2006 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 1235 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет  кодексіне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Мыналардың:
      157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 169-1, 170, 171, 172, 173, 174-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің;

      2. Осы қаулы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
157-ҚОСЫМША         

215  Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті
органның қызметін қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1340102 мың теңге (бiр миллиард үш жүз қырық миллион бiр жүз екi мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2.   Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   "Қазақстан Республикасындағы көлік туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 21 қыркүйектегі Заңының  5-бабы ; "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңының  3-бабы ; "Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі Заңының  28-бабы ; "Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 17 қаңтардағы  Заңы ; "Автомобиль көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының  13-бабы ; "Ішкі су көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі  Заңы ; "Қызмет телефондары мен мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыруға арналған алаң нормалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 3 қазандағы N 1217  қаулысы ; "Қазақстан Республикасындағы теңіз және өзен көлігінде жолаушылар мен жүк, қауіпті жүктер тасымалын лицензиялау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 27 мамырдағы N 885  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында темір жол көлігімен жолаушыларды және жүктерді, қауіпті жүктерді тасымалдауды лицензиялау туралы тәртіпті бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 29 шілдедегі N 714  қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулерді тұтынудың нормативтері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына көлік қызметін көрсету үшін қызметтік жеңіл автомобильдерді пайдалануды ретке келтіру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы N 663  қаулысы ; "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсетуге арналған арнайы көлік құралдарын пайдалануды реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 24 ақпандағы N 288  қаулысы ; "Мемлекеттік бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегіндегі қызметтік іссапарлары туралы" ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1428  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 қарашадағы N 1232  қаулысы ; "Автомобиль көлігі саласында лицензиялау ережесін, соның ішінде лицензиаттарға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 19 қаңтардағы N 29  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : көлік және коммуникация саласында мемлекеттік саясаттың қалыптасуын, оның салааралық үйлесімін қамтамасыз ететін оларға жүктелген функциялар мен міндеттерді барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін, көлік-коммуникация саласында даму бағдарламасын әзірлеу үшін Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация министрлігі орталық аппаратының, оның комитеттерінің және олардың аумақтық бөлімшелерінің қызметін қамтамасыз ету; көлік және коммуникация саласында халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру, көлік және коммуникация саласында нарық қызметін қалыптастыру және бәсекелестік ортаны дамытуға ықпал ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің орталық аппаратын, оның комитеттерін және олардың аумақтық бөлімшелерін күтіп-ұстау; мемлекеттік қызметшілердің кәсіби біліктілігін арттыру; Министрліктің және оның аумақтық органдарының жергілікті-есептеу желілеріне жүйелі-техникалық қызмет көрсету; ұйымдастыру техникасына техникалық қызмет көрсету; Министрліктің және оның аумақтық органдарының ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелерін қамтамасыз ету; лицензиялар және өзге де рұқсат құжаттарын беру; лицензиаттардың лицензияланатын қызмет түрлеріне қойылатын біліктілік талаптарын сақтауына бақылау жасау; мамандарды бірыңғай нысандағы қызметтік киімдермен және омырау белгілерімен қамтамасыз ету, бақылау-өлшеу аспаптарын сатып алу; материалдық-техникалық базаны нығайту; өздерінің лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес кәсіби қызмет саласындағы білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық білімдерді, дағдылар мен машықтарды жаңарту.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001

  

Көлік
және
коммуни-
кация
саласын-
дағы уә-
кілетті
органның
қызметін
қамтама-
сыз ету

  

  

  

2

  

001

Орталық органның аппараты

Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігінің
орталық аппаратын және
оның комитеттерін бе-
кітілген штат санының
лимитіне сәйкес күтіп
ұстау. Бекітілген
нормативтерге сәйкес
қызметтік автокөліктерді күтіп
ұстау, жалға алу.
Көшіру және факс аппа-
раттарын күтіп ұстау.
Су көлігінде бақылауды
жүзеге асыратын қыз-
метшілер үшін нысандық
киім тігу жөніндегі
қызметтерді сатып алу.
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігінің
Азаматтық авиация ко-
митеті Мемлекеттік әуе
қадағалау басқармасы-
ның мамандары үшін
айыру белгілері мен
нысандық киім сатып
алу.
Азаматтық авиация үшін
әуе кемелерінің, трас-
салар мен әуеайлақта-
рының мемлекеттік тір-
келімін жүргізу жөнін-
де нормативтік құқық
құжаттар әзірлеу.
Қатаң есептегі бланкі-
лер, соның ішінде ли-
цензиялар, рұқсаттар,
есептік және өзге де
құжаттардың бланкі-
лерін жасау жөніндегі
қызметтерді сатып алу.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

3

  

002

Аумақтық
орган-
дардың
аппа-
раттары

Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігінің
аумақтық органдары
мен комитеттерін бекі-
тілген штат санының
лимитіне сәйкес күтіп
ұстау. Қызметтік авто-
көлікті және арнайы
автокөлікті бекітілген
нормативтерге сәйкес
күтіп ұстау, жалға
алу.
Функционалдық мүлікті
күтіп ұстау (бақылау-
өлшеу жабдықтарына
және инспекторлық су
кемелеріне профилакти-
калық және жөндеу
жұмыстарын жүргізу,
күтіп ұстау өзге де
тауарларды сатып алу
(су көлігі үшін ЖЖМ
қоса алғанда), кеме
экипажының еңбегіне,
заңды және жеке
тұлғалардың қызметіне
ақы төлеу); Лицен-
зиаттардың функциясын
орындау: қатаң есепте-
гі бланкілерді сатып
алу. Көшіру және факс
аппараттарын күтіп
ұстау.
Қызметтiк мiндетiн атқару кезiнде қаза тапқандардың отбасыларына асыраушыларынан айрылу жағдайына байланысты зиянды өтеу.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

4

  

007

Мемле-
кеттік
қызмет-
шілердің
білік-
тілігін
арттыру

Келесі салалар бойынша
мемлекеттік қызметші-
лердің біліктілігін
арттыру жөніндегі көр-
сетілетін қызметтерді
сатып алу:
1) құқықтану;
2) бухгалтерлік есеп;
3) экономика;
4)   қаржы-шаруашылық
қызмет;
5) логистика;
6) автомобиль жолдары
құрылысы.
Мемлекеттік және ағыл-
шын тілдерін оқыту.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

5

  

008

Мемле-
кеттік
орган-
дардың
ғимарат-
тарын,
үй-жай-
лары мен
құрылыс-
тарын
күрделі
жөндеу

Мемлекеттік қызметші-
лер үшін қалыпты еңбек
және әлеуметтік-тұр-
мыстық жағдай жасау
үшін Көлік инфрақұры-
лымын дамыту комите-
тінің Ақтөбе, Шығыс
Қазақстан және Қызыл-
орда облыстық басқар-
маларының ғимараттарын
күрделі жөндеу.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

6

  

009

Мемле-
кеттік
орган-
дарды
мате-
риалдық-
техни-
калық
жарақ-
тандыру

Көліктерді іске қосу
және шығару кезінде
ауаны нормадан жоғары
ластайтын заттарды
бақылау үшін 10 бірлік
газталдағыш, 10 бірлік
түтін өлшеуіштер;
Авиация қауіпсіздігі
ережесіне сәйкес әуе-
жайларға кіргізу және
объектішілік режимнің
талаптарын қамтамасыз
етуді орындау үшін
азаматтық авиацияның
ұшу экипажы мүшелері
үшін біріздендіру кар-
точкаларын дайындайтын
жабдықтар (түрлі-түсті
таспалар, қаптау
орамдары, карточкалар,
тазалағыш жиынтық,
тазалайтын барабандар)
және осы жабдық үшін
шығыс материалдарын;
аумақты тазалауға арналған техниканы, жүк автомобилiн, шөмiш пен тазалағышты сатып алу.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

7

  

017

Ақпарат-
тық жү-
йелердің
жұмыс
істеуін
қамтама-
сыз ету
және
мемле-
кеттік
орган-
дарды
ақпарат-
тық-тех-
никалық
қамтама-
сыз ету

Шығыс материалдарын;
жинақтаушы және
қосалқы бөлшектерді;
есептеу техникасын
техникалық қызмет көр-
сету жөніндегі қызмет-
терді; "Лука бюджет",
"Заңгер", "Қаржылан-
дыру жоспарларын жасау" жергілікті міндеттерді қамтамасыз
ету жөніндегі қызметтерді сатып алу;
есептеу техникасына
жүйелік қызмет көрсе-
ту; есептеу техникасын
сатып алу, соның ішін-
де серверлерді, компь-
ютерлерді, ноутбуктер-
ді, принтерлерді, ска-
нерлерді, ҮҚК, модем-
дерді, лицензиялық
бағдарламалық
өнімдерді сатып алу.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі штат санының лимитіне сәйкес 374 бірліктен тұратын орталық аппараты мен оның комитеттерін және 992 бірліктен тұратын аумақтық бөлімшелерін күтіп ұстау;
165 мемлекеттік қызметшілердің кәсіби біліктілігін арттыру, оның ішінде аумақтық органдардан 20 адам, 72 адамды мемлекеттік тілге оқыту; 60 адамды ағылшын тіліне оқыту;
Көліктерді іске қосу және шығару кезінде ауаны нормадан жоғары ластайтын заттарды бақылау үшін 10 бірлік газталдағыш, 10 бірлік түтін өлшеуіш, осы жабдық үшін шығын материалдарын және Авиация қауіпсіздік ережесіне сәйкес әуежайларға кіргізу және объектішілік режимнің талаптарын қамтамасыз етуді орындау үшін азаматтық авиацияның ұшу экипажы мүшелері үшін біріздендіру карточкаларын дайындайтын жабдықтар (түрлі-түсті таспалар, қаптау орамдары, карточкалар, тазалағыш жиынтық, тазалайтын барабандар), аумақты тазалауға арналған техниканы 1 бiрлiк, жүк автомобилiн 1 бiрлiк, шөмiштi 1 бiрлiк, тазалағышты 1 бiрлiк сатып алу.
Шығыс материалдарын: жинақтаушы және қосалқы бөлшектерді; есептеу техникасына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтерді; "Лука бюджет", "Заңгер", "Қаржыландыру жоспарларын жасау" жергілікті міндеттерді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді сатып алу; есептеу техникасына жүйелік қызмет көрсету; мемлекеттік қызметшілер оларға жүктелген функцияларды тиімді орындау үшін есептеу техникасын сатып алу, соның ішінде сервер - 2 бірлік, компьютер - 125 бірлік, ноутбук - 5 бірлік, принтер - 21 бірлік, сканер - 9 бірлік, ҮҚК - 15 бірлік, модемдер - 6 бірлік; лицензиялық бағдарламалық өнімдерді сатып алу.
Соңғы нәтиже: көлік және коммуникация саласында мемлекеттік саясатты іске асыру үшін оларға жүктелген функциялар мен міндеттерді барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі орталық аппаратының, оның комитеттері мен аумақтық бөлімшелерінің қызметін қамтамасыз ету;
Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби біліктілік деңгейін арттырудағы қажеттіліктерін 12%-ға, мемлекеттік қызметшілерді мемлекеттік тілге оқытудағы қажеттіліктерін 5,3%-ға және мемлекеттік қызметшілердің ағылшын тілін оқытудағы қажеттіліктерін 4,3%-ға қамтамасыз ету; істеп тұрған 63 көліктік бақылау бекеттерін 34,5% түтін өлшеуіштермен және 35,7% газталдағыштармен қамтамасыз ету. Көлік инфрақұрылымын дамыту комитетінің аумақтық басқармаларының 18% күрделі жөндеумен қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық тиімділігі: Министрліктің және оның аумақтық бөлімшелерінің қызметін жақсарту; орталық аппараттың бір мемлекеттік қызметшісін күтіп ұстауға орташа шығын шамамен 1100 мың теңгені құрайды; аумақтық басқарманың бір мемлекеттік қызметшісін күтіп ұстауға орташа шығын шамамен 790 мың теңгені құрайды; орталық аппараттың штаттан тыс бір мемлекеттік қызметшісін күтіп ұстауға орташа шығын шамамен 345 мың теңгені құрайды; аумақтық басқарманың штаттан тыс бір мемлекеттік қызметшісін күтіп ұстауға шығын шамамен 374 мың теңгені құрайды; бір мемлекеттік қызметшіге жұмсалатын орташа шығын: біліктілігін арттыруға 8153 теңге, мемлекеттік тілді оқытуға 30361 теңге және ағылшын тілін оқытуға 12611 теңге.
Уақтылығы: жыл бойы жасалған шарттарға сәйкес.
Сапасы: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Д.Ахметовтің 2005 жылғы 17 қарашадағы N 325-ө  Өкімімен  бекітілген іс-шаралар жоспарына сәйкес қазіргі заманғы экономикалық жағдайларға сәйкес мемлекеттік қызметтің кәсіби талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру; мемлекеттік тілді оқыту курстарынан кейін іс қағаздарды жүргізуде мемлекеттік тілге көшкен қызметшілердің үлесі 6%, ағылшын тілін оқыту курстарынан кейін құжаттармен ағылшын тілінде жұмыс істейтін мемлекеттік қызметшілердің үлесі 2%, Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін есептеу техникасымен жабдықтау орташа алғанда 80%.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
158-ҚОСЫМША         

215  Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту"
деген 002 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 44782738 мың теңге (қырық төрт миллиард жетi жүз сексен екi миллион жетi жүз отыз сегiз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Жапония Үкіметінің арасындағы Батыс Қазақстанның жол желісін қайта құру жобасын жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жапония Халықаралық Ынтымақтастық Банкінің заем беру ниеті туралы ноталар алмасу нысанындағы келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 наурыздағы  Заңы ; "Жапония Халықаралық Ынтымақтастық Банкі мен Қазақстан Республикасының Үкіметі арасындағы Батыс Қазақстанның жол желісін қайта құру жобасы бойынша заем туралы келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 наурыздағы  Заңы ; "Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі Заңының  17-бабы ; "Қазақстан Республикасы мен Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы автомобиль жолдары саласын дамыту жобасы жөніндегі заем туралы келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 31 қаңтардағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы мен Азия Даму банкі арасындағы Заем туралы келісімді (Қарапайым операциялар) (Аймақтық маңызы бар Алматы-Бішкек жолын қайта жаңарту жобасы) (Қазақстандық құрауыш) бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 31 қаңтардағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы мен Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы "Автожол саласын (Атырау-Ақтау) қайта құрылымдау" қарызы туралы келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі  Заңы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүруі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желісін қалпына келтіру және дамыту.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   республикалық маңызы бар автожолдарды салу, қалпына келтіру, қайта жаңарту.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002

  

Респу-
бликалық
деңгейде
авто-
мобиль
жолдарын
дамыту

  

  

  

2

  

004

Сыртқы
қарыздар
есебінен
жобаны
іске
асыру

Белгіленген тәртіппен
бекітілген "2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы
9 желтоқсандағы N1228
қаулысына 2-қосымшаға
сәйкес тізбе бойынша
және сомалар шегінде
республикалық деңгей-
де автомобиль жолда-
рын дамытуға бағыт-
талған инвестициялық
жобаларды іске асыру,
жобалық-сметалық
құжаттамаға сәйкес
мынадай іс-шаралар
бойынша:
1) Батыс Қазақстан-
дағы жолдар желісі
бойынша қайта жаңарту
(Қазақстан Республи-
касы Индустрия және
сауда министрлігі
Құрылыс істері коми-
тетінің 2003 жылғы
30 маусымдағы N 257
ЖІЖ, 2003 жылғы 27
маусымдағы N 252 ЖІЖ
бұйрықтары) - құры-
лысты қадағалау;
белгіленген тәртіппен
мемлекеттік сарапта-
мадан өткен жобалық-
сметалық құжаттамаға
және мердігерлермен
жасалған келісім-
шартқа сәйкес Батыс
Қазақстан автожолда-
рын қайта жаңарту;
2) автожол саласын
дамыту (Алматы -
Бішкек) (Қазақстан
Республикасы Индуст-
рия және сауда минис-
трлігі Құрылыс істері
комитетінің 2003
жылғы 25 қыркүйектегі
N 373 ЖІЖ, 2003 жылғы
25 қыркүйектегі N 372
ЖІЖ, 2003 жылғы 18
қыркүйектегі N 361
ЖІЖ бұйрықтары), со-
ның ішінде мынадай
учаскелерде:
Алматы-Ұзынағаш -
белгіленген тәртіппен
мемлекеттік сарапта-
мадан өткен жобалық-
сметалық құжаттамаға
және мердігерлермен
жасалған келісім-
шартқа сәйкес Ұзына-
ғаш-Георгиевка учас-
кесіндегі Алматы-
Георгиевка автожолын
қалпына келтіру, консалтингтiк қызметтерге ақы төлеу;
Ұзынағаш-Георгиевка
учаскесі - құрылысты
қадағалау; белгілен-
ген тәртіппен мемле-
кеттік сараптамадан
өткен жобалық-смета-
лық құжаттамаға және
мердігерлермен жасал-
ған келісім-шартқа
сәйкес Алматы-Георги-
евка автожолының
Ұзынағаш-Георгиевка
учаскесін қалпына
келтіру.
3) Ақтау - Атырау
автожолын қайта
жаңарту (Қазақстан
Республикасы Индуст-
рия және сауда минис-
трлігі Құрылыс істері
комитетінің 2004
жылғы 23 сәуірдегі
N 185 ЖІЖ, 2004 жылғы
23 сәуірдегі N 186
ЖІЖ, 2004 жылғы 23
сәуірдегі N 187 ЖІЖ,
2004 жылғы 23 сәуір-
дегі N 188 ЖІЖ, 2004
жылғы 23 сәуірдегі N
189 ЖІЖ, 2004 жылғы
23 сәуірдегі N 190
ЖІЖ, 2004 жылғы 23
сәуірдегі N 191 ЖІЖ,
2004 жылғы 23 сәуір-
дегі N 192 ЖІЖ бұй-
рықтары) - белгілен-
ген тәртіппен мемле-
кеттік сараптамадан
өткен жобалық-смета-
лық құжаттамаға және
мердігерлермен жасал-
ған келісім шартқа
сәйкес Ақтау-Атырау
автожолын салуды,
қайта жаңартуды
қадағалау.
4) Алматы-Астана ав-
тожолын қайта жаңарту
соның ішінде мынадай
учаскелерде:
"Алматы-Гүлшат және
Ақшатау-Қарағанды"
егжей-тегжейлі жобаға
және мердігерлермен
жасалған келісім-
шартқа сәйкес авто-
жолды салуды, қайта
жаңартуды қадағалау
жөніндегі консуль-
танттың қызметі,
жабдықтар сатып алу.

қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

3

  

005

Ішкі
көздер
есебінен
жобаны
іске
асыру

Белгіленген тәртіппен
бекітілген "2006
жылға арналған респу-
бликалық бюджет тура-
лы" Қазақстан Респу-
бликасының Заңын іске
асыру туралы" Қазақ-
стан Республикасы
Үкіметінің 2005 жылғы
9 желтоқсандағы N
1228 қаулысына 2-қо-
сымшаға сәйкес тізбе
бойынша және сомалар
шегінде республикалық
деңгейде автомобиль
жолдарын дамытуға
бағытталған инвести-
циялық жобаларды іске
асыру, жобалық-смета-
лық құжаттамаға
сәйкес мынадай
іс-шаралар бойынша:
1) "Ресей Федерация-
сының шекарасы - Орал
- Ақтөбе автожолының
учаскелерін қайта
жаңарту (Сараптама
қорытындылары: N
7-229/2003, 27.05.03
ж., N 14-225/04,
09.12.2004 ж.);
2) "Астана-Қостанай-
Челябі" автожолының
учаскелерін қайта
жаңарту жөніндегі -
(Сараптама қорытынды-
лары: N 14-209/04
29.11.04 ж., N
2-646/03, 13.12.03 ж., N 2-23/05, 18.01.05 ж., N 14-270/05 15.12.05 ж.", N 14-06-03 19.05.03 ж.", "N 2-931/05 26.12.05 ж., N 7-90/05, 03.03.05 ж., N 2-237/05, 25.04.05 ж.);
3) "Омбы-Павлодар-
Майқапшағай" автожолының учаске-
лерін қайта жаңарту (Сараптама қорытынды-
лары: N 16-378/03, 19.12.03 ж., N 16-379/03, 19.12.2003 ж., N 16-380/03, 19.12.2003 ж., N 16-382/03, 19.12.2003 ж.);
4) "Алматы-Астана -
Петропавл-Ресей
Федерациясы шекарасы
автожолының "Астана-
Щучин" учаскесін
қайта жаңарту (Сарап-
тама қорытындысы:
N 2-124/05
12.03.2005 ж.);
5) "Бұрабай-Көкшетау-
Петропавл-Ресей
Федерациясы шекарасы
автожолының қалпына
келтіру (Сараптама
қорытындылары: N 17-
644/24, 19.11.2004 ж., N 2-690-Д/04,
20.12.2004 ж.);
6) "Ақсай - Шонжы -
Құлжат - ҚХР шекара-
сы" автожолының "Шон-
жы - Құлжат" учас-
кесін қайта жаңарту;
7) "Таскескен - Бақты
(ҚХР шекарасы)"
автожолының учаскеле-
рін қайта жаңарту;
8)  алынып тасталды.
9) Риддер - Ресей
Федерациясы шекарасы
(Сараптама қорытын-
дысы: N 9-357/05
27.06.05ж.) автожолын
салуды аяқтау;
10) Атырау-Астрахань
автомобиль жолындағы
Қиғаш өзені арқылы
өтетін көпір салу
жөніндегі жұмыстарды
жүргізу.
Ағымдағы жылы
мынадай жұмыс түрлері
жүргізіледі:
қолданыстағы жол
жамылғысын бөлшектеу,
жер жұмыстары, жол
төсемінің топырағын
нығайту, материалдар-
ды дайындау, төсеу
қабаты, коммуникация-
ларды қайта құру,
жасанды құрылыстарды,
жол негізін, асфальт-
бетон жамылғысын, жол
жиектерін жайғастыру
және қайта жайғасты-
ру, жолды таңбалау,
жайластыру және орна-
ластыру жұмыстары,
айналма жолдарды
жайғастыру және күтіп
ұстау, электрмен
жабдықтау және жарық-
тандыру, бағдаршам
сигналы, қар тоқтату
қоршауларын және
орман қорғау жолағын
отырғызу, бұзғаны
үшін өтемақы, жер
бөлуді ресімдеу,
карьерлер әзірлеуге
арналған құжаттама-
ларды дайындау, жаб-
дығы бар жол полиция-
сының бекеттері, жобалық-сметалық құжаттаманы әзiрлеу және қайта есептеу,
карьерлерді, резерв-
терді және айналма
жолдарды қалпына кел-
тіру, жер бөлу, ауыл
шаруашылық өндіруші-
лерінің шығындары
мен залалдарын өтеу,
технологиялық қамта-
масыз етуді, құрылыс-
ты, қайта жаңартуды
авторлық және техни-
калық қадағалауды
жүзеге асыру, белгі-
ленген тәртіппен
мемлекеттік сарапта-
мадан өткен жобалық-
сметалық құжаттама-
ларға сәйкес жұмыс
жобасының, техникалық
маманданымның мемле-
кеттік сараптамасы
және басқа да
жұмыстар.
Жұмыс көлемдері ведо-
мостарын басып шығару
және автомобиль жол-
дарын салуға жаңадан
бөлінген жер учаске-
лерін паспорттау;
11) "Астана қаласын-
дағы Оңтүстiк айнал-
ма" автожолын салу";
12) Көкшетау қаласы арқылы Астана - Пе-
тропавл; - Ресей Федерациясының шекарасы (Екатерин-
бургке) - Алматы; - Астрахань - Атырау - Ақтау; - Омск - Пав-
лодар - Майқапшағай; - Ақтөбе қаласына айналманы қоса алған-
да, Самара - Шым-
кент; - Таскескен - Бақты; - Астана - Қостанай - Челя-
бинск; - Алматы - Өскемен автожолдары бойынша жобалау-зерт-
теу жұмыстары.

қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

4

  

016

Жобаны
респу-
бликалық
бюд-
жеттен
сыртқы
қарыз-
дарды
бірлесіп
қаржы-
ландыру
есебінен
іске
асыру

Белгіленген тәртіппен
бекітілген "2006
жылға арналған респу-
бликалық бюджет тура-
лы" Қазақстан Респу-
бликасының Заңын
іске асыру туралы"
Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2005
жылғы 9 желтоқсандағы
N 1228 қаулысына 2-
қосымшаға сәйкес
тізбе бойынша және
сомалар шегінде рес-
публикалық деңгейде
автомобиль жолдарын
дамытуға бағытталған
инвестициялық жоба-
ларды іске асыру,
жобалық-сметалық
құжаттамаға сәйкес
мынадай іс-шаралар
бойынша:
1) Батыс Қазақстанда-
ғы жол желісі бойынша
қайта жаңарту (Қазақ-
стан Республикасы
Индустрия және сауда
министрлігі Құрылыс
істері комитетінің
2003 жылғы 30 маусым-
дағы N 257-ЖІЖ, 2003
жылғы 27 маусымдағы
N 252-ЖІЖ бұйрықтары):
Жапония Халықаралық
Ынтымақтастық Банкі-
нің комиссиясы;
жолдарды қайта
жаңартуға байланысты
салықтарды төлеу;
белгіленген тәртіппен
мемлекеттік сарапта-
мадан өткен жобалық-
сметалық құжаттамаға
және мердігерлермен
жасалған келісім-
шартқа сәйкес Батыс
Қазақстан автожолда-
рын салуды, қайта жаңартуды қадағалауға
байланысты салықтарды
төлеу, техникалық
аудармашыларға ақы
төлеу;
2) автожол саласын
дамыту бойынша
(Алматы-Бішкек) Қа-
зақстан Республикасы
Индустрия және сауда
министрлігі Құрылыс
істері комитетінің
2003 жылғы 25 қыркү-
йектегі N 372-ЖІЖ,
2003 жылғы 25 қыркү-
йектегі N 373-ЖІЖ,
2003 жылғы 18 қыркү-
йектегі N 361-ЖІЖ
бұйрықтары), соның
ішінде учаскелерде:
Алматы-Ұзынағаш -
белгіленген тәртіппен
мемлекеттік сарапта-
мадан өткен жобалық-
сметалық құжаттамаға
және мердігерлермен
жасалған келісім-
шартқа сәйкес Алматы-
Георгиевка автожолы-
ның Алматы-Ұзынағаш
учаскесін қалпына
келтіру, жолдарды
қалпына келтіруге
байланысты салықтарды
төлеу, консалтингтiк қызметтерге арналған салықтарды төлеу;
Ұзынағаш-Георгиевка
белгіленген тәртіппен
мемлекеттік сарапта-
мадан өткен жобалық-
сметалық құжаттамаға
және мердігерлермен
жасалған келісім-
шартқа сәйкес Алматы-
Георгиевка автожолы-
ның Ұзынағаш-Георги-
евка учаскесін қалпы-
на келтіру, құрылысты
қадағалауға байланыс-
ты салықтарды төлеу,
жолдарды қалпына
келтіруге байланысты
салықтарды төлеу;
3) Ақтау - Атырау
автожолын қайта жа-
ңарту (Қазақстан Рес-
публикасы Индустрия
және сауда министр-
лігі Құрылыс істері
комитетінің 2004
жылғы 23 сәуірдегі N
185 ЖІЖ, 2004 жылғы
23 сәуірдегі N 186
ЖІЖ, 2004 жылғы 23
сәуірдегі N 187 ЖІЖ,
2004 жылғы 23 сәуір-
дегі N 188 ЖІЖ, 2004
жылғы 23 сәуірдегі N
189 ЖІЖ, 2004 жылғы
23 сәуірдегі N 190
ЖІЖ, 2004 жылғы 23
сәуірдегі N 191 ЖІЖ,
2004 жылғы 23 сәуір-
дегі N 192 ЖІЖ бұй-
рықтары): белгіленген
тәртіппен мемлекеттік
сараптамадан өткен
жобалық-сметалық құ-
жаттамаға және мерді-
герлермен жасалған
келісім-шартқа сәйкес
Ақтау-Атырау автожо-
лын қайта жаңарту,
жер бөлу, құрылысты
қадағалау, құрылысты
қадағалаумен байла-
нысты салықтарды
төлеу, жолдарды қайта
жаңартуға байланысты
салықтарды төлеу;
4) Алматы-Астана ав-
тожолын қайта жаңарту
соның ішінде мынадай
учаскелерде:
"Алматы-Гүлшат және
Ақшатау-Қарағанды" - жабдықтар сатып алу,
жабдықтарды сатып
алуға байланысты
салықтарды төлеу,
жолдарды қайта жаңар-
туға байланысты
салықтарды төлеу,
егжей-тегжейлі жобаға
және мердігерлермен
жасалған келісім-
шартқа сәйкес жолдар-
ды қайта жаңарту;
"Гүлшат-Ақшатау" - белгiленген тәртiппен мемлекеттiк сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға және мердiгерлермен жасалған келiсiм-шарттарға сәйкес Гүлшат-Ақшатау автожолын қалпына келтiру, жолды қайта жаңартуға байланысты салықтарды төлеу;
консалтингтік қызмет-
терге ақы төлеу және
консалтингтік қызмет-
терге байланысты
салық төлеу.

қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б , 2006.12.12. N  1196  қаулыларымен.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тікелей нәтижесі: 131 км пайдалануға бере отырып республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу, Риддер - Ресей Федерациясы шекарасы автожолын салуды аяқтау, Атырау-Астрахань автомобиль жолындағы Қиғаш өзені арқылы өтетін көпір салу жөніндегі жұмыс көлемдерін жүргізу, Астана қаласындағы "Оңтүстiк айналма" автожолын салу.
Соңғы нәтижесі: автожолдарды пайдалануға бере отырып оның техникалық-пайдаланымдық жай-күйінің сапасын арттыру, республикалық және халықаралық қатынастың автомобиль жолдарында көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүруін қамтамасыз ету; жүру уақытын қысқарту.
Қаржы-экономикалық нәтижесі: жүктер мен жолаушыларды баратын жеріне дейін жеткізу мерзімдерін қысқарту; көлік құраған шығындарды қысқарту есебінен тауарлардың өзіндік құнын төмендету.
Уақтылығы: жұмыс жүргізу үшін жасалынған кестеге сәйкес, жасалған келісім-шарттар бойынша қабылданған міндеттемелерге сәйкес.
Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелеріне (ҚНжЕ) сәйкес.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
159-ҚОСЫМША         

215  Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа
және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностика және аспаптық құралдармен тексеру"
деген 003 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 17277492 мың теңге (он жеті миллиард екі жүз жетпіс жеті миллион төрт жүз тоқсан екі мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі Заңының  17-бабы ; "Жол саласының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 14 қазандағы N 1527  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарын жөндеу мен күтіп ұстауға арналған қаржыландыру нормативтерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 30 сәуірдегі N 423  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   республикалық маңызы бар автомобиль жолдары бойынша көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүріп өтуін қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, көгалдандыру, күтіп ұстау, пайдалануды басқару жөніндегі жұмыстарды, авариялық көпірлерді күрделі жөндеуге арналған жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу және мемлекеттік сараптамадан өту, көпірлерді күрделі жөндеу, жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарының орындалу сапасын қамтамасыз ету үшін зертханаларды сатып алу.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003

  

Респу-
бликалық
маңызы
бар
автожол-
дарды
күрделі,
орташа
және
ағымдағы
жөндеу,
ұстау,
көгал-
дандыру,
диаг-
ностика
және
аспаптық
құрал-
дармен
тексеру

Авторлық қадағалауға,
жер бөлуге, жолдарды
және жол құрылыстарын,
көпірлерді, ғимарат-
тарды, өндірістік
базаларды күрделі
жөндеуге арналған
жобалық-сметалық құ-
жаттаманы дайындауға,
мемлекеттік және
экологиялық сараптама
жүргізуге, технология-
лық қамтамасыз етуге,
техникалық қадағалау-
ға, көпірді сынауға,
ауыл шаруашылық өнді-
рушілерінің шығындары
мен залалдарын өтеуге,
жұмыстар көлемдері
ведомостарын
таралымдауға арналған
шығындар.
Жобалық-сметалық
құжаттамаға және шарт-
тарға сәйкес ұзындығы
110,75 км автожолдарды
және жол құрылыстарын
күрделі жөндеу жөнін-
дегі жұмыстарды жүргі-
зу, 9 көпірді күрделі
жөндеу, 270 км жолды
күрделі жөндеуге ар-
налған жобалау-іздес-
тіру жұмыстарын
жүргізу, жалпы сомасы
4709843 мың теңге 25
авариялық көпірлерді
күрделі жөндеуге
арналған жобалау-
іздестіру жұмыстарын
жүргізу, соның ішінде:
1) Ақмола облысы -
3 км жолды күрделі
жөндеуге арналған
жобалау-іздестіру
жұмыстары;
ғимараттарды, өндiрiстiк базаларды күрделi жөндеу;
2) Ақтөбе облысы - 10
км "Ақтөбе-Астрахань"
автожолы Ақтөбе - Ресей Федерациясының автожолы 0,75 км "Жайсаң" автоөткелiнiң учаскесi бойынша
күрделі жөндеу, 16 км
жолды күрделі жөндеуге
арналған жобалау-із-
дестіру жұмыстары, 2
көпірді күрделі жөн-
деуге арналған жобалау
-іздестіру жұмыстары;
ғимараттарды, өндiрiстiк базаларды күрделi жөндеу;
3) Алматы облысы - 33
км жолды күрделі жөн-
деуге арналған жобалау
-іздестіру жұмыстары,
1 көпірді күрделі жөн-
деуге арналған жобалау
-іздестіру жұмыстары
және құбырларды, ғимараттарды, өндiрiстiк базаларды күрделi жөндеу, "Сарыөзек - Көктал" және "Алматы - Космостанция" автожолдарындағы төтенше жағдайлардың салдарын жою;
4) Атырау облысы - 27
км "Ақтөбе-РФ шекарасы
(Астраханға)" автожолы
бойынша күрделі
жөндеу, 8 км жолды
күрделі жөндеуге
арналған жобалау-
іздестіру жұмыстары;
ғимараттарды, өндiрiстiк базаларды күрделi жөндеу;
5) Шығыс Қазақстан
облысы - 27 км жолды
күрделі жөндеу, соның
ішінде: "Өскемен-
Семей" автожолы бойын-
ша 10 км, "Өскемен-
Зырян-Большенарын-
Катон Қарағай-Рахманов
бұлағы" бойынша 17 км;
7 көпірді күрделі
жөндеу: "Алматы-
Өскемен" автожолы,
"Өскемен-Риддер-РФ
шекарасы" автожолы,
"Өскемен-Шемонаиха-РФ
шекарасы" автожолы,
"Өскемен-Зырян-Боль-
шенарын-Катон Қарағай
-Рахманов бұлағы", 28
км жолды күрделі жөн-
деуге арналған жобалау
-іздестіру жұмыстары,
12 көпірді күрделі
жөндеуге арналған
жобалау-іздестіру
жұмыстары;
ғимараттарды, өндiрiстiк базаларды күрделi жөндеу, "Алматы - Өскемен" автожолындағы төтенше жағдайдың салдарын жою;
6) Жамбыл облысы - "Өзбекстан Республикасының шекарасы
(Ташкентке) - Шымкент - Тараз - Алматы - Қорғас" автожолындағы төтенше жағдайдың салдарын жою, 16 км жолды күрделi жөндеуге арналған жобалау-iздестiру жұмыстары, ғимараттарды, өндiрiстiк базаларды күрделi жөндеу;
7) Батыс Қазақстан
облысы - 35 км жолды
күрделі жөндеуге
арналған жобалау-
іздестіру жұмыстары,
2 көпірді күрделі жөн-
деуге арналған жобалау
-іздестіру жұмыстары;
ғимараттарды, өндiрiстiк базаларды күрделi жөндеу;
8) Қарағанды облысы -
10 км "Жезқазған-Есіл
-Петропавл" автожолы
бойынша күрделі
жөндеу, 2 көпірді
күрделі жөндеу: "Жез-
қазған-Есіл-Петропавл"
автожолы, "Қызылорда-
Павлодар" автожолы, 3
көпірді күрделі жөн-
деуге арналған жоба-
лау-іздестіру жұмыста-
ры, 54 км жолды күрде-
лі жөндеуге арналған
жобалау-іздестіру
жұмыстары;
ғимараттарды, өндiрiстiк базаларды күрделi жөндеу;
9) Қостанай облысы - "Қарабұтақ - Денисовка - Рудный - Қостанай" автожолында 36 км күрделi жөндеу, 42 км жолды күрделi жөндеуге арналған жобалау-iздестiру жұмыстары, ғимараттарды, өндiрiстiк базаларды күрделi жөндеу;
10) Павлодар облысы -
21 км жолды күрделі
жөндеуге арналған
жобалау-іздестіру
жұмыстары;
ғимараттарды, өндiрiстiк базаларды күрделi жөндеу;
11) Солтүстік Қазақс-
тан облысы - 14 км
жолды күрделі жөндеуге
арналған жобалау-
іздестіру жұмыстары,
5 көпірді күрделі
жөндеуге арналған
жобалау-іздестіру
жұмыстары;
ғимараттарды, өндiрiстiк базаларды күрделi жөндеу;
12) Оңтүстiк Қазақстан облысы - ғимараттарды, өндiрiстiк базаларды күрделi жөндеу;
13) Маңғыстау облысы - ғимараттарды, өндiрiстiк базаларды күрделi жөндеу;
14) Қызылорда облысы - ғимараттарды, өндiрiстiк базаларды күрделi жөндеу, "Ресей Федерациясының шекарасы (Самараға) - Орал, Ақтөбе, Қызылорда қалалары арқылы Шымкент" автожолындағы төтенше жағдайдың салдарын жою;

Ақаулық ведомоске,
сметалық есептерге
және шарттарға сәйкес
кемінде 2090 км жолды
орташа жөндеу жөнінде-
гі жұмыстарды соның
ішінде, төмен түскен
жерлерді көтеру арқылы
жол жиегін бекіту,
ісінулерді жою және
тегістеу қабатын тө-
сеу) жүргізу, 7121947
теңге сомасында құбыр-
лар мен көпірлерді
жөндеу, соның ішінде
облыстарды бөле оты-
рып, мынадай облыстар
бойынша кемінде:
1) Ақмола облысы -
170 км;
2) Ақтөбе облысы -
133 км;
3) Алматы облысы -
265 км;
4) Атырау облысы -
100 км;
5) Шығыс Қазақстан
облысы - 280 км;
6) Жамбыл облысы -
124 км;
7) Батыс Қазақстан
облысы - 70 км;
8) Қарағанды облысы -
235 км;
9) Қостанай облысы -
 120 км;
10) Қызылорда облысы
- 130 км;
11) Павлодар облысы -
220 км;
12) Солтүстік Қазақс-
тан облысы - 126 км;
13) Оңтүстік Қазақстан
облысы - 110 км.
Ақаулық ведомость
пен шарттарға сәйкес
5116352 мың теңге
сомасына республикалық
маңызы бар автожолдар-
ды ағымдағы жөндеу,
күтіп ұстау және
көгалдандыру бойынша
жұмыстар жүргізу,
соның ішінде:
1) республикалық ма-
ңызы бар автожолдарды
(шұңқыр жөндеу, отыру-
ларды, ойықты, жолта-
банды жою, жолдардың
жағдайы), жол құрылыс-
тарын, ғимараттарды,
өндірістік базаларды,
қосалқы құрылыстарды
ағымдағы жөндеу; жол-
дарды жарықтандыру,
Астана қаласының нөл-
дік шақырымынан кило-
метражды ескере отырып
шақырымдық және басқа
да жол белгілерін және
ақпаратты қалқандарды
орнату және ауыстыру;
2) ақаулық ведомоске,
сметалық құжаттамаға
және есептеулерге,
шарттарға сәйкес кө-
галдандыру және орман
көшеттерін күту бойын-
ша жұмыстарды жүргізу,
мемлекеттік және эко-
логиялық сараптамалар
жүргізу арқылы респу-
бликалық маңызы бар
автожолдарды көгалдан-
дыратын көшет егісте-
рін отырғызуға (орман
алқабы) арналған
жобалау-іздестру
жұмыстары;
3) шарттарға және
нормативтерге сәйкес
республикалық маңызы
бар автомобиль жолда-
рын, қысқы, жасанды
құрылыстарды, өндіріс-
тік базаларды, жол
зертханаларын күтіп
ұстауды қоса алғанда
күтіп ұстау жөніндегі
жұмыстарды жүргізу
және олардың қосалқы
құрылыстарын, жолдарды
жарықтандыруды, жұмыл-
дыру резервтерін
тексеру;
4) автомобиль жолдарын
басқару, диагностика
және аспаптық құрал-
дармен тексеру, техни-
калық паспорттар мен
өндірістік базаларға
арналған тұрақты жер
пайдалануға мемлекет-
тік актілерді ресім-
деу, орман алқаптарын
қоса алғандағы респу-
бликалық маңызы бар
автомобиль жолдары.
Жол-құрылыс және
жөндеу жұмыстарының
орындалу сапасын
қамтамасыз ету үшін
329350 мың теңге
сомасына 14 жол
зертхананы сатып алу.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б , 2006.12.12. N  1196  қаулыларымен.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тікелей нәтижесі: республикалық маңызы бар автомобиль жолдарына арналған жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу, соның ішінде:
110 км автожолдарды және 9 көпірді күрделі жөндеу;
270 км жолды күрделі жөндеуге арналған жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу;
31 авариялық көпірді күрделі жөндеуге арналған жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу;
құбырлар мен көпірлерді жөндеумен 2090 км орташа жөндеу;
жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарының орындалу сапасын қамтамасыз ету үшін 14 жол зертхананы сатып алу.
Соңғы нәтижесі:
қауіпсіз және үздіксіз жүріп өтуді қамтамасыз ету;
жүктер мен жолаушыларды жеткізу мерзімдерін қысқарту;
көлік-құрамдас бөліктік шығындарды қысқарту;
110,75 км республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы авариялық учаскелерді азайту;
9 дана мөлшерінде республикалық маңызы бар жолдарда авариялық көпірлердің санын қысқарту;
Республикалық маңызы бар жолдарды салу, қайта жаңарту және жөндеу бойынша жүргізілген жұмыстарды ескере отырып, жолдардың жылдың аяғындағы жай-күйі шамамен мыналарды құрайды:
жақсы жай-күйде - 3,65 мың км немесе 16 %;
қанағаттанарлық жай-күйде - 9,72 мың км немесе 42 %;
қанағаттандырғысыз жай-күйде - 9,63 мың км немесе 42 %.
Қаржы-экономикалық нәтиже: бюджеттік қаражаттарды тиімді пайдалануды қамтамасыз ету мынадай жолдармен жүзеге асырылады:
күрделі және орташа жөндеу бойынша мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес конкурс өткізу;
қолданыстағы нормаларға сәйкес жолдарды жөндеу және күтіп ұстау сапасына бақылау жүргізу;
Уақтылығы: жасалған шарттардың талаптарына сәйкес қаржы жылының ішінде.
Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
160-ҚОСЫМША         

215  Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын
қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау"
деген 005 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны :   1553645 мың теңге (бір миллиард бес жүз елу үш миллион алты жүз қырық бес мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Қазақстан Республикасындағы көлік туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 21 қыркүйектегі Заңының  9-бабы ; "Ішкі су көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі  Заңы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттік ішкі су жолдары туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1994 жылғы 21 желтоқсандағы N 1429  қаулысы ; "Мемлекеттік күзетілуі тиіс объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің кейбір мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 4 қыркүйектегі N 901  қаулысы ; "Су объектілерін кеме жүзетін су жолдары санатына жатқызу ережесін және кеме жүзуі үшін ашық кеме жүретін су жолдарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 105  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   ішкі су жолдарында кеме қатынасы қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   навигациялық құралдар және жабдықтар белгілерін қою және күтіп-ұстау арқылы кеме жүрісінің кепілдендірілген көлемдерін қамтамасыз ету; түбін тереңдету (жер қарпу), түзету және түбін тазарту жұмыстары, кеме қатынасының гидротехникалық құрылыстарын (шлюздерді) қауіпсіз жұмыс жағдайында күтіп-ұстау.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005

  

Су жол-
дарының
кеме
жүретін
жағдайда
болуын
қамтама-
сыз ету
және
шлюздер-
ді ұстау

Павлодар облысы:
Ертіс өзенінің ұзақ-
тығы 634 км учаскеле-
рінде навигациялық
жабдықтың белгілерін
қою (алып тастау)
және оларға қызмет
көрсету;
1400 мың текше м.
көлемінде түбін
тереңдету (жер қарпу)
жөніндегі жұмыстар;
түбін тазалау
жұмыстары - 5500 т;
флотты жөндеу:
ағымдағы жөндеу
14 (бірлік);
орташа жөндеу 4
(бірлік);
жағдайлық мүкәммал
мен мүлікті жөндеу
және шығару.
Шығыс Қазақстан
облысы:
Шығыс Қазақстан СЖК
Ертіс өзенінің ұзақ-
тығы 796 км учаскеле-
рінде навигациялық
жабдықтың белгілерін
қою (алып тастау)
және оларға қызмет
көрсету;
250 мың текше м. көле-
мінде түбін тереңдету
(жер қарпу) жөніндегі
жұмыстар;
Ертіс және Қара Ертіс
өзенінің ұзақтығы 315
км учаскесінде
қалыптарды жобалау-
іздестіру жұмыстарын
жүргізу;
Өскемен, Бұқтырма және
Шульба шлюздерін күтіп
ұстау және ағымдағы
жөндеу;
Өскемен, Бұқтырма және
Шульба шлюздерінің
авариясыз жұмысын
қамтамасыз ету және
террорға қарсы іс-ша-
ралар жүргізу, соның
ішінде КС-108 және 2
бірлік жол шебері
катерлері негізінде
спутниктік геодезиялық
түсірулер жабдығын
сатып алу;
флотты жөндеу:
ағымдағы жөндеу 23
(бірлік);
орташа жөндеу 3
(бірлік);
жағдайлық мүкәммал
мен мүлікті жөндеу
және шығару;
мемлекеттік техникалық
өзен флотын жаңарту
және жаңғырту,
соның ішінде:
сүйрегіш теплоход
(1 бірлік);
Семей СЖК:
Ертіс өзенінің ұзақ-
тығы 288 км учаскеле-
рінде навигациялық
жабдықтың белгілерін
қою (алып тастау) және
оларға қызмет көрсету;
415 мың текше м. көле-
мінде түбін тереңдету
(жер қарпу) жөнінде
жұмыстар;
түзету жұмыстары 55
мың текше м.;
флотты жөндеу:
ағымдағы жөндеу 18
(бірлік);
орташа жөндеу 4
(бірлік);
күрделі жөндеу 2
(бірлік);
жағдайлық мүкәммал мен
мүлікті жөндеу және
шығару;
мемлекеттік техникалық
өзен флотын жаңарту
және жаңғырту,
соның ішінде:
жабдықтау теплоходы
(1 бірлік);
карчекран жобасын
әзірлеу (1 жиынтық);
Батыс Қазақстан
облысы:
Жайық өзенінің ұзақ-
тығы 623 км учаске-
лерінде навигациялық
жабдықтың белгілерін
қою (алып тастау) және
оларға қызмет көрсету;
240 мың текше м. көле-
мінде түбін тереңдету
(жер қарпу) жөніндегі
жұмыстар;
түбін тазалау
жұмыстары - 5200 т;
флотты жөндеу:
ағымдағы жөндеу 22
(бірлік);
орташа жөндеу 3
(бірлік);
жағдайлық мүкәммал мен
мүлікті жөндеу және
шығару.
Атырау облысы:
Жайық өзенінің ұзақ-
тығы 333 км учаске-
лерінде навигациялық
жабдықтың белгілерін
қою (алып тастау) және
оларға қызмет көрсету;
500 мың текше м. көле-
мінде түбін тереңдету
(жер қарпу) жөніндегі
жұмыстар;
флотты жөндеу:
ағымдағы жөндеу 7
(бірлік);
жағдайлық мүкәммал мен
мүлікті жөндеу және
шығару.
Алматы облысы:
Іле өзені мен Қапшағай
су қоймасында 330 км
учаскелерінде навига-
циялық жабдықтың
белгілерін қою (алып
тастау) және оларға
қызмет көрсету;
18,2 мың текше м.
көлемінде түбін терең-
дету (жер қарпу)
жөніндегі жұмыстар;
флотты жөндеу:
ағымдағы жөндеу 4
(бірлік);
жағдайлық мүкәммал
мен мүлікті жөндеу
және шығару.
Қарағанды облысы:
Балқаш өзенінде 978 км
учаскелерінде навига-
циялық жабдықтың
белгілерін қою (алып
тастау) және оларға
қызмет көрсету:
флотты жөндеу:
ағымдағы жөндеу 3
(бірлік);
күрделі жөндеу 1
(бірлік);
жағдайлық мүкәммал
мен мүлікті жөндеу
және шығару
мемлекеттік техникалық
өзен флотын жаңарту
және жаңғырту,
соның ішінде:
жабдықтау теплоходы -
1 (бірлік)

жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тікелей нәтиже:
ұзындығы 3982 км су жолдары учаскелерінде навигациялық жабдықтың белгілерін қою (алып тастау) және оларға қызмет көрсету;
2823,2 мың текше м. көлемінде түбін тереңдету (жер қарпу) жөніндегі жұмыстар; 55 мың текше м. көлемінде түзету жұмыстары; 10700 тонна көлемінде түбін тазалау жұмыстары;
ұзындығы 315 км Ертіс және Қара Ертіс өзені учаскелерінде арналық жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу;
Өскемен, Бұқтырма және Шульба шлюздерін ұстау және ағымдағы жөндеу;
Өскемен, Бұқтырма және Шульба шлюздерінің авариясыз жұмысын қамтамасыз ету және террорға қарсы іс-шаралар жүргізу;
төтенше жағдайлардан кейін қалпына келтіру жұмыстары;
флотты жөндеу: ағымдағы жөндеу 91 (бірлік); орташа жөндеу 14 (бірлік); күрделі жөндеу 3 (бірлік);
активтерді сатып алу:
Өскемен, Бұқтырма және Шульба шлюздерінің авариясыз жұмысын қамтамасыз ету және террорға қарсы іс-шаралар жүргізу бойынша, соның ішінде:
спутниктік геодезиялық түсірулер үшін жабдықпен жарақтаумен КС-108 катерін (1 бірлік);
жол шебері катерін (2 бірлік);
мемлекеттік техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту бойынша, соның ішінде:
сүйрегіш теплоход - 1 бірлік;
жабдықтау теплоходы - 2 бірлік;
карчекран жобасын әзірлеу - 1 жиынтық.
Соңғы нәтиже:
алдыңғы жылға қарағанда жүк айналымының және жолаушылар айналымының 5% өсуі;
ішкі су жолдарын қанағаттанарлықсыз күтіп ұстау себебінен авариялық жағдайлардың саны.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
навигациялық жабдықтар белгілерін қою (алып тастау) және қызмет көрсету шығыны 1 км.-ге - 61 мың теңге.
Сапасы және уақтылығы:
кеме қатынасы су жолдарын қанағаттанарлықсыз күтіп ұстауға арыздардың болмауы;
кеме қатынасы су жолдарының қанағаттанарлықсыз жағдайы себебінен көліктік оқиғалардың болмауы.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
161-ҚОСЫМША         

215  Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Әуе көлігі инфрақұрылымын дамыту"
деген 006 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 5264854 мың теңге (бес миллиард екi жүз алпыс төрт миллион сегiз жүз елу төрт мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Қазақстан Республикасы мен Жапонияның Халықаралық Экономикалық Ынтымақтастық Қоры арасындағы Астана қаласындағы әуежайды қайта жаңарту жобасы бойынша заем туралы" келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 19 мамырдағы  Заңы ; "Астана қаласында халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 29 маусымдағы N 611  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының транзит-көлік әлеуетін дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1351  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы мен Жапонияның Халықаралық экономикалық ынтымақтастық қоры арасындағы Астана қаласындағы әуежайды қайта жаңарту жобасы жөніндегі қарыз туралы келісімге түзетуге қатысты Қазақстан Республикасы мен Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкі арасындағы қосымша келісім-хатқа қол қою туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 8 маусымдағы N 637  қаулысы ; "Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлік қоғамын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 мамырдағы N 483  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   әуежайлар инфрақұрылым объектілерін дамыту.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық талаптармен сәйкестікке келтіру үшін Қазақстан Республикасы әуежайларының жер үстіндегі инфрақұрылым объектілерін жаңғырту мен дамытуды жүзеге асыру.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

006

  

Әуе
көлігі
инфрақұ-
рылымын
дамыту

  

  

  

2

  

004

Сыртқы
қарыздар
есебінен
жобаны
іске
асыру

Астана қаласындағы
халықаралық әуежайды 
қайта жаңарту: ККАА/
РСІ консорциумының
консалтингтік
қызметтері;
Астана қаласындағы
әуежайдың ғимаратын
және оған іргелес
Siemins-Marubeni-Laing
-Alarko консорциумының
құрылыстарын қайта
жаңарту бойынша
құрылыс жұмыстары.

3
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

3

  

005

Ішкі
көздер
есебінен
жобаны
іске
асыру

Белгіленген тәртіппен
бекітілген "2006 жылға
арналған республикалық
бюджет туралы" Қазақ-
стан Республикасының
Заңын іске асыру тура-
лы" Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің
2005 жылғы 9 желтоқ-
сандағы N 1228 қаулы-
сына 2-қосымшаға сәй-
кес сомалар шегінде
келесі инвестициялық
жобаларды іске асыру,
жобалық-сметалық
құжаттамаға сәйкес
мынадай іс-шаралар
бойынша:
1) Ақтөбе қаласындағы
халықаралық әуежайдың
аэровокзалын қайта
жаңарту Қазақстан
Республикасы Индустрия
және сауда министрлігі
Құрылыс және тұрғын
үй-коммуналдық шаруа-
шылық істері комите-
тінің 2005 жылғы 1
шілдедегі N 186 ЖІЖ
бұйрығы), соның
ішінде:
жобалық-сметалық құ-
жаттаманы мемлекеттік
ведомстводан тыс
сараптауды әзірлеу мен
жүргізу жөніндегі
жұмыстарға байланысты
шығындар;
белгіленген тәртіппен
бекітілген жобалық-
сметалық құжаттамада
көзделген жұмыстарды
жүргізуге байланысты
шығындар.
2) Шымкент қаласындағы
әуежайдың ұшу-қону
жолағын қайта жаңарту
(Қазақстан Республи-
касы Индустрия және
сауда министрлігі
Құрылыс және тұрғын
үй-коммуналдық
шаруашылық істері
комитетінің жұмыс
жобасын бекіту туралы
2005 жылғы 28 шілдедегі N 224 ЖІЖ бұйрығы),
соның ішінде:
жобалық-сметалық құ-
жаттаманы мемлекеттік
ведомстводан тыс
сараптауды әзірлеу
мен жүргізу жөніндегі
жұмыстарға байланысты
шығындар;
белгіленген тәртіппен
бекітілген жобалық-
сметалық құжаттамада
көзделген жұмыстарды
жүргізуге байланысты
шығындар.
3) Павлодар қаласында-
ғы әуежайдың ұшу-қону
жолағын қайта жаңар-
ту, (ТЭН-ге мемлекет-
тік сараптаманың 2005
жылғы 27 шілдедегі
N 16-306/05 қорытын-
дысы). Осы жобалар
шеңберінде мынадай
іс-шаралар жүргізіледі:
жобалық-сметалық құ-
жаттаманы әзірлеу және
мемлекеттік ведомство-
дан тыс сараптау
жүргізу; белгіленген
тәртіппен бекітілген
жобалық-сметалық
құжаттамада көзделген
жұмыстарды жүргізу.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

4

  

016

Жобаны
респу-
бликалық
бюд-
жеттен
сыртқы
қарыз-
дарды
бірлесіп
қаржы-
ландыру
есебінен
іске
асыру

Астана қаласындағы
халықаралық әуежай
құрылысының жобасы:
ВОТМ комиссиясының
төлемдерін өтеу.

3
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тікелей нәтижесі: жұмыс кестесіне сәйкес Ақтөбе қаласы әуежайының аэровокзал кешенін қайта жаңарту - жалпы ауданы 7888 шаршы метр, соның ішінде қолданыстағы аэровокзал ауданы - 5000 шаршы метр және жаңадан жобаланған ауданы - 2888 шаршы метр; Шымкент қаласы әуежайының ұшу-қону жолағын қайта жаңарту - ЖҰҚЖ ұзақтығы 3300 метр, жасанды жамылғылар ауданы 376901,7 шаршы метр.
Мемлекеттік ведомстводан тыс сараптамадан өткен бекітілген жобалық-сметалық құжаттама; Павлодар облысы Павлодар қаласындағы әуежайдың ұзындығы 2500 м және ені 45 м, әуе кемесінің бұрылуы үшін 4 кеңейтушісі бар әуе кемелерінің қазіргі заманғы үлгілерін пайдалану үшін, рульдеу жолының ұзындығы - 209 м және ені - 18 м, перрон өлшемі - 198x134 м, мөлшері 168x132 м тұру орындары бар жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңарту жөніндегі жұмыстардың басталуы.
Соңғы нәтижесі: Қазақстанның транзит әлеуетін дамытуды қамтамасыз етуге, авиакомпаниялардың да және жолаушылардың да сапалы әуежайлық қызметтеріне өсіп отырған қажеттіліктерін қанағаттандыруға, әуежайлардың негізгі өндірістік қорларын қайта жаңарту есебінен ұшу қауіпсіздігінің тиісті деңгейін қамтамасыз етуге қабілетті Қазақстан Республикасы азаматтық авиация әуежайларының желісін құру; Қазақстан Республикасының әуежайлары арқылы жолаушылар ағынын және жүк ағынын ұлғайту; отандық авиакомпаниялар орындайтын халықаралық та және ішкі де ұшулардың географиясын ұлғайту; Қазақстан Республикасы әуежайларындағы халықаралық нормаларға жауап беретін жердегі инфрақұрылым деңгейін арттыру.
Уақтылығы: жұмыстар жүргізу кестесіне және жасалған шарттарға сәйкес.
Сапасы: құрылыс нормалары және ережелеріне (ҚНжЕ) және Халықаралық азаматтық авиация ұйымының нормаларына сәйкес.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
162-ҚОСЫМША         

215  Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Астана қаласында халықаралық әуежай құрылысына кредит беру"
деген 007 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны :   110537 мың теңге (бір жүз он миллион бес жүз отыз жеті мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   "Қазақстан Республикасы мен Жапонияның Халықаралық Экономикалық Ынтымақтастық Қоры арасындағы Астана қаласындағы әуежайды қайта жаңарту жобасы бойынша заем туралы келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 19 мамырдағы  Заңы ; "Астана қаласында халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 29 маусымдағы N 611  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының транзит-көлік әлеуетін дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1351  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы мен Жапонияның Халықаралық экономикалық ынтымақтастық қоры арасындағы Астана қаласындағы әуежайды қайта жаңарту жобасы жөніндегі қарыз туралы келісімге түзетуге қатысты Қазақстан Республикасы мен Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкі арасындағы қосымша келісім-хатқа қол қою туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 8 маусымдағы N 637  қаулысы ; "Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлік қоғамын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 мамырдағы N 483  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   Астана қаласы әуежайының инфрақұрылым объектілерін дамыту.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық талаптармен сәйкестікке келтіру үшін Астана қаласы әуежайының жердегі инфрақұрылым объектілерін жаңғырту мен дамытуды жүзеге асыру.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

007

  

Астана
қаласын-
да халы-
қаралық
әуежай
құры-
лысына
кредит
беру

  

  

  

2

  

004

Сыртқы
қарыздар
есебінен
жобаны
іске
асыру

ККАА/РСІ консорциумы-
ның консалтингтік
қызметтері. Астана
қаласындағы әуежайдың
ғимаратын және оған
іргелес 3 Siemins-
Marubeni-Laing-Alarko
консорциумының құры-
лыстарын қайта жаңарту
жөніндегі құрылыс жұ-
мыстары (келісім-шарт
құны көлемінің 20%).

3
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тікелей нәтижесі: Астана қаласы әуежайының құрылысына арналған Келісім-шарт шарттарына сәйкес келісім-шарттық бағасынан 2,5% мөлшерінде ұсталынатын қаражатты төлеу.
Соңғы нәтижесі: авиакомпаниялардың да, жолаушылардың да сапалы әуежайлық қызметтерге өсіп отырған қажеттілігін қанағаттандыру, әуежайдың негізгі өндірістік қорларын қайта жаңарту мен жаңарту арқылы ұшу қауіпсіздігінің тиісті деңгейін қамтамасыз ету; жолаушылар ағыны мен жүк ағынын ұлғайту; халықаралық нормаларға жауап беретін жердегі инфрақұрылымның деңгейін арттыру.
Қаржы-экономикалық тиімділік: қазіргі күнгі негізгі өндірістік қуаттармен, ғимараттармен, құрылыстармен, техникалық жабдықпен қамтамасыз ету жолымен әуежайлар қызметінің тиімділігін арттыру; әуе көлігінің тұрақты жұмыс істеуі.
Уақтылығы: 3 тоқсан.
Сапасы: құрылыс нормативтері мен ережелеріне (ҚНжЕ) және Азаматтық авиацияның халықаралық ұйымы нормаларына сәйкес келеді.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
163-ҚОСЫМША         

215  Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Әлеуметтік маңызы бар облысаралық бағыттар бойынша
темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау"
деген 009 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1 Құны :   8862200 мың теңге (сегіз миллиард сегіз жүз алпыс екі миллион екі жүз мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   "Темір жол көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасының темір жол көлігін қайта құрылымдаудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 6 ақпандағы N 145  қаулысы ; "Әлеуметтік мәні бар облысаралық қатынастарды айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1185  қаулысы ; "Тасымалдаушының әлеуметтік мәні бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдауды жүзеге асыруына байланысты залалдарын субсидиялау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1188  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   Қазақстан Республикасы тұрғындарының темір жол тасымалдарына қажеттіліктерін қанағаттандыру.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   әлеуметтік мәні бар қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастырумен байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

009

  

Әлеу-
меттік
маңызы
бар
облыс-
аралық
бағыттар
бойынша
темір
жол жо-
лаушылар
тасымал-
дарын
субси-
диялау

Қазақстан Республикасы
Үкіметі бекіткен
тәртіпке сәйкес облыс-
аралық қатынастарда
жолаушы тасымалдарын
жүзеге асырумен
байланысты тасымалдау-
шылардың шығындарын
субсидиялау.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тікелей нәтижесі: Қазақстан Республикасы Үкіметі бекіткен әлеуметтік мәні бар облысаралық қатынастар бойынша жолаушыларды темір жол көлігімен тасымалдауды жүзеге асыру.
Соңғы нәтижесі: Қазақстан Республикасы тұрғындарының темір жол көлігімен тасымалдарға қажеттіліктерін қанағаттандыру.
Қаржы-экономикалық тиімділігі: жолаушы тасымалдаушылардың шығындарын өтеуді және тұрғындардың темір жол көлігімен жүруге қол жеткізуін қамтамасыз ету.
Уақтылығы: жыл бойы.
Сапасы: Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2004 жылғы 18 наурыздағы N 122-І  бұйрығымен  бекітілген Қазақстан Республикасының темір жол көлігімен жолаушыларды, багажды және жүк багажын тасымалдау ережесіне сәйкес жолаушыларға үздіксіз және қауіпсіз қызмет көрсету.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
164-ҚОСЫМША         

215  Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 010 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 88404 мың теңге (сексен сегіз миллион төрт жүз төрт мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі  Заңы ; "Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі  Заңы ; "Автомобиль көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі  Заңы ; "Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен орындалатын қолданбалы ғылыми зерттеулер бағдарламаларын қалыптастыру мен іске асырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 23 ақпандағы N 145  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының халықаралық көлік дәліздерін дамыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 27 сәуірдегі N 566  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2001-2008 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 29 мамырдағы N 726  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы мемлекеттік көлік саясатының тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 11 маусымдағы N 801  қаулысы ; "Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 27 желтоқсандағы N 1385  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 5 қыркүйектегі N 903  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының транзит-көлік әлеуетін дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1351  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   Қазақстанның транзит-көлік әлеуетін дамыту; республиканың көлік магистральдары бойынша транзиттік және экспорт-импорттық тасымалдардың тиімділігін арттыру; автожол және автомобиль саласы қызметінің тиімділігін арттыру.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізу, халықаралық талаптарға сәйкес автожол және автомобиль саласындағы ұлттық нормативтік-техникалық құжаттарды пысықтау және жетілдіру, Қазақстан Республикасының транзит-көлік әлеуетінің қазіргі жай-күйін талдау, транзит-көлік әлеуетін дамыту жөнінде негізгі бағыттарды және іс-шараларды әзірлеу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

010

  

Көлік
және
комму-
никация
сала-
сындағы
қолдан-
балы
ғылыми
зерт-
теулер

1. Автожол саласында
8 жаңа тақырып бойынша
қолданбалы ғылыми
зерттеулер жүргізу,
соның ішінде:
1) автомобиль жолдары-
ның көліктік-пайдала-
нымдық көрсеткіштері-
нің өзгеру заңдылық-
тарын зерттеу және
оларды пайдалану
мерзімдерін негіздеу;
2) қатқыл типтегі жол
төсемелерін жобалау
тұжырымдамасын өзгерту
қажеттілігін анықтау
мақсатында олардың
күшпен бұзылу жай-
күйіне кешенді зерттеу
жүргізу;
3) Қазақстан Республи-
касының автомобиль
жолдары жамылғыларын-
дағы тозу қабаттарына
және беттік майда ке-
дір-бұдырлы өңдеулерге
зерттеу жүргізу және
технологиясын әзірлеу;
4) өндіріс қалдықтары
мен техногендік өнімді
пайдалану арқылы
салқын ресайклинг
технологиясын қолдану
жөнінде зерттеулер
жүргізу және ұсыныстар
әзірлеу;
5) автомобиль жолдары-
ның пайдаланымдық
ресурстарын арттыру
мақсатында жол төсе-
мелері жер төсемінің
жұмыс қабатының
топырақтарын бекіту
жөнінде зерттеулер
жүргізу және
ұсынымдар әзірлеу;
6) асфальт-бетон құры-
лымының қалыптасуын
кешенді зерттеу және
жол құрылысында оларды
пайдалану жөнінде ұсы-
нымдар әзірлеп әртүрлі
қоспалармен оларды
жетілдірудің жолын
іздестіру;
7) жалпы пайдаланымда-
ғы автомобиль жолдары-
ның учаскелерін жол
бойындағы қоршаған
ортаның ластануына
олардың ықпал ету
деңгейі бойынша бөлу;
8) халықаралық
талаптарға сәйкес
ҚР автожол саласының
нормативтік-техникалық
құжаттамаларын жетіл-
діру жөнінде ғылыми
зерттеулер жүргізу.
2. Транзит әлеуеті
саласында 3 тақырып
бойынша қолданбалы
ғылыми зерттеулер
жүргізу, соның ішінде:
жаңа тақырып бойынша:
1) ішкі және халықа-
ралық рыноктағы
отандық тауарлардың
бәсекеге қабілеттілі-
гін арттыру мақсатында
жалпы ішкі өнімдегі
(ЖІӨ) және бағалардағы
көліктік құрамдас
бөліктің қалыптасу
шарттарын зерттеу және
оларды азайту жөнінде
шаралар жүйесін
әзірлеу;
зерттеулер
жалғастырылатын
тақырыптар бойынша:
1) ғылыми зерттеулер
нәтижелерін қорыту
және көлікті дамыту
және СПЕКА бағдарла-
масының шеңберінде
шекараларды кесіп
өтуді жеңілдету мен
оларды іске асыру
мониторингі саласында
ұсыныстар әзірлеу;
2) Қазақстан Республи-
касының транзит-көлік
әлеуетін дамытудың
ғылыми негізін және
стратегиялық
бағыттарын әзірлеу.
3. Автомобиль көлігі
саласында 7 тақырып
бойынша қолданбалы
ғылыми зерттеулер
жүргізу, соның ішінде:
ауыспалы тақырып
бойынша:
1) Қазақстан Республи-
касындағы автокөлік
құралдарына рыноктық
жағдайда пайдалану,
техникалық қызмет
көрсету, жөндеу және
сақтау кезінде
қойылатын бірқалыпты
техникалық талаптарды
зерттеу, негіздеу
және әзірлеу; жаңа
тақырыптар бойынша:
1) облысаралық қаты-
настарда жолаушыларды
тасымалдауды диспет-
черлік басқару мәселе-
лерін зерттеу және
қала маңындағы, қала-
аралық, облыс ішіндегі
және облысаралық
қатынастардағы қозға-
лыс кестесін келісу
жүйесін әзірлеу;
2) автомобиль көлігін
ақпараттандыру мәселе-
сін зерттеу және
саладағы басқарудың
ақпараттық жүйесін
дамыту жолдарын
әзірлеу;
3) Қазақстан Республи-
касының АКҚ және
автомоторлы отынға
қойылатын техникалық
талаптар саласындағы
халықаралық стандарт-
тарға қосылуы жөнін-
дегі ұсыныстарды
әзірлеп, автомобиль
көлігінің экологиялық
қауіпсіздігін арттыру
мәселелерін зерттеу;
4) ДСҰ-ға Қазақстан-
ның кіруі жағдайында
халықаралық автомобиль
тасымалы рыногындағы
отандық операторлар-
дың жай-күйін және
бәсекелестікке қабі-
леттілігін күшейту
жолдарын зерттеу;
5) автовокзалдардың
тасымалдаушылармен
өзара іс-кимылының
құқықтық негізін
жетілдіру және жолаушы
автомобиль көлігі
бойынша вокзал қызмет-
теріне арналған тариф-
терді белгілеу жөнін-
дегі ұсыныстарды
зерттеу және әзірлеу;
6) автокөлiк құралдарына және жанар-жағар май материалдарына экологиялық талаптарды арттыру қажеттiлiгiн зерттеу және Қазақстанда Eуpo экологиялық стандарттарын енгiзу жөнiндегi ұсынымдарды әзiрлеу.
4. Мемлекеттік ғылыми-
техникалық сараптаманы
жүргізу жөніндегі
қызметтерге ақы төлеу.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тікелей нәтижесі: автожол саласында 8 тақырып бойынша; транзит әлеуеті саласында 3 тақырып бойынша және автомобиль көлігі саласында 7 тақырып бойынша қолданбалы ғылыми зерттеу жүргізу.
Соңғы нәтижесі: автокөлікпен жолаушыларды және жүктерді тасымалдау келемін 1,5% арттыру; автомобильдерді пайдалану кезінде зиянды газдардың бөлінуін 2010 жылға қарай 3-5 %-ға және 2015 жылға қарай 8-10 %-ға төмендету; халықаралық тасымалдарды орындайтын автокөлікӨқұралдарының санын 5-10 % арттыру; жол жұмыстарының құнын төмендету және автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту және пайдалану сапасын арттыру.
Қаржы-экономикалық тиімділігі: бір тақырып бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізудің орташа құны 4911,3 мың теңге.
Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес бір жылдың ішінде.
Сапасы: қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу жолаушыларды және жүктерді тасымалдау сапасын арттыруға ықпал етеді, бұл автомобиль тасымалдарының табыстылығын 3% және пайдалылығын 2% арттыруға және автомобиль санын 3,5% көбейтуге септігін тигізеді. Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, автомобиль жолдарының және жасанды құрылыстардың ұзақтығын және сенімділігін арттыру.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
165-ҚОСЫМША         

215  Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Темір жол саласының стандарттарын әзірлеу"
деген 011 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 27648 мың теңге (жиырма жеті миллион алты жүз қырық сегіз мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы  Заңы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : темір жол көлігі кәсіпорындары көрсететін қызметтер сапасын арттыру үшін жағдай жасау.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : темір жол көлігі саласындағы стандарттау жөніндегі стандарттар мен нормативтік құжаттар кешенін жасау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

011

  

Темір
жол са-
ласының
стандар-
ттарын
әзірлеу

46 стандартты әзірлеу
бойынша қызметтерге
ақы төлеу.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтижесі: темір жол саласының 46 стандарттарын әзірлеу және бекіту.
Соңғы нәтижесі: жүк жөнелтушілерге, жолаушыларға және темір жол көлігі кәсіпорындарының қызметін пайдаланатын басқа пайдаланушыларға қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін жағдайлармен қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық тиімділігі: бір стандартты әзірлеудің орташа шығыны 601,0 мың теңгені құрайды.
Уақтылығы: жыл бойы.
Сапасы: МемСТ талаптарына сәйкес келеді.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
166-ҚОСЫМША         

215  Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне әлеуметтік маңызы бар ауданаралық (қалааралық)
және ішкі бағыттардағы темір жол жолаушылар тасымалдарын
субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 013 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны :   1107800 мың теңге (бір миллиард бір жүз жеті миллион сегіз жүз мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   "Темір жол көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылы 8 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасының темір жол көлігін қайта құрылымдаудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 6 ақпандағы N 145  қаулысы ; "Тасымалдаушының әлеуметтік мәні бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдауды жүзеге асыруына байланысты залалдарын субсидиялау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1188  қаулысы .
       3.   Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасы тұрғындарының темір жол жолаушы тасымалдарына қажеттіліктерін қанағаттандыру.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалын ұйымдастырумен байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

013

  

Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
бюджет-
теріне
әлеу-
меттік
маңызы
бар
аудан-
аралық (қала-
аралық)
және
ішкі
бағыт-
тардағы
темір
жол жо-
лаушылар
тасымал-
дарын
субси-
диялауға
бері-
летін
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Облыстық бюджеттерге,
Астана және Алматы
қалаларының бюджетте-
ріне әлеуметтік мәні
бар ауданаралық
(қалааралық) және
ішкі қатынастарды
субсидиялауға арналған
ағымдағы мақсатты
трансферттерді аудару.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тікелей нәтижесі: жергілікті атқарушы органдар белгілеген әлеуметтік мәні бар ауданаралық (қалааралық) және ішкі қатынастар бойынша темір жол көлігімен жолаушылар тасымалдарын жүзеге асыру.
Соңғы нәтижесі: Қазақстан Республикасы тұрғындарының темір жол жолаушы тасымалдарына қажеттіліктерін қанағаттандыру.
Қаржы-экономикалық тиімділігі: жолаушы тасымалдаушылардың шығындарын өтеуді және тұрғындардың темір жол көлігімен жүруге қол жеткізуін қамтамасыз ету.
Уақтылығы: жыл бойы.
Сапасы: Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2004 жылғы 18 наурыздағы N 122-1 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының темір жол көлігімен жолаушыларды, багажды және жүк багажын тасымалдау ережесіне сәйкес жолаушыларға үздіксіз және қауіпсіз қызмет көрсету.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
167-ҚОСЫМША         

215  Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді
және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету"
деген 014 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 35465 мың теңге (отыз бес миллион төрт жүз алпыс бес мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   "Ішкі су көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі  Заңы ; "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы  Заңы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   ішкі суда жүзу кемелерінің және "өзен теңізде" жүзу кемелерінің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Тиесілігі мен меншік түріне қарамастан, ішкі су жолдарында пайдалануға арналған, ішкі суда жүзу кемелерін және "өзен-теңізде" жүзу кемелерін жіктеу және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

014

  

Ішкі
суларда
жүзетін
"өзен-
теңіз"
кеме-
лерін
жіктеуді
және
олардың
техни-
калық
қауіп-
сіздігін
қамтама-
сыз ету

Кемелердің техникалық
жай-күйін бақылау және
кемелерді жіктеу,
куәландыру, техникалық
бақылау және эколо-
гиялық қауіпсіздігі
жөнінде нормативтік
құқықтық актілерді
әзірлеу үшін штат саны
22 адам "Кеме қатынасы
тіркелімі" мемлекеттік
мекемесін құру және
күтіп-ұстау. "Кеме
қатынасы тіркелімі
мемлекеттік мекемесі-
нің қызмет қамтамасыз
ету үшін негізгі
құралдарды сатып алу.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
тікелей нәтиже: шамамен 400 бірлік кемелерді жіктеу және куәландыру;
Кемелерді жіктеу, куәландыру, техникалық және экологиялық бақылау қауіпсіздігі жөнінде кеме қатынасы тіркелімі ережелерін әзірлеуге техникалық тапсырма дайындау; "Кеме қатынасы тіркелімі" мемлекеттік мекемесін сервермен (1 д.), пайдаланушының жұмыс станцияларымен (20 д.), тасымалды компьютермен (1 д.), принтерлермен (13 д.), мониторлармен (21 д.), көбейту аппаратымен (1 д.), автокөлікпен (1 д.), кеңселік жиһазбен (22 комплект) қамтамасыз ету.
Соңғы нәтиже: кеме қатынасы процесіне қатысатын кемелердің және басқа да инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық тиімділігі: 1 кемеге жіктеу мен куәландыру жүргізу үшін орташа шығын шамамен 39,3 мың теңгені құрайды;
Кемелерді жіктеу, куәландыру, техникалық бақылау және экологиялық қауіпсіздігі жөнінде кеме қатынасы тіркелімі ережелерін әзірлеуге техникалық тапсырма дайындау жөніндегі орташа шығындар 5674,0 мың теңгені құрайды.
Уақтылығы: белгіленген мерзімде кемелерді, басқа құрылыстар мен объектілерді техникалық куәландыру.
Сапасы: флоттың авариясыз жұмыс істеуі.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
168-ҚОСЫМША         

215  Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Транспорттық деректер базасы және тасымалдар қауіпсіздігі
қарқыны мониторингінің ақпараттық талдау жүйесін құру"
деген 015 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 329441 мың теңге (үш жүз жиырма тоғыз миллион төрт жүз қырық бір мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңының  1-бабы 6-бабы , "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңының  1-бабы 5-бабы , "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 5 қыркүйектегі N 903  қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 27 сәуірдегі N 566  қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасының халықаралық көлік дәліздерін дамыту тұжырымдамасы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 21 маусымдағы N 801  қаулысымен  мақұлданған Қазақстан Республикасының 2008 жылғы кезеңге дейінгі мемлекеттік көліктік саясатының тұжырымдамасы,, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1351  қаулысымен  бекітілген Қазақстан Республикасының транзит-көліктік әлеуетін дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы, "Экономиканың басым секторларында пилоттық кластерлерді жасау мен дамыту жөніндегі жоспарларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 25 маусымдағы N 633  қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 25 маусымдағы N 633  қаулысымен  бекітілген "Көліктік логистика" пилоттық кластерін жасау мен дамыту жөніндегі жоспардың 9, 10, 11-тармақтары, Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің 2003 жылғы 16 қазандағы мәжіліс хаттамасы.
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   Мемлекеттік басқару және бақылау органдарын ғылыми және жобалық ұйымдардың, отандық және сыртқы тасымалдаушылардың, және халықаралық ұйымдардың нақты және жедел республиканың транзит-көлік әлеуетін қолдану мен жағдайы туралы ақпаратпен қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасының көліктік инфрақұрылымы объектілері эксплуатациясының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар транзиттік және мемлекет аумағы арқылы өтетін жүктердің (тауарлар) қауіпсіздігін қамтамасыз етуді бақылау.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Мемлекеттік басқару және бақылау органдарын, ғылыми және жобалау ұйымдарын, отандық және шетелдік тасымалдаушыларды, сондай-ақ халықаралық ұйымдарды республика транзит-көлік әлеуетінің бар болуы, жай-күйі және қолданылуы туралы шынайы және жедел ақпаратпен қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымы объектілерін қауіпсіз пайдалануды, сондай-ақ мемлекет аумағы арқылы тасымалданатын, соның ішінде транзиттік жүктердің (тауарлардың) қауіпсіздігін қамтамасыз етуді бақылау.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

015

  

Транс-
порттық
деректер
базасы
және та-
сымалдар
қауіп-
сіздігі
қарқыны
монито-
рингінің
ақпа-
раттық
талдау
жүйесін
құру

Техникалық құралдарды
сатып алу: Сервер - 3
бірлік; компьютер -
102 бірлік; Smart
card-қа дерек енгізу
құрылымы - 114 бірлік;
Спутниктік 2 дауысты
каналды VSАТ терминалы
және деректерді беру
каналы - 25 бірлік.
Үздіксіз қоректендіру
блоктары - 25 бірлік.
Сіsсо маршрутизаторы
- 25 бірлік. Құжаттар
үшін штрих кодтар
сканеры - 114 бірлік.
Жазылымдарды оқу құры-
лымдары - 125 бірлік.
Принтерлер - 73
бірлік. POC terminals
- 232 бірлік. Smart
card-қа арналған прин-
терлер (+кодтандыру
құрылымы) - 41 бірлік.
Swish жүйелі комму-
таторы - 25 бірлік.
Көлік дерекқоры мен
тасымалдау қауіпсізді-
гі динамика мониторин-
гінің ақпараттық жүйе-
лерін енгізу, әзірлеу
және дамыту.
Процессинг қызметі.
Лицензиялық бағдарла-
малық қамтамасыз етуді
сатып алу: DВ2 UDВ
Еnterprise Edition -
1 бірлік. OS UNІХ - 1
бірлік. Wedshere
Studio Site Developer
User LIС - 1 бірлік.
РОS terminal-мен
жұмыс істеу үшін SDК
- 4 бірлік. Smart card
-пен штирх кодтармен,
радио белгілермен
жұмыс істеу үшін SDК
- 4 бірлік. Әкімшілер
мен жүйені пайдалану-
шыларды оқыту - 232
қызметкер.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: осы дерекқорды пайдалану жоспарланған Қазақстан Республикасының аумағындағы көліктік бақылау посттарында, темір жол көлігінде, су көлігінде, әуе көлігінде Қазақстан Республикасының аумағындағы транзиттік тасымалдар туралы ақпаратты жинау және өңдеу.
Есептеу техникасын алу: принтер - 73 бірлік; сервер - 4 бірлік; жұмыс станциялары - 102 бірлік; желіаралық қорғау экрандары - 2 бірлік; маршрутизаторлар - 43 бірлік; екі дауыстық арнасы және бір деректер беру арнасы бар спутниктік терминал - 43 бірлік; үздіксіз қоректендіру көздері - 43 бірлік. Лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу: DВ2 UDВ Еnterprise Edition - 1 бірлік. Әзірлеушінің қолданбалы бағдарлама пакеті - 1 бірлік. Спутниктік хабтан серверді орналастыру орнына дейін бөлінген желіні орнату. Ақпараттық жүйелерді әзірлеу және дамыту. Жобаны көбейтіп, таратуды енгізу. Әкімшілерді және бағдарламаны пайдаланушыларды оқыту - 232 қызметкер. Процессинг қызметі.
Соңғы нәтиже: Осы қорды министрлікте құру Қазақстан Республикасының аумағындағы 43 өткізу бекеті арқылы автомобиль көлігімен жүзеге асырылатын, көлік кешенінің бәсекелестікке қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік ғылыми-техникалық және инвестициялық саясатты белгілеу жөнінде негізделген басқарушылық шешімдерді қабылдауға қажетті шынайы ақпаратты жедел, оn-Lіnе режимінде алуға мүмкіндік береді. Көлік және коммуникация министрлігі Көліктік бақылау комитетінің посттарында автоматтандырылған жұмыс орындарын құру. Каботажды тасымалдарды анықтау.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
көліктік бақылау комитеті посттарының жұмысын ұйымдастыруды жетілдіру (бір терезе қағидаты, бақылаудан өту талоны) бақылауды жүргізу уақытын 3 сағаттан 45 минутке дейін қысқартуға қол жеткізеді. Автокөлік құралдарының жүріп өтуін бақылау мен есепке алуды автоматтандыру, "адами факторды" ең аз шамаға келтіру, шекаралық бақылау рәсімін жеңілдету, инфрақұрылымды халықаралық стандарттарға келтіру бақылау жүргізу уақытын 25 минутқа дейін қысқартады. Қазіргі уақытта барлық өткізу бекеттерінен деректерді жинақтау (жинақ, талдап-өңдеу) 10-нан 14 жұмыс күніне дейін созылады. Рәсімдерді толық автоматтандыру ақырғы есептік нысандарды алу уақытын 2-3 күнге қысқартуға әкеледі.
Тасымалдаушыларға қызмет көрсету (бір терезе қағидаты) уақытын қысқарту; есептерді өңдеу уақытын қысқарту.
Уақтылығы: жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес және жасасқан шарттарға сай.
Сапасы: көлік дәліздерінің жүктелуі туралы жедел ақпаратты алу, автотасымалдаушыларға қызмет көрсетудің сапасын жақсарту. Каботажды тасымалдарды 50%-ға жою. Салмақтық жүктемеге 50% автоматтандырылған бақылау жасау.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
169-ҚОСЫМША         

215  Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын
орындаудың сапасын қамтамасыз ету"
деген 016 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1 Құны :   167192 мың теңге (бір жүз алпыс жеті миллион бір жүз тоқсан екі мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   "Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі Заңының  17-бабы ; "Жол саласының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 14 қазандағы N 1527  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарының орындалу сапасын қамтамасыз ету, қолданылатын жол-құрылыс материалдарының сапасын бақылау.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу жөніндегі орындалған жұмыстардың және қолданылатын жол-құрылыс материалдарының сапасын бақылауды жүзеге асыру.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

016

  

Жол-
құрылыс
және
жөндеу
жұмыс-
тарын
орын-
даудың
сапасын
қамтама-
сыз ету

Республикалық маңызы
бар автомобиль жолда-
рын салу, қайта жаңар-
ту, күрделі, орташа,
ағымдағы жөндеу
жөніндегі орындалатын
жұмыстардың және қол-
данылатын жол-құрылыс
материалдарының сапа-
сын бақылауды жүзеге
асыру үшін штат саны
112 адам жол-құрылыс
және жөндеу жұмыста-
рының орындалу сапасы
жөніндегі мемлекеттік
мекеме құру және
ұстау.
Жеткізу шарттарына
сәйкес конкурстық
негізде мемлекеттік
мекемені ұстауға, жол-
құрылыс және жөндеу
жұмыстарының орындалу
және қолданылатын
материалдардың сапасы
жөніндегі жол зертха-
наларын тексеруге, ат-
тестатаудан өткізуге,
құрастыруға, жұмысқа
дайындауға арналған
шығындар, арнайы
автокөлік құралдарын,
химикаттарды, сынауық-
тарды, қосалқы және
жинақтауыш бөлшектер-
ді, ұйымдастыру ісі
техникасын, компьютерлердi, жиһазды сатып алу.

жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тікелей нәтижесі: ұзақтығы 131 км қайта жаңартылған учаскелерді және ұзақтығы 2210 км жөндеу жұмыстарын, сондай-ақ ауыспалы жобалар бойынша қайта жаңартылған учаскелерді пайдалануға енгізуге арналған жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарының және қолданылатын жол-құрылыс материалдарының сапасын қамтамасыз ету.
Соңғы нәтижесі: жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарының сапасын, сондай-ақ қолданылатын жол-құрылыс материалдарының сапасын арттыру арқылы автомобиль жолдары қызметінің нормативтік мерзімін қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық тиімділігі: республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының 1 км сапасын бақылауды жүргізу үшін шығындар орташа есеппен 7270 теңгені құрайды.
Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес белгіленген мерзімде орындалудағы жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарының сапасын ұдайы бақылау.
Сапасы: құрылыс нормаларына және ережелеріне (ҚНжЕ) сәйкес.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына     
169-1-қосымша      

       Ескерту. Қаулы 169-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

215 - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Алматыметроқұрылысы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту"
018 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны:  2500000 мың теңге (екi миллиард бес жүз миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi:  "Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 10 ақпандағы N 1019  Жарлығы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi:  республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:  көлiктiк инфрақұрылымды дамыту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:  "Алматыметроқұрылысы" АҚ Алматы қаласындағы метрополитен құрылысы үшiн кенүңгiлеу жабдығымен қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

№N п/п

Бағдарл ама коды

Кіші бағдарл ама коды

Кіші бағдарламаның атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

018

  

"Алматыметроқұрылысы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

Алматы    қаласындағы    метрополитен құрылысы үшін кенүңгілеу жабдығын сатып алуүшін "Алматыметроқұрылысы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту.

2-4 тоқсан

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер:
      Тiкелей нәтиже: Алматы қаласындағы метрополитен құрылысы үшiн кенyңгiлеу жабдығын сатып алу
      Соңғы нәтиже: Алматы қаласының көлiктiк инфрақұрылымын дамыту;
      Уақытылығы: техниканы сатып алу жоспарына сәйкес.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
170-ҚОСЫМША         

215  Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау"
деген 019 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны :   600000 мың теңге (алты жүз миллион теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   "Қазақстан Республикасындағы көлік туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 21 қыркүйектегі Заңының  9-бабы ; "Азаматтық авиацияны мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының  7-бабы ; "Авиабағыттарға субсидияларды жұмсау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 17 тамыздағы N 915  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   Қазақстан Республикасының елордасы Астана қаласын Қазақстанның облыс орталықтарымен және ірі қалалармен әуе бойынша қосу, орташа статистикалық тұтынушылар үшін әлеуметтік маңызы бар рейстер бойынша авиакөлік қызметтеріне қол жеткізілімдігін қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   орташа статистикалық тұтынушы үшін жүйелі ішкі авиатасымалдарға авиакөлік қызметтеріне қол жеткізілімдігін субсидиялау көлемін кезең-кезеңмен төмендетуге бағытталған икемді тариф жүйесін жүзеге асыру арқылы қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

019

  

Жүйелі
ішкі ав-
иатасы-
малдарды
субси-
диялау

Қазақстан Республика-
сының Үкіметі бекіт-
кен Ережелерге сәйкес
ішкі авиабағыттар
бойынша жүйелі
авиатасымалдарды
субсидиялау:
Астана-Тараз-Астана;
Астана-Семей-Астана;
Астана-Жезқазған-
Астана;
Астана-Петропавл-
Астана;
Астана-Қостанай-
Астана;
Астана-Өскемен-
Астана;
Астана-Павлодар-
Астана;
Астана-Талдықорған-
Астана;
Астана-Қызылорда-
Астана.

жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтижесі: Қазақстан Республикасының елордасы Астана қаласын Қазақстанның облыс орталықтарымен және ірі қалаларымен қосатын 9 авиабағыт бойынша авиакөлік қызметтерін қамтамасыз ету.
Соңғы нәтижесі: ішкі бағдарғыларда тұрақты жолаушылар ағынын қамтамасыз ету және орташа өлшенген жолаушылар тиелімін 59% дейін ұлғайту, соның ішінде:
Астана-Тараз-Астана - 72%
Астана-Семей-Астана - 56%
Астана-Жезқазған-Астана - 28%
Астана-Петропавл-Астана - 30%
АсТана-Қостанай-Астана - 64%
Астана-Өскемен -Астана - 80%
Астана-Павлодар-Астана - 30%
Астана-Талдықорған-Астана - 50%
Астана-Қызыл-Орда-Астана - 84%.
Қаржы-экономикалық тиімділік: жоспарлы жүктеме есебінен бір авиабағытқа субсидияның орташа жылдық көлемі 66,0 млн. теңгені құрайды.
Уақтылығы: уәкілетті органдар бекіткен кестеге сәйкес тұрақты рейстерді 9 авиабағыт бойынша жүзеге асыру.
Сапасы: жолаушыларға қызмет көрсету ережесіне сәйкес сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
171-ҚОСЫМША         

215  Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Су көлігі инфрақұрылымын дамыту"
деген 020 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны :   160690 мың теңге (бір жүз алпыс миллион алты жүз тоқсан мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   "Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 16 мамырдағы N 1095  Жарлығы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   теңіз және ішкі су көлігі кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін су көлігі инфрақұрылымын дамыту.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   су көлігін дамыту және функциялауды қолайлы жағдайлармен қамтамасыз ету, сондай-ақ Каспий теңізі Түпқараған шығанағының жағалау айдыныңда экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

020

  

Су
көлігі
инфрақұ-
рылымын
дамыту

"Маңғыстау облысы
Түпқараған шығанағын-
да кемелер қозғалысын
басқару жүйесін құру"
жобасын бекітілген
технико-экономикалық
дәйектемеге сәйкес
(2005 жылғы 16
мамырдағы N 164-І ТЭД
жобасына экономикалық
зерттеу бұйрығы)
іске асыру.

жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тікелей нәтиже: Маңғыстау облысы Түпқараған шығанағында кемелер қозғалысын басқару жүйесін құру бойынша жұмыс көлемін орындау:
жалпы ауданы 153,76 шаршы метр навигациялық мұнараны;
жалпы ауданы 28,8 шаршы метр КҚБЖ ОБ контейнерін;
жалпы ауданы 15,14 шаршы метр АДЭС контейнерлік модулін;
жалпы ауданы 2,25 шаршы метр метеостанция мачтасын;
жалпы ауданы 2,25 шаршы метр толқын өлшеуішті салу.
Соңғы нәтиже: су көлігі инфрақұрылымын дамыту үшін объектілерді пайдалануға беру.
Уақтылығы: жұмыс өндірісі кестесіне және жасалған шарттарға сәйкес.
Сапасы: құрылыс нормалары және ережелеріне сәйкес.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
172-ҚОСЫМША         

215  Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету"
деген 021 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       Ескерту. 172-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
173-ҚОСЫМША         

215  Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне көлік инфрақұрылымын дамытуға берілетін
нысаналы даму трансферттері"
деген 028 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 37586777 мың теңге (отыз жетi миллиард бес жүз сексен алты миллион жетi жүз жетпiс жетi мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   "Жапонияның Халықаралық Экономикалық Ынтымақтастық Қоры мен Қазақстан Республикасы арасындағы Ертіс өзеніне салынатын көпір құрылысының жобасы бойынша Қарыз туралы 1997 жылғы 12 наурыздағы келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 12 мамырдағы  Заңы ; "Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 ақпандағы N 1019  Жарлығы ; "Ертіс өзеніне салынатын көпірдің жобасын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 4 тамыздағы N 1212  қаулысы ; "Астана қаласының инженерлік инфрақұрылымын және жолдарын 2010 жылға дейін дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қарашадағы N 1190  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін автомобиль жолдарын қалпына келтіру және дамыту.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүруін қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

028

  

Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
теріне
көлік
инфрақұ-
рылымын
дамытуға
беріле-
тін
нысаналы
даму
транс-
ферттері

Белгіленген тәртіппен
бекітілген жобалық-
сметалық құжаттамаға
сәйкес мынадай іс-
шаралар бойынша "2006
жылға арналған
республикалық бюджет
туралы" Қазақстан
Республикасының Заңын
іске асыру туралы"
Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің N 1228
қаулысына 2-қосымшаға
сәйкес сома шегінде
автомобиль жолдарын
дамытуға бағытталған
мақсатты трансферт-
терді аудару:
Астана қаласында жаңа
әкімшілік орталығында
автомобиль жолдарын
салу;
Астана қаласында А.
Иманов және Л.Гумилев
көшелері ауданындағы
көлік айырымын салу
(ТЭН-ге 2005 жылғы
29 қыркүйектегі N
2-693/05 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
Астана қаласында N 13
көшеден N 12 көшеге
дейінгі учаскеде
Манас көшесін салу;
Астана қаласында N 12
көшеден N 19 көшеге
дейін Манас көшесінің
учаскесін салу;
Астана қаласында
Республика даңғылы
мен Бараев көшесінің
қиылысында көлік
айырымын салу;
Астана қаласындағы N
12 көше мен Гастелло
көшесінің қиылысында
көлік айырымын салу
(2005 жылғы 2 маусымдағы N 7-295/05 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
Астана қаласында Сарыарқа көшесi учаскесiнде солтүстiк айналма жолындағы көлiк айырымына дейiн 3 учаске - эстакаданың басынан Угольная көшесiмен қиылыстағы екi деңгейлi көлiк айырымының соңына дейiн Бөгенбай даңғылын жаңарту;
Астана қаласында Есiл өзенi арқылы өтетiн К-1 автожол көпiрiмен Сол жағалаудың орталығы - Абылай хан даңғылы магистральды автожолын (N 12, N 13 көшелерiнiң магистральды автожолы) салу;
Астана қаласында N 4
көшеден N 23 көшеге
дейін Сарыарқа көше-
сінің учаскесін салу;
Астана қаласында М-2
жаңа көпірді салу
(2005 жылғы 24
маусымдағы N 2-368/05
мемлекеттік сарапта-
маның қорытындысы);
Алматы қаласында
Сайын көшесі мен
Райымбек даңғылының
қиылысында көлік
айырымын салу (2004
жылғы 15 қазандағы N
7-452/2004 мемлекет-
тік сараптаманың
қорытындысы);
Алматы қаласында
Сейфуллин және
Жансүгіров көшесі мен
Рысқұлов даңғылының
қиылысында көлік
айырымын салу (2005
жылғы 4 қарашадағы N
7-563/05 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
Алматы қаласында
Рысқұлов даңғылы мен
Бөкейханов көшесінің
қиылысында көлік
айырымын салу (ТЭН-ге
2005 жылғы 15 қараша-
дағы N 7-575/05 мем-
лекеттік сараптаманың
қорытындысы);
Алматы қаласында
Рысқұлов даңғылы мен
Кудерин көшесінің
қиылысында көлік
айырымын салу (ТЭН-ге
2005 жылғы 10 қараша-
дағы N 7-569/05 мем-
лекеттік сараптаманың
қорытындысы);
Алматы қаласында мет-
рополитеннің бірінші
кезегін салу, соның
ішінде: құрылыс үшін
жабдықтарды сатып алу
(2004 жылғы 5 ақпан-
дағы N 7-3/04; 2004
жылғы 31 желтоқсанда-
ғы N 7-588/2004 мем-
лекеттік сараптаманың
қорытындысы);
Алматы қаласында
шағын құрылыстардың
ықшам аудандарында
автомобиль жолдарын
салу (2005 жылғы
2 маусымдағы N
7-294/05; 2005 жылғы
3 маусымдағы N
7-300/05; 2005 жылғы
23 мамырдағы N
7-261/05; 2005 жылғы
3 маусымдағы N
7-301/05 мемлекеттік
сараптамалардың
қорытындысы); Шығыс
Қазақстан облысы
Семей қаласында
Ертіс өзені арқылы
өтетін көпір салу;
Астана қаласында К-3 жаңа көпiрiн салу (инвестицияларды негiздеу жөнiндегi мемлекеттiк сараптаманың 2004 жылғы 25 желтоқсандағы N 2-721/04 қорытындысы); Астана қаласында автожол көпiрiмен (2 ДУ 800 магистральды жылу трассасы) Сол жағалаудың орталығы - Абылай хан даңғылы магистральды автожолын салу (жұмысшы жобасына арналған мемлекеттiк сараптаманың 2003 жылғы 22 мамырдағы N 2-237/03 қорытындысы); Астана қаласында әуежайдан N 19 көшеге дейiн Гастелло көшесiн салу; Астана қаласындағы Есіл өзенінің жағалауындағы көшенің құрылысы (2006 жылғы 16 қазандағы N 2-548/06 мемлекеттік сараптама қорытындысы)

жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі,
облыс,
Астана
және
Алматы
қалалары
әкімдері

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б , 2006.11.22. N  1103  қаулыларымен.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тікелей нәтижесі: 26 км пайдалануға енгізумен жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу, Алматы қаласында метрополитен құрылысының бірінші кезегін салу бойынша орындалған жұмыстар көлемі, Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында Ертіс өзені арқылы өтетін көпір құрылысы бойынша міндеттемелерді толық өтеу.
Соңғы нәтижесі: автомобиль жолдарының желісін дамыту үшін объектілерді пайдалануға енгізу.
Уақтылығы: жұмыстарды жүргізу кестесіне және жасалған шарттарға сәйкес.
Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелеріне (ҚНжЕ) сәйкес.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына       
174-ҚОСЫМША         

215  Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
""Тransport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау"
деген 030 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны :   253521 мың теңге (екі жүз елу үш миллион бес жүз жиырма бір мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   "Тransport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын республикалық меншікке берудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 29 қарашадағы N 1202  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   "Тransport tower" әкімшілік-технологиялық кешенінің (бұдан әрі - Ғимарат) жұмыс істеуін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілер үшін қажетті еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар жасау.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету, санитарлық өңдеу, суықпен-жылумен, ыстық және суық сумен қамтамасыз ету жүйесінің профилактикалық жұмыстарын жүргізу, үкіметтік байланыс кабелін жүргізу.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

030

  

"Тrans-
port
tower"
әкімші-
лік-тех-
ноло-
гиялық
кешені
ғима-
ратын
ұстау

Ауданы 32294 шаршы
метр Ғимаратты, соның
ішінде: электртехника
жабдығына, инженерлік
желілер мен коммуни-
кацияларға, тартып-
шығарып желдету жүйе-
сіне, өрт қауіпсізді-
гіне, өрт белгісін
беру және түтінді
жою жүйесіне, лифт-
тердің жұмысына,
сыртқы және ішкі
желілері бар автомат-
тандырылған телефон
станциясына техника-
лық қызмет көрсету
және жөндеу. Сыртқы
инженерлік желілерге
қызмет көрсету. Суық-
пен-жылумен, ыстық
және суық сумен қам-
тамасыз ету жүйесінің
профилактикалық
жұмыстарын жүргізу -
2, 3 тоқсан. Ғимараттың
ішкі үй-жайларын және
қасбетін, сондай-ақ
оған жапсарлас
аумақты таза ұстау.
Ғимаратты санитарлық
өңдеу.
Көгалдандыру және
абаттандыру.
Үкіметтік байланыс
кабелін жүргізу.
Терезелерді және
витраждарды жуу.
Ғимараттың, кіргізу
жүйелерінің, бейнеба-
қылау, мәжіліс залын-
да дыбысты күшейту
жүйелерінің қалыпты
жұмыс істеуін қамта-
масыз ету үшін қажет-
ті басқа да жұмыстар.
Көрсетілген жүйелерді
қосалқы бөлшектермен
және шығыс материал-
дарымен қамтамасыз
ету.
Ғимаратты күтіп ұстау
жөніндегі жабдықтаушы
функцияларын орындау,
ғимаратқа шаруашылық
қызметтің көрсетілуін
қамтамасыз ету,
ғимаратты сақтандыру.

жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ком-
муникация
минис-
трлігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Мемлекеттік қызметтерді пайдаланушылар: мемлекеттік қызметшілер.
Тікелей нәтижесі: ауданы 32294 ш.м. "Тransport tower" ғимараттың күтіп ұстау, ғимараттың қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету: мемлекеттік қызметшілер үшін қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ғимаратқа профилактикалық, жөндеу жұмыстарын, инженерлік, санитарлық жұмыстарды, көгалдандыру мен абаттандыруды уақтылы жүргізу.
Соңғы нәтижесі: Ғимараттың жұмыс істеуін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау.
Қаржы-экономикалық тиімділігі: 1 шаршы метрге жұмсалатын орташа шығын 7850 теңгені құрайды.
Уақтылығы: жыл бойы.
Сапасы: техникалық нормаларға сәйкес.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады