы
даму
трансферт-
терi

Облыстық бюджеттердi, Астана
және Алматы қалала-
рының бюджеттi
дамытуға арналған
мақсатты инвестиция-
лық трансферттердi
"2006 жылға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
Заңын іске асыру
туралы" Қазақстан
Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 9 желтоқсан-
дағы N 1228 қаулысы-
ның 2-қосымшасына
сәйкес сомалар
шегінде белгiленген
заңнамалық тәртiппен
бекітілген ЖСҚ
тәртiбiне сәйкес
мынадай инвестиция-
лық жобаларды iске
асыруға аудару:
1. Астана қаласының
ЖЭО-2, жылу желілерi
мен энергия желiлерi
объектiлерiн кеңейту
және жаңарту ("Мемсараптау" РМК-ның ЖСҚ бойынша
2005 жылғы 10 қазан-
дағы N 2-705/05 ЖСҚ
бойынша қорытындысы);
2. Астана қаласының
сол жағалаулық
бөлігінде "Новая"
ҚС құрылысы 
("Мемсараптау" РМК-
ның 2004 жылғы 27
қазандағы N 2-549/04
ЖСҚ бойынша
қорытындысы);
3. Астана қаласын-
дағы 110/10 кВ
"Степная" ҚС
құрылысы
("Мемсараптау"
РМК-ның ТЭН бойынша
2005 жылғы 24
маусымдағы N 2-369/05 ТЭН бойынша
қорытындысы);
4. Астана
қаласындағы 110/10 кВ "Заречная" ҚС
құрылысы ("Мемсараптау" РМК-ның 2005 жылғы
14 шілдедегі N 2-437/05 ТЭН бойынша
қорытындысы");
5. Астана қаласындағы 110/10/
кВ "17 тұрғын аймақ"
ҚС құрылысы;
6. "Бұрынғы 35 және
6 кВ желiлердің
кiруiн қайта құрумен
"Алмалы" кешенi
аумағында 35/6
кВ жаңа екi транс-
форматорлы қосалқы
станциясының құрылысы.
("Мемсараптау" РМК-ның 2005 жылғы
18 тамыздағы N 7-450/05 ЖСҚ бойынша
қорытындысы);
7. Шығыс Қазақстан
облысы Семей қаласы-
ның жылу желiлерiн
жаңғырту, орталық
жылумен жабдықтау
схемасында сақталған
қазандықтардың және
ЖЭО-ның бар қуаттарын жаңғырту.
8. N 7, 8 станцияларының қазандық агрегаттарын, N 5, 6 станцияларының құбыр агрегаттарын және Астана қаласының су жылыту қазандығын орнатып ЖЭО-2 кеңейту және қайта жаңарту, оның iшiнде төленетiн аванс сомасына жабдықтарды жеткiзу жөнiндегi шарттық мiндеттемелердi уақтылы орындауға екiншi деңгейдегi банктiң кепiлдiгiн мердiгер ұйымның ұсыну шарты кезiнде оның құнының елу пайызынан аспайтын мөлшерде қосалқы жабдықтармен КB-T-139,6-150 типтi су жылыту қазандықтарына тапсырыс беру үшiн аванс аудару ("Мемсараптама" РМК-ның 2005 жылғы 23 маусымдағы N 2-364105 TЭH бойынша қорытындысы). 
9. Астана қаласында ЖЭО-3 салу ("Мемсараптама" PMK-ның 2005 жылғы 24 маусымдағы N 2-367/05 TЭH бойынша қорытындысы).
10. Алматы қаласындағы "Орбита" аудандық қазандығын қайта жаңарту және кеңейту ("Мемсараптама" РМК-ның 2005 жылғы 19 мамырдағы N 7-53-2/2005 ЖСҚ бойынша қорытындысы).
11. Атырау қаласындағы Сәтпаев даңғылы бойындағы "Премьер-Сити" тұрғын үй кешенiн электрмен жабдықтау.

Қаңтар-жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі, Алматы,
Шығыс
Қазақстан
облыстары-
ның және
Астана 
қаласының
әкімдік-
тері.

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б , 2006.12.25. N  470u   қаулыларымен.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер :
Тура нәтиже: жобалар бойынша көлемдi орындау:
1. ЖЭО-2, Астана қаласының жылу желiлерi мен энергия желiлерi объектiлерiн жаңарту және жаңғырту - 83%.
2. 5 қосалқы станцияның құрылысы.
3. 2 қазандықтың және ЖЭО-1 қуаттарын, орталық жылу пункттерiн жаңғырту және ұзындығы 87 км жылу желiлерiн жаңарту.
4. Астана қаласының N 7, 8 станцияларының қазандық агрегаттарын, N 5, 6 станцияларының құбыр агрегаттарын және су жылыту қазандығын орнатып ЖЭО-2 кеңейту және қайта жаңарту.
5. Астана қаласында ЖЭО-3 салу.
6. Алматы қаласындағы "Орбита" аудандық қазандығы қайта жаңарту және кеңейту.
7. Атырaу қаласындағы Сәтпаев даңғылы бойындағы "Премьер-Сити" тұрғын үй кешенiн электрмен жабдықтау.
Түпкілікті нәтиже: тұрғын үй аймақтары мен қоғамдық ғимараттарды сенiмдi жылу және электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету үшiн объектiлердi пайдалануға қосу.
Қаржы-экономикалық нәтиже: республика үшiн экономикалық тиiмдiлiк елдi мекендердi жылу- және энергиямен жабдықтауды жақсарту жөнiндегi iс-шараларды iске асыру жолымен қол жеткiзiледi.
Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес жұмыстардың жоспар-кестесiне сәйкес.
Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелерiне сәйкес.
Ескерту:
*) Белгiленген заңнамалық тәртiппен бекiтiлген жобалық-сметалау құжаттамасына сәйкес энергетикалық объектiлердің құрылысы жөнiндегi жобалар мен iс-шаралардың тізбесi, сондай-ақ күтілетін нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарында көрсетiледi.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына            
325-ҚОСЫМША              

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Қазақстанның оңтүстiк өңiрi тұтынушыларын тұрақты электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету"
деген 026 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 2274216 мың теңге (екi миллиард екi жүз жетпiс төрт миллион екi жүз он алты мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының "2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2005 жылғы 22 қарашадағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Парламентiнің "2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы (екiншi оқылым) 2005 жылғы 9 қарашадағы N 23-III ҚРП қаулысы.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : электр энергиясының жетiспеушілігiн жабу, электр энергиясында бағаның тұрақты деңгейiн сақтау кезiнде күзгі-көктемгi кезеңдерде оңтүстiк өңiрлерде туындаған Оңтүстiк Қазақстанның тұтынушыларын тұрақты энергиямен жабдықтауды қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Т.И. Батуров атындағы Жамбыл мемлекеттiк аудандық электр станциясын (бұдан әрi - ЖМАЭС) қосу және күзгi-қысқы кезеңдерде оңтүстiк өңiрлерде туындаған электр энергиясының жетiспеушiлiгiн жабу мақсатында оның тұрақты жұмысын қамтамасыз ету; Оңтүстiк Қазақстанның тұрғындары үшiн отын жеткiзiлiмi бойынша шығындардың өтемақы жолымен электр энергиясына тұрақты тарифтердi сақтау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

026

  

Қазақстан-
ның
оңтүстiк
өңiрi
тұтынушы-
ларын
тұрақты
электрмен
жабдықтау-
ды қамтамасыз
ету

"ҚазТрансГаз" АҚ қаражаттарын аудару:
1) отын жеткiзілімi
үшiн шығындарды өтеу
бойынша шығыстар
(2005 жылғы қараша-желтоқсан);
2) 2006 жылғы
қаңтардан сәуiр
аралығында электр
энергиясына белгiленген
тарифтердi сақтауға
қажетті отынның
құны мен тасымалдау
шығыстарын ескерiп,
Т.И.Батуров атындағы
Жамбыл мемлекеттік аудандық электр
станциясының тұрақты
жұмысын қамтамасыз
ету мақсатында тұтынушылар үшін
отын сатып алу бағасының арасын-
дағы айырманы жабу
шығыстары.

Қаңтар-сәуір
 
 
 
 
 
 
 
 

Қазақстан
Республи-
касы
Энергетика
және мине-
ралдық
ресурстар
министр-
лігі,
"ҚазТранс-
Газ" АҚ

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже: ҚҚС отынын бағалау кезінде 1212 млн.кВтч. көлемiнде ЖМАЭС шиналармен бiрге электр энергиясын жiберу: газ-54, 54-56, 84 $/мың.н.м.куб., мазут-113,52$/т (3 есептеу курсы бойынша 131,7 теңге).
Түпкiлiктi нәтиже: (2700 МВт) күтiлетiн "ең жоғары" жүктеме шектерiнде Оңтүстiк Қазақстанды тұрақты электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық нәтиже: өндiрiлген электр энергиясына белгiленген тарифтердi сақтау.
Уақтылығы: шартқа сәйкес.
Сапасы: тұрғындарды күзгi-қысқы кезеңдерде электр энергиясы қажеттiлiктерiмен қанағаттандандыру.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына      
325-1-қосымша       

      Ескерту. Қаулы 325-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
027 "Облыстардың және аудандардың (облыстық маңызы бар
қалалардың) коммуналдық меншiгiндегi жылу желiлерiн пайдалануды
ұйымдастыруға арналған нысаналы трансферттер" деген
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны:  450000 мың теңге (төрт жүз елу миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi:  "2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы" (екiншi оқылым) 2006 жылғы 20 маусымдағы N 42-III ҚРҮ Қазақстан Республикасы Парламентiнiң  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi:  республикалық бюджеттiң қаражаты
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:  2006-2007 жылдарда жылыту маусымына Арқалық қаласының жылумен жабдықтау объектiлерiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:  Қостанай облысы Арқалық қаласының жылумен жабдықтау объектiлерiн отынмен қамтамасыз ету үшiн жағдайлар туғызу.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.

N п/п

Бағдарлама коды

Кіші бағдарлама коды

Кіші бағдарламалардың атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауаптыорындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

027

  

Облыстардың және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыруға арналған нысаналы трансферттер

  

  

  

2

  

100

Арқалық қаласы әкімдігінің коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыруға арналған нысаналы трансферттер

2006-2007 жылдарда жылыту маусымына "Арқалық ЖЭК" ММК үшін отандық мазутты сатып алуға Қостанай облысының облыстық бюджетіне мақсатты ағымды трансферттерді удару.

шілде - желтоқсан 

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі; Қостанай облысының әкімдігі, Арқалық қаласының әкімдігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      Тура нәтиже: 2006-2007 жылдарда жылыту маусымына Арқалық қаласын жылумен жабдықтауды үздiксiз қамтамасыз ету.
      Түпкiлiктi нәтиже: "Арқалық ЖЭК" МКК-нiң тиiмдi жұмыс iстеуi және жылумен жабдықтау қызметтерiн үздiксiз ұсынуы.
      Қаржы-экономикалық тиiмдiлiгі: республика үшiн экономикалық тиiмдiлiкке Қостанай облысының Арқалық қаласын жылумен жабдықтауды жақсарту жөнiндегi iс-шараларды iске асыру жолымен қол жеткiзiледi.
      Уақытылығы: жасалған шарттарға сәйкес жұмыстардың жоспар-кестесiне сәйкес.
      Сапасы: нормалары мен ережелерiне сәйкес, M-100 маркалы мазут.

      

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады