Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 11 қаңтар N 43

      "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттары бекітілсін. <*>
     Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.03.28. N 43a қаулысымен.
     Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.04.25. N 43b қаулысымен.
     Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.05.22. N 43v қаулысымен.
     Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.11.22. N 43g қаулысымен.

     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 43 қаулысына       
1-қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

       064 "Министрлiктер үйi" ғимаратын ұстау" республикалық
            бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
                                ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 122 221 000 (бiр жүз жиырма екi миллион екi жүз жиырма бiр мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы ; "Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің ведомстволық бағыныстағы ұйымдары туралы" 1999 жылғы 11 қаңтардағы N  20 және "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi туралы ереженi бекіту туралы" 2000 жылғы 11 қаңтардағы N  48 қаулылары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Министрлiктер үйi" ғимаратына (бұдан әрi - Ғимарат) шаруашылық қызмет көрсету; Ғимараттың технологиялық жабдықтарының iркілiссiз жұмыс істеуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Ғимараттың технологиялық жабдықтарын қолдау және оған техникалық қызмет көрсету, Ғимаратты күзету, оған шаруашылық қызмет көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1.  064              "Министрліктер 1) Мыналарды:    Бір    Қазақстан
                     үй" ғимаратын  электрлік-тех.   жылдың Республикасының
                     ұстау          никалық жабдық.  ішінде Қаржы министр.
                                    тарды, инженер.         лігі
                                    лік желілер мен
                                    коммуникациялар.
                                    ды, желдеткiш.
                                    тің ағынды-сықпа
                                    жүйесін, өрт
                                    қауiпсiздiгін,
                                    өрт дабылы мен
                                    түтін жойғышты,
                                    сыртқы және iшкi
                                    желiлерi бар
                                    автоматты телефон
                                    станциясын қолдау,
                                    оған техникалық
                                    қызмет көрсету
                                    және жөндеу;
                                    сыртқы инженерлiк
                                    желiлерге қызмет
                                    көрсету; суық-
                                    жылумен қамтама.
                                    сыз ету, ыстық
                                    және суық сумен
                                    жабдықтау жүйеле.
                                    ріне, лифт жұмы.
                                    сына алдын алу
                                    жұмыстарын
                                    жүргiзу;
                                    2) Ғимаратты
                                    күзету;
                                    3) Ғимараттың iшкi
                                    үй-жайлары мен
                                    қасбетін, сондай-ақ
                                    оған жапсарлас
                                    аумақты таза ұстау,
                                    Ғимаратты санитар.
                                    лық өңдеу, аумақтан
                                    қоқыс пен қарды
                                    алып кету және
                                    Ғимараттың қалыпты
                                    жұмыс істеуін
                                    қамтамасыз етуi
                                    үшiн қажеттi басқа
                                    жұмыстар;
                                    4) жалпы алаңы
                                    27 031,0 ш.м.
                                    Ғимаратқа шаруашы.
                                    лық қызмет көрсе.
                                    тудi қамтамасыз
                                    ету.

     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: "Министрлiктер үйi" ғимаратының бүкiл технологиялық жабдықтарының iркіліссiз және авариясыз жұмыс iстеуi; мемлекеттiк қызметшiлер үшiн қалыпты еңбек және әлеуметтiк-тұрмыстық жағдайлар жасау.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 43 қаулысына       
2-қосымша           
3-қосымша           
4-қосымша           
5-қосымша           

      Ескерту. 2,3,4,5-қосымшалар алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2002.11.22. N 43g қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 43 қаулысына       
6-қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

     036 "Жекешелендiру, меммүлікті басқару, жекешелендiруден кейiнгi қызмет, оған және несиелендiруге қатысты дауларды реттеу, несиелер мен мем.кепiлдiк бойынша мiндеттемелердi орындау есебіне алынған не өндiрiп алынған мүлiктi есепке алу, сақтау" республикалық бюджеттік бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 500 000 000 (бес жүз миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жекешелендіру туралы" 1995 жылғы 23 желтоқсандағы N 2721 заң күші бар Жарлығы (2, 14, 17-баптар); "Ұлттық қауiпсiздiк туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы Заңы (18-бап); "Қазақстан Республикасындағы бақылау қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 30 қарашадағы Заңы (6-бап); "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шілдедегі Заңы (1-29-баптар); Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 5 шiлдедегi N 930 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінiң Мемлекеттiк мүлік және жекешелендiру комитетi туралы ереже; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 21 шілдедегi N 1095 қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасында мемлекеттiк мүлiктi басқару және жекешелендiру тұжырымдамасы; "Кейбір акционерлiк қоғамдар мен республикалық мемлекеттік кәсiпорындардың (Ұлттық компаниялардың) қызметiн тиiмдi басқару мен бақылауды ұйымдастыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 28 ақпандағы N 290 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 маусымдағы N 880 қаулысымен бекiтiлген Мемлекеттік мүлiкті басқарудың және жекешелендiрудiң тиiмдiлiгiн арттырудың 2001-2002 жылдарға арналған салалық бағдарламасы; "Мемлекеттiк меншiк объектiлерiнiң, сондай-ақ меншігiнде мемлекеттің үлесi бар объектiлердiң жұмыс iстеуіне және оларды басқарудың тиiмдiлігіне кешендi мониторинг жүйесiн енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 24 шiлдедегi N 998 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк меншiктi тиiмдi басқару мен жекешелендiрудi қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жекешелендiрудiң барлық құралдарын пайдалана отырып, жекешелендiру объектiлерiн оның iшiнде брокерлердi тарту жолымен бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында сатуды жүзеге асыру; мемлекеттік меншiктi басқарудың тиiмділігiн талдау; жекешелендiруден кейiнгi бақылауды қамтамасыз ету; несиелер мен мем.кепiлдiк бойынша мiндеттемелердi орындау есебiне алынған не өндiрiп алынған мүлiктi есепке алу және сақтау; жекешелендiруге, мемлекеттiк мүлiктi басқаруға және несиелендiруге қатысты төрелiк процестерде заңдық кеңесшiлердi тартып мемлекет мүдделерiн қорғау.
     6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1.  036              Жекешелендiру, Мыналарды:
                     меммүлiктi     70 акционерлiк
                     басқару,       қоғамның, 20
                     жекешелендiру. республикалық
                     ден кейінгi    мемлекеттік
                     қызмет, оған   кәсіпорынның
                     және несиелен. және 600 әлеу.
                     дiруге қатысты меттік сала
                     дауларды       мен жылжымайтын
                     реттеу, несие. мүлік объектісі
                     лер мен мем.   құнын бағалауды;
                     кепілдiк       активтерді бас.
                     бойынша мін.   қарудың тиімді.
                     деттемелердi   лігін бағалау
                     орындау        және 353 жекеше.
                     есебiне алын.  лендірілген
                     ған не өндiріп объекті мен мен.
                     алынған мүлiк. шігінде мемле.
                     тi есепке алу, кеттің үлесі
                     сақтау         бар объектiлер
                                    бойынша
                                    активтердi
                                    басқарудың
                                    тиімділігін
                                    бағалау және
                                    келiсiм-шарттық
                                    мiндеттемелердің
                                    орындалуын
                                    тексерудi; қор
                                    биржасында 30
                                    "екiншi эшелон"
                                    объект акцияларын
                                    сатуды; 4
                                    борышкер кәсіпорын
                                    бойынша несиелер
                                    мен мем.кепілдiк
                                    бойынша
                                    мiндеттемелердi
                                    орындау есебіне
                                    алынған не өндiріп
                                    алынған мүлiктi
                                    есепке алу, сақтау
                                    жөнiндегi
                                    жұмыстарды
                                    жүргiзуге
                                    арналған қызмет
                                    көрсетулердi
                                    сатып алу
2.                                  "АЭС" және "Уорд  Бір   Қазақстан
                                     Уайд Минералз"   жылдың Республикасының
                                    компанияларымен  ішінде Қаржы
                                    сот анықтаула.          министрлігі
                                    рындағы, сондай-
                                    ақ несиелендiруге
                                    байланысты
                                    даулардағы халық.
                                    аралық заңи кон.
                                    сультанттарының
                                    жұмысын үйлестiру.
3.                                  Республикалық      Бір  Қазақстан
                                    ресми баспасөз.  жылдың Республикасының
                                    дерде республи.  ішінде Қаржы
                                    калық меншiктегi        министрлiгi
                                    690 объект
                                    бойынша сауда
                                    туралы ақпарат.
                                    тық хабарламалар.
                                    дың жарияланым.
                                    дары.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: 2002 жылы республикалық бюджетке күтiлетiн түсiмдер республикалық меншiк объектiлерiн жекешелендiруден 26 550 млн. теңгенi, республикалық меншiк болып табылатын акциялардың пакеттерiне дивидендтерден 5 800 млн. теңге сомасын және республикалық мемлекеттік кәсiпорындардың пайда үлесi 500,9 млн. теңге мөлшерiн құрайды.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 43 қаулысына      
7-қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

500 "Мемлекеттiк меншiк тiзiлiмiн жүргiзудiң ақпараттық жүйесiн
қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 86 010 000 (сексен алты миллион он мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Ақпарат алмасуды қамтамасыз ету және мемлекеттiк меншiк жөнiндегi деректердiң ақпараттық базасын жүргiзу жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 21 наурыздағы N 246 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк меншiктi, оны жекешелендiрудiң барысын, әр түрлi мемлекеттiк органдар қалыптастыратын ақпарат жинау мен өңдеудiң және деректер қорын сәйкестендiрудiң тәртiбiн бiрегейлендiрудi жүйелi есепке алу және мониторингiн енгiзу, сондай-ақ мемлекеттiк меншiктi басқару мен оны пайдаланудың тиiмдiлiгiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелердiң, мемлекеттiң үлестiк қатысуы бар шаруашылық серiктестiктерiнiң тiзiлiмiн (бұдан әрi - Тiзiлiм) жүргiзу, Тiзiлiмнiң деректер қорын басқару жүйелерiн жаңғырту, акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн есепке алу, жекешелендiру нәтижелерiн есепке алу, мемлекеттiк меншiктiң пайдалануын бақылауды ақпараттық қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары: ---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1.  500              Мемлекеттік    39883, оның       Жыл   Қазақстан
                     меншік         iшiнде жұмыс     iшiнде Республикасының
                     тiзiлiмiн      iстейтiн 26663          Қаржы
                     жүргiзудiң     ұйым қамтылған          министрлігі
                     ақпараттық     Тiзiлiм жүргізу;
                     жүйесiн        242 акциялардың
                     қамтамасыз     мемлекеттiк
                     ету            пакеттерiн
                                    атаулы ұстау;
                                    мемлекеттiк
                                    меншіктi есепке
                                    алу жөнiндегі
                                    бағдарламалық
                                    қамтамасыз
                                    етудi жаңғырту
                                    жөнiндегi қызмет
                                    көрсетулердi
                                    сатып алу
      ---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: мемлекеттiк мүлiктiң жай-күйiн бақылау мен мемлекеттiк мүдделердi ескере отырып оның пайдаланылуы жөнiнде шешiм қабылдау үшiн жағдай жасау.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 43 қаулысына        
8-қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

400 "Ақмола облыстық бюджетiне субвенция" республикалық
бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7 191 511 000 (жетi миллиард бiр жүз тоқсан бiр миллион бес жүз он бiр мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңының 1-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 18-бабы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жергiлiктi атқарушы органдардың функцияларын қамтамасыз ету үшiн жергiлiктi бюджеттердi қаржылық қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Ақмола облысының облыстық бюджетiн субвенциялық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
. 15.217.400         Ақмола         Республикалық     2002  Қазақстан
                     облыстық       бюджеттен         жыл   Республикасының
                     бюджетіне      Ақмола облыс.    ішінде Қаржы
                     субвенция      ының облыстық           министрлігі
                                    бюджетіне
                                    қаржы
                                    қаражатын
                                    бөлуді
                                    қамтамасыз ету
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге бюджет ақшасын 100% аудару.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 43 қаулысына       
9-қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

401 "Алматы облыстық бюджетiне субвенция"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10 289 366 000 (он миллиард екi жүз сексен тоғыз миллион үш жүз алпыс алты мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңының 1-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 18-бабы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жергiлiктi атқарушы органдардың функцияларын қамтамасыз ету үшiн жергiлiктi бюджеттердi қаржылық қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Алматы облысының облыстық бюджетiн субвенциялық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1. 15.217.401         Алматы         Республикалық    2002  Қазақстан
                      облыстық       бюджеттен         жыл   Республикасының
                      бюджетіне      Алматы облыс.    ішінде Қаржы
                      субвенция      ының облыстық           министрлігі
                                     бюджетіне
                                     қаржы
                                     қаражатын
                                     бөлуді
                                     қамтамасыз ету
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге бюджет ақшасын 100% аудару.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 43 қаулысына        
10-қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

402 "Жамбыл облыстық бюджетiне субвенция"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6 877 104 000 (алты миллиард сегiз жүз жетпiс жетi миллион жүз төрт мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңының 1-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 18-бабы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жергiлiктi атқарушы органдардың функцияларын қамтамасыз ету үшiн жергiлiктi бюджеттердi қаржылық қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Жамбыл облысының облыстық бюджетiн субвенциялық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1. 15.217.402        Жамбыл         Республикалық     2002  Қазақстан
                     облыстық       бюджеттен         жыл   Республикасының
                     бюджетіне      Жамбыл облыс.    ішінде Қаржы
                     субвенция      ының облыстық           министрлігі
                                    бюджетіне
                                    қаржы
                                    қаражатын
                                    бөлуді
                                    қамтамасыз ету
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге бюджет ақшасын 100% аудару.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 43 қаулысына       
11-қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

403 "Қостанай облыстық бюджетiне субвенция"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4 181 616 000 (төрт миллиард жүз сексен бiр миллион алты жүз он алты мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңының 1-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 18-бабы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жергiлiктi атқарушы органдардың функцияларын қамтамасыз ету үшiн жергiлiктi бюджеттердi қаржылық қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қостанай облысының облыстық бюджетiн субвенциялық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1. 15.217.403        Қостанай       Республикалық     2002  Қазақстан
                     облыстық       бюджеттен         жыл   Республикасының
                     бюджетіне      Қостанай облыс.  ішінде Қаржы
                     субвенция      ының облыстық           министрлігі
                                    бюджетіне
                                    қаржы
                                    қаражатын
                                    бөлуді
                                    қамтамасыз ету
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге бюджет ақшасын 100% аудару.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 43 қаулысына        
12-қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

404 "Қызылорда облыстық бюджетiне субвенция"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6 645 453 000 (алты миллиард алты жүз қырық бес миллион төрт жүз елу үш мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңының 1-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 18-бабы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жергiлiктi атқарушы органдардың функцияларын қамтамасыз ету үшiн жергiлiктi бюджеттердi қаржылық қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қызылорда облысының облыстық бюджетiн субвенциялық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1. 15.217.404        Қызылорда      Республикалық     2002  Қазақстан
                     облыстық       бюджеттен         жыл   Республикасының
                     бюджетіне      Қызылорда облыс. ішінде Қаржы
                     субвенция      ының облыстық           министрлігі
                                    бюджетіне
                                    қаржы
                                    қаражатын
                                    бөлуді
                                    қамтамасыз ету
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге бюджет ақшасын 100% аудару.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 43 қаулысына        
13-қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

405 "Солтүстiк Қазақстан облыстық бюджетiне субвенция"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5 201 645 000 (бес миллиард екi жүз бiр миллион алты жүз қырық бес мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңының 1-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 18-бабы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жергiлiктi атқарушы органдардың функцияларын қамтамасыз ету үшiн жергiлiктi бюджеттердi қаржылық қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Солтүстiк Қазақстан облысының облыстық бюджетін субвенциялық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1. 15.217.405        Солтүстік      Республикалық     2002  Қазақстан
                     Қазақстан      бюджеттен Сол.    жыл   Республикасының
                     облыстық       түстік Қазақстан ішінде Қаржы
                     бюджетіне      облысының               министрлігі
                     субвенция      облыстық
                                    бюджетіне қаржы
                                    қаражатын
                                    бөлуді
                                    қамтамасыз ету
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге бюджет ақшасын 100% аудару.

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң           
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына        
14-қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

406 "Оңтүстiк Қазақстан облыстық бюджетiне субвенция"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 12 900 814 000 (он екi миллиард тоғыз жүз миллион сегiз жүз он төрт мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңының 1-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 18-бабы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жергiлiктi атқарушы органдардың функцияларын қамтамасыз ету үшiн жергiлiктi бюджеттердi қаржылық қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Оңтүстiк Қазақстан облысының облыстық бюджетiн субвенциялық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1. 15.217.406        Оңтүстік       Республикалық     2002  Қазақстан
                     Қазақстан      бюджеттен Оң.     жыл   Республикасының
                     облыстық       түстік Қазақстан ішінде Қаржы
                     бюджетіне      облысының               министрлігі
                     субвенция      облыстық
                                    бюджетіне қаржы
                                    қаражатын
                                    бөлуді
                                    қамтамасыз ету
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге бюджет ақшасын 100% аудару.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 43 қаулысына       
15-қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

407 "Шығыс Қазақстан облыстық бюджетiне субвенция"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5 189 908 000 (бес миллиард жүз сексен тоғыз миллион тоғыз жүз сегiз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңының 1-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 18-бабы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жергiлiктi атқарушы органдардың функцияларын қамтамасыз ету үшiн жергiлiктi бюджеттердi қаржылық қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетiн субвенциялық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1. 15.217.407        Шығыс          Республикалық     2002  Қазақстан
                     Қазақстан      бюджеттен Шығыс   жыл   Республикасының
                     облыстық       Қазақстан        ішінде Қаржы
                     бюджетіне      облысының               министрлігі
                     субвенция      облыстық
                                    бюджетіне қаржы
                                    қаражатын
                                    бөлуді
                                    қамтамасыз ету
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге бюджет ақшасын 100% аудару.

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң           
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына         
16-қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

408 "Батыс Қазақстан облыстық бюджетiне субвенция"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 285 861 000 (бiр миллиард екі жүз сексен бес миллион сегiз жүз алпыс бiр мың) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңының 1-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 18-бабы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жергiлiктi атқарушы органдардың функцияларын қамтамасыз ету үшiн жергiлiктi бюджеттердi қаржылық қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Батыс Қазақстан облысының облыстық бюджетiн субвенциялық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1. 15.217.408        Батыс          Республикалық     2002  Қазақстан
                     Қазақстан      бюджеттен Батыс   жыл   Республикасының
                     облыстық       Қазақстан        ішінде Қаржы
                     бюджетіне      облысының               министрлігі
                     субвенция      облыстық
                                    бюджетіне қаржы
                                    қаражатын
                                    бөлуді
                                    қамтамасыз ету
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге бюджет ақшасын 100% аудару.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 43 қаулысына       
17-қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

086 "Кассалық алшақты жабуға арналған төмен тұрған
бюджеттердi несиелендiру үшiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
арнайы резервi" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 600 000 000 (алты жүз миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңының 13-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 30-бабы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қаржы жылы iшiнде кассалық алшақтық жағдайында жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың уақытылы iске асырылуын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қаржы жылы iшiнде кассалық алшақтық болған жағдайда облыстардың, Астана және Алматы қалаларының төмен тұрған бюджеттерін қолдау жөнiндегi тетiктi iске асыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1. 13.217.086        Кассалық       Қазақстан         2002  Қазақстан
                     алшақты жабуға Республикасы      жыл   Республикасының
                     арналған төмен Үкіметінің       ішінде Қаржы
                     тұрған         шешімдеріне             министрлігі
                     бюджеттерді    сәйкес қайтар.
                     несиелендіру   ымды негізде
                     үшін Қазақстан республикалық
                     Республикасы   бюджеттен
                     Үкіметінің     облыстық
                     арнайы резерві бюджеттерге,
                                    Астана және
                                    Алматы
                                    қалаларының
                                    бюджеттеріне
                                    қаржы қаражатын
                                    бөлуді
                                    қамтамасыз ету
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: қаржы жылы ішінде жергілікті бюджеттердің кассалық алшақтығын жабуды қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 43 қаулысына       
18-қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

001 "Әкiмшiлiк шығындар"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7 459 353 000 (жетi миллиард төрт жүз елу тоғыз миллион үш жүз елу үш мың) теңге. <*>
      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.11.22. N 43g қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 1-30-баптары; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет есебiнен қамтылған органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Штат санының лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы ___ қаңтардағы N ____ қаулысы; "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 3 қыркүйектегi N 962 қаулысы. <*>
      Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.11.22. N 43g қаулысымен.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: оларға жүктелген функциялардың барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi орталық аппаратының және оның аумақтық бөлiмшелерiнiң қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң орталық аппараттарын және аумақтық бөлiмшелерiн ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1.  001       001    Орталық        1125 бірлік штат  Бір   Қазақстан
                     органның       санының лимиті    жыл   Республикасының
                     аппараты       шегінде Қазақ.   ішінде Қаржы
                                    стан Республика.        министрлігі
                                    сы Қаржы
                                    министрлігінің
                                    орталық
                                    аппаратын ұстау <*>

2.  001       002    Аумақтық       16148 бірлік штат Бір   Қазақстан
                     органдардың    санының лимиті    жыл   Республикасының
                     аппараттары    шегінде Қазақ.   ішінде Қаржы
                                    стан Республика.        министрлігі
                                    сы Қаржы
                                    министрлігінің
                                    аумақтық бөлім.
                                    шелерін ұстау <*>
---------------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.11.22. N 43g қаулысымен.
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне жүктелген функциялардың сапалы және уақытылы орындалуы.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 43 қаулысына        
19-қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

047 "Бюджетке қолма-қол ақша қабылдауды қамтамасыз ету жөнiндегi
қызметтерге ақы төлеу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 50 000 000 (елу миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі Қазынашылық комитетiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 24 мамырдағы N 626 қаулысы , "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы , "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы , "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы N 209-ІІ ҚРЗ Кодексiнiң 5-бабы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: екiншi деңгейдегi банктердiң және банктiк операциялардың тиiстi түрлерiне арналған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің лицензиясы бар ұйымдардың (бұдан әрi - Агенттердiң) салық және Қазақстан Республикасының бюджетiне төленетiн басқа да төлемдердi төлеуге жеке тұлғалардан және мемлекеттiк органдардың өкiлдерiнен қабылданған қолма-қол ақшаны уақытылы және толық есепке алуы.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi:
      1) Агенттердiң жеке тұлғалардан және мемлекеттік органдардың өкiлдерiнен жұмыс күнiнiң iшiнде қолма-қол ақша қабылдауды жүзеге асыруы;
      2) жеке тұлғалардан және мемлекеттік органдардың өкiлдерiнен қабылданған қолма-қол ақшаны қолма-қол ақшаның транзиттiк шотына (908) күнделiктi есепке алу;
      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақшаны мемлекеттік бюджеттің кiрiсiне уақытылы аудару.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
    47        00     Бюджетке       Агенттердiң      2002   Қазақстан
                     қолма-қол ақша салық және       жылдың Республикасының
                     қабылдауды     Қазақстан        ішінде Қаржы
                     қамтамасыз ету Республикасының         министрлігі
                     жөнiндегі      бюджетiне
                     қызметтерге    төленетін басқа
                     ақы төлеу      да төлемдердi
                                    төлеуге жеке
                                    тұлғалардан және
                                    мемлекеттiк
                                    мекемелердiң
                                    өкiлдерінен
                                    қабылданған
                                    қолма-қол ақшаны
                                    уақытылы және
                                    толық есепке
                                    алуы.
                                    20,0 млрд. тг.
                                    сомасында
                                    Агенттер
                                    қабылдайтын
                                    қолма-қол
                                    ақшаның
                                    болжамдалатын
                                    көлемi.
                                    0,25% есеппен
                                    банктiк
                                    қызметтерге
                                    ақы төлеу
                                    жөнiндегі сыйақы
                                    ставкасы.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Жеке тұлғалардан және мемлекеттік органдардың өкiлдерiнен қабылданған қолма-қол ақшаны мемлекеттiк бюджеттiң кiрiсiне толық және уақытылы аудару.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң           
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 43 қаулысына       
20-қосымша        

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

066 "Республикалық бюджеттен Ұлттық Қорға берiлетiн трансферттер"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 12 614 796 000 (он екi миллиард алты жүз он төрт миллион жетi жүз тоқсан алты мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының кейбiр мәселелерi туралы" 29.01.01 ж. N 543 Жарлығы 7-тармағының 1-тармақшасына сәйкес, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 24-бабы, "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңының 9-бабының 1-тармағы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiң жинақтауларын қалыптастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жинақтаушы функциясын орындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1. 15.217.066   00   Республикалық  Республикалық     2002  Қазақстан
                     бюджеттен      бюджеттен ақша   жылдың Республикасының
                     Ұлттық қорға   қаражатын бөлуді ішінде Қаржы
                     берілетін      қамтамасыз ету          министрлігі
                     трансферттер
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Республикалық бюджеттен берілетін ресми трансферттердің есебінен Ұлттық қордың жинақтаушы функциясын орындау.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 43 қаулысына        
21-қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның атауы

068 "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ТМД елдерi алдындағы
мiндеттемелерiн орындау" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 309 200 000 (үш жүз тоғыз миллион екi жүз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасының Үкiметтерi арасындағы 1992 жыл үшiн борыштық мiндеттемелер мен талаптарды реттеу туралы 1998 жылғы 27 наурыздағы келiсiм.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Өзбекстан Республикасының Үкiметi алдындағы мiндеттемелерiн орындау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Корреспонденттiк шоттар ашылғанға дейiн Өзбекстан Республикасы алдында 1992 жыл үшiн пайда болған берешектiң бiр бөлiгiн өтеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
     068      00     Қазақстан      Корреспонденттiк  2002  Қазақстан
                     Республикасы   шоттар ашылғанға жылдың Республикасының
                     Үкiметінің     дейiн өзара есеп ішінде Қаржы
                     ТМД елдерi     айырысулар              министрлігі
                     алдындағы      нәтижесiнде
                     мiндеттемеле.  1992 жыл үшiн
                     рiн орындау    пайда болған
                                    берешектің бiр
                                    бөлiгiн өтеу ---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: 68 "Қазақстан Республикасы Үкiметiнің ТМД елдерi алдындағы мiндеттемелерiн орындау" республикалық бюджеттiк бағдарламасы Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасының Үкiметтерi арасындағы 1992 жыл үшiн борыштық міндеттемелер мен талаптарды реттеу туралы 1998 жылғы 27 наурыздағы келiсiм бойынша туындаған Қазақстан Республикасы Үкiметiнің Өзбекстан Республикасының Үкiметi алдындағы мiндеттемелерiн толық өтеудi көздейдi.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң        
2002 жылғы 11 қаңтардағы 
N 43 қаулысына     
22-қосымша       

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

084 "Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 275442 мың теңге (екi жүз жетпiс бес миллион төрт жүз қырық екi мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының Халықаралық валюта қорына, Халықаралық Қайта құру және Даму Банкiне, Халықаралық қаржы Корпорациясына, Халықаралық даму Қауымдастығына, Инвестициялар Кепiлдiгiнiң Көпжақты Агенттiгiне, Инвестициялық Дауларды Реттеу жөнiндегi Халықаралық Орталыққа, Еуропа Қайта Құру және Даму Банкiне, Азия Даму Банкiне, Ислам Даму Банкiне мүшелiгi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 6 желтоқсандағы N 264 Заңы 2-бабының 1 және 2-тармағы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Экономика және қаржы саласындағы реформаларды қолдауға арналған жеңiлдiк несиелерiн тарту, Қазақстан Республикасына арналған техникалық көмектi алу үшiн Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi, Еуропа Қайта Құру және Даму Банкi, Азия Даму Банкi, Ислам Даму Банкi және сол сияқты iрi және беделдi қаржы ұйымдары қатарында акционер мәртебесiн алу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу. Қазақстан Республикасы үшiн ұйымдар көздеген төлемдер кестесiне сәйкес халықаралық қаржы ұйымының мүшелiк жарналарды тұрақты төлеуiн қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1   084              "Халықаралық   1. ХҚДБ - 28.09.  Жыл   Қазақстан
                     қаржы          95 ж. N 001/002  ішінде Республикасының
                     ұйымдарының    жай векселi             Қаржы
                     акцияларын     қаражатының бiр         министрлігі
                     сатып алу"     бөлiгiн инкас.
                                    салау.
                                    2. ЕҚДБ -         Жыл
                                    бесiншi қолма-   ішінде
                                    қол жарнасын
                                    төлеу; бiріншi,
                                    екіншi, үшiншi,
                                    төртіншi және
                                    бесіншi век.
                                    сельдер қаража.
                                    тының бiр бөлi.
                                    гін инкассалау.
                                    3. ИДБ - жетiншi
                                    мүшелiк жарнаны
                                    төлеу.             Жыл
                                    4. АДБ - 17.05.   ішінде
                                    96 ж. N 27-3-10/
                                    3719 жай векселi
                                    қаражатының бiр
                                    бөлiгін инкассалау.
      ---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Халықаралық қаржы ұйымдарының акционерi бола отырып, Қазақстан Республикасы осы ұйымдардан жеңiлдiк жағдайларда бағдарламалық және жобалау заемдарын тартады.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 43 қаулысына       
23-қосымша        

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

043 "Сыртқы гранттардың шоттарына банктiк қызмет көрсету"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 995 000 (тоғыз жүз тоқсан бес мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 15.12.2001 жылғы Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның атауы: сыртқы гранттардың шоттарына банктiк қызмет көрсету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: сыртқы гранттардың шоттарына қызмет көрсету жөнiндегi банктiк қызметтердi қаржыландыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1.   043      081    Сыртқы         Көрсетiлген    2002 жыл Қазақстан
                     гранттардың    шоттарды        iшінде  Республикасының
                     шоттарына      төлеуге сәйкес          Қаржы
                     банктiк        сыртқы                  министрлiгi
                     қызмет         гранттардың
                     көрсету        шоттарына
                                    банктік қызмет
                                    көрсету жөнiн.
                                    дегі банктік
                                    қызметтердi
                                    қаржыландыруға
                                    арналған
                                    республикалық
                                    бюджет
                                    қаражатын
                                    бағыттау
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындауда күтілетін нәтижелер: сыртқы гранттардың шоттарына қызмет көрсетуді жүргізу.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2002 жылғы 11 қаңтардағы  
N 43 қаулысына        
24-қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

052 "Жеңiлдiктi тұрғын үй несиелерi бойынша бағамдық айырманы төлеу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 178 009 000 (жүз жетпiс сегiз миллион тоғыз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы, "Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жаңа тұрғын үй саясаты туралы" 1993 жылғы 6 қыркүйектегi N 1344 Жарлығына сәйкес "Тұрғынүйқұрылысбанкi" жабық акционерлiк қоғамы берген жеңiлдiкті тұрғын үй несиелерiн алған азаматтардың мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 28 ақпандағы N 304 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жеңiлдiктi тұрғын үй несиелерiн алған азаматтар үшiн еркiн өзгермелi теңге айырбас бағамының режимiне ауысудың әлеуметтiк салдарын жеңiлдету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:
      "Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жаңа тұрғын үй саясаты туралы" 1993 жылғы 6 қыркүйектегi N 1344 Жарлығына және "Жәрдем-жинақ шотын жүргiзу және тұрғын үй шараларына кредит беру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1994 жылғы 29 шiлдедегi N 850 қаулысына сәйкес ұзақ мерзiмдi жеңiлдiктi несиелердi алған және 2000 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі мен "ЦентрКредитБанкi" ашық акционерлiк қоғамының арасында қол қойылған Заемшылар аясын нақтылау мәселесi жөніндегi келiсiмiмен анықталған азаматтардың негiзгi борыш пен сыйақыны iс жүзiндегi өтеу сомасына есептелетiн бағамдық айырманы төлеу.
     Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi мен "ЦентрКредитБанкi" ашық акционерлiк қоғамының арасында 2001 жылғы 30 наурызда жасалған Шарттың ережелерiн орындау.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1.  052              Жеңiлдiктi     1. 1999 жылғы   Бір жыл Қазақстан
                     тұрғын үй      1 сәуірден       ішінде Республикасының
                     несиесі        бастап 2001 жыл.        Қаржы
                     бойынша        ғы 31 желтоқсан.        министрлігі
                     бағамдық       ды қоса алған.
                     айырманы       дағы кезеңде
                     төлеу          "Тұрғынүйқұрылыс.
                                    банкі" жабық
                                    акционерлік
                                    қоғамы берген
                                    жеңілдікті
                                    несиелер бойынша
                                    бағамдық
                                    айырманы төлеуге
                                    республикалық
                                    бюджеттің
                                    қаражатын
                                    бағыттау
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Заемшы іс жүзінде төлеген негізгі борыш пен сыйақыны өтеу сомасына есептелетін бағамдық айырманы төлеу.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 43 қаулысына       
25-қосымша        

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

467 "Тараз қаласының 2000 жылдығын мерекелеуге дайындыққа арнап
Жамбыл облыстық бюджетiне мақсаттық инвестициялық трансферттер"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 500 000 000 (бiр миллиард бес жүз миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы N 56-І Заңы , "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы N 273-ІІ Заңы , "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы , "2001-2002 жылдарда республикалық деңгейде өткiзiлетiн мерейтойлар мен атаулы күндердiң тiзбесi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 31 қаңтардағы N 157 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Жамбыл облысы Тараз қаласының 2000 жылдығын мерекелеудi өткiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шешiмiне сәйкес Тараз қаласының 2000 жылдығын мерекелеу жөнiндегi iс-шараларды жүргізу мақсатында Жамбыл облысының бюджетiн қаржылық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі iс-шаралар жоспары:

---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
----------------------------------------------------------------------------
1.  467            "Тараз қаласының Қазақстан         2002  Қазақстан
                    2000 жылдығын   Республикасы     жылғы  Республикасының
                    мерекелеуге     Үкiметiнiң       қазан  Қаржы
                    дайындыққа      шешiмiне сәйкес         министрлігі
                    арнап Жамбыл    республикалық
                    облыстық        бюджеттен Жамбыл
                    бюджетiне       облысының
                    мақсаттық       бюджетiне
                    инвестициялық   қаражат бөлудi
                    трансферттер"   қамтамасыз ету
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен Жамбыл облысы Тараз қаласының 2000 жылдығына дайындалу және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 43 қаулысына       
26-қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

046 "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды
жоюға және өзге де күтпеген шығыстарға арналған
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң резервi"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4 428 000 000 (төрт миллиард төрт жүз жиырма сегiз миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi N 357-І Заңының 13-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы N 273-ІІ Заңы, "Қазақстан Республикасының Үкiметi резервiнiң қаражатын пайдаланудың тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 18 қыркүйектегi N 1408 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жою және өзге де күтпеген шығыстар.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмдерiмен анықталған табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жою және өзге де күтпеген шығыстар жөнiнде iс-шаралар өткiзу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары: ---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1.  046              Табиғи және    Қазақстан       2002 ж. Республикалық
                     техногендiк    Республикасы            бюджеттiк
                     сипаттағы      Үкiметiнiң              бағдарламалар.
                     төтенше        шешiмдерiмен            дың әкiмшiлерi,
                     жағдайларды    анықталады              облыстардың,
                     жоюға және                             Астана, Алматы
                     өзге де                                қалаларының
                     күтпеген                               әкімдері
                     шығыстарға
                     арналған
                     Қазақстан
                     Республикасы
                     Үкіметінің
                     резерві
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою және өзге де күтпеген шығыстарды жүзеге асыру.

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң            
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына         
27-қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

083 "Алматы қаласын сумен жабдықтау мен су қашыртқы жобасын
несиелендiру" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 236 800 мың теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Француз Республикасының Үкiметi мен Қазақстан Республикасының Үкiметi арасындағы қаржыландыру туралы хаттаманы (Алматы қаласының сумен қамтамасыз ету және кәрiз инфрақұрылымын оңалту мен жаңғырту жобасы) бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 11 шiлдедегi N 232-II Заңы ; "Алматы қаласын сумен жабдықтау мен су қашыртқы жүйесiн жаңғыртуды және қайта құруды жетiлдiру жобасына арналған Франция Үкiметiнiң сыртқы заемын тарту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 27 маусымдағы N 960 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының 2000-2002 жылдарға арналған мемлекеттiк инвестицияларының бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 30 желтоқсандағы N 1963 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: үкiметтiк сыртқы заем.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Алматы қаласын сумен қамтамасыз ету және кәрiз инфрақұрылымын оңалту мен жаңғырту" жобасы бойынша қаржыландыру туралы хаттамаға сәйкес Алматы облысының жергiлiктi бюджетiне республикалық бюджеттен несие бөлу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: жобаны iске асырылуын жүзеге асыру үшiн қаражатпен қаржыландыруды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1.  083       088   Алматы қаласын   Төлеуге ұсыныл. 2002    Алматы
                    сумен қамтамасыз ған шоттарға    жылдың  қаласының
                    ету және су      сәйкес қаржы    iшінде  әкiмi
                    қашыртқы жобасын қаражатының
                    несиелендіру     бөлiнуiн
                                     қамтамасыз ету
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Алматы қаласын сумен қамтамасыз ету жүйесінің техникалық жағдайын жақсарту, жаңа технологияларды енгізу, Алматы қаласының су құбыры-кәріз қызметінің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң        
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 43 қаулысына       
28-қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

069 "Инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 26 612 мың теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; Қазақстан Республикасы бекiткен ХҚДБ-мен және АДБ-мен жасасқан Заемдар туралы келiсiмдер.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Заемдар туралы келiсiмдердiң шарттарына сәйкес үкiметтiк сыртқы заемдардың қаражаты есебiнен қаржыландырылатын инвестициялық жобаларды iске асыруға жауапты атқарушы агенттiктер қызметiнiң аудитiн жүзеге асыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: үкiметтiк сыртқы заемдардың қаражаты есебiнен қаржыландырылатын инвестициялық жобаларды iске асыруға жауапты атқарушы агенттiктердiң қызметiн тексеру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1.  069       100    Iшкi көздердiң Кемiнде          2002   Қазақстан
                     есебінен       10 инвестиция.  жылдың  Республикасының
                     инвестициялық  лық жобалардың  1-жарты Қаржы
                     жобалардың     аудитін         жылдығы министрлігі,
                     аудитін        жүргiзу                 бюджеттік бағ.
                     жүзеге асыру                           дарламалардың
                                                            әкiмшiлерi
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының Парламенті бекіткен Заемдар туралы келісімдердің міндетті шарттарының бірін орындау.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 43 қаулысына       
29-қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

051 "Алматы облысының әкiмшілік орталығын Талдықорған қаласына
көшiру жөнiндегi iс-шаралар" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 800 000 000 (сегiз жүз миллион) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Алматы облысының әкiмшілік орталығын көшiру туралы" 2001 жылғы 14 сәуiрдегi N 585 Жарлығы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: орталық мемлекеттiк органдардың аумақтық бөлiмшелерiн Талдықорған қаласына көшiру жөнiндегi iс-шараларды аяқтау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: екiншi кезеңде Талдықорған қаласына көшірiлген орталық мемлекеттiк органдардың аумақтық бөлiмшелерiн әкiмшiлiк орналастыру үшiн ғимараттар мен үй-жайлардың жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүзеге асыру, квота бойынша қоныс аударған мемлекеттiк қызметшiлерге тұрғын үй сатып алу, сондай-ақ орталық мемлекеттiк органдардың аумақтық бөлiмшелерiн Талдықорған қаласына көшiру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1.   051             Алматы облыс.  1) Қазақстан     Бір    Орталық атқа.
                     ының әкімшілік Республикасы    жылдың  рушы мемлекет.
                     орталығын Тал. Үкiметiнiң      ішінде  тік органдар,
                     дықорған қала. шешiмiне                олардың Талды.
                     сына көшіру    сәйкес                  қорған қаласына
                     жөніндегі      орталық                 көшірілген
                     іс-шаралар     мемлекеттiк             аумақтық бөлім.
                                    органдардың             шелері
                                    аумақтық
                                    бөлiмшелерiн
                                    әкiмшілік
                                    орналастыру
                                    үшін ғимарат.
                                    тар, үй-жайлар
                                    сатып алу,
                                    оларды күрделi
                                    жөндеу, қайта
                                    жаңарту;
                                    2) Қазақстан
                                    Республикасы
                                    Үкiметiнiң
                                    шешiмiне сәйкес
                                    мүлiктер мен
                                    құжаттарды
                                    тасымалдау;
                                    3) Қазақстан            Алматы
                                    Республикасы            облысының әкімі
                                    Үкiметiнiң
                                    шешiмiне сәйкес
                                    квота бойынша
                                    көшірiлген
                                    мемлекеттiк
                                    қызметшiлерге
                                    қызметтiк тұрғын
                                    үй сатып алу.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерін Талдықорған қаласына көшіру жөніндегі іс-шараларды уақытылы аяқтау.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 қаңтардағы  
N 43 қаулысына       
30-қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

465 "Семей қаласында Ертiс өзенi арқылы өтетiн көпiр салу үшiн
Шығыс Қазақстан облыстық бюджетiне берiлетiн мақсатты инвестициялық
трансферттер" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 57 357 000 (елу жетi миллион үш жүз елу жетi мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Жапонияның Халықаралық Экономикалық Ынтымақтастық қоры мен Қазақстан Республикасы арасындағы Ертiс өзенiне салынатын көпiр құрылысының жобасы бойынша қарыз туралы 1997 жылғы 12 наурыздағы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 12 мамырдағы N 103-1 Заңы ; "Ертiс өзенiне салынатын көпiрдiң жобасын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 4 тамыздағы N 1212 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының 2000-2002 жылдарға арналған Мемлекеттiк инвестицияларының бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 30 желтоқсандағы N 1963 қаулысы .
     3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: үкiметтiк сыртқы заем.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ертiс өзенi арқылы өтетiн көпiр салу.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: құрылысты қадағалау жөнiндегi консультациялық қызметтердi қаржыландыру.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1.   465       080   Семей қаласында 1) "Катахира      2002   Шығыс
                    Ертiс өзенi     инж." фирмасына  жылдың  Қазақстан
                    арқылы өтетін   көпiрдің         ішінде  облысының
                    көпiр салу үшiн құрылысын                әкімі
                    Шығыс Қазақстан қадағалау
                    облыстық        жөнiндегi
                    бюджетіне       консультациялық
                    берiлетін       қызметтерге
                    мақсатты инвес. ақы төлеу
                    тициялық транс.
                    ферттер ---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: көпiр құрылысын аяқтау.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 43 қаулысына       
31-қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

082 "Атырау қаласын сумен жабдықтау және оның санитариясының
жобасын несиелендiру" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 850 300 мың теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы (Атырау қаласының сумен жабдықталуының және санитариясының пилоттық жобасы) Заем туралы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 5 қазандағы N 470-I Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2000-2002 жылдарға арналған Мемлекеттiк инвестицияларының бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 30 желтоқсандағы N 1963 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: үкiметтiк сыртқы заем.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Атырау қаласын сумен жабдықтау және оның санитариясының пилоттық жобасы" бойынша Заем туралы келiсiмге сәйкес Атырау облысының жергiлiктi бюджетiне республикалық бюджеттен несие бөлу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: инвестициялық жобаның iске асырылуын жүзеге асыру үшiн қаражатпен қаржыландырылуын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1.  082      088     Атырау қаласын Төлеуге ұсыныл.  2002    Атырау
                     сумен          ған шоттарға    жылдың   облысының
                     жабдықтау      сәйкес қаржы    ішінде   әкімияты
                     және оның      қаражатының
                     санитариясының бөлінуін қамта.
                     жобасын        масыз ету
                     несиелендiру
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Атырау қаласында сумен жабдықтау қызметтерінің сапасын арттыру, Атырау қаласының Су арнасы қызметінің тұрақтылығын және қаржылық орнықтылығын арттыру.    

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 қаңтардағы  
N 43 қаулысына      
32-қосымша        

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
(бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі)

035 "Клиринг байланысын, электрондық почтаны, iшкi аймақтық
арналарды пайдаланғаны үшiн ақы төлеу" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 528 048 000 (бес жүз жиырма сегiз миллион қырық сегiз
мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Ақша төлемi мен аударымы туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 29 маусымдағы Заңының 29 және 30-баптары, "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 24 мамырдағы N 626 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазынашылық комитетiнiң және оның аумақтық бөлiмшелерінің республикалық бюджеттің атқарылуын телекоммуникациялық қамтамасыз етуi және жергiлiктi бюджетке есеп айырысу-кассалық қызмет көрсетуi, министрлiктің және оның аумақтық бөлiмшелерінің ақпараттық жүйелерiн телекоммуникациялық қамтамасыз ету, Қаржы министрлiгiнің ақпараттық ресурстарына қашықтан реттелген және көпшiлiк қатынауды ұйымдастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ақша аударымының банкаралық жүйесi және бөлшектiк төлем жүйесi бойынша төлем жүйелерiнiң қызметтерiн, деректер берудiң, электрондық поштаның, Интернет желiсiнің телекоммуникациялық қызметтерiн сапалы және уақытылы алу, Министрлiктер үйi үшiн резервтiк телекоммуникациялық жабдықтар сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1.  035       00     Клиринг бай.   1. Ақша аударым. Бiр    Қазақстан
                     ланысын, элек. ының банкаралық  жыл    Республикасының
                     трондық почта. жүйесi және      ішінде Қаржы
                     ны, байланыс.  бөлшектiк төлем         министрлігі
                     тың iшкi       жүйесi бойынша          (бұдан әрі -
                     аймақтық арна. төлем жүйелер.          ҚР ҚМ)
                     ларын пайда.   iнiң қызмет.
                     ланғаны үшiн   терiн алу
                     ақы төлеу           
                                    2. Х400 элек.   1-жарты      ҚР ҚМ
                                    трондық пошта.  жылдық
                                    сының қызмет.   ішінде
                                    терiн және БАСК
                                    жүйесi үшiн
                                    Банкнет желiсiн.
                                    де деректер
                                    берудiң телеком.
                                    муникациялық
                                    қызметтерiн алу

                                    3. Байланыстың   Бір жыл     ҚР ҚМ
                                    жылдам арналары  ішінде
                                    бойынша дерек.
                                    тердi берудің
                                    телекоммуника.
                                    циялық қызмет.
                                    терiн алу және
                                    9.04.2001 жылғы
                                    N 197-39-ДЗ/43
                                    шартына (2001-
                                    2004 жылдарға
                                    арналған) және
                                    оған толықтыру.
                                    ларға сәйкес
                                    жабдықтар үшiн
                                    ақы төлеу
 
                                      4. Ақпарат көлi.  Бір жыл    ҚР ҚМ
                                    гiнiң қаржылық    ішінде
                                    автоматтандырыл.
                                    ған жүйесiнде
                                    (АКҚАЖ) құжаттар.
                                    мен электрондық
                                    алмасу қызметтерiн
                                    алу

                                    5. Интернет        Бір жыл   ҚР ҚМ
                                    желiсiнiң қызмет.  ішінде
                                    терiн және VPDN
                                    желiсiнің қызмет.
                                    терiн алу
 
                                      6. Мемлекеттiк     Ақпан-    ҚР ҚМ
                                    сатып алу комитетi желтоқсан
                                    мен Министрлiктер
                                    үйi арасында
                                    байланыс ұйымдас.
                                    тыру және деректер
                                    беру жөнiндегi
                                    қызметтердi алу

                                    7. Бюджеттiк       Ақпан-    ҚР ҚМ
                                    бағдарламалардың   желтоқсан
                                    әкiмшiлерiмен
                                    байланыс
                                    ұйымдастыру және
                                    деректер беру
                                    жөнiндегi
                                    қызметтердi алу

                                    8. Министрлiктер   Наурыз-   ҚР ҚМ
                                    үйi мен Астана     желтоқсан
                                    қаласы бойынша
                                    Қазынашылық бас.
                                    қармасының ғимараты
                                    арасында байланыс
                                    ұйымдастыру
                                    жөнiндегi
                                    қызметтердi алу <*>

                                    9. DМҒАS жүйесi    Наурыз-    ҚР ҚМ
                                    (Ұлттық банк,      желтоқсан
                                    Даму банкi,
                                    Министрлiктер
                                    үйi) үшiн
                                    байланыс ұйым.
                                    дастыру және
                                    деректер беру
                                    жөнiндегi қызмет.
                                    тердi алу

                                    10. Министрлiктiң  2-жарты   ҚР ҚМ
                                    облыстық           жылдық
                                    бөлiмшелерi үшiн
                                    байланыс ұйымдас.
                                    тыру және деректер
                                    беру жөнiндегi
                                    қызметтердi алу

                                    11. Министрлiктер  2-жарты   ҚР ҚМ
                                    үйi үшін резервтiк жылдық
                                    телекоммуникация.
                                    лық жабдықтар және
                                    министрлiктiң
                                    облыстық бөлiм.
                                    шелерi үшiн теле.
                                    коммуникациялық
                                    жабдықтар сатып алу
---------------------------------------------------------------------------
     Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.11.22. N 43g қаулысымен.
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қазынашылық жүйесiнде деректер берудi, төлем жүйесiмен деректермен және электрондық құжаттармен алмасуды, АКҚАЖ-ны және электрондық құжаттармен ведомство ішіндегі алмасуды сапалы қамтамасыз ету, министрліктің ақпараттық ресурстарына қашықтан реттелген және көпшiлiк қатынауды қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң            
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына        
33-қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
(бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі)

501 "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі органдарының
ақпараттық жүйелерiн қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 509 844 000 (бес жүз тоғыз миллион сегiз жүз қырық төрт мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ақпараттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң 2000-2003 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2000 жылғы 14 наурыздағы N 359 Жарлығы ;
      "Қазынашылықты жаңғырту жобасын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 16 қазандағы N 1059 қаулысы ;
      "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 24 мамырдағы N 626 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелерiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, қазынашылықтың жаңа автоматтандырылған ақпараттық жүйесiн техникалық қолдау, сүйемелдеу және ағымдағы пысықтау, сондай-ақ компьютер жабдықтарын қосалқы бөлшектермен, шығыс материалдарымен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жұмыс істейтiн және қолданысқа енгiзiлетiн ақпараттық жүйелердi сүйемелдеу, әкiмшілендiру және қолдау;
      есептеу және ұйымдастыру техникасы құралдарының, корпоративтiк телекоммуникациялық желiнiң, министрлiк жүйесiнiң жергiлiкті есептеу желiлерiнiң және Министрлiктер үйiнiң құрылымдық арна жүйесiнiң жүйелiк-техникалық қызмет көрсетуiн жүзеге асыру;
      есептеу желiсiнiң ақпараттық қауiпсiздiгiн және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету, оның iшiнде жабық ақпаратты өңдеу кезiнде;
      Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің Wеb-серверiн сүйемелдеу;
      Қаржы министрлiгiнiң және оның аумақтық бөлiмшелерiнiң есептеу құралдарын және жабдықтарын қосалқы бөлшектермен және шығыс материалдарымен қамтамасыз ету;
      Қазынашылық комитетiнде және оның аумақтық органдарында Қазынашылықтың ақпараттық жүйелерiн бағдарламалық, техникалық және жүйелiк қамтамасыз етудiң нақты уақыт режимiнде үздiксiз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету;
      қазынашылықтың орталық серверiнiң конфигурациясын оңтайландыру;
      жүйенi оңтайландыру, яғни реакция уақытын азайту мақсатында жүйелiк және бағдарламалық өлшемдердi талдау және баптау;
      Қазынашылықтың қызметкерлерiн жүйелi және қолданбалы бағдарламалық оқыту;
      ақпараттық жүйеде жұмыс iстеу бойынша түпкi пайдаланушыларға консультация беру, жаңылысу жағдайларын талдау;
      "ОRАСLЕ" компаниясының және "Соlvir" компаниясының техникалық сүйемелдеу тобымен өзара әрекет ету;
      Қазынашылықтың автоматтандырылған жүйесiн пайдалану бойынша "Баск-М", СУБД INFОRМIХ пайдаланушыларына консультация беру;
      "Баск-М" жүйесiн пайдалану кезiнде туындайтын авариялық және жаңылысу жағдайларын талдау;
      авариялық және жаңылысу жағдайларында немесе есептеу техникасы iстен шыққан кезде бұзылған бағдарламалық қамтамасыз етудi және дерекқорды қалпына келтiру жөнiнде консультациялық және тәжiрибелiк көмек көрсету;
     "Баск-М" жүйесiн пайдалану процесiнде анықталған, болуы мүмкiн жете пысықталмауларды немесе бағдарламалық қамтамасыз етудiң қателiктерiн жою;
     дерекқор кешенiн және құрылымын жасау қағидаттарын өзгертпестен, бағдарламалық қамтамасыз етудi пысықтау.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1.  501              Қазақстан
                     Республикасы
                     Қаржы министр.
                     лiгі органдар.
                     ының ақпарат.
                     тық жүйелерiн
                     қамтамасыз ету
 
  2   501       30     Қазақстан      1. 5.12.01 ж.     Бір   Қазақстан
                     Республикасы   N 99 шарт         жыл   Республикасының
                     Қаржы министр. бойынша "Мемле.  ішінде Қаржы министр.
                     лігінiң ақ.    кеттiк сатып            лігі (бұдан әрі
                     параттық жүй.  алу мониторингі"        - ҚР ҚМ)
                     елерiн қамта.  жүйесiн енгізу
                     масыз ету      және сүйемелдеу
                                    жөніндегі
                                    қызметтерді
                                    сатып алу

                                    2. 11.01 ж. N     қаңтар     ҚР ҚМ
                                    23 шарт бойынша   -қазан
                                    Интернет желi.
                                    сiнде "Қазақстан
                                    Республикасы
                                    Қаржы министр.
                                    лiгінiң ақпа.
                                    раттық Web-
                                    серверін"
                                    сүйемелдеу
                                    жөнiндегі
                                    қызметтердi
                                    сатып алу

                                    3. Министрлiктiң   ақпан-   ҚР ҚМ
                                    аумақтық орган.    желтоқсан
                                    дарын "Заңнама"
                                    дерекқорымен
                                    қамтамасыз ету
                                    жөнiндегi қызмет.
                                    тердi сатып алу -
                                    49 абонент

                                    4. Министрліктiң    Бiр жыл   ҚР ҚМ
                                    аумақтық бөлiмше.    ішінде
                                    лерiн қосалқы
                                    бөлшектермен және
                                    шығыс материалдар.
                                    ымен қамтамасыз
                                    ету - 3390 компьютер,
                                    2417 - принтер

                                    5. Қаржы министр.   Бiр жыл   ҚР ҚМ
                                    лiгінің және оның   iшiнде
                                    аумақтық бөлiмшелер.
                                    iнiң ақпараттық
                                    жүйелерiн сүйемелдеу
                                    жөнiндегі ақпарат.
                                    тық-есептеу қызмет.
                                    терiн сатып алу

                                    6. Есептеу желiсiнiң Бiр жыл  ҚР ҚМ
                                    ақпараттық қауiпсiз.  iшiнде
                                    дiгін және ақпаратты
                                    қорғауды қамтамасыз
                                    ету жөнiндегі қызмет.
                                    терді сатып алу

                                    7. Министрлiкте және Бiр жыл  ҚР ҚМ
                                    оның аумақтық         ішiнде
                                    органдарында есептеу
                                    құралдарын әкiмшiлен.
                                    дiру және оған
                                    жүйелiк-техникалық
                                    қызмет көрсету
                                    жөнiндегі қызмет.
                                    терін сатып алу
                                    (7543 бiрлiк жабдық):
                                    алдын алу;
                                    жөндеу;
                                    жобалау;
                                    есептеу желiлерiн
                                    монтаждау;
                                    жабдықты орнату;
                                    баптау;
                                    пайдаланушылардың
                                    шақыруына жедел
                                    әрекет ету және
                                    техника жұмысының
                                    ұсақ істен шығуларын
                                    жою;
                                    пайдаланушыларға
                                    консультациялар беру;
                                    ақпараттық-телеком.
                                    муникациялық жүйелерді
                                    және желiлердi
                                    әкiмшiлендiру.

3. 501 31 Қазынашылықтың 1. 1999 жылғы 19 Ақпан, ҚР ҚМ
                   ақпараттық       мамырдағы МF/НР990324 сәуiр,
                   жүйесін          келiсiм-шарттың       шiлде,
                   қамтамасыз ету   ережелерiне сәйкес    қазан
                                    ОRАСLЕ компаниясын
                                    жылдық техникалық
                                    қолдау

                                    2. Оrасlе Техникалық  Ақпан,   ҚР ҚМ
                                    қолдау қызметiнiң     мамыр,
                                    инженерлерiнен        қыркүйек,
                                    техникалық қамтамасыз желтоқсан
                                    ету жұмыс күндерiнiң
                                    белгілi бiр санын
                                    алу:
                                    бастапқы келу (ОRА)
                                    + бастапқы тексеру
                                      20 жұмыс күнi;
                                    - Техникалық
                                      Менеджердiң
                                     жоспарлы келулерi
                                      - 24 жұмыс күнi;
                                    Техникалық
                                    Менеджердің тоқсандық
                                    келулерi - 16 жұмыс
                                    күнi;
                                    мамандардың жоспарлы
                                    келулерi - 12 жұмыс
                                    күні;
                                    мамандардың
                                    тоқсандық келулерi
                                    - 8 жұмыс күні;
                                    резервке алу
                                    процестерiн тексеру
                                    - 15 жұмыс күнi;
                                    жүйенің ресурстарын
                                    және параметрлерiн
                                    жоспарлау - 15 жұмыс
                                    күні;
                                    бiлiм беру
                                    жөнiндегі
                                    техникалық семинар
                                    - 10 жұмыс күнi;
                                    әлеуеттi проблема.
                                    ларды анықтау
                                    мақсатында жүйенің
                                    жалпы жағдайын
                                    тексеру - 15
                                    жұмыс күнi;
                                    Апаттық шақырулар
                                    - 40 жұмыс күн;
                                    ОRАСLЕ стандарттық
                                    қосымшаларының
                                    жұмыс істеуiн
                                    қолдау (252
                                     жұмыс күнi).

                                    3. "Баск-М" жүйесін    Ақпан,  ҚР ҚМ
                                    сүйемелдеу             наурыз,
                                    бойынша Colvir         сәуiр
                                    компаниясының қыз.
                                    меттерiн алу:
                                    бағдарламалық
                                    қамтамасыз етудің
                                    нұсқаларын айырбастау
                                    айына кемiнде 1 рет
                                    орындалатын болады;
                                    нұсқаларды әрбiр
                                    айырбастау қапыл
                                    желi режимiнде 1
                                    күн қолдауды талап
                                    етедi;
                                    айды жабу кезеңі - 1
                                    жұмыс күні;
                                    басқарманың функ.
                                    цияларын сүйемел.
                                    деумен орындау -
                                    18 жұмыс күнi;
                                    1-санаттағы техни.
                                    калық маманның
                                    сүйемелдеуi - 12
                                    адам/күн;
                                    2-санаттағы
                                    техникалық маманның
                                    сүйемелдеуi - 66
                                    адам/күн;
                                    3-санаттағы
                                    техникалық маманның
                                    сүйемелдеуi - 66
                                    адам/күн.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін, оның ішінде Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін қолданбалы және жүйелi қамтамасыз етудiң тиiмдi жұмысы. Республикалық бюджеттiң және жергiлiктi бюджеттерге есеп айырысу-кассалық қызмет көрсетудiң уақытылы атқарылуы және республикалық бюджеттiң жобасын, мемлекеттiң талаптарымен және мiндеттемелерiмен мониторингті және мемлекеттiк сатып алу мониторингiн қалыптастыру, мерзiмдi бухгалтерлiк және бақылау-тексеру есептiлiгiн уақытылы қалыптастыру, министрлiк Wеb-сайттарының жұмыс iстеуiн, қаржы-шаруашылық қызметтiң жүргізiлуiн ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң           
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 43 қаулысына       
34-қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
(Бюджеттiк бағдарламаның атауы)

600 "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
органдарының ақпараттық жүйелерін құру"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
Паспорты

      1. Құны: 442 348 000 (төрт жүз қырық екi миллион үш жүз қырық сегiз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi:
      Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 31.07.2000 жылғы N 427 Жарлығы ;
      Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының Ақпараттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң 2000-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 14.03.2000 жылғы N 359 Жарлығы ;
      "Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 7.03.2000 жылғы N 367 қаулысы .
      Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 23.10.2000 жылғы N 459 бұйрығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнің 2000-2002 жылдарға арналған ақпараттандыру бағдарламасы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бюджеттiк-қаржылық жоспарлауды ақпараттандырудың және бюджеттiк рәсiмдер мониторингiнің қазiргi заманғы деңгейiне қол жеткiзуге бағытталған кешендi ақпараттандыруды жүргiзу, сондай-ақ есептеу, коммуникациялық, желiлiк жабдықтарды және ұйымдастыру техникасын, жүйелiк бағдарламалық қамтамасыз етудi құралдармен уақтылы жаңғыртуды және жарақтандыруды қамтамасыз ету, ақпараттық жүйелердi бiрiктiру және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қаржылық есеп айырысулардың автоматтандырылған жүйелерiн (ҚЕАЖ) және мемлекеттiк мекемелердiң қаржы-шаруашылық қызметiн басқарудың бiрiктiрiлген жүйесiн әзiрлеу және дамыту, жалпы пайдаланудың дерекқорын (ақпарат ресурстарын) құру, лицензиялық жүйелiк бағдарламалық қамтамасыз етудi және ақпаратты қорғаудың және оларды техникалық қолдаудың бағдарламалық құралдарын сатып алу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Ақпараттандыру бағдарламасына сәйкес ақпаратты қорғаудың есептеу, жүйелiк жабдықтарын, ұйымдастыру техникасын және аппараттық-бағдарламалық құралдарын сатып алу.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1.  600       00     Қазақстан      1. Ресурстарды  Ақпан-  Қазақстан
                     Республикасы.  басқару құрал.  сәуір;  Республикасының
                     ның Қаржы      дарын және      Қазан-  Қаржы
                     министрлiгi    ақпарат жүйе.   желтоқ. министрлігі
                     органдарының   лерiн енгiзу    сан     (бұдан әрі -
                     ақпараттық     жағдайларында           ҚР ҚМ)
                     жүйелерiн құру компьютерлік
                                    техника паркiн
                                    жаңарту үшiн
                                    есептеу, жүйелік
                                    жабдықтар және
                                    ұйымдастыру
                                    техникасын,
                                    оның iшiнде:
                                    министрлiктiң
                                    облыстық
                                    бөлiмшелерi үшiн
                                    400 дербес
                                    компьютер, 20
                                    NоtеВоос, 109
                                    принтер, 160
                                    үздiксiз
                                    қоректендiрудiң
                                    блогын, 22
                                    көбейту
                                    аппаратын, 15
                                    факс, 32 планшеттi
                                    сканер, желiлiк
                                    жабдықтар және
                                    iлеспе тауарлар
                                    сатып алу.

                                    2. Жүйенiң басқару   Наурыз-  ҚР ҚМ
                                    және мониторинг      маусым
                                    құралдарын сатып
                                    алу және ақпаратты
                                    қорғауды қамтамасыз
                                    ету.

                                    3. Серверлiк         Сәуір-   ҚР ҚМ
                                    жабдықтар және       тамыз
                                    жүйелiк бағдарлама.
                                    лық қамтамасыз етудi
                                    сатып алу (екi
                                    жинақталым).

                                    4. ҚР ҚМ              Бір     ҚР ҚМ
                                    Ақпараттандыру        жыл
                                    бағдарламасына       ішінде
                                    сәйкес қаржылық
                                    есеп айырысулардың
                                    автоматтандырылған
                                    жүйелерiн және
                                    мемлекеттiк мекеме.
                                    нің қаржы-шаруашылық
                                    қызметiн басқару
                                    жүйесiн әзiрлеу
                                    және дамыту
                                    жөнiндегі қызметтердi
                                    сатып алу.

                                    5. Қазынашылық        1-ші    ҚР ҚМ
                                    жүйесi үшiн          жарты
                                    жергiлiктi есептеу   жылдық
                                    жүйелерiн жобалау,
                                    монтаждау, жұмыс
                                    станцияларын
                                    және клиенттiк
                                    бағдарламалық
                                    қамтамасыз етудi
                                    орнату және
                                    икемдеу жөнiндегі
                                    қызметтердi сатып
                                    алу.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: жаңа технологиялық шешiмдердiң және аспапты құралдардың негiзiнде бюджеттік-қаржылық жоспарлауды ақпараттандырудың және бюджеттiк рәсiмдер мониторингiнiң қазiргi заманғы деңгейiн, мемлекеттiң талаптары мен мiндеттемелерiн қамтамасыз ету, сондай-ақ есептеу жүйесінің ресурстарын тиiмдi басқару және мониторингiн және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету. Есептеу техникасын жаңғырту деңгейi 19,1%-ды құрайды, есептеу паркiнiң толықтыру пайызы 4,7%-ды құрайды.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 43 қаулысына       
35-қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның атауы

440 "Қарағанды облыстық бюджетiне Приозерск қаласының
инфрақұрылымын қолдауға арналған трансферттер"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 100 000 000 (жүз миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы N 273-II Заңының 22-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы, Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Сарышаған сынақ полигонын пайдалану мен жалдау және Приозерск қаласының тыныс-тiршiлiгiн қамтамасыз ету шарттары туралы 1995 жылғы 20 қаңтардағы келiсiм.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Приозерск қаласының тыныс-тiршiлiгiн қамтамасыз ету үшiн Қарағанды облысының облыстық бюджетiн қаржылық қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қарағанды облысының облыстық бюджетiне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға республикалық бюджеттен трансферттер бөлу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1.   440             Қарағанды      Қарағанды       Бір жыл Қазақстан
                     облыстық       облысының       ішінде  Республикасының
                     бюджетiне      облыстық                Қаржы
                     Приозерск      бюджетіне               министрлігі
                     қаласының      республикалық
                     инфрақұрылымын бюджеттен
                     қолдауға       трансферттер
                     арналған       бөлуді
                     трансферттер   қамтамасыз ету
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындауда күтілетін нәтижелер: Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға республикалық бюджеттен трансферттер бөлу.
     Ескерту. 36-46-қосымшалармен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.03.28. N 43a қаулысымен.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнің           
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 43 қаулысына       
36-қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

300 "Астана қаласында мемлекеттiк қызметшілер үшiн тұрғын үй сатып
алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 750 000 мың (жетi жүз елу миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы , "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк қызметшiлер үшiн әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар жасау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк қызметшiлердi тұрғын үймен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1  300        Астана қала.  Астана қаласында мемле.   Бір    Қазақстан
              сында         кеттік қызметшілер үшін   жыл    Республикасы.
              мемлекеттік   тұрғын үй сатып алу       ішінде ның Қаржы
              қызметшiлер                                    министрлігі
              үшін тұрғын
              үй сатып алу
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Астана қаласындағы мемлекеттік қызметшілердi тұрғын үймен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнің         
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 43 қаулысына       
37-қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

42 "Демеркуризация бойынша жұмыстар жүргiзу үшiн Павлодар облыстық
бюджетіне берiлетiн трансферттер" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 295 000 мың теңге (екi жүз тоқсан бес миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Павлодар қаласында пайдаланудан шығарылған хлор және каустик өндiрудi демеркуризациялау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: демеркуризация жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге Павлодар облысының облыстық бюджетiне республикалық бюджеттен трансферттер бөлу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1  442       Демеркуризация  Белгіленген тәртiппен    2002   Қазақстан
             бойынша жұмыс.  мемлекеттiк сараптама.   жылдың Республикасы.
             тар жүргiзу     дан және бекiтуден       ішінде ның Қаржы
             үшiн Павлодар   өткен жобалық-сметалық          министрлігі,
             облыстық        құжаттамаға сәйкес              Павлодар
             бюджетiне       демеркуризация жөнін.           облысының
             берілетiн       дегі жұмыстарды                 әкімі
             трансферттер    жүргізу үшiн Павлодар
                             облыстық бюджетiне
                             трансферттер бөлудi
                             қамтамасыз ету
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес демеркуризация бойынша орындалған жұмыстардың көлемі.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнің          
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына         
38-қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

456 "Астана қаласының бюджетiне Астана қаласында Yкiмет орталығының
инженерлiк желiлерiн салуға арналған мақсатты инвестициялық
трансферттер" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 885 000 мың (сегiз жүз сексен бес миллион) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы , "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуі" Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығы , "Астананың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуi" Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 20 сәуiрдегi N 534 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Үкiмет орталығын инженерлiк инфрақұрылым объектiлерiмен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республикалық бюджеттен Астана қаласының бюджетіне Астана қаласында Үкiмет орталығының инженерлiк желiлерiн салуға трансферттер бөлу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1  458        Астана қала.   Астана қаласының бюдже.  Бір    Қазақстан
              сының бюдже.   тiне белгiленген тәртiп. жылдың Республикасы.
              тіне Астана    пен мемсараптаудан       ішінде ның Қаржы
              қаласында      және бекiтуден өткен            министрлігі,
              Yкiмет         жобалау-құжаттамалық            Астана
              орталығының    сметаға сәйкес Астана           қаласының
              инженерлiк     қаласында Үкiмет                әкімияты
              желiлерiн      орталығының инженерлiк
              салуға         желiлерiн салуға
              арналған       мақсатты инвестициялық
              мақсатты       трансферттер аудару.
              инвестициялық
              трансферттер
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес Астана қаласында Үкiмет орталығының инженерлiк желiлерiн салу жөнiндегi орындалған жұмыстардың көлемi.

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнің           
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына         
39-қосымша          

     Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
     Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

457 "Астана қаласының бюджетiне Есiл өзенiнiң арнасын қайта жаңартуға арналған мақсатты инвестициялық трансферттер"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 800 000 мың (сегіз жүз миллион) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізі: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы , "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Астананың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуi" Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 жылға дейінгі кезеңге арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығы , "Астананың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі" Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 20 сәуірдегі N 534 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Астана қаласының жаңа әкiмшiлiк және іскерлiк орталығының аумағын тасқын судан инженерлiк қорғаудың схемасын әзiрлеу, Есiл өзенiнiң жағалауын сәулет және дизайн құралдарымен қалыптастыру және инженерлiк-экономикалық iс-шаралардың экономикалық негіздемесі.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республикалық бюджеттен Астана қаласының бюджетiне Есiл өзенінің арнасын қайта жаңарту үшiн трансферттер бөлу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1  457        Астана қала.   Астана қаласының бюдже.  Бір    Қазақстан
              сының бюдже.   тiне белгiленген тәртіп. жыл    Республикасы.
              тiне Есiл      пен мемсараптаудан       ішінде ның Қаржы
              өзенiнiң       және бекiтуден өткен            министрлігі
              арнасын        жобалау-сметалық
              қайта жаңар.   құжаттамаға сәйкес
              туға арнал.    Есiл өзенiнiң арнасын
              ған мақсатты   қайта жаңарту үшiн
              инвестициялық  мақсатты инвестициялық
              трансферттер   трансферттер аудару
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес Есiл өзенiнiң арнасын қайта жаңарту жөнiндегi орындалған жұмыстардың көлемi.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнің         
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 43 қаулысына       
40-қосымша        

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

458 "Астана қаласының бюджетiне тасып кетуден инженерлiк сақтауға,
қашыртқы және Астана қаласында топырақтық сулардың деңгейiн
төмендетуге арналған мақсатты инвестициялық трансферттер" республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 50 000 мың (елу миллион) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы , "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығы , "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 20 сәуiрдегi N 534 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мiндеттi түрде инженерлiк-iздестiру жұмыстарын жүргізе отырып, "Тасып кетуден инженерлiк сақтау, қашыртқы және Астана қаласында топырақтық сулардың деңгейiн төмендету" жобасын әзiрлеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республикалық бюджеттен Астана қаласының бюджетiне тасып кетуден инженерлiк сақтау, қашыртқы және Астана қаласында топырақтық сулардың деңгейiн төмендету жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге трансферттер бөлу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1  458        Астана қала.   республикалық бюджеттен  Бір    Қазақстан
              сының бюдже.   Астана қаласының бюдже.  жылдың Республикасы.
              тіне тасып     тіне мемсараптаудан      ішінде ның Қаржы
              кетуден        және бекiтуден өткен            министрлігі,
              инженерлiк     жобалау-сметалық                Астана
              сақтауға,      құжаттамаға сәйкес              қаласының
              қашыртқы және  тасып кетуден инженер.          әкімияты
              Астана қала.   лік сақтау, қашыртқы
              сында топырақ. және Астана қаласында
              тық сулардың   топырақтық сулардың
              деңгейін       деңгейiн төмендетуге
              төмендетуге    мақсатты инвестициялық
              арналған       трансферттер аудару
              мақсатты
              инвестициялық
              трансферттер
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес бөлiнген қаражаттың сомасына жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес тасып кетуден инженерлiк сақтауға, қашыртқы және Астана қаласында топырақтық сулардың деңгейiн төмендету жөнiндегi орындалған жұмыстардың көлемi.

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнің             
2002 жылғы 11 қаңтардағы       
N 43 қаулысына          
41-қосымша           

     Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
     Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

459 "Астана қаласының бюджетiне Астана қаласында қайта қалпына
келтiре отырып, Талдыкөл ағынды сулардың жинауышын жоюға арналған
мақсатты инвестициялық трансферттер" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 250 000 мың (екi жүз елу миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығы, "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 20 сәуiрдегi N 534 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Астана қаласында қайта қалпына келтiре отырып, Талдыкөл ағынды сулардың жинауышын жою.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республикалық бюджеттен Астана қаласының бюджетiне Астана қаласында қайта қалпына келтiре отырып, Талдыкөл ағынды сулардың жинауышын жоюға трансферттер бөлу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1  459        Астана қала.   Астана қаласының бюдже.  Бір    Қазақстан
              сының бюджетi. тiне белгiленген тәртiп. жыл    Республикасы.
              не Астана      пен мемсараптаудан және  ішінде ның Қаржы
              қаласында      бекiтуден өткен жоба.           министрлігі,
              қайта қалпына  лау-сметалық құжаттамаға        Астана
              келтiре        сәйкес ағынды сулардың          қаласының
              отырып,        жинауышын жоюға мақсатты        әкімияты
              Талдыкөл       инвестициялық трансферт.
              ағынды         тер аудару
              сулардың
              жинауышын
              жоюға арнал.
              ған мақсатты
              инвестициялық
              трансферттер ---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес Астана қаласында қайта қалпына келтiре отырып, Талдыкөл ағынды сулардың жинауышын жою жөнiндегi орындалған жұмыстардың көлемi.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнің           
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына        
42-қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

460 "Астана қаласының бюджетiне Қорғалжын трассасына коллекторды
шығаруға арналған мақсатты инвестициялық трансферттер" республикалық бюджеттік бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 000 000 мың (бiр миллиард) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзі: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы , "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы, Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуі" Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығы , "Астананың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі" Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 20 сәуірдегi N 534 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: халықтың және өнеркәсiптiң өсу перспективасын ескере отырып, бар коллектордың пайдаланудан шығуына және кәрiздiк су тазарту ғимараттарында ағынды суларды беру көлемінiң артуына байланысты Астана қаласының кәріз жүйесін жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттері: республикалық бюджеттен Астана қаласының бюджетіне бар кәріздік коллекторды шығаруға арналған трансферттер бөлу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1  460        Астана қала.   Астана қаласының бюдже.  Бір    Қазақстан
              сының          тiне белгiленген тәртiп. жылдың Республикасы.
              бюджетiне      пен мемсараптаудан және  ішінде ның Қаржы
              Қорғалжын      бекiтудi өткен                  министрлігі,
              трассасына     жобалау-сметалық құжат.         Астана
              коллекторды    тамаға сәйкес Қорғалжын         қаласының
              шығаруға       трассасына коллекторды          әкімияты
              арналған       шығаруға мақсатты
              мақсатты       инвестициялық трансферт.
              инвестициялық  тер аудару
              трансферттер ---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес Қорғалжын трассасына коллекторды шығару жөнiндегi орындалған жұмыстардың көлемi.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнің         
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 43 қаулысына        
43-қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның атауы

464 "Астана қаласының бюджетiне Астана қаласында Есiл өзенi арқылы
өтетiн автожол көпiрiн қоса алғанда "Сол жақ жағалау
орталығы-Абылай хан даңғылы" магистралды автожолын салуға арналған
мақсатты инвестициялық трансферттер" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 450 000 мың (бiр миллиард төрт жүз елу миллион) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығы ; "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 20 сәуiрдегi N 534 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Есiл өзенi арқылы өтетiн автожол көпiрiн қоса алғанда "Сол жақ жағалау орталығы-Абылай хан даңғылы" магистралды автожолын салу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: "Астана қаласында Есiл өзенi арқылы өтетiн автожол көпiрiн қоса алғанда "Сол жақ жағалау орталығы-Абылай хан даңғылы" магистралды автожолын салу үшiн Астана қаласының бюджетiне республикалық бюджеттен трансферттер бөлу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1  464        Астана қала.   Белгiленген тәртiппен    Бір    Қазақстан
              сының          мемлекеттiк сараптаудан  жыл    Республикасы.
              бюджетiне      және бекiтуден өткен     ішінде ның Қаржы
              Астана         жобалау-сметалық құжат.         министрлігі,
              қаласында      тамаға сәйкес Есiл өзенi        Астана
              Есiл өзенi     арқылы өтетiн автожол           қаласының
              арқылы         көпiрiн қоса алғанда            әкімшілігі
              өтетiн         "Сол жақ жағалау орта.
              автожол        лығы-Абылай хан даңғылы"
              көпiрiн қоса   магистралды автожолын
              алғанда "Сол   салуға Астана қаласының
              жақ жағалау    бюджетiне мақсатты|
              орталығы-      инвестициялық транс.
              Абылай хан     ферттер аудару
              даңғылы"
              магистралды
              автожолын
              салуға
              арналған
              мақсатты
              инвестициялық
              трансферттер ---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес Астана қаласында "Есіл өзенi арқылы өтетiн автожол көпiрiн қоса алғанда "Сол жақ жағалау орталығы-Абылай хан даңғылы" магистралды автожолын салу бойынша орындалған жұмыстардың көлемi.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнің           
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 43 қаулысына        
44-қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның атауы

483 "Су құбырларын және кәрiс желiлерiне күрделi жөндеу жүргiзу,
тұрғын үй, қашыртқы жүйесін, бөлек су тазартқыш құрылыстарын
салу үшiн Атырау облыстық бюджетiне мақсатты инвестициялық
трансферттер" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5 000 000 мың (бес миллиард) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы , "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Атырау облысының әлеуметтiк-экономикалық дамуы.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: су құбырларын және кәрiс желiлерiне күрделi жөндеу жүргiзу, тұрғын үй, қашыртқы жүйесiн, бөлек су тазартқыш құрылыстарын салуға Атырау облысының облыстық бюджетiне республикалық бюджеттен трансферттер бөлу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1  464        Су құбырларын  Белгiленген тәртiппен    Бір    Қазақстан
              және кәрiс     мемлекеттiк сараптаудан  жыл    Республикасы.
              желiлерiне     және бекiтуден өткен     ішінде ның Қаржы
              күрделi        жобалау-сметалық құжат.         министрлігі,
              жөндеу         тамаға сәйкес су құбыр.         Атырау
              жүргізу,       ларын және кәрiс желі.          облысының
              тұрғын үй,     лерiне күрделi жөндеу           әкімияты
              қашыртқы       жүргізу, тұрғын үй,
              жүйесiн,       қашыртқы жүйесiн, бөлек
              бөлек су       су тазартқыш құрылыс.
              тазартқыш      тарын салу үшiн Атырау
              құрылыстарын   облыстық бюджетiне
              салу үшiн      мақсатты инвестициялық
              Атырау         трансферттер аудару
              облыстық
              бюджетiне
              мақсатты
              инвестициялық
              трансферттер  ---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес су құбырларын және кәрiс желiлерiне күрделi жөндеу жүргiзу, тұрғын үй, қашыртқы жүйесiн, бөлек су тазартқыш құрылыстарын салу жөнiндегi орындалған жұмыстардың көлемi.

Қазақстан Республикасы       
Үкiметiнің             
2002 жылғы 11 қаңтардағы      
N 43 қаулысына          
45-қосымша            

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

484 "Астана қаласында сумен жабдықтау және су тарту жобасының
техникалық-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу үшін Астана қалалық
бюджетiне мақсатты инвестициялық трансферттер" республикалық
бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 75 000 мың теңге (жетпiс бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуі" Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығы ; "Астананың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі" Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған мемлекеттiк бағдарламасын іске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 20 сәуірдегі N 534 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Астана қаласында сумен жабдықтау және су тарту жүйесiн жақсарту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Астана қаласында сумен жабдықтау және су тарту жобасының техникалық-экономикалық негiздемелерiн әзірлеуге Астана қаласының бюджетіне республикалық бюджеттен трансферттер бөлу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асы жөнiндегi іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1  484  00    Астана қала.   "Астана қаласында сумен  Жыл    Қазақстан
              сында сумен    жабдықтау және су тарту" ішінде Республикасы.
              жабдықтау      жобасының техникалық-           ның Қаржы
              және су тарту  экономикалық негіздеме.         министрлігі,
              жобасының      лерiн әзiрлеу үшін              Астана
              техникалық-    Астана қаласының бюдже.         қаласының
              экономикалық   тіне мақсатты инвести.          әкімияты
              негіздемеле.   циялық трансферттер
              рiн әзiрлеу    аудару
              үшiн Астана
              қалалық
              бюджетiне
              мақсатты
              инвестициялық
              трансферттер
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: белгiленген тәртiппен мемлекеттiк сараптамадан өткен Астана қаласында сумен жабдықтау және су тарту жобасының техникалық-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнің          
2002 жылғы 11 қаңтардағы  
N 43 қаулысына       
46-қосымша         

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

485 "Электр қосалқы станциясын салуға және электр беру желiлерiн
құруға Астана қаласының бюджетiне берiлетiн мақсатты инвестициялық
трансферттер" республикалық бюджеттік бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 000 000 мың теңге (бiр миллиард) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзі: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2005 жылға дейінгі кезеңге арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығы ; "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 20 сәуiрдегі N 534 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: үкiмет аймағы мен Астана қаласы жаңа орталығының объектiлерiн электрмен сенiмдi жабдықтауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: электр қосалқы станциясын салуды және электр беру желiлерiн құруды аяқтау үшiн Астана қаласының бюджетiне республикалық бюджеттен трансферттер бөлу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1  485       Электр қосалқы  Белгіленген тәртіппен    Жыл    Қазақстан
             станциясын      мемлекеттiк сараптамадан ішінде Республикасы.
             салуға және     және бекiтуден өткен            ның Қаржы
             электр беру     жобалық-сметалық құжат.         министрлігі,
             желiлерiн       тамаға сәйкес электр            Астана
             құруға          қосалқы станциясын              қаласының
             Астана қаласы.  салуға және электр              әкімияты
             ның бюджетiне   беру желілерін құруға
             берiлетiн       Астана қаласының
             мақсатты        бюджетiне мақсатты
             инвестициялық   инвестициялық
             трансферттер    трансферттер аудару
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес электр қосалқы станциясын салу және электр беру желiлерiн құру жөнiндегi орындалған жұмыстардың көлемi.
     Ескерту. 47-49-қосымшалармен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.04.25. N 43b қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Yкiметінiң   
2002 жылғы 11 қаңтардағы       
N 43 қаулысына             
47-қосымша                

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

441 "Халыққа атаулы әлеуметтік көмек көрсету үшін аумағында
ұшу-сынақ полигондары және "Байқоңыр" ғарыш айлағы кешені
орналасқан облыстардың облыстық бюджеттеріне берілетін мақсатты
трансферттер" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 305 000 мың теңге (үш жүз бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 16-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Аумағында ұшу-сынақ полигондары және "Байқоңыр" ғарыш айлағы кешені орналасқан жерлерде тұратын халықты әлеуметтік қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Халыққа атаулы әлеуметтік көмек көрсету мақсатында аумағында ұшу-сынақ полигондары және "Байқоңыр" ғарыш айлағы кешені орналасқан облыстық бюджеттерді қаржылық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1     441             Халыққа атаулы  Қазақстан        2002   Қазақстан
                      әлеуметтік      Республикасы     жыл    Республикасы.
                      көмек көрсету   Үкіметінің              ның Қаржы
                      үшін аумағында  шешіміне сәйкес         министрлігі,
                      ұшу-сынақ       республикалық           Ақмола,
                      полигондары     бюджеттен               Ақтөбе,
                      және "Байқоңыр" облыстық                Атырау, Шығыс
                      ғарыш айлағы    бюджеттерге             Қазақстан,
                      кешені          қаражат бөлуді          Жамбыл, Батыс
                      орналасқан      қамтамасыз ету          Қазақстан,
                      облыстың                                Қарағанды,
                      облыстық                                Қостанай,
                      бюджеттеріне                            Қызылорда,
                      берілетін                               Павлодар,
                      мақсатты                                Солтүстік
                      трансферттер                            Қазақстан
                                                              облыстарының
                                                              әкімдері.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Аумағында ұшу-сынақ полигондары және "Байқоңыр" ғарыш айлағы кешені орналасқан халыққа атаулы әлеуметтік көмек көрсету.

Қазақстан Республикасы Yкiметінiң    
2002 жылғы 11 қаңтардағы        
N 43 қаулысына             
48-қосымша               

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

443 "Арал және Қазалы аудандарының тұрғындарына атаулы әлеуметтік көмек көрсету үшін Қызылорда облыстық бюджетіне берілетін мақсатты
трансферттер" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 200 000 мың теңге (екі жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы , "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарының халқын әлеуметтік қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Арал және Қазалы аудандарының халқына атаулы әлеуметтік көмек көрсету мақсатында Қызылорда облысының облыстық бюджетін қаржылық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1     443              Арал және       Республикалық   2002   Қазақстан
                       Қазалы аудан.   бюджеттен       жыл    Республикасы.
                       дарының тұр.    Қызылорда              ның Қаржы
                       ғындарына       облысының              министрлігі,
                       атаулы әлеумет. облыстық               Қызылорда
                       тік көмек       бюджетіне              облысының
                       көрсету үшін    қаражат                әкімі.
                       Қызылорда       бөлуді
                       облыстық        қамтамасыз ету
                       бюджетіне
                       берілетін
                       мақсатты
                       трансферттер
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарының халқына атаулы әлеуметтік көмек көрсету.

Қазақстан Республикасы Yкiметінiң     
2002 жылғы 11 қаңтардағы        
N 43 қаулысына             
49-қосымша                

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

444 "Шалқар ауданының тұрғындарына атаулы әлеуметтік көмек көрсету
үшін Ақтөбе облыстық бюджетіне берілетін мақсатты трансферттер"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 100 000 мың теңге (жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы , "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ақтөбе облысы Шалқар ауданының халқын әлеуметтік қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Шалқар ауданының халқына атаулы әлеуметтік көмек көрсету мақсатында Ақтөбе облысының облыстық бюджетін қаржылық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзімі!
!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі!       !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7
---------------------------------------------------------------------------
1     444              Шалқар          Республикалық   2002   Қазақстан
                       ауданының       бюджеттен       жыл    Республикасы.
                       тұрғындарына    Ақтөбе                 ның Қаржы
                       атаулы          облысының              министрлігі,
                       әлеуметтік      облыстық               Ақтөбе
                       көмек           бюджетіне              облысының
                       көрсету үшін    қаражат                әкімі.
                       Ақтөбе          бөлуді   
                       облыстық        қамтамасыз ету
                       бюджетіне
                       берілетін
                       мақсатты
                       трансферттер
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Ақтөбе облысы Шалқар ауданының халқына атаулы әлеуметтік көмек көрсету.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің          
2002 жылғы 22 мамырдағы             
N 43 қаулысына                  
N 50 қосымша                   

      Ескерту. 50-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.05.22. N 43v қаулысымен.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі    

               065 "Министрліктер үйі" ғимаратын сақтандыру"
                 республикалық бюджеттік бағдарламасының
                          2002 жылға арналған
                               Паспорты

     1. Құны: 10 417 (он миллион төрт жүз он жеті) мың теңге.
     2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 36-бабы.
     3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: Республикалық бюджеттің қаражаты.
     4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттік мүліктің сақтығын қамтамасыз ету, сақтандыру оқиғасы туындаған кезде шығындарды қалпына келтіру.
     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Табиғи апаттар, өрт, жарылыстар және басқа да қатерлер оқиғаларында "Министрліктер үйі" ғимаратын сақтандыру.
     6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кіші бағд.!Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
р! коды  !   коды   !дың (кіші бағ.!(кіші бағдар.  ! асыру ! орындаушылар
/!       !          !дарламалардың)!ламаны) іске   !мерзім.!
р!       !          !    атауы     !асыру жөніндегі! дері  !
!       !          !              !   іс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7    
---------------------------------------------------------------------------
1   065             "Министрліктер  1. "Мемлекеттік  Жыл    Қазақстан
                    үйі" ғимаратын  сатып алу ту.    ішінде Республикасы.
                    сақтандыру      ралы" 16.07.            ның
                                    1997 жылғы Заң.         Қаржы
                                    ға сәйкес ашық          министрлігі
                                    конкурс өткізу.
                                    2. "Министрлік.
                                    тер үйі" ғимаратын
                                    сақтандыруға ар.
                                    налған шарт жа.
                                    сасу. "Сақтан.
                                    дыру қызметі ту.
                                    ралы" Қазақстан
                                    Республикасының
                                    18.12.2000 жылғы
                                    Заңының негізінде
                                    шарт жасасуға сәй.
                                    кес және сақтандыру
                                    агенттіктері ұсын.
                                    ған сақтандыру
                                    шарттарына сәйкес
                                   сақтандыру жарнасын
                                    төлеу.
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Министрліктер үйі" ғимаратын қорғау тұрғысынан сенімді сақтандыру, сондай-ақ сақтандыру оқиғасы басталған кезде уақытылы сақтандыру төлемдерін төлеу.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 43 қаулысына       
51-қосымша           

      Ескерту. 51-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.05.22. N 43v қаулысымен.
      Ескерту. 51-қосымша алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2002.11.22. N 43g қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 43 қаулысына         
N 52 қосымша         

      Ескерту. 52-70-қосымшалармен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.11.22. N 43g қаулысымен.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

010 "Бiлiктiлiктi арттыру және кадрларды қайта даярлау"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3 714 000 (үш миллион жетi жүз он төрт мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативті-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегі Заңының 8-бабы, "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын одан әрі iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 17 ақпандағы N 344 Жарлығы "Мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi іс-шаралардың жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Салық комитетi және оның аумақтық бөлiмшелерi қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мамандардың кәсiби деңгейiн арттыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағда.! Кіші !Бағдарлама !Бағдарлама (шағын!Жүзеге ! Жауапты
N !рлама !бағда.!(шағын бағ.!бағдарламаны) жү.!асыру  ! орындау.
   !коды  !рлама !дарлама)   !зеге асыру бойын.!мерзімі! шылар
   !      !коды  !атауы      !ша іс-шаралар    !       !
------------------------------------------------------------------
1 !   2  !   3  !     4     !        5        !   6   !    7
------------------------------------------------------------------
1     010         Біліктілікті
                  арттыру және
                  кадрларды
                  қайта
                  даярлау

             005  Мемлекеттік  Оқыту бағдарлама  Жыл    Қазақстан
                  кіріс        семинарларын      бойы   Республика.
                  министрлігі  өткізу Семинар.          сының Қаржы
                  органдарының лардың орта саны         министрлігі
                  біліктілікті - 7. Бір семинар.
                  арттыру және ға қатысушылардың
                  кадрларды    орта саны - 28
                  қайта        адам.
                  даярлау.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің салық органдарын білікті кадрлармен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 43 қаулысына         
N 53 қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

037 "Қаржылық органдарды нормативтiк құқықтық актiлермен
қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОPTЫ

      1. Құны: 27 104 000 (жиырма жетi миллион жүз төрт мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы , "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы; "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi даму стратегиясын одан әрi iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 17 ақпандағы N 344 Жарлығы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы ; "Мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 3 қыркүйектегi N 962 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қаржы жүйесiнiң органдарын жұмысқа қажеттi нормативтiк-құқықтық актiлермен, әдебиетпен қамтамасыз ету, салық органдары қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейi мен құқықтық мәдениетiн жоғарлату.
      5. Бюджеттiк бағдарлама мiндеттерi: қажеттi нормативтiк-құқықтық актiлермен және өзге де әдебиеттермен уақтылы қамтамасыз ету; нормативтiк-құқықтық актiлердi және қызметтiк сипаттағы өзге де баспа өнiмдерiн басып шығару; бұқаралық ақпарат құралдарында ведомстволық нормативтiк құқықтық актiлердi басып шығару.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) жүзеге! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру бойынша       !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шаралар          !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    037      Қаржы       1. Мыналарды сатып    Жыл    Қазақстан
              органдарын  алуға конкурстық      ішінде Республика.
              нормативтiк құжаттама әзiрлеу:           сының Қаржы
              құқықтық    1) нормативтiк               министрлігі
              актiлермен  құқықтық актiлердiң
              қамтамасыз  мерзiмдi баспасы
              ету         (Қазақстан Республи.
                          касы Қаржы министр.
                          лiгiнiң орталық
                          аппараты мен оның
                          аумақтық құрылымдары
                          үшiн 10-ға жуық
                          баспаға жазылу);
                          2) нормативтiк
                          құқықтық және басқа
                          да әдебиет (Қазақстан
                          Республикасы Қаржы
                          министрлiгiнiң орталық
                          аппараты мен оның
                          аумақтық құрылымдары
                          үшiн басылымдар
                          сатып алу);
                          3) нормативтiк-
                          құқықтық актiлердi
                          және қызметтiк
                          сипаттағы өзге де
                          баспа өнiмдерiн басып
                          шығару (тиражы 45 000
                          данаға жуық);
                          4) бұқаралық ақпарат
                          құралдарында
                          ведомстволық
                          нормативтiк құқықтық
                          актiлердi басып
                          шығару (қажеттiлiкке
                          қарай).
                          2. Нормативтiк құқықтық
                          актiлердi басып
                          шығару оның iшiнде
                          орта есеппен: салық
                          есептiлiгi нысандарын
                          жасау бойынша кiтаптар
                          - 8 000 дана;
                          нормативтiк құқықтық
                          актілер - 20 571 дана.
                          3. Салық органдары
                          үшiн орта есеппен 693
                          дана нормативтiк
                          құқықтық актiлер
                          сатып алу.
                          4. Аумақтық салық
                          органдарында 1000
                          жұмыс орнына бұрын
                          орнатылған "Юрист"
                          нормативтiк құқықтық
                          базасын жаңғырту мен
                          ұстауға СД дискiлердегi
                          бағдарламалық қамтамасыз
                          етулер сатып алу.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық бөлiмшелерiнiң жұмысына қажеттi нормативтiк құқықтық актiлермен, өзге де әдебиетпен, баспа өнiмдерiмен қамтамасыз етiлуi, қызметкерлердiң кәсiби деңгейiн жоғарлату.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
N 54 қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

039 "Таратылған шахталар қызметкерлерiнiң денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу жөнiндегі "Қарағандышахтакөмiр" мiндеттемелердi орындау" республикалық бюджеттiк бағдарламаның 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 93 000 000 (тоқсан үш миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтi-құқықтық негiзi: "Қарағанды көмiр бассейнiнiң кәсiпорындарын қаржы-экономикалық сауықтыру жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 16 шiлдедегi қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Қарағандышахтакөмiр" Жабық Үлгiдегi Акционерлiк Қоғамының (бұдан әрi - "Қарағандышахтакөмiр" ЖҮАҚ) бұрынғы қызметкерлерiнiң денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Қарағандышахтакөмiр" ЖҮАҚ-ның бұрынғы қызметкерлерiнiң денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу жөнiндегi мiндеттемелердi орындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) жүзеге! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру бойынша       !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шаралар          !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    039      Таратылған   "Қарағандышахтакөмір"  Жыл  Қазақстан
              шахталар     ЖҮАҚ-ның бұрынғы      бойы  Республика.
              қызметкер.   қызметкерлерінің            сының Қаржы
              лерінің      денсаулығына келті.         министрлігі
              денсаулығына рілген зиянды өтеу
              келтірілген  бойынша 2002 жылғы
              зиянды өтеу  1 қаңтардағы жағдай
              жөніндегі    бойынша жалпы саны -
              "Қарағанды.  1245 адамға соманы
              шахтакөмір"  төлеу.
              міндеттеме.
              лерді орындау
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi - кредиторлар талабының тiзiлiмiне сәйкес сотпен бекiтiлген керi талаптар бойынша борышты өтеу мақсатында, "Қарағандышахтакөмiр" ЖҮАҚ-ның бұрынғы қызметкерлерiнiң алдындағы денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу бойынша 2002 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жалпы саны - 1245 адамға соманы төлеу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы      
N 43 қаулысына           
N 55 қосымша            

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

079 "Лицензиарлар функцияларын орындау"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 16 220 000 (он алты миллион екi жүз жиырма мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Аудиторлық қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 20 қарашадағы Заңының 12, 13-баптары "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының 1-8, 11-26-баптары, "Этил спиртi және алкоголь өнiмiн өндiру мен айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасы 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңы , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2201 қаулысын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 қаулысы , "Аудиторлық қызметтi лицензиялаудың тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 29 маусымдағы N 878 қаулысы , "Этил спиртi және алкоголь өнiмiн өндiрудi лицензиялау этил спиртiн сақтау және өткiзу, алкоголь өнiмiн (сырадан басқа) сақтау және көтерме өткiзу, сондай-ақ алкоголь өнiмiн (сырадан басқа) бөлшек өткiзу" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 тамыздағы N 1258 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 3 қыркүйектегi N 962 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметтi лицензиялау, этил спиртi және алкоголь өнiмiн өндiру мен айналымы қызметiн жүзеге асыру құқығына лицензия беру бөлiгiнде Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Акцизделетiн өнiмдердi өндiру мен айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi комитетi функцияларын атқарумен қамтамасыз ету; этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң айналымын қатаң мемлекеттiк реттеу шарттарында акциздердің неғұрлым толық түсуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасында аудиторлар мен аудиторлық ұйымдарға лицензияларды беру және аудиторлық қызметтi реттеу; этил спиртi және алкоголь өнiмiн өндiру мен айналымы саласындағы қызметтi лицензиялау; этил спиртi және алкоголь өнiмiн өндiру мен айналымын бақылау; бюджетке тиiстi салықтарды жинау; этил спирті және алкоголь өнiмiн заңсыз өндiру мен айналымына қарсы күрес; алкоголь рыногінiң көтерме қоймаларын оңтайландыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шара             !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    079       Лицензиар. 1. Iссапарлар:        Жыл    Қазақстан
               лардың     1) аудиторларға кан.  ішінде Республика.
               функция.   дидаттарды аттестация.       сының Қаржы
               ларын      лау бойынша бiлiктi.         министрлігі
               орындау    лiк комиссиясының
                          отырыстарында қатысу.
                          ымен (6 жолсапар);
                          2) лицензиаттармен
                          бекiтiлген ережелерiн
                          және бiлiктiлiк
                          талаптарын сақтауды
                          тексеруiмен (4
                          жолсапар);
                          3) лицензияны қайтару
                          және тоқтату бойынша
                          сот процестерiнде
                          қатысуымен (11
                          жолсапар);
                          4) лицензия бланкi.
                          лерiн жеткiзуiмен
                          байланысты.
                          2. Лицензия бланкi.
                          лерiн сатып алу
                          (300 бланк).
                          3. Функцияны орындауға
                          кеңсе тауарларды
                          сатып алу (4 сатып алу).
                          4. Лицензиат туралы
                          деректемелерiн және
                          хабарламаларды
                          бұқаралық ақпараттық
                          құралдарда жариялау
                          (республикалық БАҚ-а
                          5 жарияланым).
                          5. 700 лицензиатқа
                          қолданыстағы заңнамаға
                          олардың сәйкес келетiн
                          затына тексеру жүргiзу,
                          оның 490-ы алкоголь
                          өнiмiнiң айналымын
                          жүзеге асыратын
                          субъектi және 210-ы
                          этил спиртi мен
                          алкоголь өнiмiн
                          шығаруды жүзеге
                          асыратын субъектiлер.
                          Лицензиаттарды кешендi
                          зерттеу. Жылына кем
                          дегенде 4 рет жөндеуге
                          дәлдеме (реттеу),
                          аялдау және қолданыстағы
                          18 спирт зауыттарында
                          белгiленген спирт
                          өлшейтiн аппараттарды
                          жұмысқа қосу жөнiндегi
                          жұмыстарды жүргiзу.
                          Орта жылдық iссапарға
                          жiберiлетiндер саны
                          - 120 адам (1000
                          күн/адам).
                          6. Қызметтiң тиiстi
                          лицензиаланатын
                          түрлерiне 2 000-дай
                          дана бланк, 35 000
                          дана бiржолғы
                          көрсеткiштi пломбы,
                          кеңсе тауарлары,
                          картридждердi толтыру,
                          газеттер, журналдар
                          және басқа да
                          әдебиеттерге (тамақ
                          өнеркәсiбi, сыра және
                          сусындар, шарап
                          өнеркәсiбi және
                          басқалар) жазылу.
                          7. Алкоголь өнiмдерiн
                          шығару көлемiн есепке
                          алудың автоматтан.
                          дырылған жүйелерiне
                          профилактикалық
                          жұмыстармен қызмет
                          көрсету және жүргiзу.
                          8. Байланыс, пошта-
                          телеграфтық байланыс
                          қызметiне төлем.
                          9. Этил спиртi мен
                          алкоголь өнiмiнiң
                          импортына конкурс
                          өткiзумен қамтамасыз
                          ету үшiн бұқаралық
                          ақпарат құралдарының
                          ресми басылымдарында
                          1000 шарш.см-ге
                          дейiнгi көлемде
                          тоқсанына 1-2 реттен
                          жиi емес орналастыру.
                          10. Республиканың тауар
                          өндiрушiлерi шығаратын
                          және елге импортталатын
                          этил спиртi мен
                          алкоголь өнiмiнiң
                          үлгiлерiне 3 000 дейiн
                          сынақ жүргiзу.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: аудит аудиторлар мен аудиторлық ұйымдарға лауазымдылық бақылауды орнату, мемлекеттiк бюджеттi толтыру (лицензиялық алым) сауда экономиканың қажеттi құралының бiреуi болып табылатындықтан аудиторлық қызметiнiң сапасын бұдан әрi дамыту, этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiрудiң болжанған саны - 30 000 мың және бюджетке тиiстi болжанған түсiм - 10 900 800 мың теңгенi құрады.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
56-қосымша            

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

201 "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң салық
органдарын материалдық-техникалық қамтамасыз ету"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 252 308 000 (екi жүз елу екi миллион үш жүз сегiз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Астана - жаңа қала" арнайы экономикалық аймағын құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 29 маусымдағы N 645 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Салық комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 9 қазандағы N 1102 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының салық органдары мен Дәрменсiз борышкерлермен жұмыс жөнiндегi комитеттiң алдына Қазақстан Республикасының Үкiметi қойған жүктелген функционалдық мiндеттерiн табысты орындау үшiн тиiстi жағдайлар жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Салық органдары мен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Дәрменсiз борышкерлермен жұмыс жөнiндегi комитетiнiң материалдық-техникалық базаларын нығайту және дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шара             !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    201       Қазақстан   14 облыстық салық    Жыл    Қазақстан
               Республика. комитеттерi, Астана, ішінде Республика.
               сының       Алматы қалалары             сының Қаржы
               Қаржы мини. бойынша салық               министрлігі
               стрлiгiнiң  комитеттерi және
               салық ор.   олардың аудандық
               гандарын    құрылымдық бөлiмше.
               материалдық лерi үшiн қызметтiк
               -техникалық ғимарат, "Астана -
               қамтамасыз  жаңа қала" арнайы
               ету         экономикалық аймақ
                           аумағында қайта
                           құрылған салық
                           комитетi үшiн
                           ғимарат, гараж
                           сатып алу.
                           14 облыстық салық
                           комитеттерi, Астана,
                           Алматы қалалары
                           бойынша салық
                           комитеттерi және
                           олардың аудандық
                           құрылымдық бөлiмше.
                           лерiнiң ғимараттарына
                           күрделi жөндеу
                           жүргiзу.
                           Орташа мыналарды
                           сатып алу:
                           автокөлiк - 11 бiрлiк,
                           офистiк жиhаз - 18
                           жиынтық, жұмыс
                           станциялары - 45 дана,
                           кiшi АТС - 9 дана,
                           үздiксiз қоректендiру
                           көздерi - 18 дана,
                           серверлер - 3 дана,
                           мұражай және мұрағат
                           жабдықтары, салық
                           комитеттерiнiң
                           операциялық залдары
                           үшiн жабдықтар,
                           құжаттау және аудио-
                           видеоақпараттың
                           техникалық құралдары,
                           офистiк, ұйымдастыру
                           және тұрмыстық
                           техникалар - 30 дана.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: материалдық-техникалық құралдарға деген мұқтаждықты қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi салық органдарының ғимараттарына ішінapa жөндеудi жүзеге асыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
57-қосымша            

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

501 "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
органдарының, ақпараттық, жүйелерiн сүйемелдеу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 075 553 000 (бiр миллиард жетпiс бес миллион бес жүз елу үш мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының Кодексi (Салық кодексi); "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдар жүйесiн одан әрi реформалау туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 12 қазандағы N 4114 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының ақпараттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң 2000-2003 жылдарға арналған Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 14 наурыздағы N 359 Жарлығы ; "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 Жарлығы ; "Қазынашылықты жаңарту жобасын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 16 қазандағы N 1059 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 24 мамырдағы N 626 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 3 қыркүйектегi N 962 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 9 қазандағы N 1102 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiнiң ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, қазынашылықтың автоматтандырылған жаңа жүйесi бағдарламалық қамтамасыз етулерiн (бұдан әрi - қазынашылық жүйе) техникалық ұстау, сүйемелдеу және ағымдағы пысықтау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі Салық комитетiндегi және оның аумақтық бөлiмшелерiндегi компьютерлiк жабдықтарды, жалпы мақсаттағы ақпараттық жүйе мен телекоммуникациялардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз етудi қосалқы бөлшектермен, шығыс материалдармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жұмыс iстеп тұрған және қолданысқа енгiзiлетiн ақпараттық жүйелердi сүйемелдеу, әкiмшiлiктендiру және қолдау; министрлiк пен министрлiктер үйiнiң құрылымданған кабелдiк жүйесiнiң есептеу және ұйымдастырушылық техника құралдарын, корпорациялық телекоммуникациялық желiсiн, жергiлiктi есептеу желiлерiн жүйелi техникалық қызмет көрсетуiн жүзеге асыру; есептеу желiсiнiң ақпараттық қауiпсiздiгiн және ақпаратты, оның iшiнде жабық ақпаратты өңдеу кезiнде қорғауды қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Web-серверiн сүйемелдеу; Қаржы министрлiгi мен оның аумақтық бөлiмшелерiнiң есептеу құралдары мен жабдықтарын қосалқы бөлшектермен және шығыс материалдарымен қамтамасыз ету; Қазынашылық комитетi мен оның аумақтық органдарында Қазынашылықтың ақпараттық жүйелерiнiң уақыттың шынай режимiнде бағдарламалық, техникалық және жүйелiк қамтамасыз етулерiн үздiксiз қоректендiрудi қамтамасыз ету; қазынашылықтың орталық серверiн конфигурациялауды оңтайландыру; жүйенi оңтайландыру, яғни реакция уақытын азайту мақсатында жүйелiк және бағдарламалық өлшемдердi талдау және баптау; Қазынашылық қызметкерлерiн жүйелiк және қолданбалы бағдарламалық оқыту; ақпараттық жүйемен жұмыс, жаңылысу жағдайларын талдау бойынша соңғы пайдаланушыларға кеңес беру; "ORACLE" және "Соlvir" компанияларының техникалық сүйемелдеу тобымен өзара қарым-қатынас; Қазынашылықтың "Бакс-м", СУБД INFORMIX автоматтандырылған жүйелерiн пайдаланушылармен кеңес; "Бакс - М" жүйесiн пайдалану кезiнде туындайтын авариялық және жаңылысу жағдайларын талдау; авариялық және жаңылысу жағдайлары нәтижесiнде немесе есептеуiш техниканың бас тартуы кезiнде бұзылған бағдарламалық қамтамасыз етулер мен дерекқорларды қалпына келтiру бойынша консультациялық және тәжiрибелiк көмек көрсету; "Бакс - М" жүйесiн пайдалану барысында анықталған, бағдарламалық қамтамасыз етулердiң орын алуы мүмкiн жетiспеушiлiктерi мен қателерiн жою; дерекқордың құрылымы мен кешенiн жасау қағидаларын өзгертпестен бағдарламалық қамтамасыз етудi пысықтау; персоналды оқыту және кеңес беру; құжаттаманы әзiрлеу; телекоммуникациялық байланысты қамтамасыз ету, есептеуiш техника құралдарын жөндеу және қызмет көрсету; есептеуiш техника құралдарын шығыс материалдарымен және қосалқы бөлшектермен қамтамасыз ету; жергiлiкті-есептеу техникасын әкiмшiлiктендiру; бағдарламалық қамтамасыз етулердi даналау; серверлiк бөлмелердi сүйемелдеу және қызмет көрсету, оның iшiнде жабдықтарды монтаждау және реттеу, локальды-есептеу желiлерiн жабдықтау, қою бойынша.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шара             !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    501       Қазақстан
               Республи.
               касының
               Қаржы ми.
               нистрлiгi
               органда.
               рының ақ.
               параттық
               жүйелерiн
               сүйемелдеу

          030  Қазақстан  1. 11.03.01 ж. N 23   қаңтар  Қазақстан
               Республи.  шарт бойынша "Қазақ.  -қазан  Республика.
               касының    стан Республикасының          сының Қаржы
               Қаржы ми.  Қаржы министрлiгiнiң          министрлігі
               нистрлiгi  ақпараттық Web                (бұдан әрі
               органдар.  ceрверiн" Интернет            - ҚР ҚМ)
               ының ақпа. желiсiне сүйемелдеу
               раттық     жөнiндегi қызмет
               жүйелерін  көрсетулердi сатып
               сүйемелдеу алу
                          2. Министрлiктiң      ақпан -    ҚР ҚМ
                          аумақтық органдарын   желтоқсан
                          "заңнама" дерекқоры.
                          мен қамтамасыз ету
                          жөнiндегi қызметтердi
                          сатып алу - 49
                          абонент
                          3. Министрлiктiң       Жыл       ҚР ҚМ
                          аумақтық бөлiмшелерiн  ішінде
                          қосалқы бөлшектермен
                          және шығыс материал.
                          дарымен қамтамасыз
                          ету - 3390 компьютер,
                          2417 - принтер
                          4. Қаржы министрлiгi   Жыл       ҚР ҚМ
                          және оның аумақтық     ішінде
                          бөлiмшелерiнiң
                          ақпараттық жүйелерiн
                          сүйемелдеу жөнiндегi
                          ақпараттық - есептеу
                          қызметтерiн сатып алу
                          5. Есептеу желiсiнiң   Жыл       ҚР ҚМ
                          ақпараттық қауiпсiз.   ішінде
                          дiгiн және ақпаратты
                          қорғауды қамтамасыз
                          ету жөнiндегi
                          қызметтердi сатып алу
                          6. Министрлікте және   Жыл       ҚР ҚМ
                          оның аумақтық орган.   ішінде
                          дарында есептeу
                          құралдарында әкiмші.
                          лендiру және оған
                          жүйелiк-техникалық
                          қызмет көрсету
                          жөнiндегi қызметтерiн
                          сатып алу:
                          алдын алу;
                          жөндеу;
                          жобалау;
                          есептеу желiлерiн
                          монтаждау;
                          жабдықты орнату,
                          баптау;
                          бағдарламалық
                          қамтамасыз етудi
                          орнату, баптау;
                          пайдаланушылардың
                          шақыруына жедел
                          әрекет ету және
                          техника жұмысының
                          ұсақ iстен шығуларын
                          жою;
                          пайдаланушыларға
                          консультациялар беру;
                          ақпараттық-телекомму.
                          никациялық жүйелердi
                          және желiлердi
                          әкiмшiлендiру.

2    501  031  Қазынашы.  1. 1999 жылғы 19 мамыр. Ақпан,   ҚР ҚМ
               лықтың     дағы MF/HP990324        сәуір,
               ақпараттық келiсiм-шарттың         шілде,
               жүйесiн    талаптарына сәйкес      қазан
               қолдау     ORACLE компаниясымен
                          жылдық техникалық
                          қолдау.
                          2. Oracle Техникалық    Ақпан,   ҚР ҚМ
                          қолдау қызметiнiң       мамыр,-
                          инженерлерiнен          қыркүйек,
                          техникалық қамтамасыз   желтоқсан
                          ету жұмыс күндерiнiң
                          белгiлi бiр санын алу:
                          бастапқы келу (ORA)+
                          бастапқы тексеру
                          - 20 жұмыс күні;
                          Техникалық Менеджердiң
                          жоспарлы келулерi -
                          24 жұмыс күнi;
                          Техникалық Менеджердiң
                          тоқсандық келулерi -
                          16 жұмыс күнi;
                          мамандардың жоспарлы
                          келуi - 12 жұмыс күні;
                          мамандардың тоқсандық
                          келулерi - 8 жұмыс күні;
                          резервке алу
                          процестерiн тексеру -
                          15 жұмыс күнi;
                          жүйенiң параметрлерi
                          мен ресурстарын
                          жоспарлау - 15 жұмыс
                          күнi;
                          бiлiм беру жөнiндегi
                          техникалық семинар
                          - 10 жұмыс күнi;
                          әлеуеттi проблемаларды
                          анықтау мақсатында
                          жүйенiң жалпы жағдайын
                          тексеру - 15 жұмыс күнi;
                          апаттық шақырулар - 40
                          жұмыс күнi;
                          ORACLE стандарттық
                          қосымшаларының жұмыс
                          iстеуiн қолдау (252
                          жұмыс күнi).
                          3. "Баск-М" жүйесiн    Ақпан,    ҚР ҚМ
                          сүйемелдеу бойынша     наурыз,
                          Colvir компаниясының   сәуір
                          қызметтерiн алу:
                          бағдарламалық
                          қамтамасыз етудiң
                          нұсқаларын айырбастау
                          айына кемiнде 1 рет
                          орындалатын болады;
                          нұсқаларды айырбастау
                          қалыпты желi режимiнде
                          1 күн қолдауды талап
                          етедi;
                          айды жабу кезеңi 1
                          жұмыс күнi;
                          басқарманың функцияларын
                          сүйемелдеу мен орындау
                          - 18 жұмыс күнi;
                          1 санаттағы техникалық
                          маманның сүйемелдеуi
                          - 12 адам/күн;
                          2 санаттағы техникалық
                          маманның сүйемелдеуi
                          - 66 адам/күн;
                          3 санаттағы техникалық
                          маман сүйемелдеуi -
                          66 адам/күн;

3    501  032  Ақпараттық 1. 2001 жылы 31 мамырда  Жыл     ҚР ҚМ
               жүйелердi, "Қазақтелеком" ААҚ-мен   ішінде
               жалпы мақ. жасалған N МКМ 1505/1
               саттағы    шартына сәйкес Қазақстан
               телекомму. Республикасының Қаржы
               никацияны  министрлiгi Салық
               және салық комитетiнiң орталық
               әкiмшiлiк. аппараты мен оны
               тендiруi   аумақтық бөлiмшелерiнiң
               жүйесiн    арасында байланысты
               сүйемелдеу қамтамасыз ету бойынша
                          телекоммуникация қызмет.
                          терiн сатып алу;
                          2. Компьютерлiк жабдыққа  Жыл     ҚР ҚМ
                          техникалық қызмет         ішінде
                          көрсету (700 серверлер,
                          12658 компьютер, 5081
                          принтер); "Ұлттық
                          ақпараттық технологиялар"
                          ЖАҚ-пен 2001 жылдың 24
                          қазанында жасалған N МКМ
                          1809/1 шарт бойынша
                          Қазақстан Республикасының
                          Қаржы министрлiгi Салық
                          комитетiнiң орталық
                          аппараты мен оны аумақтық
                          бөлiмшелерiнде ақпараттық
                          жүйелердi сүйемелдеу;
                          3. "Салық есептілігiнiң   Жыл    ҚР ҚМ
                          электронды нысандары"     ішінде
                          пилоттық жобасын
                          сүйемелдеу: оның iшiнде:
                          инсталляция, кеңес беру,
                          бағдарламалық қамтамасыз
                          етуге өзгерiстер мен
                          толықтырулар енгiзу -
                          2001 жылдың 25
                          қыркүйегінде "New Age
                          Technologies" ЖАҚ-пен
                          жасалған N МКМ 1109/1
                          шарт бойынша 180 күн-адам.
                          4. Салық төлеушiлерге      Жыл    ҚР ҚМ
                          және Қазақстан Республи.   ішінде
                          касының Қаржы министрлiгi
                          Салық комитетiнiң
                          құрылымдық бөлiмшелерiне
                          арналған хабарламаларды
                          кепiлдiк берiлген
                          жеткiзу ақпараттық
                          жүйесiн сүйемелдеу,
                          оның ішінде:
                          инсталляция, кеңес
                          беру, бағдарламалық
                          қамтамасыз етуге
                          өзгерiстер мен
                          толықтырулар енгiзу -
                          2001 жылдың 3 қазанында
                          "New Age Technologies"
                          ЖАҚ-пен жасалған N МКМ
                          1109/1 шарт бойынша
                          180 күн-адам.
                          5. Қазақстан Республика. Жыл     ҚР ҚМ
                          сының Қаржы министрлігі  ішінде
                          салық органдарының
                          ақпараттарын қорғау
                          ақпараттық жүйесiн
                          сүйемелдеу, оның iшiнде:
                          сертификация орталығының
                          жұмыс iстеуiн қамтамасыз
                          ету "Тұмар CSP" крипто.
                          провайдерi бағдарламалық
                          қамтамасыз етуiне
                          өзгерiстер мен
                          толықтырулар енгiзу
                          1919 күн-адам;
                          техникалық қолдау және
                          кеңестер - 300 күнтiз.
                          белiк күн;
                          салық төлеушiлерге
                          арнап жүйенi дамыту
                          туралы ақпараттық
                          хабарларға материалдар
                          әзiрлеу;
                          2001 жылдың 8 қазанында
                          "НИЛ Гамма технология"
                          ЖШС-мен N МКМ 1809/6
                          шарт бойынша Қазақстан
                          Республикасының Қаржы
                          министрлiгі Салық
                          комитетiнiң 40 маманын
                          оқыту.
                          6. Қазақстан Республика.  Жыл    ҚР ҚМ
                          сының Қаржы министрлiгi   ішінде
                          Салық комитетiнiң, оның
                          аумақтық органдарының
                          мамандарын қашықтықтан
                          оқыту және тестiлеу
                          ақпараттық жүйесінiң
                          пилотты жобасын
                          сүйемелдеу - 2002
                          жылдың 22 маусымындағы
                          "Глосса" ЖШС-мен N MKM
                          3005/4 шарт бойынша
                          42,58 адам.
                          7. "ҚР МКМ ведомстволық   Жыл    ҚР ҚМ
                          кадрлары" ақпapаттық      ішінде
                          жүйесінің пилотты
                          жобасын сүйемелдеу -
                          2002 жылдың 8 қазанын.
                          дағы Қазақстан Peспуб.
                          ликасының Қаржы
                          министрлігі "ЦИФC"
                          РМК-мен N МКМ 1109/6
                          шарт бойынша 72
                          күнтізбелік күн.
                          8. Қазақстан Республика.  Жыл    ҚР ҚМ
                          сының Қаржы министрлiгi   ішінде
                          Салық комитетінде және
                          оның аумақтық органдар.
                          ында "Лука-Бюджет"
                          бағдарламалық қамтамасыз
                          етулерiн сүйемелдеу,
                          оның ішінде:
                          дерекқорды конвертация.
                          лау, кеңес беру -
                          540 күн-адам;
                          ҚР MKM Кеден комитетінде
                          бағдарламалық қамтамасыз
                          етудi инсталляциялау -
                          "Фирма ПлюсМикро" ЖШС-мен
                          2001 жылғы 7 желтоқсандағы
                          N 0312/2 шарт бойынша
                          1 жиынтық.
                          9. Павлодар, Қостанай,    Қаңтар  ҚР ҚМ
                          Маңғыстау облыстары       -шілде
                          бойынша салық комитет.
                          терінде серверлік және
                          коммуникациялық жабдыққа
                          қызмет көрсетуге
                          қажетті серверлiк
                          бөлмелердi монтаждау
                          және баптау, оның ішінде:
                          желдеткiш, өрт сөндіру
                          жүйелерiн, электрмен
                          қоректену жүйелерiн,
                          қол жеткiзуді бақылау
                          және шектеу - "ABS"
                          ЖШС-мен 2001 жылғы 21
                          қарашадағы N MKM 1809/4
                          шарт бойынша 1120
                          күн-адам.
                          10. Қазақстан Республика. Наурыз-  ҚР ҚМ
                          сының Қаржы министрлiгi   желтоқсан
                          Салық комитеті үшiн
                          сатып алынатын үш және
                          аумақтық бөлiмшелер
                          үшін сатып алынатын екі
                          серверді инсталляциялау
                          және техникалық қолдау.
                          11. Салық заңдарын        Наурыз   ҚР ҚМ
                          түсіндіру жөніндегі       - мамыр
                          мультимедиялық орталыққа
                          қызмет көрсету үшін
                          қосалқы бөлшектер алу -
                          1 жиынтық.
                          12. Салық органдары       Наурыз   ҚР ҚМ
                          үшiн HP 1200 моделдi      -маусым
                          1765 принтерге арнап
                          шығыс материалдарын алу.
                          13. Компьютерлік,         Сәуір -  ҚР ҚМ
                          коммуникациялық, желілік  маусым
                          жабдықтар және көмекші
                          жабдықтар үшiн шығыс
                          материалдаpын, оның
                          ішінде 5081 принтерге
                          картридж, 8000 компьютерге
                          қосалқы бөлшек сатып алу.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің ақпараттық жүйелерiн, оның iшiнде Қазынашылықтың ақпараттық жүйесiн қолданбалы және жүйелi қамтамасыз етудiң тиiмдi жұмысы; республикалық бюджеттiң және жергілікті бюджеттерге есеп айырысу-кассалық қызмет көрсетудiң уақытылы атқарылуы, мемлекеттiң талаптарымен және мiндеттемелерiмен мониторингін, мерзiмді бухгалтерлiк және бақылау-тексеру есептiлiгiн уақтылы қалыптастыру, министрлік Web-сайттарының жұмыс iстеуiн, қаржы-шаруашылық қызметтiң жүргiзiлуiн ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету; ақпараттық жүйелердiң, хабарламалар жеткiзудiң, компьютерлік, желiлiк, коммуникациялық жабдықтың кідiрiссiз жұмысын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
N 58 қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

503 "Тұтастандырылған салықтық ақпараттық
жүйе" (ТСАЖ) салық ақпараттық жүйенi сүйемелдеу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 309 289 000 (үш жүз тоғыз миллион екi жүз сексен тоғыз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы (Салық кодексi)" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгі Салық комитетiнiң аумақтық салық органдары мен орталық аппаратында бiртұтас орталықтандырылған ақпараттық салық жүйесiнiң жұмыс iстеуi.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының тұтастандырылған салықтық ақпараттық жүйесiн (мәтiн бойынша бұдан әрi ҚР ТСАЖ), соның iшiнде жаңа функцияларды ("Төлем көзiнен салық салынатын жеке тұлғалардың кiрiстерiнiң eceбi", "ҚҚС төлеушiлердi тiркеу. ҚҚС-мен жазылған шот-фактуралардың тiзiлiмдерiн қабылдау және өңдеу жүйесi", "Бiр жолғы талондарды бақылау және есепке алу", "Резидент еместердiң болу мерзiмiнiң есебi", "Салықтарды төлеу мерзiмiн ұзарту", "Бақылау-касса машиналарын есепке алу және бақылау", "Салық заңнамасын түсiндiру бойынша мультимедиялық байланыс жүйесi") сүйемелдеу; "Салық аудитiне электрондық бақылау" ҚР ТСАЖ компонентiнiң атқарымдылығын кеңейту; серверлiк бөлмелердi сүйемелдеу, соның iшiнде монтаж және жабдықтарды реттеу, жергiлiктi есептеу жүйелерi үшiн төсеу және жабдықтау бойынша қызмет көрсету; үздiксiз тамақтандыру көздерiн орнату.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шара             !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    503       "Тұтастан. Ақпараттық жүйелердi Қаңтар- Қазақстан
               дырылған   тұтастандыру бөлi.   сәуір   Республика.
               салықтық   гiнде ҚР ТСАЖ                сының Қаржы
               ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу,          министрлігі
               жүйе"      соның iшiнде:
               (ТСАЖ)     өзгерiстер мен
               кедендiк   толықтырулар енгiзу,
               ақпараттық - 7738 адам-күн;
               жүйенi     ҚР ТСАЖ 21 әкiмшi,
               сүйемелдеу Қазақстан Республи.
                          касы Қаржы министр.
                          лiгi Салық комитет.
                          iнiң 304 маманын
                          оқыту; құжаттаманы
                          әзiрлеу - 1 жинақ.
                          талым; "ПлюсМикро"
                          фирмасы" ЖШС-пен
                          2001 жылғы 28
                          қыркүйектегi N 1109/3
                          шарт бойынша жүйенi
                          дамыту туралы салық
                          төлеушiлерге арналған
                          ақпараттық телехабар.
                          ларға материалдар
                          дайындау.

                          "Төлем көзiнен салық   Сәуір-    Қазақстан
                          салынатын жеке         желтоқсан Республи.
                          тұлғалардың кiрiстер.            касының
                          iнiң eceбi" ақпарат.             Қаржы
                          тық жүйесiнiң                    министр.
                          пилоттық жобасын                 лігі
                          сүйемелдеу, соның
                          iшiнде: жүйенi
                          сүйемелдеу және
                          әкiмшiлiктендiру -
                          "New Age Technologies"
                          ЖАҚ-мен 2001 жылғы
                          21 қарашадағы N MKM
                          0611/4 шарты бойынша
                          180 адам/күн.

                          "ҚҚС төлеушiлердi     Сәуір-   Қазақстан
                          тiркеу. ҚҚС-мен      желтоқсан Республика.
                          жазылған шот-                  сының Қаржы
                          фактуралардың                  министрлігі
                          тiзiлiмдерiн қабылдау
                          және өңдеу жүйесi"
                          ақпараттық жүйесiнiң
                          пилоттық жобасын
                          сүйемелдеу, соның
                          iшiнде жүйенi
                          сүйемелдеу және
                          әкiмшiлiктендiру -
                          "New Age Technologies"
                          ЖАҚ-мен 2001 жылғы
                          25 қыркүйектегi N
                          1109/4 шарты бойынша
                          180 адам-күн.

                          Салық заңнамасын      Қаңтар-  Қазақстан
                          түсiндiру бойынша    желтоқсан Республика.
                          мультимедиялық                 сының
                          байланыстың                    Қаржы
                          ақпараттық жүйесiнiң           министрлігі
                          пилоттық жобасын
                          сүйемелдеу - "Қазақ.
                          телеком" ААҚ-мен
                          2001 жылғы 12
                          желтоқсандағы N МКМ
                          1809/5 шарты бойынша
                          3650 адам-күн.

                          Алматы облысы         Наурыз-  Қазақстан
                          бойынша салық         маусым   Республика.
                          комитеттерiнде                 сының
                          серверлiк және                 Қаржы
                          коммуникациялық қызмет         министрлігі
                          көрсету мен
                          қолдау үшін қажетті
                          серверлік бөлмелердiң
                          монтажы және
                          жабдықтарын реттеу -
                          соның iшiнде
                          2 объектiге:
                          кондиционерлеу; өрт
                          сөндiру жүйелері;
                          құрылымдалған
                          кабельдi жүйелер;
                          электрмен қоректенетiн;
                          мүмкiндiктi бақылау
                          және шектеу жүйелерi.

                          Серверлерде          Ақпан-  Қазақстан
                          мұрағаттық ақпарат.  наурыз  Республика.
                          тарды сақтау көлемiн         сының Қаржы
                          ұлғайтуға арналған           министрлігі
                          300 қатқыл дискiлер
                          сатып алу.

                          "Салық аудитiн       Ақпан-   Қазақстан
                          электронды бақылау" желтоқсан Республика.
                          ҚР ТСАЖ компонент.            сының Қаржы
                          терiн сүйемелдеу,             министрлігі
                          соның iшiнде:
                          бағдарламалық
                          қамтамасыз етудi
                          жетiлдiру,
                          өзгерiстер енгiзу
                          - 1130 адам-күн;
                          құжаттаманы әзiрлеу
                          - 1 жинақталым; 21
                          әкiмшi, Қазақстан
                          Республикасы Қаржы
                          министрлiгі Салық
                          комитетiнiң және
                          оның аумақтық
                          органдарының 167
                          маманын оқыту;
                          жүйелерді дамыту
                          туралы салық
                          төлеушiлерге
                          арналған ақпараттық
                          телехабарларға
                          материалдар дайындау.

                          ҚР ТСАЖ әзiрленiп     Маусым-  Қазақстан
                          жатқан компонентін   желтоқсан Республика.
                          сүйемелдеу - 4 жүйе            сының
                          ("Бiр жолғы                    Қаржы
                          талондарды бақылау             министрлігі
                          және есепке алу",
                          "Салықтарды төлеу
                          мерзiмiн ұзарту",
                          "Бақылау-касса
                          машиналарын есепке
                          алу және бақылау",
                          "Резидент еместердiң
                          болу мерзiмiнiң
                          eceбi").

                          Астана қаласы        Тамыз-   Қазақстан
                          бойынша Салық       желтоқсан Республика.
                          комитетiнде 20 жұмыс          сының
                          орынға жергiлiктi             Қаржы
                          есептеу желiсiнiң             министрлігі
                          қосымша орындарын
                          орнату бойынша
                          жұмыстар

                          Серверлердi орнату   Тамыз-  
                          және күйге келтiру  желтоқсан
                          бойынша жұмыстар -           
                          10 дана
 
                            Қазақстан Респуб.    Наурыз- Қазақстан
                          ликасы Қаржы         маусым  Республика.
                          министрлiгi Салық            сының Қаржы
                          комитетiнiң екi              министрлігі
                          аумақтық Салық
                          комитетінде үздіксіз
                          тамақтандырудың
                          2 көзін орнату
                          бойынша қызмет
                          көрсетулердi сатып
                          алу.
-------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: салықтық әкiмшiлiктендiру процестерiн сүйемелдеу, автоматтандыру, ақпараттың, сапасы мен жеделдігін көтеру, ақпараттық жүйелердiң үздiксiз жұмыс iстеуi үшiн Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Салық комитетiнiң аумақтық органдарында серверлiк үй-жайлар құру, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Салық комитетiне хабарламалар, компьютерлiк, желiлiк, коммуникациялық жабдықтар жеткiзу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
N 59 қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

504 "Ipi кәсiпорындардың мониторингi" ақпараттық жүйесiн
сүйемелдеу" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 25 546 000 (жиырма бес миллион бес жүз қырық алты мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Трансферттiк бағаларды қолдану кезiндегi мемлекеттiк бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 5 қаңтардағы Заңы ; "Республикалық мониторингке жататын салық төлеушiлердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 17 сәуiрдегi N 448 қаулысы ; "Халықаралық iскерлiк операцияларда трансферттiк бағалар қолдану кезiнде мемлекеттiк бақылауға жататын тауарлардың жекелеген түрлерiне рыноктағы бағалары бойынша ресми ақпарат көздерiнiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 9 маусымдағы N 788 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiң мемлекеттiк салық және экономикалық саясатын жасау үшін кәсiпорындардан, iрi салық төлеушiлерден ақпарат жинау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бағдарламалық қамтамасыздықты сүйемелдеу; iрi кәсiпорындардан есептердiң түскен кезде ақпараттарды қорғау жүйесiн ұйымдастыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шара             !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    504       "Ірі кәсi. "Ipi кәсiпорындардың  Жыл    Қазақстан
               порындар.  мониторингі" ақпарат. бойы   Республика.
               дың мони.  тық жүйесiн                  сының Қаржы
               торингi"   сүйемелдеу және              министрлігі
               ақпараттық қызмет ауқымын
               жүйесiн    кеңейту, оның iшiнде
               cүйемелдеу халықаралық, iскерлiк
                          операцияларда транс.
                          ферттiк бағалар
                          қолдану кезiнде
                          мемлекеттiк бақылауға
                          жататын тауарлардың
                          жекелеген түрлерiне
                          рыноктағы бағалары
                          бойынша сыртқы
                          ақпарат көздерiне
                          қосу - 1 жүйе;

                          Қазақстан Республикасы
                          Қаржы министрлiгi
                          салық органдарының
                          ақпараттарды қорғау
                          жүйесiнiң ақпараттық
                          жүйесiн сүйемелдеу,
                          оның iшiнде:
                          2001 жылғы 8
                          қарашадағы N МКМ
                          1809/6 "НИЛ Гамма
                          технология" ЖШС
                          келiсiм-шарт
                          бойынша; "Tұмар СSР"
                          криптопровайдер
                          бағдарламалық
                          қамтамасыздығына
                          өзгерiстер мен
                          толықтырулар енгiзу
                          - 13324 адам-күн.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi - мемлекеттің мемлекеттiк салық және экономикалық саясатын жасау үшiн кәсiпорындардан, iрi салық төлеушілерден салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер түсiмi бөлiгінде жасырын көздерiн әшкерлеу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
N 60 қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

505 "Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын бақылау"
ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6 720 000 (алты миллион жетi жүз жиырма мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiн және айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 3-бабы, 13-бабы; "Қазақстан Республикасының аумағында Мұнай өнімдерінің айналымын мемлекеттiк реттеудi күшейту жөнiндегi бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 2 наурыздағы N 339 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тиiстi қызмет түрлерiне лицензиясы бар кәсiпорындардың акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын бақылауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын бақылау" жүйесiн сүйемелдеу; Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Салық комитетiнiң құрылымдық бөлiмшелерiн жергiлiктi есептеу желiсiн салу үшiн коммуникациялық жабдықтармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
N !дар. !бағ.!(кіші бағ.!бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!дарлама)  !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!атауы     !iс-шаралар          !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    505       "Акцизде.  "Акцизделетiн өнiмдер Маусым- Қазақстан
               летiн      өндiрiсi мен айна.    желтоқ. Республика.
               өнiмдер    лымын бақылау"        сан     сының
               өндiрiсi   ақпараттық жүйесiн            Қаржы
               мен айна.  сүйемелдеу, оның              министрлігі
               лымын      iшiнде қор базасын
               бақылау"   әкiмшiлiктендiру,
               ақпараттық есептiлiктi
               жүйесiн    қалыптастыру - 1
               сүйемелдеу жүйе.

                          Қазақстан Республи.   Сәуір- Қазақстан
                          касы Қаржы министр.   тамыз  Республика.
                          лiгi Салық комитет.          сының Қаржы
                          iнiң құрылымдық              министрлігі
                          бөлiмшелерiн жергi.
                          лiктi есептеу
                          желiсiн салу үшiн
                          коммуникациялық
                          жабдықтарын сатып
                          алу - 20 пайдалану.
                          шылар бойынша 10
                          объект.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi - "Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын бақылау" ақпараттық жүйесiнiң толассыз қызмет етуi, алкоголь, мұнай және темекi өнiмдерiнiң өндiрiсi мен айналымын бақылау және талдау жасау мақсатында жедел және нақты ақпараттарды алу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
N 61 қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

506 "Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерiнiң және
салық салу объектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмi" ақпараттық
жүйесiн сүйемелдеу" республикалық бюджеттiк бағдарламаның
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 39 033 000 (отыз тоғыз миллион отыз үш мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтi-құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексiнiң (Салық Кодексi) 529-бабына сәйкес; "Қазақстан Республикасы салық төлеушiнiң мемлекеттiк тiзiлiмдi жасау және жүргiзу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 28 мамырдағы N 788 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерiнiң және салық салу объектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмi" ақпараттық жүйесiнiң толассыз қызмет етуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жүйенi сүйемелдеу уәкiлеттi органдармен (статистика органдары, заңды және жеке тұлғаларды, салық салу объектiлерiн мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органдары, рұқсаттылық және тiркеу маңызы бар құжаттарды беретiн және Қазақстан Республикасы Yкiметi айқындайтын басқа да уәкiлеттi органдармен) интерфейс жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
N !дар. !бағ.!(шағын ба.!бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!ғдарлама) !асыру бойынша       !мерзiмi!
   !коды !лама!атауы     !iс-шаралар          !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    506       "Қазақстан  "Қазақстан Респуб.  Маусым-   Қазақстан
               Республи.   ликасы салық төлеу. желтоқсан Республика.
               касы салық  шiлерiнiң және                сының
               төлеушiлер. салық салу объект.            Қаржы
               iнiң және   iлерiнiң мемлекеттiк          министрлігі
               салық салу  тiзiлiмiн" ақпарат.
               объектiлер. тық жүйесiн сүйемел.
               iнiң мем.   деу, оның iшiнде
               лекеттiк    ҚР ҰАИҚ тiркеу
               тiзiлiмiн"  мәлiметтерiн,
               ақпараттық  өндiрiстiк емес
               жүйесін     төлемдердi жаңғырту,
               сүйемелдеу  ақпаратты берушi
                           клиент ұсыныстарынан
                           мәлiметтердi
                           қабылдау және
                           өңдеудi, есептiлiктi
                           қалыптастыру,
                           мәлiметтердiң
                           мониторингi және
                           талдау - 1 жүйе;
                           уәкiлеттi органдармен
                           (статистика органдары,
                           заңды және жеке
                           тұлғаларды, салық
                           салу объектiлерiн
                           мемлекеттiк тiркеудi
                           жүзеге асыратын
                           органдары, рұқсаттылық
                           және тiркеу маңызы
                           бар құжаттарды
                           беретiн, және
                           Қазақстан Республикасы
                           Үкiметi айқындайтын
                           басқа да уәкiлеттi
                           органдармен) интерфейс
                           жасау - 48 объект.
                           Пилоттық аймақтың
                           салық комитеттерi үшін
                           серверлердi орнату
                           және күйге келтiру
                           бойынша жұмыста -
                           10 дана.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi: "Қазақстан Республикасы салық төлеушілерiнің және салық салу объектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмi" ақпараттық жүйесінің толассыз қызмет етуiн қамтамасыз ету, уәкілеттi органдардан (статистика органдары, заңды және жеке тұлғаларды, салық салу объектiлерiн мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органдары, рұқсаттылық және тiркеу маңызы бар құжаттарды беретiн, және Қазақстан Республикасы Үкiметi айқындайтын басқа да уәкiлетті органдар) ақпараттар aлу.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы      
N 43 қаулысына           
62-қосымша             

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгі
Бюджет бағдарламасының әкімшісі

600 "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгі органдарының
ақпараттық жүйелерiн құру" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 506 787 000 (бес жүз бес миллион жеті жүз сексен жетi мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: "Салық және бюджетке төленетін басқа да мiндеттi төлемдер туралы (Салық кодексi)" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексi . "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары жүйесiн одан әрi реформалау туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 12 қазандағы N 4114 Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Ақпараттық қауiпсіздiгiн қамтамасыз етудiң 2000-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2000 жылғы 10 шiлдедегi N 100-ө өкiмі , "Мемлекеттік аппараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 31 шiлдедегі N 427 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi ic-шаралардың жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінiң кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 3 қыркүйектегi N 962 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2002 жылғы 9 қазандағы N 1102 қаулысы , Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 2000 жылғы 23 қазандағы N 459 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінiң ақпараттандыру бағдарламасы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бюджеттiк рәсiмдердi ақпараттандыруды қазiргi заманғы деңгейiне қол жеткiзуге бағытталған кешендi ақпараттандыруды жүргiзу, сондай-ақ есептеу, коммуникациялық, желiлiк жабдықтарды және ұйымдастыру техникасын, жүйелiк бағдарламалық қамтамасыз етудi құралдармен уақтылы жаңғыртуды және жарақтандыруды қамтамасыз ету, ақпараттық жүйелердi бiрiктіру және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетi мен оның құрылымдық бөлiмшелерiнде ақпараттық жүйелер мен жалпы мақсаттағы телекоммуникацияларды құру және дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қаржылық есеп айырысулардың автоматтандырылған жүйелерiн (ҚЕАЖ) және мемлекеттiк мекемелердiң қаржы-шаруашылық қызметiн басқарудың бiрiктiрiлген жүйесiн әзiрлеу және дамыту, жалпы пайдаланудың дерекқорын (ақпарат ресурстарын) құру, лицензиялық жүйелiк бағдарламалық қамтамасыз етудi және ақпаратты қорғаудың және оларды техникалық қолдаудың бағдарламалық құралдарын сатып алу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Ақпараттандыру бағдарламасына сәйкес ақпаратты қорғаудың есептеу, жүйелiк жабдықтарын, ұйымдастыру техникасын және аппараттық-бағдарламалық құралдарын сатып алу, "Салық есептiлiгiнiң электронды нысандары", "Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерiне арналған хабарламаларды кепiлдендiрiлген жеткiзу жүйесi", "Ведомстволық кадрлар", "Қашықтық оқыту орталығы" ақпараттық жүйелердiң пилоттық жобаларын құру; салық комитеттерiнде серверлiк бөлмелер үшiн жабдықтар сатып алу; "Ақпараттық салықтық жүйелердiң пилоттық жобаларын құру; салық комитеттерiнде серверлiк бөлмелер үшiн жабдықтар сатып алу; "2-Ақпараттық салықтық бiрiктiру жүйесi" пилоттық аймаққа арналған серверлер сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
N !дар. !бағ.!(кіші бағ.!бағдарламаларды)    ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!дарлама.  !іске асыру жөніндегі!мерзiмi!
   !коды !лама!лардың)   !iс-шара             !       !
   !     !коды!атауы     !                    !       !
------------------------------------------------------------------
1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    600      Қазақстан   1. Ресурстарды бас.          Қазақстан
              Республика. қару құралдарын              Республикасы
              сы Қаржы    және ақпарат жүйеле.         Қаржы
              министрлігі рi жағдайларында             министрлігі
              органдар.   компьютерлік техника         (бұдан әрі -
              ының ақпа.  паркін жаңарту үшiн          ҚР ҚМ)
              раттық      есептeу, жүйелiк
              жүйелерін   жабдықтар және
              құру        ұйымдастыру техника.
                          сын, оның ішiнде:
                          министрлiктің облыс.
                          тық бөлiмшелерi үшiн
          030 Қазақстан   400 дербес компьютер,
              Республика. 20 NoteВоок, 109
              сы Қаржы    принтер, 160 үздiксiз
              министрлігі қоректендiрудiң блогын,
              органдар.   22 көбейту аппаратын,
              ының ақпа.  15 факc, 32 планшеттi
              раттық      сканер, желiлiк
              жүйелерін   жабдықтар және iлеспе
              құру        тауарлар сатып алу.

                          2. Жүйенiң басқару              ҚР ҚМ
                          және мониторинг
                          құралдарын сатып алу
                          және ақпаратты
                          қoрғауды қамтамасыз
                          ету.
 
                            3. Серверлiк жабдықтар
                          жүйелiк бағдарламалық
                          қамтамасыз етудi
                          сатып алу (екi
                          жинақталым).

                          4. ҚР ҚМ Ақпараттандыру         ҚР ҚМ
                          бағдарламасына сәйкес
                          қаржылық есеп
                          айырысулардың
                          автоматтандырылған
                          жүйелерiн және
                          мемлекеттiк мекеменiң
                          қаржы-шаруашылық
                          қызметiн басқару
                          жүйесiн әзiрлеу және
                          жөнiндегi қызметтердi
                          сатып алу.

                          5. Қазынашылық жүйесi           ҚР ҚМ
                          үшiн жергiлiктi
                          есептеу жүйелерiн
                          жобалау, монтаждау,
                          жұмыс станцияларын
                          және клиенттiк
                          бағдарламалық қамтамасыз
                          етудi орнату
                          және икемдеу жөнiндегi
                          қызметтердi сатып алу.
 
            031 Жалпы мақ.  1. Павлодар, Қостанай,  Қаңтар-  ҚР ҚМ
              саттағы     Маңғыстау облыстары     шілде
              ақпараттық  бойынша салық
              жүйесi мен  комитеттерiне серверлiк
              телекомму.  бөлмелер үшiн
              никациялар. жабдықтар сатып алу:
              ды құру     "ABS" ЖШС-мен 2001
              және дамыту жылғы 21 қарашадағы
                          N МКМ 1809/4 шарт
                          бойынша кондиционерлеу
                          жүйесi - 3 жүйе; газ
                          өртiн өшiру және өрт
                          дабылы жүйесi - 3 жүйе;
                          5 санатты RiT SCS
                          құрылымдалған кабелдiк
                          жүйе - 3 жүйе;
                          электрмен қоректендiру
                          жүйесi - 3 жүйе;
                          бақылау және мүмкiндiктi
                          шектеу жүйесi.

                          2. "Салық есептемесiнiң  Қаңтар-  ҚР ҚМ
                          электронды нысандары"    сәуір
                          ақпараттық жүйесiнiң
                          пилоттық жобасын
                          әзiрлеу - 1 жүйе,
                          соның iшiнде: 5
                          объектiге бағдарламалық
                          қамтамасыз ету әзiрлеу
                          және енгiзу;
                          CD-дискiсiне бағдар.
                          ламалық қамтамасыз
                          етудi тираждау - 65054
                          дана "Nеw Age
                          Тесhnоlogies" ЖАҚ-мен
                          2001 жылғы 3 қазандағы
                          N МКМ 1809/7 шарт
                          бойынша жүйенi құру
                          мен дамыту туралы
                          салық төлеушiлерге
                          арналған ақпараттық
                          телехабарларға
                          материалдар және ұзақтығы
                          30 секундтық 5 видео-
                          ролик әзiрлеу.

                          3. Салық төлеушiлер      Қаңтар-  ҚР ҚМ
                          және Қазақстан           сәуір
                          Республикасы Қаржы
                          министрлiгiнiң Салық
                          Комитетi мен оның
                          құрылымдық бөлiмшелерiне
                          арналған хабарламаларды
                          кепiлдендiрiлген
                          жеткiзу ақпараттық
                          жүйесiнiң пилоттық
                          жобасын әзiрлеу - 1 жүйе,
                          соның iшiнде:
                          бағдарламалық қамтамасыз
                          ету; құжаттама әзiрлеу
                          - 1 жинақталым; оның
                          құрылымдық бөлiмшелер.
                          iнiң мамандарын оқыту -
                          25 адам; CD-дискiсiне
                          бағдарламалық қамтамасыз
                          етудi тираждау - 65054
                          дана; "New Age
                          Тесhnоlogies" ЖАҚ-мен
                          2001 жылғы 3 қазандағы
                          N МКМ 1809/7 шарт
                          бойынша жүйенi құру
                          мен дамыту туралы
                          салық төлеушiлерге
                          арналған ақпараттық
                          телехабарларға
                          материалдар әзiрлеу.

                          4. "ҚР MKM ведомстволық  Қаңтар-  ҚР ҚМ
                          кадрлары" пилоттық       сәуір
                          жобасын әзiрлеу - 1
                          жүйе, соның iшiнде:
                          5 объектiге бағдарла.
                          малық қамтамасыз етудi
                          әзiрлеу және енгiзу;
                          құжаттама әзiрлеу - 1
                          жинақталым; Қазақстан
                          Республикасы Мемлекеттiк
                          кiрiс министрлiгiнiң
                          және оның құрылымдық
                          бөлiмшелерiнiң
                          мамандарын оқыту -
                          115 адам; "ЦИФС"
                          РМК-мен 2002 жылғы 8
                          қазандағы N МКМ 1109/6
                          шарты бойынша жүйенi
                          құру мен дамыту туралы
                          салық төлеушiлерге
                          арналған ақпараттық
                          телехабарларға
                          материалдар әзiрлеу.

                          5. "ҚР МКМ қызметкер.   Қаңтар   ҚР ҚМ
                          лерiн дистанциялық      -ақпан
                          оқыту және тестiден
                          өткiзу орталығы"
                          пилоттық жобасын
                          әзiрлеу - 1 жүйе,
                          соның iшiнде: 3
                          объектiге бағдарлама.
                          лық қамтамасыз етудi
                          әзiрлеу және енгiзу;
                          құжаттама әзiрлеу - 1
                          жинақталым; Қазақстан
                          Республикасы Мемлекеттiк
                          кiрiс министрлiгiнiң
                          және оның құрылымдық
                          бөлiмшелерiнiң
                          мамандарын оқыту - 57
                          адам; "IST Vesta"
                          ЖШС-мен 2002 жылғы
                          8 қазандағы N МКМ
                          1109/6 шарт бойынша
                          жүйенi құру мен дамыту
                          туралы салық
                          төлеушiлерге арналған
                          ақпараттық телехабарларға
                          материалдар әзiрлеу.

                          6. Қазақстан Республика.   Ақпан-  ҚР ҚМ
                          сының Мемлекеттiк          наурыз
                          кiрiс министрлiгi мен
                          екi құрылымдық бөлiмшелерi
                          үшiн үш сервердi шарт
                          бойынша сатып және төлеу
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: жаңа технологиялық шешiмдердiң және аспапты құралдардың негiзiнде бюджеттiк-қаржылық жоспарлауды ақпараттандырудың және бюджеттiк рәсiмдер мониторингiнiң қазiргi заманғы деңгейiн, мемлекеттiң талаптары мен мiндеттемелерiн қамтамасыз ету, сондай-ақ есептеу жүйесiнiң ресурстарын тиiмдi басқару және мониторингiн және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету. Есептеу техникасын жаңғырту деңгейi 19,1%-ды құрайды, есептеу паркiнiң толықтыру пайызы 4,7%-ды құрайды. Салықтық әкiмшiлiктендiру процестерiн сүйемелдеу, автоматтандыру, ақпараттың сапасы мен жеделдiгiн көтеру, ақпараттық жүйелердiң үздiксiз жұмыс iстеуi үшiн Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң аумақтық салық комитеттерiнде серверлiк үй-жайлар құру, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiне және оның құрылымдық бөлiмшелерiне хабарламалар, компьютерлiк, желiлiк, коммуникациялық жабдықтар жеткiзу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
N 63 қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

603 "Тұтастандырылған салықтық ақпараттық жүйе" (ТСАЖ)
кедендiк ақпараттық жүйенi дамыту" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 425 475 000 (төрт жүз жиырма бес миллион төрт жүз жетпiс бес мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы (Салық кодексi)" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бiртұтас орталықтандырылған ақпараттық салық жүйесiн құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының тұтастандырылған салықтық ақпараттық жүйесiн (мәтiн бойынша бұдан әрi ҚР ТСАЖ) кеңейту; ҚР ТСАЖ жүйесiнiң компонентін кеңейту: "Төлем көзiнен салық салынатын жеке тұлғалардың кiрiстерiнiң eceбi", "ҚҚС төлеушiлердi тiркеу. ҚҚС-мен жазылған шот-фактуралардың тiзiлiмдерiн қабылдау және өңдеу жүйесi" ҚР ТСАЖ жүйесiнiң компонентiн әзiрлеу: "Бiр жолғы талондарды бақылау және есепке алу", "Төлеу мерзiмi ұзартылған төлемдердiң есебi және бақылау", "Бақылау-касса машиналарын есепке алу және бақылау", "Резидент еместердiң болу мерзiмiнiң eceбi" салық комитеттерiн электронды нысандарды өңдеуге арналған компьютерлiк жабдықтармен, сканерлiк жабдықтармен қамтамасыз ету; құрылымдалған кабельдi жүйелер құруға серверлiк үй-жайларды жабдықтармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шара             !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    603       "Тұтастан. "ПлюсМикро" фирмасы" І тоқсан Қазақстан
               дырылған   ЖШС-пен 2001 жылғы            Республика.
               салықтық   28 қыркүйектегi               сының
               ақпараттық N МКМ 1109/3 шарт             Қаржы
               жүйе"      бойынша Informix              министрлігі
               (ТСАЖ)     Dynamic Server
               кедендiк   9.3WE, Informix 4GL
               ақпараттық 7.3. жүйелiк
               жүйенi     бағдарламалық
               дамыту     қамтамасыз етудi
                          сатып алу.

                          "Төлем көзiнен       Қаңтар-  Қазақстан
                          салық салынатын      сәуір    Республика.
                          жеке тұлғалардың              сының
                          кiрiстерiнiң есебi"           Қаржы
                          ҚР ТСАЖ компонент.            министрлігі
                          терiн кеңейту - 1
                          жүйе, соның iшiнде:
                          бағдарламалық
                          қамтамасыз етудi
                          әзiрлеу; құжаттаманы
                          әзiрлеу - 1
                          жинақталым;
                          мамандарды оқыту -
                          315 адам; CD-
                          дискiлерiне
                          бағдарламалық
                          қамтамасыз етудiң
                          таралымын көбейту -
                          100000 дана;
                          "New Age Technologies"
                          ЖАҚ-мен 2001 жылғы
                          21 қарашадағы N 0611/4
                          шарты бойынша жүйенi
                          дамыту туралы салық
                          төлеушiлерге арналған
                          ақпараттық телехабар.
                          ларға материалдар
                          дайындау.

                          "ҚҚС төлеушiлердi      Қаңтар- Қазақстан
                          тiркеу. ҚҚС-мен        сәуір   Республика.
                          жазылған шот-фактура.          сының
                          лардың тiзiлiмдерiн            Қаржы
                          қабылдау және өңдеу            министрлігі
                          жүйесi" ҚР ТСАЖ
                          компоненттерiн кеңейту
                          - 1 жүйе, соның
                          iшiнде: бағдарламалық
                          қамтамасыз етудi
                          әзiрлеу; құжаттаманы
                          әзірлеу - 1
                          жинақталым; мамандарды
                          оқыту - 128 адам;
                          СD-дискiлерiне
                          бағдарламалық
                          қамтамасыз етудiң
                          таралымын көбейту -
                          100000 дана; "New Age
                          Technologies" ЖАҚ-мен
                          2001 жылғы 25
                          қыркүйектегi N МКМ
                          1109/4 шарты бойынша
                          жүйенi дамыту туралы
                          салық төлеушiлерге
                          арналған ақпараттық
                          телехабарларға және
                          ұзақтығы 30 секундтық
                          5 видео-роликке
                          материалдар дайындау.

                          "Glotur" ЖАҚ-мен 2001  Қаңтар- Қазақстан
                          жылғы 8 қазандағы N    мамыр   Республика.
                          1809/2 шарты мен 2001          сының
                          жылғы 5 желтоқсандағы          Қаржы
                          қосымша келiсiм бойынша        министрлігі
                          электронды нысандарды
                          өңдеуге 25 сканер
                          сатып алу.

                          ҚР ТСАЖ жаңа компонент. Наурыз Қазақстан
                          терiн әзiрлеу - 4 жүйе  -мамыр Республика.
                          ("Бiр жолғы талондарды         сының
                          бақылау және есепке            Қаржы
                          алу", "Салықтарды төлеу        министрлігі
                          мерзiмiн ұзарту",
                          "Бақылау-касса
                          машиналарын есепке алу
                          және бақылау", "Резидент
                          еместердiң болу
                          мерзiмiнiң есебi").

                          Алматы облысы бойынша  Наурыз- Қазақстан
                          салық комитетiнiң      маусым  Республика.
                          серверлiк бөлмелерiне          сының
                          жабдықтар сатып алу:           Қаржы
                          кондиционерлеу жүйесi          министрлігі
                          - 2 жүйе; өрт сөндiру
                          жүйесi - 2 жүйе;
                          құрылымдалған кабельдi
                          жүйелер - 2 жүйе;
                          электрмен қоректенетiн;
                          мүмкiндiктi бақылау
                          және шектеу жүйелерi -
                          2 жүйе.

                          Қазақстан Республикасы Наурыз  Қазақстан
                          Қаржы министрлiгi      -маусым Республика.
                          Салық комитетi аумақтық        сының
                          органдарының екi салық         Қаржы
                          комитетiнде серверлік          министрлігі
                          үй-жайлар үшін үздiксiз
                          тамақтандырудың көздерiн
                          сатып алу - 2 дана.

                          Қазақстан Республикасы Наурыз- Қазақстан
                          Қаржы министрлiгi      маусым  Республика.
                          Салық комитетiнiң              сының
                          орталық аппаратында            Қаржы
                          серверлiк үй-жай үшiн          министрлігі
                          кондиционерлер сатып
                          алу - 4 дана.

                          Қазақстан Республикасы  Мамыр- Қазақстан
                          Қаржы министрлiгi       шiлде  Республика.
                          Салық комитетi                 сының
                          аумақтық органдарының          Қаржы
                          салық комитеттерi              министрлігі
                          үшiн жұмыс станцияларын
                          сатып алу - 25 дана
                          және клавиатуралық
                          қосқыштар - 18 дана.

                          20 жұмыс орынға Астана  Тамыз  Қазақстан
                          қаласы бойынша Салық   желтоқ. Республика.
                          комитетiне кең          сан    сының
                          жергiлiкті есептеу             Қаржы
                          жүйесiн үшiн                   министрлігі
                          жабдықтарды сатып алу
                          Салық комитеттердiң
                          пилоттық аймақтар үшін
                          серверлерді сатып алу
                          - 8 дана.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: салықтық әкiмшiліктендiру процестерiн автоматтандыру, ақпараттың сапасы мен жеделдiгiн көтеру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы      
N 43 қаулысына           
N 64 қосымша            

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

604 "Ipi кәсiпорындардың мониторингi" ақпараттық жүйесiн
сүйемелдеу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРTЫ

      1. Құны: 6 496 000 (алты миллион төрт жүз тоқсан алты мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Трансферттiк бағаларды қолдану кезiндегi мемлекеттiк бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 5 қаңтардағы Заңының 5-бабы; "Республикалық мониторингке жататын салық төлеушiлердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 17 сәуiрдегi N 448 қаулысы , "Халықаралық iскерлiк операцияларда трансферттiк бағалар қолдану кезiнде мемлекеттiк бақылауға жататын тауарлардың жекелеген түрлерiне рыноктағы бағалары бойынша ресми ақпарат көздерiнiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 9 маусымдағы N 788 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: аумақтық салық комитеттерi ай сайын беретiн электрондық есептер мен нысандарды талдау негiзiнде iрi салық төлеушiлердiң қаржы-шаруашылық қызметiнiң ашықтығын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: iрi кәсiпорындардан ақпараттарды беру кезiнде ақпараттарды қорғау жүйесін дамыту бөлiгiнде "Ipi кәсiпорындардың мониторингi" ақпараттық жүйесiн дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шара             !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    604       "Ipi кәсi. Қазақстан Республи.  1-тоқсан Қазақстан
               порындар.  касы Қаржы министр.           Республика.
               дың мони.  лiгi салық органдар.          сының
               торингi"   ының ақпараттарды             Қаржы
               ақпараттық қорғау жүйесiнiң              министрлiгi
               жүйесiн    ақпараттық жүйесiн
               дамыту     дамыту, оның iшiнде:
                          2001 жылғы 8 қара.
                          шадағы N МКМ 1809/6
                          "НИЛ Гамма техноло.
                          гия" ЖШС келiсiм-
                          шарт бойынша
                          "Тұмар CSP" крипто.
                          провайдер бағдарла.
                          малық қамтамасыз.
                          дығын әзiрлеу -
                          4214 адам-күн.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi - мемлекеттiң мемлекеттiк салық және экономикалық саясатын жасау үшiн кәсiпорындардан, iрi салық төлеушiлерден ақпараттар жинау, iрi салық төлеушiлерден салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер түсiмi бөлiгінде жасырын көздерiн әшкерлеу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
N 65 қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

605 "Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын бақылау"
ақпараттық жүйесiн дамыту" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 14 068 000 (он төрт миллион алпыс сегiз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiн және айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 3-бабы, 13-бабы; "Қазақстан Республикасының аумағында Мұнай өнiмдерiнiң айналымын мемлекеттiк реттеудi күшейту жөнiндегi бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 2 наурыздағы N 339 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тиiстi қызмет түрлерiне лицензиясы бар кәсiпорындардың акцизделетiн өнімдер өндiрiсi мен айналымын бақылауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын бақылау" жүйесiн дамыту; Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң құрылымдық бөлiмшелерiн жергiлiктi есептеу желiсiн салу үшiн коммуникациялық жабдықтармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шара             !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    605       "Акцизде.  "Акцизделетiн өнiмдер Маусым Қазақстан
               летiн      өндiрiсi мен айналы.  - жел. Республика.
               өнiмдер    мын бақылау" ақпарат. тоқсан сының Қаржы
               өндiрiсi   тық жүйесiн дамыту,          министрлігі
               мен        оның iшiнде мұнай
               айналымын  және темекi өнiмдерi
               бақылау"   өндiрiсi мен айналы.
               ақпараттық мын бақылау
               жүйесiн    ақпараттық жүйесiн
               дамыту     дамыту - 1 жүйе.

                          Қазақстан Республи.   Сәуір- Қазақстан
                          касы Қаржы министр.   тамыз  Республика.
                          лiгiнiң құрылымдық           сының Қаржы
                          бөлiмшелерiн                 министрлігі
                          жергiлiктi есептеу
                          желiсiн салу үшiн
                          коммуникациялық
                          жабдықтарын сатып
                          алу - 20 пайдалану.
                          шылар бойынша 10
                          объект.

                          Салық комитеттерiнiң  Тамыз- Қазақстан
                          пилоттық аймақтар    желтоқ. Республика.
                          үшiн екi серверлердi   сан   сының Қаржы
                          сатып алу                    министрлігі
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi - акцизделетiн өнiмдердi өндiру және айналымының (алкоголь, мұнай және темекi өнiмдерi) барлық сатысында жiтi бақылау, акцизделетiн өнiмдер рыногын реттеу және өндiрiсiн заңдастыру, акцизделетiн өнiмдер бойынша салықты уақтылы және толық төлеудi қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы      
N 43 қаулысына           
N 66 қосымша            

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

606 "Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерiнiң және салық
салу объектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiн" ақпараттық жүйесiн
дамыту" республикалық бюджеттiк бағдарламаның 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3 714 000 (үш миллион жетi жүз он төрт мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтi-құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексiнiң (Салық Кодексi) 529-бабына сәйкес; "Қазақстан Республикасы салық төлеушiнiң мемлекеттiк тiзiлiмдi жасау және жүргiзу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 28 мамырдағы N 788 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: салықтар және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi мен уақтылы төленуiн бақылау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық салынатын базасын айқындау мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетiне аумақтық салық комитеттерiнен және уәкiлеттi органдардан (статистика органдары, заңды және жеке тұлғаларды, салық салу объектiлерiн мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органдары, рұқсаттау және тiркеу маңызы бар құжаттарды беретiн, және Қазақстан Республикасы Yкiметi айқындайтын басқа да уәкiлеттi органдар).
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерiнiң және салық салу объектiлерінiң мемлекеттiк тiзiлiмiн" ақпараттық жүйесiнiң қызмет ауқымын кеңейту; сервер жабдықтарының қуатын молайту; Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерiнiң және салық салу объектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiнiң дерекқорын құру; бағдарламалық платформасын өзгерту; ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету; пилот аймағындағы салық комитеттерiн серверлермен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шаралар          !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    606      "Қазақстан  "Қазақстан Республи. Маусым- Қазақстан
              Республика. касы салық төлеушi.  желтоқ. Республика.
              сы салық    лерiнiң және салық   сан     сының Қаржы
              төлеушiлер. салу объектiлерiнiң          министрлігі
              iнiң және   мемлекеттiк тiзiлi.
              салық салу  мiн" ақпараттық
              объектілер. жүйесiнiң қызмет
              iнiң мемле. ауқымын кеңейту, оның
              кеттiк      ішінде талдау жүйе
              тiзiлiмiн"  - 1 жүйе
              ақпараттық
              жүйесiн     "Қазақстан Республи. Қыркүйек Қазақстан
              дамыту      касы салық төлеуші.  -қараша  Республика.
                          лерiнiң және салық            сының
                          салу объектiлерiнiң           Қаржы
                          мемлекеттiк                   министрлігі
                          тізiлiмiн" ақпарат.
                          тық жүйесінің сервер
                          жабдықтарының қуатын
                          молайту және
                          бағдарламалық
                          платформасын өзгерту
                          - 1 қаттама
                          Пилот аймағындағы     Сәуір-  Қазақстан
                          салық комитеттері     шілде   Республика.
                          үшiн серверлер                сының Қаржы
                          сатып алу - 10 дана.          министрлігі

                          Салық комитеттер      Тамыз- 
                          үшiн үздіксіз         желтоқ.
                          қоректендiру көздерiн сан
                          сатып алу - 7 дана.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi: салықтар және бюджетке бөленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi мен уақтылы төленуiн бақылауға мүмкiндiк беретін аналитикалық жүйе құру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
N 67 қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

607 "Салық есептілiгiнiң электронды нысандары" ақпараттық
жүйесiн құру" республикалық бюджеттік бағдарламаның
2002 жылға арналған
ПАСПОPTЫ

      1. Құны: 105 350 000 (жүз бес миллион үш жүз елу мың) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативті-құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексiнiң (Салық Кодексi) 12, 68, 69-баптарына сәйкес.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: салық заңының орындалуын сақтау деңгейiн арттыру, салық әкiмшiліктендiруiн жақсарту, салық жинауды жоғарлату.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: сканермен көшіру әдiсімен салық есептiлiгінiң электронды нысандарын қабылдау және өңдеу кезiнде қолжазба мәтiндi тану үшін жүйелi бағдарламалық қамтамасыздықты сатып алу; Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитетi мен оның құрылымдық бөлiмшелерiнiң қызметкерлеріне "Салық есептілiгiнiң электронды нысандары" жүйесiн оқыту; салық төлеушiлер үшiн СD-таспадағы бағдарламалық қамтамасыздықты көбейту; ақпаратты телехабарларды даярлау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (шағын ! Жүзеге!  Жауапты
N !дар. !бағ.!(шағын    !бағдарламаны) жүзеге! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!бағдарла. !асыру бойынша       !мерзiмi!
   !коды !лама!ма) атауы !iс-шаралар          !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    607       "Салық     "Салық есептiлiгiнiң  Қаңтар Қазақстан
               есептiлi.  электронды нысандары" -мамыр Республика.
               гiнiң      ақпараттық жүйесi            сының Қаржы
               электронды пилоттық жобасы үшiн         министрлігі
               нысандары" АВВҮҮ FormReader 4.1
               ақпараттық қолжазба мәтiндi
               жүйесін    тануды лицензиялық
               құру       бағдарламалық қамтама.
                          сызды сатып алу;
                          Қазақстан Республи.
                          касы Қаржы министр.
                          лiгiнiң Салық
                          комитетi мен оның
                          құрылымдық бөлiмше.
                          лерiнiң 117 қызмет.
                          керлерiн оқыту;
                          134946 СD-таспадағы
                          бағдарламалық қамтама.
                          сыздықты көбейту;
                          2001 жылғы 25
                          қыркүйектегi N 1109/1
                          "New Age Technologies"
                          ЖШС келiсiм-шарт
                          бойынша ақпаратты
                          телехабарлар үшiн
                          материалдар даярлау.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi: Интернеттiң, электронды поштаның, қағаз тасығыштағы стандартты нысандарды электронды көшiру көмегімен салық есептiлiгін қабылдау. Декларацияларды толтыру мен өңдеудi тиiмдiлеу. Салық төлеушiлердiң салық декларацияларын тапсыруын оңайлату. Салықтық әкiмшілiктендiру бiлiктiгiн арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
68-қосымша            

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

702 "Қайта ұйымдастыру және банкроттық рәсiмдерiн өткізу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны 5 000 000 (бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Банкроттық туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 21 қаңтардағы Заңының 94-бабы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: дәрменсiз борышкерлердiң банкроттық рәсiмiн өткiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: банкроттық туралы қолданыстағы заңдарды iске асыру шегiнде салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша берешектердi өтеу мақсатында салық органдарының дәрменсiз борышкерлермен талап-арыз жұмыстары.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
N !дар. !бағ.!(кіші     !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!бағдарла. !асыру бойынша       !мерзiмi!
   !коды !лама!ма) атауы !iс-шаралар          !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    702       Қайта      Банкроттық туралы iс   Жыл   Қазақстан
               ұйымдас.   бойынша iстi қозғау   iшiнде Республика.
               тыру       туралы орташа алғанда        сының Қаржы
               және       1600 хабарландыруды          министрлiгi
               банкроттық бұқаралық ақпарат
               рәсiмдерін құралдарында
               өткiзу     орналастыру
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: дәрменсiз салық төлеушiлердiң салық мiндеттемелерiн тоқтатуы, берешектi қысқарту және бюджетке түсiмдердiң ұлғаюы.

Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы      
N 43 қаулысына           
69-қосымша             

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

703 "Акциздік және есепке алу-тексеру маркаларын,
куәлiктер мен патенттердi басып шығаруы республикалық
бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны - 25 000 000 (жиырма бес миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтi-құқықтық негізi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексiнiң (Салық кодексi) 264, 371, 374, 549 баптары; "Жеке кәсiпкерлiк туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 маусымдағы Заңының 9-11 баптары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: куәлiктер және патенттер негiзiнде жеке кәсiпкерлiкпен айналысушы салық төлеушiлердi, ауыл шаруашылық өнiмiн өндiрушi заңды тұлғаларды, сондай-ақ кәсiпкерлiк қызметтiң жекелеген түрлерiмен айналысатын тұлғаларды толық қамтуды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: салық органдарының салық төлеушiлерге куәлiктер, патенттер бepуi.
      6. Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
N !дар. !бағ.!(кіші     !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!бағдарла. !асыру бойынша       !мерзiмi!
   !коды !лама!ма) атауы !iс-шаралар          !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    703       Акциздік   Орташа есеппен        Жыл    Қазақстан
               және       6 122,7 мың дана      ішінде Республика.
               есептi-    мөлшерiнде бланкiлер         сының Қаржы
               тексеру    дайындау және сатып          министрлігі
               маркалар.  алу, оның iшiнде:
               ды,        мемлекеттік тiркеу
               куәлiктер  туралы куәлiк -
               және       964 мың дана;
               патенттер  патенттер мен қатаң
               басып      есептiлiк бланкiлерi
               шығару     - 5 158,7 мың дана.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижесi - кәсiпкерлiк қызметтiң шаруашылық жүргiзушi және тiркелген субъектiлерiнен түсiм өсiмi 10%, кәсiпкерлiк қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысатын салық төлеушiлердi тiркеуi болдырмауға жол бермеу.

Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы      
N 43 қаулысына           
70-қосымша             

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

705 "Жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне түскен
мүлiктi бағалау, сақтау және сату" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны - 80 000 000 (сексен миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Атқарушылық iс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" 1998 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 27, 29-31, 40, 41, 43-56, 74 баптары; "Сот әкiмшiлiктендiруiнiң жаңа жүйесiнiң қызметiн қамтамасыз ету жөнiндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 12 қазандағы N 471 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 1994 жылғы 10 қазандағы N 250 "a" бұйрығымен бекiтiлген Тәркiленген, мұрагерлiк құқығы бойынша мемлекетке өткен қараусыз мүлікті, көмбенi, олжаны, сондай-ақ қымбат металдан және бағалы тастардан жасалған бұйымдарды есепке алу, бағалау және өткiзу тәртібi туралы нұсқаулық; "Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған (түскен) мүліктi есепке алу, сақтау, бағалау және одан әрi пайдаланудың кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 шiлдедегі N 833 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаның қаржыландыру көздерi - республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгіне түскен мүлiктi одан әрi пайдаланудан түскен қаржының бюджетке толық түсуін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне түскен мүлiктi сату кезiнде бағалау, тасымалдау, сақтау, салып жіберуге және өзге де шығындарға байланысты қызметтерге ақы төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
N !дар. !бағ.!(кіші     !бағдарламаны) жүзеге! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!бағдарла. !асыру бойынша       !мерзiмi!
   !коды !лама!ма) атауы !iс-шаралар          !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    705       Жекелеген  Борышкердiң мүлкiн    Жыл    Қазақстан
               негiздер   анықтау, қарау,       iшiнде Республика.
               бойынша    бағалау; борышкердiң         сының Қаржы
               мемлекет   мүлкiн тізу мен тыйым        министрлігі
               меншiгiне  салуды ұйымдастыру;
               түскен     мұндай мүлiктi
               мүлiктi    тасымалдау мен сақ.
               бағалау,   тауды ұйымдастыру;
               сақтау     тыйым салынған
               және сату  мүлiктi сату.
                          2002 жылдың
                          1 қаңтарындағы
                          жағдай бойынша
                          мемлекет меншiгiне
                          өткен мүлiкті
                          бағалау, сақтау,
                          сертификаттау,
                          сараптама өткiзу,
                          тасымалдау, жою, сату,
                          салып жiберу бойынша
                          жалпы сомасы 494 053
                          мың теңге, соның
                          iшінде: бағалы
                          қағаздар - 298 800
                          мың теңге, спирт,
                          құрамында спирті бар
                          сұйықтық, алкоголь
                          өнiмдерi - 111 361,8
                          мың теңге, сондай-ақ
                          2002 жыл iшiнде
                          жекелеген негiздер
                          бойынша мемлекет
                          меншiгiне түсетін
                          мүлік.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi: сот шешiмдерiн орындауды қамтамасыз ету, тәркiленген мүлiктi сатудан түскен қаражаттардан республикалық бюджеттiң кiрiс бөлiгiн толықтыру. Жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне түскен мүлiктi сатудан бюджетке 150 000 000 теңге мөлшерiнде қаржы түсуi.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады