2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөніндегі агенттігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429.

      РҚАО-ның ескертуі: P021429 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына 646 қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Туризм және спорт жөніндегі агенттігі

      ______________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      001 "Әкiмшiлiк шығындар" республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 41472 мың теңге (қырық бiр миллион төрт жүз жетпiс екi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 21-25-баптары , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлерiне еңбек ақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 , "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары құрылымын жетiлдiру және олардың құзыретiн нақтылау жөнiндегi шаралар туралы" 1999 жылғы 13 қазандағы N 235 Жарлықтары , "Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1755 және "Штат саны лимитiн бекiту туралы" 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 39 қаулылары.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: оларға жүктелген мiндеттердiң ең жоғары тиімділiкте орындауға қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң орталық аппаратының қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң орталық аппаратын ұстау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !лама!дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі !зімі !

      ! !коды! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 001 Әкiмшiлiк Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан Рес.

      шығындар касы Туризм және бойы публикасының

      спорт жөнiндегi Туризм және

      агенттiгiнiң орталық спорт жөнiндегi

      001 Орталық аппаратын бекiтiлген aгeнттiгi

      органның штат саны 54 (елу

      аппараты төрт) бiрлiк шегiнде

      ұстау

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiне жүктелген мiндеттердi сапалы және уақтылы орындау.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 647 қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Туризм және спорт жөніндегі агенттігі

      ______________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      007 "Орта кәсiптiк бiлiмi бар мамандарды даярлау"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 76539 мың теңге (жетпiс алты миллион бес жүз отыз тоғыз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 8 , 24, 43 және 44-баптары , "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының 4 және 28-баптары , "Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды және спортты дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2001 жылғы 12 наурыздағы N 570 Заңы , "Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды және спортты дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 6 сәуiрдегi N 462 , "Қазақстан спортшыларын кезектi 2002 жылғы Солт-Лейк-Сити қаласындағы (АҚШ) XIX қысқы және 2004 жылғы Афины қаласындағы (Грекия) XXVIII жазғы Олимпиадалық ойындарға даярлау жөнiндегi шұғыл шаралар туралы" 2001 жылғы 18 сәуiрдегi N 510 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi" туралы 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1755 қаулылары .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қоғамның дене шынықтыру және спорт саласына орта кәсiптiк бiлiмi бар мамандарды даярлау жөнiндегi әлеуметтiк-экономикалық талаптарын қанағаттандыpу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: дене шынықтыру және спорт саласында жалпы республикалық мәнi мен стратегиялық маңызы бар мамандар даярлауды жүзеге асыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !лама!дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі !зімі !

      ! !коды! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 007 Орта кәсiптiк Бiлiм берудiң Жыл Қазақстан Рес.

      бiлiмi бар мемлекеттiк жалпыға бойы публикасының

      мамандарды бiрдей мiндеттi Туризм және

      даярлау стандарттарына сәйкес спорт

      оқу процесiн өткiзу; жөніндегі

      әдiстемелiк, мәдени агенттігі

      -ағарту, дене

      шынықтыру және

      спорттық жұмысты

      бiрiктiрген бiлiм

      берудi жүзеге асыру.

      Бiлiм берудiң

      бағдарламаларын

      жетiлдiру, сондай-ақ

      оқу процесiн

      ұйымдастыру үшiн

      жағдайлар жасау.

      Бiлiм берудiң

      мемлекеттiк тапсы.

      рысына сәйкес жыл

      сайын Қазақстан

      Республикасы Үкiмет.

      iнiң қаулысымен

      бекiтiлетiн орта

      кәсiптiк бiлiмi бар

      мамандар даярлау.

      Жылдық орташа

      контингентiнiң саны

      - 238 оқушыны оқыту.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: дене шынықтыру және спорт саласына орта кәсiптiк бiлiмi бар бiлiктi мамандарды даярлау. Ұлттық құрама командаларды халықаралық дәрежедегi спорт шеберлерiмен толықтыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 648 қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Туризм және спорт жөніндегі агенттігі

      ______________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      010 "Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру мен қайта даярлау"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 250 мың теңге (екi жүз елу мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 3-бабы , "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегі агенттiгiнiң мәселелерi" туралы 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1755 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгi қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейi мен білiктiлiгiн арттыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: мемлекеттiк қызметкерлердiң кәсiби бiлiктiлiгiн арттыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !лама!дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі !зімі !

      ! !коды! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 010 Кадрлардың Бекiтiлген бiлiк. Жыл Қазақстан Рес.

      бiлiктiлiгiн тiлiк арттырудың, бойы публикасының

      арттыру мен соның iшiнде Туризм және

      қайта даярлау мемлекеттік тiлдi спорт жөніндегі

      үйретудiң жоспарына агенттігі

      сәйкес, мемлекеттiк

      005 Мемлекеттiк қызметкерлердiң

      қызметкерлер. бiлiктiлiгiн

      дiң бiлiктi. арттыру бойынша

      лiгiн арттыру қызметтердi сатып

      алу. Бiлiктiлiк

      арттыру курстарынан

      өтетiн мемлекеттiк

      қызметкерлердiң

      жылына орташа саны

      - 18 адам.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қазiргi заманғы экономикалық жағдайлар мен мемлекеттiк ресурстардың мүмкiндiгiне сәйкес кәсiби мемлекеттiк қызмет талаптарына жауап беретiн мемлекеттiк қызметкерлердi сапалы оқытудың жүйесiн қалыптастыру және дамыту жолдары арқылы мемлекеттiк қызметкерлердiң кәсiптiк деңгейiн арттыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 649 қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Туризм және спорт жөніндегі агенттігі

      ______________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      030 "Мемлекеттiк сыйлық" республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 192 мың теңге (бip жүз тоқсан екi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Жазушы Сейдахмет Бердiқұловты мәңгiлiк есте қалдыру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 2 желтоқсандағы N 1363 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды және спортты насихаттау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: спорт және дене шынықтыру туралы үздiк жарияланымдары үшiн журналистерді ынталандыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !лама!дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі !зімі !

      ! !коды! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 030 Мемлекеттік Байқау рәсiмдерiн Жыл Қазақстан Рес.

      сыйлықтар ұйымдастыру, үш бойы публикасының

      сыйлықты тапсыру Туризм және

      үшiн омырауға спорт жөнiндегi

      тағатын белгiлер мен агенттiгi

      дипломдарды әзiрлеу,

      сондай-ақ үздiк

      жарияланымдары мен

      басылымдар және

      теледидар мен

      радиодағы спорт және

      дене шынықтыру

      хабарлары үшiн

      сыйлықтар төлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: спорт және дене шынықтыру, халық арасында бұқаралық спортты дамытудың деңгейi, халық арасында бұқаралық спортты және жоғары жетiстіктер спортын дамыту туралы мақалалар жариялау үшiн журналистердiң қызығушылығын арттыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 650 қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Туризм және спорт жөніндегі агенттігі

      ______________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      031 "Дарынды балаларды мемлекеттiк қолдау" республикалық

      бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 256404 мың теңге (екi жүз елу алты миллион төрт жүз төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 18 және 24-баптары, "Дене шынықтыру және спорт туралы" 1999 жылғы 12 желтоқсандағы Заңының 16 және 17-баптары , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды және спортты дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 12 наурыздағы N 570 Жарлығы , "Спортта дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы Қазақстан Республикасы Президентiнің өкiмiн жүзеге асыру жөнiндегi шаралар туралы" 1996 жылғы 16 қыркүйектегi N 1125 , "Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi" туралы 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1755 , "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң "Лениногор қаласындағы спорттағы дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернат" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" 2002 жылғы 19 маусымдағы N 673 Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қаулылары.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: әрбiр оқушының жеке қабiлетiн дамыту, оларға таңдаған спорт түрiмен шұғылдануы үшiн қолайлы жағдай жасау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: спортта дарынды балаларды оқыту және әрбiр оқушының табиғи қабiлетiн жан-жақты дамыту, оқу-жаттығу сабақтарын жыл бойы толық көлемiнде өткізу, қысқы спорт түрлерi бойынша ұлттық құрама командалар санына үмiткер спортшылардың резервiн даярлау және олардың алда тұрған Қазақстан Республикасының бiрiншiлiктерi мен Азия, Әлем чемпионаттарына және басқа халықаралық жарыстарға қатысуы.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !лама!дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі !зімі !

      ! !коды! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 031 Дарынды Мемлекеттiк жалпыға Жыл Қазақстан Рес.

      балаларды бiрдей бiлiм беру бойы публикасының

      мемлекеттiк стандарттарына сәйкес Туризм және

      қолдау оқу процесiн өткiзу спорт жөніндегі

      және дарынды агенттігі

      балалармен таңдаған

      спорт түрлерi

      бойынша толық

      көлемiнде жыл бойы

      оқу-жаттығу

      сабақтарын өткiзу.

      Спорттық iс-шараларға

      қатысу.

      030 Спорттағы Мемлекеттiк мекеменi Спорттағы

      дарынды штат саны 171 адам дарынды

      балаларға лимитi шегiнде ұстау. балаларға

      арналған Орташа жылдық арналған Қ.

      Қ.Мұңайтпасов контингентi - 250 оқушы Мұңайтпасов

      атындағы атындағы

      республикалық республикалық

      мектеп- мектеп-

      интернат интернат

      031 Спорттағы Мемлекеттiк мекеменi Спорттағы

      дарынды штат саны 352 адам дарынды

      балаларға лимитi шегiнде ұстау. балаларға

      арналған Орташа жылдық арналған

      Қ.Ахметов контингентi - 385 Қ.Ахметов

      атындағы оқушы атындағы

      республикалық республикалық

      мектеп- мектеп-

      интернат интернат

      032 Риддер Мемлекеттiк мекеменi Риддер

      қаласындағы штат саны 105 адам қаласындағы

      спорттағы лимитi шегiнде ұстау. спорттағы

      дарынды Орташа жылдық дарынды

      балаларға контингентi - балаларға

      арналған 150 оқушы арналған

      республикалық республикалық

      мектеп- мектеп-

      интернат интернат

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жоғары дәрежелi спортшыларды шығару, республиканың ұлттық құрама командаларына мүшелiкке үмiткерлердi, сондай-ақ спорт шеберлерi мен халықаралық дәрежедегi спортшыларды даярлау.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 651 қосымша

      Ескерту. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.11.26. N 150ф қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының

      Туризм және спорт жөніндегі агенттігі

      ______________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      032 "Жоғары жетiстiктер спорты" республикалық

      бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1477490 мың теңге (бiр миллиард төрт жүз жетпiс жетi миллион төрт жүз тоқсан мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының 2 , 4 , 8 , 15, 18, 25, 30-баптары , "Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды және спортты дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 12 наурыздағы N 570 жарлығы , "Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды және спортты дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 6 сәуiрдегi N 462 , "Қазақстан спортшыларын кезектi 2002 жылғы Солт-Лейк-Сити қаласындағы (AҚШ) XIX қысқы және 2004 жылғы Афины қаласындағы (Грекия) XXVIII жазғы Олимпиадалық ойындарға даярлау жөнiндегi шұғыл шаралар туралы" 2001 жылғы 18 сәуiрдегi N 510 , "Қазақстан Республикасы халқының дене дайындығының Президенттiк сынақтары туралы" 1996 жылғы 24 маусымдағы N 776 , "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi" туралы 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1755 қаулылары.

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: халықаралық спорт аренасында Қазақстан Республикасының беделiн нығайту, Қазақстан Республикасындағы дене шынықтыруды және спортты дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ұлттық құрама командаларды Азия, әлем чемпионаттарына, Олимпиада ойындарына және басқа да халықаралық жарыстарға сапалы даярлауды қамтамасыз ету; республикалық және халықаралық спорттық іс-шараларды өткiзу және ұлттық құрама командалардың халықаралық жарыстарға қатысуы, Қазақстан Республикасының ұлттық штаттық командаларын ұстау; халық арасында дене шынықтыру мен бұқаралық спортты дамыту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !лама!дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі !зімі !

      ! !коды! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 032 Жоғары Күнтiзбелiк спорттық Жыл Қазақстан Рес.

      жетiстiктер iс-шараларға бойы публикасының

      спорты (республикалық және Туризм және

      жергiлiктi жарыстарға, спорт жөніндегі

      әлем, Азия, Еуропа агенттігі

      чемпионаттары мен

      әлем кубогы,

      және Азия ойындары

      және спорттың 52 түрi

      бойынша Достастық

      елдерiнің халықаралық

      спорттық ойындарына)

      қатысуы үшiн спорт

      резервiн және

      халықаралық дәрежедегi

      спортшыларды дайындау,

      оқу-жаттығу жиындарын

      өткiзу; спорт

      түрлерiнен Қазақстан

      Республикасының ұлттық

      командаларына алынған

      спортшыларды, жаттық.

      тырушыларды және басқа

      мамандарды материалдық,

      соның iшiнде мүкәммалмен

      жабдықтармен қамтамасыз

      ету;

      кешендi халықаралық

      спорттық iс-шараларға

      (Қазақстан Республикасы

      Президентiнiң Мемлекет.

      тiк бағдарлама туралы

      Жарлығын iске асыру

      жөнiндегi iс-шаралар

      жоспарының 7.3.т.)

      қатысу;

      Қазақстан Республикасы

      ұлттық командаларының

      Душанбе қаласындағы

      IV Орталық Азия

      ойындарына қатысуы;

      Аомори (Жапония)

      қаласындағы қысқы

      ойындарға қатысу;

      Астана қаласында

      ТМД-ға қатысушы-

      мемлекеттердiң Халық.

      аралық спорттық

      ойындарын өткiзу;

      жоғары жетiстiктер

      спортын насихаттау;

      "Жыл спортшысы"

      республикалық конкурсын

      өткiзу; Спортшыларды

      диспансерлiк қадағалауды

      және емдеудi қамтамасыз

      ету; спортшыларға

      медициналық, консуль.

      тациялық көмек көрсетудi

      қамтамасыз ету;

      бұқаралық спорттық

      iс-шаралар мен жарыстарда

      медициналық қызмет

      көрсетудi ұйымдастыру

      және қамтамасыз ету;

      тәулiгiне бiр адамға

      жұмсалатын шығыстардың

      нормаларын ескере отырып,

      спорттық iс-шаралар

      мен оқу-жаттығу

      жиындарына қатысушыларға

      қамтамасыз етуге

      белгiленген нормаларды

      есепке ала отырып,

      фармакологиялық қалпына

      келтiру құралдарын,

      витаминдi және белоктық-

      глюкозалық препараттарды

      сатып алу;

      мүгедек спортшыларға

      медициналық көмек

      көрсету халықаралық

      және республикалық

      жарыстар қарсаңында

      ағзадағы анаболик-

      стероидтердің болуын

      анықтауға тест жүргізу

      және анализ тапсыруға

      арналған жабдықтардың,

      химиялық активтердiң

      медикаменттердiң 7

      түрiн сатып алу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы ұлттық құрама командалары мүшелерiнiң халықаралық спорттық iс-шараларға, соның iшiнде Аомори (Жапония) қаласындағы қысқы Азия ойындарында, Афины қаласындағы (Грекия) XXVIII жазғы Олимпиада ойындарында табысты өнер көрсетуi. Президенттiк сынақтар өткiзу. 50-ден астам әлем, Азия, Еуропа чемпиондарын даярлау. Спорт шеберлерi мен халықаралық дәрежедегi спорт шеберлерiн, жасөспiрiмдер мен жеткiншектер арасындағы әлем және Азия чемпионаттарын қоса алғанда, халықаралық жарыстардың жеңiмпаздары мен жүлдегерлерiн тәрбиелеу. Халық арасында бұқаралық спортты дамыту, қоғамда салауатты өмiрсалты қағидаттарын орнықтыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 652 қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Туризм және спорт жөніндегі агенттігі

      ______________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      033 "Олимпиадалық резерв және жоғары спорт шеберлiгi

      мектептерiн қаражаттандыру" республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 83029 мың теңге (сексен үш миллион жиырма тоғыз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 18 және 19-баптары , "Дене шынықтыру және спорт туралы" 1999 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 17, 18, 21 және 25-баптары , Қазақстан Республикасы Президентiнің "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау мен дамыту туралы" 1996 жылғы 21 мамырдағы N 3002 және "Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды және спортты дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 12 наурыздағы N 570 Жарлықтары, "Қазақстан спортшыларын кезектi 2002 жылғы Солт-Лейк-Сити қаласындағы (АҚШ) XIX қысқы және 2004 жылғы Афины қаласындағы (Грекия) ХХVІII жазғы Олимпиадалық ойындарға даярлау жөнiндегi шұғыл шаралар туралы" 2001 жылғы 18 сәуiрдегi N 510 , "Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды және спортты дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" 2001 жылғы 6 сәуiрдегi N 462 , "Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi агенттігінiң мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1755 қаулылары, "БЖСМ мен МОРБЖМ туралы Ереженi енгiзу туралы" 1996 жылғы 23 тамыздағы N 1-2-6/365 және Қазақстан Республикасының жоғары спорт шеберлiгi мектебi туралы уақытша ереженi бекiту туралы" Жастар iсi, туризм және спорт министрлiгiнiң 1998 жылғы 29 мамырдағы N 1-2-6/305 бұйрықтары.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: халықаралық деңгейдегi жоғары біліктi спортшыларды, үмiткерлердi және олимпиадалық спорт түрлерi бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командаларына мүшелер мен үмiткерлердi даярлау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жастар арасында олардың денсаулығы мен дене бiтiмiн жан-жақты дамытуға бағытталған денешынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын, халықаралық дәрежедегi спортшыларды және олимпиадалық спорт түрлерi бойынша Қазақстан Республикасы ұлттық құрама командаларына мүшелердi даярлауды жүзеге асырады.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !лама!дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі !зімі !

      ! !коды! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 033 Олимпиадалық Спорт резервi мен Жыл Қазақстан

      резерв және халықаралық бойы Республикасының

      жоғары спорт дәрежедегi Туризм және

      шеберлiгi спортшыларды, спорт жөніндегі

      мектептерiн олимпиадалық спорт агенттігі

      қаражаттан. түрлерi бойынша

      дыру Қазақстан Республи.

      касы құрама коман.

      даларына үміткерлер

      мен мүшелердi

      даярлауды ұйымдас.

      тыру; оқу-жаттығу

      сабақтарын өткiзу;

      республикалық және

      халықаралық спорттық

      жарыстарға қатысу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: ұлттық құрама командалардың мүшелерiн Олимпиада және Азия ойындарына даярлау, сондай-ақ ұлттық штаттық командаларды жоғары дәрежелi спортшылармен және халықаралық дәрежедегi шеберлермен толықтыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 653 қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Туризм және спорт жөніндегі агенттігі

      ______________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      034 "Туристiк қызмет жөнiндегi iс-шаралар" республикалық

      бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 32604 мың теңге (отыз екi миллион алты жүз төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы туристiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 13 маусымдағы Заңының 10, 11-баптары , "Қазақстанның туристiк беделiн қалыптастыру жөнiндегi 2000-2003 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 26 қазандағы N 1604 және "Туристiк саланы дамытудың бiрiншi кезектегi шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 29 желтоқсандағы N 1947 қаулылары.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстанның туристiк беделiн нығайту, туристiк саланың индустриясын дамыту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: iшкi рынокты қорғау, Қазақстан Республикасында туризмдi дамытуға бағытталған туристiк iс-шараларды, соның iшiнде көрмелер мен жәрмеңкелердi өткiзу және қатысу арқылы туристiк қызмет көрсету экспортын ұлғайту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !лама!дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі !зімі !

      ! !коды! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 034 Туристік Берлин қаласындағы Жыл Қазақстан Рес.

      қызмет IТВ халықаралық бойы публикасының

      жөніндегі туристiк биржасына Туризм және

      іс-шаралар қатысу. спорт

      Мәскеу (Ресей жөніндегі

      Федерациясы) агенттігі

      қаласындағы "Туризм

      және саяхат" Мәскеу

      халықаралық көрме.

      сiне қатысу.

      Алматы қаласында

      Қазақстандық "Туризм

      және саяхат - КIТҒ

      2003" халықаралық

      туристiк жәрмеңкесiн

      өткiзу.

      Туристiк саланы

      дамытудың мәселелерi

      жөнiнде республикалық

      семинар-кеңестер

      өткiзу.

      Мадридтегi (Испания)

      FITUR халықаралық

      туристiк жәрмеңкесiне

      қатысу.

      Дүниежүзiлiк Туристік

      ұйымның Бас Ассамблея.

      сының ХV сессиясына

      қатысуды ұйымдастыру.

      "Жiбек жолы" жобасының

      шеңберiнде өткізілетін

      Дүниежүзiлiк Туристік

      ұйымның мәжілістеріне

      қатысу.

      Лондон (Ұлыбритания)

      қаласындағы өткiзiлетiн

      Дүниежүзілік туристiк

      биржаға (WTM) қатысу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстанның туристiк беделiн қалыптастыру, келу туризмнің көлемiн ұлғайту, туристiк қызметтердiң жиынтық экспортын көбейту, халықаралық туризмiнiң (келу) түсiмiн ұлғайту. Туризм саласындағы экономикалық көрсеткiштi өсiру, Қазақстанның туристiк бет-бейнесiн арттыру, халықтың жұмыспен қамтылуын көбейту. Жалпы iшкi өнiмдегi туризмнің үлесiн ұлғайту. Туризм инфрақұрылымын жақсарту, Қазақстан Республикасында бәсекеге қабiлеттi туристiк рынок құру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 654 қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Туризм және спорт жөніндегі агенттігі

      ______________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      037 "Республикалық деңгейде олимпиада резервiн даярлау"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 386889 мың теңге (үш жүз сексен алты миллион сегiз жүз сексен тоғыз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 12 желтоқсандағы Заңының 2 , 4 , 16, 18, 21, 25, 30-баптары , Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды және спортты дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 12 наурыздағы N 570 Жарлығы , "Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды және спортты дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 6 сәуiрдегi N 462 және "Қазақстан спортшыларын кезектi 2002 жылғы Солт-Лейк-Сити қаласындағы (АҚШ) XIX қысқы және 2004 жылғы Афины қаласындағы (Грекия) ХХVІII жазғы Олимпиадалық ойындарға даярлау жөніндегi шұғыл шаралар туралы" 2001 жылғы 18 сәуiрдегi N 510 қаулылары.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: спорт түрлерi бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командалары үшiн олимпиадалық резервтi мақсатқа сай даярлау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жас спортшылардың спорттық шеберлiгiн арттыруды қамтамасыз ету, республиканың және шет елдердiң жетекшi спортшыларымен спорт түрлерi бойынша бiрлескен оқу-жаттығу жиындарын өткiзу, Қазақстан спортшыларының халықаралық жарыстарға қатысуын қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !лама!дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі !зімі !

      ! !коды! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 037 Республикалық Алматы және Астана Жыл Қазақстан Рес.

      деңгейде қалаларында спорт бойы публикасының

      олимпиадалық түрлерiнен: бокс, Туризм және

      резерв грек-рим күресi, спорт

      даярлау еркiн күрес, жөніндегі

      велосипед спорты, агенттігі

      жеңiл атлетика,

      спорттық гимнастика,

      ауыр атлетика,

      дзюдо, триатлон,

      қазiргi бессайыс,

      футбол (әйелдер),

      су добы (әйелдер),

      жүзу, үйлесiмдi

      жүзу, байдарка мен

      каноэде есу,

      академиялық есу және

      басқаларынан

      олимпиада резервiн

      даярлау; ұлттық

      құрама команданың

      спорттық резервімен

      - үмiткерлермен

      әрбiр спорт түрi

      бойынша айына 18-ден

      24-күнге дейiн оқу-

      жаттығу жиындарын

      және киiммен

      қамтамасыз ету,

      олардың iрiктеу спорт

      жарыстарына қатысуы.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:

      спорт шеберлерi мен халықаралық дәрежедегі спорт шеберлерiн, жастар мен кадеттер арасындағы Әлем және Азия чемпионаттарын қоса алғанда халықаралық жарыстардың жеңiмпаздарын және жүлдегерлерін тәрбиелеу. Жоғары дәрежелi спортшыларды даярлау.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 655 қосымша

      Ескерту. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.11.26. N 150ф қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының

      Туризм және спорт жөніндегі агенттігі

      ______________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      038 "Республикалық деңгейде ұлттық және бұқаралық спорт

      түрлерiн дамыту жөнiндегi iс-шаралар" республикалық

      бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 45100 мың теңге (қырық бес миллион бiр жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының 2-бабы , "Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды және спортты дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 12 наурыздағы N 570 жарлығы , "Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды және спортты дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 6 сәуiрдегi N 462 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауылда ұлттық спорт түрлерi мен халық ойындарын дамыту, ұлттық спорт түрлерi мен халық ойындарын дамытуды жаңа да сапалы деңгейге шығаруға қабiлеттi ұйымдық-әдiстемелiк, насихаттық және тәрбиелiк шаралардың бiрыңғай кешенiн әзiрлеу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндетi: халық арасында ұлттық спорт түрлерi мен халық ойындарын дамытуға жағдай жасау, денешынықтыру-спорт бiрлестiктерiнiң және спорт клубтарының жұмысын жандандыру, ұлттық спорт түрлерi мен халық ойындарын дамытуды ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !лама!дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі !зімі !

      ! !коды! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 038 Республикалық Олимпиадалық емес Жыл Қазақстан Рес.

      деңгейде спорт түрлерi бойы публикасының

      ұлттық және (мынадай спорт түр- Туризм және

      бұқаралық лерiнен басқа: ушу, спорт

      спорт түрлерiн каратэ-до, пауэрлиф- жөніндегі

      дамыту тинг, бодибилдинг, агенттігі

      жөнiндегi iс боулинг, самбо, кик-

      -шаралар боксинг)

      бойынша, соның iшiнде

      ұлттық және техникалық

      спорт түрлерiнен

      күнтiзбелiк спорттық

      iс-шараларға қатысу.

      Ұлттық спорт түрлерi

      мен халық ойындары

      бойынша республикалық

      ауыл ойындарын өткiзу.

      Ел iшiнде және шет

      елдерде ұлттық спорт

      түрлерi мен халық

      ойындарын насихаттау.

      Ұлттық және бұқаралық

      спорт түрлерiн

      спорттық мүкәммалмен

      және киiммен

      қамтамасыз eту. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: халықтың әртүрлi жiктерiн ұлттық спорт түрлерімен және халық ойындарымен шұғылдануға тарта отырып, салауатты өмiр салты қағидаттарын орнықтыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 656 қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Туризм және спорт жөніндегі агенттігі

      ______________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      039 "Алматы қаласында олимпиадалық дайындық базасын салу

      жобасы бойынша техникалық-экономикалық негiздеме әзiрлеу"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 42000 мың теңге (қырық екi миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған Бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан спортшыларын iрi халықаралық жарыстарға, соның iшiнде әлем чемпионаттары мен Олимпиада және Азия ойындарына орталықтандырып даярлау үшiн сапалы жағдайлар жасау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: Алматы қаласындағы олимпиадалық даярлау базасының құрылыс жобасын техникалық-экономикалық негiздеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !лама!дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі !зімі !

      ! !коды! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 039 Алматы 1. Алматы қаласын. Жыл Қазақстан Рес.

      қаласында дағы олимпиадалық бойы публикасының

      олимпиадалық даярлау базасының Туризм және

      дайындық құрылыс жобасы спорт

      базасын салу жөнiндегi техникалық жөніндегі

      жобасы бойынша -экономикалық агенттігі

      техникалық- негiздеменi әзiрлеу;

      экономикалық 2. Мемлекеттiк

      негiздеме сараптама жүргiзу.

      әзiрлеу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Алматы қаласындағы олимпиадалық база құрылысының жобасы бойынша мемлекеттiк сараптамадан өткен техникалық және экономикалық негiздеме.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 657 қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Туризм және спорт жөніндегі агенттігі

      ______________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      079 "Лицензиардың қызметiн орындау" республикалық

      бюджеттiк бағдарламаның 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1434 мың теңге (бip миллион төрт жүз отыз төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының 9-бабы , "Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 13 маусымдағы Заңының 15-бабы , "Туристiк қызметтi лицензиялаудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 14 қыркүйектегi N 1213 , "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1755 қаулылары.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: оларды туристiк қызметтермен айналысуға құқық беретiн лицензиялармен қамтамасыз ете отырып, туристiк ұйымдардың көрсететiн қызметтерiнiң сапасын арттыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы азаматтарын қабылдау және оларға қызмет көрсету жөнiндегi кәсiпкерлiк қызметтiң әдiскерi ретiнде туроператорлық, турагенттік, экскурсиялық қызметтердi және нұсқаушылық қызмет көрсетудiң құқығын жүзеге acыру үшін лицензиялар беру. Туристiк салада жұмыс iстейтiн фирмалардың есебiн алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !лама!дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі !зімі !

      ! !коды! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 079 Лицензиардың Лицензия бланкiлерiн Жыл Қазақстан Рес.

      қызметiн дайындау - 550 дана; бойы публикасының

      орындау Туристiк бағыттар Туризм және

      каталогы - 1 100 спорт

      дана; Қазақстан жөніндегі

      Республикасында агенттігі

      туристердi

      орналастыру мен

      демалу орындарының

      каталогы - 920 дана.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасында туристердiң құқығы мүдделерiн қорғау мақсатында белгiленген нормативтердi бұзатын туристiк ұйымдардың санын қысқарту. Туризм инфрақұрылымын дамыту, халықаралық туристiк рынокта Қазақстанның имиджiн қалыптастыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 658 қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Туризм және спорт жөніндегі агенттігі

      ______________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      104 "Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес

      мемлекеттiк бағдарламасы" республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8200 мың теңге (сегiз миллион екi жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының 8-бабы , "Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестiң 2001-2005 жылдарға арналған стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 16 мамырдағы N 394 Жарлығы , "Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды және спортты дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 6 сәуiрдегi N 462 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: есiрткi заттарды заңсыз пайдаланудың алдын алу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: дене шынықтыру мен спортты насихаттау, жастар мен жасөспiрiмдердi дене шынықтырумен және спортпен жүйелi шұғылдануға тарту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !лама!дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі !зімі !

      ! !коды! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 104 Нашақорлық пен Республиканың же. Жыл Қазақстан Рес.

      есірткі бизне. текшi спортшылар. бойы публикасының

      сiне қарсы ының қатысуымен Туризм және

      күрес мемлекет. республикалық спорт

      тiк бағдарла. деңгейде бұқаралық жөніндегі

      масы акциялар мен iс- агенттігі

      шаралар өткiзу.

      "Спорт нашақорлыққа

      қарсы" атты теле.

      дидар хабарларын

      өткiзу.

      Салауатты өмiр

      салтын насихаттау,

      нашақорлықтың зияны

      туралы теледидардан

      жарнама ролигiн

      жасау және оны

      көрсету.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: дене шынықтырумен және спортпен шұғылданушы жастар мен жасөспiрiмдердің санын арттыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 659 қосымша

      Ескерту. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.11.26. N 150ф қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының

      Туризм және спорт жөніндегі агенттігі

      ______________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      201 "Қ.Мұңайтпасов атындағы спортта дарынды балаларға

      арналған республикалық мектеп-интернаттың

      материалдық-техникалық базасын нығайту"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8100 мың теңге (сегiз миллион бiр жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 18-бабы , "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының 17, 21 және 25-баптары , "Қазақстан Республикасында бұқаралық спортты дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 19 желтоқсандағы N 3276 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау мен дамыту туралы" Өкiмiн iске асыру шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1996 жылғы 16 қыркүйектегi N 1125 , "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнің мәселелерi" туралы 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1755 қаулылары.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қ.Мұңайтпасов атындағы спортта дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернатты негiзгi құралдармен қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: Қ.Мұңайтпасов атындағы спортта дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернат үшiн активтер сатып алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !лама!дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі !зімі !

      ! !коды! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 201 Қ.Мұңайтпасов Жатақханаға жиынтығы Жыл Қазақстан Рес.

      атындағы - 50 жиhаз; бойы публикасының

      спортта асхана үшiн жиынтығы Туризм және

      дарынды бала. 1 мұздатқыш жабдығын спорт

      ларға арнал. сатып алу. жөніндегі

      ған республи. Кiр жуу жабдығы: агенттігі

      калық мектеп- кiр жуатын машина - 1

      интернаттың дана;кептiретiн машина Қ. Мұңайтпасов

      материалдық- - 1 дана;үтiктейтiн атындағы

      техникалық машина - 1 дана. спортта дарынды

      базасын Ескектi қайық - 6 дана. балаларға

      нығайту <*> арналған рес.

      публикалық

      мектеп-интернат

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қ.Мұңайтпасов атындағы спортта дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернаттың материалдық-техникалық базасын нығайту.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 660 қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Туризм және спорт жөніндегі агенттігі

      ______________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      301 "Алматы қаласындағы республикалық спорттық мектеп-интернатын салу" республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 50000 мың теңге (бip жүз елу миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау мен дамыту туралы" 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002 Өкiмi , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды және спортты дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 12 наурыздағы N 570 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: әрбiр оқушының жеке қабiлетiн дамыту, таңдаған спорт түрінен жаттығуы үшiн дарынды балаларға қолайлы жағдайлар жасау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: республикалық спорт мектеп-интернатының құрылысы.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !лама!дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі !зімі !

      ! !коды! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 301 Алматы Смета-жобалық құжат. Жыл Қазақстан Рес.

      қаласындағы тамалар әзiрлеу; бойы публикасының

      республикалық Мемлекеттiк сарап. Туризм және

      спорттық тамадан өткiзу; спорт жөніндегі

      мектеп- Бекiтiлген жоба- агенттігі

      интернатын сметалық құжаттама.

      салу ларға сәйкес Алматы

      қаласындағы респуб.

      ликалық спорт мектеп

      -интернаты құрылысы.

      ның объектiлерiн салу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк сараптамадан өткен жоба-сметалық құжаттамаларды әзiрлеу және таңдаған спорт түрiнен жаттығуы үшін дарынды балалардың табиғи қабiлетiн дамытуға арналған республикалық спорт мектеп-интернатының құрылысын бастау.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 661 қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Туризм және спорт жөніндегі агенттігі

      ______________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      500 "Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi

      агенттiгiне ақпараттық есептеу қызметiн көрсету"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 696 мың теңге (алты жүз тоқсан алты мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекет аппаратының жұмысын жақсарту, бюрократтықпен күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 және "Қазақстан Республикасының ұлттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлықтары, "Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнің мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1755 қаулысы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөніндегi агенттігiнде құрылатын автоматтандырылған ақпараттық-техникалық жүйелердiң тұрақты және үздiксiз жұмыс icтeу үшiн жағдайлар жасау және қолдау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: пайдаланылатын есептеу техникасы құралдарының және электронды пошта байланысының жұмыс қабiлетiн қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөніндегi агенттiгiнде басқарудың ақпараттық және автоматтандыру жүйесiн ендiруге байланысты бағдарламалықты қамтамасыз етудi жаңалау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !лама!дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі !зімі !

      ! !коды! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 500 Қазақстан Рес. Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан Рес.

      публикасының касы Туризм және бойы публикасының

      Туризм және спорт жөнiндегi Туризм және

      спорт жөнiнде. агенттiгінiң орталық спорт жөніндегі

      гі агенттігіне аппаратының жергi. агенттігі

      ақпараттық лiктi есептеу

      есептеу қызме. желiсiн жаңалау және

      тін көрсету сервердi әкiмшiлiк.

      тендiру жөнiнде

      қызметтер мен

      жұмыстарға ақы төлеу;

      Бағдарламалық қамта.

      масыз eтудің 2 түрін

      сатып алу;

      ақпараттық жүйемен

      жалғастыру;

      сервер мен вирусқа

      қарсы бағдарламалар.

      дың жұмысына арналған

      бағдарламаларды сатып

      алу;

      қызметкерлердi

      ақпараттық техноло.

      гияларға үйрету - 4

      адам.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ақпараттар алу мен алмасудың жеделдiгiн арттыру, Агенттiктің қызметiне ақпараттық, техникалық құралдардың жүйелерiн табысты ендiру, Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiн ақпараттық ресурстармен уақтылы жаңалау және оның қызметiн жария ету.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 662 қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Туризм және спорт жөніндегі агенттігі

      ______________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      600 "Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi

      агенттiгiн есептеу және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз

      ету" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4982 мың теңге (төрт миллион тоғыз жүз сексен екі мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекет аппаратының жұмысын жақсарту, бюрократтықпен күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 және "Қазақстан Республикасының ұлттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлықтары, "Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1755 қаулысы.

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: автоматтандырылған ақпараттық телекоммуникация жүйелерiн құру және Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнің жұмысын үздiксiз қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: техникалық және моральдық жағынан ескiрген ұйымдық техниканы жаңалау, аппарат қызметкерлерiн байланыспен, компьютерлермен және басқа ұйымдық техникамен қайта жарақтандыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнің ақпараттық жүйелерiн дамыту үшiн қосымша жабдықтар сатып алу және коммуникациялық инфрақұрылым жасау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !лама!дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі !зімі !

      ! !коды! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 600 Қазақстан Рес. Сатып алу: Жыл Қазақстан Рес.

      публикасының Компьютер техникасы бойы публикасының

      Туризм және - 38 жиынтық; Туризм және

      спорт жөнiнде. принтер - 7 дана; спорт жөніндегі

      гi агенттiгiн компьютер класына агенттігі

      есептеу және арналған жиhаз - 13

      ұйымдастыру жиынтық;

      техникасымен шығыс материалдары;

      қамтамасыз ету Агенттiктiң оқшау.

      ланған желiсiн

      жаңғырту мен

      әкiмдендiру үшiн

      жабдықтар мен

      бағдарламалық өнiмдi

      монтаждау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнің ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесiнiң негiздерiн құру. Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiн компьютерлiк және ұйымдық техникамен қамтамасыз ету. Сапасын жақсарту мен оны жедел ақпараттық талдаумен қамтудың есебінен Агенттіктің жедел қызметiнiң тиiмділігiн арттыру.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады