Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлiгінің кейбiр мәселелерi

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 19 тамыздағы № 581 қаулысы.

      "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 11 маусымдағы № 917 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті оны Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым және жоғары білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитетіне және Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетіне бөлу жолымен қайта ұйымдастырылсын.

      2. Мыналардың:

      1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің атауы Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитеті;

      2) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім беру комитетінің Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Орта білім беру комитеті болып өзгертілсін.

      3. Қоса беріліп отырған:

      1) Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлiгi туралы ереже;

      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

      4. Осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнің кейбiр шешiмдерiнiң күші жойылды деп танылсын.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 19 тамыздағы
№ 581 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі туралы ереже

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру, қосымша білім беру мен балалардың құқықтарын қорғау және мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету салаларында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

      2. Министрліктің мынадай ведомстволары бар:

      1) Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті;

      2) Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитеті;

      3) Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Орта білім беру комитеті.

      3. Министрлік өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      4. Министрлік мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, рәміздері мен айырым белгілері (бар болса), Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөрлері және атауы қазақ тілінде жазылған мөртабандары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары бар.

      5. Министрлік азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      6. Егер заңнамаға сәйкес оған уәкілеттік берілсе, Министрлік мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

      7. Министрлік өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Министрлік басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

      8. Министрліктің құрылымы мен штат санының лимиті Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес бекітіледі.

      9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Мәңгілік ел даңғылы, № 8 үй.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.10.2022 № 834 (ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      10. Осы Ереже Министрліктің құрылтай құжаты болып табылады.

      11. Министрліктің қызметін қаржыландыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

      12. Министрлікке Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің өкілеттіктері болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысынан кәсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

      Егер Министрлікке заңнамалық актілермен кіріс әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда алынған кіріс, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджетке жіберіледі.

2-тарау. Министрліктің міндеттері мен өкілеттіктері

      13. Міндеттері:

      1) мектепке дейінгі тәрбие беру мен оқыту, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру, қосымша білім беру, балалардың құқықтарын қорғау саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру;

      2) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімді қоспағанда, барлық деңгейлерде білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау;

      3) балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету.

      14. Өкілеттіктері:

      1) құқықтары:

      заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды адамдарынан қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату және алу;

      Министрліктің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша қолданыстағы заңнаманы қолдану жөніндегі түсіндірмелер мен түсініктемелер беру;

      Министрлік қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды жүзеге асыру;

      Еңбек кодексінде және мемлекеттік қызмет туралы заңнамада көзделген жағдайда және тәртіппен жұмыскерлерді көтермелеу, оларға тәртіптік жазалар қолдану, жұмыскерлерді материалдық жауапкершілікке тарту;

      құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мен халықаралық шарттарының жобаларын әзірлеуге қатысу;

      Министрліктің құзыретіне жататын қызмет саласындағы халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысу;

      ведомстволардың аумақтық бөлімшелеріне орындалуы міндетті нұсқаулар беру;

      Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау, олар бойынша хаттамалар жасау және әкімшілік жазалар қолдану;

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Министрліктің құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында сотқа жүгіну, талап-арыз беру;

      қолданыстағы заңнамалық актілерде көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыру;

      2) міндеттері:

      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Министрліктің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша жеке және заңды тұлғалардың жолданымдарын, өтініштері мен шағымдарын қарау;

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен, сондай-ақ мемлекеттік органдармен келісу бойынша олармен бірлескен актілер негізінде басқа мемлекеттік органдармен, халықаралық ұйымдармен, сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушылармен өзара іс-қимыл жасау;

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді жүзеге асыру.

      15. Функциялары:

      1) білім беру саласында азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын сақтауды қамтамасыз ету;

      2) жергілікті атқарушы органдарды үйлестіруді және оларға әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асыру;

      3) мектепке дейінгі тәрбие беру мен оқыту, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру, қосымша білім беру сапасын басқаруды жүзеге асыру, білім беру ұйымдары ұсынатын білім беру қызметтерінің сапасын әдістемелік және әдіснамалық қамтамасыз ету;

      4) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді қоспағанда, барлық деңгейдегі білім беру мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын әзірлеу және бекіту;

      5) мемлекеттік жастар саясатын іске асыру;

      6) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін жалпы білім беретін пәндер циклінің немесе модулінің үлгілік оқу бағдарламаларын әзірлеу және бекіту;

      7) мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім , техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру, қосымша білім беру және балалардың құқықтарын қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру, арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамытуды қамтамасыз ету;

      8) білім беру мәселелері бойынша жастар ұйымдарымен өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асыру;

      9) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, оның іске асырылу мониторингін және нәтижелерін бағалауды жүзеге асыру;

      10) балалардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

      11) мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі, жалпы орта білім, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және қосымша білім беру ұйымдары жүзеге асыратын халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру қағидаларын белгілеу және осы жұмысты үйлестіру;

      12) мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру деңгейлерінің үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларын әзірлеу және бекіту;

      13) бас бостандығынан айыруға сотталғандардың бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім алуын ұйымдастыру қағидаларын қылмыстық-атқару қызметі саласындағы уәкілетті органмен келісу;

      14) мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі, жалпы орта білім, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және қосымша білім беру саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру, салааралық үйлестіруді жүзеге асыру, мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және қосымша білім беру саласындағы халықаралық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру;

      15) мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі, жалпы орта білім, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және қосымша білім беруді дамытудың жай-күйі туралы жыл сайынғы ұлттық баяндаманы әзірлеу және жариялау арқылы қоғам мен мемлекетті мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және қосымша білім беру жүйесінің жай-күйі және оның қызметінің тиімділігі туралы нақты ақпаратпен қамтамасыз ету;

      16) білім беруді басқару жүйесінің білім беру мониторингін және оны ақпараттық қамтамасыз етуді жүзеге асыру, білім берудің бірыңғай ақпараттық жүйесін ұйымдастыру және оның жұмыс істеу қағидаларын бекіту;

      17) балалар музыка мектептерінің, балалар көркемөнер мектептерінің және балалар өнер мектептерінің үлгілік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламаларын әзірлеу және бекіту;

      18) мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бағдарламаларын, бастауыш, негiзгi орта, жалпы орта білімнің жалпы бiлiм беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      19) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын қоспағанда, тиісті типтегі және түрдегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      20) білім беру ұйымдарында психологиялық-педагогикалық қолдап отыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      21) ерекше білім беру қажеттіліктерін бағалау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      22) мүдделі орталық атқарушы органдармен, жұмыс берушілермен және басқа да әлеуметтік әріптестермен өзара іс-қимыл жасай отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің сыныптауышын әзірлеу және бекіту;

      23) білім беру ұйымдарында оқу жылының басталу және аяқталу мерзімдерін, сондай-ақ орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізу мерзімдерін айқындау;

      24) мектепке дейiнгi, орта, техникалық және кәсiптiк, орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымдарын, сондай-ақ арнайы білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын әзірлеуді ұйымдастыру және бекiту;

      25) мектепке дейінгі ұйымдар, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім беру қызметтерін көрсетудің үлгілік шартының, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік практиканы өткізуге арналған үлгілік шарттың және дуальды оқыту туралы үлгілік шарттың нысандарын әзірлеу және бекіту;

      26) оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысқа басшылықты жүзеге асыру және оны жүргізуді үйлестіру, мәдениет саласындағы білім беру ұйымдарын қоспағанда, білім беру ұйымдарында оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын, оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын, сондай-ақ қашықтан оқытуды ұсыну бойынша білім беру ұйымдарына қойылатын талаптар мен қашықтан оқыту бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту;

      27) орта білім беру ұйымдарына арналған оқулықтарды және мектепке дейінгі ұйымдарға, орта білім беру ұйымдарына арналған оқу-әдістемелік кешендерді дайындау, сараптау, сынақтан өткізу және мониторинг жүргізу, басып шығару жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      28) республикалық және жергілікті бюджеттер бекітілгенге дейін орта білім беру ұйымдарына арналған оқулықтардың, мектепке дейінгі ұйымдарға, орта білім беру ұйымдарына арналған оқу-әдістемелік кешендердің тізбесін, оның ішінде электрондық нысанда бекіту;

      29) жаратылыстану-математика циклы пәндері бойынша Президенттік олимпиаданы, жалпы білім беру пәндері бойынша республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарын, орындаушылардың республикалық конкурстары мен кәсіби шеберлік конкурстарын ұйымдастыру және өткізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      30) жалпы білім беру пәндері бойынша республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың), орындаушылар конкурстарының, кәсіби шеберлік конкурстары мен спорттық жарыстардың тізбесін және оларды іріктеу өлшемшарттарын қалыптастыру және бекіту;

      31) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, ведомстволық бағынысты бiлiм беру ұйымдарының жарғыларын бекiту;

      32) тиісті саланың уәкілетті органдарымен келісу бойынша педагогтер лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын әзірлеу және бекіту;

      33) еңбек жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп, мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшылары мен педагогтерін лауазымға тағайындау, лауазымынан босату қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      34) педагогтерді қайта даярлау мен олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;

      35) салалық көтермелеу жүйесін әзірлеу және бекіту;

      36) еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге және балаларға қосымша білім беруге мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      37) техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алушылар үшін өтемақылар төлеу арқылы қысқы және жазғы каникул кезеңінде қалааралық теміржол және автомобиль (таксиден басқа) көлігінде жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      38) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары студенттерін жатақханалардағы орындармен қамтамасыз етуге мемлекеттік тапсырысты орналастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      39) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыру және бөлу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      40) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары студенттерін жатақханалардағы орындармен қамтамасыз етуге мемлекеттік тапсырысты бекіту және орналастыру;

      41) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары студенттерін жатақханалардағы орындармен қамтамасыз етуге мемлекеттік тапсырыстың мөлшерін айқындау әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      42) орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      43) бiлiм туралы мемлекеттiк үлгiдегi құжаттардың бланкiлерiне тапсырыс берудi ұйымдастыру, оларды сақтау, есепке алу мен беру және олармен негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және техникалық және кәсіптік, орта бiлiмнен кейінгі бiлiмнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарын, ведомстволық бағынысты бiлiм беру ұйымдарын қамтамасыз ету жөнiндегi қағидаларды әзiрлеу және бекiту, олардың пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру;

      44) орта білім беру ұйымдары үшін жеке пән бойынша бірыңғай базалық оқулықты айқындау және бекіту;

      45) мәдениет және өнер, дене шынықтыру және спорт мамандықтары бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқуға рұқсат беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      46) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын қоспағанда, білім алушыларды білім беру ұйымдарының типтері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      47) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      48) білім беру жүйесін басқару органдарын ақпараттық қамтамасыз етуді жүзеге асыру;

      49) арнаулы білім беру ұйымдарының үлгілері мен түрлерінің тізбесін белгілеу, арнаулы білім алуға мұқтаж адамдар үшін білім беру ұйымдарында қажетті орын санын айқындау;

      50) мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық және оқу-әдістемелік жарақтандырылуы мен қамтамасыз етілуіне қойылатын ең төмен міндетті талаптарды белгілеу;

      51) білім алу үшін арнайы жағдайлардың бірыңғай қағидаттары мен нормативтерін айқындау;

      52) білім алушыларды аттестаттау әдістемесін айқындау;

      53) уәкілетті органның балалар құқықтарын қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық ісіндегі қызметін үйлестіру;

      54) біліктілікті арттырудың ваучерлік-модульдік жүйесінің әдістемесін әзірлеуді ұйымдастыру және бекіту;

      55) білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторинг жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      56) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру үшін біліктіліктер бойынша, әскери, арнаулы оқу орындары үшін мамандықтардың топтары бойынша білім беру ұйымдарының білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту;

      57) орта білім беру ұйымдарында сынып жетекшілігі туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      58) орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды әзірлеу және бекіту;

      59) қолайсыз ауа райы метеожағдайларында орта білім беру ұйымдарында, сондай-ақ техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында сабақтарды тоқтату қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      60) мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бағдарламаларын, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының оқулықтарға және оқу-әдістемелік кешендеріне қажеттілігін болжау әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      61) мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      62) мемлекеттік білім беру ұйымдарының кітапханалар қорын қалыптастыру, пайдалану және сақтау жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      63) білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарын әзірлеу және бекіту;

      64) білім алушылардың білімін бағалау өлшемшарттарын әзірлеу және бекіту;

      65) жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарына (ғылыми жарыстарға) қатысушылар құрамын қалыптастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      66) педагогикалық әдеп қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      67) педагогтердің біліктілігін арттыру курстарын, сондай-ақ педагог қызметін курстан кейін қолдауды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      68) педагогтердің біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын әзірлеу, келісу және бекіту қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      69) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде кәсіпорындарды (ұйымдарды) айқындау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      70) дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын мүдделі мемлекеттік органдармен келісу бойынша әзірлеу және бекіту;

      71) мектепке дейінгі жастағы және мектеп жасындағы балаларды, олар орта білім алғанға дейін есепке алуды ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      72) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын қоспағанда, жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру іске асырылатын білім беру ұйымдарының типтері мен түрлерінің тізбесін бекіту;

      73) мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған орта білім беру ұйымдарын шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын ұйымдық-құқықтық нысанына қайта ұйымдастыру үшін өлшемшарттарды әзірлеу және бекіту;

      74) республикалық орта білім беру ұйымдарындағы мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту;

      75) мәдениет және өнер, дене шынықтыру және спорт мамандықтары бойынша сырттай және кешкі оқу, сондай-ақ экстернат нысандарында білім алуға жол берілетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің тізбесін бекіту;

      76) формальды емес білім беретін, танылған ұйымдардың тізбесіне енгізілген ұйымдар беретін формальды емес білім арқылы ересектер алған оқу нәтижелерін тану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      77) формальды емес білім беретін ұйымдарды тану қағидаларын әзірлеп, бекіту және формальды емес білім беретін, танылған ұйымдардың тізбесін қалыптастыру;

      78) баланың құқықтарын қорғау саласындағы басқа мүдделі уәкілетті органдардың қызметін үйлестіру және бағыттау;

      79) баланың құқықтарын қорғау саласында жергілікті атқарушы органдарды үйлестіруді және оларға әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асыру;

      80) ведомстволық бағынысты ұйымдарды бюджет қаражаты есебінен белгіленген тәртіппен қаржыландыруды жүзеге асыру;

      81) мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжаттарды толтыруға қойылатын талаптарды айқындау;

      82) білім беру ұйымдары, оның ішінде шағын жинақталған мектептер түрлерінің номенклатурасын бекіту;

      83) мемлекеттік білім беру тапсырысына байланысты қызметтер көрсетудің тізбесін қалыптастыру және бекіту;

      84) білім беру ұйымын басқарудың алқалы органдарын сайлау тәртібін қоса алғанда, жұмысты ұйымдастырудың үлгілік қағидаларын бекіту;

      85) балалар ауылындағы отбасында балаларды күтіп-бағуды және тәрбиелеуді жүзеге асыратын тәрбиеші ананы конкурстық іріктеу тәртібін айқындау;

      86) балалар ауылының әкімшілігі туралы ережені бекіту;

      87) тәрбиеші аналардың біліктілік санаттарын әзірлеу және белгілеу;

      88) балаларды балалар ауылындағы отбасына беру туралы үлгілік шартты бекіту;

      89) балалар ауылының, балалар үйінің және жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернаттың және тәрбиеленушінің (түлектің) арасында жасалған Жасөспірімдер үйінде күтіп-бағу туралы үлгілік шартты бекіту;

      90) азаматтардың денсаулығын сақтау, әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті органдармен бірлесіп мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытудың техникалық құралдарына қойылатын нормативтік талаптарды әзірлеу және бекіту;

      91) Қазақстан Республикасындағы балалардың жағдайы туралы жыл сайынғы мемлекеттік баяндаманы Қазақстан Республикасының Президентіне ұсыну және оны ресми басылымда жариялау;

      92) психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялар беру қызметін ұйымдастыру қағидаларын бекіту;

      93) кәмелетке толмағандардың заңға мойынұсынушылық мінез-құлқын қалыптастыруға, олардың бойына адамгершілік пен саламатты өмір салты негіздерін дарытуға бағытталған бағдарламалар мен әдістемелерді әзірлеу және оны білім беру ұйымдарының жұмыс практикасына енгізу;

      94) арнаулы білім беру ұйымдары туралы ережені бекіту;

      95) ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдары туралы ережені бекіту;

      96) білім беру және балалардың құқықтарын қорғау саласында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын әзірлеу және бекіту;

      97) арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсынатын субъектінің меншік нысанына қарамастан, әлеуметтік жұмыскерлерге қойылатын біліктілік талаптары мен оларды аттестаттау қағидаларын әзірлеу және халықты әлеуметтік қорғау және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органдармен келісу бойынша бекіту;

      98) әлеуметтік жұмыскерлер мамандықтарының тізбесін, оларды даярлау мен біліктілігін арттыру стандарттарын бекіту;

      99) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету бойынша мониторинг жүргізуді қамтамасыз ету;

      100) халықтың арнаулы әлеуметтік қызметтерге қажеттіліктеріне талдау жүргізуді қамтамасыз ету;

      101) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін субъектілерді ғылыми және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметті үйлестіруді жүзеге асыру;

      102) бiлiм беру ұйымдарын ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтiң үйлестiрiлуiн жүзеге асыру;

      103) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету саласындағы білім беру ұйымдарының қызметін үйлестіруді жүзеге асыру;

      104) жеке және заңды тұлғалармен, халықты әлеуметтік қорғау және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органдармен және басқа да мемлекеттік органдармен арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасауды жүзеге асыру;

      105) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, орта білім берудің, сондай-ақ кредиттік оқыту технологиясын ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру қағидаларын әзірлеуді ұйымдастыру және бекіту;

      106) орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында эксперимент режимінде іске асырылатын білім беру бағдарламаларын әзірлеу, сынақтан өткізу және енгізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      107) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдеріндегі мәліметтерді алу;

      108) лицензиарларды, лицензия беруді келісуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу және оларды рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу;

      109) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, орта білім берудің, сондай-ақ кредиттік оқыту технологиясын ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру әдістемесін әзірлеуді ұйымдастыру және бекіту;

      110) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің республикалық оқу-әдістемелік кеңесін, бейіндер бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бірлестіктерін құру және олардың қызметі туралы ережені бекіту;

      111) бiлiм беру жүйесінің сапасын сырттай және iшкi бағалау үшін статистикалық және талдамалық бағалау көрсеткіштерінің кешені көмегімен білім беру мониторингін жүзеге асыру;

      112) кәмелетке толмағандарға қорғаншылық, қамқоршылық мәселелері бойынша мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін үйлестіруді және өзара іс-қимыл жасауын ұйымдастыруды жүзеге асыру;

      113) асырап алынған балаларды консулдық есепке қою туралы есептер мен ақпаратты есепке алу қағидаларын бекіту;

      114) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      115) балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және бекіту;

      116) білім туралы құжаттардың түрлерін, білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың нысандарын және оларды есепке алу мен беру қағидаларын, сондай-ақ білім беру ұйымдарында білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтаманың нысанын әзірлеу және бекіту;

      117) мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, балаларға қосымша білім беретін мектептен тыс ұйымдарда білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      118) мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, қосымша білім беретін мектептен тыс ұйымдарда білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді, тауарларды, сондай-ақ мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды жосықсыз берушілердің (әлеуетті берушілердің) тізбесін қалыптастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      119) мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және бекіту;

      120) мемлекеттік қызмет көрсету;

      121) "Алтын белгі" белгісі туралы ережені бекіту;

      122) "Үздік педагог" атағын беру қағидаларын бекіту;

      123) "Орта бiлiм беретін үздiк ұйым", "Техникалық және кәсіптік, орта бiлiмнен кейінгі білім беретін үздiк ұйым" гранттарының мөлшерін және оларды беру тәртiбiн белгiлей отырып, осы гранттарды беруге арналған конкурстарды өткiзу қағидаларын бекiту;

      124) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын балаларды асырап алуға беру туралы рұқсат беру мүмкіндігі туралы қорытынды беретін комиссия қызметінің қағидаларын және құрамын бекiту;

      125) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап алуға ниет білдірген адамдарды есепке алу қағидаларын бекiту;

      126) бала асырап алу жөніндегі агенттіктерді және жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды Қазақстан Республикасы азаматтарының отбасыларына орналастыруға жәрдем көрсету жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу қағидаларын бекіту;

      127) жетім балаларды және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке алуды ұйымдастыру және олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидаларын бекіту;

      128) патронаттық тәрбие туралы ережені бекiту;

      129) асырап алынған баланың өмір сүру, оқу, тәрбие жағдайлары туралы және денсаулығының жай-күйі туралы есепті ұсыну қағидалары мен мерзімдерін, нысанын бекіту;

      130) жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың және балаларды өз отбасыларына тәрбиелеуге қабылдауға ниет білдірген адамдардың республикалық деректер банкін қалыптастыру және пайдалану қағидаларын бекіту;

      131) баланы қабылдайтын отбасылар туралы ережені бекіту;

      132) қабылдаушы ата-аналарға берілген жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды күтіп-бағуды қаржыландыру қағидаларын және мөлшерін бекіту;

      133) бала қонақтайтын отбасы туралы ережені бекіту;

      134) баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін сатып алу қағидаларын бекiту;

      135) Министрлік қалыптастыратын мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша орталық және жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіруді жүзеге асыру;

      136) Министрліктің өкілеттіктеріне жататын мәселелер бойынша орталық және жергілікті атқарушы органдардың қызметін бақылау функцияларын жүзеге асыру;

      137) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ұлттық, мемлекетаралық стандарттарды, ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын, стандарттау жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу, өзгерістер енгізу, қайта қарау және күшін жою жөнінде ұсыныстарды дайындауды және уәкілетті органға енгізуді жүзеге асыру;

      138) стандарттау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша ұлттық стандарттарды және ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын әзірлеуді жүзеге асыру;

      139) стандарттау жөніндегі құжаттар мен ұлттық стандарттау жоспарының жобаларын қарау;

      140) стандарттау жөніндегі техникалық комитеттерді құру жөнінде ұсыныстар дайындауды жүзеге асыру;

      141) стандарттау жөніндегі техникалық комитеттердің және стандарттау жөніндегі ұлттық органның, стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымдардың жұмысына қатысу;

      142) өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысу;

      143) мемлекеттік орта білім беру ұйымдарына бекітілген дене шынықтыру-сауықтыру және спорт құрылысжайларын мүліктік жалдауға (жалға) беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      144) техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлауды, қысқа мерзімді кәсіптік оқытуды, "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін") жобасы бойынша кадрлар даярлауды, еңбек ресурстары мен қысқартылатын жұмыскерлерді қайта даярлауды ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту;

      145) орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің жүргізуі үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту;

      146) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) білім беруді басқару органдарының бірінші басшыларын лауазымға тағайындауды және лауазымнан босатуды келісу;

      147) жекеменшік білім беру ұйымдарында орта білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын, оқуға ата-ана төлемақысының шекті мөлшерін бекiту;

      148) мүмкіндігі шектеулі балаларды арнаулы психологиялық-педагогикалық қолдауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      149) әкімшілік-аумақтық бірлікті басқару схемаларын қалыптастыру кезінде қолданылатын білім беруді басқару органдары (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың білім басқармалары, сондай-ақ оларға есеп беретін және олардың бақылауындағы, аудандарда, қалаларда немесе облыстық және республикалық маңызы бар қалалардағы, астанадағы аудандарда орналасатын білім бөлімдері) арасында функцияларды бөлуді әзірлеу және бекіту;

      150) педагог лауазымдарының тізбесін бекіту;

      151) мемлекеттік ұйымдар педагогтерінің жалақысын есептеу қағидаларын бекіту;

      152) педагогтік қайта даярлау тәртібін бекіту;

      153) педагогтің жұмыс және демалыс уақыты режимінің ерекшеліктерін айқындау қағидаларын бекіту;

      154) тәлімгерлікті ұйымдастыру тәртібін және тәлімгерлікті жүзеге асыратын педагогтерге қойылатын талаптарды бекіту;

      155) педагогтердің аттестаттаудан өту қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      156) Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды өз отбасына тәрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген Қазақстан Республикасының азаматтарын психологиялық даярлау бағдарламасының мазмұнына қойылатын талаптарды, оларды психологиялық даярлау жөніндегі қызметті ұйымдастыру тәртібін және осындай даярлықтан өткені туралы сертификаттың нысанын бекіту;

      157) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын, үлгілік оқу бағдарламаларын сараптау және сынақтан өткізу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      158) тиісті саланың уәкілетті органымен келісу бойынша білім беру ұйымдарына және олардың аумақтарына әкелуге тыйым салынған, оларда пайдаланылуы шектелген нәрселер мен заттардың тізбесін әзірлеу және бекіту;

      159) орта білім беру ұйымдарына арналған оқулықтардың және мектепке дейінгі ұйымдарға, орта білім беру ұйымдарына арналған оқу-әдістемелік кешендердің құрылымы мен мазмұнына қойылатын талаптарды әзірлеу және бекіту;

      160) бюджет қаражаты есебінен орта білім беру объектілерін салуды, реконструкциялауды қаржыландыру әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      161) білім беру сапасына халықаралық салыстырмалы зерттеулердің жүргізілуін үйлестіруді және білім беруді дамытудың жай-күйі туралы жыл сайынғы ұлттық баяндама дайындауды, сондай-ақ "Ұлттық білім беру дерекқоры" ақпараттық жүйесін қалыптастыруды, қолдап отыруды, жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді, интеграциялауды және оның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуді жүзеге асыратын, мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаны айқындау;

      162) "Ұлттық білім беру дерекқоры" ақпараттық жүйесін қалыптастыру, қолдап отыру, жүйелік-техникалық қызмет көрсету, интеграциялау және оның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      163) білім беру саласындағы ақпараттандыру объектілеріне қойылатын ең төмен талаптарды әзірлеу және бекіту;

      164) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары іске асыратын білім беру бағдарламаларының тізілімдерін жүргізу қағидаларын, сондай-ақ білім беру бағдарламаларының тізілімдеріне енгізу және олардан алып тастау негіздерін әзірлеу және бекіту;

      165) мемлекеттік білім беру ұйымдары педагогтерінің оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді таңдау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      166) жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың), орындаушылар конкурстарының, кәсіби шеберлік конкурстарының және спорттық жарыстардың тізбесін және оларды іріктеу өлшемшарттарын қалыптастыру және бекіту;

      167) соңғы үш жылдағы жеңімпаздары мен жүлдегерлері (бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталған) жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына білім беру гранты беріле отырып қабылданатын, жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалардың және орындаушылардың халықаралық конкурстарының, спорттық жарыстардың тізбесін және оларды іріктеу өлшемшарттарын қалыптастыру және бекіту;

      168) жеңімпаздары, жүлдегерлері және оларды дайындаған педагогтер бюджет қаражаты есебінен біржолғы сыйақымен көтермеленетін жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалардың тізбесін қалыптастыру және бекіту;

      169) жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне, оларды дайындаған педагогтерге біржолғы сыйақы төлеу қағидаларын, сондай-ақ жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне, оларды дайындаған педагогтерге біржолғы сыйақы мөлшерін бекіту;

      170) орта білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызметтің жұмыс істеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      171) тиісті саланың уәкілетті органымен келісу бойынша баланы жәбірлеудің (буллингтің) профилактикасы қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      172) мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы мемлекеттік білім беру тапсырысының көрсетілетін қызметтерінің шарттарын жасасу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      173) балалар ауылындағы отбасы туралы ережені бекіту;

      174) жасөспірімдер үйі туралы үлгілік қағидаларды бекіту;

      175) халықтың тығыздығына және елді мекендердің шалғайлығына қарай білім беру ұйымдары желісінің кепілдік берілген мемлекеттік нормативін әзірлеу және бекіту;

      176) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыруды, оған қолжетімділікті қамтамасыз ету;

      177) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету процестерін оңтайландыру және автоматтандыру жөнінде шаралар қолдану;

      178) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын ішкі бақылауды жүргізу;

      179) Қазақстан Республикасының аумағында танылатын бастауыш, негізгі орта білім, жалпы орта білім, техникалық және кәсіптік білім, орта білімнен кейінгі білім беру туралы құжаттарды тану қағидаларын бекіту;

      180) ғылым және ғылыми-техникалық қызмет саласында ұсыныстар әзірлеуге және мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысу, Министрліктің өкілеттіктері шегінде ғылыми зерттеулер жүргізу жөніндегі жұмысты үйлестіру;

      181) Министрліктің өкілеттіктері шегінде іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің басым бағыттарын қалыптастыруға қатысу;

      182) мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламалар әзірлеуді ұйымдастыру және мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі және жалпы орта білім, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және қосымша білім беру саласында олардың іске асырылуын жүзеге асыру;

      183) мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі, жалпы орта білім, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және қосымша білім беру саласында орындалған ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламалар жөнінде есептерді бекіту;

      184) мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын әзірлеуге қатысу;

      185) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидаларын әзірлеуге қатысу;

      186) уәкілетті органға ұлттық ғылыми кеңестердің құрамына қосу үшін кандидатуралар жөнінде ұсыныстар енгізу және олардың құрамын келісу;

      187) ұлттық ғылыми кеңестер туралы ережені әзірлеуге қатысу;

      188) уәкілетті органға базалық қаржыландыру субъектілерінің және іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдардың тізбелерін қалыптастыру бойынша ұсыныстар енгізу;

      189) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті базалық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру, сондай-ақ ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет пен ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің нәтижелерін коммерцияландыруды гранттық қаржыландыру, іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдарды қаржыландыру қағидаларын әзірлеуге қатысу;

      190) мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органдармен келісу бойынша Министрліктің даму жоспарын бекіту;

      191) мыналарды:

      бастауыш білім;

      негізгі орта білім;

      жалпы орта білім;

      біліктіліктер бойынша техникалық және кәсіптік білім, әскери, арнаулы оқу орындары үшін мамандықтардың топтары бойынша;

      біліктіліктер бойынша орта білімнен кейінгі білім беру, әскери, арнаулы оқу орындары үшін мамандықтардың топтары бойынша білім беру қызметімен айналысуға лицензиялауды рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы оның жұмыс істеу қағидаларына сәйкес электрондық түрде жүзеге асыру;

      192) мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бойынша қызметті жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыру;

      193) білім беру ұйымын Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бойынша қызметті жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламалардың тізілімінен алып тастау;

      194) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қызметін хабарлама жасау тәртібінде жүзеге асыратын білім беру ұйымының қызметін тоқтата тұру;

      195) мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қоспағанда, мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бойынша рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу;

      196) хабарлама жасау тәртібін рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы оның жұмыс істеу қағидаларына сәйкес электрондық түрде жүзеге асыру;

      197) өтініш берушінің Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында белгіленген талаптарды сақтауын тексеруді жүзеге асыру;

      198) білім беру қызметімен айналысуға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру, білім беру ұйымының қайта ұйымдастырылуына байланысты білім беру қызметімен айналысуға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу мәселелерін алқалы және жария қарау үшін консультациялық-кеңесші орган құру;

      199) денсаулық сақтау саласында техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарын және Сот төрелігі академиясын қоспағанда, меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауды жүргізу;

      200) білім беру ұйымдарында меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру және қосымша білім беру саласындағы заңнамасының және нормативтік құқықтық актілерінің, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының орындалуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      201) бақылау және тексеру іс-шараларының нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес білім беру саласындағы уәкілетті органның құзыретіне жатқызылған баптар бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау, әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік жазалар қолдану, істерді қозғау және оларды сот органдарына беру, сот процестеріне қатысу;

      202) аумақтық органдардың қызметін үйлестіру және бақылау, сондай-ақ оларға әдістемелік көмек көрсету;

      203) бастауыш білім, негізгі орта білім, жалпы орта білім , техникалық және кәсіптік білім, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарынан шығатын ресми құжаттарды апостильдеу рәсімін жүзеге асыру;

      204) білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторингті ұйымдастыру және бекіту;

      205) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ведомстволық бағынысты ұйымдардағы бюджеттік және қаржылық тәртіпті бақылауды қамтамасыз ету;

      206) баланың құқықтарын қорғау, балалардың қадағалаусыз және қараусыз қалуына қарсы іс-қимыл жасау, әлеуметтік жетімдіктің алдын алу мен оның профилактикасы саласында мүдделі мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру;

      207) бала асырап алу, қорғаншылық, қамқоршылық, патронат, баланы қабылдайтын және бала қонақтайтын отбасы мәселелері бойынша облыстық, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары білім басқармаларының қызметін үйлестіру және бақылау;

      208) бала асырап алу жөніндегі агенттіктерді аккредиттеуді жүргізу;

      209) бала асырап алу жөніндегі агенттіктерді аккредиттеу немесе аккредиттеуден бас тарту туралы шешімдерді, бала асырап алу жөніндегі агенттік филиалының және (немесе) өкілдігінің қызмет етуін ұзарту (ұзартудан бас тарту), тоқтата тұру, қайтадан қолданысқа енгізу және тоқтату туралы дәлелді шешімдерді беру;

      210) жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың және балаларды өз отбасыларына тәрбиелеуге қабылдауға ниет білдірген адамдардың республикалық деректер банкін қалыптастыру мен пайдалану бойынша аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органдарының қызметін үйлестіру;

      211) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

      212) білім беру ұйымдарында балаларды тамақтандыруды, балаларды мектепке жеткізуді, олардың қадағалаусыз қалуының және құқық бұзушылықтың профилактикасын ұйымдастыру бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының орындалуын бақылауды жүзеге асыру;

      213) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған органдар мен білім беру ұйымдарының қызметін бақылауды жүзеге асыру;

      214) баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезіндегі қызметін үйлестіру;

      215) девиантты мінез-құлықты балаларға арналған және ерекше режимде ұстайтын арнайы білім беру ұйымдарының қызметін бақылауды жүзеге асыру;

      216) баланың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған Қазақстан Республикасының бала құқықтары туралы заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

      217) білім беру ұйымдарында балаларды тамақтандыруды ұйымдастыруды, балаларды мектепке жеткізуді мониторингтеу мен талдауды жүзеге асыру;

      218) балалар өмірі сапасының құқықтық және әлеуметтік кепілдіктерін қамтамасыз ету;

      219) Кәмелетке толмағандардың ісі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырыстарын ұйымдастыру және өткізу;

      220) адамгершілік-рухани дамытуға бағытталған үкіметтік емес ұйымдардың қызметі мен балалардың әлеуметтік бастамаларын үйлестіру және қолдау;

      221) мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру және қосымша білім беру, балалардың құқықтарын қорғау саласында жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көрсету тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстар әзірлеу;

      222) мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыратын үкіметтік емес ұйымдарға ақпараттық консультациялық, әдістемелік қолдау көрсету;

      223) балалар өмірі көрсеткіштерінің ең төменгі әлеуметтік стандарттарын, нормалары мен нормативтерін жақсарту жағына қарай жыл сайын қайта қарауды қамтамасыз ету;

      224) Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасының анықталған бұзушылықтарын ұйғарымда белгіленген мерзімде жою туралы орындалуы міндетті жазбаша ұйғарымдар беру;

      225) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттар бланкілерінің пайдаланылуын бақылауды жүргізу;

      226) шетелдіктерге асырап алуға берілген балаларды бақылауды жүзеге асыру;

      227) өз құзыреті шегінде арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

      228) білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептілік құжаттарының нысандарын әзірлеу және бекіту;

      229) орта білім беретін республикалық ұйымдарды, сондай-ақ халықаралық келісімдерге сәйкес шетелдік мектептерде оқитын отандастарды оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету;

      230) мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету бойынша жұмысты үйлестіру;

      231) республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шаралар өткізуді ұйымдастыру;

      232) білім беру ұйымдарына әдіснамалық көмек көрсету;

      233) жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды Қазақстан Республикасы азаматтарының отбасыларына орналастыруға жәрдем көрсету жөніндегі ұйымды аккредиттеуді жүргізу;

      234) жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды Қазақстан Республикасы азаматтарының отбасыларына орналастыруға жәрдем көрсету жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу немесе аккредиттеуден бас тарту туралы шешімдерді, жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды Қазақстан Республикасы азаматтарының отбасыларына орналастыруға жәрдем көрсету жөніндегі ұйымдардың қызметін ұзарту (ұзартудан бас тарту), тоқтата тұру, қайта бастау және тоқтату туралы дәлелді шешімдерді беру;

      235) жаңадан іске қосылатын мемлекеттік орта білім объектілерін күтіп-ұстауға арналған бюджет қаражаты шығыстарының көлемін айқындау әдістемесі мен қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      235-1) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл және ынтымақтастық жөнінде кеңес құру;

      235-2) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті органға мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың іске асырылуы жөнінде ақпарат беру;

      235-3) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың жоспарланатын тақырыптарын және іске асырылуы жөніндегі ақпаратты, сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың нәтижелерін бағалауды өзінің интернет-ресурсында орналастыру;

      235-4) өздерінің құзыреті шегінде үкіметтік емес ұйымдарды гранттық қаржыландыру саласындағы оператор арқылы мемлекеттік гранттар беру және оператордың мемлекеттік гранттардың іске асырылу нәтижелері туралы есебін қарау;

      235-5) мемлекеттік гранттарды қалыптастыру, беру, мониторингтеу және олардың тиімділігін бағалау қағидаларына сәйкес азаматтық қоғам өкілдерін тарта отырып, мемлекеттік гранттардың тиімділігін бағалауды жүзеге асыру;

      235-6) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті орган жанындағы Үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жөніндегі үйлестіру кеңесінің ұсынымдары негізінде бағыттары мен қаржыландыру көлемі бойынша мемлекеттік гранттарды қалыптастыру;

      235-7) стратегиялық әріптестерді конкурстық іріктеуді жүргізу және стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыру қағидаларына сәйкес олармен шарттар жасасу;

      235-8) стратегиялық әріптестердің жасалған шарттарға және стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыру қағидаларына сәйкес міндеттемелерді орындауын бағалауды жүзеге асыру;

      235-9) жыл сайын 1 желтоқсанға дейін үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті органға стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыру қағидаларына сәйкес стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырыстың нәтижелері туралы ақпарат ұсыну;

      235-10) жеке және заңды тұлғалар жолданымдарда (арыздарда, шағымдарда), сұрау салуларда, ұсыныстарда, үн қосулар мен хабарларда көтеретін жүйелі мәселелерді талдауды, мониторингілеуді және айқындауды жүзеге асыру;

      235-11) оқушылардың бойында толеранттылықтың, тұлғааралық және этносаралық коммуникациялардың жоғары мәдениетін қалыптастыруды қамтамасыз ету, балалар мен жасөспірімдер арасында профилактикалық шаралар қабылдау және этносаралық қақтығыстарды анықтау;

      235-12) оқушылар арасында толерантты этносаралық қатынастарды нығайтуға, оларда инклюзивті және мәдениетаралық өзара іс-қимылды қалыптастыруға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру.

      236) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

      Ескерту. 15-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 19.10.2022 № 834 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз); 06.12.2022 № 981 қаулыларымен.

3-тарау. Министрліктің бірінші басшысының мәртебесі, өкілеттіктері

      16. Министрлікті басқаруды бірінші басшы жүзеге асырады, ол Министрлікке жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз өкілеттіктерін жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

      17. Министрліктің бірінші басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалады және лауазымнан босатылады.

      18. Министрліктің бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын орынбасарлары (бірінші вице-министр, вице-министрлер) болады.

      19. Министрліктің бірінші басшысының өкілеттіктері:

      1) өз орынбасарларының міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;

      2) еңбек қатынастары мәселелері өзінің құзыретіне жатқызылған Министрлік қызметкерлерін заңнамаға сәйкес лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

      3) заңнамада белгіленген тәртіппен Министрлік қызметкерлеріне тәртіптік жазалар мен көтермелеу шараларын қолданады;

      4) бұйрықтарға қол қояды;

      5) барлық мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдарда Министрліктің атынан өкілдік етеді;

      6) Министрліктің жұмыс регламентін бекітеді;

      7) Министрлікте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шараларды қабылдайды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды қабылдамағаны үшін дербес жауапты болады;

      8) өз құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

      Министрлiктің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

      20. Бірінші басшы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес айқындайды.

      21. Министрліктің аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын аппарат басшысы басқарады.

4-тарау. Министрліктің мүлкі

      22. Министрліктің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.

      Министрліктің мүлкi оған меншік иесі берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      23. Министрлікке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.

      24. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Министрліктің өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне берілген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Министрлікті қайта ұйымдастыру және тарату

      25. Министрлікті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Министрліктің қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 30.12.2022 № 1121 қаулысымен.

      1. "Дарын" республикалық ғылыми-практикалық орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      2. "Ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесi орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      3. "Балдәурен" республикалық оқу-сауықтыру орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      4. "Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      5. "Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      6. "Қаржы орталығы" акционерлік қоғамының 50 (елу) пайызы.

      7. "Ахмет Байтұрсынұлы атындағы "Талдау" ұлттық зерттеулер және білімді бағалау орталығы" акционерлік қоғамы.

      8. "Өрлеу" біліктілікті арттыру ұлттық орталығы" акционерлік қоғамы.

      9. "Talap" комерциялық емес акционерлік қоғамы.

      10. "Адамның үйлесімді дамуы ұлттық институты" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      11. "Республикалық физика-математика мектебі" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      12. "Республикалық ғылыми-практикалық білім мазмұнын сараптау орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      13. "Бөбек" ұлттық ғылыми-практикалық, білім беру және сауықтыру орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      Министрліктің Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің қарамағындағы аумақтық органдардың тізбесі

      1. Ақмола облысының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      2. Ақтөбе облысының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      3. Алматы облысының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      4. Атырау облысының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      5. Шығыс Қазақстан облысының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      6. Жамбыл облысының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      7. Батыс Қазақстан облысының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      8. Қарағанды облысының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      9. Қостанай облысының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      10. Қызылорда облысының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      11. Маңғыстау облысының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      12. Павлодар облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      13. Солтүстік Қазақстан облысының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      14. Түркістан облысының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      15. Нұр-Сұлтан қаласының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      16. Алматы қаласының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      17. Шымкент қаласының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      18. Абай облысының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      19. Ұлытау облысының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      20. Жетісу облысының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      Министрліктің қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің тiзбесi

      1. "Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми-практикалық орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      2. "Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетiн тереңдете оқытатын орта мектеп-интернаты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      3. "Республикалық ғылыми-педагогикалық кiтапхана" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      4. "Балаларды ерте дамыту институты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 19 тамыздағы
№ 581 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:

      "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігіне" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 389-6-жол алып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігіне" деген бөлім алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы бөлімдермен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігіне:

      405. "Қаржы орталығы" акционерлік қоғамының – 50 (елу) пайыз.

      405-1. "Talap" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      405-2. "Ақпараттық-талдау орталығы" акционерлік қоғамы.

      405-3. "Өрлеу" біліктілікті арттыру ұлттық орталығы" акционерлік қоғамы.

      405-4. "Республикалық физика-математика мектебі" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      405-5. "Адамның үйлесімді дамуы ұлттық институты" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      405-6. "Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлiгiнiң шаруашылық басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

      Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігіне:

      406. "Прогресс" ғылыми-өндірістік бірлестігінің техника паркі" ашық акционерлік қоғамы.

      406-1. "Қазақстандық менеджмент, экономика және болжау институты" акционерлік қоғамы.

      406-2. "Халықаралық бағдарламалар орталығы" акционерлік қоғамы.

      406-3. "Республикалық инновациялық қор" жабық акционерлік қоғамы.

      406-4. "Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-5. "Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетi" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-6. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетi" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-7. "Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-8. "М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-9. "Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-10. "Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-11. "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-12. "Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-13. "Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-14. "Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-15. "Торайғыров университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-16. "Қарағанды индустриялық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-17. "А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-18. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетi" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-19. "Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-20. "М. Әуезов атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-21. "Рудный индустриялық институты" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-22. "Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-23. "Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-24. "Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетi" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-25. "Д. Серiкбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетi" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-26. "Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-27. "Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-28. "Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-29. "Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-30. "Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-31. "Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      406-32. "Азаматтық авиация академиясы" акционерлік қоғамы.

      Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитетіне

      406-33. "Ғылым қоры" акционерлік қоғамы.

      406-34. "Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы" акционерлік қоғамы.

      406-35. "География және су қауіпсіздігі институты" акционерлік қоғамы.

      406-36. "ЮНЕСКО аясындағы 2-санаттағы "Орталық Азия өңірлік гляциологиялық орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

      406-37. "Еуразиялық интеграция институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

      Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Тіл саясаты комитетіне

      406-38. "Шайсұлтан Шаяхметов атындағы "Тіл-Қазына" ұлттық ғылыми-практикалық орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.".

      2. "Экспорты және (немесе) импорты халықаралық шарттарға сәйкес рұқсат беру құжаттары және мемлекеттік органдар беретін рұқсат беру құжаттары негізінде жүзеге асырылатын тауарлардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 24 сәуірдегі № 287 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген экспорты және (немесе) импорты халықаралық шарттарға сәйкес рұқсат беру құжаттары мен мемлекеттік органдар беретін рұқсат беру құжаттары негізінде жүзеге асырылатын тауарлардың тізбесінде:

      реттік нөмірі 4-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

4.

Минералогия және палеонтология бойынша коллекциялар мен коллекциялау заттары, қазбалы жануарлардың сүйектері

лицензия/
қорытынды

ҒЖБМ

  ";

      Ескертпелерде:

      аббревиатуралардың толық жазылуында:

      "БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "ҒЖБМ – Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі".

      3. "Білім беру саласындағы лицензиарларды айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 21 қарашадағы № 934 қаулысында:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті кадрларды даярлау бағыттары және оқу нысандары бойынша жоғары білім, кадрларды даярлау бағыттары және оқу нысандары бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру үшін бiлiм беру саласындағы қызметпен айналысуға лицензия беруді жүзеге асыру жөніндегі лицензиар;

      2) Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті діни білім беру үшін бiлiм беру саласындағы қызметпен айналысуға лицензия беруді жүзеге асыру жөніндегі лицензиар;

      3) Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің аумақтық білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменттері бастауыш білім, негізгі орта білім, жалпы орта білім, біліктіліктер бойынша техникалық және кәсіптік білім, мамандықтар топтары бойынша әскери, арнаулы оқу орындары үшін, біліктіліктер бойынша орта білімнен кейінгі білім беру үшін бiлiм беру саласындағы қызметке лицензия беруді жүзеге асыру жөніндегі лицензиарлар;

      4) осы қаулыға қосымшаға сәйкес өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі бөлігінде білім беру қызметімен айналысуға лицензия беруді келісетін мемлекеттік органдар болып айқындалсын.";

      көрсетілген қаулыға қосымша осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      4. "Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланатын интернет-ресурстар мен ақпараттық жүйелердің тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 14 наурыздағы № 137 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланатын интернет-ресурстар мен ақпараттық жүйелердің тізбесінде:

      реттік нөмірі 23-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

23.

"Жоғары білім беруді басқарудың бірыңғай жүйесі"

Қазақстан Республикасы жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының студенттері мен түлектері туралы

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлiгi

  ".

      5. "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің кейбір мәселелері және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 936 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі туралы ережеде:

      Министрліктің және оның ведомстволарының қарамағындағы ұйымдардың тізбесінде:

      1-тармақтың 5) тармақшасы алып тасталсын.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 19 тамыздағы
№ 581 қаулысына
1-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысы.

      2. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң Аэроғарыш комитетiн Астана қаласына көшiру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 желтоқсандағы № 1376 қаулысының 5-тармағы.

      3. "Бәйтерек" Қазақстан-Ресей бiрлескен кәсiпорны" акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 наурыздағы № 207 қаулысының 4-тармағының 4) тармақшасы.

      4. "Қазғарыш" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 17 наурыздағы № 242 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 5-тармағы.

      5. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгінің жекелеген мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 сәуірдегі № 300 қаулысының 4-тармағының 2) тармақшасы.

      6. "Халықаралық бағдарламалар орталығы" акционерлiк қоғамын құрудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 сәуірдегі № 301 қаулысының 6-тармағының 3) тармақшасы.

      7. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 29 сәуірдегі № 405 қаулысының 5-тармағының 2) тармақшасы.

      8. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "Қаржы орталығы" мемлекеттiк мекемесiн қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 1 маусымдағы № 541 қаулысының 5-тармағының 3) тармақшасы.

      9. "Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорнының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 19 шілдедегі № 741 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы.

      10. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір республикалық мемлекеттік кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 қыркүйектегі № 929 қаулысының 5-тармағының 2) тармақшасы.

      11. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгiнiң "Фитохимия институты" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 27 қыркүйектегі № 953 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      12. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "Мұнай-газ саласы үшiн техникалық және қызмет көрсететiн еңбек кадрларын даярлау және қайта даярлау жөнiндегi өңiраралық кәсiптiк орталық" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 қарашадағы № 1159 қаулысының 5-тармағының 2) тармақшасы.

      13. "Қазақстан Республикасы Yкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 27 ақпандағы № 134 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Yкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырудың 5-тармағы.

      14. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "Биологиялық зерттеулер орталығы" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорнының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 21 наурыздағы № 195 қаулысының 4-тармағының 2) тармақшасы.

      15. "Кейбiр объектілерді республикалық меншіктен Алматы қаласының коммуналдық меншiгiне беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 29 наурыздағы № 211 қаулысының 3-тармағының 2) тармақшасы.

      16. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына өзгерiстер мен толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 сәуірдегі № 249 қаулысы.

      17. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 маусымдағы № 544 қаулысының 1-тармағының 2) тармақшасы.

      18. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 21 шілдедегі № 700 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы.

      19. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "Отын-энергетика саласына арналған техникалық және қызмет көрсету еңбегi кадрларын даярлау және қайта даярлау жөнiндегi өңiраралық кәсiптiк орталық" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 5 желтоқсандағы № 1170 қаулысының 5-тармағының 2) тармақшасы.

      20. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "А.Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық қазақ орта мамандандырылған музыка мектеп-интернаты" мемлекеттік мекемесін Алматы қаласының коммуналдық меншігіне беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 29 желтоқсандағы № 1324 қаулысының 3-тармағының 1) тармақшасы.

      21. "Қазақстан Республикасы ұлттық ғарыш агенттігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 мамырдағы № 438 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 9-тармағы.

      22. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі "Ақмола қаржы-экономикалық колледжі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 шілдедегі № 624 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      23. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 18 қазандағы № 964 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 5-тармағы.

      24. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 22 қазандағы № 984 қаулысының 2-тармағының 1) тармақшасы.

      25. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Өңдеу саласына арналған техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кадрларын даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық кәсіптік орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 желтоқсандағы № 1244 қаулысының 5-тармағының 2) тармақшасы.

      26. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Республикалық біліктілікті растау және беру орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 15 қаңтардағы № 15 қаулысының 5-тармағының 2) тармақшасы.

      27. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне ведомстволық бағынысты жекелеген ұйымдардың мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 18 сәуірдегі № 365 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы.

      28. "Өркен" акционерлік коғамын құру және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 13 мамырдағы № 452 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін толықтырулардың 3-тармағы.

      29. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Ш. Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік университеті" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 26 мамырдағы № 502 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерiстердің 3-тармағы.

      30. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 11 қыркүйектегі № 847 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерiстердің 5-тармағы.

      31. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанынан мемлекеттік корпоративтік басқару мәселелері жөніндегі мамандандырылған кеңестер құру туралы және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 21 қарашадағы № 1080 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 6-тармағы.

      32. "Астананың жаңа университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамын құру және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 20 маусымдағы № 957 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін толықтырулардың 3-тармағы.

      33. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне толықтырулардың мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 14 қыркүйектегі № 1369 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтырулар мен өзгерістердің 5-тармағы.

      34. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 11 наурыздағы № 281 қаулысы.

      35. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Қазақ ұлттық музыка академиясы" мемлекеттік мекемесін қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 12 қазандағы № 1560 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерістердің 2-тармағы.

      36. "Астананың жаңа университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының және "Ұлттық медициналық холдинг" акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 1 наурыздағы № 152 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      37. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 2 наурыздағы № 156 қаулысы.

      38. "Астананың жаңа университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының және "Өркен" акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 7 маусымдағы № 532 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 6-тармағы.

      39. "Алматы қаласының "А. Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған қазақ орта мамандандырылған музыка мектеп-интернаты" мемлекеттік мекемесін республикалық меншікке қабылдау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 6 қыркүйектегі № 901 қаулысының 4-тармағы.

      40. "Қазақстан Республикасында құқық қорғау қызметі мен сот жүйесінің тиімділігін арттыру жөніндегі кейбір шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 қыркүйектегі № 1009 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы.

      41. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 наурыздағы № 246 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағы.

      42. "Назарбаев Университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы мен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" акционерлік қоғамын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 маусымдағы № 647 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерiстердің 5-тармағы.

      43. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 маусымдағы № 722 қаулысының 4-тармағының 1) тармақшасы.

      44. "Кәсіпқор" холдингі" коммерциялық емес акционерлік қоғамын құру және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 7 шілдедегі № 777 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін толықтырулардың 3-тармағы.

      45. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 7 шілдедегі № 778 қаулысының 5-тармағының 1) тармақшасы.

      46. "Ақпараттық-талдау орталығы" акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 15 қыркүйектегі № 1063 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін толықтырулардың 3-тармағы.

      47. "Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті" акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 29 қыркүйектегі № 1109 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 2-тармағы.

      48. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 желтоқсандағы № 1425 қаулысы.

      49. "Жекелеген мемлекеттік кәсіпорындарды коммуналдық меншіктен республикалық меншікке берудің кейбір мәселелері және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Өрлеу" біліктілікті арттыру ұлттық орталығы" акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 17 ақпандағы № 232 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      50. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 1 наурыздағы № 282 қаулысы.

      51. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Мектепке дейінгі балалық шақ" республикалық орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 392 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 1-тармағы.

      52. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің жекелеген мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 маусымдағы № 874 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 1-тармағы.

      53. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 24 шілдедегі № 962 қаулысы.

      54. "Технологияларды коммерцияландыру орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 шілдедегі № 989 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін толықтырулардың 3-тармағы.

      55. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Ұлттық аккредиттеу орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 тамыздағы № 1110 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 2-тармағы.

      56. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Республикалық техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың және біліктілікті берудің ғылыми-әдістемелік орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 5 қыркүйектегі № 1144 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      57. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің жекелеген республикалық мемлекеттік ұйымдарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 29 мамырдағы № 529 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 3-тармағы.

      58. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 13 наурыздағы № 236 қаулысы.

      59. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 14 қыркүйектегі № 958 қаулысы.

      60. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 8 қарашадағы № 1171 қаулысы.

      61. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 22 қыркүйектегі № 1001 қаулысы.

      62. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Ұлттық білім беру статистикасы және бағалау орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын тарату туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 1392 қаулысының 3-тармағының 1) тармақшасы.

      63. "Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 1440 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 2-тармағы.

      64. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 101 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 2-тармағы.

      65. "Мемлекеттік меншіктің кейбір мәселелері және Қазақ ССР Министрлер Кеңесi мен Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешімдерінің күшi жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 10 сәуірдегі № 221 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 3-тармағы.

      66. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 226 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 2-тармағы.

      67. "О. Жәутіков атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған физика-математика орта мектеп-интернаты" мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 358 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      68. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 9 маусымдағы № 425 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы.

      69. "Мемлекеттік мекемелерді Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қарамағынан Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің қарамағына беру және оларды қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 26 қыркүйектегі № 789 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағы.

      70. "Республикалық меншіктің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 24 қарашадағы № 939 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 3-тармағы.

      71. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 12 мамырдағы № 288 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 1-тармағы.

      72. "Атырау мұнай және газ университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамын құру мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 25 шілдедегі № 433 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы.

      73. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 31 тамыздағы № 507 қаулысы.

      74. "Республикалық меншіктің кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 7 қарашадағы № 675 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      75. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 10 ақпандағы № 49 қаулысы.

      76. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 8 маусымдағы № 350 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 7-тармағы.

      77. "Мемлекеттік мүлікті республикалық меншіктен коммуналдық меншікке берудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 22 тамыздағы № 497 қаулысының 3-тармағы.

      78. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Тараз мемлекеттік педагогикалық институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 20 қазандағы № 657 қаулысының 2-тармағы.

      79. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 17 қарашадағы № 753 қаулысының 2-тармағы.

      80. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 916 қаулысының 2-тармағы.

      81. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 наурыздағы № 119 қаулысының 2-тармағы.

      82. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің "Есік мемлекеттік дендрологиялық саябағы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 4 сәуірдегі № 161 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 1-тармағы.

      83. "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 702 Жарлығын іске асырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 шілдедегі № 420 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 1-тармағы.

      84. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің "Есік мемлекеттік дендрологиялық саябағы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 19 қазандағы № 649 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы.

      85. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 26 қазандағы № 684 қаулысы.

      86. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі "Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Өмірзақ Сұлтанғазиннің есімін беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 16 қарашадағы № 754 қаулысының 2-тармағы.

      87. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 872 қаулысы.

      88. "Атырау мұнай және газ университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамына Сафи Өтебаевтың есімін беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 14 ақпандағы № 64 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы.

      89. "Кейбір республикалық мемлекеттік мекемелерді, республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 19 наурыздағы № 131 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағы.

      90. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 3 мамырдағы № 241 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 3-тармағы.

      91. "Технологияларды коммерцияландыру орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігін тарату туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 мамырдағы № 354 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 3-тармағы.

      92. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 13 маусымдағы № 399 қаулысы.

      93. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 3 қыркүйектегі № 653 қаулысы.

      94. "Сейсмология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің және "Сейсмологиялық тәжірибе-әдістемелік экспедициясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін сыйға тарту шарты бойынша жеке меншіктен республикалық меншікке қабылдау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 10 қазандағы № 748 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтырулардың 4-тармағы.

      95."Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жоғары оқу орындарының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 11 қазандағы № 752 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      96. "География институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қатысу үлесін сыйға тарту шарты бойынша жеке меншіктен республикалық меншікке қабылдау және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің "География және су қауіпсіздігі институты" акционерлік қоғамы етіп қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 11 қазандағы № 753 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтырулардың 4-тармағы.

      97. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 23 қазандағы № 789 қаулысының 4-тармағы.

      98. "Қаржы академиясы" акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 28 қазандағы № 890 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағы.

      99. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгiнiң кейбір республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындарын тарату туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 1 қарашадағы № 823 қаулысы.

      100. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті "Қолданбалы математика институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 10 желтоқсандағы № 914 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 1-тармағы.

      101. "Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің "Ботаника және фитоинтродукция институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 20 желтоқсандағы № 951 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 1-тармағы.

      102. "Кәсіпқор" холдингі" коммерциялық емес акционерлік қоғамын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 26 желтоқсандағы № 979 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 4-тармағы.

      103. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Машина жасау саласына арналған техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кадрларын даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық кәсіптік орталық" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын құру туралы" 2008 жылғы 22 желтоқсандағы № 1196 және "Көру қабілеті бұзылған балаларға арналған Қарағанды республикалық арнайы мектеп-интернаты" мемлекеттік мекемесін құру туралы" 2010 жылғы 6 қыркүйектегі № 900 қаулыларының күшін жою туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 31 қаңтардағы № 26 қаулысының 2-тармағының 1) тармақшасы.

      104. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Бөбек" ұлттық ғылыми-практикалық, білім беру және сауықтыру орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 851 қаулысының күшін жою туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 31 қаңтардағы № 27 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы.

      105. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 2 сәуірдегі № 163 қаулысы.

      106. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми-практикалық орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесін қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 23 маусымдағы № 384 қаулысының 3-тармағының 1) тармақшасы.

      107. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің кейбір республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 21 қазандағы № 690 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 1-тармағы.

      108. "Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 6 қарашадағы № 741 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 3-тармағы.

      109. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 20 қарашадағы № 780 қаулысының 4-тармағының 1) тармақшасы.

      110. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 3 желтоқсандағы № 821 қаулысының 4-тармағы.

      111. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 951 қаулысының 4-тармағы.

      112. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 9 ақпандағы № 39 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы.

      113. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің кейбір өкімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 18 наурыздағы № 145 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің кейбір өкімдеріне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 7-тармағы.

      114. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 1 сәуірдегі № 199 қаулысы.

      115. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 13 тамыздағы № 553 қаулысы.

      116. "Жекелеген заңды тұлғалар акцияларының мемлекеттік пакеттерін (қатысу үлестерін) иелену және пайдалану құқықтарын берудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № 597 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағы.

      117. "Сыйға тарту шарты бойынша республикалық меншікке берілетін "ЮНЕСКО аясындағы 2-санаттағы "Орталық Азия өңірлік гляциологиялық орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталының үлесін қабылдау және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 13 қыркүйектегі № 636 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтырудың 3-тармағы.

      118. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 21 қыркүйектегі № 642 қаулысы.

      119. "Еуразиялық интеграция институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қатысу үлесін сыйға тарту шарты бойынша жеке меншіктен республикалық меншікке қабылдау және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 1 қазандағы № 701 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтырудың 3-тармағы.

      120. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің "Жошы Ұлысын зерделеу ғылыми институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 27 қазандағы № 769 қаулысының 4-тармағының 1) тармақшасы.

      121. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Мектепке дейінгі балалық шақ" республикалық орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесінің атауын өзгерту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 9 қарашадағы № 796 қаулысының 3-тармағының 1) тармақшасы.

      122. "QazBioPharm" ұлттық холдингі" акционерлік қоғамын құру мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 20 желтоқсандағы № 910 қаулысының 1, 3, 4, 5 және 6-тармақтарын іске асыру үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы.

      123. "Қарағанды техникалық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамына Әбілқас Сағыновтың есімін беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 18 ақпандағы № 67 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 4-тармағы.

      124. "Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысының кейбір мәселелері туралы" 2022 жылғы 3 мамырдағы № 886 және "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысының кейбір мәселелері туралы" 2022 жылғы 3 мамырдағы № 887 жарлықтарын іске асыру жөніндегі кейбір мәселелер туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 11 шілдедегі № 471 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 1-тармағы.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 19 тамыздағы
№ 581 қаулысына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 21 қарашадағы
№ 934 қаулысына
қосымша

Өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі бөлігінде білім беру қызметімен айналысуға лицензия беруді келісетін мемлекеттік органдар

Р/с №

Мемлекеттік орган

Лицензияланатын қызмет түрі

Лицензияланатын кіші қызмет түрі

Лицензиар

1

2

3

4

5

1

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті

білім беру қызметі

кадрлар даярлау бағыттары және оқу нысандары бойынша жоғары білім беру

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті

кадрлар даярлау бағыттары және оқу нысандары бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

2

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті

білім беру қызметі

діни білім беру

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті

3

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелері

білім беру қызметі

бастауыш білім беру

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің аумақтық білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменттері

негізгі орта білім беру

жалпы орта білім беру

біліктіліктер бойынша техникалық және кәсіптік білім беру, мамандықтар топтары бойынша – әскери, арнаулы оқу орындары үшін

біліктіліктер бойынша орта білімнен кейінгі білім беру, мамандықтар топтары бойынша – әскери, арнаулы оқу орындары үшін


Некоторые вопросы Министерства просвещения Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года № 581.

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 11 июня 2022 года № 917 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Реорганизовать Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан путем его разделения на Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан и Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан.

      2. Переименовать:

      1) Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан в Комитет по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан;

      2) Комитет дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан в Комитет среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан.

      3. Утвердить прилагаемые:

      1) Положение о Министерстве просвещения Республики Казахстан;

      2) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      4. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов

  Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от " " 2022 года №

Положение о Министерстве просвещения Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

      1. Министерство просвещения Республики Казахстан (далее – Министерство) является государственным органом, осуществляющим руководство в сферах: дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования и охраны прав детей и обеспечение качества в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

      2. Министерство имеет ведомства:

      1) Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан;

      2) Комитет по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан;

      3) Комитет среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан.

      3. Министерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

      4. Министерство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет символы и знаки отличия (при их наличии), печати с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и штампы со своим наименованием на казахском языке, бланки установленного образца, счета в органах казначейства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      5. Министерство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

      6. Министерство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.

      7. Министерство по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Министерства и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

      8. Структура и лимит штатной численности Министерства утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      9. Местонахождение Министерства: 010000, город Астана, улица Мәнгілік ел, дом № 8.

      Сноска. Пункт 9 – в редакции постановления Правительства РК от 19.10.2022 № 834 (водится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

      10. Настоящее Положение является учредительным документом Министерства.

      11. Финансирование деятельности Министерства осуществляется из республиканского бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      12. Министерству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Министерства просвещения Республики Казахстан.

      Если Министерству законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в государственный бюджет, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Министерства

      13. Задачи:

      1) формирование единой государственной политики в области дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей;

      2) создание необходимых условий для получения образования на всех уровнях, за исключением высшего и послевузовского образования;

      3) обеспечение охраны прав и законных интересов детей.

      14. Полномочия:

      1) права:

      запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;

      давать разъяснения и комментарии по применению действующего законодательства по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

      осуществлять повышение квалификации и переподготовки сотрудников Министерства;

      поощрять работников, налагать дисциплинарные взыскания, привлекать работников к материальной ответственности в случаях и порядке, предусмотренных Трудовым кодексом и законодательством о государственной службе;

      участвовать в пределах компетенции в разработке проектов нормативных правовых актов и международных договоров Республики Казахстан;

      участвовать в деятельности международных организаций в сфере деятельности, отнесенной к компетенции Министерства;

      давать обязательные для исполнения указания территориальным подразделениям ведомств;

      рассматривать дела об административных правонарушениях, составлять по ним протокола и налагать административные взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      обращаться в суд, предъявлять иски в целях защиты прав и интересов Министерства в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      осуществлять иные права, предусмотренные действующими законодательными актами;

      2) обязанности:

      рассматривать обращения, заявления и жалобы физических и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      взаимодействовать с другими государственными органами, международными организациями, участниками внешнеэкономической и иной деятельности в порядке, определенном законодательными актами Республики Казахстан, а также на основании совместных актов соответствующих государственных органов, по согласованию с ними;

      осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      15. Функции:

      1) обеспечение соблюдения конституционных прав и свобод граждан в области образования;

      2) осуществление координации и методического руководства местных исполнительных органов;

      3) осуществление управления качеством, методическое и методологическое обеспечение качества предоставляемых организациями образования образовательных услуг в области дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования;

      4) разработка и утверждение государственных общеобязательных стандартов всех уровней образования, за исключением высшего и послевузовского образования;

      5) реализация государственной молодежной политики;

      6) разработка и утверждение типовых учебных программ цикла или модуля общеобразовательных дисциплин для организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

      7) осуществление международного сотрудничества в области дошкольного воспитания и обучения, начального, основного, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования, охраны прав детей и обеспечение развития международного сотрудничества в сфере предоставления специальных социальных услуг;

      8) осуществление взаимодействия и сотрудничества с молодежными организациями по вопросам образования;

      9) осуществление формирования, мониторинга реализации и оценки результатов государственного социального заказа в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере взаимодействия с неправительственными организациями;

      10) реализация государственной политики в области охраны прав детей;

      11) проведение переговоров с иностранными партнерами и подписание в пределах своей компетенции международных договоров (соглашений) и программ в области дошкольного воспитания и обучения, начального, основного, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования; установление правил организации международного сотрудничества, осуществляемого организациями образования, за исключением высшего и послевузовского образования, и координация этой работы;

      12) разработка и утверждение типовых учебных планов и типовых учебных программ уровней дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования;

      13) согласование с уполномоченным органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности правил организации получения начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального образования осужденными к лишению свободы;

      14) реализация единой государственной политики в области дошкольного воспитания и обучения, начального, основного, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования, осуществление межотраслевой координации, разработка и реализация международных программ дошкольного воспитания и обучения, начального, основного, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования;

      15) обеспечение объективной информацией общества и государства о состоянии системы образования в области дошкольного воспитания и обучения, начального, основного, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования и эффективности ее деятельности путем подготовки и опубликования ежегодного национального доклада о состоянии развития образования в области дошкольного воспитания и обучения, начального, основного, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования;

      16) осуществление образовательного мониторинга и информационного обеспечения системы управления образованием, утверждение правил организации и функционирования информационной системы образования;

      17) разработка и утверждение типовых учебных планов и образовательных программ детских музыкальных школ, детских художественных школ и детских школ искусств;

      18) разработка и утверждение типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие программы дошкольного воспитания и обучения, общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования;

      19) разработка и утверждение типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов и видов, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования;

      20) разработка и утверждение правил психолого-педагогического сопровождения в организациях образования;

      21) разработка и утверждение правил оценки особых образовательных потребностей;

      22) разработка и утверждение классификатора специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования во взаимодействии с заинтересованными центральными исполнительными органами, работодателями и другими социальными партнерами;

      23) определение сроков начала и завершения учебного года в организациях образования, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования;

      24) организация разработки и утверждение норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также специальных организаций образования;

      25) разработка и утверждение форм типового договора оказания образовательных услуг для дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, типового договора на проведение профессиональной практики и типового договора о дуальном обучении для организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

      26) осуществление руководства и координация проведения учебно-методической и научно-методической работы, утверждение правил организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы в организациях образования, за исключением организаций образования в области культуры и высшего и послевузовского образования, правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, а также требований к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения и правил организации учебного процесса по дистанционному обучению;

      27) разработка и утверждение правил по подготовке, экспертизе, апробации и проведению мониторинга, изданию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования;

      28) утверждение перечня учебников для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме, до утверждения республиканского и местных бюджетов;

      29) разработка и утверждение правил организации и проведения Президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам, республиканских конкурсов исполнителей и конкурсов профессионального мастерства;

      30) формирование и утверждение перечня республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований, критериев их отбора;

      31) утверждение уставов подведомственных организаций образования, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

      32) по согласованию с уполномоченными органами соответствующей отрасли разработка и утверждение типовых квалификационных характеристик должностей педагогов;

      33) разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом по труду правил назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования;

      34) организация переподготовки и повышения квалификации педагогов;

      35) разработка и утверждение отраслевой системы поощрения;

      36) разработка и утверждение правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование и дополнительное образование детей;

      37) разработка и утверждение правил обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси);

      38) разработка и утверждение правил размещения государственного заказа на обеспечение студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования местами в общежитиях;

      39) разработка и утверждение правил формирования и распределения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием;

      40) утверждение и размещение государственного заказа на обеспечение студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования местами в общежитиях;

      41) разработка и утверждение методики определения размера государственного заказа на обеспечение студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования местами в общежитиях;

      42) разработка и утверждение типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

      43) разработка и утверждение правил по организации заказа, хранению, учету и выдаче бланков документов государственного образца об образовании и обеспечению ими организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы основного среднего, общего среднего образования и образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, подведомственных организаций образования, осуществление контроля за их использованием;

      44) определение и утверждение базового учебника и учебно-методического комплекса по отдельным предметам для организаций среднего образования;

      45) разработка и утверждение правил выдачи разрешения на обучение в форме экстерната в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования по специальностям культуры и искусства, физической культуры и спорта;

      46) разработка и утверждение правил перевода и восстановления обучающихся по типам организаций образования, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования;

      47) разработка и утверждение правил предоставления академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования;

      48) осуществление информационного обеспечения органов управления системой образования;

      49) установление перечня типов и видов специальных организаций образования, определение необходимого количества мест в организациях образования для лиц, нуждающихся в специальном образовании;

      50) установление обязательных минимальных требований к материально-техническому и учебно-методическому оснащению и обеспечению организаций образования, осуществляющих обучение детей с ограниченными возможностями;

      51) определение единых принципов и нормативов специальных условий для получения образования;

      52) определение методики аттестации обучающихся;

      53) координация деятельности уполномоченного органа в области охраны прав детей в деле международного сотрудничества;

      54) организация разработки и утверждение методики ваучерно-модульной системы повышения квалификации;

      55) разработка и утверждение правил проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся;

      56) утверждение квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности организаций образования на предоставление начального, основного среднего, общего среднего образования, технического и профессионального, послесреднего образования по квалификациям, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей, и перечня документов, подтверждающих соответствие им;

      57) разработка и утверждение положения о классном руководстве в организациях среднего образования;

      58) разработка и утверждение требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования;

      59) разработка и утверждение правил отмены занятий в организациях среднего образования, а также в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, при неблагоприятных погодных метеоусловиях;

      60) разработка и утверждение методики прогнозирования потребности организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального образования, в учебниках и учебно-методических комплексах;

      61) разработка и утверждение правил обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования;

      62) разработка и утверждение правил по формированию, использованию и сохранению фонда библиотек государственных организаций образования;

      63) разработка и утверждение критериев оценки организаций образования;

      64) разработка и утверждение критериев оценки знаний обучающихся;

      65) разработка и утверждение правил формирования состава участников международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам;

      66) разработка и утверждение правил педагогической этики;

      67) разработка и утверждение правил организации и проведения курсов повышения квалификации педагогов, а также посткурсового сопровождения деятельности педагога;

      68) разработка и утверждение правил разработки, согласования и утверждения образовательных программ курсов повышения квалификации педагогов;

      69) разработка и утверждение правил организации и проведения профессиональной практики и правил определения предприятий (организаций) в качестве баз практики для организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

      70) разработка и утверждение правил организации дуального обучения по согласованию с заинтересованными государственными органами;

      71) разработка и утверждение правил организации учета детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования;

      72) утверждение перечня типов и видов организаций образования, в которых реализуется подушевое нормативное финансирование, за исключением организаций высшего и послевузовского образования;

      73) разработка и утверждение критериев для реорганизации организаций среднего образования, созданных в организационно-правовой форме государственного учреждения, в организационно-правовую форму государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

      74) утверждение государственного образовательного заказа в республиканских организациях среднего образования;

      75) утверждение перечня специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования, получение которых в формах заочного и вечернего обучения, а также экстерната по специальностям культуры и искусства, физической культуры и спорта допускается;

      76) разработка и утверждение правил признания результатов обучения, полученных взрослыми через неформальное образование, предоставляемое организациями, внесенными в перечень признанных организаций, предоставляющих неформальное образование;

      77) разработка и утверждение правил признания организаций, предоставляющих неформальное образование, и формирование перечня признанных организаций, предоставляющих неформальное образование;

      78) координация и направление деятельности других заинтересованных уполномоченных органов в области защиты прав ребенка;

      79) осуществление координации и методического руководства местных исполнительных органов в области защиты прав ребенка;

      80) осуществление в установленном порядке финансирования подведомственных организаций за счет бюджетных средств;

      81) определение требований к заполнению документов об образовании государственного образца;

      82) утверждение номенклатуры видов организаций образования, в том числе малокомплектных школ;

      83) формирование и утверждение перечня услуг, связанных с государственным образовательным заказом;

      84) утверждение типовых правил организации работы, включая порядок избрания коллегиального управления организацией образования;

      85) определение порядка конкурсного отбора матери-воспитателя, осуществляющей содержание и воспитание детей в семье детской деревни;

      86) утверждение положения об администрации детской деревни;

      87) разработка и установление квалификационных категорий матерей-воспитателей;

      88) утверждение типового договора о передаче детей в семью детской деревни;

      89) утверждение типового договора о содержании в Доме юношества, заключенного между детской деревней, детским домом и школой-интернатом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и воспитанником (выпускником);

      90) разработка совместно с уполномоченными органами в области охраны здоровья граждан, социальной защиты и утверждение нормативных требований на технические средства обучения детей с ограниченными возможностями;

      91) представление Президенту Республики Казахстан ежегодного государственного доклада о положении детей в Республике Казахстан и опубликование его в официальном издании;

      92) утверждение правил организации деятельности психолого-медико-педагогических консультаций;

      93) разработка и внедрение в практику работы организаций образования программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, привитие им основ нравственности и здорового образа жизни;

      94) утверждение положения о специальных организациях образования;

      95) утверждение положения об организациях образования с особым режимом содержания;

      96) разработка и утверждение стандартов оказания специальных социальных услуг в области образования и защиты прав детей;

      97) разработка и по согласованию с уполномоченными органами в области социальной защиты населения и здравоохранения утверждение квалификационных требований к социальным работникам и правил их аттестации независимо от формы собственности субъекта, предоставляющего специальные социальные услуги;

      98) утверждение перечня специальностей социальных работников, стандартов их подготовки и повышения квалификации;

      99) обеспечение ведения мониторинга по предоставлению специальных социальных услуг;

      100) обеспечение проведения анализа потребностей населения в специальных социальных услугах;

      101) осуществление координации деятельности по научному и учебно-методическому обеспечению субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги;

      102) осуществление координации деятельности по научно-методическому обеспечению организаций образования;

      103) осуществление координации деятельности организаций образования в сфере предоставления специальных социальных услуг;

      104) осуществление взаимодействия с физическими и юридическими лицами, уполномоченными органами в области социальной защиты населения и здравоохранения, другими государственными органами по вопросам предоставления специальных социальных услуг;

      105) организация разработки и утверждение правил подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, а также технического и профессионального, послесреднего образования с учетом кредитной технологии обучения;

      106) разработка и утверждение правил разработки, апробации и внедрения образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

      107) получение сведений, содержащихся в национальных реестрах идентификационных номеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      108) разработка и согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации проектов нормативных правовых актов об определении лицензиаров, государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи лицензии;

      109) организация разработки и утверждение методики подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, а также технического и профессионального, послесреднего образования с учетом кредитной технологии обучения;

      110) создание республиканского учебно-методического совета технического и профессионального, послесреднего образования, учебно-методических объединений технического и профессионального, послесреднего образования по профилям и утверждение положения об их деятельности;

      111) проведение образовательного мониторинга с помощью комплекса статистических и аналитических оценочных показателей для внешней и внутренней оценки качества системы образования;

      112) осуществление координации деятельности и организации взаимодействия госорганов и организаций по вопросам опеки, попечительства над несовершеннолетними;

      113) утверждение правил учета отчетов и информации о постановке усыновленных детей на консульский учет;

      114) проведение государственного контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

      115) разработка и утверждение нормативных правовых актов в области охраны прав и защиты законных интересов детей;

      116) разработка и утверждение видов документов об образовании, формы документов об образовании государственного образца и правил их учета и выдачи, а также формы справки, выдаваемой лицам, не завершившим образование в организациях образования;

      117) разработка и утверждение правил организации питания обучающихся в государственных организациях среднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования для детей, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях технического и профессионального, послесреднего образования;

      118) разработка и утверждение правил формирования перечня недобросовестных поставщиков (потенциальных поставщиков) услуг, товаров по организации питания обучающихся в государственных организациях среднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях технического и профессионального, послесреднего образования;

      119) разработка и утверждение подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг;

      120) оказание государственных услуг;

      121) утверждение положения о знаке "Алтын белгі";

      122) утверждение правил присвоения звания "Лучший педагог";

      123) утверждение правил проведения конкурсов на присуждение грантов "Лучшая организация среднего образования", "Лучшая организация технического и профессионального, послесреднего образования" с установлением размеров грантов и порядка их присуждения;

      124) утверждение правил деятельности и состава комиссии, выдающей заключение о возможности выдачи разрешения о передаче детей, являющихся гражданами Республики Казахстан, на усыновление;

      125) утверждение правил учета лиц, являющихся гражданами Республики Казахстан, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, желающих усыновить детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

      126) утверждение правил аккредитации агентств по усыновлению и организаций по оказанию содействия в устройстве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Республики Казахстан;

      127) утверждение правил организации учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и доступа к информации о них;

      128) утверждение положения о патронатном воспитании;

      129) утверждение правил и сроков представления формы отчета об условиях жизни, обучения, воспитания и состоянии здоровья усыновленного ребенка;

      130) утверждение правил формирования и использования республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи;

      131) утверждение положения о приемных семьях;

      132) утверждение правил и размера финансирования содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных приемным родителям;

      133) утверждение положения о гостевой семье;

      134) утверждение правил приобретения товаров и услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка;

      135) осуществление координации деятельности центральных и местных исполнительных органов по реализации государственной политики, формируемой Министерством;

      136) осуществление контрольных функций за деятельностью центральных и местных исполнительных органов по вопросам, относящимся к полномочиям Министерства;

      137) осуществление подготовки и внесение предложений о разработке, внесении изменений, пересмотре и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации, рекомендаций по стандартизации в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      138) осуществление разработки национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации по согласованию с уполномоченным органом в сфере стандартизации;

      139) рассматрение проектов документов по стандартизации и национальный план стандартизации;

      140) осуществление подготовки предложений по созданию технических комитетов по стандартизации;

      141) участие в работе технических комитетов по стандартизации и национального органа по стандартизации, международных организаций по стандартизации;

      142) участие в реализации единой государственной политики в области обеспечения единства измерений;

      143) разрабатка и утверждение правил предоставления в имущественный наем (аренду) физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, закрепленных за государственными организациями среднего образования;

      144) утверждение правил организации и финансирования подготовки кадров с техническим и профессиональным образованием, краткосрочного профессионального обучения, по проекту "Мәңгілік ел жастары-индустрияға!" ("Серпін"), переподготовки трудовых ресурсов и сокращаемых работников";

      145) утверждение перечня документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, технического и профессионального, послереднего образования, и их формы;

      146) согласование назначения на должности и освобождения от должностей первых руководителей органов управления образованием областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения);

      147) утверждение государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования, предельного размера родительской платы за обучение;

      148) разработка и утверждение правил размещения государственного образовательного заказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями;

      149) разработка и утверждение распределения функций между органами управления образования (управления образования областей, городов республиканского значения, столицы, а также подотчетные и подконтрольные им отделы образования, располагаемые в районах, городах или районах в городах областного и республиканского значения, столицы), применяемого при формировании схем управления административно-территориальной единицей;

      150) утверждение перечня должностей педагогов;

      151) утверждение правил исчисления заработной платы педагогов государственных организаций;

      152) утверждение порядка педагогической переподготовки;

      153) утверждение правил определения особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагога;

      154) утверждение порядка организации наставничества и требований к педагогам, осуществляющим наставничество;

      155) разработка и утверждение правил прохождения аттестации педагогов;

      156) утверждение требований к содержанию программы психологической подготовки, порядка организации деятельности по психологической подготовке граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, желающих принять детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свою семью, и формы сертификата о прохождении такой подготовки;

      157) разработка и утверждение правил организации работы по экспертизе и апробации типовых учебных планов, типовых учебных программ дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего образования;

      158) по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли разработка и утверждение перечня предметов и веществ, запрещенных к вносу, ограниченных для использования в организациях образования и на их территориях;

      159) разработка и утверждение требований к структуре и содержанию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования;

      160) разработка и утверждение методики финансирования строительства, реконструкции объектов среднего образования за счет бюджетных средств;

      161) определение юридического лица со стопроцентным участием государства, которое осуществляет координацию проведения международных сопоставительных исследований качества образования и подготовку ежегодного национального доклада о состоянии развития образования, а также формирование, сопровождение, системно-техническое обслуживание, интеграцию и обеспечение информационной безопасности информационной системы "Национальная образовательная база данных";

      162) разработка и утверждение правил формирования, сопровождения, системно-технического обслуживания, интеграции и обеспечения информационной безопасности информационной системы "Национальная образовательная база данных";

      163) разработка и утверждение минимальных требований к объектам информатизации в области образования;

      164) разработка и утверждение правил ведения реестров образовательных программ, реализуемых организациями технического и профессионального, послесреднего образования, а также основания включения в реестры образовательных программ и исключения из них;

      165) разработка и утверждение правил выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами государственных организаций образования;

      166) формирование и утверждение перечня республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства, спортивных соревнований и критериев их отбора;

      167) формирование и утверждение перечня международных олимпиад по общеобразовательным предметам и международных конкурсов исполнителей, спортивных соревнований, по которым победители и призеры (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) последних трех лет зачисляются с присуждением образовательного гранта в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, и критериев их отбора;

      168) формирование и утверждение переченя международных олимпиад по общеобразовательным предметам, по которым победители, призеры и педагоги, подготовившие их, поощряются единовременным вознаграждением за счет бюджетных средств;

      169) утверждение правил выплаты единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их, а также размеров единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их;

      170) разработка и утверждение правил деятельности психологической службы в организациях среднего образования;

      171) по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли разработка и утверждение правил профилактики травли (буллинга) ребенка;

      172) разработка и утверждение правил заключения договоров услуг государственного образовательного заказа посредством веб-портала государственных закупок;

      173) утверждение положения о семье в детских деревнях;

      174) утверждение типовых правил о доме юношества;

      175) разработка и утверждение гарантированного государственного норматива сети организаций образования в зависимости от плотности населения и отдаленности населенных пунктов;

      176) обеспечение повышения качества, доступности оказания государственных услуг;

      177) принятие мер по оптимизации и автоматизации процессов оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации;

      178) проведение внутреннего контроля за качеством оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      179) утверждение правил признания документов об образовании начального образования, основного среднего образования, общего среднего образования, технического и профессионального образования, послесреднего образования, которые признаются на территории Республики Казахстан;

      180) участие в разработке предложений и реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности, координация работы по проведению научных исследований в пределах полномочий Министерства;

      181) участие в формировании приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований в пределах полномочий Министерства;

      182) организация разработки научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, осуществление их реализации в области дошкольного воспитания и обучения, начального, основного, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования;

      183) утверждение отчетов по выполненным научным, научно-техническим проектам и программам в области дошкольного воспитания и обучения, начального, основного, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования, финансируемым из государственного бюджета;

      184) участие в разработке правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы;

      185) участие в разработке правил аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности;

      186) внесение в уполномоченный орган предложений по кандидатурам для включения в составы национальных научных советов и согласование их составов;

      187) участие в разработке положения о национальных научных советах;

      188) внесение в уполномоченный орган предложений по формированию перечней субъектов базового финансирования и научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования;

      189) участие в разработке правил базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, а также грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования;

      190) утверждение плана развития Министерства по согласованию с центральными уполномоченными органами по государственному и бюджетному планированию;

      191) осуществление лицензирования на занятие образовательной деятельностью в электронном виде посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений согласно правилам ее функционирования на предоставление:

      начального образования;

      основного среднего образования;

      общего среднего образования;

      технического и профессионального образования по квалификациям, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;

      послесреднего образования по квалификациям, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;

      192) осуществление приема уведомлений о начале или прекращении осуществления деятельности в сфере дошкольного воспитания и обучения;

      193) исключение организации образования из реестра уведомлений о начале или прекращении осуществления деятельности по дошкольному воспитанию и обучению в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;

      194) приостанавление деятельности организаций образования, осуществляющих деятельность в уведомительном порядке, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      195) ведение государственного электронного реестра разрешений и уведомлений по дошкольному воспитанию и обучению, за исключением информации, содержащей государственные секреты и иную охраняемую законом тайну;

      196) осуществление уведомительного порядока в электронном виде посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений согласно правилам ее функционирования;

      197) осуществление проверки соблюдения заявителем требований, установленных законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан;

      198) создание консультативно-совещательного органа для коллегиального и гласного рассмотрения вопросов выдачи лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью, переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью в связи с реорганизацией организации образования;

      199) проведение государственной аттестации организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, за исключением организаций образования, осуществляющих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения, и Академии правосудия;

      200) осуществление государственного контроля за исполнением законодательства Республики Казахстан и нормативных правовых актов в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования и дополнительного образования детей, государственных общеобязательных стандартов образования в организациях образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности;

      201) по результатам контрольных и проверочных мероприятий составление протоколов об административных правонарушениях, наложение административных взысканий за административные правонарушения по статьям, отнесенным в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях к компетенции уполномоченного органа в области образования, возбуждение и передача их в судебные органы, участие в судебных процессах;

      202) координация и контроль за деятельностью территориальных органов, а также оказание им методической помощи;

      203) осуществление процедуры апостилирования официальных документов начального образования, основного среднего образования, общего среднего образования, технического и профессионального образования, послесреднего образования, исходящих из организаций образования;

      204) организация и проведение мониторинга образовательных достижений обучающихся;

      205) обеспечивание контроля бюджетной и финансовой дисциплины в подведомственных организациях в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      206) осуществление взаимодействия с заинтересованными государственными органами в области защиты прав ребенка, противодействия детской безнадзорности и беспризорности, предупреждения и профилактики социального сиротства;

      207) координация и контроля за деятельностью областных, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкент управлений образования по вопросам усыновления (удочерения), опеки, попечительства, патроната, приемной и гостевой семьи;

      208) проведение аккредитации агентств по усыновлению;

      209) выдача решений об аккредитации агентств по усыновлению или отказе в аккредитации, мотивированных решений о продлении (об отказе в продлении), приостановлении, возобновлении и прекращении деятельности филиала и (или) представительства агентства по усыновлению;

      210) координация деятельности органов, осуществляющих функции по опеке или попечительству, местных исполнительных органов районов, городов областного значения, областей, города республиканского значения, столицы по формированию и использованию республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи;

      211) осуществление контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о специальных социальных услугах в пределах своей компетенции;

      212) осуществление контроля за выполнением законодательства Республики Казахстан по организации питания детей в организациях образования, подвоза детей к школам, профилактики безнадзорности и правонарушений;

      213) осуществление контроля за деятельностью органов и организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

      214) координация деятельности организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, при приобретении товаров и услуг;

      215) осуществление контроля за деятельностью специальных организаций образования для детей с девиантным поведением и особым режимом содержания;

      216) осуществление контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о правах ребенка, направленного на обеспечение прав и законных интересов ребенка;

      217) осуществление мониторинга и анализа организации питания детей в организациях образования, подвоза детей к школам;

      218) обеспечение правовых и социальных гарантий качества жизни детей;

      219) организация и проведение заседаний Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

      220) координация и поддержка деятельности неправительственных организаций и детских социальных инициатив, направленных на нравственно-духовное развитие;

      221) выработка предложений по внесению изменений и (или) дополнений в реестр государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования и дополнительного образования, охраны прав детей;

      222) оказание информационной консультативной, методической поддержки неправительственным организациям, осуществляющим государственный социальный заказ;

      223) обеспечение ежегодного пересмотра в сторону улучшения минимальных социальных стандартов, норм и нормативов показателей жизни детей;

      224) выдача обязательных для исполнения письменных предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан в области образования в установленные в предписании сроки;

      225) проведение контроля за использованием бланков документов государственного образца об образовании;

      226) осуществление контроля за детьми, переданными на усыновление иностранцам;

      227) реализация государственной политики в сфере предоставления специальных социальных услуг в пределах своей компетенции;

      228) разработка и утверждение форм документов строгой отчетности, используемых организациями образования в образовательной деятельности;

      229) обеспечение учебниками и учебно-методическими комплексами республиканских организаций среднего образования, а также соотечественников, обучающихся в зарубежных школах в соответствии с международными соглашениями;

      230) координация работы по обеспечению учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников организаций дошкольного, среднего образования;

      231) организация проведения внешкольных мероприятий республиканского значения;

      232) оказание методологической поддержки организациям образования;

      233) проведение аккредитации организаций по оказанию содействия в устройстве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Республики Казахстан;

      234) выдача решений об аккредитации организации оказанию содействия в устройстве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Республики Казахстан или отказе в аккредитации, мотивированных решений о продлении (об отказе в продлении), приостановлении, возобновлении и прекращении деятельности организации по оказанию содействия в устройстве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Республики Казахстан;

      235) разработка и утверждение методики и правил определения объемов расходов бюджетных средств на содержание вновь вводимых государственных объектов среднего образования;

      235-1) создание совета по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями;

      235-2) представление информации по реализации государственного социального заказа в уполномоченный орган в сфере взаимодействия с неправительственными организациями;

      235-3) размещение на своем интернет-ресурсе планируемых тем и информации по реализации государственного социального заказа, а также оценки результатов государственного социального заказа;

      235-4) предоставление государственных грантов в пределах своей компетенции через оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций и рассмотрение отчета оператора о результатах реализации государственных грантов;

      235-5) осуществление оценки эффективности государственных грантов с привлечением представителей гражданского общества в соответствии с правилами формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов;

      235-6) на основе рекомендаций Координационного совета по взаимодействию с неправительственными организациями при уполномоченном органе в сфере взаимодействия с неправительственными организациями формирование государственных грантов по направлениям и объемам финансирования;

      235-7) проведение конкурсного отбора стратегических партнеров и заключение с ними договоров в соответствии с правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;

      235-8) осуществление оценки исполнения стратегическими партнерами обязательств в соответствии с заключенными договорами и правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;

      235-9) ежегодно до 1 декабря представление в уполномоченный орган в сфере взаимодействия с неправительственными организациями информации о результатах государственного заказа на реализацию стратегического партнерства в соответствии с правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;

      235-10) осуществление анализа, мониторинга и выявления системных проблем, поднимаемых физическими и юридическими лицами в обращениях (заявлениях, жалобах), запросах, предложениях, откликах и сообщениях;

      235-11) обеспечение формирования у учащихся высокой культуры толерантности, межличностных и межэтнических коммуникаций, принятие профилактических мер и выявление межэтнических конфликтов среди детей и подростков;

      235-12) организация мероприятий, направленных на укрепление толерантных межэтнических отношений среди учащихся, формирование у них инклюзивного и интеркультурного взаимодействия.

      236) осуществление иных функций, предусмотренных законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 15 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 19.10.2022 № 834 (порядок введения в действие см. п.2); от 06.12.2022 № 981.

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя Министерства

      16. Руководство Министерством осуществляется первым руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и осуществление им своих полномочий.

      17. Первый руководитель Министерства назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      18. Первый руководитель Министерства имеет заместителей (первый вице-министр, вице-министры), которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      19. Полномочия первого руководителя Министерства:

      1) определяет обязанности и полномочия своих заместителей;

      2) в соответствии с законодательством назначает на должности и освобождает от должностей работников Министерства, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

      3) в установленном законодательством порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников Министерства;

      4) подписывает приказы;

      5) представляет Министерство во всех государственных органах и иных организациях;

      6) утверждает регламент работы Министерства;

      7) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Министерстве, и несет персональную ответственность за непринятие антикоррупционных мер;

      8) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции.

      Исполнение полномочий первого руководителя Министерства в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим законодательством.

      20. Первый руководитель определяет полномочия своих заместителей в соответствии с действующим законодательством.

      21. Аппарат Министерства возглавляется руководителем аппарата, назначаемым на должность и освобождаемым от должности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. Имущество Министерства

      22. Министерство может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

      Имущество Министерства формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      23. Имущество, закрепленное за Министерством, относится к республиканской собственности.

      24. Министерство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Министерства

      25. Реорганизация и упразднение Министерства осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении Министерства

      Сноска. Перечень с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 30.12.2022 № 1121.

      1. Республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский научно-практический центр "Дарын".

      2. Республиканское государственное казенное предприятие "Национальный научно-практический центр физической культуры".

      3. Республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен".

      4. Республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования";

      5. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальная академия образования имени И. Алтынсарина".

      6. Акционерное общество "Финансовый центр" 50 (пятьдесят) процентов.

      7. Акционерное общество "Национальный центр исследований и оценки образования "Талдау" имени Ахмет Байтұрсынұлы".

      8. Акционерное общество "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу".

      9. Некоммерческое акционерное общество "Talap".

      10. Некоммерческое акционерное общество "Национальный институт гармоничного развития человека".

      11. Некоммерческое акционерное общество "Республиканская физико-математическая школа".

      12. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования".

      13. Республиканское государственное казенное предприятие "Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр "Бобек".

Перечень территориальных органов, находящихся в ведении Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства

      1. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области.

      2. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области.

      3. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Алматинской области.

      4. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области.

      5. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области.

      6. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области.

      7. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области.

      8. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области.

      9. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области.

      10. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Кызылординской области.

      11. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области.

      12. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Павлодарской области.

      13. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области.

      14. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области.

      15. Департамент по обеспечению качества в сфере образования города Нур-Султана.

      16. Департамент по обеспечению качества в сфере образования города Алматы.

      17. Департамент по обеспечению качества в сфере образования города Шымкента.

      18. Департамент по обеспечению качества в сфере образования области Абай.

      19. Департамент по обеспечению качества в сфере образования области Жетісу.

      20. Департамент по обеспечению качества в сфере образования области Ұлытау.

Перечень государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства

      1. Республиканское государственное учреждение "Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования".

      2. Республиканское государственное учреждение "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей".

      3. Республиканское государственное учреждение "Республиканская научно-педагогическая библиотека".

      4. Республиканское государственное учреждение "Институт раннего развития детей".

 
  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от " " 2022 года №

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":

      в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам, утвержденном указанным постановлением:

      в разделе "Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан":

      строку, порядковый номер 389-6, исключить;

      раздел "Министерству образования и науки Республики Казахстан" исключить;

      дополнить разделами следующего содержания:

      "Министерству просвещения Республики Казахстан:

      405. Акционерное общество "Финансовый центр" 50 (пятьдесят) процентов.

      405-1. Некоммерческое акционерное общество "Talap".

      405-2. Акционерное общество "Информационно-аналитический центр".

      405-3. Акционерное общество "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу".

      405-4. Некоммерческое акционерное общество "Республиканская физико-математическая школа".

      405-5. Некоммерческое акционерное общество "Национальный институт гармоничного развития человека".

      405-6. Товарищество с ограниченной ответственностью "Хозяйственное управление Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан:

      406. Открытое акционерное общество "Технопарк научно-производственного объединения "Прогресс".

      406-1. Акционерное общество "Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования".

      406-2. Акционерное общество "Центр международных программ".

      406-3. Закрытое акционерное общество "Республиканский инновационный фонд".

      406-4. Некоммерческое акционерное общество "Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева".

      406-5. Некоммерческое акционерное общество "Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова".

      406-6. Некоммерческое акционерное общество "Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова".

      406-7. Некоммерческое акционерное общество "Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова".

      406-8. Некоммерческое акционерное общество "Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати".

      406-9. Некоммерческое акционерное общество "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева".

      406-10. Некоммерческое акционерное общество "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева".

      406-11. Некоммерческое акционерное общество "Кызылординский университет имени Коркыт Ата".

      406-12. Некоммерческое акционерное общество "Западно–Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова".

      406-13. Некоммерческое акционерное общество "Атырауский университет имени Халела Досмухамедова".

      406-14. Некоммерческое акционерное общество "Университет имени Шакарима города Семей".

      406-15. Некоммерческое акционерное общество "Торайгыров университет".

      406-16. Некоммерческое акционерное общество "Карагандинский индустриальный университет".

      406-17. Некоммерческое акционерное общество "Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова".

      406-18. Некоммерческое акционерное общество "Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова".

      406-19. Некоммерческое акционерное общество "Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова".

      406-20. Некоммерческое акционерное общество "Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова".

      406-21. Некоммерческое акционерное общество "Рудненский индустриальный институт".

      406-22. Некоммерческое акционерное общество "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова".

      406-23. Некоммерческое акционерное общество "Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова".

      406-24. Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет имени аль-Фараби".

      406-25. Некоммерческое акционерное общество "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева".

      406-26. Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева".

      406-27. Некоммерческое акционерное общество "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет".

      406-28. Некоммерческое акционерное общество "Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина".

      406-29. Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский педагогический университет".

      406-30. Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный женский педагогический университет".

      406-31. Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный педагогический университет имени Абая".

      406-32. Акционерное общество "Академия гражданской авиации".

      Комитету науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан:

      406-33. Акционерное общество "Фонд науки".

      406-34. Акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы".

      406-35. Акционерное общество "Институт географии и водной безопасности".

      406-36. Товарищество с ограниченной ответственностью "Центрально–Азиатский региональный гляциологический центр" категории 2 под эгидой ЮНЕСКО.

      406-37. Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт Евразийской интеграции".

      Комитету языковой политики Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан:

      406-38. Некоммерческое акционерное общество "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Шайсултана Шаяхметова".".

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 287 "Об утверждении перечня товаров, экспорт и (или) импорт которых подлежат лицензированию, лицензиаров и государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи лицензии":

      в перечне товаров, экспорт и (или) импорт которых подлежат лицензированию, лицензиаров и государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи лицензии, утвержденном указанным постановлением:

       строку, порядковый номер, 4, изложить в следующей редакции:

       "

4.

Коллекции и предметы коллекционирования по минералогии и палеонтологии, кости ископаемых животных

лицензия/ заключение

МНВО

      ";

      в примечании:

      в расшифровке аббревиатур:

      строку "МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:

      "МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан".

      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2015 года № 934 "Об определении лицензиаров в сфере образования":

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 2) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Определить:

      1) Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан лицензиаром по осуществлению лицензирования деятельности в сфере образования на предоставление высшего образования по направлениям подготовки кадров и формам обучения, послевузовского образования по направлениям подготовки кадров и формам обучения;

      2) Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан лицензиаром по осуществлению лицензирования деятельности в сфере образования на предоставление духовного образования;

      3) территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан лицензиарами по осуществлению лицензирования деятельности в сфере образования на предоставление начального образования, основного среднего образования, общего среднего образования, технического и профессионального образования по квалификациям, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей, послесреднего образования по квалификациям, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;

      4) государственные органы, согласующие выдачу лицензии на занятие образовательной деятельностью в части соответствия заявителя требованиям законодательства Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему постановлению.";

      приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

      4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2016 года № 137 "Об утверждении перечня интернет-ресурсов и информационных систем, интегрируемых с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов":

      в перечне интернет-ресурсов и информационных систем, интегрируемых с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, утвержденном указанным постановлением:

      строку, порядковый номер 23, изложить в следующей редакции:

      "

23.

"Единая система управления высшим образованием"

о студентах и выпускниках организаций высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

      ".

      5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 936 "О некоторых вопросах Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан":

      в Положении о Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства и его ведомств:

      подпункт 5) пункта 1 исключить.

 
  Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от " " 2022 года №

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      2. Пункт 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года № 1376 "О передислокации Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки Республики Казахстан в город Астану".

      3. Подпункт 4) пункта 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2005 года № 207 "О создании акционерного общества "Совместное Казахстанско-Российское предприятие "Байтерек".

      4. Пункт 5 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года № 242 "О создании акционерного общества "Национальная компания "Казкосмос".

      5. Подпункт 2) пункта 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2005 года № 300 "Отдельные вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      6. Подпункт 3) пункта 6 постановления Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2005 года № 301 "О некоторых вопросах создания акционерного общества "Центр международных программ".

      7. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2005 года № 405 "О некоторых вопросах Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      8. Подпункт 3) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2005 года № 541 "О реорганизации государственного учреждения "Финансовый центр" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      9. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2005 года № 741 "О некоторых вопросах республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Научный центр противоинфекционных препаратов".

      10. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2005 года № 929 "О реорганизации некоторых республиканских государственных предприятий Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      11. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2005 года № 953 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Институт фитохимии" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      12. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2005 года № 1159 "О создании Республиканского государственного казенного предприятия "Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для нефтегазовой отрасли" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      13. Пункт 5 изменений и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2006 года № 134 "О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".

      14. Подпункт 2) пункта 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2006 года № 195 "О некоторых вопросах Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Центр биологических исследований" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      15. Подпункт 2) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 29 марта 2006 года № 211 "О передаче некоторых объектов из республиканской собственности в коммунальную собственность города Алматы".

      16. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2006 года № 249 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111".

      17. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2006 года № 544 "О внесении дополнений и изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".

      18. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2006 года № 700 "Некоторые вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      19. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2006 года № 1170 "О создании Республиканского государственного казенного предприятия "Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      20. Подпункт 1) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2006 года № 1324 "О передаче Государственного учреждения "Республиканская казахская средняя специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени А. Жубанова" Министерства образования и науки Республики Казахстан в коммунальную собственность города Алматы".

      21. Пункт 9 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2007 года № 438 "Вопросы Национального космического агентства Республики Казахстан".

      22. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2007 года № 624 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Акмолинский финансово-экономический колледж" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      23. Пункт 5 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2007 года № 964 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".

      24. Подпункт 1) пункта 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2007 года № 984 "О некоторых вопросах Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      25. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2007 года № 1244 "О создании Республиканского государственного казенного предприятия "Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для обрабатывающей отрасли" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      26. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 15 января 2008 года № 15 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Республиканский центр подтверждения и присвоения квалификации" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      27. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2008 года № 365 "Вопросы отдельных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Казахстан".

      28. Пункт 3 дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2008 года № 452 "О создании акционерного общества "Өркен" и выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан".

      29. Пункт 3 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2008 года № 502 "О переименовании Республиканского государственного казенного предприятия "Актауский государственный университет имени Ш. Есенова" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      30. Пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2008 года № 847 "О переименовании Республиканского государственного казенного предприятия "Казахский государственный женский педагогический институт" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      31. Пункт 6 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2008 года № 1080 "О создании специализированных советов по вопросам государственного корпоративного управления при Правительстве Республики Казахстан и о внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан".

      32. Пункт 3 дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2009 года № 957 "О создании некоммерческого акционерного общества "Новый университет Астаны" и выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан".

      33. Пункт 5 дополнений и изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2009 года № 1369 "О внесении дополнений и изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".

      34. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2009 года № 281 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111".

      35. Пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2009 года № 1560 "О переименовании Государственного учреждения "Казахская национальная академия музыки" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      36. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года № 152 "О некоторых вопросах некоммерческого акционерного общества "Новый университет Астаны" и акционерного общества "Национальный медицинский холдинг".

      37. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2010 года № 156 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111".

      38. Пункт 6 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением от 7 июня 2010 года № 532 "О некоторых вопросах некоммерческого акционерного общества "Новый университет Астаны" и акционерного общества "Өркен".

      39. Пункт 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 6 сентября 2010 года № 901 "О принятии государственного учреждения "Казахская средняя специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени А. Жубанова" города Алматы в республиканскую собственность".

      40. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2010 года № 1009 "О некоторых мерах по повышению эффективности правоохранительной деятельности и судебной системы в Республике Казахстан".

      41. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2011 года № 246 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".

      42. Пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2011 года № 647 "О реорганизации некоммерческого акционерного общества "Назарбаев Университет" и акционерного общества "Назарбаев Интеллектуальные школы".

      43. Подпункт 1) пункта 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2011 года № 722 "О создании Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный педагогический институт" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      44. Пункт 3 дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июля 2011 года № 777 "О создании некоммерческого акционерного общества "Холдинг "Кәсіпқор" и выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан".

      45. Подпункт 1) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 7 июля 2011 года № 778 "Некоторые вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      46. Пункт 3 дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 сентября 2011 года № 1063 "О создании акционерного общества "Информационно-аналитический центр".

      47. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2011 года № 1109 "О некоторых вопросах акционерного общества "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина".

      48. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1425 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      49. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2012 года № 232 "О некоторых вопросах передачи отдельных государственных предприятий из коммунальной собственности в республиканскую собственность и создании акционерного общества "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      50. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2012 года № 282 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      51. Пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012 года № 392 "О некоторых вопросах Республиканского государственного казенного предприятия "Республиканский центр "Дошкольное детство" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      52. Пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2012 года № 874 "Отдельные вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      53. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2012 года № 962 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      54. Пункт 3 дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2012 года № 989 "О создании товарищества с ограниченной ответственностью "Центр коммерциализации технологий".

      55. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 1110 "О реорганизации республиканского государственного казенного предприятия "Национальный аккредитационный центр" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      56. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2012 года № 1144 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации" Министерства образовании и науки Республики Казахстан".

      57. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2013 года № 529 "О реорганизации отдельных республиканских государственных предприятий Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      58. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2013 года № 236 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      59. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2013 года № 958 "О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      60. Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2013 года № 1171 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      61. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2014 года № 1001 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      62. Подпункт 1) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 1392 "О ликвидации Республиканского государственного казенного предприятия "Национальный центр образовательной статистики и оценки" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      63. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1440 "О некоторых вопросах Министерства культуры и спорта Республики Казахстан".

      64. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 101 "О некоторых вопросах Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      65. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 2015 года № 221 "О некоторых вопросах республиканской собственности и признании утратившими силу некоторых решений Совета Министров Казахской ССР и Правительства Республики Казахстан".

      66. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 226 "О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан".

      67. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 358 "О реорганизации государственного учреждения "Республиканская специализированная физико-математическая средняя школа-интернат имени О. Жаутыкова для одаренных детей".

      68. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2015 года № 425 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".

      69. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2015 года № 789 "О передаче из ведения Министерства образования и науки Республики Казахстан в ведение Министерства обороны Республики Казахстан и переименовании государственных учреждений".

      70. Пункт 3 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 939 "О некоторых вопросах республиканской собственности".

      71. Пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2016 года № 288 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".

      72. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2016 года № 433 "О вопросах создания некоммерческого акционерного общества "Атырауский университет нефти и газа".

      73. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 507 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      74. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2016 года № 675 "О некоторых вопросах республиканской собственности".

      75. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 49 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      76. Пункт 7 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2017 года № 350 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Казахстан".

      77. Пункт 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 22 августа 2017 года № 497 "О некоторых вопросах передачи государственного имущества из республиканской собственности в коммунальную собственность".

      78. Пункт 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2017 года № 657 "О переименовании республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Таразский государственный педагогический институт" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      79. Пункт 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2017 года № 753 "О переименовании республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный педагогический институт" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      80. Пункт 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 916 "О переименовании республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Павлодарский государственный педагогический институт" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      81. Пункт 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2018 года № 119 "О переименовании республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Костанайский государственный педагогический институт" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      82. Пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2018 года № 161 "О некоторых вопросах республиканского государственного казенного предприятия "Иссыкский государственный дендрологический парк" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      83. Пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июля 2018 года № 420 "О некоторых вопросах реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 702 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан".

      84. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 октября 2018 года № 649 "О вопросах создания некоммерческого акционерного общества "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет".

      85. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 октября 2018 года № 684 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      86. Пункт 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2018 года № 754 "О присвоении республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения "Костанайский государственный педагогический университет" Министерства образования и науки Республики Казахстан имени Умирзака Султангазина".

      87. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2018 года № 872 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      88. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 64 "О присвоении некоммерческому акционерному обществу "Атырауский университет нефти и газа" имени Сафи Утебаева".

      89. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2019 года № 131 "О реорганизации некоторых республиканских государственных учреждений, республиканских государственных казенных предприятий и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".

      90. Пункт 3 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2019 года № 241 "О переименовании республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахский государственный женский педагогический университет" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      91. Пункт 3 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 354 "О ликвидации товарищества с ограниченной ответственностью "Центр коммерциализации технологий".

      92. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2019 года № 399 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      93. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года № 653 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      94. Пункт 4 дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 октября 2019 года № 748 "О принятии долей участия в уставных капиталах товарищества с ограниченной ответственностью "Институт сейсмологии" и товарищества с ограниченной ответственностью "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" из частной собственности в республиканскую собственность по договору дарения".

      95. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2019 года № 752 "О некоторых вопросах высших учебных заведений Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      96. Пункт 4 дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2019 года № 753 "О принятии доли участия товарищества с ограниченной ответственностью "Институт географии" из частной собственности в республиканскую собственность по договору дарения и преобразовании в акционерное общество "Институт географии и водной безопасности" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      97. Пункт 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2019 года № 789 "О некоторых вопросах Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      98. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2019 года № 890 "О некоторых вопросах акционерного общества "Финансовая академия".

      99. Пункт 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 2019 года № 823 "О ликвидации некоторых республиканских государственных казенных предприятий Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      100. Пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2019 года № 914 "О некоторых вопросах республиканского государственного казенного предприятия "Институт прикладной математики" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      101. Пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2019 года № 951 "О некоторых вопросах республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт ботаники и фитоинтродукции" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      102. Пункт 4 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 979 "О переименовании некоммерческого акционерного общества "Холдинг "Кәсіпқор"".

      103. Подпункт 1) пункта 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 26 "Об отмене постановлений Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года № 1196 "О создании Республиканского государственного казенного предприятия "Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для машиностроительной отрасли" Министерства образования и науки Республики Казахстан" и от 6 сентября 2010 года № 900 "О создании государственного учреждения "Карагандинская республиканская специальная школа-интернат для детей с нарушением зрения"".

      104. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 27 "Об отмене постановления Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 851 "О реорганизации республиканского государственного казенного предприятия "Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр "Бобек" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      105. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2020 года № 163 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      106. Подпункт 1) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2020 года № 384 "О переименовании республиканского государственного учреждения "Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      107. Пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2020 года № 690 "Вопросы некоторых республиканских государственных предприятий Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      108. Пункт 3 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2020 года № 741 "О некоторых вопросах некоммерческого акционерного общества "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева".

      109. Подпункт 1) пункта 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2020 года № 780 "О некоторых вопросах Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      110. Пункт 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года № 821 "О некоторых вопросах Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      111. Пункт 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 951 "О некоторых вопросах Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      112. Пункт 3 изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года № 39 "О некоторых вопросах Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      113. Пункт 7 изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2021 года № 145 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан".

      114. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 апреля 2021 года № 199 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      115. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2021 года № 553 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      116. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № 597 "О некоторых вопросах передачи прав владения и пользования государственными пакетами акций (долями участия) отдельных юридических лиц".

      117. Пункт 3 дополнения, которое вносится в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года № 636 "О принятии доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью "Центрально–Азиатский региональный гляциологический центр" категории 2 под эгидой ЮНЕСКО", передаваемой в республиканскую собственность по договору дарения, и внесении дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".

      118. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2021 года № 642 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      119. Пункт 3 дополнения, которое вносится в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2021 года № 701 "О принятии доли участия товарищества с ограниченной ответственностью "Институт Евразийской интеграции" из частной собственности в республиканскую собственность по договору дарения и внесении дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".

      120. Подпункт 1) пункта 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 октября 2021 года № 769 "О создании республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Научный институт изучения Улуса Джучи" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      121. Подпункт 1) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2021 года № 796 "О переименовании республиканского государственного учреждения "Республиканский центр "Дошкольное детство" Министерства образования и науки Республики Казахстан и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".

      122. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, в реализацию пунктов 1, 3, 4, 5 и 6 постановления Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года № 910 "О вопросах создания акционерного общества "Национальный холдинг "QazBioPharm".

      123. Пункт 4 изменения, которое вносится в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2022 года № 67 "О присвоении некоммерческому акционерному обществу "Карагандинский технический университет" имени Абылкаса Сагинова".

      124. Пункт 1 изменения и дополнения, которое вносится в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июля 2022 года № 471 "О некоторых вопросах по реализации указов Президента Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 886 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан" и от 3 мая 2022 года № 887 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан".

  Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от " " 2022 года №
  Приложение к
постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 21 ноября 2015 года № 934

Государственные органы, согласующие выдачу лицензии на занятие образовательной деятельностью в части соответствия заявителя требованиям законодательства Республики Казахстан

№ п/п

Государственный орган

Лицензируемый вид деятельности

Подвид лицензируемого вида деятельности

Лицензиар

1

2

3

4

5

1

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

образовательная деятельность

предоставление высшего образования по направлениям подготовки кадров и формам обучения

Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

предоставление послевузовского образования по направлениям подготовки кадров и формам обучения

2

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

образовательная деятельность

предоставление духовного образования

Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан

3

Территориальные подразделения Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

образовательная деятельность

предоставление начального образования

Территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан

предоставление основного среднего образования

предоставление общего среднего образования

предоставление технического и профессионального образования по квалификациям, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей

предоставление послесреднего образования по квалификациям, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей