2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429.

      РҚАО-ның ескертуі: P021429 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастaп күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына 465-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келісім министрлігі

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      2003 жылға арналған 001 "Әкiмшiлiк шығындар"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 210845 мың теңге (екi жүз он миллион сегiз жүз қырық бес теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегі Заңының 21-25 баптары ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджет есебiнен қаржыландырылатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiнiң бiртұтас еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасы Президентiнiң кейбiр Жарлықтарына өзгерістер енгізу туралы" 2002 жылғы 29 тамыздағы N 929 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметінің "Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің мәселелерi" 1999 жылғы 29 сәуірдегі N 499 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Штаттық сан лимитін бекіту туралы" 2003 жылғы 1 сәуiрдегi N 314 қаулысы.

      Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттiң қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген мiндеттердің барынша нәтижелі орындалуына қол жеткізу үшiн Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі, оның комитеттері мен аумақтық бөлiмшелерiнiң қызметін қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлігі, комитеттері мен аумақтық бөлiмшелерiнің аппараттарын қаржыландыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Жүзе.! Жауапты

      /! лама !бағ. !маның ! бағдарламаны) !ге !атқарушылар

      с! коды !дар. !(кіші !жүзеге асыру жөніндегі!асыру!

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !мер. !

      ! !коды !маның) ! !зім. !

      ! ! !атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 001 Әкiмшiлiк Қазақстан

      шығындар Республика.

      001 Орталық Қазақстан Республикасы Жыл сының

      орган Мәдениет, ақпарат және бойы Мәдениет,

      аппараты қоғамдық келiсiм ақпарат

      министрлiгiнiң орталық және

      аппаратын және оның қоғамдық

      комитеттерiн 197 бiр. келісім

      лiктi штат санының министрлігі

      бекiтiлген лимитi

      шегiнде қаржыландыру

      002 Аумақтық Қазақстан Республикасы

      органдар Мәдениет, ақпарат және

      аппарат. қоғамдық келiсiм

      тары министрлiгi аумақтық

      аппараттарын 224 бiр.

      лiктi штат санының

      бекiтiлген лимитi

      шегiнде қаржыландыру,

      іс-шараларға қатысушыларға

      іссапар шығыстарын төлеуді,

      сондай-ақ 2003 жылғы Ресейде

      Қазақстан жылын өткізу

      жөнінде Қазақстан Респуб.

      ликасының ұйымдастыру

      комитетімен келісім бойынша

      өкілдік шығындарды төлеуді

      қоса алғанда. <*>

      -------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.02.11. N 150 қаулысымен.
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiне жүктелген мiндеттердiң сапалы және уақтылы орындалуы.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 466-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келісім министрлігі

      Бюджеттік бағдарламаның әкімгері

      2003 жылға арналған 010 "Кадрлардың бiлiктiлiгiн

      арттыру және оларды қайта даярлау"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 805 мың теңге (сегiз жүз бес мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 3-бабы ; "Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 29 сәуiрдегi N 499 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: өзiнiң лауазымдық қызметiн тиiмдi орындау және кәсiби шеберлiгiн жетілдiру үшiн ұсынылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес олардың кәсiптiк қызметi аясында бiлiм беру бағдарламасы бойынша теориялық және практикалық бiлімдерiн, білiктілiгi мен дағдыларын жаңарту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк қызметшілердiң кәсiптiк білiктілігiн арттыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Жүзе.! Жауапты

      /! лама !бағ. !маның ! бағдарламаны) !ге !орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші !жүзеге асыру жөніндегі!асыру!

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !мер. !

      ! !коды !маның) ! !зім. !

      ! ! !атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 010 Кадрлар. Бекiтілген біліктілігін жыл Қазақстан

      дың бiлiк. арттыру жоспарына сәй. ішінде Республика.

      тiлiгiн кес мемлекеттiк қызметші. сының

      арттыру лердің бiлiктiлiгiн арттыру Мәдениет,

      және жөнiндегi қызмет көрсе. ақпарат

      қайта тудi игеру, оның ішін. және

      даярлау де мемлекеттiк тiлдi қоғамдық

      005 Мемлекет. үйрету. Бiлiктiлiгiн келісім

      тiк қыз. арттыру курсынан министрлігі

      метшiлер. өтетiндердiң жылдық

      дiң орта саны 150.

      бiлiктi.

      лiгiн

      арттыру

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiң осы заманғы экономикалық жағдайы мен pecypcтық мүмкiндiктерiне сәйкес кәсiптiк мемлекеттiк қызметтiң талаптарына жауап беретiн, мемлекеттiк қызметшiлердiң сапалы үйренуiнiң сындарлы жүйесiн қалыптастыру және дамыту жолымен мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн арттыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 467-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келісім министрлігі

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      2003 жылға арналған 015 "Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 46 637 мың теңге (қырық алты миллион алты жүз отыз жетi мың теңге).

      2. Бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Заңының 2 , 18, 21-баптары ; Қазақстан Республикасының "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 15, 16-баптары ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң "Қазақстан Республикасының Ұлттық Мемлекеттiк кiтап палатасы туралы" 1993 жылғы 6 сәуiрдегi N 270 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң мәселелерi" 1999 жылғы 29 сәуiрдегi N 499 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң Мұрағат және құжаттама басқару жөнiндегi комитетiнiң мәселелерi" 1999 жылғы 7 мамырдағы N 543 қаулысы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қоры туралы ереженi бекiту туралы" 1999 жылғы 7 қазандағы N 538 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мұрағат құжаттарының, Қазақстан Республикасының аумағында шығатын сондай-ақ, тапсырыс бойынша шетелде басылып шығатын, құпия емес басылымдардың бақылаудағы даналары негiзiнде баспасөз басылымдары мұрағат қорының, Мемлекеттiк библиография республикалық ғылыми орталығының, баспасөз статистикасының, орталықтандырылған каталогының сақталуын, оның жетпейтiн басылымдармен толықтырылуын, баспасөз жарияланымдарының барлығын тiркеу және ғылыми өңдеу, (ISBN) халықаралық стандарт бойынша кiтаптарды және (ISSN) сериялық басылымдарды нөмiрлеудi қолдану.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ғылыми-библиографиялық орталықты қамтамасыз ету; республикада барлық тiлдерде шыққан жарияланымдардың негiзгiлерiне библиографиялық өңдеудi жүзеге асыру; республика аумағында шығатын барлық баспасөз шығармаларын тiркеу, бақылау және ғылыми өңдеудi ұйымдастыру, Қазақстан Республикасындағы баспасөздiң дамуы жөнiнде статистикалық жинақ дайындау; елдiң баспасөз өнiмдерi туралы ақпаратпен жоғарыдағы құзырлы мекемелердi, республикалық ұйымдарды, кiтапханаларды, сондай-ақ, жеке адамдарды қамтамасыз ету; республикада 1917 жылдан бергi кезеңде барлық тiлдерде жарық көрген жарияланымдарды жинақтайтын каталог пен карточкалар жүйесiн енгiзу; Қазақстан Республикасы туралы шетелдерде жарық көрген материалдарды жинауға арналған айырбас қорын құру; ТМД республикалары туралы Қазақстанда жарияланған мақалаларды табу мен тiркеуге библиографиялық сипаттама беру және жүйелендiру, библиографиялық сипаттамасы бар карточкаларды басқа кiтап палаталарына беру; баспалар мен басып шығарушы ұйымдарда Мемлекеттiк стандарттар және басқа нормативтi-кесiмдiк құжаттар талаптарының орындалуын қадағалау, басылымды рәсiмдеуде дәрiгерлiк-кеңестiк қызмет көрсету (ISBN) халықаралық стандарт бойынша кiтаптарды және (ISSN) сериялық басылымдарды нөмiрлеу қызметтерiн атқару; мұрағат қорын баспасөз басылымдарымен жыл сайын уақтылы толықтырып отыруды қамтамасыз ету және оны өңдеу мен дезинфекциялау; республикалық мемлекеттiк заңды тұлғалар, сондай-ақ жеке және мемлекеттiк емес заңды тұлғалар қызметiнен жинақталған Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының, оның iшiнде 1917 жылға дейiнгi құжаттарды сақтау мен қолдану; мұрағаттық iс, құжат жүргiзу, басқарушы, аудивизуальды және ғылыми-техникалық сала төңiрегiндегi ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдiстемелiк жұмыстарды жүргiзу.

      6. Бюджеттiк бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Жүзе.! Жауапты

      /! лама !бағ. !малар ! бағдарламаларды) !ге ! атқарушы

      с! коды !дар. !(кіші !жүзеге асыру жөніндегі!асыру!

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !мер. !

      ! !коды !малар) ! !зім. !

      ! ! !атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      015 Мұрағат Жыл Қазақстан

      қорының, бойы Республика.

      баспа сының

      басылым. Мәдениет,

      дарының ақпарат

      сақталуын және

      қамтама. қоғамдық

      сыз ету келісім

      және министрлігі

      оларды

      арнайы

      пайдалану.

      030 Мемлекет. Мемлекеттік кітап пала.

      тiк ұлт. тасын 51 бiрлiктi штат

      тық кітап санының лимиті шегін.

      палатасы де қаржыландыру

      031 Орталық Орталық мемлекеттiк

      мемлекет. мұрағатын 116 бiрлiктi

      тiк штат санының лимитi

      мұрағат шегiнде қаржыландыру.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: мұрағаттық қор және баспасөз басылымдары қоры құжаттарының бүтiндiгiн, жиынтығын, сақталуын және пайдаланылуын қамтамасыз етуге қажеттi жағдай жасау.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 468-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келісім министрлігі

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      2003 жылға арналған 024 "Ақпараттың жалпыға қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 123 850 мың теңге (жүз жиырма үш миллион сегiз жүз елу мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы , Қазақстан Республикасының "Мәдениет туралы" 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қазiргі және болашақ ұрпақтар мүддесi үшiн елiмiздiң құжаттамалық және жазба мұрасы әрi Қазақстандағы барлық халықтардың мәдени және ақпараттық әлеуетiн құрайтын маңызды бөлiктерiнiң бiрi болып табылатын кiтапхана қорын сақтау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ақпараттарды сақтау және халыққа Қазақстан Республикасының Ұлттық кiтапханасы, Жамбыл атындағы Мемлекеттiк республикалық жасөспiрiмдер кiтапханасы, С.Бегалин атындағы Мемлекеттiк республикалық балалар кiтапханасы, Республикалық зағиптар мен көру қабiлетi төмен азаматтарға арналған кiтапханасы арқылы ұсыну.

      6. Бюджеттiк бағдарламаларды жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Жүзе.! Жауапты

      /! лама !бағ. !маның ! бағдарламаны) !ге !орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші !жүзеге асыру жөніндегі!асыру!

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !мер. !

      ! !коды !маның) ! !зім. !

      ! ! !атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 024 Ақпараттың Жыл Қазақстан

      жалпыға бойы Республика.

      қол жетiм. сының

      дiлiгiн Мәдениет,

      республи. ақпарат

      калық және

      деңгейде қоғамдық

      қамтама. келісім

      сыз ету. министрлігі

      030 Қазақстан Қазақстан Республикасы

      Республи. ұлттық кiтапханасын

      касының 276 бiрлiктi штат

      ұлттық санының лимитi шегiнде

      кiтапха. қаржыландыру.

      насы

      032 Жамбыл Жамбыл атындағы Мемле.

      атындағы кеттiк республикалық

      мемлекет. жасөспiрiмдер кiтап.

      тiк респу. ханасын 50 бiрлiктi

      бликалық штат санының лимитi

      жасөспi. шегiнде қаржыландыру.

      рiмдер

      кiтапха.

      насы

      033 С.Бегалин С.Бегалин атындағы

      атындағы мемлекеттiк республи.

      мемлекет. калық балалар кiтап.

      тiк респу. ханасын 78 бiрлiктi

      бликалық штат санының лимитi

      балалар шегiнде қаржыландыру.

      кiтапха.

      насы

      034 Зағип және Зағип және нашар

      нашар көретiн азаматтарға

      көретiн арналған республика.

      азаматтар. лық кiтапхананы 36

      ға арнал. бiрлiктi штат саны.

      ған респу. ның лимитi шегiнде

      бликалық қаржыландыру

      кiтапхана

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: оқырмандардың сұраныстарын неғұрлым толық, көкейкестi, уақтылы, шынайы қанағаттандыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 469-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келісім министрлігі

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      2003 жылға арналған 031 "Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 788054 (жетi жүз сексен сегiз миллион елу төрт мың теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Конституциясының 20-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi даму Стратегиясын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар туралы" 1998 жылғы 28 қаңтардағы N 3834 Жарлығының "Iшкi саяси тұрақтылық және қоғамның топтасуы" басымдығы, Қазақстан Республикасының "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" (өзгертiлген және толықтырылған) 1999 жылғы 23 шiлдедегi N 451-1 Заңының "Бұқаралық ақпарат құралдарының қызметiн ұйымдастыру" 2-тарауы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған Бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 қаулысының 2-тармағы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "2001-2005 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлықпен күресудiң мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" 2001 жылғы 11 сәуiрдегі N 487 қаулысының 2-тармағы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "2000-2003 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының ақпараттық қауiпсiздігін қамтамасыз етудiң мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2000 жылғы 14 наурыздағы N 359 Жарлығының 2-тармағы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасындағы дене тәрбиесi мен спортты дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" 2001 жылғы 6 сәуiрдегi N 462 қаулысының 3.7-тармағы; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасының 2001-2005 жылдарға арналған демографиялық даму бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 30 қазандағы N 1380 қаулысының 3.4 және 4.2-тармақтары; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "2001-2005 жылдарға арналған "Сапа" республикалық бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 2 мамырдағы N 590 қаулысының 7.2-тармағы; Үкiметтiң "Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң "КазААГ" Қазақ ақпараттық агенттiгi республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын қайта құру туралы" 2002 жылғы 18 қарашадағы N 1186 шешiмi.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: елдегi әлеуметтiк-экономикалық және саяси реформалардың iске асырылуы барысы туралы халықтың хабардар болу дәрежесiн көтеру, жүргiзiлiп жатқан мемлекеттiк саясат туралы оң қоғамдық пiкiр қалыптастыру, отандық мерзiмдік басылымдарды дамыту және жетiлдiру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: елде жүргiзiлiп жатқан әлеуметтiк-экономикалық және саяси реформаларды белсендi ақпараттық-насихаттық қолдауға бағытталған жарияланымдарды дайындау және тарату; жүргiзiп отырған саясаттарын ақпараттық-насихаттық қолдау арқылы мемлекеттiк билiк органдарының жағымды бейнесiн қалыптастыру; ұлтаралық бейбiтшiлiк пен келiсiмдi, конфессияаралық қатынастарда қоғамдық әрiптестiк принциптерiн қолдау және насихаттау; қазақстандық патриотизмдi қалыптастыру, республика халқының азаматтық сәйкестiгін нығайту; мемлекет басшысының "2003 жылға арналған iшкi және сыртқы саясаттың негiзгi бағыттары туралы" 2002 жылдың 29 сәуiрiндегi Қазақстан халқына Жолдауын iске асыру жөнiндегі Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң iс-қимылын, Ауылды қолдау жылын өткiзу жөнiндегi iс-шараларды ақпараттық-насихаттық қолдауды қамтамасыз ету; ұйымдасқан қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен, есiрткi және есiрткi бизнесiмен күрестi қолдау; кiшi және орта кәсiпкерлiктi дамытуды ақпараттық-насихаттық қамтамасыз ету; елдiң iшкi және сыртқы өмiрiнiң негiзгi оқиғалары туралы шыншыл, жедел ақпаратпен қамтамасыз ету; газеттер мен журналдарға жазылуды және жеке таратуды ұйымдастыру арқылы халықты мерзiмдi баспасөзбен неғұрлым мол қамтуға қол жеткiзу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!Бағдарламаларды (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. !малар ! бағдарламаларды) !ге !атқарушылар

      ! коды !дар. !(кіші !жүзеге асыру жөніндегі!асыру!

      ! !лама !бағдарла.! іс-шаралар !мер. !

      ! !коды !малар) ! !зім. !

      ! ! !атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 031 Газеттер. Материалдарды жалпы Жыл Қазақстан

      мен жур. басылымы 55620 мың бойы Республика.

      налдар дана, А-2 форматтағы сының

      арқылы 6812 газеттiк бет, Мәдениет,

      мемлекет. 1371 журналдық сынақ. ақпарат

      тiк ақпа. тық-баспалық бет және

      раттық көлемiнде, жалпы қоғамдық

      саясатты таралымы 1474 мың дана келісім

      жүргізу мынадай негiзгi тақы. министрлігі

      рыптық бағыттар бойын.

      ша дайындау және

      жариялау:

      - Қазақстан Республи.

      касының нормативтiк

      құқықтық актiлерiн

      ресми жариялау;

      - елдiң әлеуметтiк-

      экономикалық, қоғам.

      дық-саяси өмiрiн

      жариялау;

      - Қазақстанның 2030

      жылға дейiнгi даму

      стратегиясының iске

      асу барысын жариялау;

      - "2003 жылғы арналған

      iшкi және сыртқы

      саясаттың негiзгi бағыт.

      тары туралы" мемлекет

      басшысының Жолдауын

      iске асыру барысын

      жариялау;

      - Ауылды қолдау жылын

      ақпараттық қамтамасыз

      ету;

      - 2003-2005 жылдарға

      арналған аграрлық

      азық-түлiк бағдарлама.

      сын насихаттау;

      - Қазақстанның жағымды

      инвестициялық бейнесiн

      қалыптастыруға бағыт.

      талған материалдарды

      жариялау;

      - қылмыспен және

      сыбайлас жемқорлықпен

      күрестiң негiзгi

      мәселелерiн жариялау,

      құқық қорғау органдары.

      ның жағымды имиджiн

      қалыптастыру;

      - бiлiм мен мәдениет

      саласындағы мемлекет.

      тiк саясатты жариялау;

      - мемлекеттiк жастар

      саясатын жариялау;

      - қазақстандық патрио.

      тизмге тәрбиелеуге

      бағытталған әдеби-көр.

      кем шығармаларды

      орналастыру;

      - мемлекеттiк тiлдiк

      саясатты iске асыру

      жөнiндегi материал.

      дарды орналастыру;

      - мемлекеттiк ұлттық

      саясатты, Қазақстан

      халықтары Ассамблея.

      сының, ұлттық-мәдени

      орталықтардың жұмысын

      жариялау;

      - есiрткi және есiрткi

      бизнесi проблемаларын

      жариялау, есiрткiге

      қарсы насихат;

      - мемлекеттiң терро.

      ризм және экстремизм.

      мен күресi жөнiндегi

      қызметiн жариялау,

      қоғамда дiни экстре.

      мизм және радикализм

      идеяларын қабылдамауды

      қалыптастыру;

      - ВИЧ/СПИД-пен күрес

      мәселелерiн жариялау,

      халықты эпидемияның

      алдын-алу мәселелерi.

      мен таныстыру;

      - елдiң көшi-қон

      саясатын ақпараттық-

      насихаттық қолдау,

      шетелдегi отандастар

      мен қазақ диаспорала.

      рының өмiрiн жариялау;

      - шетелдегi қазақ

      диаспораларын

      Қазақстанның әлеумет.

      тiк-экономикалық,

      қоғамдық-саяси өмiрi

      туралы хабардар ету;

      - Қарулы Күштер және

      әскери қызметтiң

      жағымды имиджiн

      қалыптастыру мен

      нығайтуға бағытталған

      материалдарды жариялау;

      - мемлекеттiң қоғам.

      дық-саяси және әлеу.

      меттiк-экономикалық

      дамуы туралы әдеби-

      көркем материалдарды

      орналастыру;

      - салауатты өмiр

      салтын насихаттау;

      - құқықтық насихаттың

      басты мәселелерiн

      жариялау;

      - кiшi және орта

      кәсiпкерлiктi ақпарат.

      тық-насихаттық

      қолдау;

      - отандық кiтап шыға.

      руды насихаттау

      аясында әдеби-көркем

      материалдарды

      орналастыру;

      - қазiргi заманның

      басты мәселелерiн, ТМД

      аумағындағы интегра.

      циялық процестердi,

      ынтымақтастық елдерi.

      нiң мәдени және тарихи

      байланыстарын жариялау;

      - балалар және жас.

      өспiрiмдердiң патриот.

      тық, интернационалдық,

      адамгершiлiк және

      рухани тәрбиесi мен

      өсуi туралы материал.

      дар орналастыру;

      - отандық телекомму.

      никацияларды дамытуды

      жариялау, жаңа

      ақпараттық технология.

      ларды насихаттау;

      - мемлекеттiк ақпарат.

      тық саясат және БАҚ

      дамуының басты

      мәселелерiн жариялау;

      - әйел мәселесi,

      әйелдiң қоғамдағы

      рөлiн көтеру, гендерлiк

      теңдiк мәселелерiн

      жариялау;

      - сатиралық және әзiл-

      сықақ материалдар

      орналастыру;

      - газеттер мен журнал.

      дар арқылы мемлекеттiк

      сатып алу жүргiзу үшiн,

      сондай-ақ республика.

      лық бұқаралық ақпарат

      құралдарында мемлекет.

      тiк қызметкерлердiң

      және судьялардың

      әкiмшiлiк бос лауазым

      орындарына орналасуға

      конкурстар туралы

      хабарламалар жариялау.

      "Қазақ ақпараттық

      агенттiгi" ұластық

      компаниясын материал.

      дық-техникалық жарақ.

      тандыру және "Жалын"

      республикалық әдеби-көркем

      журналы" республикалық

      мемлекеттiк қазыналық

      кәсiпорны және дамыту.

      Бұқаралық ақпарат

      құралдары өкiлдерiнiң

      Президент пен Үкiметтiң

      шетелдерге мемлекеттiк

      ресми сапарларының барысы

      туралы қызметiн жариялау

      үшiн қызметтiк iссапарлары. <*>

      -------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: түрлi ақпараттармен халықтың қажеттiлiгiн мейлiнше толық қанағаттандыру, халықтың ақпараттану деңгейiн, құқықтық және саяси мәдениетiн көтеру, қоғамдық топтасу мен ішкі саяси тұрақтылықты нығайту; баспа бұқаралық ақпарат құралдарында позитивтi материалдарды ұлғайту, әлемдiк қауымдастықта елдiң позитивтi беделiн қалыптастыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 470-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келісім министрлігі

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      2003 жылға арналған "Телерадио хабарлары арқылы мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу" 032 республикалық

      бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4292005 теңге (төрт миллиард екi жүз тоқсан екi миллион бес мың теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: 1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасының Конституциясы ; "Қазақстан Республикасындағы тiлдер туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шiлдедегi Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Тiлдердi қолдану және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 7 ақпандағы N 550 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Тiлдердi қолдану мен дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" 2001 жылғы 6 сәуiрдегi N 450 қаулысы ; Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекетаралық "Мир" телерадиокомпаниясының қызметiн тәуелсiз және кедергiсiз жүргiзудiң халықаралық-құқықтық кепiлдiгi туралы қатысушы-мемлекеттер Келiсiмiнiң ратификациясы туралы" 1995 жылғы 4 қыркүйектегi N 2452 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Телерадио хабарларын таратудың Ұлттық спутниктiк жүйесi және мәлiметтердi беру туралы" 1996 жылғы 4 қазандағы N 1234 қаулысы ; Тәуелсiз мемлекеттер достастығына қатысушы мемлекеттер басшыларының "Мемлекетаралық "Мир" телерадиокомпаниясын құру туралы" 1992 жылғы 9 қазандағы шешiмi; Тәуелсiз мемлекеттер достастығына қатысушы мемлекеттер Үкiметтерiнiң "Мемлекетаралық "Мир" телерадиокомпаниясының мәселелерi туралы" 1993 жылғы 22 қаңтардағы шешiмi; қатысушы мемлекеттердiң "Мемлекетаралық "Мир" телерадиокомпаниясының қызметiн тәуелсiз және кедергiсiз жүргiзудiң халықаралық-құқықтық кепiлдiгi туралы" 1993 жылғы 24 желтоқсандағы Келiсiмi.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: аудиторияның жоғары сапалы теледидар және радио бағдарламаларға деген сұранысын қанағаттандыру (ақпараттық, талдау, бiлiм беретiн, танымдық, мәдени, көңiл көтеретiн және басқа мемлекеттiк тiлде жоғары сапалы ақпараттық өнiмдер өндiрудi қамтамасыз ету; жұртшылықтың салық және кеден заңнамаларымен хабарлануын арттыру. Қазақстанның ақпараттық егемендiгiн, елiмiздiң телекоммуникациялық инфрақұрылымын қатар дамыту және қазiргi заманғы әлемдiк технологияларды тартуды қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн байланыстың спутниктiк каналдары негiзiнде транспондердi жалға алу арқылы телерадио бағдарламаларын таратудың қазiргi заманғы жүйесiн құру. Тәуелсiз мемлекеттер достастығының ортақ ақпараттық кеңiстiгiн қалыптастыру (бұдан әрi - ТМД), ТМД-нiң ақпараттық кеңiстiгiнде Қазақстан Республикасының оң бейнесiн қалыптастыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: телевизияның ұлттық спутниктiк жүйесiнiң қызметiн қамтамасыз ету (ТҰСЖ) - "Хабар", "Ел арна", "Қазақстан" Ұлттық телеарнасы, "Бiрiншi арна - Евразия", тәуелсiз электронды БАҚ-тар және Қазақ радиосы телерадиоарналарына мемлекеттiк тапсырыс бағдарламаларының тоқтаусыз таратылуы; республиканың гүлденуi мен нақты егемендiкке қол жеткiзуiне, әлеуметтiк серiктестiк принциптерiндегi ұлтаралық келiсiмнiң әлеуметтiк бейбiтшiлiгiн қолдауға бағытталған теле және радио бағдарламаларын шығару және тарату; елiмiзде және әлемде болып жатқан негiзгi оқиғалар туралы тұтынушыға жедел, анық ақпарат жеткiзу; мемлекеттiк тілде жоғары сапалы теле және радио бағдарламаларды өндiру; электрондық БАҚ-тарда мемлекеттiк тiлдi қолдану мен дамытуды қолдау; заңның орындалуына елiмiздiң теле және радио компанияларының ықпал етуi; саланы қаржыландыру үшiн қолайлы жағдай жасау және тиiмдi өндiрiстiк-техникалық база жасау; телекөрермендер мен радиотыңдаушылардың басқа елдер, оның iшiнде ТМД халықтарының өмiрi туралы рухани қажеттiлiктерiн қанағаттандыру, ТМД және әлем халықтарының өзара түсiнiстiгi және жақындасуы, Қазақстан және ТМД елдерi телерадиокомпанияларының Қазақстан туралы теле және радио бағдарламалар дайындауы, ТМД елдерiнде болып жатқан маңызды оқиғалар туралы күнделiктi сюжеттерге деген рухани сұранысын қанағаттандыру үшiн iшкi ақпараттық кеңiстiк қызметiн қамтамасыз етуге бағытталған теле және радио бағдарламаларды өндiру және тарату.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші ! Кіші ! Бағдарламаны (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N!ламаның!бағ. !бағдарла.! бағдарлама) !ге !орындаушылар

      ! коды !дар. ! маның !жүзеге асыру жөніндегі!асыру!

      ! !лама.! атауы ! іс-шаралар !мер. !

      ! !ның ! ! !зім. !

      ! !коды ! ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 032 Телерадио Жыл Қазақстан

      хабарлары бойы Республика.

      арқылы сының

      мемлекет. Мәдениет,

      тiк ақпа. ақпарат

      раттық және

      саясатты қоғамдық

      жүргiзу келісім

      министрлігі

      031 Транспон. Ұлттық спутниктiк

      дер жүйенiң қызметiн ұйым.

      жалдау дастыру жөнiнде кешен.

      дi жұмыстар жүргiзу:

      - INTELSAT - 904 спутни.

      гiндегi транспондердi

      жалға алу.

      032 "Қазақстан 27 740 сағат көлемiнде

      теледидары мынадай негiзгi тақы.

      мен рыптық бағыттар бойынша

      радиосы" теледидар мен радио

      республи. бағдарламаларын дайын.

      калық дау және тарату:

      корпора. - ақпараттық бағдарла.

      циясы" маларда мемлекеттiк

      арқылы жоғары билiк пен басқа.

      мемлекет. ру органдарының

      тiк жұмысын көрсету;

      ақпарат. - талдау бағдарлама.

      тық ларда Президенттiң,

      саясатты Үкiметтiң, Парламенттiң

      жүргізу жұмысын көрсету;

      - "Қазақстан-2030"

      Стратегиясының оң өзге.

      рiстерi және жүзеге

      асу барысын көрсету;

      - елiмiздiң заңнамалық

      базасы, Президенттiң

      Жарлығы, Үкiметтiң

      қаулылары мен өкiмдерi,

      өзге де нормативтiк

      құқықтық актiлер

      туралы жұртшылықты

      хабардар ету;

      - Ауыл Жылын ақпарат.

      тық қамтамасыз eту;

      Бұқаралық ақпарат құралдары

      өкiлдерiнiң Президент пен

      Үкiметтiң шетелдерге мем.

      лекеттiк ресми сапарларының

      барысы туралы қызметiн

      жариялау үшiн қызметтiк

      iссапарлары, "Қазақстан"

      республикалық телерадио.

      кешенiнiң жарғылық капиталын

      ұлғайту. <*>

      033 "Хабар" - 2003-2005 жылдарға

      агенттігі" арналған аграрлық

      арқылы азық-түлiк бағдарлама.

      мемлекет. сын насихаттау;

      тік ақпа. - Қазақстан Республика.

      раттық сының iшкi және сыртқы

      саясат саясатын насихаттау

      жүргізу және түсiндiру;

      - мемлекеттiң экономи.

      калық және әлеуметтiк

      реформаларын ақпарат.

      тық қолдау;

      - мемлекеттiк ұлттық

      саясатты, Қазақстан

      халықтары Ассамблеясы.

      ның қызметiн, ұлттық-

      мәдени бiрлестiктердi,

      ұлтаралық және конфес.

      сияаралық келiсiмдi

      ақпараттық қолдау;

      - қазақстандық патрио.

      тизмдi тәрбиелеу;

      - тiлдер туралы Заңды

      жүзеге асыруды ақпарат.

      тық қолдау;

      - мемлекеттiк жастар

      саясатын ақпараттық

      қолдау;

      - жастар мен балалар.

      ды мәдени-имандылыққа

      тәрбиелеу;

      - жұртшылықты қылмыс.

      пен және сыбайлас

      жемқорлықпен күресудiң

      барысынан хабардар

      ету; құқық қорғау

      органдары, судьялар

      корпусының жағымды

      бейнесiн қалыптастыру;

      - құқықтық насихат;

      - сайлаушылар мен

      сайлау ұйымдастырушы.

      ларына құқықтық

      бiлiм беру;

      - терроризм мен және

      экстремизммен күрес,

      қоғамдық санада

      радикализм, дiни

      экстремизм және

      терроризм идеяларын

      қабылдамауды қалыптас.

      тыру жөнiндегi мемле.

      кеттiң жұмысын көрсету;

      - Қарулы Күштер мен

      әскери кәсiптiң жағымды

      беделiн қалыптастыру

      және нығайту;

      - есiрткi бизнесi және

      нашақорлықпен күрес

      барысын, нашақорлыққа

      қарсы насихатты

      көрсету;

      - ВИЧ/СПИД-тiң қаупi

      және эпидемияның алдын

      алу жолдарымен жұртшы.

      лықты хабардар ету;

      - шағын және орта

      бизнеске, отандық

      тауарөндiрушiлер және

      тауарға, импортты

      алмастыру бағдарлама.

      сына ақпараттық қолдау;

      - мемлекеттiң көшi-қон

      саясатын, отандастары.

      мыздың, шет елдердегi

      қазақ диаспорасын

      ақпаратпен қамтамасыз

      ету;

      - әдеби-публицистика.

      лық бағдарламалар;

      - бiлiмдiк-танымдық

      бағдарламалар;

      - музыкалық ойын-сауық.

      тық;

      - отандық дене тәрбие.

      сi мен спортты

      насихаттау;

      - бiлiм беру, мәдениет

      және әлеуметтiк қамта.

      масыз ету саласындағы

      мемлекеттiк саясатты

      көрсету;

      - төтенше жағдайлар

      кезiнде қорғану тәсiл.

      дерiне және тәртiп

      ережелерiне жұртшы.

      лықты оқыту;

      - жұртшылықты денсау.

      лықты нығайту мәселе.

      лерiнен хабардар ету

      және салауатты өмiр

      салтын насихаттау;

      - көркем, деректi

      фильмдер, сериалдар,

      мультфильмдiк

      сериалдар;

      - қазақстан театрлары.

      ның спектаклдерi;

      - әлеуметтiк роликтер;

      - шетелдердiң саяси,

      экономикалық, мәдени

      өмiрiн көрсету.

      "Қазақстан" ұлттық

      арнасының 12 сағат,

      "Қазақ радиосының" 20

      сағат, "Хабардың"

      14 сағат, "ЕЛ арнаның"

      11 сағат, "Бiрiншi

      арна-Евразияның" 5

      сағат, "Облыстық

      телеарнаның" (13 облыс.

      тық және 1 қалалық TPК)

      1 сағат хабар таратуы.

      ның тәулiктiк орташа

      көлемiн қамтамасыз ету.

      Тiлшiлер қосыны мен

      тарату торабы жүйесiн

      кеңейту.

      Шығарылатын бағдарла.

      малардың сапасын

      арттыру.

      Техникалық жаңғырту

      "Бiрiншi арна" теле.

      арнасында, өзге де

      жалпы ресейлiк телерадио

      арналарда, республика.

      лық телерадиокомпания.

      Бұқаралық ақпарат құрал.

      дары өкiлдерiнiң Президент

      пен Үкiметтiң шетелдерге

      мемлекеттiк ресми сапар.

      ларының барысы туралы

      қызметiн жариялау үшiн

      қызметтiк iссапарлары. <*>

      035 ТМД ел. лардың арналарында ТМД

      дерiмен және Қазақстанның

      iскерлiк саяси, экономикалық,

      ынтымақ. мәдени өмiрi туралы

      тастық бағдарламалар дайындап

      шеңберiн. орналастыру. ТМД

      де мемле. елдерін және Қазақстан

      кеттiк халқын Қазақстан

      ақпарат. Республикасында және

      тық Достастық елдерде

      саясат әлеуметтiк-экономикалық

      жүргiзу және саяси бағытта

      жүргiзiлiп жатқан

      реформалар туралы

      хабардар ету.

      ТМД-ға қатысушы елдерде

      бiрыңғай экономикалық

      және мәдени кеңiстiк

      қалыптастырудағы

      Қазақстанның интегра.

      циялық бастамасын

      көрсету.

      037 Электрон. Электрондық БАҚ-тардың

      ды бұқа. мемлекеттiк тiлде

      ралық мынадай тақырыптық және

      ақпарат жанрлық бағытта теледи.

      құралдары дар және радио бағдар.

      арқылы ламалар дайындауы:

      мемлекет. "Қазақстан - 2030"

      тiк тіл Стратегиясының жүзеге

      саясатын асу барысы туралы;

      жүргізу еліміздің заңнамалық

      базасын түсіндіру

      жұмысы бойынша;

      ақпараттық бағдарлама.

      лар;

      талдау бағдарламалары;

      өзектi репортаждар

      жанрындағы бағдарлама.

      лар;

      публицистикалық;

      экономикалық және

      қаржылық тақырыптар

      бойынша бағдарламалар;

      Қазақстан Республика.

      сының Қарулы Күштерi

      туралы;

      қылмыс және сыбайлас

      жемқорлықпен күрес

      барысы туралы;

      қазақстандық патрио.

      тизмдi тәрбиелеу

      жөнiнде;

      жастар;

      балалар;

      спорттық;

      бiлiм беру;

      мемлекеттiк тiлге

      оқытатын;

      музыкалық-көңiл

      көтеретiн;

      Ауыл жылын қолдау ауыл

      шаруашылығы туралы;

      мемлекеттiк ұлттық

      саясат және Қазақстан

      халықтары Ассамблеясы,

      ұлттық-мәдени орталық.

      тардың қызметi туралы;

      әдеби-публицистикалық;

      салауатты өмiр салты

      туралы;

      шағын және орта бизнес

      туралы;

      конфессияаралық

      келiсiм туралы;

      нашақорлықтың, темекi.

      шегудiң және алкого.

      лизмның зияны туралы;

      әзiл-сықақ;

      ВИЧ/СПИД-тiң алдын

      алу туралы;

      шет елдердегi отан.

      дастарымыздың өмiрi,

      мемлекеттiң көшi-қон

      саясаты туралы;

      ток-шоу жанрындағы

      бағдарламалар;

      038 Салық Түсiндiрмелiк және

      және насихаттық сипаттағы

      кеден телевизиялық және

      заңдарын радио, аудио-және бейне

      енгiзу роликтер дайындау

      және

      насихаттау

      -------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: жұртшылықтың әр түрлi ақпаратқа деген сұранысын барынша қанағаттандыру, жұртшылықты ақпараттандыру, оның құқықтық және саяси мәдениетiн, қоғамды нығайту және iшкiсаяси тұрақтылықты бекiту, елiмiздiң ақпараттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету деңгейiн көтеру. Теледидар мен радио бағдарламаларының шығармашылық және техникалық сапасын көтеру, "Қазақстан", "Қазақ радиосы", "Хабар" және "ЕЛ арна" телерадио арналарының бағдарламаларын барынша толық қабылдауды қамтамасыз ету, жұртшылықтың теледидар мен радионың мемлекеттік тiлдегi (ақпараттық, талдау, бiлiм беру, танымдық, культурологиялық, көңiл көтеру және бас басқа да) бағдарламаларына деген сұранысын барынша қанағаттандыру; мемлекеттiк тiлдiң электрондық БАҚ-тарда қолдану аясын кеңейту, елiмiздiң теле- және радиокомпанияларының заңнамаларды орындау деңгейiн көтеру; жұртшылықтың салық және кеден заңнамалары туралы хабарлану деңгейiн көтеру.)

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 471-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келісім министрлігі

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      2003 жылға арналған 033 "Әдебиеттiң әлеуметтiк маңызды түрлерi бойынша баспа бағдарламаларын қалыптастыру" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 250 000 мың теңге (екi жүз елу миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгі даму Стратегиясын жүзеге асыру жөнiндегі iс-шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 28 қаңтардағы N 3834 Жарлығы ; "Мерейтойлар мен атаулы күндердi мерекелеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 28 қыркүйектегі N 1465 қаулысы ; "2002-2004 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң Бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мерейтойлық iс-шараларға арналған жыл сайынғы қаулылары.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: халықтың рухани-бiлiм және интеллектуалды-мәдени деңгейiн көтepу үшiн әлеуметтiк маңызды әдебиеттер шығару, өскелең ұрпақты жалпы әлемдiк құндылықтар рухында тәрбиелеу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қазақ мемлекеттiгi қалыптасуының сан қырлы мәселелерiн көрсететiн өзектi, мазмұнды шығармаларды iздеп табу, жоғары сапалы баспа өнiмдерiн шығаруды қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!Бағдарламаларды (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. !малар ! бағдарламаларды) !ге !атқарушылар

      ! коды !дар. !(кіші !жүзеге асыру жөніндегі!асыру!

      ! !лама !бағдарла.! іс-шаралар !мер. !

      ! !коды !малар) ! !зім. !

      ! ! !атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 033 Әдебиет. Бiр атаудың таралымы Жыл Қазақстан

      тiң әлеу. 2000 данадан кем емес, бойы Республика.

      меттiк жалпы көлемi 3811 сының

      маңызды баспа табақтан тұратын Мәдениет,

      түрлерi 250 атаулы кiтап ақпарат

      бойынша өнiмдерiн келесi серия. және

      баспа лар мен басылымдар қоғамдық

      бағдарла. бойынша шығару: келісім

      маларын "Әлем әдебиетi"; министрлігі

      қалыптас. "Нобель сыйлығының

      тыру лауреаттары" "Жыр

      жауhар"; "Тарих.

      Таным. Тағдыр.";

      "шытырман оқиғалар

      және фантастика"

      және т.б.;

      көркем және көркем-

      деректi әдебиет, оның

      iшiнде сериялар

      бойынша:

      "Алтын қор", "Отырар

      кiтапханасы"; "Атамекен",

      "Алаш мұрасы"; "Аманат",

      "Бабалар сөзi", "Жизнь

      замечательных людей"

      және т.б.;

      шығармалар жинағы;

      Қазақстан халықтары

      тiлдерiндегi көркем

      әдебиет;

      көркем-публицистика.

      лық әдебиет;

      академиялық көптомдық

      басылым "М.Әуезов";

      ғылыми-көпшiлiк әдебиет;

      жасөспiрiмдер мен

      балалар әдебиетi;

      сөздiк-анықтамалық

      әдебиет, оның iшiнде

      энциклопедиялар және

      энциклопедиялық сөздiк.

      тер, аудармалық, түсiн.

      дiрме, терминологиялық

      сөздiктер, тiлашарлар

      және т.б.;

      танымдық әдебиет;

      қоғамдық-саяси, заң,

      соның iшiңде құқықтық

      насихат бойынша,

      тарихи, тарихи-таным.

      дық, этнографиялық,

      философиялық, социоло.

      гиялық және саясаттану,

      медициналық, экономи.

      калық, өнертану,

      музыкалық (ноталық)

      әдебиеттер;

      бейнелеу өнiмдерi

      (көркем альбомдар,

      фотоальбомдар);

      өндiрiстiк-практикалық

      әдебиет;

      жоғарғы оқу орындары

      үшiн оқу әдебиетi;

      мерейтойлық әдебиет;

      ұлттық дәстүр және

      отбасы туралы әдебиет;

      ауыл шаруашылығы

      жөнiндегi әдебиет

      "Ауыл-2003";

      тың игеру туралы

      естелiктердi шығару;

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: халықтың рухани-бiлiм мен интеллектуалдық-мәдени деңгейiн көтеру. Сондай-ақ әлемдiк көркем әдебиет жауhарларын қазақ тiлiнде кең көлемде шығару өскелең ұрпақтың бүкiләлемдiк құндылықтар рухында тәрбиеленуiне және мемлекеттiк тiл қызметiнiң дамуына, оның әлеуметтiк-коммуникативтiк қызметiнiң кеңеюi мен нығаюына жан-жақты ықпал етедi.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 472-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келісім министрлігі

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      2003 жылға арналған 035 "Жастар саясатын жүргiзу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 140 571 мың теңге (жүз қырық миллион бес жүз жетпiс бiр мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк жастар саясатының тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 28 тамыздағы N 73 Өкiмi ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған Бағдарламасының "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi стратегиялық дамуын жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар туралы" 5.4 тармағы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған Бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының "2003-2004 жылдарға арналған жастар саясаты бағдарламасын әзiрлеу туралы" 5.4.15 тармағы; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 3 мамырдағы "Жастарға арналған әлеуметтiк қызметтер құру туралы" N 340 қаулысы; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 4 сәуiрдегi "Мемлекеттiк жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының Заң жобасы туралы N 402 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жастардың әлеуметтiк тұрақтануы және өзiндiк жетiлуi үшiн экономикалық және ұйымдастырушылық жағдайлар жасау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жастардың қоғамда өзiндiк жетiлуi үшiн барынша жағдай жасау; балалар және жастардың қоғамдық бiрлестiктерi қызметтерiн қолдау; жастардың еңбек рыногына кiрiгуiне жағдай жасау; жастардың құқықтарын мүдделерiн қорғау; жастардың бойында азаматтық пен патриотизмдi қалыптастыру және дамыту проблемаларын шешудiң жаңа жолдарын әзiрлеу және тәжiрибеге енгiзу; жастардың шығармашылық дамуына, талантты және дарынды жастарды iздеуге, қолдауға және әлеуметтiк қорғауға ықпал ету жүйесiнiң қызметiне экономикалық және ұйымдық жағдайлар жасау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралардың жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Жүзе.! Жауапты

      /! лама !бағ. !маның ! бағдарламаны) !ге !орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші !жүзеге асыру жөніндегі!асыру!

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !мер. !

      ! !коды !маның) ! !зім. !

      ! ! !атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 035 Жастар Үкіметтік емес ұйым. Жыл Қазақстан

      саясатын дар мен мемлекеттiк бойы Республика.

      жүргiзу құрылымдардың қаты. сының

      суымен жастардың Мәдениет,

      проблемалары бойынша ақпарат

      конференциялар, дөңге. және

      лек үстелдер және қоғамдық

      семинарлар ұйымдастыру келісім

      030 Жастар ТМД елдерiнiң жастар министрлігі

      саясаты iсi жөнiндегi мемлекет.

      бойынша тік органдары басшыла.

      iс-шара. ры Кеңесiнiң отырысы.

      лар ұйым. Жастар арасында наша.

      дастыру қорлықтың, алкоголизм.

      нiң және темекi тарту.

      дың алдын алу жөнiнде

      республикалық семинар

      өткiзу.

      Аймақтарда мемлекеттiк

      жастар саясатының

      жүзеге асырылуына

      мониторинг жүргiзу.

      031 Әлеумет. Жастар саясатының көкей.

      тiк кестi мәселелерi

      бағдар бойынша әдiстемелiк

      ұстанған құралдар мен ұсыныстар,

      жастар ақпараттық бюллетен.

      бағдарла. дер шығару.

      маларын Қазақстан Республикасы.

      iске ның аула клубтарының,

      асыру жастар ұйымдары мен

      әлеуметтiк қызметтерi.

      нiң слеттерiн өткiзу.

      Қазақстан Республикасы

      Қарулы Күштерiнiң,

      Қазақстан Республикасы

      Iшкi iстер министрлiгi

      Iшкi әскерiнiң,

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық қауіпсiздiк

      комитетi Шекара қызме.

      тiнiң, Қазақстан

      Республикасы Төтенше

      жағдайлар жөнiндегi

      агенттiгiнiң жастар

      бастамалары орталықта.

      рының активi үшiн

      нұсқаулық әскери

      жиындар өткiзу.

      Халықаралық жастар

      алмасуы шеңберiнде

      халықаралық

      семинарлар.

      Республикалық "Патриот"

      акциясын өткiзу.

      Әлеуметтiк маңызды

      жобалар шеңберiнде

      жүзеге асырылатын,

      соның iшiнде әлеумет.

      тiк қызметтер ұйым.

      дастыру жөнiндегi

      жобалар бойынша

      iс-шаралар.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жас азаматтарды әлеуметтiк қамтамасыз етуге ықпал ету, халықтың аз қамтылған бөлiгiне әлеуметтiк құқықтар мен кепiлдiктер беру. Жас ұрпақты дамыту саласында жастарға және бастамаларын қолдауға арналған әлеуметтiк қызметтер жүйесiн құруға бағытталған, жастардың әлеуметтiк мәнi бар жобалары конкурсын мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыстарды орналастыру арқылы балалар мен жасөспiрiмдердi және жастардың қоғамдық бiрлестiктерiнiң қызметiн сапалы жақсарту. Жастарды ақпараттық қамтамасыз ету; мемлекеттiк құрылымдардың республиканың жастар ұйымдарымен байланыс тетiктерiн құру және жетiлдiру; жастар ұйымдарын белсендi араластыра отырып, республика аймақтарында жастар саясатын қалыптастыру және жүзеге асыруға жағдай жасау. Жастардың бiлiм беру және мәдени деңгейiн көтеруге, сондай-ақ, спорттық шараларға қызығушылығын ұлғайту және салауатты өмiр салтын насихаттауға ықпал ету. Шағын және орта бизнес саласында жастардың жеке кәсiпкерлiкпен айналысуына ұйымдастырушылық, құқықтық және бiлiм беру алғышарттарын құру. Шет елдерде республиканың оң имиджiн қалыптастыру, әрiптес елдер арасында достық қарым-қатынастарды бекiту мақсатында халықаралық жастар ынтымақтастығын кеңейту және дамыту.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 473-қосымша

      Ескерту. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      Ескерту. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.11.26. N 150х қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келісім министрлігі

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      2003 жылға арналған 037 "Iшкi саяси тұрақтылықты және қоғамдық келiсiмдi қамтамасыз ету саласында мемлекеттiк саясатты жүргiзу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 35000 теңге (отыз бес миллион теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "2030 жылға дейiнгi Қазақстанның даму Стратегиясын iске асыру шаралары туралы" 1998 жылғы 28 қаңтардағы N 3834 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму Стратегиясын iске асыру жөнiндегі одан арғы шаралары туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735 Жарлығы ; "Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 11 сәуiрдегi N 487 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының үкiметтiк емес ұйымдарын мемлекеттiк қолдаудың тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 85 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған Бағдарламасы жөнiндегi түсiндiру жұмыстарын ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2002 жылғы 22 сәуiрдегi N 28-ө өкiмi , Президенттiң 2003 жылғы 4 сәуiрдегi "Iшкi және сыртқы саясаттың 2004 жылға арналған негiзгi бағыттары" Қазақстан халқына жолдауы "; "Азаматтық қоғамды одан әрi демократияландыру және дамыту жөнiндегi ұсыныстарды тұжырымдау бойынша тұрақты жұмыс iстейтiн кеңес туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1391 қаулысы , Қазақстан Республикасының үкіметтік емес ұйымдарын мемлекеттік қолдаудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2003 жылғы 17 наурыздағы N 253 қаулысы .<*>

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: iшкi саяси тұрақтылық пен қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: саяси партиялар және қоғамдық-саяси қозғалыстармен сындарлы диалог пен өзара әрекеттестікті нығайту, партияаралық қатынастардың орнықты жүйесiн қалыптастыру, үкiметтiк емес сектордың қарқынды дамуы, азаматтық қоғам институттарын қалыптастыруда және әлеуметтiк серiктестiк қатынастарды дамытуда үкiметтiк емес ұйымдарға мақсатты және жүйелi түрде мемлекеттiк қолдау көрсету жұмыстарын жүргізу, республикадағы саяси-әлеуметтiк ахуалды сараптау, "Қазақстан - 2030" Стратегиясын, Қазақстан Республикасының 2010 жылдарға дейiнгi Стратегиялық даму жоспарын, Президенттiң Қазақстан халқына Жолдауын, Үкiметтiң 2002-2004 жылдарға арналған iс-қимыл Бағдарламасын насихаттау жөнiнде мақсатты жұмыстар жүргiзудi қамтамасыз ету, iшкi саяси тұрақтылық пен қоғамдық келiсiм саласындағы аймақаралық үйлестiру және облыстық құрылымдардың өзара әрекеттесу жөнiнде кешендi жұмыстар жүргізу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру шараларының жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Жүзе.! Жауапты

      /! лама !бағ. !маның ! бағдарламаны) !ге !орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші !жүзеге асыру жөніндегі!асыру!

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !мер. !

      ! !коды !маның) ! !зім. !

      ! ! !атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 037 Iшкi саяси Сапалы саясаттанушылық Жыл Қазақстан

      тұрақты. зерттеулер; бойы Республика.

      лықты күн тәртiбiндегi сының

      және өзекті мәселелер бойын. Мәдениет,

      қоғамдық ша сараптамалық ақпарат

      келiсiмдi пiкiртерiмдер; және

      қамтама. Ұлттық қауiпсiздiк, қоғамдық

      сыз ету ауыл мәселелерi келісім

      саласында бойынша, этносаралық министрлігі

      мемлекет. ахуалды зерттеу,

      тiк қазақстандық қоғамды

      саясатты демократияландыру

      жүргiзу мәселелерi бойынша

      республикалық социо.

      логиялық зерттеулер;

      тоқсан сайын Қазақстан

      Республикасындағы

      саяси-әлеуметтiк

      ахуалды социологиялық

      сараптау.

      Қазiргi кезеңдегi

      қоғамдық пiкiрдi

      талдау, жалпыұлттық

      идеяларды қалыптастыру

      және Орталық-Азиялық

      аймақтағы қауіпсiздiк

      проблемалары бойынша

      халықаралық ғылыми-

      практикалық конферен.

      циялар.

      Сайлау технологиялары

      бойынша республикалық

      ғылыми-практикалық

      конференция; салауатты

      өмiр салтын насихаттау

      бойынша республикалық

      конференция (СӨС

      жөнiндегi жыл сайын

      өтетiн Қатаркөл

      оқулары).

      Iшкi саяси және эконо.

      микалық тұрақтылық

      жағдайындағы Қазақстан

      ауылдарының проблема.

      лары, сыбайлас жемқор.

      лыққа қарсы күрес,

      жергiлiктi деңгейде

      орталықсыздандыру

      мәселелерi бойынша ТМД

      елдерi саясаттанушыла.

      рының қатысуымен

      республикалық

      "дөңгелек үстелдер".

      Қазiргi кезеңдегi

      аймақтанудың өзектi

      мәселелерi мен

      насихаттау жұмыстарын

      жүргiзудiң инновация.

      лық формалары мен

      әдiстер бойынша

      республикалық семинар.

      Ауылды жерлердегi

      үкiметтiк емес ұйым.

      дарды дамыту пробле.

      малары және үкiметтiк

      емес ұйымдармен ынты.

      мақтастық мәселелерi

      бойынша орталық

      органдардың мемлекет.

      тiк қызметкерлерiне

      арналған республикалық

      семинарлар.

      Аймақтарда мемлекеттiк

      ақпараттық саясатты

      жүзеге асыру бойынша;

      үкiметтiк емес ұйымдар.

      ды мемлекеттiк қолдау.

      дың нормативтiк

      құқықтық базасын

      қалыптастыру проблема.

      лары бойынша; билiк.

      тiң жергiлiктi және

      орталық органдары

      ынтымақтастығы;

      әлеуметтiк технология.

      лар мәселелер бойынша

      республикалық және

      аймақтық семинар-

      кеңестер.

      Аймақтардың қоғамдық-

      саяси және әлеуметтiк-

      экономикалық тыныс-тiр.

      шiлiгiн аумақтық

      ұйымдастыру заңдылық.

      тары мен ерекшелiктерi

      бойынша; аймақтар

      дамуының негiзгi әлеу.

      меттiк-саяси үрдiстерi

      бойынша, шағын және

      депрессивтiк қалаларды

      дамыту проблемалары;

      мемлекеттiк органдар.

      дың шетелдегi үкiмет.

      тiк емес ұйымдармен

      ынтымақтастығы мәселе.

      лерi бойынша әдiстеме.

      лiк құрал; аймақтық

      үкіметтік емес ұйымдар

      проблемалары бойынша

      әдiстемелiк нұсқаулық.

      тар шығару.

      Аймақаралық студенттiк

      жобалау-ұйымдастыру

      ойын-дебаттары; финал.

      дық студенттiк

      жобалау-ұйымдастыру

      ойын-дебаттары.

      Мемлекет басшысының

      қатысуымен Азаматтық

      форум өткiзу. Тұрақты

      жұмыс iстейтiн кеңес

      өткiзу.

      Yкіметтік емес ұйым-

      дардың әлеуметтік ма-

      ңызды жобаларын іске

      асыруы. <*>

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Республика халқының елде өткiзiлiп жатқан реформаларға, "Қазақстан-2030" Стратегиясына көзқарасының өзгеру қарқыны туралы тұрақты және нақты ақпарат алу, билiк органдары, саяси лидерлер мен қоғамдық-саяси партиялар және қозғалыстар рейтингiлерiн анықтау, шиеленiс ошақтарының пайда болуын болжау, азаматтардың жеке және қоғамдық өмiрi проблемаларының негiзгi тобын анықтау. Халықты белсендi түрде саяси қызметке тартудағы мемлекеттiк органдардың үкiметтiк емес сектормен, саяси партиялар және қозғалыстармен нақты сындарлы ынтымақтастығы күтiлетiн маңызды нәтижелердiң бiрi болады, азаматтық қоғам негiздерiн нығайту, реформаларды алға жылжыту қызметiне негiзделген саяси мәдениеттi қалыптастыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 474-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келісім министрлігі

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      2003 жылға арналған 038 "Мемлекеттiк және басқа тiлдердi дамыту" бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 100 000 мың теңге (жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы тiлдер туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шiлдедегі Заңының 23, 25, 26-баптары; "Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 6, 7-баптары ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 4 қарашадағы N 3186 Өкiмiмен мақұлданған Қазақстан Республикасы тiл саясатының тұжырымдамасы; "Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 7 ақпандағы N 550 Жарлығы ; "Қазақстан халықтары Ассамблеясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 2 сәуiрдегi N 856 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 5 наурыздағы N 281 қаулысымен бекiтiлген "Қазақстан Республикасындағы ұйымдарды, темiр жол станцияларын, әуежайларды, сондай-ақ физикалық-географиялық объектiлердi атау мен қайта атаудың және олардың транскрипциясын өзгертудiң тәртiбi"; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 21 сәуiрдегi N 368 "Қазақстан Республикасының Үкiметi жанындағы Мемлекеттiк ономастика комиссиясы туралы" қаулысы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 21 сәуiрдегi N 367 "Қазақстан Республикасының Үкiметi жанындағы Мемлекеттiк терминология комиссиясы туралы" қаулысы ; "Мемлекеттiк органдарда мемлекеттiк тiлдiң қолданылу аясын кеңейту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 14 тамыздағы N 769 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 8 қаңтардағы N 16 "Тiлдер туралы заңдардың сақталуына бақылау жасаудың тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" қаулысы және басқалар.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

      - мемлекеттiк тiлдiң әлеуметтiк-коммуникативтiк қызметiн кеңейту және нығайту;

      - орыс тiлiнiң жалпы мәдени функцияларын сақтау;

      - этникалық топтар тiлдерiн дамыту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк тiлдiң барлық мемлекеттiк Ұйымдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарында iс жүргiзудiң негiзгi тiлi ретiнде қолданылуын қамтамасыз ету; мемлекеттiк қызметшiлердiң қызметтiк мiндеттерiн орындауларына қажет көлемде мемлекеттiк тiлдi меңгерулерi үшiн шаралар қабылдау; қазақ тiлiн компьютерлендiру; оқу, оқу-әдiстемелiк әдебиеттердi, анықтамалықтарды, сөздiктердi және т.б. әзiрлеу және баспаға дайындау; қазақ тiлiнiң фонологиялық ерекшелiктерiн ескере отырып, қазақ әлiпбиi мен орфографиясын жетiлдiру; қазақ терминологиясын жетiлдiру; мемлекеттiк тiлдi дамытуға бағытталған қызметтi ақпараттық-насихаттық қолдау; орыс тiлiнiң мемлекеттiк ұйымдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарында ресми тiл ретiнде қолданылуын қамтамасыз ету; этникалық қауымдастықтар (диаспоралар) өкiлдерiн ана тiлдерiнде оқытуға мемлекеттiк қолдау көрсету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаларды !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. ! малар ! жүзеге асыру !ге !атқарушылар

      ! коды !дар. ! атауы ! жөніндегі !асыру!

      ! !лама ! ! іс-шаралар !мер. !

      ! !коды ! ! !зім. !

      ! ! ! ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 038 Мемлекет. Мемлекеттiк тiлдi Жыл Қазақстан

      тiк дамытудың өзектi мәсе. бойы Республика.

      және басқа лелерi бойынша әдебиет. сының

      тілдер. тердi (7 түр) әзiрлеу Мәдениет,

      ді және шығару ақпарат

      дамыту Терминология және және

      ономастика проблемалары қоғамдық

      бойынша әдiстемелiк келісім

      (7 түр), ғылыми әдебиет. министрлігі

      тердi (5 түр) әзiрлеу

      және шығару

      Конкурстық негiзде

      қазақ тiлiн жеделдетiп

      оқытатын сөздiктер,

      оқулықтар, оқу-әдiсте.

      мелiк құралдар әзiрлеу

      және шығару (27 түр)

      15 томдық "Қазақ тiлi.

      нiң түсiндiрме сөздi.

      гiнiң" 5 томын әзiрлеу

      Терминологиялық

      (5 түр) және ономасти.

      калық (2 түр) бюллетен.

      дердi әзiрлеу және

      шығару

      "Салалық терминология:

      өзгерiстерi мен бола.

      шағы" атты талдау

      баяндамасын әзiрлеу

      және құрастыру

      "Салалық терминология:

      өзгерiстерi мен бола.

      шағы" атты ғылыми-тео.

      риялық семинар өткiзу

      Қазақстан Республика.

      сының географиялық

      атауларының мемлекет.

      тiк каталогын әзiрлеу

      Республикалық арнайы

      альманах шығару

      (жылына 2 рет)

      "Терминология және

      БАҚ атты ғылыми-

      практикалық

      конференция өткiзу

      "Ономастика: теория

      және тәжiрибе" атты

      республикадағы

      ономастика проблемала.

      рына социологиялық

      зерттеу жүргiзу

      Мемлекеттiк органдарда

      тiлдiң өзектi пробле.

      малары мен мемлекеттiк

      тiлдi енгiзу бойынша

      iс-шаралар (жиындар,

      конференциялар,

      семинарлар) өткiзу

      Қазақстан Республика.

      сының Үкiметi жанын.

      дағы Мемлекеттiк

      ономастика комиссиясы.

      ның мәжiлiстерiн

      өткiзудi қамтамасыз

      ету

      Қазақстан Республика.

      сының Үкiметi жанын.

      дағы Мемлекеттiк

      терминологиялық

      комиссияның мәжiлiс.

      терiн өткiзудi

      қамтамасыз ету

      "Қазақстан Республика.

      сындағы тiл саясаты.

      ның өзектi проблема.

      лары" атты ғылыми-

      практикалық конферен.

      ция өткiзу

      "Тiл саясаты: мемле.

      кеттiк тiлдiң қоғам.

      ның барлық салаларын.

      да қолданылуының

      өзектi проблемалары"

      атты талдау баяндама.

      сын әзiрлеу және

      құрастыру

      "Тiл саясаты:

      топонимиканың өзектi

      мәселелерi" атты

      талдау баяндамасын

      әзiрлеу және құрастыру

      "Топонимиканың өзектi

      мәселелерi" атты

      республикалық ғылыми-

      практикалық конференция

      өткiзу

      Қазақстан халықтары

      Ассамблеясының 10

      сессиясын өткiзудi

      қамтамасыз ету

      Қазақстан халықтары

      достығы фестивалiн

      өткiзу

      Қазақстан халықтары

      тiлдерiнiң 5 республи.

      калық фестивалiн

      өткiзу

      Этникалық қауымдар

      (диаспоралар) өкiлде.

      рiне ана тілдерiн

      үйрету

      О.Бөкей атындағы

      көркемсөз оқу шебер.

      лерiнiң 6 республикалық

      байқауын өткiзу

      Түрлi ұлт жастары

      арасында мемлекеттiк

      тiлдi, қазақ халқының

      салты мен дәстүрiн

      бiлуге арналған байқау

      өткiзу

      Мемлекеттiк тiлдiң

      өзектi проблемалары

      бойынша (тілдiк орта

      қалыптастыру жөнiндегi

      iс-шаралар) аймақтық,

      республикалық семинар-

      кеңестер, дөңгелек

      үстелдер, конференция.

      лар өткiзу

      Мемлекеттiк тiлдiң

      iс жүргiзудегi мүмкiн.

      дiктерiн кеңейту және

      тiлге үйрету әдiсте.

      мелерiн жетiлдiру

      бойынша компьютерлiк

      бағдарламалар әзiрлеу

      Қазақ тiлiнiң

      терминологиялық және

      орфографиялық сөздiк.

      терiнiң деректер

      қорын ұлғайту бойынша

      жұмыс жүргiзу

      Тiл саясатын насихат.

      тау және Beб-порталды

      қолдау бойынша имидж.

      дiк өнiмдердi әзiрлеу

      және шығару.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: бағдарламаны жүзеге асыру Қазақстан аумағында қолданылатын тiлдердiң қажеттi функционалдық ара-қатынасына қол жеткiзумен айқындалатын оңтайлы әлеуметтiк лингвистикалық кеңiстiк құруды; мемлекеттiк басқару саласында мемлекеттiк тiлдiң позициясын нығайтуды; қазақ тiлiн үйрету мүмкiндiктерiн кеңейту үшiн оқулықтармен, оқыту-әдiстемелiк құралдарымен, сөздiктермен, компьютерлiк бағдарламалармен қамтамасыз етудi; қазақ тiлiнiң терминологиялық базасын дамыту және нығайтуды; Тiлдердi қолдану мен дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың оң беделiн қалыптастыруды; ана тiлдерiн оқыту жөнiндегi жексенбiлiк мектептер жүйесi арқылы этникалық топтардың тiлдерiн дамыту үшiн қолайлы жағдай жасауды; тiлдердiң ұлтаралық қарым-қатынасты үйлесімдендірудің ықпалдастырушы факторы ретiнде рөлiн көтерудi көздейдi.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 475-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 039 "Театр-концерт ұйымдарын

      субсидиялау" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 818 545 мың теңге (сегiз жүз он сегiз миллион бес жүз қырық бес мың теңге)

      2. Бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Мәдениет туралы" 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының театры мен өнерi саласындағы мемлекеттiк саясатты жүзеге асыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республика халқының және аймақтардың мәдени өмiрге араластыру мақсатында концерттiк шаралардың жалпыға тиесiлiгiн қамтамасыз ету. Қазақ халқының музыкалық-поэтикалық шығармашылығын, қазiргi композиторлар шығармаларын, әлемдiк көркем мәдениеттiң озық үлгiлерiн мақсатты түрде насихаттау, Қазақстан азаматтары мен өскелең ұрпаққа эстетикалық және iзгiлiктi тәрбие беру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаларды !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. ! малар ! жүзеге асыру !ге !атқарушылар

      ! коды !дар. ! атауы ! жөніндегі !асыру!

      ! !лама ! ! іс-шаралар !мер. !

      ! !коды ! ! !зім. !

      ! ! ! ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      039 Tеатрал. Республика жұртшылығын Жыл Қазақстан

      дық мәдени өмiрге аралас. бойы Республика.

      концерт. тыру мақсатында театр. сының

      тiк ұйым. лық-концерттік шара. Мәдениет,

      дарды лардың жалпыға тиесі. ақпарат

      қаржылан. iлiгiн қамтамасыз және

      дыру етуге байланысты қоғамдық

      театрлық-концерттiк келісім

      18 республикалық министрлігі

      ұйымның шығынын жабу

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы этностарының ұлттық мәдениетiн дамыту мен өзара байыту халықтың мәдени қажеттiлiктерiн қанағаттандыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 476-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 040 "Мәдениет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 12 538 мың теңге (он екi миллион бес жүз отыз сегiз мың теңге)

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Мәдениет туралы" 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының саяси-экономикалық дамуында ұлттық сананың бiрегейлiгiн және жалпы ұлттық басымдықтарын нығайтатын мәдени бағдарлар жүйесiн қалыптастыру жұмыстарына қатысу мен үйлестiру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: әлеуметтiк-мәдени инфрақұрылымның жұмыс iстеуiнiң тиiмдi және перспективалық үлгiлерiн әзiрлеуге бағытталған мәдениет пен өнердiң қазiргi заманғы үрдiстерiне ғылыми-практикалық талдау жасау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаларды !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. ! малар ! жүзеге асыру !ге !атқарушылар

      ! коды !дар. ! атауы ! жөніндегі !асыру!

      ! !лама ! ! іс-шаралар !мер. !

      ! !коды ! ! !зім. !

      ! ! ! ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 040 Мәдениет Мына тақырыптар бойынша Жыл Қазақстан

      саласын. жобалар мен ғылыми бойы Республика.

      дағы зерттеулер әзiрлеу: сының

      қолдан. 1. "Қазақстанның Мәдениет,

      балы мәдени-тарихи мұрасы. ақпарат

      ғылыми ның мәселелерi"; және

      зерттеу. 2. "Мәдени-демалыс қоғамдық

      лер және театрлы-көрiнiс. келісім

      тiк мекемелердiң министрлігі

      мәлiметтер базасын

      бағдарламалық қамтама.

      сыз етудiң технология.

      сы және әдiснамасы"

      3. "Тәуелсiз Қазақстан

      өнерi";

      4. "Қазақ музыкалық

      аспаптарының акустика.

      сы мен концерт

      залдарының акустикасын

      компьютерлiк зерттеу";

      5. "Қазақстандағы

      репатрианттар тарихы,

      әлеуметтiк-саяси

      жағдайы, сондай-ақ

      олардың ұлттық мәде.

      ниеттi дамыту iciнe

      қосқан үлестерi";

      6. "Қазақ мәдениетi.

      нiң тарихы";

      7. "Ауыл мәдениетiн

      дамыту".

      - "Қазақ мәдениетi мен

      өнерiнiң өткенi мен

      бүгiнi" кешендi

      экспедициясы.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: көрсетiлген ғылыми зерттеулердi әзiрлеу нәтижесiнде мәдениеттiң ғылыми-методикалық базасы нығайтылатын болады және саланың дамуы үшiн практикалық ұсынымдар даярланады.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 477-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 041 "Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 337 423 мың теңге (үш жүз отыз жеті миллион төрт жүз жиырма үш мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Мәдениет туралы" 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы , Қазақстан Республикасының "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы , "Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентiнiң мұражайы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 18 қаңтардағы N 67 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлігінiң жекелеген мемлекеттiк мекемелерiн қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 27 қазандағы N 1620 қаулысы , "Кейбiр шешiмдерге өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 28 қазандағы N 1626 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан аумағында тұратын этностардың материалдық және рухани мәдениет ескерткiштерiн жинау және сақтау. Осы бағыттағы бiлiмдердi халық арасында түсiндiру және тарату. Қоғамның рухани және моральдық жаңару процессiне жәрдемдесу. Бай мәдени мұраны зерттеу арқылы өскелең ұрпақ бойында жаңа құндылықтар бағдарын тәрбиелеу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тарихи-мәдени құндылықтардың сақталуын, есепке алынуын, жабдықталуын, зерттелуi мен пайдаланылуын қамтамасыз ету. Профильдiк мұражайларға әдiстемелiк көмек көрсету, әдiстемелiк әдебиеттер тарату, консультациялар өткiзу, олардың қызметтерi нәтижелерiн рецензиялау, тақырыптық семинарлар өткiзу жолымен олардың қызметтерiн үйлестiру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаларды !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. ! малар ! жүзеге асыру !ге !атқарушылар

      ! коды !дар. ! атауы ! жөніндегі !асыру!

      ! !лама ! ! іс-шаралар !мер. !

      ! !коды ! ! !зім. !

      ! ! ! ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 041 Тарихи- Мұрағат заттарын бұзы. Жыл Қазақстан

      мәдени лудан, бүлiнуден, бойы Республика.

      құндылық. ұрлаудан сақтауға сының

      тарды кепiлдiк беретiн, толық Мәдениет,

      сақтау сақталуын қамтамасыз ақпарат

      ететiн жағдай туғызу; және

      сақтаудың оңтайлы қоғамдық

      жүйесін құру. келісім

      030 Тарихи- Тарихи-мәдени мұралар. министрлігі

      мәдени ды сақтауды, есепке

      құндылық. алуды, жинақтауды және

      тарды жаңғыртуды қамтамасыз

      сақтау етуге байланысты

      жөнiнде. 8 республикалық ұйымның

      гi ұйым. шығынын жабу

      дарға

      субсидия

      бөлу

      032 Алтын мен Алтын мен бағалы метал.

      бағалы дар мұражайын 25 бірлік

      металдар штат санының лимиті

      мұражайы шегінде қаржыландыру

      034 Қазақстан Қазақстан Республикасы.

      Республи. ның Президенттік

      касының мәдениет орталығын 350

      Президент. бірлік штат санының

      тiк лимиті шегінде

      мәдениет қаржыландыру

      орталығы

      035 Қазақстан Қазақстан Республикасы

      Республи. Тұңғыш Президентінің

      касы мұражайдың 15 бірлік

      Тұңғыш штат санының лимиті

      Президен шегінде қаржыландыру.

      тiнiң

      мұражайы

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Астана қаласының мәдени және рухани келбетiн жақсарту, қалың бұқараны Қазақстан этностарының тарихи игiлiктерiмен, әлемдiк әдебиет және өнер жетiстiктерiмен таныстыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 478-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 046 "Әлеуметтiк маңызды мәдени iс-шаралар жүргiзу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 95000 мың теңге (тоқсан бес миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының "Мәдениет туралы" 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мерейтойлық және атаулы күндердi өткiзу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мерейтойлық және атаулы күндердi ұйымдастыру және өткiзу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламарды (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. ! малар ! бағдарламаларды) !ге !атқарушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! жүзеге асыру !асыру!

      ! !лама !бағдарла.! жөніндегі !мер. !

      ! !коды ! малар) ! іс-шаралар !зім. !

      ! ! ! атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 046 Әлеумет. - Махамбет Өтемiсовтiң Жыл Қазақстан

      тiк 200 жылдық мерейтойына бойы Республика.

      маңызды арналған iс-шаралар сының

      мәдени әзiрлеу және өткiзу: Мәдениет,

      iс-шара. - Махамбеттiң бейнесi. ақпарат

      лар мен буклеттер, күнтiз. және

      жүргізу белер, открыткалар, қоғамдық

      кiлемшелер, кеуде келісім

      белгiлерiн, плакаттар, министрлігі

      сувенирлер шығару;

      - театрлардың халықара.

      лық фестивалiн өткiзу;

      - ақындар, жыршы-жырау.

      лар, күйшiлер байқау.

      ларын өткiзу;

      - Махамбеттiң поэзия

      күнiн өткiзу;

      - бұқаралық ақпарат

      құралдарында ең үздiк

      материал жарияланым.

      дарына конкурс өткiзу;

      031 Республи. - Париж, Москва,

      калық Оренбург, Астрахань,

      деңгейде Хива қалаларында

      ойын- өткiзiлетiн мәдени

      сауық іс-шараларға қатысу.

      iс-шара. Тың және тыңайған

      ларын жерлердi игерудiң

      өткiзу басталуының 50-жылдығы.

      на арналған мерейтой.

      лық iс-шараларды

      өткiзу;

      - сувенирлер мен бағалы

      сыйлықтар сатып алу;

      - кеңсе құралдарын

      конкурстар үшiн ұйым-

      дастыру техникаларын

      сатып алу;

      - шақыру билеттерiн,

      бағдарламалар әзiрлеу;

      - көрнекi стендтер

      әзiрлеу;

      Ұлттық дәстүрдегi

      мәдениеттi дамыту

      бағытында республика.

      лық конкурстар,

      фестивальдар, конфе-

      ренциялар, байқаулар

      өткiзу;

      Мерейтойлық және атаулы

      күндерге байланысты

      концерттiк бағдарлама.

      лар өткiзу <*>

      -------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.31. N 150ащ қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: iс-шараларды тақырыпқа сәйкес жоғарғы кәсiби деңгейде өткiзу, бұқаралық ақпарат құралдарында олар туралы пiкiрлер мен жарияланымдар жариялау.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 479-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 047 "Қазақстан Республикасында мұрағат iсiн дамыту" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 28 500 мың теңге (жиырма сегiз миллион бес жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Заңының 2, 18, 21-баптары ; "2001-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы мұрағат iсiн дамыту бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 11 маусымдағы N 797 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қоры туралы Ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 7 қазандағы N 538 қаулысы ; "2001-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы мұрағат iсiн дамыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 26 қаңтардағы N 146 қаулысы ; "Құжаттардың көшiрмесiн мемлекеттiк сақтандыру қоры туралы Ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 28 мамырдағы N 578 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасындағы мұрағат iсiн дамыту және жетiлдiрудi қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мұрағат саласы қызмет етуiнiң оңтайлы үлгiсiн жасау, оны нарықтық экономика жағдайларына бейiмдеу; ақпараттық ресурстарды жинақтау, жүйелеу, iздеу мен қолданудың тетiктерiн жетiлдiру; саланың материалдық-техникалық базасын дамыту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламарды (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. ! малар ! бағдарламаларды) !ге !атқарушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! жүзеге асыру !асыру!

      ! !лама !бағдарла.! жөніндегі !мер. !

      ! !коды ! малар) ! іс-шаралар !зім. !

      ! ! ! атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 047 Қазақстан "2001-2005 жылдарға Жыл Қазақстан

      Республи. арналған Қазақстан бойы Республика.

      касында Республикасындағы мұра. сының

      мұрағат ғат iсiн дамыту Мәдениет,

      ісін бағдарламасын" жүзеге ақпарат

      дамыту асыру жөнiндегi iс-ша. және

      ралар өткiзу қоғамдық

      келісім

      министрлігі

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтиже: мұрағат саласының қызметiн жетілдіру, мемлекеттiк мұрағат мекемелерiнiң нарықтық экономика жағдайларына бейiмдеудi аяқтау, мемлекеттік мұрағаттардың материалдық-техникалық базасын жаңарту және оны қазiргі заманғы стандарттарға жақындастыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 480-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 050 "Тарихи-мәдени қорықтар мен мұражайларды ұстау" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 50323 мың теңге (елу миллион үш жүз жиырма үш мың теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы , "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегі Заңының 4-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мұражай-қорықтар құрамына енетiн мәдениет ескерткіштерiнiң сақталуын қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ескерткiштер мен зерде орындарын мемлекеттiк есепке алуды қамтамасыз ету, оларды паспорттау, жаңа ескерткiштердi анықтау, әрбiр ескерткiштi заңды қорғауды қамтамасыз ету, археологиялық барлаулар, экспедициялар мен экскурсиялар жүргiзу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламарды (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. ! малар ! бағдарламаларды) !ге !атқарушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! жүзеге асыру !асыру!

      ! !лама !бағдарла.! жөніндегі !мер. !

      ! !коды ! малар) ! іс-шаралар !зім. !

      ! ! ! атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 050 Тарихи- Жыл Қазақстан

      мәдени бойы Республика.

      қорықтар сының

      мен Мәдениет,

      мұражай. ақпарат

      ларды және

      ұстау қоғамдық

      033 "Ұлытау" "Ұлытау" ұлттық келісім

      ұлттық тарихи-мәдени және министрлігі

      тарихи- табиғи қорығын 22

      мәдени бiрлiк штат санының

      және лимитi шегiнде

      табиғи қаржыландыру.

      қорығы

      034 "Әзiрет- "Әзiрет-Сұлтан" мемле.

      Сұлтан" кеттiк тарихи-мәдени

      мемлекет. қорық-мұражайын 19

      тiк бiрлiк штат санының

      тарихи- лимитi шегiнде

      мәдени қаржыландыру

      қорық-

      мұражайы

      035 Абай атын. Абай атындағы мемлекет.

      дағы мем. тiк тарихи-мәдени және

      лекеттiк әдеби-мемориалдық

      тарихи- қорық-мұражайын 74

      мәдени бiрлiк штат санының

      және лимитi шегiнде

      әдеби қаржыландыру

      мемориал.

      дық

      қорық-

      мұражайы

      036 "Ежелгi "Ежелгi Тараз ескерт.

      Тараз кішi" мемлекеттiк

      ескерткi. тарихи-мәдени қорық-

      шi" мемле. мұражайын 15 бiрлiк

      кеттiк штат санының лимитi

      тарихи- шегiнде қаржыландыру

      мәдени

      қорық-

      мұражайы

      037 "Тамғалы" "Тамғалы" мемлекеттiк

      мемлекет. тарихи-мәдени қорық-

      тiк мұражайын 29 бiрлiк штат

      тарихи- санының лимитi шегiнде

      мәдени қаржыландыру

      қорық-

      мұражайы

      "Отырар Отырар мемлекеттiк жыл Қазақстан

      030 мемлекеттiк археологиялық бойы Республикасының

      археологиялық қорығын ұстау штат Мәдениет,

      қорығы санының лимитi ақпарат

      шегiнде - 56 бiрлiк және қоғамдық

      келісім министрлігі

      -------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: мұражай-қорықтар құрамына енетiн мәдениет тарихы ескерткіштерiнiң халық игiлiгi ретiнде сақталуын қамтамасыз ету. Тұрғындардың және туристердiң көптеп келулерiн қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 481-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 062 "Ұлттық фильмдер шығару" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 517 663 мың теңге (бip миллиард бес жүз он жетi миллион алты жүз алпыс үш мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: республика халқының рухани сұраныстарын қанағаттандыру, рухани-эстетикалық және мәдени тәрбие, ұлтаралық келiсім мен ішкi саяси тұрақтылықты нығайту, қазақстандық патриотизмді қалыптастыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қазақ халқының сан ғасырлық тарихын көрсететiн ұлттық фильмдер өндiрiсі. Ұлттық кинематографияны дамыту.

      6 Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегі іс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламарды (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. ! малар ! бағдарламаларды) !ге !атқарушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! жүзеге асыру !асыру!

      ! !лама !бағдарла.! жөніндегі !мер. !

      ! !коды ! малар) ! іс-шаралар !зім. !

      ! ! ! атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 052 Ұлттық Жыл Қазақстан

      фильмдер бойы Республика.

      шығару сының

      030 Ұлттық Фильмдерді шығару: Мәдениет,

      фильмдер көркем фильмдер: ақпарат

      шығару 1) "Махамбет"- 161000 және

      мың теңге, "Охотник"- қоғамдық

      30000 мың теңге, келісім

      "Дом у соленого озера" министрлігі

      - 13900 мың теңге,

      "Час волка" - 2000 мың

      теңге, "Путевой обход-

      чик" - 11764 мың теңге,

      "Мұстафа Шоқай" - 7000

      мың теңге, дебют -

      "Братья Жумановы" - 7000

      мың теңге, дебют тақырыбы,

      оның iшiнде: "300 кило-

      метр" - 1500 мың теңге,

      "Дружба" - 1500 мың

      теңге, "Тебе нужен щенок?"

      - 3000 мың теңге;

      деректi фильмдер:

      "Кенесары" - 2600 мың

      теңге, "Ана тiлi" - 2900

      мың теңге, "Целина" -

      4000 мың теңге;

      анимациялық фильм "Құйыр-

      шық" - (2-сериясы) - 2900

      мың теңге;

      2) фильмдер бойынша

      2001-2002 жылдары бастал-

      ған жұмыстарды жалғастыру:

      "Кочевник" - 1101643 мың

      теңге, "Сардар" - 87084

      мың теңге, "Маленькие

      люди" - 10000 мың теңге,

      "Остров возрождения" -

      2000 мың теңге;

      анимациялық фильмдер:

      "Ақсақ құлан" - 610 мың

      теңге;

      деректi фильмдер:

      "Звезды Казахстанского

      бокса" - 4558 мың теңге. <*>


      031 Кинотех. Кинотехнологиялық про.

      нология. цестерді қамтамасыз

      лық про. ету.

      цесті Ұлттық фильмдер

      қамтама. дубляжі - 1900 мың теңге;

      сыз ету, Фильм көшірмелерін

      ұлттық сақтау және тарату

      фильмдер. - 58804 мың теңге

      ді көбей. (көбейту). <*>

      ту және

      сақтау

      -------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.31. N 150ащ қаулысымен .

      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: халықты идеологиялық тәрбиелеуде және Қазақстан Республикасының беделiн қалыптастыруда ұлттық фильмдердiң рөлiн арттыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 482-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 053 "Мемлекеттiк сыйлықтар мен стипендиялар" республикалық бюджеттік бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 19 750 мың теңге (он тоғыз миллион жеті жүз елу мың теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінiң мемлекеттiк бейбiтшiлiк және прогресс сыйлығы туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 5 шілдедегі N 222-II Заңы ; "Қазақстанның көрнектi әдебиет және өнер қайраткерлерiне мемлекеттік стипендияны бекiту туралы" Қазақстан Республикасының Президентiнiң 2000 жылғы 3 сәуiрдегі Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентiнiң мемлекеттік бейбiтшiлiк және прогресс сыйлығы мәселелерi" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 28 қыркүйектегі N 691 Жарлығы; "Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы Қазақстан Республикасы Президентiнiң сыйлықтары және гранттар туралы ережелердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 21 шілдедегі N 60 Өкiмi , "Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы Қазақстан Республикасы Президентiнің сыйлықтары мен гранттарды бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 19 маусымдағы N 3556 Өкiмi.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мәдениет, өнер және бұқаралық ақпарат құралдары қайраткерлерiн шығармашылық, қоғамдық белсендi қызметке моральді және материалды ынталандыру.

      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: бейбітшілік пен достықты, халықтар арасындағы өзара сенімдікті нығайтуға, мемлекетаралық қарым-қатынастардағы теңдік пен бірдей жариялылыққа; қоғамдық және ұлтаралық келісімді бекітуге, республиканың көпұлтты халқының бірлігін нығайтуға; демократия мен әлеуметтік прогресті дамытуға бағытталған қызметті активтендіру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламарды (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. ! малар ! бағдарламаларды) !ге !атқарушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! жүзеге асыру !асыру!

      ! !лама !бағдарла.! жөніндегі !мер. !

      ! !коды ! малар) ! іс-шаралар !зім. !

      ! ! ! атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 053 Мемлекет. Қазақстан Республикасы Жыл Қазақстан

      тiк сый. Тұңғыш Президентiнiң бойы Республика.

      лықтар мен мемлекеттiк бейбiт. сының

      стипен. шiлiк және прогресс Мәдениет,

      диялар сыйлығын тапсыру. ақпарат

      Елiмiздегi жүргiзiлiп және

      жатқан реформаларды қоғамдық

      бұқаралық ақпарат келісім

      құралдары арқылы қол. министрлігі

      дауға қосқан үлестерi

      үшiн журналистерге

      Президенттiк сыйлықтар

      мен гранттар тапсыру.

      Қазақстанның әдебиет,

      өнер және сәулет

      қайраткерлерiне мемле.

      кеттiк сыйлықтар

      тапсыру.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының шығармашыл зиялыларының шығармашылық және зияткерлiк белсендiлiгiн арттыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 483-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 056 "Мемлекет қайраткерлерiн мәңгiлiк есте қалдыру" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРTЫ

      1. Құны: 80 972 мың (сексен миллион тоғыз жүз жетпiс екi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Мәдениет туралы" 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мәдениет пен өнер саласының аса көрнектi қайраткерлерiн мәңгі ecтe қалдыру жөнiнде iс-шаралар ұйымдастыру және өткiзу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қаралы жиындар ұйымдастыру, ас беру, рәсiмдiк қызметтер, фото-бейне түсіруді ұйымдастыру, бұқаралық ақпараттар құралдарында жариялау (көңiл айту, қазанама), көрнектi мәдениет қайраткерлерiнiң қабiрiне мемориалдық тақталар мен ескерткiштер дайындау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламарды (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. ! малар ! бағдарламаларды) !ге !атқарушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! жүзеге асыру !асыру!

      ! !лама !бағдарла.! жөніндегі !мер. !

      ! !коды ! малар) ! іс-шаралар !зім. !

      ! ! ! атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 056 Мемлекет Мәдениет және өнер Жыл Қазақстан

      қайрат. саласының аса көрнектi бойы Республика.

      керлерiн қайраткерлерiн мәңгi сының

      мәңгiлiк есте қалдыру жөнiнде Мәдениет,

      есте iс-шаралар ұйымдастыру ақпарат

      қалдыру және өткiзу. Қаралы және

      жиындар ұйымдастыру, қоғамдық

      ас беру, рәсiмдiк келісім

      қызметтер, фото-бейне министрлігі

      түсiрудi ұйымдастыру

      бұқаралық ақпарат

      құралдарында (көңiл

      айту, қазанама)

      жариялау, көрнектi

      мәдениет қайраткер.

      лерiнiң қабiрiне

      мемориалдық тақталар

      мен ескерткiштер

      дайындау. Орналасатын

      аумағын абаттандыра

      және жаңғырта отырып,

      Санкт-Петербург қала.

      сында Ж.Жабаевқа

      ескерткiш орнату.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: мәдениет және өнер саласының аса көрнектi қайраткерлерiн мәңгi есте қалдыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 484-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 058 "Тарихи-мәдени құндылықтарды жөндеу-қайта жаңарту жұмыстарын жүргiзу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 90 780 мың теңге (тоқсан миллион жетi жүз сексен мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Мәдениет туралы" 1996 жылғы 24 желтоқсандағы N 56-І Заңының 33-бабы , "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: патриоттық, интернационалдық, iзгiлiктi және эстетикалық тәрбие беру мақсатында ескерткiштердi олардың сақталуын қамтамасыз ететiн нормаларға сәйкес қорғау, сондай-ақ Қазақстан этностарының рухани қажеттiлiгiн қанағаттандыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның негiзгi мiндеттерi: тарихи-мәдени мұраларды сақтау мен пайдалануды қамтамасыз ету. Барлық жылжымалы және жылжымайтын тарихи-мәдени ескерткiштердi есепке алу, қорғау, жаңғырту және пайдалану, оларды мәдени процесстерге белсендi тарту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламарды (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. ! малар ! бағдарламаларды) !ге !атқарушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! жүзеге асыру !асыру!

      ! !лама !бағдарла.! жөніндегі !мер. !

      ! !коды ! малар) ! іс-шаралар !зім. !

      ! ! ! атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 058 Тарихи- Жөндеу және қайта Жыл Қазақстан

      мәдени жаңарту жұмыстарын бойы Республика.

      құндылық. жүргiзу: сының

      тарды - Жамбыл облысындағы Мәдениет,

      жөндеу- Айша-Бибi мазары; ақпарат

      қайта - Талас ауданындағы және

      жаңарту Үшарал мешiт-медресесi; қоғамдық

      жұмыстарын - Берел кешенiн жаңғыр. келісім

      жүргiзу ту және консервациялау; министрлігі

      - Алматы қаласындағы

      1890 жылғы, архитекторы

      А.П.Зенков бұрынғы

      Верный үшсыныптық

      училищесi ғимаратын

      жаңғырту;

      - Маңғыстау облысындағы

      Бекет-Ата жерасты

      мешiтi, Шолпан-Ата

      кесенесi;

      - "Ордабасы" музей-

      қорығы тарихи объектi.

      лерiн (IX ғ. Аққойлы

      мешiт-медресесi);

      - Достық Үйi;

      - Тарихи-мәдени ескерт.

      кiштердi ғылыми зерттеу

      және жобалау жұмыстары

      (Материалдық мәдени

      ескерткiштердiң ғылыми

      зерттеу және жобалау

      институты)

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: отандық мамандарды қатыстыра отырып, ескерткiштердi жаңғырту, консервациялау, жөндеу, қалпына келтiру арқылы ұлттық мәдениеттi қайта жаңғырту және қорғау.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 485-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 059 "Ресейде Қазақстан Республикасы

      жылын өткiзу жөнiндегi iс-шаралар" республикалық

      бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 794200 мың теңге (жетi жүз тоқсан төрт миллион екi жүз мың теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы ; "Ресейде 2003 жылы Қазақстан Республикасы жылын өткiзу жөнiндегi iс-шараларды дайындау туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 29 қазандағы N 353 Өкiмi .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiң оң беделiн қалыптастыру, Ресейдегi Қазақстан Жылына арналған iс-шаралар бойынша бұқаралық ақпарат құралдарында пiкiрлер мен жарияланымдар.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Ресейдегi Қазақстан жылына арналған iс-шараларды өткiзу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламарды (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. ! малар ! бағдарламаларды) !ге !атқарушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! жүзеге асыру !асыру!

      ! !лама !бағдарла.! жөніндегі !мер. !

      ! !коды ! малар) ! іс-шаралар !зім. !

      ! ! ! атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 059 Ресейде Іс-шаралар жоспарына Жыл Қазақстан

      Қазақстан сәйкес Ресейдегi бойы. Республика.

      Республи. Қазақстан Жылына на сының

      касы арналған iс-шараларды Мәдениет,

      жылын өт. өткiзу. ақпарат

      кізу жөнiн. және

      дегі іс-ша. қоғамдық

      ралар. келiсiм

      министрлiгi

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Ресейдегi Қазақстан жылына арналған iс-шараларды табысты өткiзу.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 486-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 060 "Астана қаласындағы Мемлекеттiк археология және этнография мұражайын салу жобасы бойынша жобалау-сметалық құжаттамаларды әзiрлеу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 20 000 мың теңге (жиырма миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы ; "Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Астана қаласындағы Мемлекеттiк археология және этнография мұражайы құрылысының жобасы бойынша жобалы-сметалық құжаттарды әзiрлеу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Астана қаласындағы Мемлекеттiк археология және этнография мұражайы құрылысының жобасы бойынша жобалы-сметалық құжаттармен қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламарды (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! ламар !бағ. ! малар ! бағдарламаларды) !ге !атқарушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! жүзеге асыру !асыру!

      ! !лама !бағдарла.! жөніндегі !мер. !

      ! !коды ! малар) ! іс-шаралар !зім. !

      ! ! ! атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 060 Астана Астана қаласындағы Жыл Қазақстан

      қаласын. Мемлекеттiк археология бойы Республика.

      дағы және этнография мұра. сының

      Мемле. жайын салу жобасы Мәдениет,

      кеттiк бойынша жобалау- ақпарат

      археоло. сметалық құжаттама. және

      гия және ларды әзiрлеу. қоғамдық

      этногра. Мемлекеттiк сараптау. келісім

      фия мұра. дан өту. министрлігі

      жайын салу

      жобасы

      бойынша

      жобалау-

      сметалық

      құжатта.

      маларды

      әзiрлеу

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Мемлекеттiк сараптаудан өткен Астана қаласындағы Мемлекеттiк археология және этнография мұражайын салу жобасы бойынша жобалау-сметалық құжаттамалар дайындау.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 487-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 104 "Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес мемлекеттiк бағдарламасы" республикалық

      бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 19 500 мың теңге (он тоғыз миллион бес жүз мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 29 сәуiрдегi N 499 "Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң мәселелерi" қаулысы ; "2001-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес Стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 16 мамырдағы N 394 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 8 шiлдедегi N 736 "2002-2003 жылға арналған Қазақстан Республикасының нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес бағдарламасы" қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: есiрткiнi заңсыз пайдаланудың алдын-алу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: халықты есiрткiге қызығушылығын арттыратын ақпараттардан ақпаратты-психологиялық қорғауға негiз болатын, нашақорлық пен есiрткi бизнесi туралы ақпараттармен қамтамасыз ету, салауатты өмiр салтын насихаттау, нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күреске бағытталған iс-шаралар өткiзу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаларды жүзеге асыруға арналған iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламарды (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! ламар !бағ. ! малар ! бағдарламаларды) !ге !атқарушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! жүзеге асыру !асыру!

      ! !лама !бағдарла.! жөніндегі !мер. !

      ! !коды ! малар) ! іс-шаралар !зім. !

      ! ! ! атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 104 Нашақорлық Электрондық және баспа Жыл Қазақстан

      пен есiрт. бұқаралық ақпарат бойы Республика.

      кi бизне. құралдары арқылы наша. сының

      сiне қорлық пен есiрткi Мәдениет,

      қарсы бизнесiне қарсы ақпарат

      күрес күрестi насихаттау: және

      мемле. - бұқаралық ақпарат қоғамдық

      кеттiк құралдарында мемлекет. келісім

      бағдар. тiк және басқа тіл. министрлігі

      ламасы дерде қоғамдық-саяси,

      заңдылық, жастар және

      басқа бағыттардағы

      А-2 форматтағы 210 жол

      газет мақалаларын

      жариялау;

      - мемлекеттiк және

      орыс тiлдерiнде: 12

      телевизиялық хабар

      және 1 телевизиялық

      сайыс, 24 радиобағ.

      дарлама, 4 бейнеро.

      лик, 24 аудиоролик,

      телевидениеде 24

      бағдарламааралық

      қондырма жасау;

      1-форум, 1-акция, 2-

      конкурс өткiзу

      арқылы салауатты

      өмiр салтын

      насихаттау;

      1 республикалық

      семинар, 1 конферен.

      ция, және 1 дөңгелек

      cтол өткiзу. <*>

      -------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.31. N 150ах қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрестiң алдын-алу жүйесiн бекiту, есiрткiнi қолдануға байланысты проблемаларды шешуде қоғамның барынша топтасуына қол жеткiзу.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 488-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгері

      2003 жылға арналған 200 "Мемлекеттiк мұрағаттар үшiн мұрағат құжаттарын сатып алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5 500 мың теңге (бес миллион бес жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы N 326-І Заңы ; "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 10 қарашадағы N 256-ІI Заңы ; "2001-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында мұрағат iсiн дамыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 26 қаңтардағы N 146 қаулысы ; "2001-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында мұрағат iсiн дамыту бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 11 маусымдағы N 797 қаулысы ; Бұрынғы Кеңес Одағының мемлекеттiк мұрағаттарына қатысты құқықтық мұрагерлiк туралы Келiсiм, Москва 1992 жыл; "Мұрағаттық ақпарат саласында ТМД-ға қатысушы-мемлекеттердiң өзара әрекеттестiк принциптерi мен формалары жөнiндегi Келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 18 наурыздағы N 414 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ұлттық мұрағат қорының құрамын байыту және ұстау, оның ақпараттық толықтырылуын жақсарту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жеке меншiк және жеке мұрағаттарда, сондай-ақ басқа елдердiң мұрағаттарында жатқан ғылыми-тарихи және мәдени құндылығы бар құжаттарды (көшiрмесiн) анықтау, сатып алу және Отанына қайтару; елiмiздiң тарихы жөнiндегi негiзгi базаларды жетiлдіру және кеңейту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. ! маның ! бағдарлама) !ге !атқарушылар

      ! коды !дар. ! атауы ! жүзеге асыру !асыру!

      ! !лама ! (кіші ! іс-шаралар !мер. !

      ! !коды !бағдарла.! !зім. !

      ! ! ! маның) ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 200 Мемлекет. Қазақстан Республика. Жыл Қазақстан

      тiк сының Мұрағаттық қорын ішін. Республика.

      мұрағат. толықтыру үшiн тарихи де сының

      тар үшiн және мәдени құндылығы Мәдениет,

      мұрағат. бар мұрағаттық құжат. ақпарат

      тық тардың көшiрмесiн және

      құжат. сатып алу және қайтару қоғамдық

      тарды келісім

      сатып алу министрлігі

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстанның тарихы жөнiндегi елiмiздiң мемлекеттiк мұрағаттарында жоқ бiрегей және аса құнды құжаттармен (көшiрмелермен) Ұлттық мұрағат қорын толықтыру. ХVI-ХIХ ғасырлардағы Қазақстанның тарихы жөнiндегi ғылыми зерттеулердiң негiзгi базасын кеңейту.

      Қазақстанның тарихы жөнiндегi XVI-XIX ғасырлардағы мұрағаттық құжаттардың көшiрмесiн алу және осы көшiрмелердi, оның iшiнде Ресей империясының сыртқы саясат мұрағатынан, Ресей мемлекеттiк көне актiлер мұрағатынан, Ресей мемлекеттiк әскери-тарихи мұрағатынан және т.б. шағын фильмдердiң кадрларын сатып алу.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 489-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгері

      2003 жылға арналған 212 "Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау жөнiндегi ұйымдар үшiн негiзгi активтердi сатып алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 141 757 мың теңге (жүз қырық бiр миллион жетi жүз елу жетi мың теңге)

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы , "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау жөнiндегi ұйымдарды негiзгi құралдармен қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау жөнiндегi ұйымдар үшiн негiзгi активтердi сатып алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламарды (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. !маның ! бағдарламаланы) !ге !орындаушылар

      ! ның !дар. ! (кіші ! жүзеге асыру !асыру!

      ! коды !лама.!бағдарла.! жөніндегі !мер. !

      ! !ның ! маның) ! іс-шаралар !зім. !

      ! !коды ! атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 212 Тарихи- Жыл Қазақстан

      мәдени ішін. Республика.

      құндылық. де сының

      тарды Мәдениеті,

      сақтау ақпарат

      жөніндегі және

      негiзгi қоғамдық

      активтердi келісім

      сатып алу министрлігі

      030 Алтын және Мыналарды cатып алу:

      бағалы мұражай экспонатта.

      металдар рын - 150 бiрлiк,

      мұражайы компьютерлер - 3

      үшiн жиынтық, жиhаз - 1

      негiзгi жиынтық, экспозициялық

      активтердi витриналар - 10 дана,

      сатып алу ксерокс - 1 дана,

      бейнекамера - 1 дана,

      экспозициялар үшiн

      аудиовизионды техника

      - 2 дана, жаңғырту

      шеберханасы үшiн арнайы

      жабдық - 1 жиынтық;

      031 Қазақстан Сатып алу:

      Республи. - әдебиет-4000 дана;

      касының - мұражай экспонат.

      Президент. тары - 724 бiрлiк;

      тiк мәдени - кiтапхана жабдықтары

      орталығы (стеллаждар) - 37 дана;

      үшiн - темiр шкафтар - 15

      әдебиет. дана, музыкалық аспаптар

      тер және - 15 дана, компьютерлер

      өзге де - 10 дана, кеңсе жиhазы

      негiзгi - 1 дана;

      активтер

      сатып алу

      032 Қазақстан Мыналарды сатып алу:

      Республи. - бейнетехника - 2

      касы дана, мұражай

      Тұңғыш экспонаттары - 3500

      Президен. дана, кiтапханалар

      тiнiң мен сақтау үшiн

      мұражайы арнайы жабдықтар - 16

      үшін дана, күзет дабылы -

      негізгі 1 дана, кабинеттерге

      активтер арналған кеңсе жиhазы

      сатып алу - 5 жиынтық, арнайы

      витриналар - 10 дана,

      фотоаппарат - 1 дана,

      ксерокс - 1 дана;

      033 Тарихи- Мұражайлар үшiн негізгі

      мәдени активтер сатып алу:

      құндылық. экспонаттар - 230 дана,

      тарды кеңсе жиhазы - 23 жиынтық,

      сақтау экспозициялық залдар

      жөнiндегi үшiн жиhаз - 25 жиынтық,

      ұйымдарға лекция залы үшiн креслолар

      негiзгi - 80 дана, кондиционерлер

      активтер. - 21 дана, CD электронды

      дi сатып тасығыштарда энциклопедиялар

      алу үшiн құру - 11000 дана. <*>

      қаржы

      беру

      -------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.31. N 150ащ қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау жөнiндегi ұйымдарын негiзгi құралдармен қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 490-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгері

      2003 жылға арналған 213 "Тарихи-мәдени қорықтар мен мұражайларды сақтау жөніндегі ұйымдар үшiн негізгі активтердi сатып алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 25 152 мың теңге (жиырма бес миллион жүз елу екi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізі: "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шілдедегi Заңының 4-бабы , "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тарихи-мәдени қорықтар мен мұражайларды сақтау жөнiндегi ұйымдарды негізгі құралдармен қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: тарихи-мәдени қорықтар мен мұражайларды сақтау жөнiндегі ұйымдар үшiн негізгi активтердi сатып aлу.

      6 Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру жөніндегі iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламарды (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. !маның ! бағдарламаланы) !ге !орындаушылар

      ! ның !дар. ! (кіші ! жүзеге асыру !асыру!

      ! коды !лама.!бағдарла.! жөніндегі !мер. !

      ! !ның ! маның) ! іс-шаралар !зім. !

      ! !коды ! атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 213 Тарихи- жыл Қазақстан

      мәдени ішін. Республика.

      қорық. де сының

      тар мен Мәдениет,

      мұражай. ақпарат

      ларды және

      сақтау қоғамдық

      жөніндегі келісім

      ұйымдар министрлігі

      үшiн

      негізгі

      активтерді

      сатып алу

      030 Абай Мыналарды сатып алу:

      атындағы компьютер - 1 жиынтық,

      мемлекет. ксерокс - 1 дана.

      тік

      тарихи-

      мәдени

      және

      әдеби-

      мемори.

      алдық

      қорық

      мұражайы

      үшін

      негізгі

      активтер

      сатып алу

      031 "Әзiрет- Экспонаттар сатып алу

      Сұлтан" - 700 дана

      мемлекет.

      тік тари.

      хи-мәдени

      қорық-мұра.

      жайы үшiн

      негізгі

      активтер

      сатып алу

      032 "Тамғалы" Мыналарды сатып алу:

      мемлекет. кондиционерлер - 2 дана,

      тік тари. тоңазытқыш - 2 дана,

      хи-мәдени генератор - 1 дана,

      қорық кiшiстанция - 1 дана,

      мұражайы сейф - 2 дана, ат -

      үшін 5 дана, жиhаз - 14 жиынтық,

      негізгі бинокль (күндiзгi, түнгi)

      активтер - 6 дана, спутниктік

      сатып алу байланыс жүйесi - 1 жиынтық,

      электр желiсiнiң жабдығы -

      1 жиынтық, ұңғымаларды

      сүзу және зарарсыздандыруға

      арналған жабдық - 1 жиынтық,

      киiз үй - 5 дана, сұйық

      отынды пеш - 1 жиынтық,

      компьютер - 6 жиынтық. <*>

      -------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.31. N 150ащ қаулысымен .

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мұражай-қорықтардың қызметін жақсарту және жетілдіру мақсатында негізгі активтерді пайдалану оқырмандардың қажеттілiктерін неғұрлым толық, өзекті, дер кезiнде, сенімді қанағаттандыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 491-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгері

      2003 жылға арналған 214 "Мұрағат мекемелерi үшiн негiзгi активтердi сатып алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 625 мың теңге (бip миллион алты жүз жиырма бес мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 29 сәуiрдегi N 499 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Ұлттық мемлекеттiк кiтап палатасы туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 6 сәуiрдегi N 270 қаулысы , 3-тармақ.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Ұлттық мемлекеттiк кiтап палатасының материалдық-техникалық базасын дамыту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: материалдық-техникалық база жасау, баспа мұрағатын сақтау, ақпараттық толығуын жақсарту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламарды (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. !маның ! бағдарламаланы) !ге !орындаушылар

      ! ның !дар. ! (кіші ! жүзеге асыру !асыру!

      ! коды !лама.!бағдарла.! жөніндегі !мер. !

      ! !ның ! маның) ! іс-шаралар !зім. !

      ! !коды ! атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 214 Мұрағат Сатып алу: өнеркәсiп. жыл Қазақстан

      мекемелерi тiк кондиционер - ішін. Республика.

      үшiн 1 дана; де сының

      негiзгi тұрмыстық кондиционер Мәдениет,

      активтердi - 3 дана; әрқайсысы ақпарат

      сатып алу 30 жәшiктен тұратын және

      030 Қазақстан 30 секциялы тiзiмдеме. қоғамдық

      Республи. лiк шкаф, факсимильдiк келісім

      касының аппарат - 1 дана. министрлігі

      Мемлекет.

      тiк ұлттық

      кiтап

      палатасы

      үшiн негiз.

      гi актив.

      тер сатып

      алу

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: баспаның мұрағат қорының сақталуын жақсарту, есептеу және ұйымдастыру техникаларымен қамтамасыз ету, сондай-ақ мекеме аппаратының жұмыс тиiмдiлiгiн арттыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 492-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгері

      2003 жылға арналған 215 "Республикалық кiтапханалар үшiн әдебиеттердi және басқа да негiзгi активтердi сатып алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 37 890 мың теңге (отыз жетi миллион сегiз жүз тоқсан мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы , "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: материалдық база жасау, кiтапхана қорларын толықтыру, сақтау және халыққа әр түрлi ақпарат жеткiзушiлердi беру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республикалық кiтапханалар үшiн әдебиеттердi және басқа да негiзгi активтердi сатып алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламарды (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. ! маның ! бағдарламаланы) !ге !орындаушылар

      ! ның !дар. ! (кіші ! жүзеге асыру !асыру!

      ! коды !лама.!бағдарла.! жөніндегі !мер. !

      ! !ның ! маның) ! іс-шаралар !зім. !

      ! !коды ! атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 215 Республи. жыл Қазақстан

      калық ішін. Республика.

      кiтап. де сының

      ханалар Мәдениет,

      үшiн ақпарат

      әдебиет. және

      тер және қоғамдық

      өзге де келісім

      негiзгi министрлігі

      актив.

      тердi

      сатып алу

      030 Қазақстан Кiтапхана қорын толық.

      Республи. тыру - 10000 дана.

      касының Сатып алу:

      Ұлттық кондиционерлер - 6

      кiтапха. дана;

      насы үшiн автоматты көтергiш

      әдебиет. - 1 дана;

      тер және - құжаттардың мүлтiк.

      өзге де сiз сақталу орталығы

      негiзгi үшiн жабдықтар -

      активтер (тартпалы шкаф - 1

      сатып алу дана; электронды

      таразылар - 1 дана;

      микроскоп - 1 дана;

      дистилятор - 1 дана;

      ылғалдылық пен темпе.

      ратураны салыстырмалы

      есепке алу автоматты

      аспаптары - 1 дана,

      дезинфекциялық камера

      - 1 дана; кептiргiш

      шкаф - 1 дана;

      термостат - 1 дана;

      химиялық реактивтер)

      аудиовизуалды аппаратура

      - 2 жиынтық, оқырмандарға

      арналған микрофильмдер

      мен микрофиштердi оқитын

      аппараттар - 10 дана,

      оқырмандық электронды

      каталог - 1 жиынтық,

      библиобус - 1 дана. <*>

      031 Жамбыл Мыналарды сатып алу:

      атындағы әдебиеттер - 1480 дана,

      мемлекет. компьютерлер - 4 жиынтық. <*>

      тiк

      республи.

      калық

      жасөспiрiм.

      дер кiтап.

      ханасы

      үшiн

      әдебиеттер

      және өзге

      де негiзгi

      активтер

      сатып алу

      032 С. Бегалин Әдебиеттер сатып алу

      атындағы - 2000 дана.

      мемлекет.

      тiк

      республи.

      калық

      балалар

      кiтапха.

      насы үшiн

      әдебиеттер

      және өзге

      де негiзгi

      активтер

      сатып алу

      033 Зағип және Сатып алу:

      көзi нашар - дыбыстандырылған

      көретiн кiтаптардың кассетасы

      азаматтар. - 1500 дана.

      ға арнал. - бедер-нүкте қарiптi

      ған кiтаптар - 250 дана.

      республи. - жазық-баспа карiптi

      калық кiтаптар - 680 дана.

      кiтапхана компьютерлiк тифлокешен

      үшiн - 1 дана.

      әдебиет.

      тер мен

      өзге де

      активтер

      сатып алу.

      -------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.31. N 150ащ қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: кiтапхана қорын толықтыру, халыққа кiтапханалық қызмет көрсетудi жетiлдiру және жақсарту.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 493-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгері

      2003 жылға арналған 216 "Театр-концерт ұйымдары үшiн негiзгi активтердi сатып алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 248 943 мың теңге (екi жүз қырық сегiз миллион тоғыз жүз қырық үш мың теңге).

      2. Бағдарламаның құқықтық негiздемесi: "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: театрлы-концерттік ұйымдар үшiн негiзгi активтердi сатып алу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республиканың барлық халқының жiктерi мен аймақтары үшiн оларды мәдени өмiр саласына тарту мақсатымен көпшiлiк қатынаса алатын концерттiк iс-шаралармен қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының өскелең ұрпақтары мен азаматтарына қазақ ұлттық музыкалық-поэтикалық шығармашылығының шығармашылық жетiстiктерiн, қазiргi заманғы композиторлардың шығармаларын, әлемдiк көркем әдебиеттiң ең жақсы нұсқауларын мақсатты насихаттау, эстетикалық және адамгершiлiктi тәрбие беру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. ! маның ! бағдарламаланы) !ге !орындаушылар

      ! ның !дар. ! (кіші ! жүзеге асыру !асыру!

      ! коды !лама.!бағдарла.! жөніндегі !мер. !

      ! !ның ! маның) ! іс-шаралар !зім. !

      ! !коды ! атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 216 Театр- Сатып алу: жыл Қазақстан

      концерт - Дыбыс жабдығы - 12 ішін. Республика.

      ұйымдары жиынтық; де сының

      үшiн - жарық жабдығы - 12 Мәдениет,

      негiзгi жиынтық; ақпарат

      активтер. - музыкалық аспаптар - және

      дi сатып 207 дана; қоғамдық

      алу - жарық прожекторы - келісім

      1 жиынтық; министрлігі

      - радио-аппаратура -

      1 жиынтық;

      - сахна жасауы - 3

      жиынтық;

      - концерттiк рояль -

      1 дана;

      - пианино - 1 дана;

      - сахналық-қойылым

      жабдығы - 3 жиынтық;

      - костюмдер - 153

      дана;

      - 2 сызықты баусыз

      тәржiма аппаратурасы

      - 100 дана;

      - музыкалық орталық -

      1 дана;

      - бейне камера - 1 дана;

      - кеңсе жиhазы - 18

      жиынтық;

      - театр креслолары -

      2161 дана;

      - көшiргiш аппарат - 1

      дана;

      - музыкалық шеберхана.

      ға арналған жабдықтар

      - 1 дана;

      - компьютер техникасы

      - 2 жиынтық.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: театрлар мен концерттiк ұйымдардың материалдық-техникалық базасын жақсарту және қызметiн жетілдiру мақсатында негiзгi активтердi пайдалану.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 494-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгері

      2003 жылға арналған 305 "F.Мүсiрепов атындағы қазақ жас көрермен театрын күрделi жөндеу бойынша жобалау-сметалық құжаттамаларды әзiрлеу" республикалық

      бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 500 мың теңге (бip миллион бес жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: F.Мүсiрепов атындағы қазақ жас көрермен театрын күрделi жөндеу бойынша жобалау-сметалық құжаттамаларды әзiрлеу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: F.Мүсiрепов атындағы қазақ жас көрермен театрын күрделi жөндеу жүргiзу бойынша жобалау-сметалық құжаттамамен қамтамасыз ету.

      6.Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. ! маның ! бағдарламаланы) !ге !орындаушылар

      ! ның !дар. ! (кіші ! жүзеге асыру !асыру!

      ! коды !лама.!бағдарла.! жөніндегі !мер. !

      ! !ның ! маның) ! іс-шаралар !зім. !

      ! !коды ! атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 305 Ғ.Мүсi. Ғ.Мүсiрепов атындағы Жыл Қазақстан

      репов қазақ жас көрермен ішін. Республика.

      атындағы театрын күрделі жөндеу де сының

      қазақ жас бойынша жобалау-сметалық Мәдениет,

      көрермен құжаттамаларды әзiрлеу. ақпарат

      театрын Мемлекеттiк сараптаудан және

      күрделi өту. қоғамдық

      жөндеу келісім

      бойынша министрлігі

      жобалау-

      сметалық

      құжатта.

      маларды

      әзiрлеу.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Мемлекеттiк сараптаудан өткен Ғ. Мүсiрепов атындағы қазақ жас көрермен театрын күрделi жөндеу бойынша жобалау-сметалық құжаттамаларды әзiрлеу.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 495-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгері

      2003 жылға арналған 400 "Атырау облыстық бюджетiне Махамбет Өтемiсовтiң 200 жылдық мерейтойын мерекелеуге дайындыққа берілетiн мақсатты трансферттер" республикалық

      бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 548 581 мың теңге (бес жүз қырық сегiз миллион бес жүз сексен бiр мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы , "Махамбет Өтемiсовтiң 200 жылдық мерейтойына дайындық және оны өткiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 13 тамыздағы қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: M. Өтемiсовтiң 200 жылдық мерейтойына арналған iс-шараларды өткiзу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: M. Өтемiсовтiң 200 жылдық мерейтойын өткiзу мақсатында Атырау облысын қаржылай қолдау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:*

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. ! маның ! бағдарламаланы) !ге !орындаушылар

      ! ның !дар. ! (кіші ! жүзеге асыру !асыру!

      ! коды !лама.!бағдарла.! жөніндегі !мер. !

      ! !ның ! маның) ! іс-шаралар !зім. !

      ! !коды ! атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 400 Атырау Қазақстан Республикасы Жыл Қазақстан

      облыстық Үкiметiнiң шешiмiне ішін. Республика.

      бюджетiне сәйкес Атырау облысының де сының

      Махамбет бюджетiне республикалық Мәдениет,

      Өтемiсов. бюджет қаражатын бөлудi ақпарат,

      тiң 200 қамтамасыз ету және

      жылдық қоғамдық

      мерей. келісім

      тойын министрлігі

      мереке.

      леуге

      дайын.

      дыққа

      берiлетiн

      мақсатты

      тансфeрт.

      тер

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен Махамбет Өтемiсовтiң 200 жылдық мерейтойына дайындық және оны өткiзу жөнiндегi iс-шараларды өткiзу.

      * ескерту: Жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджет трансферттерiн игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 496-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және

      қоғамдық келiсiм министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгері

      2003 жылға арналған 500 "Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiне ақпараттық-есептеу қызметiн көрсету" республикалық

      бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 15 627 мың теңге (он бес миллион алты жүз жиырма жетi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығы , "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандырудың мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501 қаулысы , "Қазақстан Республикасының бiрыңғай ақпараттық кеңiстiгi және оны iске асыру шараларының тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 29 шiлдедегi N 715 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсім министрлiгi мемлекеттiк органдармен және мемлекеттiк емес құрылымдармен, аумақтық басқармалармен жедел өзара әрекеттестiк үшiн өзiне жүктелген функцияларды барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу мақсатымен ақпараттық-техникалық қызмет көрсету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: техникалық қызмет көрсету және компьютер паркiн, ұйымдастыру техникаларын және бiрлескен телефон желiсiн жаңарту, Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң ақпарат жүйесiне сүйену.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Жүзе.! Жауапты

      N! лама !бағ. ! маның ! бағдарламаланы) !ге !орындаушылар

      ! ның !дар. ! (кіші ! жүзеге асыру !асыру!

      ! коды !лама.!бағдарла.! жөніндегі !мер. !

      ! !ның ! маның) ! іс-шаралар !зім. !

      ! !коды ! атауы ! !дері !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 500 Қазақстан 1. Сүйену: жыл Қазақстан

      Республи. - Министрлiктiң ақпарат ішін. Республика.

      касының ресурстарына бiрлескен де сының

      Мәдениет, желiнiң қашықтан қаты. Мәдениет,

      ақпарат науына (телекоммуника. ақпарат

      және циялық қызметтерге ақы және

      қоғамдық төлеу), қашықтағы қоғамдық

      келiсiм пайдаланушылардың саны келісім

      министр. 18 бөлiмше; министрлігі

      лiгiне - 4 бағдарламалық

      ақпарат. өнiмдер;

      тық- - жүйелi-техникалық

      есептеу қызмет көрсету бойынша

      қызметiн 130 компьютер, 92 прин.

      көрсету тер, 11 көшiргiш

      аппарат;

      Министрлiктiң ақпарат.

      тық ресурстарына қол

      жеткiзу (веб-сайтты

      тiркеу, ұйымдастыру

      және қызмет көрсету);

      - ЛВС-тың 130 пайдала.

      нушыға қызмет көрсетуi

      бойынша және басқару.

      ына;

      - ЛBC-ты жаңарту

      жөнiнде;

      - Компьютерлiк және

      ұйымдастыру техникала.

      рын жүйелi-техникалық

      жаңарту жөнiнде;

      - бiрлескен телефон

      желiсiн жүйелі-техника.

      лық жаңарту жөнiнде.

      2. Сатып алу:

      - ЗИП-ты және тұтына.

      тын материалдарды;

      - жиынтықтауыштарды.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң ақпараттық инфрақұрылымының үзiлiссiз жұмысын қамтамасыз ету. Дербес компьютерлердiң, төңiректiк есептеу желiлерi мен оның құрамдас бөлiктерiнiң (серверi, желiлiк коммутаторлары мен кабельдiк жүйесiнiң), сондай-ақ ұйымдастыру техникалары мен бiрлескен телефон желiсiнiң техникалық оңдалған жай-күйiн қолдау.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады