Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 30 қаңтар N 137

      "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттары бекітілсін. <*>
      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.03.19. N 137a қаулысымен.
      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.26. N 1369 қаулысымен.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

     Ескерту. 1, 3, 6, 7, 9, 15, 21, 25, 26-қосымшалар алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2002.12.26. N 1369 қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің    
2002 жылғы 30 қаңтардағы         
N 137 қаулысына             
2-қосымша                 

       Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігі

         2002 жылға арналған "Қайта ұйымдастыру және банкроттық
         рәсiмiн өткiзу" 030 республикалық бюджеттiк бағдарлама
                           ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5 000 мың теңге (бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Банкроттық туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 21 қаңтардағы N 67-1 Заңының 94-бабы; "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi Дәрменсiз борышкерлермен жұмыс жөнiндегі комитет мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 23 қарашадағы N 1508 қаулысы .
      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарлама мақсаты: дәрменсiз борышкерлердiң банкроттық рәсiмiн жүзеге асыру.
      5. Бюджеттiк бағдарлама мiндеттерi: салық органдарының банкроттық туралы қолданыстағы заңды iске асыру шеңберiнде салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша қарыздарды жою мақсатында талап қою жұмыстары.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   030         Қайта ұйымдас.    Банкроттық туралы      Жыл   Қазақстан
                тыру және бан.    іс бойынша істі қоз.   ішін. Республикасы
                кроттық рәсім.    ғау туралы орташа      де    Мемлекеттік
                дерін өткізу      алғанда 1600 хабар.          кіріс
                                  ландыруды бұқаралық          министрлігі
                                  ақпарат құралдарында         Дәрменсіз
                                  орналастыру                  борышкерлер.
                                                               мен жұмыс
                                                               жөніндегі
                                                               комитет
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: дәрменсіз салық төлеушілердің салық міндеттемелерін тоқтатуы, берешекті қысқарту және бюджетке түсімдердің ұлғаюы.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің   
2002 жылғы 30 қаңтардағы       
N 137 қаулысына             
4-қосымша                

          Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігі
 
          2002 жылға арналған 033 "Фискальдық органдарды
          нормативтiк-құқықтық актiлермен қамтамасыз ету"
             республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                           ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 22 104 мың теңге (жиырма екi миллион жүз төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлде N 453-1 Заңының 6-бабы; "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын одан әрi iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 17 ақпандағы N 344 Жарлығы ; "Мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы .
     3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет қаражаты.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi органдары қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейi мен құқықтық мәдениетiн жоғарылату.
     5. Бюджеттік бағдарлама міндеттері: Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің орталық аппараты мен оның аумақтық құрылымдарын нормативтік құқық кесімдермен қамтамасыз ету.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   033         Фискальдық        Нормативтік құқықтық  Жыл    Қазақстан
                органдарды нор.   актілерді басып шы.   ішінде Республика.
                мативтік құқық.   ғару және сатып алу,         сының
                тық актілермен    оның ішінде, орта            Мемлекеттік
                қамтамасыз ету    есеппен:                     кіріс
                                 салық есептілігін жасау      министрлігі
                                  бойынша кітаптар -
                                  8 000 дана;
                                  нормативтік құқықтық
                                  актілер - 20 571 дана.
                                  Нормативтік құқықтық
                                  актілерді сатып алу
                                  орта есеппен 693 дана.
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесі - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігі органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің   
2002 жылғы 30 қаңтардағы       
N 137 қаулысына            
5-қосымша                 

        Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігі

       2002 жылға арналған "Жекелеген негiздемелер бойынша мемлекет
        меншiгiне түскен мүлiктi бағалау, сақтау және өткiзу" 038
               республикалық бюджеттiк бағдарламасының
                               ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 48 000 мың теңге (қырық сегiз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Жекелеген негiздемелер бойынша мемлекет меншiгiне түскен мүлiктi есепке алу және одан әрi пайдалану, соның iшiнде өткiзу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 28 қыркүйектегi N 1467 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жекелеген негiздемелер бойынша мемлекет меншiгiне өткен мүлiктi өткiзуден түскен қаражаттардың бюджетке толық түсуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бағалау, тасымалдау, қаттау, сақтау, салып жiберумен және жекелеген негiздемелер бойынша мемлекет меншiгiне өткен мүлiктi өткiзу бойынша өзге де шығындармен байланысты қызмет көрсетулерiне аумақтық салық органдарына төлем.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   038         Жекелеген         2002 жылғы 1 қаңтар.  Жыл    Қазақстан
                негіздемелер      дағы жағдай бойынша   ішінде Республика.
                бойынша мемлекет  жалпы құны 494 053           сының
                меншігіне түскен  мың теңге, соның             Мемлекеттік
                мүлікті бағалау,  iшiнде: бағалы қа.           кіріс
                сақтау және       ғаздар - 298 800 мың         министрлігі
                өткізу            теңге; спирт құрамында
                                  спиртi бар сұйықтық,
                                  алкоголь өнiмi
                                  - 111 361,8 мың теңге
                                  мүлiк мемлекет меншiгіне
                                  өткен мүлiктi, сондай-ақ
                                  2002 жыл iшiнде жекеле.
                                  ген негіздемелер бойынша
                                  мемлекет меншiгіне түсетiн
                                  мүлiктi бағалау, сақтау,
                                  сертификаттау, сараптау,
                                  тасымалдау, жою, өткiзу
                                  үшiн шығыстарға төлем.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындауда күтілетін нәтижелер: жекелеген негіздемелер бойынша мемлекет меншігіне түскен мүлікті өткізуден түскен қаражаттарды бюджетке 150 000 мөлшерде түсіру.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің    
2002 жылғы 30 қаңтардағы        
N 137 қаулысына            
8-қосымша                

     Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігі

     2002 жылға арналған 039 "Таратылған шахталар қызметкерлерiнiң
             денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу жөнiндегi
            "Қарағандышахтакөмiр" мiндеттемелердi орындау"
                республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                            ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 93 000 мың теңге (тоқсан үш миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қарағанды көмiр бассейнiнiң кәсiпорындарын қаржы-экономикалық сауықтыру жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 16 шiлдедегi қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Қарағандышахтакөмiр" Жабық Yлгiдегi Акционерлiк Қоғамының (бұдан әрi - "Қарағандышахтакөмiр" ЖYАҚ) бұрынғы қызметкерлерiнiң денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Қарағандышахтакөмiр" ЖYАҚ-ның бұрынғы қызметкерлерiнiң денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу жөнiндегi мiндеттемелердi орындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   039         Таратылған        "Қарағандышахтакөмір"  Жыл   Қазақстан
                шахталар қызмет.  ЖҮАҚ-ның бұрынғы       бойы  Республика.
                керлерінің ден.   қызметкерлерінің             сының
                саулығына кел.    денсаулығына келті.          Мемлекеттік
                тірілген зиянды   рілген зиянды өтеу           кіріс
                өтеу жөніндегі    бойынша 2002 жылғы           министрлігі.
                "Қарағандышахта.  1 қаңтардағы жағдай          нің Дәрмен.
                көмір" міндетте.  бойынша жалпы саны -         сіз борыш.
                мелерді орындау   1245 адамға соманы           керлермен
                                  төлеу.                       жұмыс жөнін.
                                                               дегі комитет

---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесі: кредиторлар талабының тізіліміне сәйкес сотпен бекітілген кері талаптар бойынша борышты өтеу мақсатында, "Қарағандышахтакөмір" ЖҮАҚ-ның бұрынғы қызметкерлерінің алдындағы денсаулығына келтірілген зиянды өтеу бойынша 2002 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жалпы саны - 1245 адамға соманы төлеу.
     Ескерту. 9-26 қосымшалармен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.03.19. N 137a қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң    
2002 жылғы 19 наурыздағы        
N 137 қаулысына             
10 қосымша                

       Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi
 
      2002 жылға арналған 079 "Лицензиарлар функцияларын орындау"
               республикалық бюджеттiк бағдарламасының
                               ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 15 800 мың теңге (он бес миллион сегiз жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының 1-8, 12-26-баптары, "Этиль спиртi және алкоголь өнiмiн өндiру мен айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасы 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңы , "Этиль спиртi және алкоголь өнiмiн өндiрудi лицензиялау, этиль спиртiн сақтау және өткiзу, алкоголь өнiмiн (сырадан басқа) сақтау және көтерме өткiзу, сондай-ақ алкоголь өнiмiн (сырадан басқа) бөлшек өткiзу" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 27 тамыздағы N 1258 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: этиль спиртi және алкоголь өнiмiн өндiру мен айналымы қызметiн жүзеге асыру құқығына лицензия беру бөлiгiнде Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Акцизделетiн өнiмдердi өндiру мен айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi комитетi функцияларын атқарумен қамтамасыз ету; этиль спиртi мен алкоголь өнiмiнiң айналымын қатаң мемлекеттiк реттеу шарттарында акциздердiң неғұрлым толық түсуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: этиль спиртi және алкоголь өнiмiн өндiру мен айналымы саласындағы қызметтi лицензиялау; этиль спиртi және алкоголь өнiмiн өндiру мен айналымын бақылау; бюджетке тиiстi салықтарды жинақ; этиль спиртi және алкоголь өнiмiн заңсыз өндiру мен айналымына қарсы күрес; алкоголь рыногiнiң көтерме қоймаларын оңтайландыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   079         Лицензиарлар.   700 лицензиатқа қолда.  Жыл   Қазақстан
                дың функция.   ныстағы заңнамаға олар.  ішін. Республикасы.
                ларын орындау  дың сәйкес келетiн за.   де    сының
                               тына тексеру жүргiзу,          Мемлекеттік
                               оның 490-ы алкоголь            кіріс
                               өнiмiнiң айналымын             министрлігі
                               жүзеге асыратын
                               субъектi және 210-ы
                               этиль спиртi мен алко.
                               голь өнiмiн шығаруды
                               жүзеге асыратын субъек.
                               тiлер. Лицензиаттарды
                               кешендi зерттеу. Жылына
                               кем дегенде 4 рет жөндеу.
                               ге дәлдеме (реттеу),
                               аялдау және қолданыстағы
                               18 спирт зауыттарында
                               белгiленген спирт өлшей.
                               тiн аппараттарды жұмысқа
                               қосу жөнiндегi жұмыстарды
                               жүргiзу. Орта жылдық
                               іссапарға жiберiлетiндер
                               саны - 120 адам (1000
                               күн/адам).
                               Қызметтің тиiстi лицен.
                               зиаланатын түрлерiне
                               2 000-дай дана бланк,
                               35 000 дана бiржолғы
                               көрсеткiштi пломбы, кеңсе
                               тауарлары, картридждердi
                               толтыру, газеттер, журнал.
                               дар және басқа да әдебиет.
                               терге (тамақ өнеркәсiбi,
                               сыра және сусындар, шарап
                               өнеркәсiбi және басқалар)
                               жазылу.
                                Алкоголь өнiмдерiн шығару
                               көлемiн есепке алудың авто.
                               маттандырылған жүйелерiне
                               профилактикалық жұмыстармен
                               қызмет көрсету және жүргiзу.
                                Байланыс, почта-телеграфтық
                               байланыс қызметiне төлем.
                                Этиль спиртi мен алкоголь
                               өнiмiнiң импортына конкурс
                               өткiзумен қамтамасыз ету
                               үшiн бұқаралық ақпарат
                               құралдарының ресми басылым.
                               дарында 1000 шарш.см-ге
                               дейiнгi көлемде тоқсанына
                               1-2 реттен жиi емес
                               орналастыру.
                                Республиканың тауар өндi.
                               рушiлерi шығаратын және
                               елге импортталатын этиль
                               спиртi мен алкоголь өнiмi.
                               нiң үлгiлерiне 3 000 дейiн
                               сынақ жүргiзу.
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: этиль спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiрудiң болжанған саны - 30 000 мың және бюджетке тиiстi болжанған түсiм - 10 900 800 мың теңгенi құрады.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң     
2002 жылғы 19 наурыздағы         
N 137 қаулысына              
11 қосымша                  

         Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi

           500 "Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс
        министрлiгiнiң жалпы мақсаттағы ақпараттық жүйесi мен
      телекоммуникацияларды сүйемелдеу" республикалық бюджеттік
                бағдарламасының 2002 жылға арналған
                           ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 572 933 мың теңге (бес жүз жетпiс екi миллион тоғыз жүз отыз үш теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы Кодексi (Салық Кодексi)"; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары жүйесiн одан әрi реформалау туралы" 1998 жылғы 12 қазандағы N 4114 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кiрiс министрлiгiнiң мәселелерi" 1999 жылғы 25 ақпандағы N 173 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгінiң, оның құрылымдық және аумақтық бөлiмшелерiнде жалпы мақсаттағы ақпараттық жүйесi мен телекоммуникациялардың қызмет жасауын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ақпараттық жүйесiн әкiмшiлiктендiру және сүйемелдеу; Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң, оның құрылымдық және аумақтық бөлiмшелерiнiң қызметкерлерiн оқыту және кеңес беру, оның ішiнде құжаттарды әзiрлеу; телекоммуникациялық байланысты қамтамасыз ету; есептеу техникасының құралдарын жөндеу және қызмет көрсету; есептеу техникасы үшiн шығын материалдары мен қосалқы бөлшектермен қамтамасыз ету; дербес есептеу техникасы желiлерiн әкiмшiлiктендiру; сервер бөлмелерiн сүйемелдеу және қызмет көрсету, оның iшiнде жарақтарды құрастыру және жолға қою қызметi, дербес есептеу техникасы желiлерi үшiн жолға қою және жарақтандыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   500         Қазақстан      2001 жылғы 31 мамырдағы  Жыл   Қазақстан
                Республикасы   N МКМ1505/1 "Қазақтеле.  бойы  Республикасы
                Мемлекеттік    ком" ААҚ-мен келiсiм-          Мемлекеттік
                кіріс          шарт бойынша Қазақстан         кіріс
                министрлігі.   Республикасы Мемлекеттiк       министрлігі
                нің жалпы      кiрiс министрлiгiнiң
                мақсаттағы     орталық аппараты мен ау.
                ақпараттық     мақтық бөлiмшелерiнiң
                жүйесі мен     арасындағы байланысты
                телекоммуни.   қамтамасыз ету бойынша
                кацияларды     телекоммуникациялар
                сүйемелдеу     қызметiн сатып алу.

                               Компьютер жабдықтарының  Жыл   Қазақстан
                               техникалық қызмет көр.   бойы  Республикасы
                               сетуi (700 серверлер,          Мемлекеттік
                               12658 компьютерлер,            кіріс
                               5081 принтерлер); 2001         министрлігі
                               жылғы 24 қазандағы
                               N МКМ1809/1 "Ұлттық
                               ақпараттық технологиялар"
                               ААҚ-мен келiсiм-шарт
                               бойынша Қазақстан
                               Республикасы Мемлекеттiк
                               кiрiс министрлiгi мен
                               оның құрылымдық бөлiмше.
                               лерiнiң ақпараттық жүйе.
                               сiн сүйемелдеу;    

                               "Салық есептемесiнiң      Жыл  Қазақстан
                               электронды нысандары"    бойы  Республикасы
                               ақпараттық жүйесiнiң           Мемлекеттік
                               пилоттық жобасын сүйемел.      кіріс
                               деу, оның iшiнде: "New Аgе     министрлігі
                               Тесhnоlоgiеs" ЖАҚ-мен
                               2001 жылғы 3 қазандағы
                               N МКМ 1809/7 шарт бойын.
                               ша инсталляция, кеңес
                               беру, бағдарламалық қам.
                               тамасыз етуге өзгерiстер
                               мен толықтырулар енгiзу
                               - 180 адам-күн.
                                Салық төлеушiлер үшiн     Жыл  Қазақстан
                               және Қазақстан Республика. бойы Республикасы
                               сы Мемлекеттiк кiрiс            Мемлекеттік
                               министрлiгi бөлiмшелерi         кіріс
                               үшiн хабарламаларды кепiл.      министрлігі
                               дi жеткiзудiң ақпараттық
                               жүйесiн сүйемелдеу, оның
                               ішiнде:
                               "New Age Technologies"
                               ЖАҚ-мен 2001 жылғы 3 қазан.
                               дағы N МКМ 1809/7 шарт
                               бойынша инсталляция, кеңес
                               беру, бағдарламалық қамта.
                               масыз етуге өзгерiстер мен
                               толықтырулар енгiзу - 180
                               адам-күн.
                                Қазақстан Республикасы Жыл Қазақстан
                               Мемлекеттiк кiрiс министр. бойы Республикасы
                               лiгiнiң ақпараттарды қор.       Мемлекеттік
                               ғау жүйесiнiң ақпараттық        кіріс
                               жүйесiн сүйемелдеу, оның        министрлігі
                               iшiнде: сертификаттау
                               орталығының қызмет етуiн
                               қамтамасыз ету - 1919
                               адам-күн;
                               техникалық қолдау және
                               кеңес беру - 300 күнтiз.
                               белiк күн; салық төлеушi.
                               лер үшiн жүйенiң дамуы
                               туралы ақпаратты телехабар.
                               лар үшiн материалдар даярлау.

                               2001 жылғы 8 қарашадағы     Жыл Қазақстан
                               N МКМ 1809/6 "НИЛ Гамма    бойы Республикасы
                               технология" ЖШС келiсiм-        Мемлекеттік
                               шарт бойынша Қазақстан          кіріс
                               Республикасы Мемлекеттiк        министрлігі
                               кiрiс министрлiгiнiң 40
                               маманын оқыту.
                               "IST Vesta" ЖШС-мен
                               2001 жылғы 8 қазандағы
                               N МКМ 1109/8 шарт бойынша
                               Қазақстан Республикасы
                               Мемлекеттік кiрiс министр.
                               лiгi жүйесiнiң мамандарын
                               қашықтық оқыту және
                               тестiден өткiзу пилоттық
                               жобасын сүйемелдеу -
                               42,58 адам-күн.    

                               "ЦИФС" РМК-мен 2001 жылғы   Жыл Қазақстан
                               8 қазандағы N МКМ 1109/6   бойы Республикасы
                               шарты бойынша "ҚР МКМ           Мемлекеттік
                               ведомствалық кадрлары"          кіріс
                               ақпараттық жүйесiнiң            министрлігі
                               пилоттық жобасын сүйемел.
                               деу - күнтiзбелiк күн.

                               Қазақстан Республикасы     Жыл  Қазақстан
                               Мемлекеттiк кiрiс минис.  бойы  Республикасы
                               трлігі мен оның құрылым.        Мемлекеттік
                               дық бөлімшелерiнiң              кіріс
                               "Лука-Бюджет" бағдармалық       министрлігі
                               қамтамасыз етудi сүйемелдеу,
                               оның iшiнде: "Фирма Плюс.
                               Микро". ЖШС-пен 2001 жылғы
                               7 желтоқсандағы N 0312/2
                               шарты бойынша дерек қорын
                               конвертациялау - 540 адам-
                               күн; ҚР МКМ Кеден комитетi.
                               нiң бағдармалық қамтамасыз
                               етудi инсталляциялау - 1
                               қаттама.

                               Павлодар, Қостанай, Маңғыс. Жыл Қазақстан
                               тау облыстары бойынша са.  бойы Республикасы
                               лық комитеттерiнде сервер.      Мемлекеттік
                               лiк және коммуникациялық        кіріс
                               қызмет және қолдау көрсету      министрлігі
                               үшiн қажеттi серверлiк бөл.
                               мелердегi жабдықтарды орнату
                               және жолға қою: "АВЗ"
                               ЖШС-мен 2001 жылғы 21 қараша.
                               дағы N МКМ 1809/4 шарт
                               бойынша желдеткiш жүйесi,
                               өрт сөндiру, құрылымды
                               кабель жүйесi, электрлiк
                               қорек жүйесi, бақылау және
                               мүмкiндiктi шектеу жүйесi -
                               1120 адам-күн.

                               Қазақстан Республикасы    Қаңтар Қазақстан
                               Мемлекеттiк кiрiс минис.  шілде  Республи.
                               трлiгi үшiн сатып алын.          касы
                               ған 3 сервердi инсталля.         Мемлекеттік
                               циялау және техникалық           кіріс
                               қолдау көрсету.                  министрлігі

                               Салық заңын түсiндiру    Наурыз  Қазақстан
                               бойынша мултимедийлiк    желтоқ. Республика.
                               орталықты қызмет көрсету сан     сы
                               үшiн қосалқы бөлшектер           Мемлекеттік
                               сатып алу - 1 қаттама.           кіріс

                               Салық органдары үшiн НР  Наурыз  Қазақстан
                               моделдi 1765 принтерлер. мамыр   Республика.
                               ге шығын материалдарды           сы
                               сатып алу.                       Мемлекеттiк
                                                                кiрiс
                                                                министрлiгi

                               Компьютер, коммуникация, Наурыз  Қазақстан
                               желi жабдықтары және     маусым  Республика.
                               iлеспе жабдықтар үшiн            сы
                               шығын материалдары мен           Мемлекеттік
                               қосалқы бөлшектер сатып          кіріс
                               алу, оның ішiнде:                министрлігі
                               5081 принтерлер үшiн 1200  Сәуір
                               картридж, 8000 компьютер.  мау.
                               лер үшiн 5081 принтерлер.  сым
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiне және оның құрылымдық бөлiмшелерiне хабарламалар, компьютерлiк, желiлiк, коммуникациялық ақпараттық жүйесiнiң толассыз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң     
2002 жылғы 19 наурыздағы         
N 137 қаулысына              
12 қосымша                 

        Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi

          2002 жылға арналған 501 "Тұтастандырылған салықтық
     ақпараттық жүйе" (ТСАЖ) кедендiк ақпараттық жүйенi сүйемелдеу"
               республикалық бюджеттiк бағдарламасының
                            ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 309 289 мың теңге (үш жүз тоғыз миллион екi жүз сексен тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы (Салық кодексi)" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексi.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң аумақтық салық органдары мен орталық аппаратында бiртұтас орталықтандырылған ақпараттық салық жүйесiнiң жұмыс істеуi.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының тұтастандырылған салықтық ақпараттық жүйесiн (мәтiн бойынша бұдан әрi ҚР ТСАЖ), соның ішiнде жаңа функцияларды ("Төлем көзiнен салық салынатын жеке тұлғалардың кiрiстерiнiң есебi", "ҚҚС төлеушiлердi тiркеу. ҚҚС-мен жазылған шот-фактуралардың тiзiлiмдерiн қабылдау және өңдеу жүйесi", "Бiр жолғы талондарды бақылау және есепке алу", "Резидент еместердiң болу мерзiмiнiң есебi", "Салықтарды төлеу мерзiмiн ұзарту", "Бақылау-касса машиналарын есепке алу және бақылау", "Салық заңнамасын түсiндiру бойынша мультимедиялық байланыс жүйесi") сүйемелдеу; "Салық аудитiне электрондық бақылау" ҚР ТСАЖ компонентiнiң атқарымдылығын кеңейту; серверлiк бөлмелердi сүйемелдеу, соның iшiнде монтаж және жабдықтарды реттеу, жергiлiктi есептеу жүйелерi үшiн төсеу және жабдықтау бойынша қызмет көрсету; үздiксiз тамақтандыру көздерiн орнату.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   501         "Тұтастанды.   Ақпараттық жүйелердi    Қаңтар  Қазақстан
                рылған салық.  тұтастандыру бөлiгiнде  сәуір   Республика.
                тық ақпарат.   ҚР ТСАЖ жүйесiн сүйе.           сының
                тық жүйе"      мелдеу, соның iшiнде:           Мемлекеттік
                (ТСАЖ) кеден.  өзгерiстер мен толық.           кіріс
                дік ақпарат.   тырулар енгiзу, - 7738          министрлігі
                тық жүйені     адам-күн; ҚР ТСАЖ 21
                сүйемелдеу     әкiмшi, Қазақстан Рес.
                               публикасы Мемлекеттiк
                               кiрiс министрлiгiнiң
                               304 маманын оқыту;
                               құжаттаманы әзiрлеу -
                               1 жинақталым; "ПлюсМикро"
                               фирмасы" ЖШС-пен
                               2001 жылғы 28 қыркүйектегi
                               N МКМ 1109/3 шарт бойын.
                               ша жүйенi дамыту туралы
                               салық төлеушiлерге арнал.
                               ған ақпараттық телехабар.
                               ларға материалдар дайындау.

                               "Төлем көзiнен салық      Сәуір- Қазақстан
                               салынатын жеке тұлғалар.  жел.   Республи.
                               дың кiрiстерiнiң есебi"   тоқ.   касының
                               ақпараттық жүйесiнiң      сан    Мемлекеттік
                               пилоттық жобасын                 кіріс
                               сүйемелдеу, соның ішiн.          министрлігі
                               де: жүйенi сүйемелдеу
                               және әкiмшiлiктендiру -
                               "New Аgе Тесhnоlоgiеs"
                               ЖАҚ-мен 2001 жылғы 21
                               қарашадағы N МКМ 0611/4
                               шарты бойынша 180
                               адам/күн.

                                "ҚҚС төлеушiлердi тiр.   Сәуір- Қазақстан
                               кеу. ҚҚС-мен жазылған     жел.   Республика.
                               шот-фактуралардың тi.     тоқ.   сының
                               зiлiмдерiн қабылдау       сан    Мемлекеттік
                               және өңдеу жүйесi"               кіріс
                               ақпараттық жүйесiнiң             министрлігі
                               пилоттық жобасын сүйе.
                               мелдеу, соның ішiнде
                               жүйенi сүйемелдеу және
                               әкiмшiлiктендiру -
                               "New Аgе Тесhnоlоgiеs"
                               ЖАҚ-мен 2001 жылғы 25
                               қыркүйектегi N МКМ 1109/4
                               шарты бойынша 180
                               адам-күн.

                                Салық заңнамасын түсiн. Қаң.   Қазақстан
                               дiру бойынша мультиме.   тар-   Республика.
                               диялық байланыстың ақпа. жел.   сының
                               раттық жүйесiнiң пилот.  тоқ.   Мемлекеттік
                               тық жобасын сүйемелдеу - сан    кіріс
                               "Қазақтелеком" ААҚ-мен          министрлігі
                               2001 жылғы 12 желтоқсан.
                               дағы N МКМ 1809/5 шарты
                               бойынша 3650 адам-күн.

                                Алматы облысы бойынша  Наурыз- Қазақстан
                               салық комитеттерiнде     маусым Республика.
                               серверлiк және коммуни.         сының
                               кациялық қызмет көрсету         Мемлекеттік
                               мен қолдау үшiн қажетті         кіріс
                               серверлiк бөлмелердiң           министрлігі
                               монтажы және жабдықтарын
                               реттеу - соның iшiнде 2
                               объектiге: кондиционерлеу;
                               өрт сөндiру жүйелерi;
                               құрылымдалған кабельдi
                               жүйелер; электрмен қорек.
                               тенетiн; мүмкiндiктi
                               бақылау және шектеу
                               жүйелерi.

                                Серверлерде мұрағаттық   Ақпан- Қазақстан
                               ақпараттарды сақтау       наурыз Республика.
                               көлемiн ұлғайтуға ар.            сының
                               налған 300 қатқыл                Мемлекеттік
                               дискiлер сатып алу.              кіріс
                                                                министрлігі
 
                                    "Салық аудитiн электрон. Ақпан- Қазақстан
                               ды бақылау" ҚР ТСАЖ ком.  жел.   Республика.
                               поненттерiн сүйемелдеу,   тоқ.   сының
                               соның ішiнде: бағдарла.   сан    Мемлекеттік
                               малық қамтамасыз етудi           кіріс
                               жетiлдiру, өзгерiстер            министрлігі
                               енгiзу - 1130 адам-күн;
                               құжаттаманы әзiрлеу - 1
                               жинақталым; 21 әкiмшi,
                               Қазақстан Республикасы
                               Мемлекеттiк кiрiс
                               министрлiгiнiң 167
                               маманын оқыту;
                               жүйелердi дамыту тура.
                               лы салық төлеушiлерге
                               арналған ақпараттық
                               телехабарларға материал.
                               дар дайындау.
                                ҚР ТСАЖ әзiрленiп жат.   Мау.  Қазақстан
                               қан компонентiн сүйемел.  сым-  Республика.
                               деу - 4 жүйе ("Бір жолғы  жел.  сының
                               талондарды бақылау және   тоқ.  Мемлекеттік
                               есепке алу", "Салықтар.   сан   кіріс
                               ды төлеу мерзiмiн ұзарту",      министрлігі
                               "Бақылау-касса машинала.
                               рын есепке алу және
                               бақылау", "Резидент
                               еместердiң болу мерзiмi.
                               нiң есебi").
                                ҚР ТСАЖ жүйесiн сүйе.    Қаң.  Қазақстан
                               мелдеу, соның ішiнде:     тар-  Республика.
                                ҚР ТСАЖ нормативтiк-     жел.  сының
                               анықтамалық ақпаратын     тоқ.  Мемлекеттік
                               жүргiзу және көкейтестi   сан   кіріс
                               ету - 15 бiрлiк; резерв.        министрлігі
                               тiк көшiру жүйесiн қайта
                               ұйымдастыру - 217 объектi;
                               жүйенi вирустан қорғауды
                               ұйымдастыру - 217-объектi;
                               жүйенiң мониторингі -
                               217-объектi; ҚР ТСАЖ
                               жүйесiмен жұмысты оқыту -
                               Қазақстан Республикасы
                               Мемлекеттiк кiрiс министр.
                               лiгiнiң салық органдары
                               мен орталық аппаратынан
                               216 маман;
                               ҚР ТСАЖ пайдаланушыларды
                               ақпараттық қолдау жүйесi -
                               217 объектi;
                               ААЖ САЛЫҚ автоматтанды.
                               рылған ақпараттық жүйесiн
                               және ҚР ТСАЖ мiндетiне
                               бағынысты басқа да
                               ақпараттық жүйелердi
                               сүйемелдеу - 6 объектi.
                                Қазақстан Республикасы  Наурыз  Қазақстан
                               Мемлекеттiк кiрiс ми.    маусым  Республика.
                               нистрлiгiнiң екi салық           сының
                               комитетiнде үздiксiз             Мемлекеттік
                               тамақтандырудың 2 көзiн          кіріс
                               орнату бойынша қызмет            министрлігі
                               көрсетулердi сатып алу   
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: салықтық әкiмшiлiктендiру процестерiн сүйемелдеу, автоматтандыру, ақпараттың сапасы мен жеделдiгiн көтеру, ақпараттық жүйелердiң үздiксiз жұмыс істеуi үшiн Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң аумақтық салық комитеттерiнде серверлiк үй-жайлар құру, Қазақстан Республикасының  Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiне және оның құрылымдық бөлiмшелерiне хабарламалар, компьютерлiк, желiлiк, коммуникациялық жабдықтар жеткiзу.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң      
2002 жылғы 30 қаңтардағы          
N 137 қаулысына             
N 13 қосымша               

     Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi

    2002 жылға арналған 502 "Iрi кәсiпорындардың мониторингі"
     ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу" республикалық бюджеттiк
                         бағдарламасының
                            ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 25 546 мың теңге (жиырма бес миллион бес жүз қырық алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Трансферттiк бағаларды қолдану кезiндегi мемлекеттiк бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 5 қаңтардағы Заңы; "Ірi салық төлеушiлердiң мемлекеттiк мониторингiн енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 30 қазандағы N 1631 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 30 қазандағы N 1631 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Yкiметiнiң 2000 жылғы 4 қарашадағы N 1672 қаулысы ; "Халықаралық iскерлiк операцияларда трансферттiк бағалар қолдану кезiнде мемлекеттiк бақылауға жататын тауарлардың жекелеген түрлерiне рыноктағы бағалары бойынша ресми ақпарат көздерiнiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 9 маусымдағы N 788 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiң мемлекеттiк салық және экономикалық саясатын жасау үшiн кәсiпорындардан, ірi салық төлеушiлерден ақпарат жинау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бағдарламалық қамтамасыздықты сүйемелдеу; ірi кәсiпорындардан есептердiң түскен кезде ақпараттарды қорғау жүйесiн ұйымдастыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   502         "Iрi кәсiп.    "Iрi кәсiпорындардың     Жыл   Қазақстан
                орындардың     мониторингi" ақпараттық  бойы  Республикасы
                мониторингі"   жүйесiн сүйемелдеу және        Мемлекеттік
                ақпараттық     қызмет ауқымын кеңейту,        кіріс
                жүйесін        оның iшiнде халықаралық,       министрлігі
                сүйемелдеу     iскерлiк операцияларда
                               трансферттiк бағалар қол.
                               дану кезiнде мемлекеттiк
                               бақылауға жататын тауар.
                               лардың жекелеген түрлерi.
                               не рыноктағы бағалары
                               бойынша сыртқы ақпарат
                               көздерiне қосу - 1 жүйе;

                               Қазақстан Республикасы    Жыл  Қазақстан
                               Мемлекеттiк кiрiс         бойы Республикасы
                               министрлiгінiң ақпарат.        Мемлекеттік
                               тарды қорғау жүйесiнiң         кіріс
                               ақпараттық жүйесiн             министрлігі
                               сүйемелдеу, оның ішiнде:
                               2001 жылғы 8 қарашадағы
                               N МКМ 1809/6 "НИЛ Гамма
                               технология" ЖШС келiсiм-
                               шарт бойынша; "Тұмар СSР"
                               криптопровайдер бағдар.
                               ламалық қамтамасыздығына
                               өзгерiстер мен толықты.
                               рулар енгiзу - 13324
                               адам-күн.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi - мемлекеттiң мемлекеттiк салық және экономикалық саясатын жасау үшiн кәсiпорындардан, iрi салық төлеушiлерден салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер түсiмi бөлiгiнде жасырын көздерiн әшкерлеу.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң    
2002 жылғы 19 наурыздағы          
N 137 қаулысына               
14 қосымша                  
 

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi

      2002 жылға арналған 503 "Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi
       мен айналымын бақылау" ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу"
            республикалық бюджеттiк бағдарламасының
                             ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6 720 мың теңге (алты миллион жетi жүз жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiн және айналымын мемлекеттiк реттеу туралы Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 3-бабы, 13-бабы; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қаулысы 2000 жылғы 28 қарашадағы N 1773 "Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi комитетiнiң мәселелерi" туралы қаулысы "Қазақстан Республикасының аумағында Мұнай өнiмдерiнiң айналымын мемлекеттiк реттеудi күшейту жөнiндегi бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 2 наурыздағы N 339 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тиiстi қызмет түрлерiне
лицензиясы бар кәсiпорындардың акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын бақылауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын бақылау" жүйесiн сүйемелдеу; Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi комитетiнiң құрылымдық лiмшелерiн жергiлiктi есептеу желiсiн салу үшiн коммуникациялық жабдықтармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   503         "Акцизделетiн  "Акцизделетiн өнiмдер   Маусым- Қазақстан
                өнімдер өндi.  өндірiсi мен айналымын  жел.    Республика.
                рісі мен айна. бақылау" ақпараттық     тоқ.    сы
                лымын бақылау" жүйесiн сүйемелдеу,     сан     Мемлекеттік
                ақпараттық     оның ішiнде қор база.           кіріс
                жүйесін        сын әкiмшiлiктендiру,           министрлігі
                сүйемелдеу     есептiлiктi қалыптас.
                               тыру - 1 жүйе.

                               Акцизделетiн өнiмдер    Сәуір-
                               өндiрiсi мен айналымын  тамыз
                               мемлекеттiк бақылау
                               жөнiндегi комитетiнiң
                               құрылымдық бөлiмшелерiн
                               жергiлiктi есептеу желi.
                               сiн салу үшiн коммуника.
                               циялық жабдықтарын сатып
                               алу - 20 пайдаланушылар
                               бойынша 10 объект.
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi - "Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын бақылау" ақпараттық жүйесiнің толассыз қызмет етуi, алкоголь, мұнай және темекi өнiмдерiнiң өндiрiсi мен айналымын бақылау және талдау жасау мақсатында жедел және нақты ақпараттарды алу.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң    
2002 жылғы 30 қаңтардағы        
N 137 қаулысына            
N 16 қосымша              

    Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi

    2002 жылға арналған 505 "Қазақстан Республикасы салық
   төлеушiлерiнiң және салық салу объектiлерiнiң мемлекеттiк
    тiзiлiмi" ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу" республикалық
                      бюджеттiк бағдарламаның
                             ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 39 033 мың теңге (отыз тоғыз миллион отыз үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтi-құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексiнiң (Салық Кодексi) 529-бабына сәйкес; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 30 маусымдағы "Қазақстан Республикасының салық төлеушiлерiн есепке алудың автоматтандырылған бiрыңғай деректер банкiн құру туралы" N 991 қаулысы; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 23 шiлдедегi "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 30 маусымдағы N 991 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" N 992 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерiнiң және салық салу объектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмi" ақпараттық жүйесiнiң толассыз қызмет етуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жүйенi сүйемелдеу; уәкiлеттi органдармен (статистика органдары, заңды және жеке тұлғаларды, салық салу объектiлерiн мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органдары, рұқсаттылық және тiркеу маңызы бар құжаттарды беретiн, және Қазақстан Республикасы Yкiметi айқындайтын басқа да уәкiлеттi органдармен) интерфейс жасау.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   505        "Қазақстан    "Қазақстан Республикасы  Маусым- Қазақстан
               Республикасы  салық төлеушiлерiнiң     желтоқ. Республикасы
               салық төлеу.  және салық салу          сан     Мемлекеттік
               шiлерiнiң     объектiлерiнің мемле.            кіріс
               және салық    кеттік тiзiлiмiн"                министрлігі
               салу объектi. ақпараттық жүйесiн
               лерiнiң       сүйемелдеу, оның ішiнде:
               мемлекеттiк   ҚР ҰАИҚ тiркеу мәлімет.
               тiзiлiмiн"    терiн, өндiрiстiк емес
               ақпараттық    төлемдердi жаңғырту,
               жүйесiн       ақпаратты берушi клиент
               сүйемелдеу    ұсыныстарынан мәлiмет.
                             тердi қабылдау және
                             өңдеудi, есептiлiктi
                             қалыптастыру, мәлiмет.
                             тердiң мониторингі және
                             талдау - 1 жүйе;
                             уәкiлеттi органдармен
                             (статистика органдары,
                             заңды және жеке
                             тұлғаларды, салық салу
                             объектiлерiн мемлекеттік
                             тiркеудi жүзеге асыратын
                             органдары, рұхсаттылық
                             және тiркеу маңызы бар
                             құжаттарды беретiн, және
                             Қазақстан Республикасы
                             Yкiметi айқындайтын
                             басқа да уәкiлетті
                             органдармен) интерфейс
                             жасау - 10 объект.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi: "Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерiнiң және салық салу объектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмi" ақпараттық жүйесiнiң толассыз қызмет етуiн қамтамасыз ету, уәкiлеттi органдардан (статистика органдары, заңды және жеке тұлғаларды, салық салу объектiлерiн мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органдары, рұхсаттылық және тiркеу маңызы бар құжаттарды беретiн, және Қазақстан Республикасы Yкiметi айқындайтын басқа да уәкiлеттi органдар) ақпараттар алу.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2002 жылғы 30 қаңтардағы       
N 137 қаулысына            
N 17 қосымша            

      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кiрiс министрлiгi

      2002 жылға арналған 600 "Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк
      кiрiс министрлiгiнiң жалпы мақсаттағы ақпараттық жүйесi мен
              телекоммуникацияларды құру және дамыту"
              республикалық бюджеттiк бағдарламасының
                                ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 263 859 мың теңге (екi жүз алпыс үш миллион сегiз жүз елу тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы (Салық Кодексi)" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексi; "Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының жүйесiн одан әрi реформалау туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 12 қазандағы N 4114 Жарлығы ; "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 25 ақпандағы N 173 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң, оның құрылымдық және аумақтық бөлiмшелерiнде жалпы мақсаттағы ақпараттық жүйе мен телекоммуникацияларды құру және дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Салық есептемесiнiң электронды нысандары", "Салық төлеушiлерге және Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң бөлiмшелерiне арналған кепiл хабарламаларды жеткiзу жүйесi", "ҚР МКМ ведомствалық кадрлары", "ҚР МКМ қызметкерлерiн дистанциялық оқыту және тестiден өткiзу орталығы" ақпараттық жүйелерiнiң пилоттық жобаларын құру, үш салық комитетiне серверлiк үй жайлар үшiн жабдықтар сатып алу; "Тұтастандырылған салықтық ақпараттық жүйе - 2" пилоттық аймағы үшiн серверлер сатып алу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   600        Қазақстан     Павлодар, Қостанай,      Қаңтар- Қазақстан
               Республикасы  Маңғыстау облыстары       шілде  Республикасы
               Мемлекеттiк   бойынша салық комитет.           Мемлекеттік
               кiрiс         терiне серверлiк                 кіріс
               министрлiгi.  бөлмелер үшiн жабдықтар          министрлігі
               нiң жалпы     сатып алу: "АВ8" ЖШС-
               мақсаттағы    мен 2001 жылғы 21
               ақпараттық    қарашадағы N МКМ 1809/4
               жүйесi мен    шарт бойынша кондицио.
               телекоммуни.  нерлеу жүйесi - 3 жүйе;
               кацияларды    газ өртiн өшiру және
               құру және     өрт дабылы жүйесi - 3
               дамыту        жүйе; 5 санатты RiT SCS
                             құрылымдалған кабелдiк
                             жүйе - 3 жүйе; электрмен
                             қоректендiру жүйесi - 3
                             жүйе; бақылау және
                             мүмкiндiктi шектеу
                             жүйесi.
                             "Салық есептемесiнiң     Қаңтар- Қазақстан
                             электронды нысандары"    сәуiр   Республикасы
                             ақпараттық жүйесiнiң             Мемлекеттiк
                             пилоттық жобасын әзiрлеу         кіріс
                             - 1 жүйе, соның iшiнде:          министрлігі
                             5 объектiге бағдарламалық
                             қамтамасыз ету, әзiрлеу
                             және енгізу; СD-дискiсiне
                             бағдарламалық қамтамасыз
                             етудi тираждау - 65054
                             дана; "New Age
                             Technologies" ЖАҚ-мен
                             2001 жылғы 3 қазандағы
                             N МКМ 1809/7 шарт
                             бойынша жүйенi құру мен
                             дамыту туралы салық
                             төлеушiлерге арналған
                             ақпараттық теле хабарларға
                             материалдар және ұзақтығы
                             30 секундтық 5 видео-ролик
                             әзiрлеу.
                             "ҚР МКМ ведомствалық     Қаңтар- Қазақстан
                             кадрлары" пилоттық       сәуір   Республикасы
                             жобасын әзiрлеу - 1              Мемлекеттік 
                             жүйе, соның iшiнде:              кіріс
                             5 объектiге                      министрлігі
                             бағдарламалық қамтамасыз
                             етудi әзiрлеу және енгiзу;
                             құжаттама әзiрлеу -
                             1 жинақталым; Қазақстан
                             Республикасы Мемлекеттік
                             кiрiс министрлiгінiң
                             және оның құрылымдық
                             бөлiмшелерiнiң
                             мамандарын оқыту -
                             115 адам; "ЦИФС"
                             РМК-мен 2002 жылғы
                             8 қазандағы N МКМ 1109/6
                             шарты бойынша жүйенi
                             құру мен дамыту туралы
                             салық төлеушiлерге
                             арналған ақпараттық теле
                             хабарларға материалдар
                             әзiрлеу.
                             "ҚР МКМ қызметкерлерiн   Қаңтар- Қазақстан
                             дистанциялық оқыту және  ақпан   Республикасы
                             тестiден өткiзу орталығы"        Мемлекеттік
                             пилоттық жобасын әзiрлеу -       кіріс
                             1 жүйе, соның iшiнде: 3          министрлігі
                             объектiге бағдарламалық
                             қамтамасыз етудi
                             әзiрлеу және енгізу;
                             құжаттама әзiрлеу -
                             1 жинақталым; Қазақстан
                             Республикасы Мемлекеттiк
                             кiрiс министрлiгiнiң
                             және оның құрылымдық
                             бөлiмшелерiнiң мамандарын
                             оқыту - 57 адам; "IST
                             Vesta" ЖШС-мен 2002 жылғы
                             8 қазандағы N МКМ 1109/6
                             шарт бойынша жүйенi құру
                             мен дамыту туралы салық
                             төлеушiлерге арналған
                             ақпараттық теле хабарларға
                             материалдар әзiрлеу.
                             Қазақстан Республикасы.  Ақпан-  Қазақстан
                             ның Мемлекеттiк кiрiс    наурыз  Республикасы
                             министрлiгі мен екi              Мемлекеттік
                             құрылымдық бөлiмшелерi           кіріс
                             үшiн үш сервердi шарт            министрлігі
                             бойынша сатып алу және
                             төлеу
---------------------------------------------------------------------------
     (РҚАО-ның ескертуі: 7-тармақтың қазақша аудармасы жоқ)
     7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: автоматизация процессов налогового администрирования, повышение качества и оперативности информации, обеспечение защиты и гарантированной доставки сообщений (информации), создание серверных помещений в территориальных налоговых комитетах Министерства государственных доходов Республики Казахстан для бесперебойной работы информационных систем, доставки сообщений, компьютерного, сетевого, коммуникационного оборудования в Министерстве государственных доходов Республики Казахстан и его структурных подразделениях.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2002 жылғы 30 қаңтардағы      
N 137 қаулысына           
N 18 қосымша             

     Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi

     2002 жылға арналған 601 "Тұтастандырылған салықтық ақпараттық
              жүйе" (ТСАЖ) кедендiк ақпараттық жүйенi дамыту"
                   республикалық бюджеттiк бағдарламасының
                                   ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 425 475 мың теңге (төрт жүз жиырма бес миллион төрт жүз жетпiс бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы (Салық кодексi)" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бiртұтас орталықтандырылған ақпараттық салық жүйесiн құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының тұтастандырылған салықтық ақпараттық жүйесiн (мәтiн бойынша бұдан әрi ҚР ТСАЖ) кеңейту; ҚР ТСАЖ жүйесiнiң компонентiн кеңейту: "Төлем көзiнен салық салынатын жеке тұлғалардың кiрiстерiнiң есебi", "ҚҚС төлеушiлердi тiркеу. ҚҚС-мен жазылған шот-фактуралардың тiзiлiмдерiн қабылдау және өңдеу жүйесi"; ҚР ТСАЖ жүйесiнiң компонентiн әзiрлеу: "Бiр жолғы талондарды бақылау және есепке алу", "Төлеу мерзiмi ұзартылған төлемдердiң есебi және бақылау", "Бақылау-касса машиналарын есепке алу және бақылау", "Резидент еместердiң болу мерзiмiнiң есебi"; салық комитеттерiн электронды нысандарды өңдеуге арналған компьютерлiк жабдықтармен, сканерлiк жабдықтармен қамтамасыз ету; құрылымдалған кабельдi жүйелер құруға серверлiк үй-жайларды жабдықтармен қамтамасыз ету.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   601        "Тұтастанды.  "ПлюсМикро" фирмасы"       1     Қазақстан
               рылған салық. ЖШС-пен 2001 жылғы 28    тоқсан  Республика.
               тық ақпарат.  қыркүйектегі N МКМ               сының 
               тық жүйе"     1109/3 шарт бойынша              Мемлекеттік
               (ТСАЖ)        Informix Dynamic                 кіріс
               кедендiк      Server 9.3WЕ, Informix           министрлігі
               ақпараттық    4GL 7.3. жүйелік
               жүйенi        бағдарламалық қамтамасыз
               дамыту        етуді сатып алу.
                             "Төлем көзiнен салық     Қаңтар- Қазақстан
                             салынатын жеке           сәуір   Республика.
                             тұлғалардың кiрiстерiнiң         сының
                             есебi" ҚР ТСАЖ                   Мемлекеттік
                             компоненттерiн кеңейту           кіріс
                             - 1 жүйе, соның ішiнде:          министрлігі
                             бағдарламалық қамтамасыз
                             етудi әзiрлеу;
                             құжаттаманы әзiрлеу -
                             1 жинақталым;
                             мамандарды оқыту - 315
                             адам; СD-дискiлерiне
                             бағдарламалық қамтамасыз
                             етудiң таралымын
                             көбейту - 100000 дана;
                             "New Age Technologies"
                             ЖАҚ-мен 2001 жылғы 21
                             қарашадағы N МКМ 0611/4
                             шарты бойынша жүйенi
                             дамыту туралы салық
                             төлеушiлерге арналған
                             ақпараттық телехабарларға
                             материалдар дайындау.
                             "ҚҚС төлеушiлердi        Қаңтар- Қазақстан
                             тiркеу. ҚҚС-мен жазылған  сәуір  Республика.
                             шот-фактуралардың тiзiлiм.       сының
                             дерiн қабылдау және              Мемлекеттік
                             өңдеу жүйесi" ҚР ТСАЖ            кіріс
                             компоненттерiн кеңейту -         министрлігі
                             1 жүйе, соның iшiнде:
                             бағдарламалық қамтамасыз
                             етудi әзiрлеу; құжаттаманы
                             әзiрлеу - 1 жинақталым;
                             мамандарды оқыту - 128
                             адам; СD-дискiлерiне
                             бағдарламалық қамтамасыз
                             етудiң таралымын көбейту
                             - 100000 дана; "New Age
                             Technologies" ЖАҚ-мен
                             2001 жылғы 25 қыркүйектегi
                             N МКМ 1109/4 шарты бойынша
                             жүйенi дамыту туралы салық
                             төлеушiлерге арналған
                             ақпараттық телехабарларға
                             және ұзақтығы 30 секундтық
                             5 видео-роликке
                             материалдар дайындау.
                             "Glotur" ЖАҚ-мен 2001    Қаңтар- Қазақстан
                             жылғы 8 қазандағы        мамыр   Республика.
                             N 1809/2 шарты мен 2001          сының
                             жылғы 5 желтоқсандағы            Мемлекеттік
                             қосымша келiсiм бойынша          кіріс
                             электронды нысандарды            министрлігі
                             өңдеуге 25 сканер сатып
                             алу.
                             ҚР ТСАЖ жаңа компонент.  Наурыз- Қазақстан
                             терiн әзiрлеу - 4 жүйе   мамыр   Республика.
                             ("Бір жолғы талондарды           сының
                             бақылау және есепке алу",        Мемлекеттік
                             "Салықтарды төлеу мерзiмiн       кіріс
                             ұзарту", "Бақылау-касса          министрлігі
                             машиналарын есепке алу
                             және бақылау", "Резидент
                             еместердiң болу мерзiмiнiң
                             есебi").
                             Алматы облысы бойынша    Наурыз- Қазақстан
                             салық комитетiнiң        маусым  Республика.
                             серверлiк бөлмелерiне            сының
                             жабдықтар сатып алу:             Мемлекеттік
                             кондиционерлеу жүйесi -          кіріс
                             2 жүйе;                          министрлігі
                             өрт сөндiру жүйесi - 2
                             жүйе; құрылымдалған
                             кабельдi жүйелер - 2
                             жүйе; электрмен
                             қоректенетiн; мүмкiндiктi
                             бақылау және шектеу
                             жүйелерi - 2 жүйе.
                             Қазақстан Республикасы   Наурыз- Қазақстан
                             Мемлекеттік кiрiс        маусым  Республика.
                             министрлiгiнің екi салық         сының
                             комитетiнде серверлiк            Мемлекеттік
                             үй-жайлар үшiн үздiксiз          кіріс
                             тамақтандырудың көздерiн         министрлігі
                             сатып алу - 2 дана.
                             Қазақстан Республикасы   Наурыз- Қазақстан
                             Мемлекеттік кiрiс        маусым  Республика.
                             министрлiгiнiң орталық           сының
                             аппаратында серверлiк            Мемлекеттік
                             үй-жай үшiн кондиционер.         кіріс
                             лер сатып алу - 4 дана.          министрлігі
                             Қазақстан Республикасы   Мамыр-  Қазақстан
                             Мемлекеттiк кiрiс        шілде   Республика.
                             министрлiгiнiң салық             сының
                             комитеттерi үшiн жұмыс           Мемлекеттік
                             станцияларын сатып алу           кіріс
                             - 15 дана және                   министрлігі
                             клавиатуралық қосқыштар
                             - 18 дана.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: салықтық әкiмшiлiктендiру процестерiн автоматтандыру, ақпараттың сапасы мен жеделдiгiн көтеру.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2002 жылғы 30 қаңтардағы       
N 137 қаулысына           
N 19 қосымша            

       Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi

      2002 жылға арналған 602 "Iрi кәсiпорындардың мониторингi"
      ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу" республикалық бюджеттiк
                        бағдарламасының
                          ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6 496 мың теңге (алты миллион төрт жүз тоқсан алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: "Трансферттік бағаларды қолдану кезiндегi мемлекеттiк бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 5 қаңтардағы Заңы "Iрi салық төлеушiлердiң мемлекеттiк мониторингiн енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 30 қазандағы N 1631 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 30 қазандағы N 1631 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Yкiметiнiң 2000 жылғы 4 қарашадағы N 1672 қаулысы ; "Халықаралық iскерлiк операцияларда трансферттiк бағалар қолдану кезiнде мемлекеттiк бақылауға жататын тауарлардың жекелеген түрлерiне рыноктағы бағалары бойынша ресми ақпарат көздерiнiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 9 маусымдағы N 788 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: аумақтық салық комитеттерi ай сайын беретiн электрондық есептер мен нысандарды талдау негiзiнде iрi салық төлеушiлердiң қаржы-шаруашылық қызметiнiң ашықтығын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: iрi кәсiпорындардан ақпараттарды беру кезiнде ақпараттарды қорғау жүйесiн дамыту бөлiгiнде "Iрi кәсiпорындардың мониторингi" ақпараттық жүйесiн дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   602        "Iрi кәсiп.   Қазақстан Республикасы     1-    Қазақстан
               орындардың    Мемлекеттiк кiрiс        тоқсан  Республикасы
               мониторингі"  министрлiгінiң ақпарат.          Мемлекеттік
               ақпараттық    тарды қорғау жүйесiнiң           кіріс
               жүйесiн       ақпараттық жүйесiн               министрлігі
               дамыту        дамыту, оның ішiнде:
                             2001 жылғы 8 қарашадағы
                             N МКМ 1809/6 "НИЛ Гамма
                             технология" ЖШС келiсiм-
                             шарт бойынша "Тұмар СSР"
                             криптопровайдер
                             бағдарламалық
                             қамтамасыздығын әзiрлеу
                             - 4214 адам-күн.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi - мемлекеттiң мемлекеттiк салық және экономикалық саясатын жасау үшiн кәсiпорындардан, iрi салық төлеушiлерден ақпараттар жинау, iрi салық төлеушiлерден салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер түсiмi бөлiгiнде жасырын көздерiн әшкерлеу.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  
2002 жылғы 30 қаңтардағы     
N 137 қаулысына         
N 20 қосымша           

     Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi

    2002 жылға арналған 603 "Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен
     айналымын бақылау" ақпараттық жүйесiн дамыту" республикалық
                      бюджеттiк бағдарламасының
                             ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 14 068 мың теңге (он төрт миллион алпыс сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: "Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiн және айналымын мемлекеттiк реттеу туралы Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 3-бабы, 13-бабы; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қаулысы 2000 жылғы 28 қарашадағы N 1773 "Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi комитетiнiң мәселелерi" қаулысы ; "Қазақстан Республикасының аумағында Мұнай өнiмдерiнiң айналымын мемлекеттiк реттеудi күшейту жөнiндегi бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 2 наурыздағы N 339 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тиiстi қызмет түрлерiне лицензиясы бар кәсiпорындардың акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын бақылауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын бақылау" жүйесiн дамыту; Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi комитетiнiң құрылымдық бөлiмшелерiн жергiлiктi есептеу желiсiн салу үшiн коммуникациялық жабдықтармен қамтамасыз ету.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   603        "Акцизделе.   "Акцизделетiн өнiмдер    Маусым- Қазақстан
               тiн өнiмдер   өндiрiсi мен айналымын   желтоқ. Республикасы
               өндiрiсi мен  бақылау" ақпараттық      сан     Мемлекеттік
               айналымын     жүйесін дамыту, оның             кіріс
               бақылау"      ішiнде мұнай және темекi         министрлігі
               ақпараттық    өнiмдерi өндiрiсi мен
               жүйесiн       айналымын бақылау
               дамыту        ақпараттық жүйесiн
                             дамыту - 1 жүйе.
                             Акцизделетiн өнiмдер     Сәуiр-
                             өндiрiсi мен айналымын   тамыз
                             мемлекеттік бақылау
                             жөнiндегi комитетiнiң
                             құрылымдық бөлiмшелерiн
                             жергiлiктi есептеу
                             желiсiн салу үшiн
                             коммуникациялық
                             жабдықтарын сатып алу
                             - 20 пайдаланушылар
                             бойынша 10 объект.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi - акцизделетiн өнiмдердi өндiру және айналымының (алкоголь, мұнай және темекi өнiмдерi) барлық сатысында жiтi бақылау, акцизделетiн өнiмдер рыногын реттеу және өндiрiсiн заңдастыру, акцизделетiн өнiмдер бойынша салықты уақтылы және толық төлеудi қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң      
2002 жылғы 30 қаңтардағы         
N 137 қаулысына             
N 22 қосымша               

     Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi

    2002 жылға арналған 605 "Қазақстан Республикасы салық
   төлеушiлерiнiң және салық салу объектiлерiнiң мемлекеттiк
      тiзiлiмiн" ақпараттық жүйесiн дамыту" республикалық
                      бюджеттiк бағдарламаның
                          ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3 714 мың теңге (үш миллион жетi жүз он төрт мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтi-құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексiнiң (Салық Кодексi) 529-бабына сәйкес; "Қазақстан Республикасының салық төлеушiлерiн есепке алудың автоматтандырылған бiрыңғай деректер банкiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 30 маусымдағы N 991 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 30 маусымдағы N 991 қаулысына өзгерiстер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 23 шiлдедегi N 992 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: салықтар және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi мен уақтылы төленуiн бақылау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық салынатын базасын айқындау мақсатында Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiне аумақтық салық комитеттерiнен және уәкiлеттi органдардан (статистика органдары, заңды және жеке тұлғаларды, салық салу объектiлерiн мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органдары, рұхсаттау және тiркеу маңызы бар құжаттарды беретін, және Қазақстан Республикасы Yкiметi айқындайтын басқа да уәкiлеттi органдар).
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: "Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерiнiң және салық салу объектiлерiнiң мемлекеттік тізілімін" ақпараттық жүйесiнің қызмет ауқымын кеңейту; сервер жабдықтарының қуатын молайту; Қазақстан Республикасы салық төлеушілерінің және салық салу объектілерінің мемлекеттік тізілімінің дерекқорын құру; бағдарламалық платформасын өзгерту; ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету; пилот аймағындағы салық комитеттерiн серверлермен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   605        "Қазақстан    "Қазақстан Республикасы  Маусым- Қазақстан
               Республикасы  салық төлеушiлерiнiң     желтоқ. Республикасы
               салық төлеу.  және салық салу          сан     Мемлекеттік
               шiлерiнiң     объектілерінің мемлекет.         кіріс
               және салық    тiк тiзiлiмiн" ақпарат.          министрлігі
               салу объектi. тық жүйесiнің қызмет
               лерiнiң       ауқымын кеңейту, оның
               мемлекеттiк   ішiнде талдау жүйесi
               тiзiлiмiн"    - 1 жүйе
               ақпараттық    "Қазақстан Республикасы  Қыр.    Қазақстан
               жүйесiн       салық төлеушiлерiнiң     күйек-  Республикасы
               дамыту        және салық салу объектi. қараша  Мемлекеттік
                             лерiнiң мемлекеттiк              кіріс
                             тiзiлiмiн" ақпараттық            министрлігі
                             жүйесiнің сервер
                             жабдықтарының қуатын
                             молайту және бағдарлама.
                             лық платформасын өзгерту
                             - 1 қаттама
                             Пилот аймағындағы салық  Сәуір-  Қазақстан
                             комитеттерi үшiн         шілде   Республикасы
                             серверлер сатып алу -            Мемлекеттік
                             10 дана.                         кіріс
                                                              министрлігі
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi: салықтар және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердің дұрыс есептелуi мен уақтылы төленуiн бақылауға мүмкiндiк беретiн аналитикалық жүйе құру.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  
2002 жылғы 30 қаңтардағы      
N 137 қаулысына            
N 23 қосымша             

     Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi

     2002 жылға арналған 606 "Салық есептiлiгiнiң электронды
    нысандары" ақпараттық жүйесiн құру"республикалық бюджеттiк
                          бағдарламаның
                            ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 105 350 мың теңге (жүз бес миллион үш жүз елу мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтi-құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексiнiң (Салық Кодексi) 12, 68, 69-баптарына сәйкес.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: салық заңының орындалуын сақтау деңгейiн арттыру, салық әкiмшiлiктендiруiн жақсарту, салық жинауды жоғарлату.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: сканермен көшiру әдiсiмен салық есептiлiгiнiң электронды нысандарын қабылдау және өңдеу кезiнде қолжазба мәтiндi тану үшiн жүйелi бағдармалық қамтамасыздықты сатып алу; Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi мен оның құрылымдық бөлiмшелерiнiң қызметкерлерiне "Салық есептiлiгiнiң электронды нысандары" жүйесiн оқыту; салық төлеушiлер үшiн СD-таспадағы бағдармалық қамтамасыздықты көбейту; ақпаратты телехабарларды даярлау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   606        "Салық есептi.  "Салық есептiлiгiнiң    Қаңтар- Қазақстан
               лігінің         электронды нысандары"   мамыр   Республикасы
               электронды      ақпараттық жүйесi пи.           Мемлекеттік
               нысандары"      лоттық жобасы үшiн              кіріс
               ақпараттық      АВВYY FormReader 4.1            министрлігі
               жүйесін         қолжазба мәтiндi тануды
               құру            лицензиялық бағдармалық
                               қамтамасызды сатып алу;
                               Қазақстан Республикасы
                               Мемлекеттiк кiрiс
                               министрлiгi мен оның
                               құрылымдық бөлiмшелерi.
                               нiң 117 қызметкерлерiн
                               оқыту; 134946 СD-таспа.
                               дағы бағдармалық қамта.
                               масыздықты көбейту; 2001
                               жылғы 25 қыркүйектегі
                               N МКМ 1109/1 "New Аgе
                               Тесhnоlоgiеs" ЖШС келi.
                               сiм-шарт бойынша ақпарат.
                               ты телехабарлар үшiн
                               материалдар даярлау.
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi: Интернеттiң, электронды поштаның, қағаз тасығыштағы стандартты нысандарды электронды көшiру көмегiмен салық есептiлiгiн қабылдау. Декларацияларды толтыру мен өңдеудi тиiмдiлеу. Салық төлеушiлердiң салық декларацияларын тапсыруын оңайлату. Салықтық әкiмшiлiктендiру бiлiктiгiн арттыру.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  
2002 жылғы 30 қаңтардағы      
N 137 қаулысына          
N 24 қосымша           

         Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi

        2002 жылға арналған 010 "Бiлiктiлiктi арттыру және
        кадрларды қайта даярлау" республикалық бюджеттiк
                         бағдарламаның
                            ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3 714 мың теңге (үш миллион жетi жүз он төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтi-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегі Заңының 8-бабы, "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын одан әрi iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 17 ақпандағы N 344 Жарлығы , "Мемлекеттiк қызметшілердi оқыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706  қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы
Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi органдары қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мамандардың кәсiби деңгейiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   010         Бiлiктiлiктi
                кадрларды қайта
                даярлау

           030  Мемлекеттiк    Оқыту бағдарлама семи.   Жыл    Қазақстан
                кіріс          нарларын өткізу Семи.    бойы   Республикасы
                министрлігі    нарлардың орта саны - 7.        Мемлекеттік
                органдарының   Бір семинарға қаты.             кіріс
                біліктілікті   сушылардың орта саны -          министрлігі
                арттыру және   28 адам.
                кадрларды
                қайта даярлау.
-------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың б олжамды нәтижесi - Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi органдарын бiлiктi кадрлармен қамтамасыз ету.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады