Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігi республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 28 желтоқсан N 1393

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:
      1. 1-8-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi республикалық бюджеттiк бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттары бекiтiлсiн.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Yкiметінің
2002 жылғы 28 желтоқсандағы   
N 1393 қаулысына        
1-қосымша            

Қазақстан Республикасы Қоршаған
ортаны қорғау министрлігі
__________________________________
(бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi)

"Әкімшiлiк шығындар" 001 республикалық бюджеттік
бағдарламаның 2002 жылға арналған
ТӨЛҚҰЖАТЫ

      1. Құны: 375 728 000 (үш жүз жетпiс бес миллион жетi жүз жиырма сегiз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiздемесi:
Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 21-25 баптары, Қазақстан Республикасы Президентінiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет есебiнен қамтылған органдары қызметкерлерiне еңбек ақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаржысы.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің орталық аппаратын және аумақтық органдарының аппарат қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi орталық аппаратын және аумақтық органдарының аппараттарын ұстау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралардың жоспары:
------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағы.! Бағдарлама !   Бағдарламаны    !Іске   ! Жауапты
   !дар.!ныңқы!   атауы    !    (бағыныңқы     !асыру  !орындаушы.
   !лама!бағ. !            !бағдарламаны) іске !мерзім.!   лар
   !коды!дар. !            !  асыру шаралары   !дері   !
   !    !лама !            !                   !       !
   !    !коды !            !                   !       !
------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3  !      4     !          5        !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1   001        Әкімшілік
               шығындар

          001  Орталық      Қазақстан Республи.  Жыл    Қазақстан
               органның     касы Қоршаған        бойы   Республика.
               аппараты     ортаны қорғау мини.         сының
                            стрлігінің орталық          Қоршаған
                            аппаратын штаттық           ортаны
                            кестеге сәйкес 108          қорғау
                            бiрлiк санда ұстау          министрлігі

          002  Аумақтық     Қазақстан Республи.  Жыл    Қазақстан
               органның     касы Қоршаған        бойы   Республика.
               аппараты     ортаны қорғау мини.         сының
                            стрлігінің аумақтық         Қоршаған
                            органдарының                ортаны
                            аппараттарын штаттық        қорғау
                            кестеге сәйкес 805          министрлігі
                            бiрлiк санда ұстау
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiне және оның аумақтық органдарына жүктелген функцияларды сапалы және уақтылы орындау.

Қазақстан Республикасы Yкiметінің
2002 жылғы 28 желтоқсандағы   
N 1393 қаулысына        
2-қосымша            

Қазақстан Республикасы Қоршаған
ортаны қорғау министрлігі
__________________________________
(бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi)

"Экологиялық мониторинг жүргiзу және қоршаған ортаны қорғау"
031 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ТӨЛҚҰЖАТЫ

      1. Құны: 134 000 000 (бiр жүз отыз төрт миллион) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы 1997 жылғы 15 шiлдедегi N 160-1 "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Заңының 8, 24 баптары, Қазақстан Республикасы 1997 жылғы 18 наурыздағы "Экологиялық сараптама туралы" Заңының 33 бабы; Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 23 қазандағы "Ақпарат алу, қалың бұқараның қоршаған ортаға байланысты мәселелер бойынша шешiм қабылдау процесiне қатысуы және әдiл сотқа жүгінуі туралы Конвенцияны ратификациялау туралы" Заңының 1 бабы, Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 2 наурыздағы N 185 "Қазгидромет" және "Қазавиамет" республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарын құру туралы" Қаулысы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 3 мамырдағы N 601 "Қазақстан Республикасы Президентi Н.Ә.Назарбаевтiң 2001 жылғы 13 сәуiрдегі мәжiлiсте берген тапсырмаларын iске асыру бойынша шаралар жоспарын бекiту туралы" Қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қоршаған ортаны қорғау, қоршаған ортаға және табиғи pecурстарға жасалуы ықтимал терiс антропогендiк ықпалдың алдын алу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: қоршаған орта объектiлерінің экологиялық жағдайын зерттеу, қоршаған ортаны қорғау саласында стандарттар мен нормативтер жасау.
      Табиғат қорғау заңдарын дөрекi бұзушылықты айқындау және жедел рейд ұйымдастыру арқылы браконьерлермен күрестi жүзеге асыру.
      Мемлекеттік құрылыс жобаларына мемлекеттiк экологиялық capаптама жасау.
      Экологиялық бiлiмдi насихаттау, қалың бұқараны экологиялық проблемаларды шешуге тарту, халықтың экологиялық мәдениетін қалыптастыру.
      Экологиялық мониторингтi жүргiзу, мемлекеттiк билiк және басқару органдарын табиғи ортаның негiзгi компоненттерінің ластануы және табиғатты қорғау шараларының тиiмділігiн бағалау саласындағы ақпаратпен қамту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру шараларының жоспары:
------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағы.! Бағдарлама !   Бағдарламаны    !Іске   ! Жауапты
   !дар.!ныңқы!   атауы    !    (бағыныңқы     !асыру  !орындаушы.
   !лама!бағ. !            !бағдарламаны) іске !мерзім.!   лар
   !коды!дар. !            !  асыру шаралары   !дері   !
   !    !лама !            !                   !       !
   !    !коды !            !                   !       !
------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3  !      4     !          5        !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
    031        Экологиялық
               мониторинг
               жүргiзу және
               қоршаған
               ортаны
               қорғау

         030   Қоршаған     - Браконьерлерге            Қазақстан
               ортаны       қарсы жедел                 Республика.
               қорғау       рейдтердi өткiзу;           сының
               бойынша      - "Қақпан" табиғат қыркүйек Қоршаған
               жедел        қорғау операциясын  - қазан ортаны
               шаралар      өткiзу;                     қорғау
                            - бекіре балықтар.   сәуір  министрлігі
                            дың уылдырық шашу   - мамыр
                            кезiнде "Бекiре"
                            халықаралық балық
                            аулау акциясын
                            өткiзу;
                            - Павлодар және       жыл
                            Шығыс Қазақстан       бойы
                            облыстарындағы
                            қарағайлы орман.
                            дарды жаппай
                            кесуге жол бермеу
                            мақсатымен жоспар.
                            дан тыс және жедел
                            рейдтер жүргiзу;
                            - аңшы құстарды      жыл
                            қорғау бойынша       бойы
                            жедел рейдтер

2       031    Мемлекеттiк  - мемлекеттік        жыл    Қазақстан
               экологиялық  орындар жоба         бойы   Республика.
               сараптама    бастамасына мемле.          сының
               жүргізу      кеттiк экологиялық          Қоршаған
                            сараптама жүргiзу           ортаны
                                                        қорғау
                                                        министрлігі

3       032    Экологиялық  16 көрсеткіш         жыл    Қазақстан
               мониторинг   бойынша атмосфера.   бойы   Республика.
               жүргізу      лық ауа ластануы            сының
                            мониторингiн 20             Қоршаған
                            елді мекенде, 40            ортаны
                            бақылау бекетінде           қорғау
                            жүргізу;                    министрлігі
                            - 10 көрсеткiш
                            бойынша атмосфера.
                            лық жауын-шашын
                            ластануы монито.
                            рингін 30 метео.
                            станцияда жүргізу;
                            - Жep үстi сулары
                            ластануының мони.
                            торингi 34 өзенде,
                            6 көлде, 6 су
                            қоймасында, 2
                            каналда, 1 теңізде,
                            105 гидротұстамада
                            (aй сайын 50
                            көрсеткішке дейiн
                            сынама алу);
                            - Топырақтың
                            ластануы мониторин.
                            гiн 10 метеостан.
                            цияда, 10 елді
                            мекенде (жылына 2
                            рет) жүргiзу;
                            - Радиациялық
                            мониторингтi 60
                            метеостанцияда
                            жүргiзу;
                            - Күнделiктi гамма-
                            аясын өлшеу 37
                            метеостанцияда
                            жүргізу;
                            - Атмосфералық шаң-
                            тозаң сынамасын
                            бета-активтiлiктi
                            анықтау үшін алу;
                            "Бурабай" кешендi
                            станциясында аялық
                            мониторингiн өткiзу.

4       033    Экологиялық  Тұрақты түрде         жыл   Қазақстан
               насихат      жұртшылыққа насихат   бойы  Республика.
                            жүргiзу және елдiң          сының
                            экологиялық жағдайы         Қоршаған
                            жөнiнде экологиялық         ортаны
                            ақпарат беру:               қорғау
                            - "Экология және            министрлігі
                            тұрақты даму",
                            "Ақпаратты-экология.
                            лық бюллетень",
                            "Жер Ана" бюллетен.
                            дерiн дайындау және
                            шығару;
                            - "Экотайм" телебағ.
                            дарламасының өткiзі.
                            луін ұйымдастыру;
                            "Жемчужина Казах.
                            стана", "Адам және
                            Табиғат" радиобағдар.
                            ламаларының өткiзілуін
                            ұйымдастыру;
                            - табиғатты қорғау
                            жөнiнде насихаттау
                            материалдарды басып
                            шығару;
                            - "Экофото" сурет
                            көрмесiн ұйымдастыру
 
5       034    Экологиялық  - Капустин Яр, Ембi,  жыл   Қазақстан
               зерттеулер,  Сарышаған әскери-     бойы  Республика.
               қоршаған     сынақ полигондар мен  соның сының
               ортаны       соларға жақын орналас. ішін. Қоршаған
               қорғау       қан eлді мекендердің  де:   ортаны
               саласында    аумағын зерттеу;      ІІ-   қорғау
               стандарттар  - шыдамды органикалық IV    министрлігі
               мен норма.   ластаушылардың болуын тоқсан
               тивтер жасау және ауқымын анықтау; ІІІ-IV
                            - қоршаған ортаның    тоқсан
                            жалпыұлттық негіз.
                            делген сапанорматив.  II-ІII
                            терін және олардың    тоқсан
                            адамға рауалы әсер
                            ету деңгейлерi
                            нормативтерiн әзiрлеу;
                            - Қазақстан Pecпубли. III-IV
                            касындағы көшетхана   тоқсан
                            газдарының ауаға
                            таралуын есептеу;
                            - Қазақстан Республи. II-IІІ
                            касы мысалы бiр       тоқсан
                            әкiмшiлiк бiрлiк
                            территориясын
                            экологиялық аудан.
                            дастыру мақсатымен
                            зерттеу.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер:
      - экологиялық зерттеулер бойынша есеп;
      - айқындалған заң бұзушылықтарды ескере келе, жедел iс-шаралардың өткізiлуi туралы есеп;
      - мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысы;
      - қоршаған ортаны қорғау жөнiнде радиобағдарламалар ("Жемчужина Казахстана", "Адам және Табиғат"), экологиялық телебағдарламалар, фотоальбом, буклет, насихаттау материалдарын басып шығару;
      - жыл бойы ай сайын қоршаған орта жағдайының сипаттама көрсеткiштерi жүйесiн алып отыру;
      - қоршаған ортаны жақсарту жөнiнде ұсынымдар енгiзу.

Қазақстан Республикасы Yкiметінің
2002 жылғы 28 желтоқсандағы   
N 1393 қаулысына        
3-қосымша            

Қазақстан Республикасы Қоршаған
ортаны қорғау министрлігі
__________________________________
(бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi)

"Қоршаған ортаның ластануын жою және оның алдын алу"
038 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
TӨЛҚҰЖАТЫ

      1. Құны: 500 000 000 (бec жүз миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi N 160-1 "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Заңының 27-бабы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджеттің қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қоршаған ортаның жағдайын жақсарту және табиғи ортаның ластану салдарын жою.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Канализация коллекторларын және биологиялық тазарту станциялардың құрылыс жұмыстарын жүргiзу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру шараларының жоспары:
------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағы.! Бағдарлама !   Бағдарламаны    !Іске   ! Жауапты
   !дар.!ныңқы!   атауы    !    (бағыныңқы     !асыру  !орындаушы.
   !лама!бағ. !            !бағдарламаны) іске !мерзім.!   лар
   !коды!дар. !            !  асыру шаралары   !дері   !
   !    !лама !            !                   !       !
   !    !коды !            !                   !       !
------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3  !      4     !          5        !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
    038        Қоршаған     Канализациялық кол.  ІІ-IV  Қазақстан
               ортаның      лекторлар құбыр.     тоқсан Республика.
               ластануын    ларын, фекалий ағын.        сының
               жою және     дарының резервуарын         Қоршаған
               оның алдын   салу және алаңды            ортаны
               алу          дайындау, тегістеу          қорғау
                            жұмыстарын жүргізу          министрлігі
                            мақсатымен құрылыс
                            -монтаж жұмыстарын
                            жүргізу
------------------------------------------------------------------        7. Бюджеттік бағдарламаның орындауынан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасы Үкіметінің бекіткен Тізіміне сәйкес қоршаған орта көрсеткіштерін стандарттар талабына келтіру мақсатымен құрылыс объектілерін салу.

Қазақстан Республикасы Yкiметінің
2002 жылғы 28 желтоқсандағы   
N 1393 қаулысына        
4-қосымша            

Қазақстан Республикасы Қоршаған
ортаны қорғау министрлігі
__________________________________
(бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi)

"Балқаш көлінің экологиялық жағдайын жақсарту жөнінде
мемлекеттiк бағдарламаны әзiрлеу" 039 республикалық
бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
TӨЛҚҰЖАТЫ

      1. Құны: 20 000 000 (жиырма миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы 1997 жылғы 15 шiлдедегi N 160-1 "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Заңының 8 бабы, Қазақстан Республикасы 1993 жылғы 31 наурыздағы "Су кодексiнің" 15 бабы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Балқаш көлi аймағында экологиялық зардаптарды болдырмау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Балқаш көлi бассейнінің экологиялық жағдайын бағалау, Балқаш экологиялық жүйесiн қалпына келтiрудің кешендi бағдарламасын жасау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру шараларының жоспары:
------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағы.! Бағдарлама !   Бағдарламаны    !Іске   ! Жауапты
   !дар.!ныңқы!   атауы    !    (бағыныңқы     !асыру  !орындаушы.
   !лама!бағ. !            !бағдарламаны) іске !мерзім.!   лар
   !коды!дар. !            !  асыру шаралары   !дері   !
   !    !лама !            !                   !       !
   !    !коды !            !                   !       !
------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3  !      4     !          5        !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
     039       Балқаш көлі.  Аягөз, Лепсi және   II-III Қазақстан
               нің эколо.    Ақсу өзендерi       тоқсан Республика.
               гиялық        бассейндерiн               сының
               жағдайын      тексеру, топырақ           Қоршаған
               жақсарту      пен су сынамаларына        ортаны
               жөнiнде       химия-аналитикалық         қорғау
               мемлекеттік   зерттеу жасау,             министрлігі
               бағдарламаны  сонымен қатар
               әзiрлеу       Балқаш көлiнiң
                             ластануын тұрақты
                             бақылауды жалғастыру
                             (атмосфералық ауа
                             - 440 сынама, су
                             қорғау аймағындағы
                             топырақтың ластануын
                             зерттеу - 800 сынама,
                             cу қорғау зонасында
                             топырақтың ластануы
                             - 860, жер асты        IV
                             сулары - 250);        тоқсан
                             Iле-Балқаш
                             бассейнiн тұрақты
                             дамытудың кешенді
                             бағдарламасын жасау
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Балқаш көліндегі экологиялық жағдайды дәл сипаттайтын есеп және Балқаш көлінің экологиялық жағдайын тұрақтандыру және жақсартуға бағытталған Іле-Балқаш бассейнінің тұрақты даму бағдарламасының жобасы.

Қазақстан Республикасы Yкiметінің
2002 жылғы 28 желтоқсандағы   
N 1393 қаулысына        
5-қосымша            

Қазақстан Республикасы Қоршаған
ортаны қорғау министрлігі
__________________________________
(бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi)

"Мемлекеттік Табиғи ресурстар кадастрлары" ақпараттық
мәлiметтер қорын сүйемелдеу" 500 республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ТӨЛҚҰЖАТЫ

      1. Құны: 40 000 000 (қырық миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Заңының 7 бабы; Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 21 қазандағы "Жануарлар дүниесiн қорғау, өкiмiн молайту және пайдалану туралы" Заңының; Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 "Жер қойнауы және жер асты кендерiн пайдалану туралы" Заң күшi бар Жарлығы ; 1993 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының "Орман кодексi" 17 бабы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 25 қыркүйектегi N 1449 "Сандық геоақпараттық жүйе негiзiнде Қазақстан Республикасы табиғи объектілерінің мемлекеттiк кадастрының Бiрыңғай жүйесiн құру туралы" Қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкіметiнің 1995 жылғы 21 тамыздағы N 1153 "Қазақстан Республикасы аумағында жануарларды мемлекеттiк есепке алу және жануарлар әлемiнен мемлекеттiк кадастрын жүргізу тәртібiн бекiту туралы" Қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1995 жылғы 24 қаңтардағы N 75 "Мемлекеттiк су кадастрын жүргiзу тәртiбiн бекiту туралы" Қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының табиғи потенциалын бiрыңғай жалпы мемлекеттік есепке алу мен бақылауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Табиғи ресурстар компьютерлік жүйенiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру шараларының жоспары:
------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағы.! Бағдарлама !   Бағдарламаны    !Іске   ! Жауапты
   !дар.!ныңқы!   атауы    !    (бағыныңқы     !асыру  !орындаушы.
   !лама!бағ. !            !бағдарламаны) іске !мерзім.!   лар
   !коды!дар. !            !  асыру шаралары   !дері   !
   !    !лама !            !                   !       !
   !    !коды !            !                   !       !
------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3  !      4     !          5        !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
    500        "Табиғи      Ақпараттық базаны    Жыл    Қазақстан
               ресурстар    сүйемелдеу:          бойы   Республика.
               мемлекеттiк  - орман шаруашылығы         сының
               кадастрлары" Аңшылық шаруашылық          Қоршаған
               ақпараттық   және Ерекше қорға.          ортаны
               мәлiметтер   латын аумақтар              қорғау
               қорын        (АЕҚА) туралы               министрлігі
               сүйемелдеу   ақпаратты енгiзу
                            және олардан жер
                            көлемiн картаға
                            түсiру (200 000
                            км2, 1998 жылғы
                            жағдай бойынша);
                            - геоақпараттық
                            жүйеге (ГАЖ)
                            топографиялық негі.
                            зін (масштаб
                            1:200000) құру
                            бойынша жұмыстарды
                            жалғастыру;
                            - Қазақстан
                            Республикасы табиғи
                            ресурстар кадастр.
                            ларының автомат.
                            тандырылған жүйесiн
                            жөнге келтіру;
                            - жүйеге рұқсатсыз
                            кiруден сақтандыру
                            жүйесін қамтамасыз
                            ету.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Табиғи ресурстар мемлекеттік кадастрлары компьютерлік жүйенің iркіліссiз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Yкiметінің
2002 жылғы 28 желтоқсандағы   
N 1393 қаулысына        
6-қосымша            

Қазақстан Республикасы Қоршаған
ортаны қорғау министрлігі
__________________________________
(бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi)

"Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу" 033
республикалық бюджеттiк бағдарламаның 2002 жылға арналған
TӨЛҚҰЖАТЫ

      1. Құны: 448 745 000 (төрт жүз қырық сегiз миллион жетi жүз қырық бес мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1999 жылғы 2 наурыздағы N 185 "Республикалық мемлекеттiк "Қазгидромет" және "Қазавиамет" кәсiпорындарын құру туралы" Қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 22 қыркүйектегі N 1228 "Орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың тiзбесiн және 2001 жылы бюджет есебiнен гидрометеорологиялық ақпарат беру көлемiн бекiту туралы" Қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаның қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының орталық және жергiлікті атқару органдарын гидрометеорологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Гидрометеорологиялық ақпараттарды жинау, жинақтау, қорыту, болжамдарды құру және шығару.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру шараларының жоспары:
------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағы.! Бағдарлама !   Бағдарламаны    !Іске   ! Жауапты
   !дар.!ныңқы!   атауы    !    (бағыныңқы     !асыру  !орындаушы.
   !лама!бағ. !            !бағдарламаны) іске !мерзім.!   лар
   !коды!дар. !            !  асыру шаралары   !дері   !
   !    !лама !            !                   !       !
   !    !коды !            !                   !       !
------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3  !      4     !          5        !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    33        Гидрометео.  - 244 метеостанция.  жыл    Қазақстан
               рологиялық   ларда, 23 метео.     бойы   Республика.
               мониторинг   бекеттерде, 9 агро.         сының
               жүргiзу      метбекеттерде, 8            Қоршаған
                            аэрологиялық стан.          ортаны
                            цияларда,                   қорғау
                            - 5 озонометриялық          министрлігі
                            бақылау бекеттерде,
                            14 актинометриялық
                            бақылау бекеттерде,
                            7 жылу баланстық
                            бақылау бекеттерде;
                            162 гидропосттарда,
                            16 қар бағыттарда;
                            2 қаркөшкiнi
                            станцияларда
                            күнделiктi гидро.
                            метеорологиялық
                            ақпаратты алу үшiн
                            стандартты және
                            қосымша гидрометео.
                            рологиялық бақылаулар
                            жүргiзу;
                            - Ақпараттарды жинау
                            және өңдеу;
                            - Қысқа мерзiмдi,
                            ұзақ мерзімді метео.
                            рологиялық, гидро.
                            логиялық болжауларды
                            құрастыру және жасау;
                            - Қауiпті және апатты
                            гидрометеорологиялық
                            құбылыстар қауіптi
                            және олардың туындау
                            фактiсi жөнiнде
                            дауыл ескертулерi;
                            - Гидрометеорологиялық
                            ақпаратты шығару
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер:
      - Қазақстан территориясының бойынша 253 күнделікті метеорологиялық бюллетень 10 мемлекеттік органдарға;
      - Қазақстан территориясының бойынша 12 бiрайлық метеорологиялық бюллетень 4 мемлекеттік органдарға;
      - 14 облыс бойынша 2 және 3 тәулiкке 5110 ауа райы болжау 10 мемлекеттік органдарға;
      - 14 облыс бойынша бiр аптаға 728 ауа райы болжау 10 мемлекеттiк органдарға;
      - Қазақстанның облыс және әкiмшiлік орталықтар бойынша Қауiптi және апатты гидрометеорологиялық құбылыстар қаупi және олардың туындау фактiсi жөнiнде дауыл ескертулерi 26 мемлекеттiк органдарға;
      - 253 күнделiктi гидрологиялық бюллетень 3 мемлекеттiк органдарға.

Қазақстан Республикасы Yкiметінің
2002 жылғы 28 желтоқсандағы   
N 1393 қаулысына        
7-қосымша            

Қазақстан Республикасы Қоршаған
ортаны қорғау министрлігі
__________________________________
(бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi)

"Гидрометеорологиялық бақылау қызметтерін техникалық қайта
жарақтандыру" 034 республикалық бюджеттік бағдарламаның
2002 жылға арналған
ТӨЛҚҰЖАТЫ

      1. Құны: 15 000 000 (он бес миллион) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 2 наурыздағы N 185 "Республикалық мемлекеттiк "Қазгидромет" және "Қазавиамет" кәсіпорындарын құру туралы" Қаулысы , Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1993 жылғы 13 сәуiрдегі N 296 "Дүниежүзілік Метеорологиялық Ұйым конвенциясына қосылу туралы" Қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаның қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы аумағындағы толыққанды гидрометеорологиялық мониторингті қамтамасыз ету, бақылаулар және гидрометеорологиялық бақылаулар сапасын жақсарту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Гидрометеорологиялық станциялар мен бекеттердiң жабдықталуын Дүниежүзілік метеорологиялық ұйымының нормативтiк талаптарға сәйкестендіру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны тарту бойынша шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағы.! Бағдарлама !   Бағдарламаны    !Іске   ! Жауапты
   !дар.!ныңқы!   атауы    !    (бағыныңқы     !асыру  !орындаушы.
   !лама!бағ. !            !бағдарламаны) іске !мерзім.!   лар
   !коды!дар. !            !  асыру шаралары   !дері   !
   !    !лама !            !                   !       !
   !    !коды !            !                   !       !
------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3  !      4     !          5        !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1   034        Гидрометео.  Бiр аэрологиялық    жыл     Қазақстан
               рологиялық   станцияны иелікке   бойы    Республика.
               бақылау      алу                         сының
               қызметтерiн                              Қоршаған
               техникалық                               ортаны
               қайта                                    қорғау
               жарақтандыру                             министрлігі
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: Дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның халықаралық келісімін есепке ала отырып ұлттық гидрометеорологиялық тордың негізінде гидрометеорологиялық жағдайды және қоршаған табиғи ортаның басқа сипаттамаларында бақылау жүйесін қалыптастыру және іс-қимыл жасауды қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Yкiметінің
2002 жылғы 28 желтоқсандағы   
N 1393 қаулысына        
8-қосымша            

Қазақстан Республикасы Қоршаған
ортаны қорғау министрлігі
__________________________________
(бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi)

"Жаңа гидрометеорологиялық бақылау бекеттері мен орындарын ашу" 040 республикалық бюджеттік бағдарламаның
2002 жылға арналған
ТӨЛҚҰЖАТЫ

      1. Құны: 79 000 000 (жетпiс тоғыз миллион) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 2 наурыздағы N 185 "Республикалық мемлекеттiк "Қазгидромет" және "Қазавиамет" кәсiпорындарын құру туралы" Қаулысы , Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 13 сәуiрдегi N 296 "Дүниежүзiлiк Метеорологиялық Ұйым конвенциясына қосылу туралы" Қаулысы, Гидрометеорология саласындағы қарым-қатынас туралы келiсiм, Мәскеу қаласы, 8 ақпан 1992 жылғы, Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 10 қаңтардағы N 38 "Қоршаған ортаның жағдайын бақылау станциясының мәртебесi туралы Ереженi бекiту туралы" Қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1998 жылғы 15 ақпандағы N 160 "Мемлекеттiк есепке алу және оны пайдалану тәртiбi туралы Ереженi бекiту туралы" Қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: Республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы аумағында толық гидрометеорологиялық мониторинг жүргізуді қамтамасыз ету, бақылаулар мен гидрометеорологиялық болжаулар сапасын жақсарту, гидрометеорология саласындағы дүниежүзілік келісім міндеттерін орындау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттері: мемлекеттік гидрометеорологиялық бақылау торабы орындарының санын Дүниежүзiлiк Метеорологиялық Ұйымның нормативтеріне жеткізу.
      6. Бюджеттік Бағдарламаны iске асыру шараларының жоспары:
------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағы.! Бағдарлама !   Бағдарламаны    !Іске   ! Жауапты
   !дар.!ныңқы!   атауы    !    (бағыныңқы     !асыру  !орындаушы.
   !лама!бағ. !            !бағдарламаны) іске !мерзім.!   лар
   !коды!дар. !            !  асыру шаралары   !дері   !
   !    !лама !            !                   !       !
   !    !коды !            !                   !       !
------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3  !      4     !          5        !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
    040        Жаңа гидро.  Гидрометеорология.          Қазақстан
               метеороло.   лық бақылау бекет.          Республика.
               гиялық       тері мен орындарын          сының
               бақылау      салу:                       Қоршаған
               бекеттері    - Бақылау бекеттері  І-ІІІ  ортаны
               мен          мен орындарына ар.   тоқсан қорғау
               орындарын    налған учаскелерді          министрлігі
               ашу          тексеріп, таңдау;
                            - Аспаптарды, құрал. ІІ-IV
                            жабдықтарды және     тоқсан
                            материалдарды сатып
                            алу;
                            - Жоба-смета құжаты  ІІ-IV
                            бойынша қатынасты    тоқсан
                            қамтамасыз ету
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: 4.02-91 және 4-5-91 СНИП 1 қаңтар 1991 жылғы бағасына және нормасына сәйкес Қазақстан Республикасы Минстрой N AK-05-6-1548 11 қыркүйек 1996 жылғы қаулысына сәйкес келуіне байланысты нормативтік талаптарға сай 37 гидрологиялық бекет, 7 гидрометеорологиялық бақылау пункттерін ашу.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады