Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 25 қаңтар N 111

      "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі   Z990357_   Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. 1-29 қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттары бекітілсін.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.     

     Қазақстан Республикасының
        Премьер-Министрі

                              Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                  2002 жылғы 25 қаңтардағы 
                                      N 111 қаулысына
                                            1-қосымша

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшілігі     

        "Кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау" 10
                республикалық бюджеттiк бағдарламаның 
                   2002 жылға арналған төлқұжаты     

      1. Құны: 912 мың теңге (тоғыз жүз он екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы 1997 жылғы 15 шiлдедегi  Z970162_ Заңының 31-бабы; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi Орман, балық және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң және оның қарауындағы жекелеген ұйымдардың мәселелерi туралы 2000 жылғы 10 ақпандағы N 198  P000198_ қаулысы. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi Орман, балық және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң мекемелерi кадрларының кәсiби деңгейiн көтеру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау бойынша семинарлар мен практикалық сабақтарды өткiзу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру бойынша шаралардың Жоспары:

N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
!ламаның!бағдарла. !дың (бағыныңқы!(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар
!коды   !маның коды!бағдарламаның)!бағдарламаны)  !мерзім.!
!       !          !    атауы     !іске асыру     ! дері  !
!       !          !              !бойынша шаралар!       !
_________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     

                     Кадрларының
                     біліктілігін
                     арттыру және
                     қайта даярлау
__________________________________________________________________________
1         06         Мемлекеттік    Семинарлар мен   Жыл    Қазақстан
                     мекемелері     практикалық      бойын. Республикасы
                     кадрларының    сабақтарды       да     Табиғи ресурс.
                     біліктілігін   өткізу;                 тар және қор.
                     арттыру және   қатысушылардың          шаған ортаны
                    қайта даярлау  ортажылдық              қорғау министр.
                                    саны 65.                лігінің Орман,
                                                            және аңшылық
                                                            шаруашылығы
                                                            комитеті
__________________________________________________________________________

     7. Бюджеттік бағдарламаны іске асырудан күтілетін нәтижелер:  Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау  министрлігінің Орман, балық және аңшылық шаруашылығы комитетінің бағыныңқы ведомстволық мемлекеттік мекемелері кадрларының біліктілігін арттыру.

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                2-қосымша

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшілігі     

        2002 жылғы "Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал 
       теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау жобасы" 031 бюджеттiк
                          бағдарламасының
                            ТӨЛҚҰЖАТЫ

     1. Құны: 2498645 (Екi миллиард төрт жүз тоқсан сегiз миллион алты жүз қырық бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтi-құқықтық негiзi: "Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау (1 кезең) жобасын қаржыландыру үшiн Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкiнiң заемын тарту" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылдың 19 қазандағы N 1342  P011342_ қаулысы, "2000-2002 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының мемлекеттiк инвестициялар Бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылдың 30 желтоқсандағы N 1963  P001963_ қаулысы. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: үкiметтiк сыртқы қарыз алу, республикалық бюджет қаражаты. 
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауылшаруашылық өнiмдерiн тұрақтандыру және өндiрудi ұлғайту (мал шаруашылығы өнiмдерiн қоса) Сырдария өзен алабының балық өнiмдерiн, солтүстiк Арал теңiзiнiң (САТ) экологиялық жағдайын жақсарту, табиғатын қорғау, САТ атырауы, оның төңiрегiндегi халықтың денсаулығын және жан-жануарлардың биологиялық  түрлiлiгiн арттыру.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: Арал теңiзiн қалпына келтiру, Сырдария өзенi арнасының су өтiмділігін арттыру, су ресурстарын қалпына келтiрiп, балық шаруашылығын дамыту және институционалды күшейту. 
     6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
!ламаның!бағдарла. !дың (бағыныңқы!(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар
!коды   !маның коды!бағдарламаның)!бағдарламаны)  !мерзім.!
!       !          !    атауы     !іске асыру     ! дері  !
!       !          !              !бойынша шаралар!       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     
__________________________________________________________________________
1  031               Сырдария өзені. 
                     нің арнасын
                     реттеу және
                     Арал теңізінің
                     солтүстік бөлі.
                     гін сақтау жоба.
                     сы

            080      Сыртқы қарыз 
                     алу арқылы     а) Ақлақ кешенiн        ҚР
                     жобаны жүзеге  қайта жаңарту:   ІІ-ІV  Табиғи ресурс.
                     асыру          - Ақлақ су торабы тоқсан тар және қор.
                                    құрылысын қайта          шаған ортаны
                                    салу;                    қорғау ми.
                                    - шлюз-реттеуiштер;      нистрлігінің
                                    - жолдар мен көпiрлер.   Су ресурстары
                                    б) Айтек кешенiн қайта   жөніндегі
                                    жаңарту:                 комитеті
                                    - Сырдария өзенiнде
                                    су торабы құрылысын
                                    салу;
                                    - Айтек арнасының су
                                    алу құрылғысын қайта 
                                    жаңарту;
                                    - Қараөзек тармағында 
                                    құрылғылар оның ішiнде:
                                    - бас жағында өзi 
                                    шайылып кететiн тоспа;
                                    - бас құрылғыны қайта 
                                    жаңарту;
                                    - шлюз-реттеуiштердi
                                    қайта жаңарту;
                                    - пiшендiктерге су 
                                    беретiн құрылғыларды
                                    қайта жаңарту;
                                    - тармақтан өтетiн
                                    көпiр құрылысы мен 
                                    келетiн жолдарды салу.
                                    в) Шардара бөгетiн
                                    қалпына келтiру:
                                    - Қызылқұм суару 
                                    арнасын қалпына 
                                    келтiру;
                                    - геотехникалық 
                                    зерттеулер бағдарламасы;
                                    - бөгетті жабдықтау 
                                    бөгеттiң жоғарғы 
                                    беткейiнiң орнықты-
                                    лығын қалпына келтiру;
                                    - бөгеттiң табанына 
                                    жаңа сорғыту құрылғысын
                                    салу.
                                    г) тасқынға қарсы бөгеттер
                                    құрылысын салу:
                                    - Қызылорда су торабын 
                                    жөндеу (жапқыштар, 
                                    шандорлар мен резина
                                    тығыздағыштарды, электр
                                    жабдықтары мен көтергiш
                                    қондырғылардың болат
                                    тростарын ауыстыру екi
                                    шлюз-реттеуiштiң де
                                    төменгi бөлiгiн 
                                    қалпына келтiру);
                                    - Қазалы су торабын жөндеу
                                    (жапқыштар мен көтергiштердi
                                    жөндеу, тазарту және тот
                                    басудан қорғау, электр
                                    қозғаушыларды ауыстыру,
                                    реттеуiштердегi барлық
                                    электраспаптар мен электр 
                                    сымдарын ауыстыру, су 
                                    соғылатын құдықтарды
                                    жөндеу, бөгеттiң жоғарғы
                                    сол жақ беткейіндегі
                                    су бағыттағыш тоспаны
                                    300 м ұзындығы бойына
                                    қорғау).
                                    д) су көтергіш бөгет.
                                    терді қайта жаңарту:
                                    - тоспаларды қайта құру;
                                    - жаңа тоспаларды салу;
                                    - өзен арнасын түзету.
                                    е) су ресурстарын
                                    қалпына келтіру.
__________________________________________________________________________
2   031    081       Жобаны ішкі    Құрылыс жұмыстарына      ҚР
                     қаржы көздері  жасалған конт.   ІІ-ІV  Табиғи ресурс.
                     есебінен іске  ракттар бойынша   тоқсан тар және қор.
                     асыру.         қосымша құн              шаған ортаны
                                    салығын төлеу.           қорғау ми.
                                                             нистрлігінің
                                                             Су ресурстары
                                                             жөніндегі
                                                             комитеті
__________________________________________________________________________
3   031    101       Ішкі қаржы     Жобаны басқаруда  Жыл    ҚР
                    көздері ар.    жергілікті 7 ке.  бойы.  Табиғи ресурс.
                     қылы жобаны    ңесшінің жәрдем   на     тар және қор.
                     басқаруда      ақысын төлеу.            шаған ортаны
                     жергілікті                              қорғау ми.
                     кеңесшілердің                           нистрлігінің
                     жәрдемін алу.                           Су ресурстары
                                                             жөніндегі
                                                             комитеті
__________________________________________________________________________
4   031    102       Толық жобалау  Кеңесшілер қыз.          ҚР
                    үшін, құрылыс  метін төлеу:      І-ІV   Табиғи ресурс.
                     салу және пай. - толық жобалау,  тоқсан тар және қор.
                     далану кезін.  құрылыс барысын          шаған ортаны
                     де техникалық  қадағалау үшін           қорғау ми.
                     қадағалау жа.  кеңесші компа.           нистрлігінің
                     сау үшін ке.   ниямен контракт          Су ресурстары
                     ңесшілердің    жасау;                   жөніндегі
                     қызметін ішкі  - мониторинг жүр.        комитеті
                     қаржы көзде.   гізу үшін және      
                     рінен қамта.   жобаны бағалау үшін 
                     масыз ету      кеңесші компания.
                                    мен контракт жасау;
                                    - Шардара бөгетінің
                                    орнықтылығын бағалау
                                    үшін тәуелсіз сарап.
                                    шылар құрамынан 2
                                    шетелдік және 4
                                    жергілікті кеңес.
                                    шілердің қызмет
                                    ақысын төлеу.
________________________________________________________________________
     7. Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асырғанда күтілетін нәтиже: Сырдария өзені алабының қазақстан бөлігінде өндіріс көлемдерін арттыру арқылы экологиялық жағдайда және САТ атырауындағы қоршаған ортаны жақсарту, халықтың денсаулығын және жан-жануардың биологиялық түрлілігін сақтап алу.     

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                  3-қосымша

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшілігі     

        2002 жылғы "Арал теңiзi аймағының елдi мекенiн сумен 
                 жабдықтау және санитария жобасы" 
                 037 бюджеттiк бағдарламасының
                          ТӨЛҚҰЖАТЫ

      1. Құны: 718890 (Жетi жүз он сегiз миллион сегiз жүз тоқсан мың  теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтi-құқықтық негiзi: "2000-2002 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының мемлекеттік инвестициялар Бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылдың 30 желтоқсандағы N 1963  P001963_ қаулысы, "Қазақстан Республикасы мен Араб экономикалық Даму Кувейт қоры арасындағы Арал қаласын (Арал теңiзiнiң аймағы) сумен жабдықтау жобасы бойынша заем туралы келiсiмдi бекiту туралы" 2001 жылдың 1 наурызындағы N 161-113 ҚР Заңы. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: үкiметтiк сыртқы қарыз алу, республикалық бюджет. 
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Арал теңiзiнiң тартылуына байланысты экологиялық апат нәтижесiнде ең көп зардап шеккен iрi елдi мекендердiң бiрi Арал қаласын, қолданудағы сумен қамтамасыз ету көлемiн арттыру, сонымен қатар қаладағы су тарту желiлерiн кеңейту жолымен сумен қамтамасыз ету көлемiн арттыру. 
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: Экологиялық апаттың нәтижесiнде ең көп зардап шеккен елді мекендердi сумен қамтамасыз ету көлемiн арттыру, сонымен қатар суды тарату желiсiн кеңейту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
!ламаның!бағдарла. !дың (бағыныңқы!(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар
!коды   !маның коды!бағдарламаның)!бағдарламаны)  !мерзім.!
!       !          !    атауы     !іске асыру     ! дері  !
!       !          !              !бойынша шаралар!       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     
__________________________________________________________________________
1  037      080      "Арал теңізі    
                     аумағындағы
                     елді мекендер.
                     ді сумен қамта.
                     масыз ету мен  
                     санитария жобасы".
                     Жобаны сыртқы
                     қарыздар есебі. 1. Жүйенi жетілдіру:        ҚР
                    нен іске асыру. а) Қосаман су көзі.  ІІІ-   Табиғи ре.
                                    нен Арал қаласына су  IV    сурстар
                                     беретiн Бас су құ.   тоқ.   және қор.
                                     бырын қайта құру.    сан    шаған ор.
                                     - ұзындығы 110 км.          таны қор.
                                     диаметрi 1000 мм,           ғау ми.
                                     қазiргi қолданыстағы        нистр.
                                     су құбырының жалпы          лігінің
                                     ұзындығы 12 км жуық         Су ре.
                                     ескiрген бөлiктерiн         сурс.
                                     ауыстыру;                   тары
                                     - су құбырының бүкiл        жөніндегі
                                     ұзын бойына тот басу.       комитеті
                                     дан қорғайтын катодтық
                                     қорғауды қолдану және
                                     5 көлемдiк өлшегiштер
                                     орнату;
                                     б) Арал қаласындағы
                                     қазіргі қолданыстағы
                                     су тарату желiлерiн
                                     жаңарту:
                                     - жалпы ұзындығы 50 км
                                     жуық ескiрген құбырларды
                                     ауыстыру;
                                     - ұзындығы 6 км жаңа су
                                     тарату желiлерiн салу;
                                     - 80 су алғыш колонкамен 
                                     өрт сөндiру гидранттарын
                                     орнату; 5 жаңа су қысымы 
                                     мұнарасын салу;
                                     в) жобаны толық жасап
                                     бiтiрген соң анықталатын
                                     Арал қаласы маңындағы 3 
                                     елдi мекендерде 3 тәжiри.
                                     белiк үлгідегi тұщытқыш
                                     қондырғылар салу;
                                     2. Институционалдық қолдау:
                                     "Ауылсуқұбырының" Арал
                                     бөлiмшесiнiң жұмысын
                                     жетiлдiру үшiн бақылау-
                                     өлшегiш, сынағыш және
                                     бақылау құралдарымен
                                     қамтамасыз ету; су
                                     ысырабына әкелiп соғатын
                                     зақымданған жерлерiн 
                                     анықтауға және қаржылық
                                     қызметiне басшылық жасайтын,
                                     пайдалануға, жұмыс iстеу 
                                     қалпында ұстап тұру үшiн
                                     қызметшiлердi оқыту және
                                     сарапшыларды жалдау.
                                     3. Кеңестiк Техникалық
                                     қызметтер:
                                     - тендерлiк құжаттарды 
                                     толық көлемде және дайын.
                                     дау, контрактар жасауға,
                                     сонымен қатар құрылыс
                                     жұмыстарына бақылау жасау;
                                     - жобаның техникалық-
                                     экономикалық негіздемесін
                                     оқып бiлу. __________________________________________________________________________
2   037    081       "Арал теңізі    Салықтарды өтеу             ҚР
                    аумағындағы ел. және құрылыс жұмыс.  ІІІ-   Табиғи ре.
                     ді мекендерді   тары құнының 10%     IV     сурстар
                     сумен қамтама.  төлеу, 1 жергілік.   тоқ.   және қор.
                     сыз ету мен     ті кеңесшінің қыз.   сан    шаған ор.
                     мен санитария   мет ақысын төлеу.           таны қор.
                     жобасы". Жоба.                              ғау 
                     ны ішкі қаржы                               ми.
                     көздері есебі.                              нистрлі.
                     нен іске асыру.                             гінің
                                                                 Су
                                                               ресурстары                                                                   жөніндегі
                                                                 комитеті
__________________________________________________________________________

     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: 40 мың Арал қаласының тұрғындарын сумен қамтамасыз етуді арттыру, Арал-Сарыбұлақ су желісі мен суды тарату желісін басқарудың тиімділігін арттыру, магистральды су құбырының судың ағып кетуін азайту және оның жұмысының сенімділігіне қол жеткізу.     

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                            4-қосымша

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiлігі
 
        2002 жылғы "Қазалыны/Жаңа Қазалыны сумен жабдықтау" жобасы
                 шеңберiнде су құбырлары жүйесiнiң
        ағып кетуiн iздеу бағдарламасы, су өлшегiштерiн құру"
                  053 бюджеттiк бағдарламасының
                           ТӨЛҚҰЖАТЫ

      1. Құны: 27 548 (Жиырма жетi миллион бес жүз қырық сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтi-құқықтық негiзi: "2000-2002 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының мемлекеттiк инвестициялар Бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылдың 30 желтоқсандағы N 1963 қаулысы. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет. 
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: коммуналдық сумен қамтамасыз ету жүйесiнiң толық техникалық және экономикалық iстен шығуын болдырмау жолымен ауыз сумен қамтамасыз етудің жеткiлiксiздiгiмен тұрғындардың мақсатты тобының ауру-сырқаулығы қаупiн азайтуға үлес қосу (экологиялық ластанудың кері зардабын жұмсарту), Қазалы және Жаңақазалы қалаларының тұрғындарын орташашұғыл (3-5 жылда) мөлшерлi, үздiксiз сумен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: экологиялық апаттың нәтижесiнде  ең көп зардап шеккен елдi мекендердi сумен қамтамасыз ету көлемiн арттыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
!ламаның!бағдарла. !дың (бағыныңқы!(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар
!коды   !маның коды!бағдарламаның)!бағдарламаны)  !мерзім.!
!       !          !    атауы     !іске асыру     ! дері  !
!       !          !              !бойынша шаралар!       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     
__________________________________________________________________________
   053               Қазалыны/Жаңа   
                     Қазалыны сумен
                     қамтамасыз ету
                     жобасы шеңберін.
                     де су құбыры   
                     желілерінен ағып  
                     кетуді іздеу 
                     бағдарламасы, су
                     өлшегіштерді 
                     орнату __________________________________________________________________________
1           029      Ішкі қаржы көз.  Су алу станция.   Жыл      ҚР
                    дері есебінен    ларының құм сүз.  сайын    Табиғи ре.
                     грантты жүзеге   гіштері мен за.            сурстар
                     асыру.           лалсыздандыру              және қор.
                                      қондырғыларын              шаған ор.
                                      ауыстыру, ұзын.            таны қор.
                                      дығы 8,2 км келе.          ғау
                                      тін жолды жөндеу,          министр
                                      химикаттар алу оның        лігі.
                                      ішінде сұйық хлор -        нің
                                      14 тн., коагулянт -        Су
                                     70 тн., сүзгіш             ресурстары
                                      элемент - 250м3, су        жөніндегі
                                      құбыры желісін жөн.        комитеті
                                      деу, айналымды құрал.
                                      дардың су өлшегіштерін
                                      орнату, шеберханаларды
                                      және көлік құралдарын
                                      жабдықтау, Қазалыдағы/
                                      Жаңақазалыдағы ұзын.
                                      дығы 25км. су тарту
                                      желілерін жаңарту мен
                                      жөндеуді жүргізу,
                                      кеңесшілер қызметі,
                                      1 кеңесшінің қызмет
                                      ақысын төлеу. __________________________________________________________________________
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазалы  және Жаңақазалы қалаларының тұрғындарының жартысынан көбін сумен қамтамасыз етуді жақсарту, суды тарату желілерін басқару жүйесінің сенімділігін арттыру мен "Қазалы су құбырлары" мемлекеттік коммуналды кәсіпорнының өндірістік техникалық базасы мен институционалдық мүмкіншілігін жақсарту.

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                    5-қосымша

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшілігі     

         Ғ"Республикалық меншiктегi сумен қамту объектiлерiнiң 
                мүлiктерiн сақтау және қалпына келтiру" 
       060 республикалық бюджет бағдарламасының 2002 жылға арналған
                              ТӨЛҚҰЖАТЫ

      1. Құны: 111 164 мың теңге (жүз он бiр миллион жүз алпыс төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "Тарифтау саясаты бойынша" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 12 мамыр 1999 жылғы N 1691  P991691_ қаулысы, 13 маусым 2000 жылғы тарифтеу саясаты бойынша ведомствоаралық комиссияның мәжiлiс хаттамасы, 14 тамыз 2001 жылғы N 26 Бюджеттiк Комиссияның мәжiлiс хаттамасы. 
      3. Бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Елдi мекендердi сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндетi: Солтүстiк Қазақстан және Қостанай облыстарын бiрқалыпты сумен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
!ламаның!бағдарла. !дың (бағыныңқы!(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар
!коды   !маның коды!бағдарламаның)!бағдарламаны)  !мерзім.!
!       !          !    атауы     !іске асыру     ! дері  !
!       !          !              !бойынша шаралар!       !
__________________________________________________________________________

1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     
__________________________________________________________________________
   060               Республикалық  Солтүстік Қазақстан  Ұдайы  "Есіл су"
                     меншіктегі су. және Қостанай об.            РМК
                     мен қамту      лыстарының 220 елді-      
                     объектілері.   мекендерін сумен  
                     нің мүліктерін қамтамасыз етуге 
                     сақтау және    байланысты келесі
                     қалпына кел.   шығыс түрлеріне
                     тіру           қарай шығындарын
                                    қайтару:
                                    - салыққа - 45725 мың
                                    теңге,
                                    - электр қуатына -
                                    41793 мың теңге,
                                    - негізгі құрылыс.
                                    тарды күрделі жөн.
                                    деуден өткізуге -
                                    22267 мың теңге,
                                    - басқадай шығындар
                                    - 1379 мың теңге. __________________________________________________________________________
     7. Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асырғанда күтілетін нәтиже:  Солтүстік Қазақстан және Қостанай облыстарының елді мекендерін сапалы ауыз сумен тұрақты қамту.     

                                  Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                    6-қосымша

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiлігі

                           2002 жылға
               республикалық бюджет бағдарламасының 063             
          "Су ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану"
                           Төлқұжаты     

     1. Құны: 9000 мың теңге (тоғыз миллион теңге).
     2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: 31 наурыз  1993 жылғы Су Кодексінің   K933000_   1115-бабы.
     3. Бағдарламаның қаржыландыру көздері: Республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Судың сапасын жақсартуға, оны елді мекендерде және экономика саласында тиімді пайдалануға бағытталған негізгі су шаруашылық іс-шараларына ғылыми негіздеме беру. 
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеті: Су ресурстарын қорғау саласын ғылыми талдамамен қамтамасыз ету. Негізгі су шаруашылық аудандарда су шаруашылық теңдестігін әзірлеу, негізгі су тұтынушыларды сумен қамтамасыз етудің жиынтық бағасын өткізу. Су ресурстары саласында негізделген нормативті құжаттар дайындау.
     6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
!ламаның!бағдарла. !дың (бағыныңқы!(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар
!коды   !маның коды!бағдарламаның)!бағдарламаны)  !мерзім.!
!       !          !    атауы     !іске асыру     ! дері  !
!       !          !              !бойынша шаралар!       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     
__________________________________________________________________________
1  063               Су ресурстарын                                                             қорғау және
                     тиімді пайдалану
__________________________________________________________________________
            030      Су ресурстарын  - Жеке Су Кодексі   жыл    Қазақстан
                   қорғау және     ережесін әзірлеу;   бойы    Республика.
                     пайдалану са.   - жоспарлы-алдын          сының Таби.
                     ласында су ша.  алу және күрделі          ғи ресурс.                       руашылық тең.   жөндеу жүргізу             тар және
                     гермесін және   үшін су шаруашылық         қоршаған
                    нормативінің    объектілерінің             ортаны қор.
                    сұлбасын әзір.  материалды-техни.          ғау минис.
                    леу             калық ресурстардың         трлігі Су
                                    нормасын әзірлеу;          ресурстары
                                    - Үлкен және Кіші          жөніндегі
                                    Өзен, Есіл өзендері.       комитеті
                                    нің су шаруашылық    ІІ,
                                    теңгермесін, алаптық ІІІ
                                    кешенді пайдалану    тоқ.
                                    сұлбасын әзірлеу;    сан
                                    - су ресурстары жағ.
                                    дайын цифрлы карта
                                    құру арқылы ақпарат
                                    мәліметтерінің мони.
                                    торингін қамтамасыз
                                    ету.
_________________________________________________________________________
     7. Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асырғандағы күтілетін нәтиже: Су  ресурстарын басқару мен суды қорғаудың тиімді системасын қамтамасыз етеді.

                                   Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                            7-қосымша     

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiлігі           

        "Астана қаласының сол жағалау бетiндегi құрылыстарды тасқын
      су басудан қорғаудың техника-экономикалық негiздемесiн әзiрлеу" 
       066 республикалық бюджет бағдарламасының 2002 жылға арналған
                               ТӨЛҚҰЖАТЫ

     1. Құны: 25000 мың теңге (жиырма бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Астана қаласының 2005 жылға дейiнгi әлеуметтiк-экономикалық дамуы "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi туралы" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң жарлығы, 20 сәуір 2001 жылғы N 534  P010534_ Астана қаласының 2005 жылға дейiнгi әлеуметтік-экономикалық дамуы "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi туралы" мемлекеттiк бағдарламасын жүзеге асыру iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қаулысы. 
      3. Бағдарламаның қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет қаражаты. 
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы астанасын тасқын су басудан сақтау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеті: Астана қаласының сол жағалау  бетіндегі құрылыстарды тасқын сумен қорғаудың дайындық жұмыстары. 
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
!ламаның!бағдарла. !дың (бағыныңқы!(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар
!коды   !маның коды!бағдарламаның)!бағдарламаны)  !мерзім.!
!       !          !    атауы     !іске асыру     ! дері  !
!       !          !              !бойынша шаралар!       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     
__________________________________________________________________________
1  066               Астана қаласы.  - "Астана қаласы.  І тоқ.  Қазақстан
                     ның сол жаға.   ның сол жағалау    сан    Республика.
                     лау бетіндегі   бетіндегі құры.           сының Таби.
                     құрылыстарды    лыстарды тасқын           ғи ресурс.                      тасқын судан    судан қорғаудың"           тар және
                     қорғаудың тех.  техника-экономика.         қоршаған
                    ника-экономи.   лық негіздемесіне          ортаны қор.
                    калық негіз.    мемлекеттік экс.           ғау минис.
                    демесін әзір.   пертиза жүргізу;           трлігі Су
                    леу             - "Астана қаласы.  ІІ,     ресурстары
                                    ның сол жағалау    ІІІ     жөніндегі
                                    бетіндегі құрылыс. тоқсан  комитеті
                                    тарды тасқын судан 
                                    қорғау" жобасына
                                    жобалау-сметалық    
                                    құжаттарды әзірлеу;
                                    - "Астана қаласының 
                                    сол жағалау бетін.  
                                    дегі құрылыстарды   
                                    тасқын судан қорғау"
                                    жобасының жобалау-
                                    сметалық құжаттарына
                                    мемлекеттік экспер.
                                    тиза жүргізу.
_________________________________________________________________________

     7. Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асырғанда күтілетін нәтиже: Мемлекеттік экспертизадан өткен "Астана қаласының сол жағалау бетіндегі құрылыстарды тасқын судан қорғау" жобасына техника-экономикалық негіздеме, мемлекеттік экспертизадан өткен "Астана қаласының сол жағалау бетіндегі құрылыстарды тасқын судан қорғаудың" жобалау-сметалық құжаттар жобасы.       

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                  8-қосымша

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшілігі     

     "Сумен қамтамасыз ету жүйелер құрылысын салу және қайта жаңарту" 
      700 республикалық бюджеттiк бағдарламаның 2002 жылға арналған
                                    ТӨЛҚҰЖАТЫ

     1. Құны: 2 320 000 (екi миллиард үш жүз жиырма миллион теңге) мың  теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "2000-2002 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк инвестициялар бағдарламасын бекiту туралы" 2000 жылғы 30 желтоқсандағы N 1963 қаулысы, Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Экономикасы күйзелген аудандарға көмек беру туралы" 1999 жылғы 11 мамырдағы N 561  P990561_ қаулысы. 
      3. Бағдарламаның қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Елдi мекендердi үздiксiз және тұрақты сумен жабдықтауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндетi: Ауылдық елдi мекендердi тұрақты және үздiксiз сумен жабдықтау мақсатында суағарлар құрылысын салу және  қайта жаңартылуын iске асыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
!ламаның!бағдарла. !дың (бағыныңқы!(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар
!коды   !маның коды!бағдарламаның)!бағдарламаны)  !мерзім.!
!       !          !    атауы     !іске асыру     ! дері  !
!       !          !              !бойынша шаралар!       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     
__________________________________________________________________________
   700               Сумен қамтама.  
                     сыз ету жүйе. 
                     лер құрылысын
                     салу және қайта
                     жаңарту
__________________________________________________________________________
           030       Көкшетау       - Көкшетау-Шортанды  жыл    Қазақстан
                     өнеркәсіптік   учаскесiндегi су құ. бойын.Республика.
                     су құбырын     бырының құрылысын    да     сы Табиғи
                     қайта жаңар.   аяқтау және оны iске        ресурстар
                     ту және        қосу;                       және қор.
                     Шортанды       - бас имарат пен            шаған ор.
                     қаласына       Шортанды қаласына          таны қорғау
                     дейінгі        дейiнгi учаскесiнде         министрлі.
                     учаскесін      қайта қосу, қайта           гінің Су
                     салу           жаңарту мен iске            ресурстары
                                    қосу жұмыстарына            жөніндегі                                      жобалау-сметалық            комитеті
                                    құжаттарын әзiрлеу
                                    және объектiнi кешендi
                                    тексеру;
                                    - бас имарат пен 
                                    Көкшетау қаласына дейiн
                                    сорғыш стансалары мен
                                    имараттарды күзету.
__________________________________________________________________________
2         031       Ауылдық елді-   - су шаруашылығы     жыл    Қазақстан
                   мекендерді      объектілерінің       бойын. Республика.
                    ауыз сумен      техникалық жағдайын  да     сы Табиғи
                    қамтамасыз      тексеру;                    ресурстар
                  ету жүйелер     - су шаруашылығы            және қорша.
                    құрылысын       объектiлерінің              ған ортаны

                    салу және       құрылысын салуға            қорғау

                    қайта жаңарту   және қайта жаңартуға        министрлігі

                                    техникалық-экономикалық     Су ресурс. 

                                    негiздемесiн, жобалау-      тары жөн. 

                                    сметалық құжаттарын         індегі

                                    әзiрлеу;                    комитеті

                                    - су шаруашылығы 

                                    объектілерінің құры.

                                    лысын салуға және қайта

                                    жаңарту құжаттарына

                                    мемлекеттік сараптама

                                    жүргiзу;

                                    - бас тоғандарды, су.

                                    ағарлардың апатты учас.

                                    келерiнiң құбырларын

                                    ауыстыру арқылы жерасты 

                                    және жерүстi тоғандар 

                                    торабтарын қайта жаңарту;

                                    - жаңа су шаруашылығы

                                    объектілерiнiң құрылысын

                                    салу;

                                    - электрлi қуатты және 

                                    сорғыш құрал-жабдықтарын, 

                                    сорғыштау, сүзгiштеу және

                                    тасымалдау стансаларын

                                    қайта жаңарту;

                                    - суағарлардың электро.

                                    химиялық протекторлы

                                    қорғау құрылғыларын

                                    орнату және ауыстыру;

                                    - iстеп тұрған терең 

                                    ұңғымаларды қайта жаңарту

                                    және жаңа құрылысын салу.

___________________________________________________________________________

     7. Бюджеттік бағдарламаны іске асырғанда күтілетін нәтиже: 

Шортанды-Бурабай санаториялық-курортты аймағының сумен қамтамасыз етілуін 

шешу және Көкшетау өнеркәсіптік су құбырының құрылысын салуды және қайта 

жаңартылуын аяқтау; Қазақстан Республикасы Үкіметімен бекітілетін Тізбеге 

сәйкес суағарлар құрылысын салу және қайта жаңарту.

                                          Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына

                                                            9-қосымша

           Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар

     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiлігі

               "Су берумен байланысты емес республикалық маңызы бар су 

    шаруашылығы объектiлерiн пайдалану" 701 республикалық бюджеттiк

               бағдарламаның 2002 жылға арналған

                          ТӨЛҚҰЖАТЫ

           1. Құны: 361 981 (үш жүз алпыс бір миллион тоғыз жүз сексен бiр мың 

теңге) мың теңге.
 

        2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 12 сәуiрдегi 1993 жылғы Қазақстан Республикасының  Z931700_ Заңының 4-бап "Аграрлы өнеркәсiп кешенiнiң салаларына кредит беру және қаржыландырудың мемлекеттiк iс-шаралары", Мемлекетаралық көздерiнiң су ресурстарын қорғау және пайдаланудың өрiсiн ынтымақтаса бiрлесе басқаруға Қазақстан Республикасымен, Қырғыз Республикасымен, Тәжiк Республикасымен, Өзбек және Түркiменстанмен 18 ақпандағы 1992 жылдағы өзара келiсiмi, Палласов және Саратов каналдарының шекарааралықтағы су шаруашылығының объектiлерiн қорғау және бiрлесiп пайдаланудың Қазақстан Республикасының Үкіметімен мен Ресей Федерациясының Үкiметiмен 27 тамыздағы 1992 жылдағы өзара келiсiмi. 
      3. Бағдарламаның қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджеттің қаражаты. 
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Шектес мемлекеттермен бiрлесе пайдаланудағы объектілерiн қоса, су берумен байланысты емес, су шаруашылық объектiлерiнің жұмыстарын үздiксiз қамтамасыз ету. 
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндетi: Су беруге қатысы жоқ су бөгендерiндегi, су торабындағы, бөгеттердегi және басқа су құрылыстарындағы жөндеу жұмыстарына және пайдалану iс-шараларына қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының оңтүстiк аймағына су беру 

  мақсатында, Қырғыз Республикасы мен Өзбек Республикасында орналасқан 

шекарааралық өзендерiндегi су шаруашылық объектiлерiн қамтамасыз ету 

мақсатында Қазақстан Республикасы өзiнiң үлесiн қосады. Ресей 

Федерациясынан Қазақстан Республикасына берiлген судың шығыны төленедi.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шараларының 

жоспары:

___________________________________________________________________________

N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты

!ламаның!бағдарла. !дың (бағыныңқы!(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар

!коды   !маның коды!бағдарламаның)!бағдарламаны)  !мерзім.!

!       !          !    атауы     !іске асыру     ! дері  !

!       !          !              !бойынша шаралар!       !

___________________________________________________________________________

1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     

___________________________________________________________________________

1  701               Су берумен      - ақаулы ведомос.  жыл     Қазақстан

                     байланысты      ті құрастырумен    бойын.  Республика.

                     емес респуб.    су шаруашылық      да      сының Таби.

                     ликалық маңы.   объектілері мен            ғи ресурс. 

                     зы бар су       құрылыстарының             тар және

                     шаруашылығы     техникалық жағ.            қоршаған

                     объектілерін    дайын тексеру;             ортаны қор.

                     пайдалану       - су құрылыстарын.         ғау минис.

                                     да күрделі жөн.            трлігі Су

                                     дей-қалпына кел.           ресурстары

                                     тіру жұмыстарын            жөніндегі

                                     жүргізу үшін жо.           комитеті

                                     балау-сметалық     

                                     құжаттарын жасау;

                                     - су құрылыстарын.

                                     да күрделі жөндеу-

                                     қалпына келтіру

                                     жұмыстарын жүргізу.

                                     дің жобалау-смета.

                                     лық құжаттарына

                                     мемлекеттік экспер.

                                     тиза жүргізу;

                                     - құрылыстардың

                                     электр күш беретін,

                                     механикаландырылған,

                                     көлік-көтергіш 

                                     жабдықтарын, су 

                                     торабындағы металды 

                                     жапқыштарды, 

                                     байланыс жүйелері 

                                     мен электр торабын, 

                                     сонымен қатар су 

                                     шаруашылық 

                                     объектілерінің 

                                     өндіріс орындарын 

                                     жөндеу және 

                                     пайдалану; 

                                     - су құрылыстарын.

                                     дағы жоғарғы мен 

                                     төменгі бөгеттерін 

                                     және құламаларын 

                                     бекіту, құламаларды 

                                     бекіту, каналдар 

                                     мен су қоймаларының 

                                     бөгеттерін күшейту 

                                     және басқа да су 

                                     шаруашылық 

                                     объектілерінде 

                                     жөндеу жұмыстарын 

                                     жүргізу, каналдарды 

                                     тазарту; 

                                     - реттеу, тасқынға 

                                     қарсы, анжырға 

                                     қарсы жұмыстар 

                                     жүргізу; 

                                     - су қоймаларының 

                                     өлшемдерін анықтау 

                                     жұмыстарын жүргізу; 

                                     - объектілерді 

                                     қорғау; 

                                     - Өзбек Республика.

                                     сымен, Қырғыз 

                                     Республикасымен 

                                     шекарааралық 

                                     өзендерінде 

                                     орналасқан су 

                                     шаруашылық 

                                     объектілерін 

                                     қамтамасыз ету 

                                     мақсатында үлесін 

                                     қосады; 

                                     - Ресей Федерациясынан 

                                     берілген судың 

                                     шығыны төленеді.

___________________________________________________________________________

     7. Бюджеттік бағдарламаны іске асырғанда күтілетін нәтиже: Пайдалану 

ережесіне сәйкес, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен белгіленген 

су шаруашылық объектілері бірқалыпты жұмыс істейді.

                                      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына

                                                           10-қосымша

           Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар

     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшілігі

                              "Қазақстан ормандары"

              046 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

                    2002 жылға арналған төлқұжаты

           1. Құны: 1 685 793 мың теңге (бiр миллиард алты жүз сексен бес 

миллион жетi жүз тоқсан үш мың теңге).
 

        2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" 1993 жылғы 21 қазандағы  Z933300_ Заңының 43-бабын, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қоршаған ортаны қорғау туралы" 1997 жылғы 15 шiлдедегi N 160-1  Z970160_ Заңының 8-бабын, Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" 1997 жылғы 15 шiлдедегi N 162-1 Заңының 29-бабын, Орман кодексiнің 61, 63, 70, 71 баптары, Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Астана қаласының 2005 жылғы мерзiмге арналған "Астананың өркендеуi - Қазақстанның өркендеуі" әлеуметтiк-экономикалық мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574  U010574_ Жарлығы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi Орман, балық және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң және оның қарауындағы жекелеген ұйымдардың мәселелерi" туралы 2000 жылғы 10 ақпандағы N 198 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Ормандардағы өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы" 1999 жылғы 27 қыркүйектегi N 1271  P991271_ қаулысы, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң "Қазақстан Республикасы аумағында жануарларды есепке алу Тәртiбiн бекiту және жануарлар дүниесiнiң Мемлекеттiк кадастрын жүргiзу туралы" 1999 жылғы 21 тамыздағы N 1153 қаулысы. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы. 
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ормандардың экологиялық және ресурстық әлеуетiн көтеру үшiн, орман ресурстарын ұтымды және таусылмайтындай етiп пайдалану үшiн, оларды қорғау, күзету мен ұдайы өсіру үшiн жағдайды қамтамасыз ету. 
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: орман тұқымдары сапасын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық жұқпалылығының дәрежесiн белгiлеу тұрақты ағаш тұқымы базасын қалыптастыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
      - орманды қорғау және күзету, орманды қалпына келтiру және ағаш өсiру;
      - Астана қаласының аймағының санитарлық сақтау жасыл өңiрiн құру;
      - ормандардың авиациямен қорғалуын қамтамасыз ету;
      - жобалық iзденiс жұмыстарының және орманаңшылықты орналастыру материалдары негiзiнде орман және аңшылық шаруашылығын жүргiзудiң тиiмдi жүргiзудi қамтамасыз ету;
     - екпе ағаш көшеттерi материалдарын жақсартылған сапа мен алу;
     - орман мен биоресурстардың мемлекеттік есепке алуы мен кадастрын жүргiзу;
     - орман, балық және аңшылық шаруашылығын және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдiстемелiк әзiрлемелермен қамтамасыз ету.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру бойынша:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
!ламаның!бағдарла. !дың (бағыныңқы!(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар
!коды   !маның коды!бағдарламаның)!бағдарламаны)  !мерзім.!
!       !          !    атауы     !іске асыру     ! дері  !
!       !          !              !бойынша шаралар!       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     
__________________________________________________________________________
   046               Қазақстан
                     ормандары     

1            030     Қазақ          Штаттық саны 26      жыл   Қазақстан
                     мемлекеттік    адамы бар мекеменi   бойы Республикасы
                     Республикалық  себу сапасына,             Табиғи
                     ағаш тұқымы    энтомологиялық және        ресурстар
                     мекемесі       фитопатологиялық           және 
                                    жұқпалылығына              қоршаған
                                    сараптаманы                ортаны 
                                   жүргiзудi қамтамасыз       қорғау мини.
                                   ету үшiн, орман            стрлігінің
                                   зиянкестерi мен            Орман, балық
                                   аурулары ошағының          және аңшылық
                                   болжамдары бойынша         шаруашылығы
                                   мәлiметтердi жинау         комитеті
                                   мен ақпаратты 
                                   дайындау үшiн ұстау.

2            031     Орман және     5112 адам бар 138     жыл  Қазақстан
                     жануарлар      мекеменің штаттық    бойы Республикасы
                     дүниесін       санын:                     Табиғи
                     қорғау         орман өрттерiнің           ресурстар
                     жөніндегі      алдын алу, оларды          және қорша.
                     мекемелер      айқындау мен жою           ған ортаны
                                   бойынша шараларды          қорғау мини.
                                   жүргiзу;                   стрлігінің
                                   орманды заңсыз             Орман, балық
                                   кесуден, зақымдаудан,      және аңшылық
                                   тонаудан қорғау;           шаруашылығы
                                   зиян насекомдар мен        комитеті
                                   орман ауруларының
                                   ошағын уақтылы 
                                   айқындау және 
                                   олармен күресу;
                                   табиғат пайдалану.
                                   шылардың орман 
                                   пайдалану мен 
                                   аңшылық жүргiзу      
                                   Ережелерiн ұстауын
                                   қамтамасыз ету;
                                   орманды қалпына 
                                    келтiру мен ағаш 
                                    өсiру бойынша 
                                    шараларды жүргiзу, 
                                    оның iшiнде:
                                    орман тұқымдарын 
                                    дайындау - 1718,0 кг
                                    тұқымбақтарды қалау 
                                    және екпе ағаш
                                    көшеттерiн өсiру - 
                                    25000 мың дана;
                                    орманды 7600 га. 
                                    ауданға егу және 
                                    себу;
                                    бiр еселiкке 
                                    ауыстырғанда екпе 
                                    көшеттерiн күтіп-
                                    баптау - 7600 га;
                                    орман дақылдары 
                                    1000,0 га ауданға 
                                    қосу;
                                    орман дақылдары 
                                    үшiн топырақты 
                                    11600,0 га ауданға 
                                    даярлау үшін.     

3            033     Астана         жобалық-iзденiс       І    Қазақстан
                    қаласының      жұмыстары - 8 мың   тоқсан Республикасы
                     санитарлық     га;                        Табиғи
                     сақтау жасыл   жобаларды сараптау;        ресурстар
                     өңірі          жер пайдаланушыларға       және
                                    шығынды өтеу;              қоршаған
                                    авторлық қадағалау;   жыл  ортаны 
                                   тұқымбақты құру -     бойы қорғау мини.
                                    70 га;                     стрлігінің
                                   жер учаскелерiн            Орман, балық
                                   белгiлеу - 4,1 мың         және аңшылық
                                   га;                        шаруашылығы
                                   екпе көшеттерiн            комитеті
                                   өсiру және алу - 
                                   4,5 млн дана;
                                   техника мен қосалқы   І-ІІ
                                   бөлшектердi алу;     тоқсан
                                   ағаш екпелерiн 2002  ІІ-ІІІ
                                   жылы отырғызу - 2,5  тоқсан
                                   мың га;
                                   ағаш екпелерiне 
                                    ағаш өсiру күтіп
                                    -баптауды көрсету 
                                    - 0,7 мың га;
                                    топырақты агротех.
                                    никалық күтіп-
                                    баптау - 10,7 мың 
                                    га;
                                    топырақты 2003 
                                    жылғы екпе 
                                    көшеттерiне дайындау 
                                    - 4,5 мың га;
                                    ағаш екпелерiн          ІІІ
                                    Астана қаласы          тоқсан
                                    әкiмiнiң балансына 
                                    беру - 2,3 мың га.     

4            034     Орманды        Ұшу сағаттары -    ІІ-ІІІ  Қазақстан
                    авиациямен     1810, оның iшiнде: тоқсан  Республикасы
                     қорғау         авиациямен аралау          Табиғи
                                    және әуеден көрiнетін      ресурстар
                                    орман патологиялық         және 
                                    бақылау 5495 мың га        қоршаған
                                    ауданда;                   ортаны
                                    зақымдалған               қорғау мини.
                                   екпелердi айқындау,        стрлігінің
                                   осы екпелердi              Орман, балық
                                   есепке алу және            және аңшылық
                                   олардың жағдайына          шаруашылығы
                                   бақылауды жүргiзу,         комитеті
                                   орманды зиянкестер 
                                   мен аурулардан 
                                   қорғау дәрiлерiмен 
                                   авиациялық өңдеу     

5            035     Орманаңшылықты Орман және аңшылық   жыл   Қазақстан 
                    орналастыру    шаруашылығын         бойы  Республикасы
                     және орман.    жүргiзудiң                 Табиғи
                     шаруашылық     ұйымдастыру-               ресурстар
                     жобалау        шаруашылық жоспар.         және
                                    лардың жобасын             қоршаған
                                    алуға бағытталған          ортаны
                                    орманаңшылықты            қорғау мини.
                                    орналастыру жұмыс.         стрлігінің
                                   тарының кешенiн            Орман, балық
                                   жүргiзу:                   және аңшылық
                                    дайындық жұмыстары         шаруашылығы
                                    2462,7 мың га              комитеті
                                    ауданға (Шығыс 
                                    Қазақстан, Оңтүстік 
                                    Қазақстан, Солтүстік 
                                    Қазақстан, Жамбыл 
                                    облыстары);
                                    камералық жұмыстар 
                                    - 5948,2 мың га 
                                    ауданда (Қызылорда 
                                    облысы);
                                    дала орманаңшылық 
                                    жұмыстары 2063,4 
                                    мың га (Солтүстiк 
                                    Қазақстан, Жамбыл, 
                                    Оңтүстiк Қазақстан 
                                    облыстары);
                                    жобалық-iзденiс 
                                    жұмыстары орманды 
                                    6 мың га ауданда 
                                    ұдайы өсiру үшін.
 
  6            036     Сүрек-бұта     Қосынды ағаштарды    жыл  Қазақстан
                     тұқымдыларын   терiп алу;           бойы Республикасы
                     сұрыптау және  сыналатын                 Табиғи
                     іріктеп сынау  дақылдарды, клондық       ресурстар
                                    архивтердi,               және
                                    ағаштұқымы                қоршаған
                                   плантацияларын 2,1        ортаны қорғау
                                   га ауданға                министрлігі.                                     жақсартылған екпе         нің Орман,
                                   сапасы бар екпе           балық және
                                   көшеттерi материал.       аңшылық
                                   дарын алу                 шаруашылығы
                                    мақсатымен құру,          комитеті
                                    оның iшiнде 
                                    шыршалар, сексеуiл, 
                                    қайың және теректің 
                                    екi сорты;
                                    39 қосынды 
                                    ағаштарды тұқымы 
                                    бойынша сынау;
                                    генетикалық 
                                    резерваттардың 69 
                                    га-ға сұрыптау
                                    жұмыстары.

7            037     Орман мен      Материалдарды алу:    жыл  Қазақстан
                    биоресурстар.  1. ормандардың        бойы Республикасы
                     дың мемлекет.  мемлекеттiк есепке         Табиғи
                     тік есепке     алуы мен кадастры;         ресурстар
                     алуы мен       2. аңшылық                 және 
                     кадастры       жануарларды Ақмола,        қоршаған
                                    Павлодар және              ортаны
                                   Қызылорда облыстар.        қорғау мини.
                                   ында мемлекеттiк           стрлігінің
                                   есепке алуы және           Орман, балық
                                   кадастры;                  және аңшылық
                                   3. Киiктiң Үстірт,         шаруашылығы
                                   Бетпақдала, Орал           комитеті
                                   популяциясының 
                                   санын есепке алу;
                                    4. сутоғандары 
                                    (Балқаш көлi және 
                                    Iле өзенiнiң 
                                    атырауы, Қапшағай 
                                    суқоймасы, Шардара 
                                    суқоймасы, Арал 
                                    (Кiшi) теңiзi,
                                    Бұқтырма және Шульба 
                                    суқоймасы, Алакөл 
                                    көлдерiнiң жүйесi, 
                                    Каспий теңiзi) балық 
                                    ресурстарының 
                                    жағдайына баға беру;
                                    5. тақырыптық 
                                    карталарды құрастыру;
                                    6. есеп материалдарын 
                                    қайта өңдеу.      

8            038     Орман мен      табиғи ғылыми және    жыл  Қазақстан
                    биоресурстар   техникалық-           бойы Республикасы
                     саласында      экономикалық               Табиғи
                     биологиялық    негiздеменi дайындау,      ресурстар
                     негіздемені    Барсакелмес                және
                     әзірлеу        мемлекеттiк қорықтың       қоршаған
                                    аумағын кеңейту;           ортаны
                                   Орман, балық және          қорғау мини.
                                    аңшылық шаруашылығы        стрлігінің
                                   бойынша нормалар           Орман, балық
                                   мен нормативтердi          және аңшылық
                                   даярлау;                   шаруашылығы
                                    экономикалық               комитеті
                                    негiздеме және 
                                    Қазақстан ормандары 
                                    бағдарламасын 
                                    әзiрлеу;
                                    орман ресурстарын 
                                    уақытша ұзақ 
                                    мерзiмдi пайдалануға 
                                    беру ережесi;
                                    2003-2008 жылдарға 
                                    арналған балық 
                                    шаруашылығының даму 
                                    бағдарламасын әзiрлеу 
                                    үшiн экономикалық 
                                    негіздеме;
                                    Республика 
                                    сутоғандарын балық 
                                    өсiру материалдарымен 
                                    балықтандыру
                                    жерсiндiрудiң 
                                    республикалық үлгiсiн 
                                    әзiрлеу;
                                    Павлодар және Шығыс 
                                    Қазақстан облыстарының 
                                    қарағайлы ормандардың
                                    базасы негiзiнде 
                                    ерекше қорғалатын 
                                    табиғи аумақтарды 
                                    құру бойынша табиғи-
                                    ғылыми және 
                                    техникалық-экономикалық 
                                    негiздеменi даярлау;
                                    Бекiрелiк балықтардың 
                                    санын, кәсіптік қорын 
                                    бағалау, оларды қорғау, 
                                    ұдайы өсiру және 
                                    ұтымды пайдалану 
                                    бойынша ұсынымдарды 
                                    iстеп шығару, 
                                    сондай-ақ мнемиопсистің 
                                    саны, биомассасы және
                                    таралу және онымен 
                                    күресу бойынша
                                    шараларды iстеу 
                                    бойынша Каспий 
                                    теңiзiндегi халықаралық 
                                    зерттеулерге қатысу.
--------------------------------------------------------------------------        7. Бюджеттiк бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтижелер:
      - орманшаруашылық жұмыстарын нормаға сәйкес тұқымдармен қамтамасыз ету, ормандардың фито-санитарлық жағдайын болжамдау; 
      - орман қорының 11,4 млн. гектар орманды жабық аумақта ормандарды күзету мен қорғау, олардың санитарлық жағдайын жақсарту, орман өрттерiнiң алдын алу, орманның қалпына келтіру мен ағаш өсiруiн қамтамасыз ету; 
      - Астана қаласының санитарлық сақтау жасыл өңiрiн құру, қоршаған ортаның тұрақтылығын сақтау, орманның санитарлық-гигиеналық рөлiн көбейту, қолайлы микроклиматты жасау, жабайы жануарлар мен құстардың мекендейтiн жерлерiн жақсарту, олардың санын көбейту, Астана қаласы маңындағы аумақтың экологиясы мен микроклиматын жақсарту, халықтың демалуы үшiн кең аймақты құру; 
      - шыққан орман өрттерiн уақтылы айқындау және жою үшiн авиациямен аралау, олардың iрi өрттерiне ауысуына жол бермеу, зақымдалған екпелердi белгiлеу, осы екпелердi есепке алу және олардың жағдайын қадағалау, зиянкестер мен аурулардан сақтайтын дәрiлермен авиацияны пайдаланып өңдеу; 
      - орман және аңшылық шаруашылығын, орман пайдалануды, ұдайы өсiрудi, ормандарды күзету мен қорғауды ұтымды жүргiзудi қамтамасыз ету мақсатпен орман орналастыру және жобалық-iзденiс жұмыстары, орман шаруашылығында орман ресурстарын және жануарлар дүниесiн мемлекеттiк есепке алу негiзiнде ғылыми-техникалық саясатты жүргiзу;
     - сапасы жақсартылған екпе ағаш материалдарын алу;
     - орман және аңшылық жануарларының мемлекеттiк есепке алынуы және кадастры, киiктiң санын есепке алу, балық ресурстарының жағдайын бағалау;
     - орман, балық және аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдiстемелiк әзiрлемелермен қамтамасыз ету.

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                           11-қосымша

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшілігі

   "Қазақ ағаш тұқымы мекемесiнiң материалдық-техникалық базасының дамуы"        204 республикалық бюджеттiк бағдарламаның 2002 жылға арналған
                                 ТӨЛҚҰЖАТЫ

      1. Құны: 1 650 мың теңге (бiр миллион алты жүз елу мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi Орман, балық және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң және оның қарауындағы жекелеген ұйымдардың мәселелерi" туралы 2000 жылғы 10 ақпандағы N 198  P000198_ қаулысы. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Қазақ мемлекеттiк республикалық ағаш тұқымы мекемесi" мемлекеттiк мекеменiң материалдық-техникалық базасын бекiту жаңарту.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Қазақ мемлекеттiк республикалық ағаш тұқымы мекемесi" мемлекеттiк мекемесiн жүктелген функцияларды орындау үшiн қажеттi жабдықпен және техникамен қамтамасыз ету.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру бойынша шаралардың Жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
!ламаның!бағдарла. !дың (бағыныңқы!(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар
!коды   !маның коды!бағдарламаның)!бағдарламаны)  !мерзім.!
!       !          !    атауы     !іске асыру     ! дері  !
!       !          !              !бойынша шаралар!       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     
__________________________________________________________________________
1   204              Қазақ ағаш     Қажетті жабдықты      ІІ   Қазақстан
                    тұқымы         және техниканы алу  тоқсан Республикасы
                    мекемесінің    (жеңіл автокөлік.          Табиғи
                     материалдық-   тер - 2, компьютер         ресурстар
                     техникалық     - 4).                      және
                     базасының                                 қоршаған
                     дамуы                                     ортаны
                                                              қорғау мини.
                                                              стрлігінің  
                                                              Орман, балық
                                                              және аңшылық
                                                              шаруашылығы                                                                комитеті
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: ағаштұқымы мекемесімен функцияларды орындау тиімділігін жеңіл көліктер мен компьютерлер алу нәтижесінде арттыру.

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                   12-қосымша

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшілігі     

       "Орман және жануарлар дүниесiн қорғау жөнiндегi мекемелердiң 
                 материалдық-техникалық базасының дамуы"
       208 республикалық бюджеттiк бағдарламаның 2002 жылға арналған
                                 ТӨЛҚҰЖАТЫ

      1. Құны: 87 000 мың теңге (сексен жетi миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң "Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi Орман, балық және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң және оның қарауындағы жекелеген ұйымдардың мәселелерi" туралы 2000 жылғы 10 ақпандағы 198 қаулысы. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың материалдық-техникалық базасының дамуын бекiту және жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ерекше қорғалатын табиғи  аумақтардың қызметін үйлерді, ғимараттарды жөндеу нәтижесiнде жақсарту, 
қажеттi жабдықпен және техникамен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру бойынша шаралардың Жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
!ламаның!бағдарла. !дың (бағыныңқы!(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар
!коды   !маның коды!бағдарламаның)!бағдарламаны)  !мерзім.!
!       !          !    атауы     !іске асыру     ! дері  !
!       !          !              !бойынша шаралар!       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     
__________________________________________________________________________
1   208              Орман және     Өрт сөндіру машина. ІІ-ІІІ Қазақстан
                    жануарлар      сы - 5 дана, пат.   тоқсан Республикасы
                     дүниесін       рульдік - 10 дана,         Табиғи
                     қорғау         рация - 494 дана           ресурстар
                     жөніндегі      және кабурлық қару         және
                     мекемелердің   - 1200 дана алу.           қоршаған
                     материалдық                               ортаны
                    -техникалық                               қорғау мини.
                     базасының                                 стрлігінің
                    дамуы                                     Орман, балық
                                                              және аңшылық
                                                              шаруашылығы                                                                комитеті
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: орман және  жануарлар дүниесін қорғаудың тиімділігін қажетті жабдықты және машиналарды алу нәтижесінде арттыру.

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                           13-қосымша

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшілігі     

     "Биоресурстарды қорғау және өсiмiн молайту" 047 республикалық 
             бюджеттiк бағдарламаның 2002 жылға арналған
                               ТӨЛҚҰЖАТЫ

      1. Құны: 247 714 мың теңге (екi жүз қырық жетi миллион жетi жүз он төрт мың).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Жануарлар дүниесiн қорғау, ұдайы өсiру және пайдалану туралы" 1993 жылғы 21 қазандағы N 18  Z933300_ 3аңыңың 43-бабын, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Агроөндiрiстiк кешеннiң салаларын кредиттеу және мемлекеттiк мекемелердi қаржыландыру туралы" 1993 жылғы 12 сәуiрдегi  Z931700_ Заңының 4-бабын, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi Орман, балық және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң және оның қарауындағы жекелеген ұйымдардың мәселелерi" туралы 2000 жылғы 10 ақпандағы 198 қаулысы. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы сутоғандарында балықтың кәсiптiк қорын сақтау.
     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: балық ресурстарының өсімін молайту (балық шабақтарын).
     6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру бойынша шаралардың Жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
!ламаның!бағдарла. !дың (бағыныңқы!(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар
!коды   !маның коды!бағдарламаның)!бағдарламаны)  !мерзім.!
!       !          !    атауы     !іске асыру     ! дері  !
!       !          !              !бойынша шаралар!       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     
__________________________________________________________________________
    047              Биоресурстарды     
                     қорғау және 
                     өсімін молайту     

1            030     Балық           Құнды балық          жыл  Қазақстан
                    ресурстарының   шабақтарының         бойы Республикасы
                     өсімін молайту  өсімін молайту            Табиғи
                     (балық          (бекірелік                ресурстар
                     шабақтарын)     балықтардың шабағы        және
                                     жыл бойы - 6 млн.         қоршаған
                                     дана; тұқы, сиг           ортаны
                                   және өсімдікпен           қорғау мини.
                                     қоректенетіндердің        стрлігінің
                                    шабағы - 70 млн.          Орман, балық
                                     дана).                   және аңшылық
                                                              шаруашылығы
                                                              комитеті

2            031     Бекірелік       Балықсу мелиорациялық жыл Қазақстан
                    балықтардың     жұмыстарды жүргізу:  бойы Республикасы
                     уылдырық шашу   Орал-Жайық канал -        Табиғи
                     орындарында     Орал өзенінің балық       ресурстар
                     балық           өтетін жолы 54 км,        және
                     шаруашылық      248,8 мың текше метр;     қоршаған
                     мелиорациялау   Орал өзенінің 4-ші        ортаны
                    жөніндегі       сол өзегінің түбін        қорғау мини.
                    техникалық      тереңдету 26 км,          стрлігінің
                    шаралар         142,9 мың текше метр;     Орман, балық
                                    Қиғаш өзені-Қанышы        және аңшылық
                                    каналы - Қиғаш өзен.      шаруашылығы
                                    інің балық өтетін         комитеті
                                    жолы 20 км, 86,3 
                                    мың текше метр; 
                                    Ганюшин каналы - 13 км, 
                                     59,5 мың текше метр; 
                                     Жаркосин каналы - 
                                     Қиғаш өзенінің балық 
                                     өтетін жолы 20 км, 
                                     41,7 мың текше м.;
                                     Конев каналы - Қиғаш 
                                     өзенінің балық өтетін 
                                     жолы 20 км, 86,3 мың 
                                     текше м.
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: сутоғанға балық шабақтарын жiберу: 6 млн. дана бекiрелiк, сиг және өсiмдiкпен қоректенетiндер - 70 млн. дана.
     Бекiрелiктердi уылдырық шашу және оңалу орындарына жiберуiн қамтамасыз ету, балық ресурстарын алу мен өсiмiн молайту балансын сақтау, Орал және Қиғаш өзендерiнiң балық өтетiн өзектерi мен каналдарының балықшаруашылығы мелиорациясын 153 км-ге жердi 665,6 мың текше м. шұңқырлап, жүргізу.

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына                                                           14-қосымша

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшілігі

             "Балық қорларын қорғау және балық аулауды реттеу"
      50 республикалық бюджеттiк бағдарламаның 2002 жылға арналған
                                ТӨЛҚҰЖАТЫ

      1. Құны: 99531 мың теңге (тоқсан тоғыз миллион бес жүз отыз бiр мың).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiздемесi: Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетiнiң "Қазақстан Республикасының сутоғандарында балық қорларын қорғау және балық реттеу жөнiндегi ереженi бекiту туралы" 1995 жылғы 5 сәуiрдегi N 414  P950414_ қаулысына, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi Орман, балық және аңшылық шаруашылығы комитетiнің және оның қарауындағы жекелеген ұйымдардың мәселелерi" туралы 2000 жылғы 10 ақпандағы N 198 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: балық қорларының сақталуын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарлама мiндеттерi: балық қорларын қорғау және балық аулауды реттеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру бойынша шаралардың Жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
!ламаның!бағдарла. !дың (бағыныңқы!(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар
!коды   !маның коды!бағдарламаның)!бағдарламаны)  !мерзім.!
!       !          !    атауы     !іске асыру     ! дері  !
!       !          !              !бойынша шаралар!       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     
__________________________________________________________________________
    050              Балық қорларын     
                     қорғау және 
                     балық аулауды 
                     реттеу     

1   050      030     Балқаш          Штаттық саны 175     жыл  Қазақстан
                    биоресурстарды  адамы бар мекемені   бойы Республикасы
                     қорғау          Балқаш, Зайсан-           Табиғи
                     жөніндегі       Алакөл көлдері            ресурстар
                     аймақтық        жүйесінде, Қапшағай       және
                     мекеме          су қоймасында және        қоршаған
                                     Іле өзенінде балық        ортаны
                                    аулауды реттеу            қорғау мини.
                                    бойынша шаралар           стрлігінің
                                    орындау үшін ұстау.       Орман, балық
                                                              және аңшылық
                                                              шаруашылығы
                                                              комитеті

2   050      032     Солтүстік -     Штаттық саны 378     жыл  Қазақстан
                    Каспий          адамы бар мекемені   бойы Республикасы
                     биоресурстарды  Каспий теңізі мен         Табиғи
                     қорғау          Орал өзені солтүстік      ресурстар
                     жөніндегі       жағасында балық           және
                     аймақтық        қорын қорғау және         қоршаған
                     мекеме          балық аулауды             ортаны
                                     реттеу бойынша           қорғау мини.
                                     шараларды орындау         стрлігінің
                                    үшін ұстау.               Орман, балық
                                                              және аңшылық
                                                              шаруашылығы
                                                              комитеті
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындағанда күтiлетiн нәтижелер: балық қорларының сақтауын қамтамасыз ету және қорғалатын аумақта балық аулауды реттеу.

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                       15-қосымша     

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшілігі     

   "Солтүстiк Каспий аймақтық биоресурстарды қорғау жөнiндегi мекемесiнiң
     материалдық-техникалық базасын дамыту" 207 республикалық бюджеттiк
                     бағдарламаның 2002 жылға арналған
                                ТӨЛҚҰЖАТЫ

      1. Құны: 11 000 мың теңге (он бiр миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiздемесi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлігі Орман, балық және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң және оның қарауындағы жекелеген ұйымдардың мәселелерi" туралы 2002 жылғы 10 ақпандағы N 198 қаулысы. 
      3. Бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Солтүстiк Каспий аймақтық биоресурстарды қорғау жөнiндегi мекемесiн материалдық-техникалық жабдықтау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: негiзгi мiндет заңдармен және Үкiмет шешiмдерiмен қойылған мiндеттерiн орындау үшiн Солтүстiк Каспий аймақтық биоресурстарды қорғау жөнiндегi мекемесiнiң қажеттi жабдықтармен және техникалармен қамтамасыз ету болып табылады.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
!ламаның!бағдарла. !дың (бағыныңқы!(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар
!коды   !маның коды!бағдарламаның)!бағдарламаны)  !мерзім.!
!       !          !    атауы     !іске асыру     ! дері  !
!       !          !              !бойынша шаралар!       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     
__________________________________________________________________________
1   207              Солтүстік       Техника алу:     ІІ       Қазақстан
                     Каспий          КС-101-02        тоқсан  Республикасы
                     аймақтық        "Дозорный-15",            Табиғи
                     биоресурстарды  КС-101-02                 ресурстар
                     қорғау          "Дозорный-50",            және
                     жөніндегі       КС-101-02                 қоршаған
                     мекемесінің     "Дозорный-103"            ортаны
                    материалдық-    катерлері                 қорғау мини.
                     техникалық                                стрлігінің
                    базасының                                 Орман, балық
                    дамыту                                    және аңшылық
                                                              шаруашылығы
                                                               комитеті
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындағанда күтiлетiн нәтижелер: Солтүстік Каспий аймақтық биоресурстарды қорғау жөніндегі мекемесінің материалдық-техникалық базасының жағдайын КС-101-02 "Дозорный-15", КС-101-02 "Дозорный-50", КС-101-02 "Дозорный-103" катерлерін алу нәтижесінде жақсарту.     

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                   16-қосымша

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшілігі     

     "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың мазмұны" 045 республикалық 
                бюджеттiк бағдарламаның 2002 жылға арналған 
                                ТӨЛҚҰЖАТЫ     

      1. Құны: 287 325 мың теңге (екi жүз сексен жетi миллион үш жүз жиырма бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 162  Z010162_ Заңының 73-бабы, Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi Орман, балық және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң және оның қарауындағы жекеленген ұйымдардың мәселелерi" туралы 2000 жылғы 10 ақпандағы N 198 қаулысы. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы. 
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының мемлекеттiк табиғи қорық қорын қорғау және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ұтымды пайдалану, бұзылған табиғи және тарихи-мәдени кешендер мен объектілердi қалпына келтiру. 
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: экожүйелердi, табиғи экожүйенi, бiрегей табиғи кешендердi және басқа да табиғи мұра объектiлерiн сақтау;
     - табиғи кешендерді сақтаудың ғылыми тәсілдерін әзірлеу және енгізу;
     - ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласында халыққа экологиялық білім беруді ұйымдастыру.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру бойынша шаралар Жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
!ламаның!бағдарла. !дың (бағыныңқы!(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар
!коды   !маның коды!бағдарламаның)!бағдарламаны)  !мерзім.!
!       !          !    атауы     !іске асыру     ! дері  !
!       !          !              !бойынша шаралар!       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     
__________________________________________________________________________
1   045              Ерекше         6-мемлекеттік         жыл  Қазақстан
                    қорғалатын     ұлттық табиғи         бойы Республикасы
                    табиғи         паркін ("Көкшетау",        Табиғи
                     аумақтардың    "Алтын емел",              ресурстар
                     мазмұны        "Қарқаралы", "Іле          және
                                    Алатауы", "Баянауыл",      қоршаған
                                    "Катонқарағай"),           ортаны
                                   "Қызыл Жігіда рес.         қорғау мини.
                                   публикалық мемле.          стрлігінің
                                   кеттік табиғат             Орман, балық
                                   қорғау мекемесінің         және аңшылық
                                   9-мемлекеттік              шаруашылығы
                                   табиғи қорығын             комитеті
                                   (Алакөл, Алматы, 
                                    Ақсу Жабағлы, 
                                    Барсакелмес, Батыс 
                                    Алтай, Қорғалжын, 
                                    Марқакөл, Наурызым, 
                                    Үстірт)  
                                    республиканың 
                                    мемлекеттік табиғи 
                                    қорық қорын сақтау 
                                    және қалпына келтіру 
                                    мақсатында ұстау.
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындағанда күтiлетiн нәтижелер: биологиялық әртүрлілікті және табиғи экологиялық жүйені сақтау, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ұтымды пайдалану.     

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                 17-қосымша

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшілігі

         057 "Қоршаған ортаның ластануын жою және оның алдын алу" 
                         2002 ж. бағдарламасының 
                                 ТӨЛҚҰЖАТЫ     

      1. Құны: 500 млн. теңге (бес жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1997 ж. 15 шілдедегі N 160-1   Z970160_   "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Заңының 27-бабы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қоршаған ортаның жағдайын жақсарту және табиғи орталардағы ластанудың салдарларын жою.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Канализациялық коллекторларын және биологиялық тазарту станциялардың құрылыс жұмыстарын жүргізу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру шараларының жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
!ламаның!бағдарла. !дың (бағыныңқы!(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар
!коды   !маның коды!бағдарламаның)!бағдарламаны)  !мерзім.!
!       !          !    атауы     !іске асыру     ! дері  !
!       !          !              !бойынша шаралар!       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     
__________________________________________________________________________
1   057              Қоршаған       Щучинск ауданындағы ІІ-ІІІ Табиғи
                     ортаның        (Ақмола облысы)     тоқсан ресурстар
                     ластануын      Воробьев-Қотыркөл          және
                     жою және оның  канализациялық             қоршаған
                     алдын алу      коллекторының              ортаны
                                   құрылысы:                  қорғау мини.
                                   - ұзындығы 5680 пм         нистрлігінің
                                   канализациялық             Қоршаған
                                   коллектор;                 ортаны
                                   - көлемi тәулiгiне         қорғау
                                   1000 м3 фекалий            комитеті
                                   ағындарының 
                                   резервуары
                                   Биологиялық тазарту  ІІ-IV
                                   станциясының бiрiншi тоқсан
                                    кезегiн Қызылорда
                                    қаласында салу 
                                    (Қызылорда облысы):
                                    - алаңды дайындау 
                                    және тегiстеу 
                                    жұмыстарын жүргiзу,
                                    30660 текше метр
                                    көлемiнде;
                                    - бiрiншi кезекте 
                                    тазарту имарат қуаты 
                                    40 мың м3 құрылысы 
                                    бойынша жұмыс жүргiзу.
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: Щучинск ауданындағы (Ақмола облысы) Воробьев-Қотыркөл канализациялық коллектор және Қызылорда қаласының биологиялық тазарту станция құрылыстарын жалғастыру.

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                  18-қосымша

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшілігі
 
             "Экологиялық мониторинг жүргiзу және қоршаған ортаны қорғау" 
      058 республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
                               ТӨЛҚҰЖАТЫ

      1. Құны: 134 000 мың теңге (бiр жүз отыз төрт миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1997 ж. 15 шiлдедегi N 160-1 "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Заңы 8 және 24 баптары; Қазақстан Республикасының 1997 ж. 18 наурыздағы "Экологиялық сараптама туралы"  Z970085_ Заңы 33-бап; Қазақстан Республикасының "Ақпарат алу, қалың бұқараның қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша шешiм қабылдау процесiне қатысуы және әдiл сотқа жүгiнуi туралы Конвенцияны ратификациялау туралы"  Z000092_ Заңы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 ж. 2 наурызындағы N 185  P990185_ "Қазгидромет" және "Қазавиамет" республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарын құру туралы" қаулысы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 ж. 3 мамырдағы N 601  P010601_ "Қазақстан Республикасы Президентi Н.Назарбаевтың 2001 ж. 13 сәуiрдегi мәжiлiсте берген тапсырмаларын iске асыру бойынша шаралар жоспарын бекiту туралы" қаулысы. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары. 
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қоршаған ортаны қорғау, қоршаған ортаға және табиғи ресурстарға жасалуы ықтимал терiс антропогендiк ықпалдың алдын алу. 
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қоршаған орта объектiлерiнiң экологиялық жағдайын зерттеу, қоршаған ортаны қорғау саласында стандарттар мен нормативтердi жасау. 
      Табиғат қорғау заңдарын дөрекi бұзушылықты айқындау және жедел рейд ұйымдастыру арқылы браконьерлермен күрестi жүзеге асыру.
      Мемлекеттiк құрылыс жобаларына мемлекеттiк экологиялық сараптама жасау.
      Экологиялық бiлiмдi насихаттау, қалың бұқараны экологиялық проблемаларды шешуге тарту, халықтың экологиялық мәдениетiн қалыптастыру.
      Экологиялық мониторингтi жүргiзу, мемлекеттік билiк және басқару органдарын табиғи ортаның негiзгi компоненттерiнiң ластануы және табиғатты қорғау шараларының тиiмдiлiгiн бағалау саласындағы ақпаратпен қамту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру шараларының жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
!ламаның!бағдарла. !дың (бағыныңқы!(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар
!коды   !маның коды!бағдарламаның)!бағдарламаны)  !мерзім.!
!       !          !    атауы     !іске асыру     ! дері  !
!       !          !              !бойынша шаралар!       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     
__________________________________________________________________________
    058              Экологиялық
                     мониторинг
                     жүргізу және
                     қоршаған
                     ортаны қорғау

1            031     Экологиялық    - Капустин Яр, Ембі, Жыл   Табиғи
                     зерттеулер,    Сарышаған әскери-    бойы  ресурстар
                     қоршаған       тәжірибелік полигон. соның және
                     ортаны қорғау  дар мен полигондарға ішін. қоршаған
                     саласында      жақын орналасқан елді де:  ортаны
                    стандарттар    мекендердің аумағын  ІІ-IV қорғау мини.
                     мен            зерттеу;               т.  стрлігінің
                     нормативтер    - шыдамды органикалық      Қоршаған
                     жасау.         ластаушылардың болуын      ортаны
                                    және ауқымын анықтау;      қорғау
                                    - жалпыұлттық        ІІ-IV комитеті
                                    негізделген қоршаған   т.
                                    ортаның сапасы және
                                    олардың адамға рұқсат 
                                    етілген әсер ету 
                                    деңгейлерi норматив.
                                    терiн жасау;
                                    - Қазақстан Республи. ІІІ-
                                    касындағы көшетхана   IV
                                    газдарының ауаға      т.
                                    таралуын есептеу;
                                    - Қазақстан Респуб.   ІІ-IV
                                    ликасы мысалы бiр       т.
                                    әкiмшілiк бiрлік 
                                    территориясын 
                                    экологиялық
                                    аудандастыру
                                    мақсатымен зерттеу.

2            032     Қоршаған       - браконьерларға              Табиғи
                    ортаны         қарсы жедел рейдтарды         ресурстар
                    қорғау         өткiзу;                       және
                    бойынша жедел  - "Қақпан" табиғи    қыркүйек қоршаған
                    шаралар        қорғау операциясын    -қазан  ортаны
                                   өткiзу;                       қорғау
                                   - бекiре балықтардың  сәуір-  министр.
                                   уылдырық шашу кезінде мамыр   лігінің
                                   "Бекiре" халықаралық          Қоршаған
                                   балық аулау акциясын          ортаны
                                   өткiзу;                       қорғау
                                   - Павлодар және       жыл     комитеті
                                    Шығыс Қазақстан       бойы
                                    облыстарындағы
                                    қарағайлы ормандарды 
                                    жаппай кесуге жол
                                    бермеу бойынша 
                                    жоспардан тыс және 
                                    жедел рейдтер жүргiзу;
                                    - Аңшы құстарды 
                                    қорғау бойынша жедел 
                                    рейдтер.

3            033     Мемлекеттік    Мемлекеттік органдар   жыл   Табиғи
                     экологиялық    жоба бастамасына       бойы  ресурстар
                     сараптаманы    мемлекеттiк тәуелсiз         және
                     жүргізу        экологиялық                  қоршаған
                                    сараптамасын жүргiзу         ортаны
                                                                 қорғау  
                                                                 министр.
                                                                 лігінің 
                                                                 Қоршаған
                                                                 ортаны  
                                                                 қорғау  
                                                                 комитеті

4            034     Экологиялық     Тұрақты түрде         жыл   Табиғи
                     насихат және    жұртшылыққа насихат   бойы  ресурстар
                     ағарту          жүргiзу және елдiң          және
                                     экологиялық жағдайы         қоршаған
                                     жөнiнде экологиялық         ортаны
                                     ақпарат беру:               қорғау
                                     - бюллетеньдердi            министр.
                                     дайындау және               лігінің
                                     шығару ("Экология           Қоршаған
                                     және тұрақты даму",         ортаны  
                                     "Ақпаратты-экологиялық      қорғау
                                     бюллетень", "Жер            комитеті
                                     Ана");
                                     - "Экотайм" теле.
                                     бағдарламасын өткiзуге 
                                     ұйымдастыру;
                                     "Жемчужина Казахстана", 
                                     "Адам және Табиғат" 
                                     радиобағдарламаларын 
                                     өткiзуге ұйымдастыру;
                                     - табиғатты қорғау 
                                     жөнiнде насихаттау 
                                     материалдарды басып
                                     шығару;
                                     "Экофото" көрмесiн 
                                     ұйымдастыру.     

5            035     Экологиялық     - Атмосфералық ауа    жыл  Табиғи
                     мониторинг      ластануы мониторингi  бойы ресурстар
                     жүргізу         20 елдi мекен, 40          және
                                     бақылау бекетi, 16         қоршаған
                                     көрсеткiш бойынша;         ортаны
                                     - атмосфералық             қорғау
                                     жауын-шашын ластануы       министр.
                                     мониторингi 30             лігінің
                                     метеостанция, 10           Қоршаған
                                     көрсеткiш бойынша;         ортаны
                                     - жер үсті сулардың        қорғау
                                     ластануы мониторингi       комитеті
                                     34 өзен, 6 көл, 6 су
                                     қоймасы, 2 канал, 
                                     1 теңiз, 105 
                                     гидростворда (ай сайын 
                                     сынама алу, 50 
                                     көрсеткiшке дейiн);
                                     - топырақтың ластануы
                                     мониторингi 10 
                                     метеостанция, "қ.
                                     елдi мекен (жылына 
                                     2 рет);
                                     - радиациялық 
                                     мониторингi 60
                                     метеостанцияда;
                                     - күнделiктi 37 
                                     метеостанцияда
                                     гамма-фонын өлшеу;
                                     - атмосфералық шаң-
                                     тозаң сынамасын 
                                     бета-активтi анықтау
                                     үшін алу;
                                     - "Бұрабай" кешендi 
                                     станцияда фон
                                     мониторингтi өткiзу.
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:
     - экологиялық зерттеулердiң есебi;
     - заң бұзушылардың есепке алынғаны, жедел iс-шараларды өткiзiлуi туралы есеп;
     - мемлекеттiк экологиялық сараптамасының қорытындысы;
     - қоршаған ортаны қорғау жөнiнде радиобағдарламалар ("Жемчужина Казахстана", "Адам және Табиғат"), экологиялық телебағдарламалар, фотоальбом, буклет, насихаттау материалдарды басып шығару;
     - жыл бойы әр айда қоршаған орта жағдайының сипаттама көрсеткiштер жүйесiн алу.

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                  19-қосымша

     Қазақстан Республикасының 
     Табиғи ресурстар және қоршаған 
     ортаны қорғау министрлiгi
     Бюджеттік бағдарламаның әкімшілігі     

   068 "Балқаш көлiнiң экологиялық жағдайын жақсарту жөнiнде мемлекеттiк 
               бағдарламаны әзiрлеу" 2002 жылғы бағдарламасының
                                ТӨЛҚҰЖАТЫ

     1. Құны: 20 000 мың теңге.
     2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының Заңдары:
     - 1997 жылғы 15 шiлдедегi "Қоршаған ортаны қорғау туралы"   Z970160_ 8-бап;
     - 1993 жылғы 31 наурыздағы Қазақстан Республикасының "Су кодексi"   K933000_   15-бап.
     3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет қаражаттары.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Балқаш көлi аймағында экологиялық зардаптарды болдырмау.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Балқаш көлi бассейнiнiң экологиялық жағдайын бағалау, Балқаш экологиялық жүйесiн қалпына келтiрудiң кешендi бағдарламасын жасау, Іле-Балқаш бассейнiнiң экологиялық ақтау бойынша шараларды iске асыру.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру шараларының жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
!ламаның!бағдарла. !дың (бағыныңқы!(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар
!коды   !маның коды!бағдарламаның)!бағдарламаны)  !мерзім.!
!       !          !    атауы     !іске асыру     ! дері  !
!       !          !              !бойынша шаралар!       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     
__________________________________________________________________________
1   68               Балқаш көлiнiң Аягөз, Лепсi және    ІІ-ІІІ Табиғи
                     экологиялық    Ақсу өзендерi        тоқсан ресурстар
                     жағдайын       бассейндерiн тексеру,       және
                     жақсарту       топырақ пен су              қоршаған
                     жөнiнде        сынамаларына химия-         ортаны
                     мемлекеттiк    аналитикалық зерттеу        қорғау
                     бағдарламаны   жасау, сонымен қатар        министрлі.
                     әзiрлеу        Балқаш көлiнiң              гінің
                                    ластануын тұрақты           Қоршаған
                                    бақылауды жалғастыру        ортаны
                                    (атмосфералық ауа -         қорғау
                                    440 сынама, су қорғау       комитеті
                                    зонасында топырақтың
                                    ластануы - 800 сынама, 
                                    жер үсті сулар - 860, 
                                    жер асты сулар - 250);
                                    Iле-Балқаш бассейнiн  
                                    тұрақты дамытудың       IV
                                    кешендi бағдарламасын  тоқсан
                                    жасау
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Балқаш көлiндегi экологиялық жағдайды дәл сипаттайтын есеп және Балқаш көлiнiң экологиялық жағдайын тұрақтандыру және жақсартуға бағытталған Iле-Балқаш бассейнiнiң тұрақты даму бағдарламасының жобасы.

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                  20-қосымша

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшілігі

    "Батыс Тянь-Шань биологиялық әртүрлiлiгiн сақтау Трансшекаралық жоба"
        69 республикалық бюджеттiк бағдарламаның 2002 жылға арналған
                                   ТӨЛҚҰЖАТЫ

      1. Құны: 6 000 мың теңге (алты миллион теңге).
      2. Бюджеттiк базаның нормативтiк-құқықтық негiзi: ҚР Үкiметiнiң "ҒЭҚ-ның Траст қоры гранты бойынша (Орта Азиядағы биологиялық әртүрлiлiктi сақтау жөнiндегi трансшекаралық жоба) Келiсiмдi Қазақстан Республикасы, Қырғызстан Республикасы және Өзбекстан Республикасы мен ҒЭҚ-ның қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi Ғаламдық Қордың атқарушы органы ретiнде әрекет етушi Халықаралық Құрылым мен Даму Банкi аралығында жасасу туралы" 1999 жылғы 30 қыркүйектегi қаулысы; GEF 022498 1999 жылғы 30 қарашадағы ҒЭҚ-ның Траст Қоры (биологиялық әртүрліліктер жөнiндегi Орталық Азия Трансшекаралық жобасы) гранты жөнiндегi келiсiм Қазақстан Республикасы, Қырғызстан Республикасы және Өзбекстан Республикасы және Халықаралық Құрылым мен Даму Банкi аралығында. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi - республикалық бюджет. 
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты - Батыс Тянь-Шань тауларындағы әлсiз және бiрегей биологиялық топтарды сүйеу, ұлттық саясатты, биологиялық әртүрлiлiктi қорғау туралы институционалдық шараларды реттеуде және күшейтуде көмектесу, табиғи ресурстар бойынша құрылған ауылшаруашылығы бағдарламалары арқылы кедейліктi азайту, тұрақты дамуға қолғабыс ету үшін Экологиялық тұрақты саясатты әзірлеу. 
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi - Батыс Тянь-Шань аумағында орналасқан биологиялық әлсiз және бiрегей топтарды қорғауда қолдауды көрсету және биологиялық әртүрлiлiктi қорғау саласында олардың мемлекеттік саясатын, заңдарын, нормативтiк ережелерiн және ұйымдастыру құрылымын реттеуде және бекiтуде алушыларға қолғабыс ету, Батыс Тянь-Шань аумағында қорғаныш өңiрлерiнiң жүйесiн нығайту және кеңейту, Батыс Тянь-Шань аумағында жергiлiктi топтар мен мүдделi тараптар үшiн балама және тұрақты пайдалы қызметтiң түрлерiн Батыс Тянь-Шань аумағындағы қорғаныш аумақтарының биологиялық ресурстарына ықпал етудi төмендету үшiн және оның трансұлттық (аймақтық) реттеу механизмдерiн орнатуда, сақтауда қатысу, биологиялық әртүрлiлiктi сақтауға бағытталған шараларды жүргiзу үшiн менеджменттi бекiту, жабайы табиғатты қорғау және мекендеу орталарының коридорларының фрагментталуын алдын алу арқасында ынтымақтастықты жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша шаралардың Жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағдарла. !Бағдарламалар.! Бағдарламаны      ! Іске  !Жауапты
!ламаның!машаның   !дың (бағдарла.!іске асыру бойынша ! асыру !орындаушы.
!коды   !коды      !машалардың)   !шаралар            !мерзім.!лар
!       !          !атауы         !                   !дері   !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5          !   6   !      7  
__________________________________________________________________________
1   69        29     Батыс Тянь-    1. Құрылыс және       2002  ҚР Табиғи
                     Шань биология. жөндеу жұмыстары     -2004  ресурстар
                     лық әртүрлi.   Ақсу-Жабағлы табиғи         және
                     лiктi сақтау.  қорығы: 2 - кардон          қоршаған
                     Жобаны iске    салу.                       ортаны
                     асыру грантты  4 - кардон жөндеу,          қорғау
                    қаржыландыру   шатырды жөндеу,             министрлігi
                     есебiнен.      1 - көпiрдi жөндеу,
                                    164 - шекаралық белгi 
                                    қою.
                                    2. 10 - ат сатып алу,
                                    30 комплект-шаңғы
                                    жабдықтарын сатып 
                                    алу, 21 - офистiк 
                                    мебель, 1 - бейне
                                    камера, 1 - ксерокс, 
                                    1 - слайдтық 
                                    проектор, 1 - эпи.
                                    проектор, калькулятор 
                                    - 10 дана, қағаз 
                                    кескiш - 1, степлер
                                    - 5 дана, телефондық 
                                    аппарат - 3 дана, 
                                    факс - 1 дана.
                                    Далалық жұмыстар
                                    жабдықтары: киiз үй
                                    - 5 дана, жауыннан 
                                    қорғағыш - 27 дана,
                                    шаңғы жабдықтары -  
                                    10 дана, аэрофото.
                                    сурет - 1 дана,
                                    этномологиялық 
                                    жабдықтары - 1 дана,                 
                                    гидрометеорологиялық
                                    жабдықтар - 1, 
                                    қайық - 1 дана,
                                    альтиметр - 5 дана, 
                                    теодолит - 1 дана, 
                                    топографиялық карта
                                    - 21 дана, өрт сөндiру
                                    жабдықтары - 1 дана.
                                    2. Аумақтық топты
                                    қаржыландыру.
                                    3. Жергiлiктi топтың 
                                    шығыны.
--------------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтижелер: ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды басқаруды оқу бағдарламаларын енгiзу, басқару тәсiлдерiн жетiлдiру бағдарламаны қажеттi жабдықтармен қамтамасыз ету арқылы жақсарту.

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                           21-қосымша     

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшілігі     

             "Табиғи ресурстардың мемлекеттiк кадастрлар" 071
         республикалық бюджет бағдарламасының 2002 жылға арналған
                                 ТӨЛҚҰЖАТЫ     

      1. Құны: 10 000 мың теңге (он миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 31 наурыз 1993 жылы шыққан Су Кодексi  K933000_ , "Мемлекеттiк су кадастрын жүргiзудiң тәртібiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетінің 24 қаңтар 1995 жылғы N 75  P950075_ қаулысы. 
      3. Бағдарламаның қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет қаражаты. 
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Экономика саласын су құрылыстары, су ресурстары, пайдаланатын судың режимi мен сапасы туралы қажетті мәлiметтермен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: су кадастрын енгiзу, жүйелеу, пайдаланған судың жағдайы туралы ақпаратты әр кез толықтырып отыру және қорғау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шараларының жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Кіші бағ. !Бағдарламаның ! Бағдарламаны жү.  ! Іске !Орындалуына
!ламаның!дарламаның!атауы (кіші   !зеге асыру жөнінде.! асыру !жауаптылар
!коды   !коды      !бағдарламаның)!гі іс-шаралары     !мерзімі!     
!       !          !              !(кіші бағдарлама.  !       !
!       !          !              !ның)               !       !     
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5          !   6   !      7  
__________________________________________________________________________
    071              Табиғи
                     ресурстардың 
                     мемлекеттік
                     кадастры

             031     Мемлекеттік су  Су кадастрын         жыл  Қазақстан
                     кадастрын       енгiзу жер бетi су   бойы Республика.
                    құрастыру       қорының жағдайын          сының Табиғи
                                    анықтайтын мәлiмет.       ресурстар
                                     тер жинауға, өңдеуге      және
                                     және қорытуға             қоршаған
                                     қажеттi судың өтiмi,      ортаны
                                     деңгейi,                  қорғау
                                     температурасы және        министрлігі
                                    химиялық құрамы           Су ресурста.
                                    туралы келесi             ры жөніндегі
                                    материалдарды             комитеті
                                     дайындайды:
                                     - өзен, канал, 
                                     көлдер және 
                                     бөгендердiң анықтама
                                     - ақпарат бюллетенi 
                                     (каталогы)
                                     құрлықтағы жер бетi 
                                     суынының режимi мен 
                                     ресурсы туралы 
                                     жылма-жылғы мәлiметтер
                                     - құрлықтағы жер 
                                     бетi суының режимi 
                                     мен ресурсы туралы 
                                     көпжылдық мәлiметтер 
                                     (басылу аралығы 5 
                                     жылда 1 рет)
                                     - сегiз су шаруашылық 
                                     алабы бойынша су 
                                     пайдалану туралы 
                                     жылма-жылғы мәлiметтер
--------------------------------------------------------------------------      7. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырғанда күтiлетiн нәтиже:  Мемлекеттiк органдардың қызметiн қамтамасыз етуге қажеттi жер бетi су  ресурстарының режимi мен пайдалануы туралы Мемлекеттік су кадастрының  мәлiметтерiн дайындайды.

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                   22-қосымша

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшілігі     

                 "Киiктiң кәсiптiк санын қалпына келтiру"
                076 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                          2002 жылға арналған
                               ТӨЛҚҰЖАТЫ     

      1. Құны: 25203 мың теңге (жиырма бес миллион екі жүз үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" 1993 жылғы 21 қазандағы N 2163-12 Заңының 17-19 баптары; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Киiктi қорғау және ұдайы өсiру бойынша шаралар туралы" 1999 жылғы 29 сәуiрдегi N 527  P990527_ қаулысы, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң "Республикадағы жыртқыштардың жеке түрлерiнiң санын реттеу жөнiндегi шаралар туралы" 1995 жылғы 5 қыркүйектегi  P951230_ қаулысы. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы. 
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Популяцияның дұрыс экологиялық генетикалық құрылымын сақтағандағы алқаптардың сыйымдылығын есептей отыра, киiктiң баланстық шаруашылық оңтайлы санына жету және санын ұстау. Қасқырларды атуын экобиологиялық теңдестіктi сақтай отыра қамтамасыз ету.
     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттерi: киіктің табиғи ерікті жағдайында оның кәсiптік санына жетудi есептей отыра түрiн және топтық тұтастығын сақтау. Қасқырларды атып алу.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны      ! Іске  !Жауапты
!ламаның!бағдарлам.!дың атауы     !(бағыныңқы бағдар. ! асыру !орындаушы.
!коды   !коды      !(бағыныңқы    !ламаны) іске       !мерзім.!лар
!       !          !бағдарламалар.!асыру бойынша      ! дері  !
!       !          !дың)          !      шаралар      !       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5          !   6   !      7  
__________________________________________________________________________
    076              Киіктің 
                     кәсіптік санын 
                     қалпына келтіру     

1             030    Киіктің санын   Республика аумағын. Сәуір- Қазақстан
                    қалпына келтіру да өткен жылғы      қазан  Республика.
                                    төлді есепке ала           сы Табиғи
                                     отыра, төлдену             ресурстар
                                     жерлерінде және            және
                                     басқа да маусымдық         қоршаған
                                     топтану орындарында        ортаны
                                     киіктің санын              қорғау ми.
                                    белгіленген                нистрлігі.                                      уақыттарда киіктің         нің Орман,
                                     санын кәсіптік             балық және
                                    санына жеткізу             аңшылық ша.
                                    мақсатымен қорғау.         руашылығы
                                                               комитеті

2             031    Қасқырлардың    Қасқырларды атып    І, IV  Қазақстан
                    санын реттеу    алу - 2000 мың      тоқсан Республика.
                                    бас                        сы Табиғи
                                                               ресурстар
                                                                және
                                                                қоршаған
                                                                ортаны
                                                                қорғау ми.
                                                               нистрлігі.
                                                               нің Орман,
                                                                балық және
                                                               аңшылық ша.
                                                               руашылығы
                                                                комитеті
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны іске асырудан күтілетін нәтижелер: киік басын, қасқырдың басын қысқарту арқылы кәсіптік санға жеткізу.

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                           23-қосымша

     Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
     және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
        Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшілігі     

       "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың материалдық-техникалық 
        базасының дамуы" 208 республикалық бюджеттiк бағдарламаның 
                          2002 жылға арналған
                               ТӨЛҚҰЖАТЫ     

      1. Құны: 23 154 (жиырма үш миллион жүз елу төрт мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi Орман, балық және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң және оның қарауындағы жекелеген ұйымдардың мәселелерi" туралы 2000 жылғы 10 ақпандағы 198 қаулысы. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың материалдық-техникалық базасының дамуын бекiту және жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ерекше қорғалатын табиғи  аумақтардың қызметін үйлерді, ғимараттарды жөндеу нәтижесiнде жақсарту, қажеттi жабдықпен және техникамен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша шаралардың Жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны      ! Іске  !Жауапты
!ламаның!бағдарлам.!дың атауы     !(бағыныңқы бағдар. ! асыру !орындаушы.
!коды   !коды      !(бағыныңқы    !ламаны) іске       !мерзім.!лар
!       !          !бағдарламалар.!асыру бойынша      ! дері  !
!       !          !дың)          !      шаралар      !       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5          !   6   !      7  
__________________________________________________________________________
1   208              Ерекше 
                     қорғалатын
                     табиғи
                     аумақтардың
                     материалдық-
                     техникалық
                     базасының 
                     дамуы           4 кордонды, 75 
                                     демалыс орнын, 2
                                     стационарлы 
                                     кемпингтi, 4 киiз 
                                     үй палаткалық 
                                     лагерьдi, 3 
                                     бақылау-жiберу 
                                     пунктiн, өртке 
                                     қарсы мағынадағы 
                                     2,5 км жолды, бiр
                                     әкiмшiлік ғимарат.
                                     тың жөндеуi, 9
                                     данада автокөлiктi 
                                     алу, оның iшiнде
                                     жеңiл - 2 дана, 
                                     ауыр жүк таситын -
                                     2 дана, патрульдiк 
                                     машиналар - 2, өрт
                                     машиналары - 3 дана, 
                                     факс - 4 дана,
                                     ксерокс - 6, 
                                     компьютер 14, рация
                                     - 1 дана, машиналары 
                                     - 4)
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ерекше  қорғалатын табиғи аумақтардың материалдық-техникалық базасын бекiту  нәтижесiнде жағдайын жақсарту.

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                  2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                      24-қосымша     

     Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар
      және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшілігі     

     500 "Мемлекеттiк Табиғи ресурстар кадастры" ақпараттық мәлiметтер 
               қорын сүйемелдеу" 2002 жылғы бағдарламасының
                                ТӨЛҚҰЖАТЫ     

     1. Құны: 40 млн. теңге (қырық миллион теңге).
     2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының Заңдары: 
     - 1997 жылғы 15 шiлдедегi "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Заң; 
     - 1993 жылғы 21 қазандағы "Жануарлар әлемiн қорғау, ұдайы қайта өндiру және пайдалану туралы" Заң; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 27.01.1996 жылғы N 2828  U962828_ "Жер қойнауы және жер асты кендерiн пайдалану туралы" 3аң күшi бар Жарлығы; 1993 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының "Орман Кодексi"  K932000_ 17-бап Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң Қаулылары: 
      - 25.09.2000 ж. N 1449  P001449_ "Сандық геоақпараттық жүйе негiзiнде Қазақстан Республикасы табиғи объектiлерiнiң мемлекеттік кадастрының Бiрыңғай жүйесiн құру туралы"; 
      - 21.08.1995 ж. N 1153  P951153_ "Қазақстан Республикасы аумағында жануарларды мемлекеттiк есепке алу және жануарлар әлемiнiң мемлекеттiк кадастрын жүргiзу тәртiбiн бекiту туралы";
     - 24.01.1995 ж. N 75   P950075_   "Мемлекеттiк су кадастрын жүргiзу тәртiбiн бекiту туралы".
     3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет қаражаттары.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының табиғи потенциалын бiрыңғай жалпымемлекеттiк есепке алу мен бақылауды қамтамасыз ету.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Табиғи ресурстар мемлекеттiк кадастрлары компьютерлiк жүйенiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.
     6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру шараларының жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар ! Бағдарламаны      ! Іске  !Жауапты
!лама   !бағдарлам.!   атауы      !іске асыру шаралары! асыру !орындаушы.
!коды   !коды      !              !                   !мерзімі!лар
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5          !   6   !      7  
__________________________________________________________________________
    500              "Табиғи        Ақпараттық базаны     І-IV  Табиғи
                     ресурстар      сүйемелдеу:          тоқсан ресурстар
                     мемлекеттiк    - орман шаруашылығы,        және
                     кадастры"      аңшылық шаруашылық          қоршаған
                     ақпараттық     және Ерекше                 ортаны
                     мәлiметтер     қорғалатын аумақтар         қорғау ми.
                     қорын          (АЕҚА) туралы               нистрлігі.
                     сүйемелдеу     ақпаратты енгiзу            нің Қорша.
                                    және олардың жер            ған ортаны
                                    көлемiн картаға             қорғау
                                    түсiру (200 000 км2,        комитеті
                                    1998 жылғы жағдай 
                                    бойынша);
                                    - геоақпараттық 
                                    жүйеге (ГАЖ) 
                                    топографиялық 
                                    негiзiн (масштаб
                                    1:200000) құру 
                                    бойынша жұмыстарды
                                    жалғастыру;
                                    - Қазақстан 
                                    Республикасы табиғи
                                    ресурстар Кадастр.
                                    ларының автоматтан.
                                    дырылған жүйесiн 
                                    жөнге келтіру;
                                    - жүйеге рұқсатсыз 
                                    кіруден сақтандыру 
                                    жүйесін қамтамасыз 
                                    ету.
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Табиғи  ресурстар мемлекеттік кадастрлары компьютерлiк жүйенiң iркiлiссiз жұмыс  iстеуiн қамтамасыз ету.

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                  25-қосымша

     Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар
      және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
         Бюджеттiк бағдарламаның әкімшілігі     

                        "Әкiмшiлiк шығындар"
     001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның 2002 жылға арналған
                             ТӨЛҚҰЖАТЫ     

      1. Құны: 596 892 мың теңге (бес жүз тоқсан алты миллион сегiз жүз  тоқсан екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiздемесi: Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1995 жылғы 23 шілдедегi  Z990453_ Заңының 21-25 баптары; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет есебiнен қамтылған органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы  U010575_ Жарлығы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнің мәселелерi туралы" 1999 жылғы 12 қарашадағы N 1963  P991963_ қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Штаттық санның лимитiн бекiту туралы" 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 39  P020039_ қаулысы. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Табиғи  ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң, оның комитеттерiнiң, орталық және аумақтық органдарының аппарат қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң, оның комитеттерiнiң орталық және аумақтық органдарының аппараттарын ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шараларының жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны      ! Іске  !Жауапты
!ламаның!бағдарлам.!дың атауы     !(бағыныңқы бағдар. ! асыру !орындаушы.
!коды   !коды      !(бағыныңқы    !ламаны) іске       !мерзімі!лар
!       !          !бағдарламалар.!асыру жөніндегі    !       !
!       !          !дың)          !      шаралар      !       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5          !   6   !      7  
__________________________________________________________________________
    001              Әкімшілік
                     шығындар

1            001     Орталық        Қазақстан Республи.   жыл   Қазақстан
                    органның       касы Табиғи           бойы  Республика.
                    аппараты       ресурстар және              сы Табиғи
                                    қоршаған ортаны             ресурстар
                                    қорғау министрлі.           және
                                    гінің орталық               қоршаған
                                    аппаратын және оның         ортаны
                                    комитеттерінің              қорғау
                                   штаттық кестеге             министрлігі
                                    сәйкес 171 бірлік 
                                    санда ұстау.

2            002     Аумақтық       Қазақстан Республи.   жыл   Қазақстан
                     органдардың    касы Табиғи           бойы Республика.
                     аппараты       ресурстар және              сы Табиғи
                                    қоршаған ортаны             ресурстар
                                    қорғау министрлі.           және
                                    гінің және оның:            қоршаған
                                    орман, балық және           ортаны
                                    аңшылық шаруашылығы         қорғау
                                   комитеттерінің,             министрлігі
                                    аумақтық органдарының
                                    аппаратын штаттық
                                    кестеге сәйкес
                                    1281 бірлік санда
                                    ұстау
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлігіне және оның комитеттерімен, аумақтық органдарына жүктелген функцияларды сапалы және уақтылы орындау.

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                           26-қосымша     

     Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар
      және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкімшілігі

    "Аумақтық органдар аппаратын материалдық-техникалық қамтамасыз ету" 
       203 республикалық бюджеттiк бағдарламаның 2002 жылға арналған
                                 ТӨЛҚҰЖАТЫ     

      1. Құны: 204 172 мың теңге (екi жүз төрт миллион жүз жетпiс екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк сатып алу жөнiнде" 1997 жылғы 16 шiлдедегi  Z970163_ Заңы, Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Тауарлардың, жұмыстардың және қызмет көрсетудің мемлекеттiк сатып алудың жүргiзу тәртiбi туралы Нұсқауды бекiту туралы" 1998 жылғы 10 желтоқсандағы қаулысы; "Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 12 қарашадағы  P991693_ қаулысы. 
      3. Республикалық бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаржысы. 
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнің аумақтық органдарын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету. 
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi аумақтық органдарының материалдық-техникалық базасын жасақтау және бекіту; лабораториялық жабдықтармен және арнайы аспаптармен, техникалық бақылау құралдармен, қоршаған ортаны және табиғи ресурстардың жағдайына бақылауды, көлiк пен және байланыс құралдармен қамтамасыз ету; күрделі жөндеуді жүргізу және Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлігінің аумақтық органдары аппаратының қызметкерлерінің біліктілігін байланыс құралдарын, лабораториялық жабдықтарды және арнайы техникалық құралдарды пайдалануда арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаның iске асыру жөнiндегi шаралардың жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар.! Бағдарламаны      ! Іске  !Жауапты
!ламаның!бағдарлам.!дың атауы     !(бағыныңқы бағдар. ! асыру !орындаушы.
!коды   !коды      !(бағыныңқы    !ламаны) іске       !мерзімі!лар
!       !          !бағдарламалар.!асыру жөніндегі    !       !
!       !          !дың)          !      шаралар      !       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5          !   6   !      7  
__________________________________________________________________________
1   203              Аумақтық       Орта есеппен алу:    І-ІІ   Қазақстан
                    органдар       - бақылауды          тоқсан Республика.
                     аппаратын      қамтамасыз ететiн           сының Та.
                     материалдық-   техникалық жабдықтар;       биғи
                     техникалық     лабораториялық              ресурстар
                     қамтамасыз ету жабдықтар және              және
                                    аспаптар - 101              қоршаған
                                    бiрлiк, оның iшiнде         ортаны
                                    жабдықтарда жұмыс           қорғау
                                   iстеуге үйрету;             министрлігі
                                    - тоңазытқышта - 33
                                    бiрлiк; 
                                    лабораториялық
                                    жиhаздың құрамы - 2 
                                    бiрлiк және басқа да
                                    лабораториялық 
                                    жиhаздың - 13 бiрлiгi; 
                                    қосымша құралдар;
                                    - көлiк, байланыс 
                                    және бақылау 
                                    құралдары: 
                                    автомашиналар - 52
                                    бiрлiк; моторлы 
                                    нарталар және қарда 
                                    жүретiн машиналар - 12
                                    бiрлiк; қайықтар - 3 
                                    бiрлiк;
                                    - қайықтың 
                                    қозғалтқышы - 2 бiрлiк,
                                    навигатор серiктесi 
                                    - 1 бiрлiк факс - 19 бiрлiк;         
                                    радиостанциялар - 9 
                                    бiрлiк; бейне 
                                    камералар - 16 бiрлiк; 
                                    түнде көрсететiн 
                                    аспаптар - 14 бiрлік;
                                    көбейткiш техника, 
                                    өзге де тауарлар
                                    және қызметтер: 
                                    ксерокс - 22 бiрлiк;
                                    офис жиhазы - 13 
                                    бiрлiк; күрделi 
                                    жөндеуді жүргiзу.
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындағанда күтілетін нәтижелер: материалдық-техникалық базаны жасақтау және бекіту Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлігінің аумақтық органдары қызметін жетілдіруге ықпал етеді.

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                           27-қосымша     

     Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар
      және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкімшілігі

                 039 "Гидрометеорологиялық мониторинг жүргiзу" 
                         2002 жылғы бағдарламасының
                                 ТӨЛҚҰЖАТЫ     

      1. Құны: 448 745 мың теңге (төрт жүз қырық сегiз миллион жетi жүз  қырық бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 2 наурыздағы N 185  P990185_ "Республикалық мемлекеттiк "Қазгидромет" және "Қазавиамет" кәсiпорындарын құру туралы" қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 22 қыркүйектегi N 1228  P011228_ "2001 жылы бюджеттiк болу есебiне гидрометеорологиялық ақпарат беру туралы" қаулысы. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының орталық және жергiлікті атқару органдарын гидрометеорологиялық ақпаратпен  қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Гидрометеорологиялық ақпараттарды жинау, жинақтау қорыту, болжамдарды құру және шығару.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру шараларының жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар ! Бағдарламаны      ! Іске  !Жауапты
!лама   !бағдарлам.!   атауы      !іске асыру шаралары! асыру !орындаушы.
!коды   !коды      !              !                   !мерзімі!лар
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5          !   6   !      7  
__________________________________________________________________________
1   39               Гидрометеоро.  - 244 метеостанция.   I-IV  Табиғи
                     логиялық мони. ларда, 23 метеобе.   тоқсан ресурстар
                     торинг жүргізу кеттерде, 9 аэромет.        және
                                    бекеттерде, 8 аэро.         қоршаған
                                    логиялық станциялар.        ортаны
                                    да,                         қорғау
                                    - 5 озонометриялық          министрлі.
                                    бақылау бекеттерде,         гінің
                                    14 актинометриялық          Қоршаған
                                    бақылау бекеттерде,         ортаны
                                    7 жылу баланстық            қорғау
                                    бақылау бекеттерде;         комитеті
                                    162 гидропостарда, 
                                    16 қар бағыттарда; 
                                    - 2 қаркөшкiнi 
                                    станцияларда 
                                    күнделiкті гидроме.
                                    теорологиялық 
                                    ақпаратты алу үшiн 
                                    стандартты және
                                    қосымша гидрометео.
                                    рологиялық бақылаулар 
                                    жүргiзу;
                                    - Ақпараттарды жинау 
                                    және өңдеу;
                                    - Қысқа мерзiмдi, 
                                    ұзақ мерзiмдi,
                                    метеорологиялық, 
                                    гидрологиялық
                                    болжауларды құрастыру 
                                    және жасау;
                                    - Қауiптi және апатты
                                    гидрометеорологиялық 
                                    құбылыстар қаупi және 
                                    олардың туындау 
                                    фактiсi жөнінде дауыл 
                                    ескертулерi;
                                    - Гидрометеорологиялық 
                                    ақпаратты шығару.
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан территориясы бойынша 253 күнделiктi метеорологиялық бюллетень 10 мемлекеттiк органдарға;
     - Қазақстан территориясы бойынша 12 бiрайлық метеорологиялық бюллетень 4 мемлекеттiк органдарға;
     - 14 облыс бойынша 2 және 3 тәулiкке 5110 ауа райы болжау 10 мемлекеттiк органдарға;
     - 14 облыс бойынша бiр аптаға 728 ауа райы болжау 10 мемлекеттiк органдарға;
     - Қазақстанның облыс және әкiмшiлiк орталықтар бойынша Қауiптi және апатты гидрометеорологиялық құбылыстар қаупi және олардың туындау фактiсi жөнiнде дауыл ескертулерi 26 мемлекеттiк органдарға;
     - 253 күнделiктi гидрологиялық бюллетень 3 мемлекеттiк органдарға.

                                  Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                   28-қосымша

     Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар
      және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
         Бюджеттiк бағдарламаның әкімшілігі

      042 "Гидрометеорологиялық бақылау қызметтерiн техникалық қайта 
                 жарақтандыру" 2002 жылғы бағдарламасының
                               ТӨЛҚҰЖАТЫ     

      1. Құны: 15 млн. теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 2 наурыздағы N 185 "Республикалық мемлекеттiк "Қазгидромет" және "Қазавиамет" кәсiпорындарын құру туралы" қаулысы. 
      Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 13 сәуiрдегi N 296  P930296_ қаулысы. "Дүниежүзiлiк Метеорологиялық Ұйым Конвенциясына қосылу туралы".
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы  аумағындағы толыққанды гидрометеорологиялық мониторингтi қамтамасыз ету, бақылаулар және гидрометеорологиялық бақылаулар сапасын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Гидрометеорологиялық станциялар мен бекеттердің жабдықталуын Дүниежүзiлiк метеорологиялық ұйымының нормативтiк талаптарға сәйкестендiру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны тарату бойынша шаралар жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар ! Бағдарламаны      ! Іске  !Жауапты
!лама   !бағдарлам.!   атауы      !іске асыру шаралары! асыру !орындаушы.
!коды   !коды      !              !                   !мерзімі!лар
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5          !   6   !      7  
__________________________________________________________________________
1   42               Гидрометеоро.  Бір аэрологиялық     жыл    Табиғи
                     логиялық       станцияны иелікке    бойы   ресурстар
                     бақылау қыз.   алу                         және
                     меттерін                                   қоршаған
                     техникалық                                 ортаны
                     қайта                                      қорғау
                     жарақтандыру                               министрлі.
                                                                гінің
                                                                Қоршаған
                                                                ортаны
                                                                қорғау
                                                                комитеті
--------------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:  Дүниежүзiлiк метеорологиялық ұйымның халықаралық келiсiмiн есепке ала  отырып ұлттық гидрометеорологиялық тордың негiзiнде гидрометеорологиялық  жағдайды және қоршаған табиғи ортаның басқа сипаттама бақылау жүйесiн қалыптастыру және iс-қимыл жасауды қамтамасыз ету.     

                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                             2002 жылғы 25 қаңтардағы N 111 қаулысына
                                                           29-қосымша

     Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар
      және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкімшілігі

    067 "Жаңа гидрометеорологиялық бақылау бекеттерi мен орындарын ашу" 
                         2002 ж. бағдарламасының
                                ТӨЛҚҰЖАТЫ

      1. Құны: 79 000 мың теңге (жетпiс тоғыз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 ж. 2 наурызындағы N 185 "Қазгидромет" және "Қазавиамет" республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарын құру туралы" Қаулысы; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 ж. 13 сәуiрдегi N 296  P930296_ "Дүниежүзiлiк Метеорологиялық Ұйым Конвенциясына қосылу туралы" Қаулысы; Гидрометеорология саласындағы қарым-қатынас туралы келiсiм, Мәскеу қ., 8 ақпан, 1992 ж.; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 ж. 10 қаңтардағы N 38  P960038_ "Қоршаған ортаның жағдайын бақылау станциясының мәртебесi туралы Ереженi бекiту туралы" Қаулысы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 ж. 15 ақпандағы N 160 Мемлекеттiк есепке алу және оны пайдалану тәртiбі туралы ереженi бекiту туралы" Қаулысы; 
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет қаражаттары. 
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы аумағында толық гидрометеорологиялық мониторинг жүргізуді қамтамасыз ету, бақылаулар мен гидрометеорологиялық болжаулар сапасын жақсарту, гидрометеорология саласындағы дүниежүзілік келісім міндеттерін орындау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Мемлекеттік  гидрометеорологиялық бақылау торабы орындарының санын Дүниежүзілік  Метеорологиялық Ұйымның нормативтерге жеткізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру шараларының жоспары:
__________________________________________________________________________
N!Бағдар.!Бағыныңқы !Бағдарламалар ! Бағдарламаны  ! Іске  !   Жауапты
!ламаның!бағдарла. !   атауы      !(бағыныңқы     ! асыру ! орындаушылар
!коды   !маның коды!              !бағдарламаны)  !мерзім.!
!       !          !              !іске асыру     ! дері  !
!       !          !              !бойынша шаралар!       !
__________________________________________________________________________
1!   2   !     3    !       4      !        5      !   6   !      7     
__________________________________________________________________________
1    067            Жаңа гидроме.  Гидрометеороло.          Табиғи ресурс.
                     теорологиялық  гиялық бақылау           тар және
                    бақылау бекет. бекеттері мен            қоршаған рта.
                     тері мен орын. орындарын салу:          ны қорғау
                    дарын ашу      - бақылау орнына  І-ІІ   министрлігінің
                                   арналған учаскені тоқ.   Қоршаған
                                    тексеріп, таңдау; сан    ортаны қорғау
                                    - аспаптармен,    ІІ-    комитеті
                                    құралжабдықтармен, ІІІ
                                    байланыс құрал.    тоқ.
                                    дарымен және эле.  сан
                                    ктр қуатымен қамту;
                                    - жоба-смета құжаты
                                    бойынша қатынасты  ІІ-ІІІ
                                     қамтамасыз ету.   тоқсан
--------------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: 4.02.91. және 4-5-91 СНИП 1 қаңтар 1991 жылғы бағасына және нормасына сәйкес ҚР Министрінің N АК-05-6-1548 11 қыркүйек 1996 жылғы қаулысына сәйкес келуіне байланысты нормативтік талаптарға сай 37 гидрологиялық бекет, 7 гидрометеорологиялық бақылау пункт ашу.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады