Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 15 желтоқсандағы N 1220 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 13 шілдедегі N 597 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет  кодексіне және "2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 5 шілдедегі  Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. "2007 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 15 желтоқсандағы N 1220  қаулысына мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
      1-тармақта:
      "40" деген цифрлардан кейін ", 40-1" деген цифрлармен толықтырылсын;
      "98" деген цифрлардан кейін ", 98-1, 98-2" деген цифрлармен толықтырылсын;
      "113" деген цифрлардан кейін ", 113-1" деген цифрлармен толықтырылсын;
      "118" деген цифрлар алынып тасталсын;
      "138" деген цифрлардан кейін ", 138-1" деген цифрлармен толықтырылсын;
      "193" деген цифрлардан кейін ", 193-1" деген цифрлармен толықтырылсын;
      "210" деген цифрлар алынып тасталсын; 
      "237" деген цифрлардан кейін ", 237-1" деген цифрлармен толықтырылсын;
      "259" деген цифрлардан кейін ", 259-1" деген цифрлармен толықтырылсын;
      "278", "279", "280", "281" деген цифрлар алынып тасталсын;
      "282" деген цифрлардан кейін ", 282-1" деген цифрлармен толықтырылсын;
      "283", "289" деген цифрлар алынып тасталсын;
      "289" деген цифрлардан кейін ", 289-1, 289-2" деген цифрлармен толықтырылсын;
      "305" деген цифрлар алынып тасталсын;
      "314" деген цифрлардан кейін ", 314-1, 314-2" деген цифрлармен толықтырылсын;
      "353" деген цифрлардан кейін ", 353-1" деген цифрлармен толықтырылсын;
      "354" деген цифрлардан кейін ", 354-1, 354-2, 354-3" деген цифрлармен толықтырылсын;
      "374" деген цифрлардан кейін ", 374-1" деген цифрлармен толықтырылсын;
      "393" деген цифрлардан кейін ", 393-1" деген цифрлармен толықтырылсын;
      "439" деген цифрлардан кейін ", 439-1" деген цифрлармен толықтырылсын;

      1) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  9-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 407 915 мың теңге (төрт жүз жеті миллион тоғыз жүз он бес мың теңге).";

      2) Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  14-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 44 244 219 мың теңге (қырық төрт миллиард екі жүз қырық төрт миллион екі жүз он тоғыз мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      реттік нөмірі 5-жолдағы "7 әкімшілік тұрмыстық корпусы" деген сөздер "N 6, N 7 әкімшілік тұрмыстық корпустарының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 6-жолда:
      "оқ-дәрілерді" деген сөздерден кейін ", қару-жарақты;" деген сөздермен толықтырылсын;
      "криминалистикалық техниканы," деген сөздерден кейін "арнаулы құралдарды," деген сөздермен толықтырылсын; 
      "жиһаз" деген сөзден кейін "және кілем бұйымдары" деген сөздермен толықтырылсын;
      "құралдарын" деген сөздерден кейін "сондай-ақ баспаханаға, баспасөз қызметіне арналған жабдықтар" деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 16-қосымшада:
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      реттік нөмірі 3-жол ", оның ішінде елден тысқары" деген сөздермен толықтырылсын;
      реттік нөмірі 4-жол "Өткен жылдардың кредиторлық берешегін өтеу." деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 17-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 140 442 мың теңге (бір жүз қырық миллион төрт жүз қырық екі мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 1-жолының 5-бағанындағы "жолаушы поездарында орындарды брондау бойынша қызметтерді төлеу" деген сөздерден кейін ", байланыс қызметтеріне ақы төлеу." деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 19-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 402 870 мың теңге (төрт жүз екі миллион сегіз жүз жетпіс мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 22-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 642 018 мың теңге (алты жүз қырық екі миллион он сегіз мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 23-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 122 415 мың теңге (бір жүз жиырма екі миллион төрт жүз он бес мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 24-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 2 087 499 мың теңге (екі миллиард сексен жеті миллион төрт жүз тоқсан тоғыз мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 25-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 383 422 мың теңге (үш жүз сексен үш миллион төрт жүз жиырма екі мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 26-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 1 343 325 мың теңге (бір миллиард үш жүз қырық үш миллион үш жүз жиырма бес мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 27-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 4 283 598 мың теңге (төрт миллиард екі жүз сексен үш миллион бес жүз тоқсан сегіз мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 1-жолының 5-бағаны "Өткен жылдардың кредиторлық берешегін өтеу." деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақтың "Қаржы-экономикалық нәтижесінде":
      "2442" деген цифрлар "2420,76" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "1090" деген цифрлар "1080,53" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "300" деген цифрлар "297,39" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "1287" деген цифрлар "1287,06" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 30-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 281 154 мың теңге (екі жүз сексен бір миллион бір жүз елу төрт мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 32-қосымшада:
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      "- объектінің орналасқан жерін айқындау жүйелері;" деген сөздерден кейін "- Зонт-Алматы жүйесі;" деген сөздермен толықтырылсын;
      "жабдықтарды орнату және инсталляциялау" деген сөздерден кейін "және оқыту" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі бойынша:
      осы қаулыға  1-қосымшаға сәйкес 40-1-қосымшамен толықтырылсын;

      4) Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  42-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 14 834 055 мың теңге (он төрт миллиард сегіз жүз отыз төрт миллион елу бес мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 43-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 1 350 703 мың теңге (бір миллиард үш жүз елу миллион жеті жүз үш мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      реттік нөмірі 2-жолдағы "81" деген цифрлар "82" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 3-жолдағы "21" деген цифрлар "22" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "Біртұтас экономикалық кеңістікті қалыптастыру жөніндегі жоғары деңгейдегі топтың Сарапшылық-ұйымдастыру тобы" деген сөздерден кейін ", Душанбе қаласында 2006 жылғы 25 мамырдағы ТМД Үкімет басшыларының Кеңесі бекіткен ТМД-ға қатысушы мемлекеттердегі соғыс ардагерлерінің, жергілікті қақтығыстарға, бітімгершілік операцияларға қатысушылардың және терроризм құрбандарының өмір сүру сапасын жақсартудың және еңбекке қабілеттілігін жоғалтудың алдын алудың әлеуметтік және медициналық негіздерін дамытудың 2006 - 2010 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақтың "Тікелей нәтиже" деген бірінші абзацындағы "102" деген цифрлар "104" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 45-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 952 008 мың теңге (тоғыз жүз елу екі миллион сегіз мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      "Мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарын шетелге іссапарға жіберуге" деген сөздерден кейін "және Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық ету бастамасын іске асыру бойынша курстарға" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Сыртқы істер министрі" деген сөздер "Үкімет мүшелері" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесі" "мемлекеттік және меншік әріптестік үлгілерін ендіру" деген сөздерден кейін ", 2009 жылы Қазақстан Республикасының ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі жөніндегі қазақстандық бастаманы жылжыту" деген сөздермен толықтырылсын;
      "422" деген цифрлар "434" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 46-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 879 004 мың теңге (сегіз жүз жетпіс тоғыз миллион төрт мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағаны мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. ЕҚЫҰ өкілдерінің Қазақстанда іс-шаралары мен сапарларын ұйымдастыру, ЕҚЫҰ шеңберінде Демократиялық институттар мен адам құқықтары жөніндегі бюро сарапшыларының ОСК жанындағы консультативтік орталық базасында байқаушылар даярлауға қатысуы.";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесінде" "сарапшылар консультацияларын өткізу" деген сөздерден кейін ", 2009 жылы Қазақстан Республикасының ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуін қамтамасыз ету жөніндегі қазақстандық бастаманы жылжыту" деген сөздермен толықтырылсын;

      5) Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  52-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 1 226 491 мың теңге (бір миллиард екі жүз жиырма алты миллион төрт жүз тоқсан бір мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 53-қосымшада:
      7-тармақтың "Қаржылық-экономикалық нәтижесінде":
      "604,4 мың теңге" деген сөздер "589,08 мың теңге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "201,2 мың теңге" деген сөздерден кейін "221,2 мың теңге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 55-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 13 315 166 мың теңге (он үш миллиард үш жүз он бес миллион бір жүз алпыс алты мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 1-жолының 5-бағаны мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      "5) 15 мың орынға арналған әмбебап спорт сарайын салуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу және мемлекеттік сараптама жүргізу, "Медеу" биік таулы спорт кешенін, Балуан Шолақ атындағы спорт сарайын қайта жаңарту және шаңғы трамплині (К-90, К-120) кешенінің құрылысын бастау.";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесі" "15 мың орынға арналған әмбебап спорт сарайын салуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу және мемлекеттік сараптама жүргізу, "Медеу" биік таулы спорт кешенін, Балуан Шолақ атындағы спорт сарайын қайта жаңарту және шаңғы трамплині (К-90, К-120) кешенінің құрылысын бастау" деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 57-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 110 000 мың теңге (бір жүз он миллион теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағаны мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      "5) Пекин қаласындағы XXIX жазғы Олимпиада ойындарына қатысуға ықтимал үміткер-спортшылар даярлығының қорытынды кезеңінің моделін әзірлеу (педагогикалық, ғылыми-әдістемелік, медициналық-биологиялық аспектілер).";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесінде":
      бірінші абзацтағы "4 тақырып бойынша ғылыми зерттеу жүргізу" деген сөздер "5 тақырып бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      "5) Пекин қаласындағы XXIX жазғы Олимпиада ойындарын қатысуға ықтимал үміткер-спортшылар даярлығының қорытынды кезеңінің моделін әзірлеу (педагогикалық, ғылыми-әдістемелік, медициналық-биологиялық аспектілер) - спортшылар даярлығының қорытынды кезеңіндегі оқу-жаттығу процесі бойынша медициналық-биологиялық, фармакологиялық және қалпына келтіру препараттарын пайдалана отырып, жеке адам ағзасының ерекшеліктерін, психо-эмоционалдық жүктемені және алдағы олимпиаданың ақтық жарыстарының басталуына спорт түрлерінің айрықша талаптарын ескере отырып, әдістемелік ұсынымдар әзірленетін болады.";
      "Қаржылық-экономикалық нәтижедегі" "10 000" деген цифрлар "27 500" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 59-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 3 618 903 мың теңге (үш миллиард алты жүз он сегіз миллион тоғыз жүз үш мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 1-жолының 5-бағаны мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) Астана қаласында коньки тебу стадионын салу";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесі" ", Мемлекеттік ведомстводан тыс сараптамадан өткен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама және Астана қаласында коньки тебу стадионының құрылысын бастау." деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 61-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 4 667 503 мың теңге (төрт миллиард алты жүз алпыс жеті миллион бес жүз үш мың теңге).";
      7-тармақтың "Қаржылық-экономикалық нәтижесіндегі" "1307,7" деген цифрлар "1414,2" деген цифрлармен ауыстырылсын; 

      6) Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  65-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 396 122 мың теңге (үш жүз тоқсан алты миллион бір жүз жиырма екі мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағаны:
      реттік нөмірі 2-жол "Астана қаласында Халықаралық баспасөз орталығын ашу." деген сөздермен толықтырылсын;
      реттік нөмірі 4-жол "Астана қаласындағы Халықаралық баспасөз орталығы үшін ұйымдастыру техникасын және жабдықтар сатып алу" деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 70-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 10 663 511 мың теңге (он миллиард алты жүз алпыс үш миллион бес жүз он бір мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағаны мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      "- Конгресс-холл құрылысын салу;
      - "Шабыт" шығармашылық сарайын салу";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесі" "Мемлекеттік ведомстводан тыс сараптамадан өткен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама және Конгресс-холл мен "Шабыт" шығармашылық сарайының құрылысын бастау" деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 72-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      1. Құны: 1 060 820 мың теңге (бір миллиард алпыс миллион сегіз жүз жиырма мың тенге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 5-жолының 5-бағанындағы»"Солтүстік Қазақстан облысында»"Абылай хан Резиденциясы" кешенін қайта жаңғырту. Минск қаласында жауынгерлерге стела орнату жұмыстарын жалғастыру." деген сөздер»"Петропавл қаласында»"Абылай хан резиденциясы" кешенін қайта жаңғырту жөніндегі жұмыстарды аяқтау. Минск қаласында жауынгерлерге стела орнату жөніндегі жұмыстарды аяқтау. Душанбе қаласында тәжік-ауған шекарасын күзету жөніндегі қызметін атқару кезінде қаза болған қазақстандық жауынгерлердің құрметіне Монумент орнату" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижедегі"«"Петропавл қаласында»"Абылай хан Резиденциясы" кешенін қайта жаңғырту. Минск қаласында жауынгерлерге стела орнату жұмыстарын жалғастыру." деген сөздер»"Петропавл қаласында»"Абылай хан резиденциясы" кешенін қайта жаңғырту жөніндегі жұмыстарды аяқтау. Минск қаласында жауынгерлерге стела орнату жөніндегі жұмыстарды аяқтау. Душанбе қаласында тәжік-ауған шекарасын күзету жөніндегі қызметін атқару кезінде қаза болған қазақстандық жауынгерлердің құрметіне Монумент орнату" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қаржылық-экономикалық нәтижедегі" "27,7" деген цифрлар "30,3" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 75-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 1 295 923 мың теңге (бір миллиард екі жүз тоқсан бес миллион тоғыз жүз жиырма үш мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 1-жолының 5-бағанындағы»"Жібек жолы меруерті" атты фотокөрме өткізу" деген сөздерден кейін»"Еуразия-2007 халықаралық кинофестивалі. ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің шығармашылық және ғылым саласындағы зиялыларының екінші форумы;" деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижеде":
      "7 фестивальдар" деген сөздер»"8 фестиваль" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "24 басқа да іс-шаралар" деген сөздер»"25 басқа да іс-шаралар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қаржылық-экономикалық нәтижедегі"«"19 985" деген цифрлар»"24 644" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 82-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 3 502 164 мың теңге (үш миллиард бес жүз екі миллион бір жүз алпыс төрт мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағаны мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "- орталық офис пен тілшілер бюросын материалдық-техникалық жарақтандыру, шет елдегі орталық офис пен тілшілер бюросын материалдық-техникалық жарақтандыру, ақпараттық-талдау қызметінің пакетін әзірлеу мен жасау, www.inform.kz. web-сайты негізінде www.inform.kz. web-порталын әзірлеу және жасау үшін қатысу үлесін сатып алу ("Қазақ ақпарат агенттігі" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту).";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесі" ", орталық офис пен тілшілер бюросы, шет елдегі орталық офис пен тілшілер бюросы материалдық-техникалық жарақтандырылады, www.inform.kz. web-порталының www.inform.kz. web-сайты базасы негізінде ақпараттық-талдау қызметінің пакеті жасалады." деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 84-қосымшада:
      "022" Алматы қаласының бюджетіне республикалық бюджеттен берілген 2007 жылы мәдениет ұйымдарының жұмыс істеуіне арналған ағымдағы нысаналы трансферттер" деген бағдарламаның тақырыбында "2007 жылға арналған" деген сөздер "мәдениет ұйымдарының 2007 жылы жұмыс істеуіне және мәдениет ұйымдарының жүйесін қолдауға бөлінетін" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 250 632 мың теңге (екі жүз елу миллион алты жүз отыз екі мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 1-жолының 5-бағаны "Қазақстан жазушылар одағының Әдебиетшілер үйіне күрделі жөндеу жүргізу." деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижесі" мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан жазушылар одағының Әдебиетшілер үйіне күрделі жөндеу жүргізу";
      "Уақтылығындағы" "5" деген цифр алынып тасталсын;
      көрсетілген қаулыға 85-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 670 400 мың теңге (алты жүз жетпіс миллион төрт жүз мың теңге).";

      7) Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  89-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 57 470 476 мың теңге (елу жеті миллиард төрт жүз жетпіс миллион төрт жүз жетпіс алты мың теңге).";
      2-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Әскери доктринасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 10 ақпандағы N 334 Жарлығы" деген сөздер "Әскери доктринаны бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 21 наурыздағы N 299 Жарлығы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 5-жолының 5-бағанында 1-тармақтың а) тармақшасындағы "және күрделі" деген сөздер алынып тасталсын;
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижеде":
      "361" деген цифрлар "197" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "және техниканың 348 бірлігі" деген сөздер алынып тасталсын;
      көрсетілген қаулыға 90-қосымшада:
      2-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Әскери доктринасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 10 ақпандағы N 334 Жарлығы" деген сөздер "Әскери доктринаны бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 21 наурыздағы N 299 Жарлығы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 91-қосымшада:
      2-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Әскери доктринасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 10 ақпандағы N 334 Жарлығы" деген сөздер "Әскери доктринаны бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 21 наурыздағы N 299 Жарлығы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 93-қосымшада:
      2-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Әскери доктринасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 10 ақпандағы N 334 Жарлығы" деген сөздер "Әскери доктринаны бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 21 наурыздағы N 299 Жарлығы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      94-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      көрсетілген қаулыға 95-қосымшада:
      2-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Әскери доктринасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 10 ақпандағы N 334 Жарлығы" деген сөздер "Әскери доктринаны бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 21 наурыздағы N 299 Жарлығы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 96-қосымшада:
      2-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Әскери доктринасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 10 ақпандағы N 334 Жарлығы" деген сөздер "Әскери доктринаны бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 21 наурыздағы N 299 Жарлығы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 97-қосымшада:
      2-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Әскери доктринасын бекіту туралы"" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 10 ақпандағы N 334 Жарлығы" деген сөздер "Әскери доктринаны бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 21 наурыздағы N 299 Жарлығы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 2-жолының 5-бағанында:
      I бөлім мынадай мазмұндағы 28-36-тармақтармен толықтырылсын:
      "28. Жалпы білім беруді және психологиялық тестілеуді өткізуді ұйымдастыру.
      29. Курсанттар мен тыңдаушы офицерлердің жиынын ұйымдастыру кезінде кеңсе тауарларын сатып алу.
      30. Оқу процесін қамтамасыз етуге байланысты өзге де тауарлар, жұмыстар (қызметтер) үшін ақы төлеу.
      31. Жоғары оқу орындарына жүктелген функциялар мен міндеттерді орындау.
      32. Жоғары оқу орындарын ұстауға байланысты басқа тауарлар, жұмыстар (қызметтер) үшін ақы төлеу.
      33. Мүлікті бағалау жөніндегі қызметтерге ақы төлеу.
      34. Жоғары оқу орындарына жүктелген функциялар мен міндеттерді орындау.
      35. Техниканы көктем-жаз және күз-қыс кезеңдеріне пайдалануға ауыстыру жөнінде іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу.
      36. Мүлікті бағалау жөніндегі қызметтерге ақы төлеу.";
      II бөлімдегі мынадай 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 19-тармақтар алынып тасталсын;
      көрсетілген қаулыға 98-қосымшада:
      2-тармақтағы "Әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің мәртебесі және оларды әлеуметтік қорғау туралы" ҚР-ның 1993 жылғы қаңтардағы Заңы" деген сөздерден кейін "Астана қаласында "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Орталық әскери клиникалық госпиталі" мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 2 ақпандағы N 147 қаулысы" деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақтағы "әскерлердің жауынгерлік дайындығын медициналық қамтамасыз ету" деген сөздерден кейін "; госпитальдің жатын төсегінің 20 пайызы қаланың азаматтық халқын тегін негізде емдеу үшін пайдалану." деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижедегі" "жылына орташа 25 000 әскери қызметші" деген сөздерден кейін "және 1 540 азаматтық халық" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Қаржылық-экономикалық нәтижедегі" "1 әскери қызметшіні" деген сөздерден кейін "және науқас азаматты" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Сапасындағы" "ауырған әскери қызметшілер" деген сөздерден кейін "және азаматтық халық" деген сөздермен толықтырылсын;
      осы қаулыға 3 және 4-қосымшаларға сәйкес 98-1, 98-2-қосымшалармен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 99-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 2 675 329 мың теңге (екі миллиард алты жүз жетпіс бес миллион үш жүз жиырма тоғыз мың теңге).";

      8) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  101-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 7 509 995 мың теңге (жеті миллиард бес жүз тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан бес мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанындағы реттік нөмірі 5-жол алынып тасталсын;
      көрсетілген қаулыға 103-қосымшада:
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 2-жолының 5-бағанындағы "шамамен 2,9-3,1 млн. га" деген сөздер "кемінде 3,5 млн. га" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтиже" деген абзац мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "кемінде 412 мың га аспанға аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы пестицидтер қорын толықтыру.";
      "Түпкі нәтиже" мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "2008 жылға арналған қажетті қор көлемінің кемінде 54 % көлемінде аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы пестицидтер қорын құру";
      көрсетілген қаулыға 107-қосымшада:
      "007 "С. Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік агротехникалық университеті техникалық факультетінің оқу корпусын салу" бағдарламасының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "007 "Ауыл шаруашылығы саласындағы білім беру объектілерін дамыту";
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 274 675 мың теңге (екі жүз жетпіс төрт миллион алты жүз жетпіс бес мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағаны мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "С.Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік агротехникалық университетінің жатақханасын салуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу (06.09.2006 ж. N 2-480/06 мемлекеттік сараптама);
      С.Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік агротехникалық университетінің студенттік жатақханасын салуға жобалау-сметалық құжаттамаға мемлекеттік сараптама жүргізу";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесі" "С. Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік агротехникалық университетінің жатақханасын салуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу және сараптама жүргізу";
      7-тармақтың "Түпкі нәтижесі" "С.Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік агротехникалық университетінің жатақханасын салуға әзірленген және белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама";
      көрсетілген қаулыға 112-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 137 931 мың теңге (бір жүз отыз жеті миллион тоғыз жүз отыз бір мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      реттік нөмірі 2-жол "бағалауды жүргізу;" деген сөздерден кейін "Сатылып алынатын ұйымдастыру техникасы бойынша келісім-шарттар құнының бір бөлігін төлеу" деген сөздермен толықтырылсын;
      реттік нөмірі 3-жол "бағалауды жүргізу." деген сөздерден кейін "Жергілікті 2 консультант үшін ұйымдастыру техникасын сатып алу" деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақтың "Уақтылығындағы" "жұмысты 100 пайыз орындау" деген сөздер "жұмысты 75 пайыз орындау" деген сөздермен ауыстырылсын;
      осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес 113-1-қосымшамен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 115-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 168 639 мың теңге (бір жүз алпыс сегіз миллион алты жүз отыз тоғыз мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 2-жолының 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      "Ауылдық қаржылық консультациялық қызметтер желісін құру жөніндегі құрамдас бөлік шеңберінде техникалық көмек көрсету және консультанттарды облыстық және аудандық деңгейде оқытуды жүргізу үшін консалтинг компанияның, 3 шетелдік және 3 жергілікті жеке консультанттың және аудармашының консультациялық қызметтерін сатып алу. Ауыл шаруашылығын және бағалық тәуекелді басқару жөніндегі консалтингтік компаниялардың консультациялық қызметтерін сатып алу. Ауылдық инвестициялық жобаларға кредит беру мәселелері бойынша 2-деңгейдегі банктердің облыстық және аудандық филиалдарының және лизингтік компаниялардың кредиттік қызметкерлеріне техникалық көмек көрсету және оларды оқыту үшін консалтингтік компанияның және халықаралық тәжірибесі бар 2 консультанттың қызметтерін сатып алу. Микроқаржыландыру құрамдас бөлігі шеңберінде іріктеп алынатын микроқаржы мекемелерінің функционалдық мүмкіндіктерін арттыру жөнінде техникалық көмек көрсету үшін Қазақстан микроқаржы ұйымдары қауымдастығының және халықаралық тәжірибесі бар консультанттардың консультациялық қызметтерін сатып алу. Операциялық шығыстарға (жалақы және әлеуметтік аударымдар, кеңсе және басқа да тауарларды сатып алу, байланыс, Internet қызметтеріне, көлік қызметтеріне ақы төлеу, Астана қаласында үй-жайды жалға алу, іссапар шығыстары, ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету) ақы төлеуді қоса алғанда, саны 5 адам жобаны іске асыру тобы консультанттарының қызметтеріне ақы төлеу. Жобаны іске асыру тобының 5 консультанты үшін кеңсе жиһазы мен ұйымдастыру техникасының 5 жиынтығын сатып алу (5 компьютер, 5 принтер, 1 көп функциялы ксерокс-сканер, 1 факсимильді аппарат, 1 ноутбук, 5 үздіксіз қоректендіру көзі, 1 түрлі-түсті лазерлі принтер). Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу жөнінде конкурстар өткізу туралы хабарландыруларға ақы төлеу.";
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижеде":
      "30" деген цифрлар "60" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "400" деген цифрлар "600" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "160" деген цифрлар "280" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "Қаржылық-экономикалық нәтижеде":
      "128" деген цифрлар "234" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "2 304" деген цифрлар "3 334,5" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "Сапасы" мынадай редакцияда жазылсын:
      "Сапасы: Ауылдық қаржылық консультациялық қызметке қанағаттанған фермерлер санының артуы, ауылда микроқаржы мекемелері мен екінші деңгейдегі банктердің қызмет көрсету сапасы артады";
      көрсетілген қаулыға 116-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 12 739 138 мың теңге (он екі миллиард жеті жүз отыз тоғыз миллион бір жүз отыз сегіз мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      "2 440 746" деген цифрлар "2 398 328" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "6 380 000" деген цифрлар "10 340 810" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 118-қосымша алынып тасталсын;
      көрсетілген қаулыға 125-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 412 100 мың теңге (төрт жүз он екі миллион бір жүз мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 127-қосымшада:
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында: 
      реттік нөмірі 2-жолдағы "нақты жобалау жұмыстарын іске асыру" деген сөздерден кейін "және құрылысты қадағалау" деген сөздермен толықтырылсын;
      "; жобаның қаржы аудитін жүргізу" деген сөздер алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 4-жол "жоба шеңберінде құрылыс жұмыстары құнының бір бөлігіне ақы төлеу; құрылыс жұмыстарына келісім-шарт бойынша салықтар төлеу." деген сөздермен толықтырылсын;
      реттік нөмірі 5-жолдағы "жабдықтар сатып алу" деген сөздердің алдынан "сумен жабдықтау объектілерін салу үшін" деген сөздермен толықтырылсын;
      "кеңесшінің қызметіне келісім-шарттар бойынша бюджетке салықтар мен міндетті төлем ақылар төлеу," деген сөздер алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 6-жол "жоба шеңберінде құрылыс жұмыстарына ақы төлеу." деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 130-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 1 542 687 мың теңге (бір миллиард бес жүз қырық екі миллион алты жүз сексен жеті мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағаны:
      "гидротехникалық құрылыстарды күзету" деген сөздерден кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      "- республикалық су шаруашылығы құрылыстарын мемлекеттік тіркеу;
      - республикалық су шаруашылығы құрылыстарын инженерлік-техникалық жарақтандыру және оларды қауіпсіздік жүйелерімен қамтамасыз ету;";
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижедегі" "118" деген цифрлар "129" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "Қаржы-экономикалық нәтижедегі" "5,5" деген цифрлар "8,9" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 131-қосымшада:
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      реттік нөмірі 5-жолдағы "Байғазин" деген сөз "Байзақ" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "Қазақ орман орналастыру кәсіпорны" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының" деген сөздерден кейін ", Қазақ мемлекеттік жобалау жөніндегі жобалау-іздестіру институты" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының" деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтиженің" сегізінші абзацында:
      "Байғазин" деген сөз "Байзақ" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "Қазақ орман орналастыру кәсіпорны "республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының" деген сөздерден кейін "Қазақ мемлекеттік жобалау жөніндегі жобалау-іздестіру институты" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының" деген сөздермен толықтырылсын;
      "2008 - 2009 жылдары отырғызу үшін 10000 гектар жер дайындалды" деген сөздер "2008 - 2009 жылдары отырғызу үшін 15000 гектар жер дайындалды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 134-қосымшада:
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесінде": 
      төртінші абзацтағы "1 бірлік әкімшілік ғимараты" деген сөздер "ғимараттар" деген сөзбен ауыстырылсын;
      137-қосымша осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      көрсетілген қаулыға 138-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 239 654 мың теңге (екі жүз отыз тоғыз миллион алты жүз елу төрт мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      реттік нөмірі 2-жолдағы "Орман питомниктерін, тұрғын үй-жайларды, өрт сөндіру станцияларын, өртті бақылау мұнараларын, суару арналарын және орман питомниктері қорғандарын салу." деген сөздер алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 3-жолда:
      "Орман тұқымы станциясы мен орман питомниктері үшін құрал-жабдықтар, тракторлар мен өсімдік отырғызатын машиналар сатып алу." деген сөздер "Орман питомниктері, тракторлар, өсімдік отырғызатын машиналар үшін құрал-жабдықтар сатып алу." деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Күзетуге және орман өрттерін жоюға арналған машина құралдарын және көлік сатып алу" деген сөздерден кейін "Өртті бақылау мұнараларын, тұрғын үй-жайларды, қойма мен тәжірибелік зерттеу станциясын салуға арналған жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу. Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкінің біржолғы қарыз комиссиясын төлеу." деген сөздермен толықтырылсын;
      "Орман питомниктерін, тұрғын үй-жайларды, өрт сөндіру станцияларын, өртті бақылау мұнараларын, суару арналарын және орман питомниктері қорғандарын салу." деген сөздер алынып тасталсын;
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесінде":
      "орман тұқымдары станциясы мен орман питомниктері үшін құрал-жабдықтар 65 пайыз сатып алынды" деген сөздер "орман питомниктері үшін құрал-жабдықтар 65 пайызға сатып алынды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "1 жеңіл толық еріксіз келтірілген пикап" деген сөздер алынып тасталсын;
      "1 толық еріксіз келтірілген жеңіл машина" деген сөздер "3 толық еріксіз келтірілген жеңіл машина" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Өртті бақылау мұнараларын, тұрғын үй-жайларды, қойма мен тәжірибелік зерттеу станциясын салуға арналған жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу.";
      осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес 138-1-қосымшамен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 140-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 217 601 мың теңге (екі жүз он жеті миллион алты жүз бір мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      "27 000" деген цифрлар "135 000" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "45 000" деген цифрлар "148 370" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "10 000" деген цифрлар "30 500" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижеде":
      "27 000" деген цифрлар "135 000" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "45 000" деген цифрлар "148 370" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "10 000" деген цифрлар "30 500" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "Қаржылық-экономикалық нәтижеде":
      "300" деген цифрлар "228" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "1 235" деген цифрлар "1 210,4" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "300" деген цифрлар "223" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "40" деген цифрлар "36" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 143-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 820 170 мың теңге (сегіз жүз жиырма миллион бір жүз жетпіс мың теңге).";
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: ауыл шаруашылығы білімдеріне қол жеткізе алатын және аграрлық ғылыми зерттеулердің жетістіктерін енгізу негізінде осы заманғы ауыл шаруашылығы технологияларын пайдаланатын ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің пайызын арттыру; жаңартылған және жаңғыртылған зертханаларға қол жеткізе алатын ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің және ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеушілердің пайызын ұлғайту; халықаралық стандарттарға сай келетін өнім өндіретін қайта өңдеу кәсіпорындарының санын ұлғайту.";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағаны:
      реттік нөмірі 2-жолдағы "Облыстық зертханалар үшін құрал-жабдықтар сатып алу." деген сөздер "Республикалық ветеринариялық зертханалар" РМҚК және "Фитосанитария" РМК теңгеріміне кейіннен бере отырып, облыстық мемлекеттік зертханалар үшін құрал-жабдықтар сатып алу." деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 3-жол жаңа редакцияда жазылсын:
      "Операциялық шығыстарға ақы төлеуді қоса алғанда, жобаны үйлестіру мен іске асыру үшін 18 жергілікті консультанттың қызметтерін сатып алу. Конкурстық гранттар жүйесі (КГЖ) бойынша ауыл шаруашылығы өнімдерінің имиджін арттыруға; білімді тарату және беру жөніндегі жүйені дамытуға; технологияларды енгізу мен білімді таратуға арналған гранттар бөлу (оның ішінде сенім білдірілген тұлғаның қызметтері). Ұлттық референттік зертхананың құрылысын жобалау және қадағалау. Шетелдерде зертханалардың түйінді мамандарын қамтамасыз ету курстарын ұйымдастыру үшін компанияның қызметтерін сатып алу. Ұлттық жаттықтырушылар/оқытушылар зертханаларының мамандары үшін ел ішінде оқыту курстарын ұйымдастыру үшін компанияның қызметтерін сатып алу. Зертхана әдістерін жақсарту жөніндегі 1-халықаралық консультантты тарту. Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі менеджменті жүйесін қолдану жөнінде нұсқаулық әзірлеу. Ауыл шаруашылығы өнімінің стандарттарын халықаралық стандарттардың талаптарымен үйлестіру үшін 2 халықаралық консультантты тарту. Техникалық регламенттер және олармен үйлестірілген стандарттар әзірлеу. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу жөніндегі кәсіпорындар үшін гранттар бөлу арқылы тағам өнімдері қауіпсіздігінің менеджменті жүйесін енгізу. Имидж жөніндегі науқан тұжырымдамасын әзірлеу бойынша компанияның қызметтерін сатып алу. 1-модуль бойынша ақпараттық-маркетингтік жүйе (АМЖ) бойынша оқыту курстарын ұйымдастыру жөніндегі компанияның қызметтерін сатып алу (оқып жатқандардың жолақысына, оқып жатқандардың шығыстарына және әдістемелік әдебиет пен компания қызметтеріне ақы төлеу). 1-модульді әзірлеуге жәрдемдесу және оқыту бойынша 2 жергілікті консультантты тарту. 1, 2-модульдерді әзірлеу және 1-модульге оқыту бойынша халықаралық консультантты тарту. Конкурстық өтінімдер жасау жөніндегі оқытуды ұйымдастыру үшін компанияның қызметтерін сатып алу. Конкурстық гранттарды іске асыру жөнінде оқу ұйымдастыру үшін компанияның қызметтерін сатып алу. Конкурстық гранттар жүйесі (КГЖ) бойынша кіші жобалардың мониторингі мен тиімділігін бағалау үшін компанияның қызметтерін сатып алу. Білімді тарату бойынша агенттерді жергілікті жерлерде оқыту курстары. Білімді тарату бойынша жергілікті жерлерде агенттерді оқыту курстарын ұйымдастыру үшін компанияның қызметтерін сатып алу. Білімді тарату және беру жүйесінің қызметін республикалық, облыстық, аудандық деңгейлерде қамтамасыз ету. Білімді тарату және беру жөніндегі нұсқаушылар мен аудармашыларды тарта отырып, 4 оқыту модулін әзірлеу және оларды қазақ тіліне аудару үшін компанияның қызметтерін сатып алу. Оқыту модулін әзірлеу үшін 2 халықаралық консультанты тарту. Білімді және конкурстық гранттар жүйесін (КГЖ) тарату бойынша жарнамалық науқан ұйымдастыру жөніндегі компанияның қызметтерін сатып алу. Білімді тарату жөніндегі пилоттық консультативтік кеңестерді қолдау. Шетелде оқуды және тағылымдамадан өтуді ұйымдастыру жөніндегі компанияның қызметтерін сатып алу (жас ғалымдарды шетелдерде оқыту, біліктілігін арттыру, ауыл шаруашылығы жоғары оқу орындары мен колледждер оқытушыларының біліктілігін шетелдерде арттыру және тағылымдамадан өткізу, білімді тарату және беру жөніндегі нұсқаушыларды шетелдерде оқыту). Жобаның басшы кеңесінің операциялық шығыстары. Жобалық ұсыныстарды бағалау үшін тартылатын сарапшылардың қызметтері. Жобаның ақпараттық-мониторингтік жүйесін (АМЖ) әзірлеу және қолдау жөніндегі компанияның қызметтерін сатып алу. Жобаның web-сайтын (Интернет) жасау және қолдау. Жобаның үйлестіру орталығының қызметкерлері үшін кіріспе семинар және жыл қорытындылары бойынша семинар өткізу. Тауарлар, жұмыстар мен қызметтер сатып алу жөнінде конкурстар өткізу туралы хабарландыруларға ақы төлеу. Облыстық және аудандық мемлекеттік зертханалар үшін кейіннен "Республикалық ветеринариялық зертханалар" РМҚК және "Фитосанитария" РМК теңгеріміне бере отырып жабдықтар сатып алу. Жобаны үйлестіру орталығы үшін тауарлар сатып алу.";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесі" мынадай редакцияда жазылсын:
      "Тікелей нәтиже: ұлттық референттік зертхананың құрылысын жобалау және қадағалау; зертханаларды жаңғырту (2 облыста және 2 ауданда); техникалық регламенттерді үйлестіру; облыстық және аудандық деңгейлерде білімді және технологияларды тарату мен беру жөнінде жүйе құру; гранттар бөлу.";
      көрсетілген қаулыға 145-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 448 000 мың теңге (төрт жүз қырық сегіз миллион теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      реттік нөмірі 2-жолда:
      "Микронесие алу жолымен кіші бизнеспен шұғылданатын немесе шұғылданғысы келетін ауыл тұрғындарына кіші шаруақожалық (фермер) шаруашылықтарына берулері үшін, несие ресурстарын микроқаржылық мекемелерге ұсыну." деген сөздер алынып тасталсын;
      "Микрокредит беру тетігі мен жүйесін әзірлеу жолымен ауылдың шағын кәсіпкерлері мен шағын тауар өндірушілеріне микрокредиттер бөлу" деген сөздермен толықтырылсын;
      реттік нөмірі 3-жолда:
      "Микронесие алу жолымен кіші бизнеспен шұғылданатын немесе шұғылданғысы келетін ауыл тұрғындарына кіші шаруақожалық (фермер) шаруашылықтарына берулері үшін, несие ресурстарын микроқаржылық мекемелерге ұсыну." деген сөздер алынып тасталсын;
      "Микрокредит беру тетігі мен жүйесін әзірлеу жолымен ауылдың шағын кәсіпкерлері мен шағын тауар өндірушілеріне микрокредиттер бөлу" деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесіндегі" "1 100 000 мың теңге" деген сөздер "448 000 мың теңге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 148-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 550 446 мың теңге (бес жүз елу миллион төрт жүз қырық алты мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      "негізгі және лабораториялық корпустарды, энергоблокты, энергетикалық шаруашылық объектілерін салу, сыртқы инженерлік жүйелерінің құрылысын бастау және өсімдіктер мен жануарлардың гендік ресурстарының ұлттық қоймасының аумағын грунттығы, қиыршықтастық негізі сатысында абаттандыру" деген сөздер "зертханалары бар негізгі корпусты, Өсімдіктер мен жануарлардың гендік ресурстарының ұлттық қоймасының сыртқы инженерлік желілерін салу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесі" мынадай редакцияда жазылсын:
      "Тікелей нәтиже: дайындық жұмыстары (учаске аумағын көк өскіндерден босату, құнарлы қабатты алу және сақтау, уақытша ғимараттар мен құрылыстар тұрғызу), зертханалары, сыртқы инженерлік желілері (алаңнан тыс) бар негізгі корпустың құрылысы басталатын болады.";

      9) Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  149-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 1 987 226 мың теңге (бір миллиард тоғыз жүз сексен жеті миллион екі жүз жиырма алты мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 150-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 293 661 678 мың теңге (екі жүз тоқсан үш миллиард алты жүз алпыс бір миллион алты жүз жетпіс сегіз мың теңге).";
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижеде":
      "1 641,8" деген цифрлар "1 636,6" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "5,7" деген цифрлар "0,6" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "Қаржылық-экономикалық нәтижедегі" "10905" деген цифрлар "10855" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 151-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 73 621 815 мың теңге (жетпіс үш миллиард алты жүз жиырма бір миллион сегіз жүз он бес мың теңге)."; 
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижеде":
      "411,8" деген цифрлар "405,5" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "237,9" деген цифрлар "227,9" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "Қаржылық-экономикалық нәтижеде":
      "8 922" деген цифрлар "9308" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "7 820" деген цифрлар "8235" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 152-қосымшада:
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижедегі" "1129,3" деген цифрлар "1133,8" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "Қаржылық-экономикалық нәтижедегі" "5107" деген цифрлар "5149" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 155-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 16 723 500 мың теңге (он алты миллиард жеті жүз жиырма үш миллион бес жүз мың теңге).";
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижеде" төртінші абзацтағы "254,5" деген цифрлар "207,5" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "Қаржылық-экономикалық нәтижедегі" "4095" деген цифрлар "4778" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 156-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 4 682 512 мың теңге (төрт миллиард алты жүз сексен екі миллион бес жүз он екі мың теңге).";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесіндегі" "226 327" деген цифрлар "201 722" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 160-қосымшада:
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      1, 4, 5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Кәсіпорындарда қолданылатын қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсерінен жеке қорғану құралдарының сапасын бағалау.
      4. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша ішкі бақылау жүргізуге қойылатын талаптарды ғылыми негіздеу.
      5. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға тәуелсіз аудит жүргізудің ғылыми қағидаттарын әзірлеу.
      6. Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер ағзасының қол күші жұмысынан физиологиялық өзгерулері мен бейімделуін және нақты өндірістік жағдайларда ауыр жүктерді қолмен тасымалдау және көтеру кезіндегі өндірістік жүктемелердің регламенттелуін зерттеу.";
      көрсетілген қаулыға 164-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 1 267 424 мың теңге (бір миллиард екі жүз алпыс жеті миллион төрт жүз жиырма төрт мың теңге)."; 
      көрсетілген қаулыға 167-қосымшада:
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 1-жолының 5-бағанындағы "Техникалық қайта жарақтандыру үшін құрал жабдықтар сатып алу" деген сөздер "- Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің "республикалық эксперименталды протездеу орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын техникалық қайта жарақтандыру үшін Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің бұйрығымен бекітілетін тізбеге сәйкес жабдықтар сатып алуға күрделі трансферттер аудару." деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  170-қосымшада :
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      реттік нөмірі 4-жолдың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) автомобиль жолдарын салудың, қайта жаңартудың, жөндеудің прогрессивті технологиялары және оларды ұйымдастыру.";
      көрсетілген қаулыға 171-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 83 249 200 мың теңге (сексен үш миллиард екі жүз отыз тоғыз миллион екі жүз мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      реттік нөмірі 3-жолда:
      2) тармақшадағы "қайта жаңарту" деген сөздерден кейін "және жобалау-іздестіру жұмыстары" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) тармақша "2006 жылғы 29 желтоқсандағы N 2-732/06, 2006 жылғы 29 желтоқсандағы N 2-733/06, 2006 жылғы 30 желтоқсандағы N 2-741/06, 2006 жылғы 30 желтоқсандағы N 2-751/06, 2007 жылғы 28 ақпандағы 2-86/07" деген сөздермен толықтырылсын;
      5) тармақша "2007 жылғы 14 мамырдағы N 12-118/07" деген сөздермен толықтырылсын;
      9) тармақшадағы "көпірдің құрылысы" деген сөздерден кейін "және электр беру желілерін ауыстыру" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 10), 11), 12), 13) және 14) тармақшалармен толықтырылсын:
      "; 10) Қарабұтақ - Ырғыз - Қызылорда облысының шекарасы автожолын қайта жаңарту (2006 жылғы 1 қарашадағы N 2-582/06, 2006 жылғы 30 қарашадағы N 2-630/06, 2007 жылғы 28 ақпандағы N 2-82/07, 2007 жылғы 26 наурыздағы N 2-126/07, 2007 жылғы 14 сәуірдегі N 2-194/07 сараптаманың қорытындысы);
      11) "Өзбекстанның шекарасы - Шымкент - Тараз - Алматы - Қорғас автожолын салу" жобасы бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу;
      12) "Үлкен Алматы айналмалы автомобиль жолы (ҮАААЖ)" жобасы бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу және жер учаскелерін сатып алу;
      13) "Алматы - Талдықорған автожолын қайта құру" жобасы бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу;
      14) "Үшарал - Достық автожолын салу" жобасы бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу.";
      реттік нөмірі 4-жолдың 4) тармақшасы ", жабдықтар сатып алу. Үлкен Алматы айналма автомобиль жолы (ҮАААЖ) жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеу." деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 172-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 20 376 916 мың теңге (жиырма миллиард үш жүз жетпіс алты миллион тоғыз жүз он алты мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 174-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 4 840 907 мың теңге (төрт миллиард сегіз жүз қырық миллион тоғыз жүз жеті мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 2-жолының 5-бағаны мынадай мазмұндағы 3) және 4) тармақшалармен толықтырылсын:
      "3) "Қостанай қаласы әуежайының жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңарту" жөнінде жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу;
      4) Қызылорда қаласының "Қорқыт Ата" әуежайының ұшу-қону жолағын қайтадан жаңарту және сервистік және әуеайлақ арнаулы техникасымен қайта жарақтандыру жөнінде жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу";
      көрсетілген қаулыға 175-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 1913 мың теңге (бір миллион тоғыз жүз он үш мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанындағы 3) тармақша алынып тасталсын;
      көрсетілген қаулыға 179-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 6 000 000 мың теңге (алты миллиард теңге).";
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижедегі" "99" деген цифрлар "222" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 180-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 44 057 мың теңге (қырық төрт миллион елу жеті мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 182-қосымшада:
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      "мемлекеттік мекемені ұстауға," деген сөздерден кейін "ғимаратты күрделі жөндеуге" деген сөздермен толықтырылсын;
      "жинақтауыштарды" деген сөзден кейін ", зертхана жабдығын" деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 186-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 78 602 314 мың теңге (жетпіс сегіз миллиард алты жүз екі миллион үш жүз он төрт мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 1-жолының 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      "2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес сома шегінде автомобиль жолдарын дамытуға жіберілген нысаналы даму трансферттерін мыналар жөніндегі іс-шараларға белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес аудару:
      Алматы қаласында метрополитеннің бірінші кезегін салу (мемлекеттік сараптамалардың 2004 жылғы 31 желтоқсандағы N 7-588/2004; 2004 жылғы 5 қаңтардағы N 7-3/2004 қорытындылары);
      Алматы қаласында Рысқұлов даңғылы - Кудерин (Розыбакиев) көшесі қиылысында көлік айрығын салу (мемлекеттік сараптаманың 2005 жылғы 23 желтоқсандағы N 7-652/05 қорытындысы);
      Алматы қаласында Рысқұлов даңғылы - Сейфуллин мен Жансүгіров көшелерінің қиылысында көлік айрығын салу (мемлекеттік сараптаманың 2005 жылғы 4 қарашадағы N 563/05 қорытындысы);
      Алматы қаласында Рысқұлов даңғылы және Бөкейханов көшесінің қиылысында көлік айрығын салу (мемлекеттік сараптаманың 2006 жылғы 4 қаңтардағы N 7-2/06 қорытындысы);
      Астана қаласында Есіл өзені арқылы М-1 автожол көпірі бар Сол жақ жағалаудың орталығы - Абылай хан даңғылы магистральды автожолын салу (N 12, N 13 көшелердің магистральды автожолы);
      Астана қаласында Сарыарқа көшесінен N 36 көшеге дейін N 23 көшені салу (қала құрылысы кешендеріне және Гастелло көшесіне) (мемлекеттік сараптаманың 2005 жылғы 21 маусымдағы N 2-361/05 қорытындысы);
      Астана қаласында А. Иманов және Л. Гумилев көшелерінің ауданында көлік айрығын салу (мемлекеттік сараптаманың 2005 жылғы 13 желтоқсандағы N 2-855/05 қорытындысы);
      Астана қаласында Есіл өзені арқылы Қабанбай батыр даңғылымен көпірді қайта жаңарту ("Рамстор" СО-ның ауданы);
      Астана қаласында Сарыарқа көшесінен бастап Солтүстік айналма жолдағы көлік айрығына дейінгі учаскеде Бөгенбай даңғылын қайта жаңарту. 3 учаске эстакаданың басынан бастап Угольная көшесінің қиылысындағы екі деңгейдегі көлік айрығының соңына дейін (мемлекеттік сараптаманың 2006 жылғы 20 қарашадағы N 2-618/06 қорытындысы);
      Астана қаласында N 4 көшеден N 23 көшеге дейін Сарыарқа көшесінің учаскесін салу (мемлекеттік сараптамалардың 2004 жылғы 29 желтоқсандағы N 2-741/04 және 2005 жылғы 21 маусымдағы N 2-361/05 қорытындылары);
      Астана қаласында Есіл өзені арқылы М-2 жаңа көпірін салу (мемлекеттік сараптаманың 2005 жылғы 24 маусымдағы N 2-368/05 қорытындысы);
      Астана қаласында М-3 жаңа көпірін салу (мемлекеттік сараптаманың 2004 жылғы 25 желтоқсандағы N 2-721/04 қорытындысы);
      Астана қаласында N 19 көшеден әуежайға дейін Гастелло көшесін салу;
      Астана қаласында N 19 және Гастелло көшелерінің қиылысында көлік айрығын салу;
      Астана қаласында N 12-N 1 көшесінен және N 2-N 19 көшесі учаскесінде Гастелло көшесін салу (мемлекеттік сараптаманың 2003 жылғы 24 желтоқсандағы N 2-677/03 қорытындысы);
      Астана қаласында М-2 көпірінен Ақбұлақ өзеніне дейінгі учаскеде Гастелло көшесін салу (шудан қорғау экрандарын орнатып);
      Астана қаласында Гастелло көшесінің бойынан Ақбұлақ өзені арқылы көпір салу (мемлекеттік сараптаманың 2006 жылғы 5 қазандағы N 2-526/06 қорытындысы);
      "Астана қаласында Сарыарқа көшесінен бастап Солтүстік айналма жолындағы ІV-V учаске көлік айрығына дейінгі Угольная көшесінің қиылысындағы екі деңгейлі көлік айрығының соңынан бастап "Астана қаласын айналу" автожолындағы көлік айрығына дейінгі учаскеде Бөгенбай даңғылын қайта жаңарту (мемлекеттік сараптамаларын 2005 жылғы 22 шілдедегі N 2-471/05 және 2005 жылғы 16 қыркүйектегі N 2-657/05 қорытындылары);
      Астана қаласында Манас көшесінен бастап N 12 көшеге дейін N 41 көшені салу;
      Астана қаласында Манас көшесінен бастап N 19 көшеге дейін N 42 көшені салу;
      Күмісбеков көшесінен бастап Астана қаласының солтүстік-батыс айналымына дейінгі учаскеде Тілендиев даңғылын қайта жаңарту;
      Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласында Ертіс өзені арқылы өтетін көпір салу;
      Атырау қаласында Жайық өзені арқылы өтетін көпір өткелін салу жөніндегі жұмыстарды жалғастыру (мемлекеттік сараптаманың 2006 жылғы 16 наурыздағы N 2-128/06 қорытындысы);
      Ақмола облысында "Мариновка-Мәдениет жолына шығатын "Петровка - Каменка - Острогорка" автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 29.05.06 ж. N 19/176-2006 қорытындысы);
      Ақтөбе облысының "Шұбарқұдық - Ойыл - Қобда - Соль - Илецк" автожолының 163-169 км учаскесінде Ойыл өзені арқылы өтетін көпір өткелін қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 19.03.07 ж. N 6-111/07 қорытындысы);
      Ақтөбе облысында Хромтау темір жол станциясына кіреберісті салу (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 03.03.06 ж. N 6-111/06 қорытындысы);
      Алматы облысында 0-31 км "Талдықорған-Текелі" автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 24.10.06 ж. N 7-554/06 қорытындысы);
      Шығыс Қазақстан облысында 0-13,4 км "Риддер қаласының айналма жолы" автомобиль жолын салу (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 30.11.05 ж. N 9-774/05 қорытындысы);
      Жамбыл облысында 0-28,8 км "Қаракемір - Қарасай батыр" автомобиль жолын салу (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 24.03.06 ж. N 10-98 қорытындысы);
      Қарағанды облысында 255-265 км "Просторное - Жарық - Ақсу - Аюлы - Ақтоғай - Балқаш" автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 21.09.06. ж. N 12-209/06 қорытындысы);
      Қарағанды облысында 106-113 км "Қарағанды - Шахтинск - Есенгелді - Щербаковский - Киевка" автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 21.09.06 ж. N 12-209/06 қорытындысы);
      Қостанай облысында 0-86 км "Федоровка - Ленин - Вишневка" автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 26.10.05 ж. N 2-724/05 қорытындысы);
      Қостанай облысында 0-63 км "Қойбағар - Қарасу - Севастопольский" автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 17.02.06 ж. N 2-84/06 қорытындысы);
      Қостанай облысында 0-114,09 км "Қарасу - Большая Чураковка" автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 29.12.05 ж. N 2-962/05 қорытындысы);
      Қостанай облысында 0-79 км "Ұзынкөл - Сарыкөл" автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 29.12.05 ж. N 2-963/05 қорытындысы);
      Қызылорда облысында 0-68 км "М32 Самара - Шымкент - Қамыстыбас - Аманөткел - Бөген" КНА-9 автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 30.10.06 ж. N 13-307/06 қорытындысы);
      Маңғыстау облысында Тұщықұдық - Шебір автожолын салу (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 14.03.07 ж. N 15-088/07 қорытындысы);
      Павлодар облысында 74-80 км Ивановка-Трофимовка автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 18.03.06 ж. N 16-118/06 қорытындысы);
      Павлодар облысында 82-86 км Шақат - Восточное - Шалдай автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 18.03.06 ж. N 16-117/06 қорытындысы); 
      Солтүстік Қазақстан облысында "М-51-Петерфельд - Новокаменка -А-16" КТ-1 автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 06.11.06 ж. N 17-699/26 қорытындысы);
      Оңтүстік Қазақстан облысында "Дербісек - Сарыағаш шипажайы - Арыншы" автожолының 31 км-де Келес өзені арқылы өтетін өтпелі көпір салу (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 17.03.06 ж. N 18-104/2006 қорытындысы);
      Оңтүстік Қазақстан облысында Үшбұлақ кентінің жанынан Келес өзені арқылы өтетін көпір салу (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 17.03.06 ж. N 18-102/2006 қорытындысы); 
      Оңтүстік Қазақстан облысында "Шымкент - Түйетас - Сарыбұлақ" ОК-37 автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 17.03.06 ж. N 18-105/2006 қорытындысы);
      Оңтүстік Қазақстан облысында 0-8 км "Қаратөбе - Ғ. Мұратбаев" автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 16.08.06 ж. N 18-389/2006 қорытындысы);
      Оңтүстік Қазақстан облысында 0-8 км "Бозсу - Құйған - Қияжол" Р/Д А-15 автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 16.08.06 ж. N 18-386/2006 қорытындысы);
      Оңтүстік Қазақстан облысында 0-8,6 км Алматы - Ташкент, Қызыл - Сарқырама ауылына кіреберіс" Р/Д А-2 автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 16.08.06 ж. N 18-387/2006 қорытындысы);
      Оңтүстік Қазақстан облысында 3-7 км "Достық-2 ауылына кіреберіс" ОК-50 автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 16.08.06 ж. N 18-385/2006 қорытындысы);
      Оңтүстік Қазақстан облысында 0-5 км "Қазақстанға 20 жыл ауылына кіреберіс" ОК-50 автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 16.08.06 ж. N 18-384/2006 қорытындысы);
      Оңтүстік Қазақстан облысында 4-10,5 км "Қапланбек - Жібек жолы" ОК-52 автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 15.08.06 ж. N 18-377/2006 қорытындысы);
      Оңтүстік Қазақстан облысында 41-56 км "Дербісек - Сарыағаш шипажайы - Қанағат - Арыншы" ОК-50 автомобиль жолын қайта жаңарту (ТЭН-ге мемлекеттік сараптаманың 16.08.06 ж. N 18-388/2006 қорытындысы);
      Алматы қаласының Әуезов ауданында Сайн - Шаляпин көшелерінің қиылысындағы көлік айрығы (мемлекеттік сараптаманың 2007 жылғы 21 ақпандағы N 7-82/07 қорытындысы);
      Алматы қаласында Саин - Жандосов көшелерінің қиылысында көлік айрығын салу;
      Алматы қаласында Саин көшесі - Абай даңғылы қиылысында көлік айрығын салу;
      Астана қаласында Абай даңғылын Ақбұлақ өзенінен Оңтүстік Шығыс шағын ауданына дейін, Ақбұлақ өзенінен N 12 көшеге дейінгі учаскені қайта жаңарту;
      Астана қаласында Угольная, N 14, N 12 және Бейсекова көшелерімен өтетін магистральды жол салу;
      Астана қаласында Республика даңғылы мен Бараев көшесі қиылысындағы көлік айрығын қайта жаңарту.";

      11) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  188-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 31 300 779 мың теңге (отыз бір миллиард үш жүз миллион жеті жүз жетпіс тоғыз мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 193-қосымшада:
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 2-жолының 5-бағанында:
      2-тармақтағы "Серверлік үй-жайды жабдықтау." деген сөздер алынып тасталсын;
      3-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Компьютерлік жабдық және серверлік үй-жай жабдығын сатып алу.";
      осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес 193-1-қосымшамен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 195-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 20 237 035 мың теңге (жиырма миллиард екі жүз отыз жеті миллион отыз бес мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 199-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 669 400 мың теңге (алты жүз алпыс тоғыз миллион төрт жүз мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 1-жолының 5-бағанында:
      "қор биржасында акционерлік қоғамдар акцияларының мемлекеттік пакетін сату" деген сөздер "жекешелендіру объектілерін, оның ішінде қор биржасында сату" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қаржы кеңесшісінің қызметтерін сатып алу" деген сөздер "Сауда-саттық ұйымдастырушының, қаржы кеңесшінің қызметтерін сатып алу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 201-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 54 933 мың теңге (елу төрт миллион тоғыз жүз отыз үш мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 6-бағанындағы "20 ақпанға дейін" деген сөздер "2007 жылдың үшінші тоқсанының соңына дейін" деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 202-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 29 666 165 мың теңге (жиырма тоғыз миллиард алты жүз алпыс алты миллион бір жүз алпыс бес мың теңге).";
      2-тармақ "2006 жылғы 7 шілдедегі Заңы" деген сөздерден кейін ", "Ойын бизнесі туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы N 219 Заңы, "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ойын бизнесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы N 220 Заңы" деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақта:
      "10 % және" деген сөздер "10 %," деген сөздермен толықтырылсын;
      "алып тастаудан" деген сөздерден кейін "және жергілікті бизнеске түсетін ойын бизнесіне арналған акцизді жоюдан" деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 204-қосымшада:
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      3-тармақтағы "- Маңғыстау облысының "Морпорт Ақтау" (17.02.2006 жылғы N 7-74-1/06 техникалық-экономикалық негіздеме бойынша мемлекеттік сараптаманың қорытындысы);" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Маңғыстау облысының Ақтау қаласында кедендік ресімдеу орталығы, кедендік бақылау орталығы бар Кедендік бақылау департаментін салу (техникалық-экономикалық негіздеме бойынша мемлекеттік сараптаманың 2007 жылғы 24 наурыздағы N 15-102/07 қорытындысы).";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесінде":
      "Маңғыстау облысының" "Морпорт Ақтау"," деген сөздер алынып тасталсын;
      "орындалған жұмыстардың көлемі" деген сөздерден кейін "және Маңғыстау облысының Ақтау қаласында кедендік ресімдеу орталығы бар Кедендік бақылау департаментін салу бойынша орындалған жұмыстардың көлемі" деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 207-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 3 259 520 мың теңге (үш миллиард екі жүз елу тоғыз миллион бес жүз жиырма мың теңге).";

      12) Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  209-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 962 265 мың теңге (тоғыз жүз алпыс екі миллион екі жүз алпыс бес мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 5-жолының 5-бағанында:
      "WEB-сайтты жаңарту," деген сөздер алынып тасталсын;
      "Негізгі тауарлар нарығының статистикасы мен шолуын, жетекші елдер компаниялары мен салалардың рейтингтерін, сондай-ақ негізгі индустриялар мен әлем елдерінің ақпарат көздерін қамтитын онлайн дерекқорына қол жеткізу." деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижеде" үшінші абзацтағы "40 адам." деген сөздерден кейін "Халықаралық іскерлік ақпаратқа тікелей қол жеткізу." деген сөздермен толықтырылсын;
      "Түпкі нәтижедегі" ", орта мерзімді экономикалық және бюджеттік жоспарлау саласындағы мемлекеттік органның қызметін қамтамасыз ету жөніндегі алға қойылған міндеттерді іске асыру." деген сөздерден кейін "Қазақстанның экспорттық мүмкіндіктерінің әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу." деген сөздермен толықтырылсын;
      "Қаржы-экономикалық нәтижедегі" "12,0 мың теңге." деген сөздерден кейін "Халықаралық іскерлік ақпаратты (статистика, талдамалық есептер) іздеу, шолу, жүйелеу бойынша еңбек пен уақыт шығынын азайту." деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 210-қосымша алынып тасталсын;
      көрсетілген қаулыға 214-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 950 699 мың теңге (тоғыз жүз елу миллион алты жүз тоқсан тоғыз мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 215-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 178 000 мың теңге (бір жүз жетпіс сегіз миллион теңге).";
      көрсетілген қаулыға 216-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 22 384 мың теңге (жиырма екі миллион үш жүз сексен төрт мың теңге).";
      7-тармақтың "Қаржы-экономикалық нәтижесінде":
      "5 850" деген цифрлар "5 875" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "5 850" деген цифрлар "6 166" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 218-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 4 533 728 мың теңге (төрт миллиард бес жүз отыз үш миллион жеті жүз жиырма сегіз мың теңге).";
      2-тармақтағы "Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 28 қаңтардағы N 50 Жарлығы;" деген сөздерден кейін "Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 шілдедегі N 1149 Жарлығы; "Қазақстан Республикасында "электрондық үкімет" қалыптастырудың 2005 - 2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471 Жарлығы; "Қазақстан Республикасының телекоммуникация саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 7 маусымдағы N 519 қаулысы." деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақ "; ауыл халқының әмбебап телекоммуникация қызметтеріне қол жеткізуін қамтамасыз ету, халқының саны 50 адамнан астам телефон орнатылмаған 356 ауылдық елді мекенге телефон орнату." деген абзацтармен толықтырылсын;
      5-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      - 172 спутниктік станция, 150 радио ұзартқыш, 29 базалық станция сатып алу, монтаждау және орнату;
      - 545,9 километр талшықты-оптикалық байланыс желісін (ТОБЖ), 445 километр цифрлы радио релелі байланыс желісін (ЦРБЖ) салу;
      - 25 автоматтандырылған телефон станциясын (АТС) жаңғырту;
      - 20 000 абоненттік терминал сатып алу және орнату;
      - СDМА технологиясын енгізу;
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 1-жолының 5-бағаны "; халқының саны 50 адамнан астам телефон орнатылмаған ауылдық елді мекендерге телефон орнату және "Самұрық" холдингі" АҚ еншілес инвестициялық компаниясын құру жолымен телекоммуникациялар желісін жаңғырту." деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтиже" мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "; 356 ауылдық елді мекенге телефон орнату және ауылдық жердегі жұмыс істеп тұрған телекоммуникация инфрақұрылымын жаңғырту үшін телекоммуникация жабдығын сатып алу және монтаждау";
      "Түпкі нәтиже" мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "; ауылдық жердегі жұмыс істеп тұрған телекоммуникация инфрақұрылымын бір мезгілде жаңғырту кезінде халқының саны 50 адамнан астам телефон орнатылмаған ауылдық елді мекендерге телефон орнату, телефон тығыздығының деңгейін арттыру, Қазақстан Республикасындағы ақпараттық теңсіздікті азайту." деген сөздермен толықтырылсын;
      "Қаржы-экономикалық нәтиже" мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қаржы-экономикалық нәтиже: почта-жинақтау жүйесінің жиынтық кірісін 4-6%-ға өсіруге және тиісінше Қоғам қызметкерлерінің жалақысын 5-7%-ға арттыруға, бюджетке салықтық түсімдерді 4-6%-ға өсіруге жәрдемдесу; көші-қон үдерістерін азайтуға және ауыл халқының тұрмыс сапасын жақсартуға ықпал ету, телекоммуникация саласының инфокоммуникациялық көрсеткіштері мен жиынтық табысының өсуі үшін алғышарттар қамтамасыз етілетін болады.";
      "Сапасы" мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "; жергілікті, қалааралық/халықаралық байланыс қызметтерін көрсету, Интернет желісіне қол жеткізу, ауыл халқының тұрмыс деңгейін арттыру.";
      көрсетілген қаулыға 220-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 10 000 мың теңге (он миллион теңге).";
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Мемлекеттік (стратегиялық, экономикалық, бюджеттік) жоспарлауды жаңғыртуға бейімделген ұлттық ахуалдық орталық тұжырымдамасының жобасын дайындау.";
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтиже" мынадай редакцияда жазылсын:
      "Тікелей нәтиже: Ұлттық ахуалдық орталық тұжырымдамасының жобасын дайындау.";
      "Түпкі нәтиже" мынадай редакцияда жазылсын:
      "Түпкі нәтиже: Ұлттық ахуалдық орталық құру.";

      13) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  221-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 7 638 582 мың теңге (жеті миллиард алты жүз отыз сегіз миллион бес жүз сексен екі мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      реттік нөмірі 2-жолдың 4) тармақшасы "құқықтық қорғауды қамтамасыз ету." деген сөздерден кейін "Шет мемлекеттердің соттарында мемлекеттің мүдделерін қорғау бойынша өткен жылдардың кредиторлық берешегін өтеу." деген сөздермен толықтырылсын;
      реттік нөмірі 9-жол "Өтемақы төлемдері, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары, іссапар шығыстары бойынша өткен жылдардың кредиторлық берешегін өтеу." деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 223-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 13 662 378 мың теңге (он үш миллиард алты жүз алпыс екі миллион үш жүз жетпіс сегіз мың теңге)";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінде:
      реттік нөмірі 1-жолдың 5-бағаны "Іссапар шығыстары бойынша өткен жылдардың кредиторлық берешегін өтеу." деген сөздермен толықтырылсын;
      6-бағандағы "Жыл бойы" деген сөздер алынып тасталсын;
      көрсетілген қаулыға 229-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 8 813 637 мың теңге (сегіз миллиард сегіз жүз он үш миллион алты жүз отыз жеті мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 231-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 3 320 275 мың теңге (үш миллиард үш жүз жиырма миллион екі жүз жетпіс бес мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 1-жолының 5-бағаны "Іссапар шығыстары бойынша өткен жылдардың кредиторлық берешегін өтеу." деген сөздермен толықтырылсын;
      осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес 237-1-қосымшамен толықтырылсын;

      14) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға 240-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 1 472 553 мың теңге (бір миллиард төрт жүз жетпіс екі миллион бес жүз елу үш теңге).";
      2-тармақтағы "1999 жылғы 23 шілдедегі Заңы;" деген сөздерден кейін "Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы Заңы;" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақтың кестесінде:
      реттік нөмірі 2-жолдың 5-бағаны "Балалардың құқықтарын қорғау саласында социологиялық зерттеулер жүргізу.";
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 2-1-жолмен толықтырылсын:
      2-1 002

2-1

002

Аумақтық
органдардың
аппараты

БҰҰ-ның бала құқықтары
туралы конвенциясын,
өңірлердің әлеуметтік-
экономикалық жағдайын
ескере отырып, балалардың конституциялық
құқықтарын, заңды
мүдделерін іске асыруға
жәрдемдесу; ауыр жағдайда
қалған балалардың тұрмыс
сапасын жақсарту үшін
жағдай жасауға жәрдемдесу;
балалардың құқықтары мен
заңды мүдделерін қорғау
жөнінде өңірлік
бағдарламаларды әзірлеу
және іске асыру.

жыл
бойы

Қазақстан
Республикасы
Білім және
ғылым
министрлігі-
нің Балалар-
дың құқық-
тарын қорғау
комитеті,
облыстық
балалардың
құқықтарын
қорғау
басқармалары

      көрсетілген қаулыға 241-қосымшада:
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      реттік нөмірі 2-жолдағы "Негізгі ғылыми бағыттардың 6 басымдығына сәйкес орталықтар мен институттармен іргелі ғылыми ізденістерді жүргізу" деген сөздер "Орталықтардың және институттардың 5 басымды ғылыми бағыттарға сәйкес 6 бағдарлама бойынша іргелі ғылыми зерттеулер жүргізуі" деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 5-жолда:
      "С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті" деген сөздер "Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті" деген сөздер "М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Е. Бекетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті" деген сөздер "Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті" деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 242-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 6 763 мың теңге (алты миллион жеті жүз алпыс үш мың теңге).";
      7-тармақтың "Қаржылық-экономикалық нәтижесінде" бірінші абзацтағы "8843,05" деген цифрлар "9393" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 244-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 408 838 мың теңге (төрт жүз сегіз миллион сегіз жүз отыз сегіз мың теңге).";
      7-тармақтың "Қаржылық-экономикалық нәтижесінде" үшінші абзацтағы "2 214,0" деген цифрлар "2 220,0" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 248-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 377 801 мың теңге (үш жүз жетпіс жеті миллион сегіз жүз бір мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанындағы "Жетім балаларға және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған республикалық конкурстарды" деген сөздерден кейін "және бірінші ұлттық ашық конкурс" деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 249-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 8 667 071 мың теңге (сегіз миллиард алты жүз алпыс жеті миллион жетпіс бір мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында: "Л.Н. Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің кітапханасының құрылысын жалғастыруға капиталды трансферттерді аудару (технико-экономикалық негіздемесі бойынша 2005 жылғы 15 сәуірдегі N 2-207/04 мемлекеттік сараптаманың қорытындысы)" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын;
      "; "Адамның үйлесімді даму институты" құрылысын аяқтау (Алматы қаласында 240 орындық "Мирас" мектебі) 08.12.2006 жылғы N 7-667/06 МС);
      Жәңгір-хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің машина жасау факультеті мен оқу-өндірістік орталығын салу;
      Ақтау мемлекеттік университетінің студенттер қалашығының құрамында инженерлік-техникалық институт оқу корпусының ғимаратын салу (жұмыс жобасы бойынша мемлекеттік сараптаманың 15.06.2007 жылғы N 7-314/07 қорытындысы);
      Алматы қаласындағы Ж. Елебеков атындағы Республикалық эстрада-цирк колледжінің объектілерін қайта жаңарту және салу (жұмыс жобасы бойынша мемлекеттік сараптаманың 09.12.2005 жылғы N 7-630/05 қорытындысы).";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесінде":
      "5" деген цифр "7" деген цифрмен ауыстырылсын;
      "13" деген цифрлар "16" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "жобалық-сметалық құжаттама - 3 объект бойынша." деген сөздерден кейін "пайдалануға берілген білім беру объектілерінің саны - 6 объект; құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемін орындау - 14 объект бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 250-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 32 425 627 мың теңге (отыз екі миллиард төрт жүз жиырма бес миллион алты жүз жиырма жеті мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанындағы "білім беру нысандарын" деген сөздерден кейін "орналастыруды жүзеге асыру үшін жұмыс жобаларын қайта қолдану және" деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижеде":
      "55" деген цифрлар "72" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "29359" деген цифрлар "37734" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "7" деген цифр "8" деген цифрмен ауыстырылсын;
      "1335" деген цифрлар "1500" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "92" деген цифрлар "175" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "51270" деген цифрлар "90888" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "Сапасында":
      мынадай мазмұндағы бірінші абзацпен толықтырылсын:
      "3 ауысыммен оқитын мектептер жойылады;";
      "9 пайызға" деген сөздер "27,7 пайызға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 253-қосымшада:
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтиже" мынадай редакцияда жазылсын:
      "Тікелей нәтиже: 2007 жылы кемінде 747 физика кабинетімен қамтамасыз етіледі, оның ішінде:
      Ақмола облысы - кемінде 81 бірлік;
      Ақтөбе облысы - кемінде 74 бірлік;
      Алматы облысы - кемінде 81 бірлік;
      Шығыс Қазақстан облысы - кемінде 102 бірлік;
      Жамбыл облысы - кемінде 35 бірлік;
      Батыс Қазақстан облысы - кемінде 56 бірлік;
      Қарағанды облысы - кемінде 63 бірлік;
      Қызылорда облысы - кемінде 18 бірлік;
      Қостанай облысы - кемінде 27 бірлік;
      Павлодар облысы - кемінде 57 бірлік;
      Солтүстік Қазақстан облысы - кемінде 78 бірлік;
      Оңтүстік Қазақстан облысы - кемінде 75 бірлік";
      "Қаржылық-экономикалық нәтижеде":
      "4230,0" деген цифрлар "3480" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 258-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 47 177 186 мың теңге (қырық жеті миллиард бір жүз жетпіс жеті миллион бір жүз сексен алты мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      реттік нөмірі 9-жолда:
      "Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті" деген сөздер "Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті" деген сөздермен ауыстырылсын;
      ", Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті" деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесінде":
      "110045" деген цифрлар "103714" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "4 555" деген цифрлар "4 309" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "85 955" деген цифрлар "83 136" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "3 679" деген цифрлар "3 004" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "2 867" деген цифрлар "2 331" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "110 490" деген цифрлар "104 045" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес 259-1-қосымшамен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 261-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 221 944 мың теңге (екі жүз жиырма бір миллион тоғыз жүз қырық төрт мың теңге).";
      7-тармақтың "Қаржылық-экономикалық нәтижесінде" "2 991,3" деген цифрлар "3 699,1" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 262-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 652 553 (алты жүз елу екі миллион бес жүз елу үш мың теңге).";
      5-тармақтағы "Кәсіптік білім бағдарламаларын аккредиттеуді өткізу." деген сөздер "Институционалды және мамандандырылған аккредиттеуді жүргізу; институционалды және мамандандырылған аккредиттеуді жүргізу үшін стандарттар, өлшемдер мен баспа ресімдерін әзірлеу; сапаны қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық желілерге қатысу; білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау жөніндегі Лиссабон конвенциясын іске асыруға байланысты нормативтік құжаттарды әзірлеу және іс-шараларға қатысу." деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақтың кестесінде:
      5-бағанда:
      "орыс тілінде оқытатын білім беру ұйымдарында қазақ тілінің біліктілігі деңгейін жүйесі негізінде оқыту әдісін жетілдіру;" деген сөздер алынып тасталсын;
      "жоғары оқу орындарын институционалды аккредиттеу және кәсіптік білім бағдарламаларын аккредиттеу" деген сөздер "сарапшыларды оқыту арқылы халықаралық модель бойынша институционалды және мамандандырылған аккредиттеуді құру және енгізу бойынша міндеттерді іске асыруға бағытталған іс-шараларды жүргізу; семинарлар өткізу; стандарттар мен өлшемдер, әдістемелік құралдар әзірлеу; сапаны зерттеу рәсімдерін жүргізу; білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау жөніндегі орталықтарды қолдау; web-сайтты толтыру жолымен аккредиттеу рәсімін ақпараттық қолдау" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Жұмысшы кадрлар мен қызмет көрсету еңбегінің техникалық мамандарының біліктілігін растау және беру, кәсіптік дайындығына тәуелсіз бағалау өткізу." деген сөздерден кейін "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің бұйрығына сәйкес балалардың құқықтарын қорғау саласындағы әдіснамалық қамтамасыз ету жөніндегі әдістемелік оқулықтарды, жинақтарды және басқа да баспа өнімін әзірлеу, шығару, іс-шараларды өткізу." деген сөздермен толықтырылсын;
      7-баған "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитеті" деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесінде":
      5-тармақ алынып тасталсын;
      6-тармақтағы "324" деген цифрлар "116" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 6-1 және 6-2-тармақтармен толықтырылсын:
      "6-1. Қазақстан Республикасында балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау саласында әдістемелік оқулықтар, жинақтар және басқа да баспа өнімін әзірлеу және шығару;
      6-2. Педагог кадрлардың біліктілігін арттыру бағдарламаларының, Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінің балалардың құқықтарын қорғау бөлігінде сараптамасын жүргізу;";
      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "16. Жоғары оқу орындары қызметінің сапасын арттыру;";
      "Қаржылық-экономикалық нәтижеде":
      5-тармақ алынып тасталсын;
      6-тармақтағы "514,6" деген цифрлар "683,3" цифрлармен ауыстырылсын;
      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "16. Халықаралық стандарттарға (институционалды және мамандандырылған) сәйкес аккредиттеу рәсімінің ұлттық моделін құру; халықаралық модель бойынша ұлттық институционалды аккредиттеуді енгізу және жүргізу; жоғары оқу орындары қызметінің сапасын арттыру; Қазақстанның жоғары білім беру жүйесін халықаралық білім кеңестігіне интеграциялау - 26 706,0 мың теңге.";
      мынадай мазмұндағы 18-тармақпен толықтырылсын:
      "18. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің бұйрығына сәйкес балалардың құқықтарын қорғау саласындағы әдіснамалық қамтамасыз ету жөніндегі әдістемелік оқулықтарды, жинақтарды және басқа баспа өнімдерін әзірлеу, шығару және іс-шараларды өткізу - 72 700,0 мың теңге.";
      көрсетілген қаулыға 271-қосымшада: 
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесіндегі" "Алматы қаласы - 182 мектеп" деген сөздер "Алматы қаласы - 180 мектеп" деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 277-қосымшада:
      2-тармақ "Қазақстан Республикасының азаматтарын патриоттық тәрбиелеу жөніндегі 2006 - 2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 10 қазандағы N 200 Жарлығы" деген сөздерден кейін "Қазақстан Республикасының азаматтарына патриоттық тәрбие берудің 2006 - 2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 9 желтоқсандағы N 1187 қаулысы" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 1-жолының 5-бағанындағы "Тәуелсіз мемлекеттер достастығы қатысушы мемлекеттердің ұлттық жастар Дельфийлік ойындарына қатысу" деген сөздер "Менің отбасымдағы Ұлы Жеңістің ізі" атты шығармалар мен суреттердің халықаралық конкурсын өткізу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижеде":
      екінші абзацтағы "жалпы республикалық 16 іс-шара" деген сөздер "15 жалпыреспубликалық іс-шара" деген сөздермен ауыстырылсын;
      оныншы абзацтағы "азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жүйесін дамытуға бағытталған 12 республикалық іс-шара;" деген сөздер "азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жүйесін дамытуға бағытталған 13 республикалық іс-шара;" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қаржылық-экономикалық нәтижедегі" "8,9 мың теңге" деген сөздер "8,3 мың теңге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Уақтылығы" мынадай редакцияда жазылсын:
      "Уақтылығы: іс-шаралар жоспарларында белгіленген мерзімдерге сәйкес іс-шаралар өткізу";
      көрсетілген қаулыға 278, 279, 280, 281, 283-қосымшалар алынып тасталсын;
      осы қаулыға 11-қосымшаға мазмұндағы 282-1-қосымшамен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 284-қосымшада:
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағаны "Техникалық және қызмет көрсету еңбегі мамандарын даярлау және қайта даярлау үшін жағдайды қамтамасыз ету." деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 285-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 65 082 мың теңге (алпыс бес миллион сексен екі мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 288-қосымшада:
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      "толықтыру" деген сөз "қалыптастыру" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "үшін:" деген сөзден кейін "1)" деген цифрмен толықтырылсын;
      "жұмыстарын жүргізу;" деген сөздерден кейін "2)" деген цифрмен толықтырылсын;
      "жұмыстарды дамыту;" деген сөздерден кейін "3)" деген цифрмен толықтырылсын;
      мынадай мағынадағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) "Ғылым қоры" АҚ-ның қызметін қамтамасыз ету";
      көрсетілген қаулыға 289-қосымша алынып тасталсын;
      осы қаулыға 12 және 13-қосымшаларға сәйкес 289-1, 289-2-қосымшалармен толықтырылсын;

      15) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  292-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 1 782 022 мың теңге (бір миллиард жеті жүз сексен екі миллион жиырма екі мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағаны "Азия даму банкінің JFRP N 9052-RЕG "Орталық Азия елдері мен Монғолиядағы азық-түлік өнімдерін орнықты фортификациялау" жобасы бойынша ақша қаражатын қалпына келтіру." деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 294-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 6 179 709 мың теңге (алты миллиард бір жүз жетпіс
тоғыз миллион жеті жүз тоғыз мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақтың кестесінде:
      реттік нөмірі 4-жолдың 5-бағанындағы "11 472" деген цифрлар "11 602" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижеде":
      "50" деген цифрлар "70" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "83" деген цифрлар "86" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "92" деген цифрлар "90" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "Қаржы-экономикалық нәтижеде":
      "22 564" деген цифрлар "29 359" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "17 685" деген цифрлар "23 000" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "16 466" деген цифрлар "22 041" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "16 466" деген цифрлар "22 041" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 295-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 22 740 211 мың теңге (жиырма екі миллиард жеті жүз қырық миллион екі жүз он бір мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 296-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 2 250 666 мың теңге (екі миллиард екі жүз елу миллион алты жүз алпыс алты мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 298-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 16 271 мың теңге (он алты миллион екі жүз жетпіс бір мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 300-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 9 349 500 (тоғыз миллиард үш жүз қырық тоғыз миллион бес жүз мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанындағы "Сенімгерлік басқару бойынша шетелдік компанияның қызметіне ақы төлеу." деген сөздер алынып тасталсын;
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижеде" бірінші абзацтағы "34 476" деген цифрлар "34 143" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "Қаржылық-экономикалық нәтижеде":
      "104,7" деген цифрлар "101,9" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "2 854,5" деген цифрлар "4 502,8" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "157,1" деген цифрлар "156,6" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 301-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 957 228 мың теңге (тоғыз жүз елу жеті миллион екі жүз жиырма сегіз мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 302-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 3 805 135 мың теңге (үш миллиард сегіз жүз бес миллион бір жүз отыз бес мың теңге).";
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижеде" бірінші абзацтағы "15688" деген цифрлар "12980" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "Қаржылық-экономикалық нәтижедегі" "149,5" деген цифрлар "149,1" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 304-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 1 147 275 мың теңге (бір миллиард бір жүз қырық жеті миллион екі жүз жетпіс бес мың теңге).";
      2-тармақ ", "Қазақстан Республикасында кардиологиялық және кардиохирургиялық көмекті дамытудың 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 13 ақпандағы N 102 қаулысы" деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижедегі" "14 753" деген цифрлар "14 836" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "Қаржылық-экономикалық нәтижедегі" "2 033,7" деген цифрлар "3 244,5" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 305-қосымша алынып тасталсын;
      көрсетілген қаулыға 306-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 11 407 242 мың теңге (он бір миллиард төрт жүз жеті миллион екі жүз қырық екі мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанындағы:
      "2006 жылға" деген сөздер "2007 жылға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      "Астана қаласының сол жақ жағалауында (медициналық кластер үшін) "Жаңа" КС-дан РПК-88 аралығында кәбіл желісін салу;
      Алматы қаласында 100 төсектік кардиохирургиялық орталық салу";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесіндегі" "Павлодар өңірлік кардиохирургиялық орталығының ғимаратының" деген сөздерден кейін ", Алматы қаласындағы 100 төсектік кардиохирургия орталығының, Астана қаласындағы Есіл өзенінің сол жақ жағалауында "Жаңа" КС-дан РПК-88 дейін кабельдік желілерінің" деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 312-қосымшада:
      "1. Құны: 1 020 274 мың теңге (бір миллиард жиырма миллион екі жүз жетпіс төрт мың теңге).";
      7-тармақтың "Қаржылық-экономикалық нәтижесіндегі" "4 813" деген цифрлар "4 732" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      осы қаулыға 14 және 15-қосымшаларға сәйкес 314-1, 314-2-қосымшалармен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 318-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 4 997 571 мың теңге (төрт миллиард тоғыз жүз тоқсан жеті миллион бес жүз жетпіс бір мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 324-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 3 848 767 мың теңге (үш миллиард сегіз жүз қырық сегіз миллион жеті жүз алпыс жеті мың теңге).";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесінде":
      "4 341 551" деген цифрлар "4 334 863" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "4 299 169" деген цифрлар "4 277 339" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      16) Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  332-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 887 653 мың теңге (сегіз жүз сексен жеті миллион алты жүз елу үш мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 342-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 82 943 мың теңге (сексен екі миллион тоғыз жүз қырық үш мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағаны мынадай мазмұндағы 6 және 7-тармақтармен толықтырылсын:
      "6. Қазақстан Республикасының геологиялық қорында сақтаулы мәтіндік геологиялық есептерді компьютерлік мұрағаттау.
      7. Қазақстан Республикасының геологиялық қорында сақтаулы графикалық геологиялық материалдарды компьютерлік мұрағаттау.";
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтиже" "2002 жылдан бастап - 2007 жыл кезеңінде:
      - 12203 мәтіндік геологиялық есеп, оның ішінде 2007 жылы - есептердің жалпы санының 34,6%-ын құрайтын кемінде 608 есеп;
      - 1763 есеп бойынша графикалық қосымшалар, оның ішінде 2007 жылы - графикалық қосымшаларды қамтитын есептердің жалпы санының 5%-ын құрайтын кемінде 882 есеп мұрағатталды." деген сөздермен толықтырылсын;
      "Қаржылық-экономикалық нәтиже" мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      "А4 форматтағы орта есеппен 1000 астам беттен тұратын геологиялық есептердің мәтіндік деректерін компьютерлік мұрағаттауға арналған шығындар - 11549,19 теңге;
      орта есеппен 1 шаршы м қара-ақ жеткізгіштерден тұратын графикалық ережелерді компьютерлік мұрағаттауға арналған шығындар - 170,44 теңгені, түрлі түсті - 224,84 теңгені құрайды;";
      көрсетілген қаулыға 343-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 3 372 769 мың теңге (үш миллиард үш жүз жетпіс екі миллион жеті жүз алпыс тоғыз мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 3-жолының 5-бағанындағы 2-тармақ алынып тасталсын;
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесіндегі" "Арал маңы учаскесінде табылған шоғыр қорларын алдын ала бағалау" деген сөздер алынып тасталсын;
      көрсетілген қаулыға 347-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны. 125 810 мың теңге (бір жүз жиырма бес миллион сегіз жүз он мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 351-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 31 565 046 (отыз бір миллиард бес жүз алпыс бес миллион қырық алты мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 1-реттік нөмірі жолының 5-бағанында:
      7-тармақ алынып тасталсын;
      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "10. Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласында орталық жылумен жабдықтау схемасында сақталған жұмыс істеп тұрған қазандықтар мен ЖЭО-ның қуаттарының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу және оларды жаңғырту, жылу желілерін қайта жаңарту ("Мемсараптама" РМК-нің 2006 жылғы 15 наурыздағы N 2-122/06 қорытындысы)";
      11-тармақ алынып тасталсын;
      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "12. Оңтүстік Қазақстан облысы Кентау қаласының жылу желілерін салу және қайта жаңарту (ТЭН-ге "Мемсараптама" РМК-нің 2007 жылғы 7 ақпандағы N 18-33/2007 қорытындысы);";
      мынадай мазмұндағы 13) және 14) тармақшалармен толықтырылсын:
      "13) Атырау қаласы мен Атырау облысының электрмен жабдықтау объектілерін салу (ТЭН бойынша "Мемсараптама" РМК-нің 2006 жылғы 6 наурыздағы N 2-113/06 қорытындысы);
      14) Алматы қаласындағы "Алматы жылу желілері" АҚ-ның жылу желілерін қайта жаңарту.";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесінде":
      5) және 8) тармақшалар алынып тасталсын;
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) бекітілген ЖСҚ және Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласындағы орталық жылумен жабдықтау схемасында сақталған жұмыс істеп тұрған қазандықтар мен ЖЭО-ның қуаттарын жаңғырту, жылу желілерін қайта жаңарту,";
      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "9) Оңтүстік Қазақстан облысы Кентау қаласының жылу желілерін салу және қайта жаңарту;";
      мынадай мазмұндағы 10) және 11) тармақшамен толықтырылсын:
      "10) Атырау қаласы мен Атырау облысының электрмен жабдықтау объектілерін салу;
      11) Алматы қаласындағы "Алматы жылу желілері" АҚ жылу желілерін қайта жаңарту.";
      көрсетілген қаулыға 353-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 7 380 000 мың теңге (жеті миллиард үш жүз сексен миллион теңге).";
      4 және 5-тармақтардағы "күзгі-көктемгі кезеңдерде" деген сөздер алынып тасталсын;
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында 1) тармақшадағы "(2006 жылғы қараша-желтоқсан)" деген сөздер "(2006 жылғы қаңтар-мамыр, қараша-желтоқсан)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Тікелей нәтижедегі" "2852" деген цифрлар "2962" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "Сапасындағы" "күзгі-қысқы кезеңдеріндегі" деген сөздер алынып тасталсын;
      осы қаулыға 16, 17, 18, 19-қосымшаларға сәйкес 353-1, 354-1, 354-2, 354-3-қосымшалармен толықтырылсын;

      17) Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  355-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 2 369 741 мың теңге (екі миллиард үш жүз алпыс тоғыз миллион жеті жүз қырық бір мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 8-жолының 5-бағаны "Кредиторлық берешекті өтеу." деген сөйлеммен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 356-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 23 800 000 мың теңге (жиырма үш миллиард сегіз жүз миллион теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанындағы "22 000 000" деген цифрлар "23 800 000" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 358-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 30 500 000 мың теңге (отыз миллиард бес жүз миллион теңге).";
      көрсетілген қаулыға 363-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 5 000 000 мың теңге (бес миллиард теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығының халықаралық орталығы" Акционерлік Қоғамының жарғылық капиталын" деген сөздерден кейін "бекітілген техникалық-экономикалық негіздемелерде көзделген" деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақ ", аумақты қоршау және басқа да жұмыстар;" деген сөздермен толықтырылсын;
      3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. "Солтүстік" әкімшілік-техникалық орталығын жобалау және салу, басқа да жұмыстар;
      4. Су бөлу (кәріз), сумен жабдықтау, электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, телефон орнату";
      5-тармақтағы "Құрылыс" деген сөз "Жобалау және құрылыс" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6, 7, 8, 10, 11, 12, 13-тармақтар алынып тасталсын;
      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "9. Жаңа көпір салу;";
      14-тармақтағы "(бөгеттер, арналар, габиондар және басқа)" деген сөздер алынып тасталсын;
      көрсетілген қаулыға 365-қосымшада:
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесінде" мемлекеттік тілдегі мәтін мынадай мазмұндағы он бірінші абзацпен толықтырылсын:
      технологиялық жабдықтың, ғимараттың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік мүліктің сақталуын қамтамасыз ету, сондай-ақ "Сол жақ жағалау" КС 110/10-ға 10 Кв 2 ұяшықты сатып алу және орнату;";
      көрсетілген қаулыға 366-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 992 951 мың теңге (тоғыз жүз тоқсан екі миллион тоғыз жүз елу бір мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 1-жолының 5-бағаны мынадай мазмұндағы 3.7-тармақпен толықтырылсын:
      "3.7. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырмасы бойынша денсаулық сақтау объектілерінің үлгі жобаларын әзірлеу (2008 жылдың I жарты жылдығында аяқталады)";
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтиже" мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      "7. Денсаулық сақтау объектілерінің кемінде 15 үлгі жобасын әзірлеу (2008 жылдың 1 жарты жылдығында аяқталады)";
      "Қаржылық-экономикалық нәтижедегі" "6815,0 мың теңгеден 13170,9 мың теңгеге дейін" деген сөздер ": аудандық және қалалық ішкі істер бөлімдері үшін ғимараттар - 6815,0 мың теңге; білім беру объектілері - 13170,9 мың теңге; денсаулық сақтау объектілері - 50463 мың теңге." деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 369-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 82 840 000 мың теңге (сексен екі миллиард сегіз жүз қырық миллион теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту:
      1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданған қаражатты бөлу туралы шешім негізінде даму институттарының жарғылық капиталдарын және/немесе оларды кредиттеуді ұлғайту үшін: 
      - инвестициялық жобаларды кредиттеуді және лизингтік компанияларды капиталдандыруды қамтамасыз ету;
      - инвестицияланатын компаниялардың жарғылық капиталында бақыланбайтын үлестік қатысу жолымен инновацияларды құру және енгізу; жоғары технологиялық start-uр компанияларды сатып алу; инновацияларды құру мен енгізуді қаржыландыруды жүзеге асыратын инновациялық қорлар мен инвестициялық қорлардың жарғылық капиталына бақыланбайтын қатысу; тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды қаржыландыру; инновациялық инфрақұрылымды дамыту;
      - микрокредиттеу желісін дамыту және шағын кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттеріне кепілдік беру; шағын кәсіпкерлік субъектілерін, оның ішінде қаражатты екінші деңгейдегі банктерде негізделген орналастыру бағдарламасы бойынша жобалық қаржыландыру;
      2) Қазақстан Республикасы үшін өзекті бағыттар бойынша зерттеулер жүргізу;
      3) "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ-ның қызметін қамтамасыз ету;
      4) Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерін, "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ-ның және даму институттарының алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерді орындау мақсатында басқа да іс-шараларды қаржыландыру;
      5) Қорлар қоры қағидаты бойынша "Kazyna Capital Management" АҚ құру;
      6) "Әлеуметтік инновациялық технологиялар" АҚ құру үшін.";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесінде":
      үшінші, жетінші және оныншы абзацтар алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Kazyna Capital Management" АҚ құру;
      "Әлеуметтік инновациялық технологиялар" АҚ құру;
      (Осы толықтырулар мен өзгерістер Республикалық бюджет комиссиясының 2007 жылғы 30 сәуірдегі N 4 және 2007 жылғы 14 мамырдағы N 6 хаттамаларына сәйкес енгізіліп отыр)";
      көрсетілген қаулыға 370-қосымшада:
      "019 "Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын
дамыту" бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
      "019" Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігіне "Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамытуға бөлінетін нысаналы даму трансферттері";
      көрсетілген қаулыға 374-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 11 222 493 мың теңге (он бір миллиард екі жүз жиырма екі миллион төрт жүз тоқсан үш мың теңге)."; 
      Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақтың кестесі мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 2-1-жолмен толықтырылсын:
"

2-1

005

Жобаны
ішкі 
көздер
есебінен
іске 
асыру

Астана қаласының
бюджетіне "Астана
қаласында Вячеслав
су қоймасы
суағарының екінші
желісін қайта
жаңарту" жобасын
іске асыру үшін
нысаналы даму
трансферттерін
аудару";

шілде-
желтоқ-
сан  

Қазақстан
Республикасы
Индустрия және
сауда
министрлігі, 
Астана
қаласының
әкімдігі

                                                             ";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесінде":
      "жөнінде" деген сөз ", Астана қаласында Вячеслав су қоймасынан суағардың екінші желісін қайта жаңарту жобалары бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;
      осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес мынадай мазмұндағы 374-1-қосымшамен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 377-қосымшада:
      1 -тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 12 027 507 мың теңге (он екі миллиард жиырма жеті миллион бес жүз жеті мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында: 
      мынадай мазмұндағы 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:
      "6) Ақтөбе қаласында жаңа тұрғын үй махаллаларына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін салу;
      7) Атырау қаласында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу және қайта жаңарту";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесі" мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "; Ақтөбе қаласында жаңа тұрғын үй махалларына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін салу; Атырау қаласында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін салу";
      көрсетілген қаулыға 378-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 17 001 473 мың теңге (он жеті миллиард бір миллион төрт жүз жетпіс үш мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағаны мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      "; 7) Есіл өзенінің бойында парк салу (ТЭН-ге арналған Мемсараптаманың 2005 жылғы 26 желтоқсандағы N 2-934/05 қорытындысы)";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесі" "Арай саябағының," деген сөздерден кейін "Есіл өзені бойындағы парктің" деген сөздермен толықтырылсын;

      18) Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  382-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 1 953 388 мың теңге (бір миллиард тоғыз жүз елу үш миллион үш жүз сексен сегіз мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 6-жолында:
      5-баған "Каспий теңізінің қазақстандық секторының акваторийіне талдамалық бақылау жүргізу үшін зертханалық жабдықтары бар теңіз кемесін сатып алу" деген сөздермен толықтырылсын;
      6-баған "шілде" деген сөзбен толықтырылсын;

      19) Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылайтын есеп комитеті бойынша:
      көрсетілген қаулыға  392-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 310 993 мың теңге (үш жүз он миллион тоғыз жүз тоқсан үш мың теңге).";
      осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес 393-1-қосымшамен толықтырылсын;

      20) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті бойынша:
      көрсетілген қаулыға 394-қосымшада:
      құпия;
      көрсетілген қаулыға 395-қосымшада:
      құпия;

      21) Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты бойынша:
      көрсетілген қаулыға  396-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 15 108 319 мың теңге (он бес миллиард бір жүз сегіз миллион үш жүз он тоғыз мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 399-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 709 033 мың теңге (жеті жүз тоғыз миллион отыз үш мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 401-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 1 413 500 мың теңге (бір миллиард төрт жүз он үш миллион бес жүз мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағаны мынадай мазмұндағы 16) және 17) тармақшалармен толықтырылсын:
      "16) Павлодар облысының соттар әкімшісі ғимараты құрылысының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу;
      17) Астана қаласының Есіл өзенінің сол жақ жағалауында алқа билер қатысатын қалалық сот пен екі аудандық соттың ғимараттары құрылысының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесінде":
      1) тармақша "Атырау" деген сөзден кейін ", Астана" деген сөзбен толықтырылсын;

      22) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы бойынша:
      көрсетілген қаулыға  402-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 9 135 388 мың теңге (тоғыз миллиард бір жүз отыз бес миллион үш жүз сексен сегіз мың теңге).";

      23) Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  405-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 544 763 мың теңге (бес жүз қырық төрт миллион жеті жүз алпыс үш мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      реттік нөмірі 2-жолдағы "Аудиторлық тексерістер шығындарын өтеу;" деген сөздер алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 4-жол "Кредиторлық берешекті өтеу." деген сөздермен толықтырылсын;

      24) Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  406-1 қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 67 856 мың теңге (алпыс жеті миллион сегіз жүз елу алты мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 3-жолмен толықтырылсын:
"

3

009

Мемлекеттік
органдарды 
материалдық-
техникалық
жарақтандыру

Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғарыш
агенттігінің 
қызметін қамтамасыз
ету үшін материалдық-
техникалық
жарақтандыру және
негізгі құралдарды
сатып алу

Жыл
бойы

Қазақстан 
Республикасы 
Ұлттық ғарыш
агенттігі

                                                               ";
      7-тармақтағы "1 515,07" деген цифрлар "1 696,4" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      25) Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  413-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 3 623 633 мың теңге (үш миллиард алты жүз жиырма үш миллион алты жүз отыз үш мың теңге).";
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижедегі "2600426" деген цифрлар "3623633" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "Қаржы-экономикалық нәтижедегі" "5328" деген цифрлар "5928" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 414-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 29 673 мың теңге (жиырма тоғыз миллион алты жүз жетпіс үш мың теңге).";
      7-тармақта:
      "Тікелей нәтижедегі" "37 386" деген цифрлар "33 840" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "Қаржы-экономикалық нәтижеде":
      "3276" деген цифрлар "828" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "273" деген цифрлар "69" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 415-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 3 211 289 мың теңге (үш миллиард екі жүз он бір миллион екі жүз сексен тоғыз мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің реттік нөмірі 10-жолының 5-бағанындағы "Электрондық үкіметтің" Веб-порталымен біріктіру және реинжинирингі мақсатында мемлекеттік органдардың АЖ қызметтерін беру және ақпараттық үдерістерді зерттеу" жобаларын басқару және МО үшін" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелері базасында электрондық қызметтерді іске асыру жөніндегі" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      ", Қаржы министрлігі ұсынатын электрондық қызметтердің сапасын арттыру жөнінде шаралар кешенін әзірлеу.";

      26) Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі бойынша: көрсетілген қаулыға  417-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 4 334 700 мың теңге (төрт миллиард үш жүз отыз төрт миллион жеті жүз мың теңге).";

      27) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  429-қосымшада :
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағаны "1000 орындық жатақхана құрылысының бірінші сатысының бастамасы" деген сөздерден кейін "және жер сатып алу" деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесіндегі" "1000 орындық" деген сөздер "жер сатып алу және 1000 орындық" деген сөздермен ауыстырылсын;

      28) Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) бойынша:
      осы қаулыға  22-қосымшаға сәйкес 439-1-қосымшамен толықтырылсын;

      29) Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы бойынша: көрсетілген қаулыға  442-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 1 713 221 мың теңге (бір миллиард жеті жүз он үш миллион екі жүз жиырма бір мың теңге).";

      30) Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі бойынша:
      көрсетілген қаулыға 448-қосымшада:
      құпия;

      31) Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы бойынша:
      көрсетілген қаулыға  450-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 7 544 211 мың теңге (жеті миллиард бес жүз қырық төрт миллион екі жүз он бір мың теңге).";

      32) Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы бойынша:
      көрсетілген қаулыға  451-қосымшада :
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 14 332 869 мың теңге (он төрт миллиард үш жүз отыз екі миллион сегіз жүз алпыс тоғыз мың теңге).";
      көрсетілген қаулыға 454-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 2 321 654 мың теңге (екі миллиард үш жүз жиырма бір миллион алты жүз елу төрт мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағаны "Астана қаласында Медициналық орталықтың ауруханасында хирургия бөліміне арнап 3 қабатқа күрделі жөндеу жүргізу" деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 458-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 12 970 964 мың теңге (он екі миллиард тоғыз жүз жетпіс миллион тоғыз жүз алпыс төрт мың теңге).";
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағаны мынадай мазмұндағы 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) тармақшалармен толықтырылсын:
      "7) Қазақстан Республикасы Президентінің Астана қаласындағы "Қызыл Жар" резиденциясының аумағындағы Есіл өзенінің арнасын қайта жаңарту (ТЭН-ге "Мемсараптама" РМК-нің 2006 жылғы 8 қыркүйектегі N 2-481/06 қорытындысы)";
      8) Қазақстан Республикасы Президентінің "Нұра" резиденциясы. Астана қаласындағы N 1 учаскені абаттандыру (ЖСҚ-ға "Мемсараптама" РМК-нің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 2-142/07 қорытындысы);
      9) Астана қаласында N 31 және N 35 көшелерінің ауданында Есіл өзенінің сол жақ жағалауындағы көп бейінді клиникасы бар диагностикалық орталық (ТЭН-ге "Мемсараптама" РМК-нің 2007 жылғы 5 сәуірдегі N 2-151/07 қорытындысы);
      10) Алматы облысының Қарасай ауданындағы "Алматы" санаторийін қайта жаңарту және кеңейту (ТЭН-ге арналған "Мемсараптама" РМК-нің 2007 жылғы 19 наурыздағы N 7-130/07 қорытындысы);
      11) Астана қаласында 240 орындық балабақша салу;
      12) Ақмола облысының Целиноград ауданы Красноярка ауылының аумағында мал шаруашылығы өнімін өндіру, қайта өңдеу және өткізу жөнінде ауыл шаруашылығы кластерін салу;
      13) Астана қаласында Есіл өзенінің оң жақ жағалауындағы Бейбітшілік және Келісім сарайы (ЖСҚ-ға "Мемсараптама" РМК-нің 2006 жылғы 15 желтоқсандағы N 2-684/06 қорытындысы);
      14) А-319 әуе кемесіне ангар салу.";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесі" "мыналар бойынша мемсараптамадан өткен белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама:
      Астана қаласында N 31 және N 35 көшелерінің ауданында Есіл өзенінің сол жақ жағалауындағы көп бейінді клиникасы бар диагностикалық орталық, Астана қаласындағы 240 орынға арналған балабақша, Ақмола облысының Целиноград ауданы Красноярка ауылының аумағында мал шаруашылығы өнімін өндіру, қайта өңдеу және өткізу жөнінде ауыл шаруашылығы кластерін салу, Алматы облысының Қарасай ауданындағы "Алматы" санаторийін қайта жаңарту және кеңейту;
      Астана қаласында Қазақстан Республикасы Президентінің "Қызыл Жар" резиденциясының аумағындағы Есіл өзенінің арнасын қайта жаңартуды аяқтау, Астана қаласында Қазақстан Республикасы Президентінің "Нұра" резиденциясының N 1 учаскесін абаттандыру, Астана қаласында Бейбітшілік және Келісім сарайын салу, А-319 әуе кемесіне авиациялық ангар салу" деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулыға 459-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 560 024 мың теңге (бес жүз алпыс миллион жиырма төрт мың теңге).";
      7-тармақтың "Тікелей нәтижесіндегі" "12" деген цифрлар "45" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 463-қосымшада:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құны: 2 185 049 мың теңге (екі миллиард бір жүз сексен бес миллион қырық тоғыз мың теңге).".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2007 жылғы 13 шілдедегі      
N 597 қаулысына         
1-ҚОСЫМША          

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
40-1-ҚОСЫМША       

202-Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі
     Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
012»"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты, объектілерді және аумақтарды табиғи дүлей апаттардан инженерлік қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге арналған нысаналы даму трансферттері"»
деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны :   711 689 мың теңге (жеті жүз он бір миллион алты жүз сексен тоғыз мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Республика аумағындағы төтенше оқиғалардың алдын алу жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 19 наурыздағы N 451 өкімі.
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көзі :   республикалық бюджет қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарындағы Алакөл көлінің аумағындағы халықты және табиғи шаруашылық объектілерін табиғи дүлей апаттардан қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеті :   Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарындағы Алакөл көлінің аумағына инженерлік қорғаныштық жағалауды бекітетін құрылыстар салу.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ- дар- лама- ның коды

Кіші бағ- дар- лама-
ның
коды

Бағдарла- маның
(Кіші
бағдарла-
маның
коды)

Бағдарламаны (кіші
бағдарламаны) іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты орындау-
шылар

  1

012  


Облыстық бюджет- терге, Астана және Алматы қалалары- ның бюд- жеттеріне халықты, объекті- лерді және аумақтар- ды табиғи
дүлей апаттар- дан инженер- лік қорғау жөніндегі жұмыстар- ды жүргізуге арналған нысаналы даму трансферт-тері

"2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы"»Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы"»Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы
14 желтоқсандағы N 1204 қаулысына 3-қосымшаға сәйкес белгіленген заңнамалық тәртіппен бекітілген сомалар шегінде инвестициялық
жобаларды іске асыру:
1. Жобалық-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеу және Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарындағы Алакөл көлінің аумағына инженерлік қорғаныштық жағалауды бекітетін құрылыстар салуды бастау бойынша.
2. Алматы облысында Алакөл көлінің аумағында инженерлік қорғаныштық жағалауды бекітетін құрылыс бойынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша

шілде- желтоқ-сан

Қазақстан,Республи- касы Төтенше жағдайлар министрлі-гі, Шығыс Қазақстан облысының әкімі, Алматы облысының әкімі

      7. Бюджеттік бағдарлама орындалған жағдайда күтілетін нәтижелер :   Тікелей нәтиже: Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарындағы Алакөл көлінің аумағында инженерлік қорғаныштың жағалауды бекітетін құрылыстар бойынша мемлекеттік ведомстводан тыс сараптамадан өткен, бекітілген жобалық-сметалық құжаттама (ЖСҚ).
      Түпкі нәтиже: Алматы және Шығыс Қазақстан облыстары Алакөл көлінің аумағындағы халықты, объектілерді инженерлік қорғау бойынша объектілерді пайдалануға беру.
      Уақтылығы: Алматы және Шығыс Қазақстан облыстары Алакөл көлінің аумағындағы халықты, объектілерді инженерлік қорғау бойынша жұмыстар жүргізуге өндірістің жұмыс кестесіне және жасалған шарттарға сәйкес.
      Сапасы: құрылыс салу нормалары мен ережелеріне сәйкес.

      Қызметтік қолдану үшін      

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2007 жылғы 13 шілдедегі    
N 597 қаулысына      
2-ҚОСЫМША        

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына       
94-ҚОСЫМША       

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызметтік қолдану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

        Қызметтік қолдану үшін      

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2007 жылғы 13 шілдедегі    
N 597 қаулысына      
4-ҚОСЫМША        

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына       
98-2-ҚОСЫМША       

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызметтік қолдану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

       Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 13 шілдедегі   
N 597 қаулысына      
5-ҚОСЫМША      

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына   
113-1-ҚОСЫМША     

212-Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі

2007 жылға арналған
014 "Жерді суландыру және дренаждық жүйелерді жетілдіру"
деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   9 560 мың теңге (тоғыз миллион бес жүз алпыс мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативті-құқықтық негізі : Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы "Жерді суару және дренаж жүйелерін жетілдіру" жобасының екінші кезеңін дайындауға грант бөлу туралы келісім-хатқа қол қою туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 2 тамыздағы N 804 қаулысы; Қазақстан Республикасы Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы 2006 жылғы 2 тамыздағы N ТҒ054 598 грант туралы келісім.
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көзі:  республикалық бюджеттің қаражаттары.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаттары: ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің экономикалық және қаржылық орнықтылығын арттыру.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: "Жерді суару және дренаждық жүйелерді жетілдіру" жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуді аяқтау.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-
лама коды

Бағдар-
лама тарма- ғының
коды

Бағдарлама- ның (кіші бағдарлама- ның атауы)

Бағдарламаны (кіші бағдарламаны жүзеге асыру
жөніндегі іс-шаралар

Жүзеге
асыру
мерзімі

Орындалуына
жауаптылар

1

2

3

4

5

6

7

1

014


Жерді суару және дренаждық жүйелерді жетілдіру
2


018

Грант
есебінен

a) техника-
лық-экономи-
калық негіз-
деме әзірлеу жөніндегі консультация-лық қызмет- терді сатып алу. 
б) екінші деңгейлі  банктердің комиссиялық алымды төлеу.

шілде-
желтоқсан
 
 
 
 
 
 
 
              шілде-
желтоқсан
 

Қазақстан Республика-
сы Ауыл шаруашылығы министрлі- гінің Су ресурстары жөніндегі комитеті

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:  тікелей нәтиже: жобаның әзірленген техникалық-экономикалық негіздемесі бойынша барлық оң сараптамаларды алу;
      түпкі нәтиже: ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің экономикалық және қаржылық орнықтылығын арттыру;
      қаржылық-экономикалық нәтиже: ТЭН-ге енгізілген жобалық жердің әрбір 1000 мың теңгеге шығуы кемінде 2500 га;
      уақтылығы: жоспарланған жұмыстың 100%;
      сапасы:»"Жерді суландыру және дренаждық жүйелерді жетілдіру" жобасының екінші фазасының техникалық-экономикалық негіздемесін ескертулерін ескере отырып пысықтау.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 13 шілдедегі    
N 597 қаулысына      
6-ҚОСЫМША       

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына     
137-ҚОСЫМША       

212-Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі

2007 жылға арналған
043 "ҚазАгро Ұлттық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын
ұлғайту" деген республикалық бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 27275600 мың теңге (жиырма жеті миллиард екі жүз жетпіс бес миллион алты жүз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 16-бабы;»"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 11, 36, 53-баптары; "Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі Заңының 3, 6, 9, 10, 11, 14, 15-баптары;»"Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 шілдедегі N 1149 Жарлығы;»"Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіруге бағытталған шараларды іске асыру жөніндегі»Іс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 11 қыркүйектегі N 66 өкімі;»"Мемлекеттік астық ресурстарын қалыптастыру, сақтау, жаңарту, орнын ауыстыру және пайдалану ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394 қаулысы;»"Аграрлық секторға кредит беру мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 137 қаулысы; "Мал өнімдері корпорациясы" акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 8 қыркүйектегі N 1168 қаулысы; "Қазагромаркетинг" акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 28 ақпандағы N 220 қаулысы; "Астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасының аграрлық өнеркәсіп кешенін тұрақты дамыту тұжырымдамасын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 30 маусымдағы N 654 қаулысы;»"2006-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының аграрлық өнеркәсіп кешенін тұрақты дамыту тұжырымдамасын іске асыру бойынша 2006-2008 жылдарға арналған бірінші кезектегі шаралар бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 наурыздағы N 149 қаулысы;»"Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарының желісін дамыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 сәуірдегі N 337 қаулысы;»"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қаңтардағы N 41 қаулысы.
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : ауылдық кредит серіктестіктерінің тиімді жүйесін одан әрі дамыту;
      қаржылық жағдайы тұрақты ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді және ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындарды жеңілдетілген кредит ресурстарымен қамтамасыз ету;
      ауылшаруашылық өнімдерін қайта өңдеу, сақтау және өткізу мәселелерін бірлесіп шешу мақсатында, ауылда тиімді инфрақұрылым қалыптастыруға көмек көрсету, тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау;
      өндіріс тұрақтылығының негізгі шарты және оның өнімдеріне баға деңгейін қолдаудың сенімді тетігі болып табылатын өндіріс теңгеріміне қол жеткізу және өткізу мақсатында ауыл шаруашылығы өнімін және оны өңдеу өнімдерін сату көлемін ұлғайту үшін қажетті жағдай жасау;
      ауыл халқының тұрмыс жағдайын жақсарту және жұмыспен қамтамасыз ету үшін ауылда ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпкерлік қызмет түрлерін дамыту бойынша тиімді инфрақұрылым қалыптастыру;
      мал өнімдері экспортының нарығын кеңейту;
      агроөнеркәсіп кешенінде бюджет қаражатын инвестициялаудың нарықтық тетіктерін пайдалану негізінде аграрлық азық-түлік секторының тиімді жүйесін қалыптастыру;
      ауыл тұрғындары мен агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне ақпаратты-маркетингтік және консультациялық қолдау көрсету;
      жаңадан құрылған»"ҚазАгро" Ұлттық холдингі" акционерлік қоғам қызмет етуін қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   жеңілдікті кредит ресурстарымен қамтамасыз етілген ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді және ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындарды 20 пайызға дейін ұлғайту;
      сату, сақтау және қайта өндіру бойынша инфрақұрылым дамуын ынталандыру, тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау;
      кредит беру жүйесін жетілдіру арқылы, аграрлық өнеркәсіп кешенінің бәсекеге қабілетті экспортқа бағытталған және импорттың орнын басатын өндірісін дамытуға бағытталған экономиканың аграрлық секторын оңтайлы мемлекеттік қолдаумен қамтамасыз ету;
      ауылда шағын бизнесті әрі қарай дамыту үшін жеңілдікті кредит ресурстарымен ауыл кәсіпкерлерін қамтуды ұлғайту;
      агроөнеркәсіп кешені субъектілерін лизингтік негізде қазіргі заманғы және жаңа ауыл шаруашылығы техникасымен, арнайы техникамен және технологиялық жабдықтармен қамтамасыз ету арқылы, сонымен қатар ауыл шаруашылығы және балық өнімін қайта өңдеу бойынша жабдықтар сатып алуды қаржыландыру арқылы инфрақұрылым жүйесін ұйымдастыру;
      өндіру (өсіру) және қайта өңдеудің қазіргі заманғы технологияларды пайдалану негізінде қазақстандық ауыл шаруашылығы және балық өнімінің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру;
      Баку портында диірмен кешенін салуды қаржыландыру, Ақтау портындағы астық терминалының тиеу жабдығын жаңарту;
      сыртқы мал өнімі рыноктарының мониторингі және қазақстандық өнімге сұраныс қалыптастыру жолдары:
      аукциондар мен жәрмеңкелерге және көрмелерге қатысу;
      мал өнімдерін сыртқы рыноктарға шығару үшін, жарнама ақпарат жұмыстарын жүргізу;
      мал өнімдерінің қазақстандық брендін қалыптастыру және ұлғайту;
      мал өнімінің экспорты және отандық мал өнімінің бәсекеге қабілеттілігін жақсарту жөніндегі шараларды жүзеге асыру және оны сыртқы рыноктарға шығару жолдары:
      - дайындау пункттары және ауыл шаруашылығы малдарын бордақылау алаңдары жүйесін ұйымдастыру арқылы мал өнімін өндіруді және оны қайта өңдеу жөніндегі жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыру;
      - заңды тұлға құрмай бірлесіп әрекет жасау шартымен мал өнімін қайта өңдейтін кәсіпорындарды үшінші тараптар ретінде қатыстырып мал өнімін дайындауды және қайта өңдеуді ұйымдастыру;
      - астық қолхаттарын ұстаушылардың құқығын және заңды мүдделерін қорғауды және астық саласында инвестициялық белсенділіктің өсуін қамтамасыз ету;
      - өз бизнесін құру және дамыту үшін экономикалық белсенді ауыл халқын шағын кредиттермен қамтамасыз ету;
      - ауыл халқына кәсіпкерліктің негіздерін және шағын кредитті экономикалық тиімді пайдалануды оқытуды ұйымдастыру;
      - ауыл тұрғындары мен агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне ақпараттық-маркетингтік және консультациялық қолдауды кеңейту;
      - ауылшаруашылық саласында аналитикалық зерттеу жүргізу;
      - "ҚазАгро" ұлттық холдингі" акционерлік қоғамының әкімшілік шығындарын жабу және негізгі жабдықтарды сатып алу;
      - техникалық-экономикалық негіздеме жасау және 2008 жылы жүзеге асырылатын инвестициялық және ұшқыр жобалар үшін жобалық-сметалық құжаттар дайындау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ- дар-
лама
коды

Кіші
бағ- дар-
лама коды

Кіші бағдарлама- лардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі іс-
шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

043


"ҚазАгро" Ұлттық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

"Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының жарғылық
капиталын
заңнамамен
белгіленген тәртіпте ұлғайту жөніндегі шаралар:
ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдейтін ауыл шаруашылығы өндірісі мен өнеркәсібіне ауылдық кредит серіктестіктер жүйесі арқылы кредит беру;
ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу, сақтау, жабдықтау және қайта өңдеу жөніндегі инфрақұрылымға кредит беру;
тауарлы-материал-
дық құндылықтармен
жабдықтау;
ауылдық жерлерде ауыл шаруашылығына
жатпайтын
кәсіпкерлік қызмет
түрлеріне кредит беру.
"Қаз-АгроҚаржы" акционерлік қоғамының жарғылық
капиталын, кейіннен лизингке беру үшін ауыл шаруашылығы техникасын,
технологиялық
жабдықтарды, арнайы техниканы,
сонымен қатар агроөнеркәсіп кешенінің субъектілеріне арналған ауыл шаруашылығы және балық өнімін қайта өңдейтін жабдықтарды сатып алуды қаржыландыру
үшін ұлғайту.
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамының жарғылық
капиталын ұлғайту:
Ақтау портындағы
астық терминалының
өткізу мүмкіндігін
арттыру;
Баку портында
(Әзірбайжан Республикасы) диірмен кешенін салуды
қаржыландыру;
2008 жылы жүзеге асырылатын
инвестициялық және
ұшқыр жобалардың,
оның ішінде
Потидағы (Грузия) және Амирабадтағы (Иран) астық терминалдарының құрылысының, биодизель өндірісі,
биоэтанол мен
мақталықтың
сорттық тұқым
материалы бойынша
зауыттың құрылысының, ауыл
шаруашылық
өнімдерінің
көтерме сауда
базарының
құрылысының техникалық-эконо- микалық негізде- мелерін және ұшқыр және инвестициялық жобалар үшін жобалық-сметалық құжаттарын дайындау«"Мал өнімдері корпорациясы" акционерлік қоғамының жарғылық капиталын
ұлғайту:
дайындау пункттерін
желісін дамыту
арқылы мал
өнімдерінің экспорт
инфрақұрылымын қалыптастыруға;
Корпорацияның
орталық аппаратына
кеңсе сатып алуға;
мал өнімдерін
сатып алуды
ұйымдастыру,
өткізу және
импортты
алмастыратын мал
өнімдерін өндіру,
өңдеу, тасымалдау,
сақтау және ішкі және сыртқы
нарықтарда мал
өнімдерін, оның
өңделген өнімдерін сатуға;
2008 жылы жүзеге асырылатын
инвестициялық
және ұшқыр
жобалардың, оның
ішінде дамыған
экспорт инфрақұрылымымен бордақылау алаңдарын құру бойынша техникалық- экономикалық негіздемелерін және ұшқыр және инвестициялық жобалар үшін жобалық-сметалық құжаттарын дайындау;
Астық қолхаттары бойынша міндетте-
мелерді орындауға
кепілдік беру
көлемін ұлғайту үшін "Астық қолхаттары бойынша
міндеттемелерді
орындауға кепілдік
беру қоры" акционерлік
қоғамының жарғылық
капиталын көбейту.
Заңнамада белгіленген
тәртіппен ауыл
халқына шағын
кредит беру үшін
"Ауыл шаруашылы-
ғын қаржылай
қолдау қоры" акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қор) жарғылық
капиталын ұлғайту:
- ауыл халқына шағын кредит беруге;
- ауыл халқына ары қарай шағын кредит беру үшін шағын кредит беретін ұйымдарға кредит беру;
- ауыл халқына кәсіпкерлік негіздерін оқытуды ұйымдастыру және Қор кадрларының біліктілігін көтеруге; 
- қордың материалдық- техникалық базасын дамытуға;
- жаңа құрылған
микронесиелік ұйымдардың жарғылық капиталына
үлестік қатынасы.
"ҚазАгро" ұлттық холдингі акционерлік қоғамының әкімшілік шығындарын жабу және негізгі жабдықтарды сатып алу үшін акционерлік қоғамының жарғылық капиталын қалыптастыру;
ауылшаруашылық
саласында
аналитикалық зерттеулер жүргізу.
"Қазагромаркетинг" акционерлік қоғамының жарғылық қорын ұлғайту:
"Қазагромаркетинг" акционерлік қоғамының облыстық
өкілеттіктеріне
ғимарат (ғимарат) сатып алуға;
методикалық орталық құруға; 2008 жылы жүзеге асырылатын инвестициялық жоба бойынша көрме-жәрмеңке
кешенінің құрылысының техникалық-эконо- микалық негіздемелерін және ұшқыр және инвестициялық жобалар үшін жобалық-сметалық құжаттарын дайындау.

Қаңтар-
желтоқ- сан

Қазақс-
тан
Респу-
бликасы
Ауыл
шаруа-
шылығы
минист-
рлігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту.
      Тікелей нәтиже: жеңілдікті кредит ресурстарымен қамтамасыз етілген ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді және ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындарды 20% дейін ұлғайту;
      ауылдық тұтынушы кооперативтер және жауапкершілігі шектеулі серіктестік ретінде ауыл шаруашылық бірлестіктерді құру және көтермелеу;
      ауылда шағын бизнесті әрі қарай дамыту үшін жеңілдікті кредит ресурстарымен ауыл кәсіпкерлерін қамтуды ұлғайту.
      Түпкі нәтиже: ауылдық кредит серіктестіктері жүйесін әрі қарай дамыту үшін жағдай жасау және жеңілдігі бар кредит ресурстарымен қамтамасыз ету;
      жеңілдікпен кредит беру арқылы жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер мен ауылдық тұтынушылар кооперативтері түрінде ауыл шаруашылық бірлестіктерін көтермелеу;
      ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындау, қайта өңдеу, сақтау және өткізу жөніндегі инфрақұрылым субъектілеріне кредит беру арқылы экономиканың аграрлық секторын оңтайлы мемлекеттік қолдаумен қамтамасыз ету, тауарлы-материалдық құндылықтармен жабдықтау;
      жеңілдікпен кредит ресурстарын беру арқылы ауылда шағын бизнес объектілерінің санын ұлғайту.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: мынадай бағыттар бойынша бюджет қаражатын игеру жоспарын орындау:
      ауылдық кредит серіктестіктеріне кредит беру - 6 508,9 млн. теңге;
      ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу, сақтау және қайта өңдеу жөніндегі инфрақұрылымға, тауарлы-материалдық құндылықтармен жабдықтауға кредит беру - 2 000 млн. теңге;
      ауылдық жерде ауыл шаруашылығынан тыс кәсіпкерлік қызметтің түрлеріне кредит беру - 1 000 млн. теңге.
      Уақтылығы: 2007 жылғы қыркүйектің соңына дейін ауылдық кредит серіктестіктері жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіретін ауыл шаруашылығы өндірісіне және өнеркәсіпке кредит беру;
      2007 жылғы қарашаның соңына дейін ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу, сақтау және қайта өңдеу жөніндегі инфрақұрылымға, тауарлы-материалдық құндылықтарды жабдықтауға кредит беру;
      2007 жылғы желтоқсанның соңына дейін ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпкерлік қызметтің түрлеріне кредит беру.
      Сапасы: тиімді ауылдық кредит серіктестіктерінің желісін құру;
      импорттық ауыл шаруашылығы өнімдерінің үлесін азайту және экспорт үлесін ұлғайту;
      ауылда ауыл шаруашылығынан тыс бизнесті дамыту бойынша тиімді инфрақұрылым қалыптастыру.
      "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту.
      Тікелей нәтиже: машина-трактор паркін және ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдейтін жабдықтарды 6,3%-ға жаңарту;
      ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу бойынша бәсекеге қабілетті өндірісті құру;
      нақты және моральды тұрғыдан ескірген машина-трактор паркін қысқарту.
      Түпкі нәтиже: қазақстандық ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер өнімінің бәсекеге қабілеттілігін жоғарлату;
      отандық тауарлардың сапасын және бәсеке қабілеттілігін жақсарту есебінен ауыл шаруашылығы қайта өңдеу өнімдерінің импорт алмастыру деңгейін жоғарлату.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: өсірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарын өндірудің және өнімділіктің көлемін жоғарлату;
      өнімділігі жоғары техниканы қолдану есебінен өнімді жинау кезіндегі болатын шығындарды төмендету;
      ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу саласында жаңа технологиялардың дамуы;
      жаңа жоғарғы технологиялық ауыл шаруашылығы техникасын және жабдықтарды қолдану есебінен еңбек өнімділігін жоғарлату;
      аграрлық сектордың машина-трактор паркін ауқымды жаңарту және оған техникалық қызмет көрсету (кепілдік және кепілдіктен кейінгі) бойынша тұрақты қызмет ететін және нәтижелі инфрақұрылымды құру.
      Уақтылығы: ауыл шаруашылығы техникасы тиісті ауыл шаруашылық агротехнологиялық операцияларды іске асырудың басталуына жеткізіледі.
      Сапасы: техниканы және жабдықтарды агроөнеркәсіп кешендерінің қаржылық тұрақты субъектілеріне ғана беру мүмкіндігінің болуы;
      техника және жабдықтар агроөнеркәсіп субъектілерінің қажеттіліктеріне сәйкес сұранымдар бойынша жеткізіледі;
      ауыл шаруашылығы техникасын және жабдықтарды сатып алу, негізінен, тікелей өндіруші зауыттарда нарықтық бағалардан төмен бағамен және кепілдік қызметпен сатып алынады.
      "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту:
      Тікелей нәтиже: Ақтау портындағы астық терминалының өткізу мүмкіндігін арттыру;
      Баку портында диірмен кешенін салу;
      2008 жылы жүзеге асырылатын инвестициялық және ұшқыр жобалардың, оның ішінде Потидағы (Грузия) және Амирабадтағы (Иран) астық терминалдарының құрылысының, биодизель өндірісі, биоэтанол мен мақталықтың сорттық тұқым материалы бойынша зауыттың құрылысының, ауылшаруашылық өнімдерінің көтерме сауда базарының құрылысының техникалық-экономикалық негіздемелері мен жобалық-сметалық құжаттарын дайындау.
      Түпкі нәтиже: Қазақстанның экспорттық мүмкіндіктерін арттыру, Ақтау, Баку порттарындағы астық терминалдары теңіз жолдарымен тасымалдау кезінде астықты Каспий өңірі аймағындағы елдерге және олар арқылы транзитпен Грузияға, Молдавияға және еуропалық елдерге үздіксіз асыру мүмкіндігін қамтамасыз етеді, қазақстандық астық экспорттаушыларының мүмкіндіктерін кеңейтеді, Қазақстан Республикасы экономикасының бүкіл астық секторының тұрақтануы мен дамуына септігін тигізеді, Әзірбайжанға, Грузияға Қазақстандық астықты экспорттау және осы елдерде қазақстандық астықтың қайта өңдеу өнімдерін сату.
      2008 жылы жүзеге асырылатын инвестициялық және ұшқыр жобалардың, оның ішінде Потидағы (Грузия) және Амирабадтағы (Иран) астық терминалдарының құрылысының, биодизель өндірісі, биоэтанол мен мақталықтың сорттық тұқым материалы бойынша зауыттың құрылысының, ауылшаруашылық өнімдерінің көтерме сауда базарының құрылысының техникалық-экономикалық негіздемелері мен жобалық-сметалық құжаттарын бекіту.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: Ақтау портындағы терминалдың нақты өткізу мүмкіндігін жылына 500-600 мың тонна астыққа дейін арттыру (қазіргі өткізу мүмкіндігі - жылына 300-350 мың тонна), бұл қазақстандық астықтың экспорттау киімдерін арттыру үшін қажет;
      тақау жылдарда Әзірбайжан Республикасына жыл сайын, тұрақты түрде шамамен 100 мың тонна астықты экспортқа шығарып отыру, жыл сайын Әзірбайжан рыногы үшін 25-тен 75 мың тоннаға дейін астықтың әртүрлі жоғары сапалы қайта өңдеу өнімдерін өндіру, Баку портындағы астық қабылдау терминалының құрылысы мен жабдықталуын 0,4 млрд. теңге сомасына қаржыландыру»"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамының әзірбайжан тарапымен бірлескен кәсіпорынға қатысуын 50%-ға қаржыландыруға мүмкіндік береді.
      Уақтылығы: Іс-шаралар жоспарын құрылыс кестесіне сай жүргізу.
      Сапасы: Ақтау теңіз портындағы астық терминалының өткізу мүмкіндігін арттыру;
      Ақтау портындағы астық терминалының тақау онжылдықтарда астықты Каспий өңірі мен Кавказ күнгей елдеріне экспортқа шығару жөніндегі негізгі асыру пунктына айналуы мүмкіндігі бар;
      Баку портында диірмен кешенін салу;
      "Мал өнімдері корпорациясы" акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту.
      Тікелей нәтиже: ауыл шаруашылық өндірушілеріне, ауыл тұрғындарына және өңдеу өнеркәсіптеріне, қызмет көрсетуді ұлғайту және жаппай өндіру кезеңінде мал өнімдерін дайындауды және өңдеуді төмен бағамен жүзеге асыру;
      отандық мал өнімдерінің экспортының үлесін ұлғайту, оның көлемін экспортта ет бойынша жеткізу - 25%, сүт өнімдері - 35%, жүн  - 8% және мал терісі - 11% дейін;
      дайындау және мал өнімдерінің өндірісін ұйымдастыру өздігімен оны сатып алу, оның үлесін өндірісте жеткізу ет бойынша - 0,7%, сүт - 1,6%, жүн - 5,1% және де мал терісі - 7,1% дейін;
      Корпорацияның импортты алмастыратын өнімдерінің өндірісін ұйымдастыру үлесін республика бойынша ұлғайту:
      сары май - 10%, құрғақ сүт - 50%, ірімшік және сүзбе - 7% дейін;
      жүн, тері дайындау бойынша 16 пункттер ұйымдастыру жолымен мал шаруашылығы өнімдерінің экспорттық инфрақұрылымын қалыптастыру.
      2008 жылы жүзеге асырылатын инвестициялық және ұшқыр жобалардың, оның ішінде дамыған экспорт инфрақұрылымымен бордақылау алаңдарын құру бойынша техникалық-экономикалық негіздемелері мен жобалық-сметалық құжаттарын дайындау.
      Түпкі нәтиже: аграрлы-өнеркәсіп кешені малшаруашылық секторының, бәсекеге қабілеттілігін тиімділігін дамыту және арттыру.
      2008 жылы жүзеге асырылатын инвестициялық және ұшқыр жобалардың, оның ішінде дамыған экспорт инфрақұрылымымен бордақылау алаңдарын құру бойынша техникалық-экономикалық негіздемелері мен жобалық-сметалық құжаттарын дайындау.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: бюджеттік қаржының бөлінуі мал өнімдерін сатып алуды екі есеге ұлғайтады және мал өнімдерінің экспорттық потенциалын көтереді;
      импортты алмастыратын өңделген мал өнімдерін өндіруді өсіру.
      Уақтылығы: мал өнімдерін сатып алуды және өндірістік өңдеуді 2007 жылдың желтоқсан айына дейін ұйымдастыру.
      Сапасы: ауылшаруашылық тауар өндірушілер мен ауыл тұрғындары өңдеу кәсіпорындарына делдалсыз мал шикізатын және өнімдерді өткізу мүмкіндігін алады, сонымен қатар ауылшаруашылық тауар өндірушілерінің табысын ұлғайтады;
      мал өнімдерін дайындау, өңдеу, сақтау үшін дайындау инфрақұрылымын дамыту;
      бәсекелесе алатын импортты алмастыру өнімдерді өндіруді ұйымдастыру;
      импорттық мал өнімдерінің үлесін төмендету және экспорттың үлесін ұлғайту.
      "Астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының жарғылық капиталын көбейту.
      Тікелей нәтиже: қордың қатысушылары - астық қабылдаушы кәсіпорындардың астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру көлемін көбейту.
      Түпкі нәтиже: астық қолхаттарын кепілге қою арқылы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді өнім жинағаннан кейінгі несиелендіру көлемін ұлғайту.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: қорға қатысушылар - астық қабылдау кәсіпорындарындағы 2500,0 мың тонна мөлшеріндегі астықтың сақталуын қамтамасыз ету.
      Уақтылығы: республикалық бюджеттен бөлінген бюджет қаражаттарын толықтай және дер уақытында игеру.
      Сапасы: қордың қатысушылары - астық қабылдау кәсіпорындарындағы астық сапасының төмендеу немесе оны жоғалту фактілеріне жол бермеу және астық қолхаттары бағдарламасы бойынша несиелендіру көлемін көбейту.
      "Ауыл шаруашылығы қаржылай қолдау қоры" акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту:
      Тікелей нәтиже: қор филиалдары арқылы шағын кредит алған үй шаруашылығының саны: 2007 жылы - 9 692 адам, 2008 жылы - 16154 адам;
      кәсіпкерліктің негіздерін үйренген ауыл халқының санын ұлғайту 2007 жылы - 26 000 адам;
      шағын кредиттік ұйымдардың желісін ауылдық жерлерде құру және дамыту.
      Түпкі нәтиже: ауыл халқының табысын ұлғайту, қосымша жұмыс орындарын құру, ауыл халқының кәсіпкерлік қабілетін жетілдіру.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1 қарыз алушыға шағын кредит беру бойынша Қордың шығындары: 2007 жылы - 7,5 мың теңге, 2008 жылы - 5,3 мың теңге.
      Уақтылығы: республикалық бюджеттен бөлінген бюджетті қаражатты игеру;
      жоспарға сәйкес өткізілген семинарлардың саны: 2007 жылы - 1300.
      Сапасы: үй шаруашылығын Қор филиалдары арқылы шағын кредитпен қамту: 2007 жылы - 0,9%, 2008 жылы - 1,6%.
      "ҚазАгро" Ұлттық холдингі акционерлік қоғамының жарғылық капиталын құру:
      Тікелей нәтиже: жоғары кәсіби мамандарды жалдау, материалдық-техникалық құндылықтарды (кеңсе жиhазы, көлік, ұйымдастыру техникасы және тағы басқа) және қызметтерді (кеңсе жалдау, коммуналдық қызметтер және тағы басқа) сатып алу;
      ауылшаруашылық саласында аналитикалық зерттеулер жүргізу.
      Түпкі нәтиже:»"ҚазАгро" Ұлттық холдинг" акционерлік қоғамының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету, арнайы ұйымдарға қаржылық және басқару менеджментін жүзеге асыру, арнайы ұйымдардың»"ҚазАгро" Ұлттық холдинг" акционерлік қоғамына берілген қызметін ынталандыру, ауыл шаруашылық өнеркәсібінің дамуында басыңқы және әлеуетті текшелерді анықтау.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: синергетикалық тиім есебінен аграрлық сектордың инвестициялық тартымдылығын арттыру.
      Уақыттылығы: белгіленген мерзімдерде»"ҚазАгро" Ұлттық холдинг" акционерлік қоғамына жүктелген мәселелерді орындау және шұғыл шығындарды жабу.
      Сапасы: корпоративті басқару және траспаренттік принциптер негізінде мемлекеттік басқаруды модернизациялау.
      "Қазагромаркетинг" акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту:
      Тікелей нәтиже: 16 облыстық өкілдерге ғимарат сатып алу және әдістемелік орталық құру арқылы "Қазагромаркетинг" акционерлік қоғамының жүйесінің тиімді жұмыс атқаруын қамтамасыз ету.
      2008 жылы жүзеге асырылатын көрме-жәрмеңке кешендерінің құрылысының инвестициялық жобалар бойынша техникалық-экономикалық және жобалық-сметалық құжаттарын дайындау.
      Түпкі нәтиже: агроөнеркәсіп кешенінің субъектілері ақпарат көздеріне қол жеткізуін қамтамасыз ету;
      ауыл тұрғындары және агроөнеркәсіп кешенінің субъектілері ақпараттандырылуы және білім деңгейін жоғарлату.
      2008 жылы жүзеге асырылатын көрме-жәрмеңке кешендерінің құрылысының инвестициялық жобалар бойынша техникалық-экономикалық және жобалық-сметалық құжаттарын бекіту.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже:»"Қазагромаркетинг" акционерлік қоғамының облыстық өкілдіктері шығыны деңгейін 10% төмендету;
      ауыл тұрғындары және агроөнеркәсіп кешенінің субъектілеріне қосымша ақпарат көздерін алуға қамтамасыз етуді ұйымдастыру жолымен кәсіпкерлік ортаның бастауларына іске асыруға қолайлы жағдай жасау;
      "Қазагромаркетинг" акционерлік қоғамымен ұсынылып отырған қызметтердің жылдамдығы мен сапасын арттыру;
      Уақтылығы: іс-шаралар жоспары бойынша бюджеттік бағдарламаның жүзеге асырылуын бекітілген уақытта атқару.
      Сапасы: агроөнеркәсіп кешенінің дамуының негізгі бағыттары бойынша ауыл тұрғындары мен агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің ақпаратты-маркетингтік және кеңестік қызметтерін қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 13 шілдедегі   
N 597 қаулысына      
7-ҚОСЫМША      

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына     
138-1-ҚОСЫМША      

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
045 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне ормандарды күзету, қорғау, молайту әрі орман
өсіру жөніндегі берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны:  300 000 мың (үш жүз миллион) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ормандарды күзету, қорғау, молайту әрі орман өсіру жөніндегі нормалар мен нормативтерді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 19 қаңтардағы N 53 қаулысы;»"2005-2007 жылдарға арналған»"Жасыл ел" бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 25 маусымдағы N 632 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : орман шаруашылығының мемлекеттік мекемелерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   ормандарды күзету, қорғау, молайту жөніндегі орман қорғау мекемелері жұмысының тиімділігі.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ- дар-
лама
коды

Кіші
бағ- дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
ламалардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске  асыру
мерзімі

Жауапты
орындау- шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

045


Облыстық
бюджеттер- ге, Астана
және Алматы
қалалары- ның бюджет-  теріне орман- дарды күзету, қорғау, молайту әрі орман өсіру жөніндегі берілетін ағымдағы нысаналы трансферт- тер

Қостанай облысы орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемелерінің материалды- техникалық базасын жарақтандыру.

шілде- желтоқсан

Қазақстан Республика- сы Ауыл шаруашылығы министрлігі- нің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :   Тікелей нәтиже: Қостанай облысының орман қорғау мекемелері мынадай техникамен жабдықталатын болады: өрт сөндіру машинасы - 8 бірлік; күзет машинасы - 3 бірлік; 5-6 тонналық трактор - 3 бірлік; 3 тонналық трактор - 23 бірлік; 1,4 тонналық трактор - 5 бірлік; экскаватор - 1 бірлік; бульдозер - 7 бірлік; 3-5 тонналық самосвал - 2 бірлік; төрткорпусты соқа - 10 бірлік; дискілі мала - 11 бірлік; орман ағашын отырғызатын машина - 9 бірлік.
      Түпкі нәтиже: нормативтерге сәйкес өртке қарсы техника және құрал-жабдықтармен, күзет машиналарымен, өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілу.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: ормандарды молайтуды ұлғайту.
      Уақыттылығы: өртке қарсы жұмыстарды және ормандарды молайту іс-шараларын жүргізу.
      Сапасы: орман өрттерінің және заңсыз ағаш кесу көлемін қысқарту.      

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2007 жылғы 13 шілдедегі  
N 597 қаулысына     
8-ҚОСЫМША     

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына    
193-1-ҚОСЫМША    

217-Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Халықтың қаржы сауаттылығын арттыру"
деген 008 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 800 000 мың теңге (сегіз жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негіздері : Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан халқына Жолдауы,»"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңы, Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 25 желтоқсандағы N 1284 қаулысымен мақұлданған, "Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 қаулысы 11.3 тармағы. 
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Инвестициялық мәдениетті арттыру және елдің экономикалық өсуіне халықтың жинақ ақшасының қатысуын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   қаржы құралдарының инвестициялық мүмкіндіктерін кеңінен насихаттау арқылы Қазақстан халқының инвестициялық мәдениеті мен қаржылық сауаттылығын арттыру жөніндегі бағдарламаларды әзірлеу. Бағдарлама шеңберінде - нысаналы аудиторияны барынша қамтитын қажетті және жеткілікті коммуникация құралдарын қолдана отырып, республика халқының қаражатын экономиканың қаржы секторына тарту жөніндегі бірыңғай тұжырымдама құру және ілгері жылжыту. қарапайым және тиімді креативті идеяларды іске асыру арқылы халықтың инвестициялық санасына әсер ету бойынша оңтайлы шешімдерді таңдау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

Бағ- дар- лама коды

Кіші бағ- дар- лама коды

Бағдар- ламаның (кіші бағдар- ламаның атауы)

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар (кіші бағдарламалар)

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1  

008


Халықтың қаржы сауатты- лығын арттыру

Халықтың дайындық деңгейін және аумақтық-өңірлік ерекшелігін ескеретін, халыққа ақпараттық іс-қимылдың бірыңғай РR-компаниясын құру және ілгері жылжыту үшін статистикалық деректер негізінде нысаналы топтарды айқындау.
Медиа-жоспар жасау.
Бағдарламаның жалпы
РR-тұжырымдамасын, бірыңғай стилін әзірлеу.
Бейне және аудио жарнама, ТД мен радиоға бағдарламалар
мен хабарлар; баспасөз бен сыртқы жарнама үшін, тақырыптық жарнамалық
және ақпараттық
хабарламалар; оқыту әдебиетіне арналған материалдарды әзірлеу және шығару; лекциялар, ойындар, викториналар, промо-акциялар өткізу
үшін сценариялар жазу.
Сыртқы жарнама үшін дизайн мен рrе-рrеss,
полиграфия мен кәде
сый өнімдерін әзірлеу. Бағалы қағаздарға
инвестициялау
мәселелері бойынша телебағдарламалар мен роликтерді орыс және қазақ тілдерінде
әзірлеу және орналастыру.
Баспасөзде жарнамалық
модульдерді, мақалаларды, материалдарды орналастыру. Сыртқы жарнаманы орналастыру
және шығару.
Жарнамалық және оқыту полиграфиялық өнімдерін өндіру және тарату. Лекция, промо-акциялар, ойындар, викториналар
өткізу. Интернет
жарнама, оның ішінде қаржы порталын құру.
"Қазпочта" Акционерлік қоғамының
трансфер-агенттік желісі базасында ақпараттық орталықтардың жұмыс істеуін ұйымдастыру және қамтамасыз ету.
Қор нарығының мәселелері бойынша Алматы қаласында
"саll-орталығын" ашу
және жұмыс істеу.
Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақстан Экономикалық университетінің базасында орташа
кәсіптік және жоғары кәсіптік білім
беретін білім ұйымдары
оқытушыларының
біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру.

шілде- желтоқсан

Қазақстан Республи-касының Қаржы министр- лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :   тікелей нәтиже: Қор нарығында инвестициялау тетігін пайдаланатын халықтың үлесін арттыру. Отандық нарықтағы инвестициялық процестердің оң имиджін құру. Инвестициялық жобаларға тартылған халықтың қаражатын арттыру. Экономикалық дамуды жеделдету мақсатында халықтың ақша қаражатын экономикаға тарту. Қаржы ағымының ашықтығын арттыру. Республика азаматтарының жинақ ақшаларының жылжымайтын мүлкін тәуекелді инвестициялық операцияларға тәуелділігін төмендету. Қаржылық инфрақұрылымды дамыту;
      түпкі нәтиже: халықтың әл-ауқатын көтеру, сондай-ақ инвестициялық мәдениеті мен қаржылық сауаттылықты арттыру арқылы республика экономикасына оның жинақ ақшасын тарту;
      уақтылығы: белгіленген кестеге сәйкес іс-шараларды уақтылы орындау;
      сапасы: қор нарығына халықтың қатысуын тарату үшін жағдай жасау.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2007 жылғы 13 шілдедегі    
N 597 қаулысына      
9-ҚОСЫМША       

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына     
237-1-ҚОСЫМША     

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
020 "Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру" деген республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 79 928 мың теңге (жетпіс тоғыз миллион тоғыз жүз жиырма сегіз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 11-бабы.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған тұлғаларды әлеуметтік оңалту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған тұлғаларды әлеуметтік оңалту үшін жағдайлар жасау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

20


Қылмыс-
тық
жазасын
өтеген
адамдар-
ды оңал-
туды
ұйымдас-
тыру және
жүзеге
асыру

Бас бостандығынан
айыру орындарынан
босатылған адамдарға
қоғамға қайта
бірігуінде әлеуметтік
жәрдем көрсету.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, Қазақстан Республикасы Әділет министр-
лігі
Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті және Оңалту
орталық-
тары

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : тiкелей нәтиже: екі Оңалту орталықтарда бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған 200 адамды ұстау;
соңғы нәтиже: қылмыстық жазаны өтеген адамдарға қоғамда бейімделуге және әлеуметтік байланыстарын қалпына келтіруге жағдай жасау;
қаржы-экономикалық нәтиже: Оңалту орталығында ұсталынған бір адамды ұстауға, жылына - 399,6 мың теңге мөлшерінде шартты шығындар;
уақтылылық: iске асыру мерзiмдерiне сәйкес iс-шаралар өткiзу;
сапасы: әлеуметтік оңалтудан өткен адамдардың жалпы саннан үлесі 100 пайыз.                                

       Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
                                     2007 жылғы« 13 шілдедегі    
                                              N 597 қаулысына       
                                                10-ҚОСЫМША       

                                   Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                      2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
                                            N 1220 қаулысына     
                                              259-1-ҚОСЫМША     

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
022»"Білім беру саласына мемлекеттік жүйенің жаңа технологияларын енгізу" деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны:  21 800 мың теңге (жиырма бір миллион сегіз жүз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:» "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 8-бабы, "Қазақстанның»2030 жылғы дейінгі Даму стратегиясын одан әрі жүзеге асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 Жарлығы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  білім берудің жаңа деңгейіне кезең-кезеңмен көшуге жағдай жасау, білім сапасын арттыру, білім беруді ақпараттандыруды дамыту, оқушылар мен мұғалімдер арасында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   білім беру жүйесінің біріңғай білім беретін ақпараттық орта құру; Қазақстан Республикасының білім беру сапасын әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігіне интеграциялау мақсатында арттыру; білім беру жүйесіне интерактивтік оқыту жүйесін енгізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N п/п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші бағ- дар- лама коды

Кіші бағдар- лама- лардың атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындау- шылар

1

2

3

4

5

6

7

  1

022  


Білім беру саласына жаңа технология-лардың мемлекеттік жүйесін енгізу


жыл бойы

Қазақстан Республи- касы Білім және ғылым министр- лігі100  

Мемлекеттік жалпы орта білім беру жүйесіне интерактив-тік оқыту жүйесін енгізу

Байланыс арқылы бейнеконференция өткізу үшін VPN желісін құру бойынша қызметтерді сатып алу. Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында жеткен жетістіктері туралы және Астана қаласының салынуы жөнінде видеоролик жасау жөніндегі, сондай-ақ республиканың мектептері үшін теледидар арқылы ашық интерактивті сабақты тікелей трансляциялау жөніндегі қызметтерді сатып алу.           7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
тікелей нәтиже: 2007 жылғы 1 қыркүйекте республика мектептерінде интерактивті сабақ өткізіледі.
      Түпкілікті нәтиже: жас ұрпақтың патриотизмін қалыптастыру, оқушылардың ақпараттық мәдениетін дамыту. Интерактивтік сабақтарды өткізу.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: интерактивтік ашық сабақты өткізу бойынша шығындар 21800 мың теңге.
      Уақтылығы: 2007 жылғы 1 қыркүйекке дейін іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету.
      Сапасы: жалпы орта білім беру ұйымдарының жаһандық ақпарат ресурстарына жоғары қарқынмен қол жетімділіктерін қамтамасыз ету. Қашықтықтан оқытуды дамыту.

                                  Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                       2007 жылғы»13 шілдедегі   
                                           N 597 қаулысына     
                                              11-ҚОСЫМША     

                                  Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                      2006 жылғы 15 желтоқсандағы 
                                               N 1220 қаулысына  
                                                282-1-ҚОСЫМША   

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
046»"Мемлекеттік білім беру жүйесінің әлеуметтік инфрақұрылымын дамыту" деген республикалық бюджеттік бағдарламаның 
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 12 467 398 мың теңге (он екі миллиард төрт жүз алпыс жеті миллион үш жүз тоқсан сегіз мың теңге).
        2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :
"Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 шілдедегі N 1149 Жарлығы; "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы; "Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 4 мамырдағы N 111 Жарлығы; "2007-2010 жылдарға арналған»Мемлекеттік - жеке серіктестік негізінде 100 мектеп және 100 аурухана салу" жобасын асыру жөнінде Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 26 наурыздағы N 67-ө өкімі.
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :
республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : халыққа сапалы білім беру қызметтеріне қол жетімділігін қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : типтік жалпы білім беру мектептердің жаңа инфрақұрылымын жасақтау, оқушыларға нормативтік талаптарға сәйкес жағдайлар жасау.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N п/п

Бағ- дар- лама коды

Кіші бағ- дар-лама коды

Кіші бағдарлама- лардың атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

  1

046


Мемлекеттік білім беру жүйесінің әлеуметтік инфрақұрылы- мын дамыту


100

Жалпы орта білім берудің әлеуметтік инфрақұрылы-мын дамыту

Мемлекеттік - жеке меншік әріптестік негізінде 44 мектепті салу жобасын жүзеге асыруға 30% мөлшерде аванстық төлемдер аудару

шілде- желтоқ-сан

Қазақстан Республи-касының Білім және ғылым министр- лігі, Оңтүстік  Қазақстаноблысы, Астана және Алматы қалалары-ның әкімдері

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      тікелей нәтиже:
      - жобалық қуаты 38 440 оқушы орны бар 44 объектіде, құрылыстық-монтаждық жұмыстарды атқару.
      Түпкілікті нәтиже: халыққа жалпы білім берудің қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін 44 білім беру объектілерінің құрылысын бастау, мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларды толығымен қамту үшін әлеуметтік-экономикалық жағдай жасау.
      Уақтылығы: Жұмыс жүргізу кестесіне және жасалған шарттарға сәйкес.

                                   Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 13 шілдедегі     
N 597 қаулысына       
12-ҚОСЫМША       

                                   Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                        2006 жылғы 15 желтоқсандағы 
N 1220 қаулысына      
      289-1-ҚОСЫМША     

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
057 "Самғау" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ-ның жарғылық
капиталын ұлғайту" деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 3 099 654 мың теңге (үш миллиард тоқсан тоғыз миллион алты жүз елу төрт мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы N 217 Заңы; "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы N 415 Заңы; Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 "Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Жарлығы; "Қазақстан Республикасының ғылыми-технологиялық одан әрі дамуы жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі Жарлығы; "Мемлекет басшысының 2005 - 2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 311 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 10 мамырдағы 375 қаулысы; "Теледидар, радиохабары және радиобайланысы республикалық қазыналық кәсіпорынын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 7 қазандағы N 1419 қаулысы; "Қазақтелерадио", телехабарларды, радио хабарларын тарату және радио байланысы республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны мен "АРТБС" республикалық мемлекеттік кәсіпорынын "Қазақтелерадио" ашық акционерлік қоғамына қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 24 ақпанындағы N 298 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   Ғылыми-технологиялық даму үшін:
      - "Самғау" Ұлттық ғылыми-тенхнологиялық холдингі" АҚ-ға берілген мемлекеттік активтерді тиімді басқаруды қамтамасыз ету;
      - телекоммуникацияның бәсекеге қабілетті секторларын қалыптастыру және дамыту үшін, оның ішінде деректер берудің қазіргі заманғы технологияларын енгізу жолымен қолайлы жағдайлар жасау арқылы.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :
      1. Экономиканың жекелеген салаларында ғылыми-техникалық даму бойынша стратегиялық басымдықтарды айқындау, "Самғау" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ-ға кіретін компаниялар тобын басқарудың тиісті даму бағдарламасын, корпоративтік моделін әзірлеу, "Самғау" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ-ның әкімшілік шығыстарын төлеу.
      2. Қазақстан Республикасының барлық облыстарын қамтитын, облыс және аудан орталықтарын, сондай-ақ облыстық бағыныстағы қалаларды қоса алғанда, ақпараттық және телекоммуникациялық инфрақұрылымдар құру, телерадио хабарлары желісін орнықты жұмыс істету және техникалық жаңғыруды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешенін жүзеге асыру арқылы телерадио коммуникацияларын дамытуға жәрдемдесу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ- дар- лама коды

Кіші бағ- дар- лама коды

Кіші бағдарлама- лардың атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

  1

057


"Самғау" Ұлттық ғылыми- технологиялық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

1) Экономика-
ның жекелеген
салаларында
ғылыми
технологияны
дамыту бойынша
стратегиялық
басымдықтарды
айқындау
жұмыстарын
жүргізу; 
2) "Қазақтеле-
радио" АҚ-ның
жарғылық
капиталын
толықтыру үшін
"Самғау"
ғылыми-техно-
логиялық
холдинг"
ұлттық АҚ-ның
жарғылық
капиталын
ұлғайту.

шілде- желтоқсан

Қазақстан Республи-касының Білім және ғылым министр- лігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      тікелей нәтиже: "Самғау" ұлттық ғылыми-технолгиялық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын толықтыру;
      түпкі нәтиже: экономиканың жекелеген салаларындағы ғылыми-технологиялық даму жөніндегі стратегиялық басымдықтарды анықтау;
      "Самғау" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ-ның капиталдық салымдарын қаржыландыру мүмкіндігі;
      Техникалық жабдықтау және жаңғырту арқылы Қазақстан Республикасының аумағындағы теледидар және радиобағдарламаларды трансляциялаудың сенімділігі мен сапасын арттыру;
      - жарықтар дабылының аялық кедергіге қатынасын кем дегенде екі есе (3 дБ) ұлғайту;
      - дыбыстық сүйемелдеу арналарын псофометриялық шудан қорғануын алып жүруде кем дегенде екі есе (3 дБ) арттыру;
      - радиотеледидарлық жабдықтардың техникалық үзіліс ұзақтығын электржабдықтау авариясы кезінде 80 пайызға төмендету;
      - радиотеледидарлық жабдықтардың техникалық үзіліс ұзақтығын антенналық-фидерлік жүйесінің авариясы кезінде 2009 жылға қарай 50 пайызға төмендету;
ұзақтығы:
      Іс-шараларды орындау бекітілген кестеге сәйкес белгіленген мерзімде жүзеге асырылатын болады; 
жөндеу және авариялық қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу шығыстарын төмендету, теледидарлық және радио бағдарламаларын трансляциялаудан түсетін кірісті арттыру. сапасы:
      "Самғау" холдингі" АҚ құрамына енген компаниялар қызметтерінің тиімділігін арттыру;
      "Қазтелерадио" АҚ қызметінің тиімділігін телерадио хабар тарату жүйелерін қазіргі заманғы технологиялармен қамтамасыз ету және жаңғырту арқылы арттыру;
      шалғай жатқан ауыл халқын республикалық теледидар және радиохабар бағдарламаларымен қамтуды 0,8 пайызға ұлғайту.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 13 шілдедегі    
N 597 қаулысына      
13-ҚОСЫМША       

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына     
289-2-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
045 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне білім беру мемлекеттік жүйенің жаңа
технологиялық енгізуге берілетін нысаналы трансферттер"
деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1 024 543 мың теңге (бір миллиард жиырма төрт мың бес жүз қырық үш теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 8-бабы, "2030 жылға дейінгі Қазақстанның Даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 Жарлығы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : білім берудің жаңа деңгейіне кезең-кезеңімен көшу үшін жағдайлар жасау, білім беру сапасын арттыру, білім беруді ақпараттандыруды, оқушылар мен мұғалімдердің ақпараттық мәдениет қалыптастыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : білім беру жүйесінің бірыңғай білім беру ақпараттық ортасын құру, әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігіне интеграциялану мақсатында Қазақстан Республикасының білім беруді ақпараттандыру жүйесін жақсарту және білім беру сапасын арттыру; жалпы орта білім беретін ұйымдарды мектептерді Интернет желісіне қосу арқылы жаһандық ақпараттық ресурстарға қол жеткізу құралдарымен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
п/
п

Бағдар-лама
коды

Кіші
бағдар-лама коды

Кіші бағдарлама- лардың атауы 

Бағдарла-
маны іске
асыру  жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

076


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              100

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне білім беру саласына
мемлекеттік
жүйенің жаңа технологияларын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жалпы орта білім берудің мемлекеттік жүйесіне интерактивтік оқытуды енгізуге арналған ағымдағы нысаналы трансферттер


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Республи- калық бюджеттен
облыстық
бюджеттер-ге, Астана және Алматы қалалық
бюджет- теріне жалпы орта білім берудің мемлекет- тік жүйесіне интерак- тивтік оқыту жүйесін енгізуге арналған нысаналы ағымдағы трансферт-терді Қазақстан Республи- касы Үкіметі- нің шешіміне сәйкес аудару, Жалпы орта
білім берудің мемлекет- тік жүйесіне интерак- тивтік оқыту жүйесін енгізуді қамтама- сыз ету.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Жыл
бойы


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Қазақстан
Республи- касы Білім және ғылым министрлі-гі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Облыстар- дың, Астана, Алматы қалалары- ның әкімдері

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      *тікелей нәтиже: 2007 жылы жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз ету сатып алынады, сондай-ақ кем дегенде 1000 мектепке, абоненттік төлемдер жүзеге асырылатын болады, оның ішінде:
Ақмола облысы - кем дегенде 30 мектеп, Ақтөбе облысы - кем дегенде 40 мектеп, Алматы облысы - кем дегенде 85 мектеп, Атырау облысы - кем дегенде 36 мектеп, Шығыс Қазақстан облысы - кем дегенде 78 мектеп, Жамбыл облысы - кем дегенде 80 мектеп, Батыс Қазақстан облысы - кем дегенде 40 мектеп, Қарағанды облысы - кем дегенде 84 мектеп, Қостанай облысы - кем дегенде 72 мектеп, Қызылорда облысы - кем дегенде 68 мектеп, Маңғыстау облысы - кем дегенде 18 мектеп, Павлодар облысы - кем дегенде 55 мектеп, Солтүстік Қазақстан облысы - кем дегенде 60 мектеп, Оңтүстік Қазақстан облысы - кем дегенде 108 мектеп, Алматы қаласы - кем дегенде 113 мектеп, Астана қаласы - кем дегенде 33 мектеп.
2007 жылы кем дегенде 307 мектепке модемдер алынып және олар ADSL жүйесіне қосылады, оның ішінде: Ақмола облысы - 15 мектеп, Алматы облысы - 30 мектеп, Атырау облысы - 36 мектеп, Шығыс Қазақстан облысы - 40 мектеп, Жамбыл облысы - 13 мектеп, Батыс Қазақстан облысы - 20 мектеп, Қостанай облысы - 20 мектеп, Қызылорда облысы - 30 мектеп, Маңғыстау облысы - 10 мектеп, Павлодар облысы - 53 мектеп, Солтүстік Қазақстан облысы - 20 мектеп, Оңтүстік Қазақстан облысы - 20 мектеп.
Кем дегенде 2000 педагог ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бойынша оқыту курстарынан өткізілетін болады.
"Мультисервисті ақпараттық-коммуникативтік білім беру желісі" көпфункционалды жүйені құруға қажетті жабдықтар сатып алынатын болады.
      Түпкі нәтиже: 2007 жылдың 1 қыркүйегінен бастап республика мектептерінде ашық сабақтарды трансляциялау жүргізілетін болады.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: жоспарланатын орташа шығысы: "Мультисервисті ақпараттық-коммуникативтік білім беру желісі" көпфункционалды жүйесін құруға қажетті жабдықтың 1 бірлігін сатып алуға 938,33 мың теңге, 1 мектепке модем сатып алуға 18,0 мың теңге, 1 мектепті ADSL жүйесіне қосуға 11,685 мың теңге, 1 айға абоненттік төлем 12,017 мың теңге, 1 педагогты оқытуға 1,227 мың теңгені құрайды.
      Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес жалпы орта білім берудің мемлекеттік жүйесіне интерактивтік оқыту жүйесін енгізу.
      Сапасы: Білім беру ұйымдарын ғаламдық ақпараттық ресурстарға жоғары жылдамдықпен қол жеткізуін қамтамасыз ету.
      * Республикалық бюджеттен бөлінетін трансферттерді игеру шеңберінде іске асырылатын іс-шаралардың тізбесі, күтілетін нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер тиісті жергілікті бюджеттік бағдарламаның паспортында көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 13 шілдедегі    
N 597 қаулысына      
14-ҚОСЫМША        

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына     
314-1 ҚОСЫМША     

226  - Қ азақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
     Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Республикалық балаларды оңалту орталығы" РМК-ның жарғылық капиталын қалыптастыру"
деген 025 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 10920 мың теңге (он миллион тоғыз жүз жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :
"Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту жөніндегі бірінші кезекті шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы; "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығы; "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050 қаулысы.
        3.   Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   "Республикалық балаларды оңалту орталығы" РМК-ның жарғылық капиталын құру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   республикалық мемлекеттік кәсіпорынның жарғылық капиталын қалыптастыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

р/с N

Бағдар- лама- ның коды

Кіші бағдар- ламаның коды

Бағдарла- маның (кіші бағдарла- маның) атауы

Бағдарламаны (кіші бағдарламаны) іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

025


"Республи- калық балаларды  оңалту орталығы"  РМК-нің жарғылық капиталын қалыптас- тыру

"Республикалық  балаларды оңалту орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын қалыптастыру.

шілде- қыркүйек

Қазақстан Республи-касы Денсаулық сақтау министр- лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      Тікелей нәтиже: "Республикалық балаларды оңалту орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын қалыптастыру.
      Түпкілікті нәтиже: "Республикалық балаларды оңалту орталығы" РМК құру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: 10 мың есе айлық есептік көрсеткіші мөлшеріндегі ең аз жарғылық капитал.     

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 13 шілдедегі   
N 597 қаулысына      
15-ҚОСЫМША      

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
314-2 ҚОСЫМША       

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Білім беру объектілерін салу және қайта жаңарту"
деген 026 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   191 138 мың теңге (бір жүз тоқсан бір миллион бір жүз отыз сегіз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   денсаулық сақтау саласының ұзақ мерзімді стратегиялық қажеттіліктерін қанағаттандыруға, халық денсаулығын сақтау мен жақсартуға бағытталған кәсіптік білім беру мен медицина ғылымының қолданыстағы жүйесін тиімді құру үшін медицина кадрларын даярлаудың сапасын арттыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   денсаулық сақтау саласының мамандарын даярлау үшін жағдайларды жақсарту үшін білім беру объектілерін салу мен қайта жаңарту арқылы инфрақұрылымды қалыптастыру.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

р/с N

Бағ- дар- лама- ның коды

Кіші бағ- дар- лама- ның коды

Бғадар- ламаның (кіші бағдар- ламаның  атауы

Бағдарламаны (кіші бағдарламаны) іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындау- шылар

1

2

3

4

5

6

7

  026


Білім беру объекті- лерін салу және қайта жаңарту

"2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 14 желтоқсандағы N 1204 қаулысына 3-қосымшаға сәйкес сома шегінде Астана қаласының Бейбітшілік
көшесіндегі Қазақ
мемлекеттік медицина
академиясын кеңейту
және қайта жаңарту
жөніндегі іс-шараларға
арналған бюджеттік
инвестициялық
жобаларды іске асыру

шілде- желтоқ- сан

Қазақстан Республи-касы Денсаулық сақтау министр- лігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      Тікелей нәтиже: заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік ведомстводан тыс сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес Астана қаласының Бейбітшілік көшесіндегі Қазақ мемлекеттік медицина академиясын кеңейту және қайта жаңарту.
      Түпкілікті нәтиже: Астана қаласының Бейбітшілік көшесіндегі Қазақ мемлекеттік медицина академиясын кеңейту мен қайта жаңартуды аяқтау.
      Уақтылылығы: қызмет көрсетушілермен жасалған шартқа сәйкес кеңейту және объектілерін қайта жаңарту жұмыстарының көлемін орындау.
      Сапасы: Астана қаласының Бейбітшілік көшесіндегі Қазақ мемлекеттік медицина академиясын ҚР ҚНЕ-ге сәйкес кеңейту және қайта жаңарту.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2007 жылғы 13 шілдедегі    
N 597 қаулысына      
16-ҚОСЫМША        

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына     
353-1-ҚОСЫМША      

231  Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
027 "Облыстардың немесе аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін
пайдалануды ұйымдастыруға арналған нысаналы трансферттер"
деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 500 000 мың теңге (бес жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы" (екінші оқылым) 2007 жылғы 19 маусымдағы N 94-ІІІ ҚРҮ Қазақстан Республикасы Парламентінің қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   2007-2008 жылдардағы жылу беру маусымына Арқалық қаласының жылумен жабдықтау объектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   Қостанай облысы Арқалық қаласының жылумен жабдықтау объектілерін отынмен қамтамасыз ету үшін жағдай жасау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N п/п

Бағ- дар- лама коды

Кіші бағ- дар- лама  коды

Кіші бағдарла- малардың атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушы- лар

1

2

3

4

5

6

7

1

027


Облыстардың немесе аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру-
ға арналған
нысаналы
трансферттер

"Арқалық ЖЭК" МКК үшін 2007-2008 жылдарда жылу беру маусымына отындық мазутты сатып алуға Қостанай облысының облыстық бюджетіне нысаналы трансферттер-ді аудару.

шілде - желтоқ- сан

Қазақстан Республика- сы Энергетика  және минералдық ресурстар министрлігіҚостанай облысының әкімдігі, Арқалық қаласының әкімдігі. 

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : тікелей нәтиже: 2007-2008 жылдарда жылу беру маусымына Арқалық қаласында жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін 22,3 мың тоннадан кем емес көлемде отындық мазут сатып алу.
      Түпкілікті нәтиже: "Арқалық ЖЭК" МКК-нің тиімді жұмыс істеуі және жылумен жабдықтау қызметтерін үздіксіз ұсынуы.
      қаржы-экономикалық тиімділігі: республика үшін экономикалық тиімділікке Қостанай облысының Арқалық қаласын жылумен жабдықтауды жақсарту жөніндегі іс-шараларды іске асыру жолымен қол жеткізіледі.
      Уақытылығы: жасалған шарттарға сәйкес жұмыстардың жоспар-кестесіне сәйкес.
      Сапасы: нормалар мен ережелерге сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2007 жылғы 13 шілдедегі    
N 597 қаулысына      
17-ҚОСЫМША       

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
354-1-ҚОСЫМША     

231  Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
029 "Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметтерінің ашықтық бастамаларын іске асыру"
деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 13 000 мың теңге (он үш миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қаңтардағы Заңының 63-бабы, "Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі жалпы ұлттық іс-шаралар жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдарламасын орындаудың желілік кестесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын орындаудың желілік кестесінің 52-тармағы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : 2005 жылғы 5 қазандағы "Қазақстан Республикасында өндіруші салалар қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   өндіруші салалар қызметінің және Қазақстан Республикасына өндіруші компаниялардан түсетін кірістің транспаренттігін арттыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

№N п/п

Бағ- дар- лама коды

Кіші бағ- дар- лама коды

Кіші бағдарлама- лардың атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7


029


Қазақстан Республика- сында өндіру салалары қызметтері- нің ашықтық
бастамала- рын іске асыру

1. Қазақстан Республикасы Үкіметі мен өндіруші компаниялар ұсынған бюджетке түсетін төлемдердің есептерін салыстыруға аудиторлық компания тарту.

Екінші жарты жылдық

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : тікелей нәтиже: баспасөзде жарияланатын Қазақстан Республикасы Үкіметі мен өндіруші компаниялар ұсынған бюджетке түсімдер мен төлемдер туралы аудиторлық компанияның тәуелсіз есебі.
      Түпкілікті нәтиже: өндіруші салалар қызметінің және Қазақстан Республикасына өндіруші компаниялардан түсетін кірістің транспаренттігін арттыру.
      Қаржылық-экономикалық тиімділігі: елдің рейтингін көтеру және өндіруші салаларға инвестиция тарту.
      Уақтылылығы: шартпен және техникалық тапсырмалармен анықталған мерзімдерге сәйкес.
      Сапасы: толық көлемде және белгіленген мерзімде қызмет көрсету.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2007 жылғы 13 шілдедегі    
N 597 қаулысына      
18-ҚОСЫМША     

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2006 жылғы 15 желтоқсандағы 
N 1220 қаулысына     
354-2-ҚОСЫМША     

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
036 "Түркменстан шаруашылық жүргізуші субъектілер алдында Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының борышын өтеу жөнінде іс-шараларды жүргізу" деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   1849826 мың теңге (бір миллиард сегіз жүз қырық тоғыз миллион сегіз жүз жиырма алты мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заң жобасы туралы" Қазақстан Республикасы Парламентінің 2006 жылғы 8 желтоқсандағы N 194-III ҚРП қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   борыш міндеттемелері мен талаптарын реттеу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   Түркменстан ұйымдарының алдында берешектерді өтеу.
      6. Бюджеттік бағдарламаның іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

N р/с

Бағ- дар- лама коды 

Кіші
бағ- дар- лама коды

Кіші бағдарла- малардың атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушы- лар

1

2

3

4

5

6

7

1

036


Түркменстан
шаруашылық
жүргізуші субъектіле-рі алдында Қазақстан Республи- касы заңды тұлғалары- ның борышын
өтеу жөнінде іс-шаралар-ды  жүргізу

Түркменстан шаруашылық жүргізуші субъектілері алдында "Қазақстанэнер- гия ҮЭЖ" республикалық мемлекеттік кәсіпорынының берешектері бойынша талаптар құқығын сатып алу жөніндегі іс-шараларға "ДостықЭнерго" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру;
Олар: 
1) 1996-1997 жылдары жеткізілген электр энергиясы үшін "Кувват" ТГЭК;
2) 1993-1994 жылдары газ және электр энергиясын тұтыну үшін мөлшері "Туркменгалланумлеи" нан өнімдері ассоциациясына.

шілде- желтоқ- сан

Қазақстан Республи- касы Энергетика  және минералдық ресурстар министрлігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      Тікелей нәтиже: акционерлік қоғамның жарғылық капиталын қалыптастыру.
      Түпкілікті нәтиже: Түркменстанның шаруашылық жүргізуші субъектілер алдында борышты өтеуі.
      Уақытылығы: осы паспорттың 6-тармағына сәйкес іс-шаралар жоспарын орындау.
      Сапасы: борыш міндеттемелерін өтеу.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2007 жылғы 13 шілдедегі     
N 597 қаулысына       
19-ҚОСЫМША       

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына    
354-3-ҚОСЫМША    

231  Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
            Бюджеттік бағдарламаның әкімшілігі

2007 жылға арналған
049 "Атомэнергетикасын дамыту жөніндегі дайындық жұмысы"
деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 151974  мың теңге (бір жүз елу бір миллион тоғыз жүз жетпіс төрт мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі :   "Атом энергиясын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылдың 14 сәуірдегі Заңы; "Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуір N 319 қаулысы.        3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   Жоспарланып отырған техникалық-экономикалық негіздемеге қол жеткізу және одан әрі инвестициялаудың орындылығы туралы шешімді қабылдау үшін Ниет туралы декларацияны және техникалық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі НтД және ТЭН) әзірлеу.
      5.   Бюджеттік бағдарламаның міндеті : Құрылыс инвестицияларының шаруашылық қажеттілігі, техникалық мүмкіндігі, коммерциялық, экономикалық және әлеуметтік орындылығы туралы шешім қабылдау үшін, АЭС құрылысының таңдауға актісін алу және жобаны іске асыру жөніндегі алдағы жұмыстарды орындау үшін нақты мәліметтер алу негізделген.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/р

Бағ- дар- лама-ның коды

Кіші бағ- дар- лама коды

Бағдар- ламаның (кіші бағдар- ламаның) аталуы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар (кіші бағдарламаны)

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындау- шылар

1

2

3

4

5

6

7

049


Атом энерге- тикасын дамыту жөнінде- гі дайындық жұмысы

1. Атом электр станциясы жобасына, реакторлық қондырғы (РУ), турбиналық қондырғы (ТУ) Технологиялық процеспен басқарудың автоматтандырыл- ған жүйесінің (ТПБАЖ) техникалық жобаларына Техникалық тапсырма (ТТ)әзірлеу.
2. Ниет туралы декларация әзірлеу.

шілде- желтоқсан

Қазақстан Республика- сының Энергетика  және минералдық ресурстар министрлігі мен бірлескен қазақстан- ресей кәсіпорны

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындауда күтілетін нәтижелері :
       тікелей нәтиже: АХ, реакторлық қондырғы, трубиналық қондырғы, технологиялық процеспен басқарудың автоматтандырылған жүйесінің жобаларына әзірленген техникалық тапсырма. Ниет туралы декларация;
      түпкілікті нәтиже: алынған, негізделген мәліметтер алу құрылыс инвестицияларының шаруашылық қажеттілігі, техникалық мүмкіндігі, коммерциялық, экономикалық және орындылығы туралы шешім қабылдауға, АЭС құрылысының алаңын таңдау актісін алуға және жобаны іске асыру жөніндегі алдағы жұмыстарды орындауға мүмкіндік береді;
      қаржылық-экономикалық тиімділігі: АЭС салу елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі үлес қосады, өйткені ол атом энергетикасы секторын ғана қамтамасыз етіп қоймай, электр энергиясын тұтынушы Қазақстан Республикасы экономикасының басқа секторларына да, жұмыспен қамтылған біліктілігі жоғарғы деңгейдегі қызметкерлерге жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Бұл ретте, шағын және орта қуатты АЭС салу бойынша. Әлемдік нарықтық қолайлы жайғасқан конъюктурасы аталған АЭС-ті референттік ретінде Қазақстан Республикасында жобалаудағы, салудағы және пайдаланудағы жинақталған тәжірибені халықаралық нарықтарға ВБЭР-300 энергоблоктары бар АЭС жобасын шығару үшін нақты алғышартын құрайды;
      уақтылығы: жобаның өзекті мәселесі Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарын электр энергиясымен қамтамасыз ету мәселелеріне, органикалық отынның әлемдік бағасы өсуінің тұрақты үрдісіне, оның қорының азаюына, сондай-ақ әлемдік энергия өндіруде атом энергетикасы ролінің артуына байланысты;
      сапасы: жұмыс ҚР, РФ-дағы қолданыстағы нормативтік құжаттамаларға сәйкес және де МАГАТЭ ұсыныстарымен орындалатын болады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2007 жылғы 13 шілдедегі     
N 597 қаулысына       
20-ҚОСЫМША       

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2006 жылғы 15 желтоқсандағы    
N 1220 қаулысына       
374-1-ҚОСЫМША        

233  Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі           Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
025 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері"
деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   64 671 мың теңге (алпыс төрт миллион алты жүз жетпіс бір теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 маусымдағы N 1388 жарлығы; Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 маусымдағы N 715 қаулысымен бекітілген.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   халықтың әлеуметтік қорғалатын топтары үшін жаңа тұрғын үйге қол жетімділігін қамтамасыз ету.
      5.   Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:  мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорын кеңейту.
      6.   Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ- дар- лама коды

Кіші бағ- дар- лама коды

Бағдарла- маның (кіші бағдарла- маның) атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

  1

025


Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға берілетін нысаналы даму трансферт-
тері

Алматы облысының бюджетіне Жаркент қаласындағы перзентхананың қызметкерлері үшін коммуналдық тұрғын үй салуға республикалық бюджеттен трансферттер беру.

шілде- желтоқсан

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі, Алматы облысының әкімі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      тікелей нәтиже: коммуналдық тұрғын үй объектілерін пайдалануға беру.
      Түпкілікті нәтиже: әлеуметтік қорғалатын азаматтардың жекелеген санаттарының тұрғын үй проблемаларын шешу; тұрғын үй жағдайларын жақсартуға арналған тізімде тұрған әлеуметтік қорғауды қажетсінетін азаматтардың санын қысқарту.
      Уақтылығы: тұрғын үйді пайдалануға беру кестесіне сәйкес.
      Сапасы: құрылыс нормасына және ережелерге сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2007 жылғы 13 шілдедегі     
N 597 қаулысына       
21-ҚОСЫМША       

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2006 жылғы 15 желтоқсандағы    
N 1220 қаулысына         
393-1-ҚОСЫМША         

406 - Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
003 "Қаржылық тәртіп бұзушылықты зерттеу орталығы" РМК-ның жарғылық капиталын қалыптастыру"
деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

        1. Құны : 10920 мың теңге (он миллион тоғыз жүз жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет кодексі; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 9 ақпандағы N 96 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көзі :   республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   мемлекеттік мекемелерге сыбайлас жемқорлық қылмыстарды және құқық бұзушылықтарды туындататын жағдайларды зерделеу, алдын алу және азайту, қаржылық бұзушылықтардың себептерін жою бойынша қызметтер көрсету мақсатында Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу орталығын құру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   жарғылық капиталды қалыптастыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар :

Рет N

Бағ- дар- лама- ның  коды

Кіші бағ- дар- лама коды

Бағдарлама- ның (кіші бағдарла- маның) атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

003


"Қаржылық тәртіп бұзушылықты зерттеу орталығы" РМК-ның жарғылық капиталын қалыптастыру

"Қаржылық тәртіп зерттеу орталығы" РМК-ның бұзушылықты жарғылық капиталын қалыптастыру

шілде- желтоқ- сан

Республика- лық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :   тікелей нәтиже: "Қаржылық тәртіп бұзушылықты зерттеу орталығы" РМК-ның жарғылық капиталын қалыптастыру.
      Түпкілікті нәтиже: қаржылық тәртіп бұзушылықты зерттеу Орталығын құру.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2007 жылғы 13 шілдедегі    
N 597 қаулысына       
22-ҚОСЫМША       

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы 
N 1220 қаулысына    
439-1-ҚОСЫМША     

618  - Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
007 "Білім беру объектілерін дамыту"
деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны :   162800 мың теңге (жүз алпыс екі миллион сегіз жүз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 43-бабы; "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 4 шілдедегі Заңының 5 және 23-баптары; "Салық полициясы академиясы" мемлекеттік мекемесінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 15 мамырдағы N 643 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында кәсіби кадрлар даярлау үшін қаржы полициясы органдары оқу орындарының тиімді іс-қимыл жасауы.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   тыңдаушыларды даярлаудың жоғары кәсіби деңгейін қамтамасыз ету мақсатында қаржы полициясы органдарының оқу орнының оқу процесіне тиісті жағдайлар жасау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ- дар- лама коды

Кіші бағ- дар- лама коды

Кіші бағдар- ламалар-дың атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындау- шылар

1

2

3

4

5

6

7

007


Білім беру объекті-лерін дамыту

Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге және мемлекеттік сараптаманы өткізуге арналған шығындарды қоса алғанда, Қаржы полициясы академиясының оқу корпусын және оның жанындағы үй-жайларды қайта құру және күрделі жөндеу жүргізу.

2007 жыл шілде- желтоқ-сан

Қазақстан Республи- касы Экономика- лық қылмысқа және сыбайлас жемқорлық-қа қарсы күрес агенттігі-нің (қаржы
полициясы-ның) Қаржы
полициясы
академиясы

       7 Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :   Тікелей нәтиже: Қаржы полициясы академиясының оқу корпусын қайта құру және күрделі жөндеу жүргізу (қажетті жұмыстардың жалпы көлемінен 100%). 
      Түпкілікті нәтиже: Қаржы полициясы академиясы тыңдаушыларының оқу жағдайларын жақсарту.
      Уақтылығы: жұмысты жүргізу кестесіне және бекітілген шарттарға сәйкес.
      Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелерге сәйкес.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады